Sunteți pe pagina 1din 1

Cuvânt înainte al colecţiei

De ce „Istoria adevărată”?
La douăzeci și patru de ani de la revoluţie s-ar putea crede că pecetea
minciunii impuse de peste patru decenii de minciuni şi deformări produse de
propaganda comunistă a avut timp să se şteargă, iar românii să poată să-şi
descopere adevărata istorie, de care pot fi mândri, şi care îi poate face să stea
drepţi, cu fruntea sus, între naţiunile libere ale Europei şi ale lumii. Dar, din păcate, şi
din diferite motive, nu a fost aşa. Numărul petelor albe de pe istoria frământată a
naţiunii române continuă să fie ridicat, prea puţine lucrări serioase şi bine
documentate, lipsite de subiectivitate, apărând să arunce lumină asupra aspectelor
cvasinecunoscute ale luptelor pentru idealurile naţionale, asupra imenselor jertfe şi
suferinţe îndurate de poporul român pe drumul spinos şi întortocheat spre atingerea
ţelurilor sale.
Încă rămân nenumărate episoade eroice, epice, de care fiecare popor ar fi
mândru să le înscrie în panoplia realizărilor sale. Prin necunoaşterea lor condamnăm
adevăraţi eroi, cu tot sacrificiul lor, la o uitare nedreaptă, şi atât mai dureroasă cu cât
este dublată de o ignoranţă totală asupra subiectului în discuţie.
Fie că vorbim despre măreţe fapte de arme, de eroism, curaj sau rezistenţă
îndelungată împotriva unor sorţi mai mult decât potrivnici, avem datoria să le
cunoaştem, să le apreciem şi să le lăsăm moştenire copiilor noştri ca nişte adevărate
pilde despre cum au fost şi ce au făcut români adevăraţi, care nu s-au gândit atunci
la ei şi la binele lor, ci la urmaşii care ar fi trebuit să trăiască într-o ţară mare, liberă şi
frumoasă, aşa cum au visat-o ei. Fie că vorbim de moţii neînfricaţi care l-au urmat pe
Avram Iancu în citadela de neînvins a Apusenilor, fie de luptători în războaie sau de
cei care au rezistat în munţi cu arma în mână împotriva comunismului, pe toţi i-a
animat singur gând: iubirea faţă de ţara şi naţiunea română. Ignorarea sau uitarea
faptelor acestor martiri ai cauzei românismului ar fi pentru ei ceva mai presus de
suprema umilinţă. Nu s-au plecat în faţa duşmanilor superiori din toate punctele de
vedere, ca şi număr, armament, echipare sau pregătire, dar suntem convinşi că
evitarea pomenirii faptelor lor de către urmaşi le-ar provoca de dincolo de mormânturi
o suferinţă chiar mai mare decât cea din timpul vieţilor şi încercărilor lor supreme.
În acest spirit, editura a lansat această colecţie intitulată „Istoria adevărată”, ce
va cuprinde memoriile şi mărturiile participanţilor la evenimente, fără a le da vreo
interpretare partizană.
În concluzie, citiţi şi aflaţi ceea ce a fost şi va rămâne istoria noastră
adevărată!