Sunteți pe pagina 1din 4

Congruența triunghiurilor oarecare

Ex :1 . Știind că ΔABC≡ΔDEF și că AB = 3cm , EF = 5 cm , DF = 4 cm ,


m(≮ A ) = 500 și m(≮ E) = 700 , determinați : AC,BC,DE , m(≮ B ), m(≮ C) ,
m(≮ D) , m(≮ F )

Rezolvare : Dacă ΔABC≡ΔDEF , atunci sunt îndeplinite condițiile din obs1,


adică au loc cele 6 perechi de elemente de congruență , astfel :

ΔABC≡ΔDEF =>[AB]≡ [DE] => AB=DE= 3cm


[AC]≡ [DF] => AC=DF= 4cm și
[BC]≡ [EF] => BC=EF=5cm
≮A ≡ ≮D => m(≮ A ) = m(≮ D) = 500
≮B ≡ ≮E=> m(≮ B ) = m(≮ E) = 700
≮C≡≮F=> m(≮ C ) = m(≮ F ) (dar nu le cunoaștem măsurile)

Cum într-un triunghi suma măsurilor tuturor unghiurilor este de 1800, atunci:

=> m(≮ A ) +m(≮ B ) + m(≮ C) = 1800


m(≮ A ) = 500 => m(≮ C) = 1800-(500+700 )
m(≮ B )= 700 m(≮ C) =600 => m(≮ F )=600

Temă : 5,6,7/pag.208 Culegere- semestrul I


Cazuri de congruență ale triunghiurilor oarecare
Reamintim :

Prin congruența a două triunghiuri înțelegem ,ca atunci când


suprapunem (comparăm) un triunghi peste (cu) celălalt , ele să
coincidă perfect , adică sunt îndeplinite cele 6 perechi de elemente de
congruență :3 perechi de laturi și 3 perechi de unghiuri:
I) [AB]≡ [DE] II) ≮A ≡ ≮D
[AC]≡ [DF] ≮B ≡ ≮E
[BC]≡ [EF] ≮C≡≮F

OBS. În rezolvarea problemelor de geometrie care implică congruența


triunghiurilor , pentru a dovedii acest lucru folosindu-ne de cele 6 perechi de
elemente de congruență este dificil.
Astfel , pentru a ușura ”drumul” de a dovedii congruența a două triunghiuri
oarecare, s-au formulat 3 enunțuri matematice , numite cazuri de congruență,
care simplifică modalitatea de demonstrare a congruenței acestora .

Aceste cazuri de congruență se bazează pe principiul: avem 3 perechi de


elemente de congruență îndeplinite din compararea triunghiurilor și din
congruența lor obținem alte 3 perechi, în total 6.

1) Cazul de congruență latură-unghi-latură (L.U.L.)

Dacă două triunghiuri oarecare care au câte două perechi de laturi


congruente și unghiurile cuprinse între aceste laturi respectiv congruente ,
atunci triunghiurile sunt congruente.
Ipoteză(ip.) : ΔABC,ΔDEF, unde:
[AB]≡[DE] , [BC] ≡[EF] ,≮B ≡ ≮E
Concluzie(C.): a)dovedim ΔABC≡ΔDEF
b) Arătați că [AC]≡[DF],≮A ≡ ≮D,≮C≡≮F
Demonstrație(dem.) : Comparând ΔABC cu ΔDEF , observăm că :
[AB]≡[DE] (din ip.) L
≮B ≡ ≮E (din ip.) U LUL ΔABC≡ΔDEF=>[AC]≡[DF],≮A ≡ ≮D,≮C≡≮

F
[BC] ≡[EF] (din ip.)L
au ieșit alte 3 perechi de elemente congruente
au intrat 3 perechi de elemente congruente

Problemă:
În desenul de mai jos , cunoaștem ca[ AO ]≡[CO] și [DO] ≡[BO].Dovediți
că [AD]≡[BC].
Rezolvare :
Ip. [ AO ]≡[CO] și [DO] ≡[BO]
C: [AD]≡[CB]
Dem. Pentru a dovedi [AD]≡[BC], unim pe A cu D și pe B cu C și se obțin
triunghiurile : ΔAOD și ΔCOB

Comparând ΔAOD cu ΔCOB, avem :


[ AO ]≡[CO](din ip.)

≮AOD ≡ ≮COB (opuse la vârf) LULΔAOD≡ΔCOB=>[AD]≡[CB]
[DO] ≡[BO] (din ip.)