Sunteți pe pagina 1din 1

Ex :1 .

Știind că ΔABC≡ΔDEF și că AB = 3cm , EF = 5 cm , DF = 4 cm ,


m(≮ A ) = 500 și m(≮ E) = 700 , determinați : AC,BC,DE , m(≮ B ), m(≮ C) ,
m(≮ D) , m(≮ F )

Rezolvare : Dacă ΔABC≡ΔDEF , atunci sunt îndeplinite condițiile din obs1,


adică au loc cele 6 perechi de elemente de congruență , astfel :

ΔABC≡ΔDEF =>[AB]≡ [DE] => AB=DE= 3cm


[AC]≡ [DF] => AC=DF= 4cm și
[BC]≡ [EF] => BC=EF=5cm
≮A ≡ ≮D => m(≮ A ) = m(≮ D) = 500
≮B ≡ ≮E=> m(≮ B ) = m(≮ E) = 700
≮C≡≮F=> m(≮ C ) = m(≮ F ) (dar nu le cunoaștem măsurile)

Cum într-un triunghi suma măsurilor tuturor unghiurilor este de 1800, atunci:

=> m(≮ A ) +m(≮ B ) + m(≮ C) = 1800


m(≮ A ) = 500 => m(≮ C) = 1800-(500+700 )
m(≮ B )= 700 m(≮ C) =600 => m(≮ F )=600

Temă : 5,6,7/pag.208 Culegere- semestrul I