Sunteți pe pagina 1din 1

Noi zile libere de la Stat!

ANUL XXX
Nr. 7602
23-24 mai
2020,
20 pagini
5 LEI
Intră în vigoare după 15 mai
str. Păcii, nr.1 BIS
ISSN 1220-9031
ISSN-L 1220-9031
C amera Deputaților a
adoptat săptămâna tre-
cută miercuri proiectul de
mătoare încetării stării de
urgenţă, până la finalizarea
cursurilor şcolare aferente
omon, a solicitat în plen
adoptarea proiectului de lege,
pentru a fi trimis cât mai re-
Cuprins: lege care stipulează acorda-
rea unor zile libere părinţilor
semestrului II. pede la promulgare, astfel
încât să nu intre în vigoare
pentru supravegherea copi- Pot beneficia de aceste pre- modificarea de la Ordonanţa
Pag. 2:M.E.C. ilor și după încetarea stării vederi părinţii care au copii 30 fără modificările făcute la
Pag.3: Psihologie de urgență. Este a treia mo- cu vârsta de până la 12 ani, Ordonanţa 41, deputaţii „fi-
Pag.4: Costin Brăteanu dificare în decurs de o lună a înscrişi în cadrul unei unităţi ind astfel puşi pe picior greşit
Pag.5:Engleză făcută Legii 19/2020. de învăţământ, sau au copii de către modul de legiferare
accesibilă cu dizabilităţi cu vârsta de al Guvernului”.
Pag 6: Astrologie Părinţii îşi pot lua zile li- până la 26 de ani. A treia modificare în decurs
Pag. 7: Horoscop bere şi în perioada imediat Deputații, puși pe picior de o lună
următoare încetării stării de greșit de Guvern
Pag.8:Cenaclul Datina urgenţă, au decis miercuri „După cum am discutat şi
Pag 9: Povestea mea deputaţii. O prevedere similară a fost săptămâna trecută, este a
Pag 10: Rețetele săptăm- adoptată pe 6 mai, când ple- treia modificare în decurs de
nii Astfel, Camera Deputa- nul Camerei Deputaţilor a o lună a Legii 19/2020, de-
Pag 11: Sănătate pentru ților a adoptat proiectul dat vot favorabil proiectului abia votate înainte cu două
toți de lege privind aprobar- de lege privind aprobarea zile de decretare a primei
Pag 12: Sport ea Ordonanţei de urgenţă Ordonanţei de urgenţă a Gu- stări de urgenţă. Arată „gri-
Pag.13: Bncuri a Guvernului nr. 41/2020 vernului nr. 30/2020 pentru ja” Guvernului de a legifera
pentru modificarea şi com- modificarea şi completarea în situaţia în care are acest
Pag 14: Obiceiuri, tradiții pletarea Legii nr.19/2020 unor acte normative, precum drept „foarte bine”, după
Pag 15: Noțiuni Religioase privind acordarea unor zile şi pentru stabilirea unor mă- cum vedeţi.
Pag 16: Interactivă libere părinţilor pentru su- suri în domeniul protecţiei
Pag 17: Lumea Copiilor pravegherea copiilor, în situ- sociale în contextul situaţiei Dacă din două în două
Pag 18: Avocatul tău aţia închiderii temporare a epidemiologice determinată săptămâni trebuie să modi-
Pag. 19: Declarație unităţilor de învăţământ. de răspândirea coronavirusu- fice o Ordonanţă pe care tot
Pag. 20: Vremea Oltenia Lege adoptată în unanimitate lui SARS-CoV-2. ei au aprobat-o, e clar cu câtă
seriozitate s-a aplecat sau
Externe: Susţinut în plen de toate gru- Potrivit actului normativ, af- poate că procesul de elabora-
Vești excelente pentru români. purile parlamentare şi adoptat lat la promulgare, se acordă re a actelor normative la Gu-
Peste 500 de plaje din Grecia în unanimitate, proiectul ur- zile libere unuia dintre vern suferă din punct de ve-
au fost redeschise sâmbătă. măreşte extinderea aplicării părinţi pentru supravegherea dere al dialogului social – cel
Decizia a fost luată în condi- actului normativ de bază şi copiilor, în situaţia suspendă- pe care noi îl tot aducem în
ţiile în care ţara încearcă să pe perioadele vacanţelor şco- rii cursurilor sau închide- atenţia Guvernului şi pe care
găsească un echilibru între lare în situaţia în care este rii temporare a unităţilor nu îl prea foloseşte ca şi armă
asigurarea măsurilor de pro-
tecţie faţă de pandemia de
decretată stare de urgenţă. de învăţământ unde aceştia de eliminare a acestor prob-
COVID-19 şi revitalizarea sunt înscrişi, ca urmare a leme din procesul legislativ.
sectorului turistic de care de- În consecință, se acordă condiţiilor meteorologice ne-
pinde în mare măsură econo- zile libere unuia dintre favorabile sau a altor situaţii Prin urmare, dacă ar fi ascul-
mia greacă, transmite Reuters, părinţi pentru supravegherea extreme decretate astfel de tat de la început doleanţele
citată de agerpres. copiilor, inclusiv pe perio- către autorităţile competente patronatelor, sindicatelor,
ada vacanţelor şcolare, în cu atribuţii în domeniu şi, asociaţiilor de părinţi, Gu-
Curs BNR: situaţia închiderii temporare „prin excepţie, în anul 2020, vernul n-ar fi fost nevoit să
1 EURO = 4.8390 Lei a unităţilor de învăţamânt aceste prevederi se aplică modifice de trei ori într-o
1 USD = 4.4768 Lei şi a unităţilor de educaţie şi pe perioada imediat ur- lună această lege pe care noi
antepreşcolară, ca urmare a mătoare încetării stării de am adoptat-o ca şi un cadru
1 LIRA = 5.4610 Lei stării de urgenţă decretate în urgenţă, până la încheierea general neaplicat strict pe
1 Gram de aur condiţiile legii. anului şcolar”. situaţia privind combaterea
=249.8083 Lei COVID”, a precizat deputat-
1 CHF (Franc Prin excepţie, în anul 2020 Preşedintele Comisiei de ul PSD.
aceste prevederi se aplică muncă şi protecţie socială,
Elvețian) =4.6018 Lei şi pe perioada imediat ur- deputatul PSD Adrian Sol-