Sunteți pe pagina 1din 2

Ecuații în Z .

Ecuații cu module
Ex: 10 / 57
a)2·(x-3)= -6 b) -4·(x-2)=12 h)-5·(x-3) +7=2
x-3= -6:2 x-2=12:(-4) -5·(x-3) =2-7
x-3=-3 x-2=-3 -5·(x-3)= -5
x=-3+3 x=-3+2 x-3= (-5):(-5)
x=0 x=-1 x-3=1
x=1+3
x=4
i) -6· (x+7) + 3x =-42 – desfacem paranteza
-6x-42+3x=-42
-3x -42=-42
-3x= -42+42
-3x=0
x=0
Reamintim definiția modulului :

x , dacă x >0 , ex :|3|=3 ,3> 0


|x|=
{ 0 , dacă x=0 , ex :|0|=0
−x , dacă x< 0 , ex :|−3|=−(−3 )=3

Ex: Rezolvați următoarea ecuație în Z:


|2 · x −4|=6

Metoda I
Analizând cu atenție modulul |2 · x −4| , ”cantitatea ” din modul , 2·x-4 , nu
știm dacă este o valoare pozitivă sau negativă , ea depinzând de x . Atunci vom
considera următoarele două situații :
I)Dacă 2·x-4>0 => |2 · x −4|=2 · x −4
II)Dacă 2·x-4<0 => |2 · x −4|=−¿ ) = -2·x+4= 4-2·x
Ecuația |2 · x −4|=6 ,se va transforma în rezolvarea a două ecuații :
I) 2·x-4=6 II) 4-2·x=6
2·x=6+4 2·x=4-6
2·x=10 2·x=-2
x=10:2 x=-2:2
x=5 x=-1

deci , ecuația|2 · x −4|=6 va avea două soluții, x=5 și x=-1


Verificare :
dacă x=5 ¿>|2· 5−4|=6 => |10−4|=6 =>|6|=6 – adevărat
dacă x=-1 ¿>|2·(−1)−4|=6 => |−2−4|=6 =>|−6|=6 – adevărat

Metoda II
|2 · x −4|=6 => 2·x-4=+6 sau 2·x-4 =-6

( ca să ”scăpăm ,să eliminăm ” modulul ,se ia în ecuația dată , membrul II ,


odată cu + și odată cu -) și obținem :

I) 2·x-4=6 II) 2·x-4=-6


2·x=6+4 2·x=-6+4
2·x=10 2·x=-2
x=10:2 x=-2:2
x=5 x=-1
Temă : 10,11/ pag.57