Sunteți pe pagina 1din 2

Cerere de constituire parte civilă în faza de urmărire penală

Domnule/Doamna Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef/Comandat al Secţiei de


poliţie,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reşedinţă), în calitate de


persoană vătămată, formulez, în termen legal1, în baza art. 20 C. proc. pen.

CERERE DE CONSTITUIRE DE PARTE CIVILĂ

în dosarul nr. … al Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel


…/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA/DIICOT, pentru următoarele considerente:
În fapt, în dosarul nr. … al Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea
de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA/DIICOT s-a început urmărirea penală cu
privire la săvârşirea infracţiunii de … (denumirea) prevăzută de art. ... (textul incriminator),
constând în aceea că … (arătarea succintă a situaţiei de fapt ).
Prin ordonanţa procurorului s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de
suspectul … (indicarea numelui şi prenumelui).
Prin ordonanţa din data de… s-a pus în mişcare a acţiunea penală împotriva
inculpatului... (numele şi prenumele) pentru săvârşirea infracţiunii de… (denumirea), faptă
prevăzută de art. ... (textul incriminator)2.
Din cercetările efectuate rezultă că subsemnatul/subsemnata am suferit o vătămare
fizică/materială/morală prin fapta/faptele pentru care este cercetat suspectul/inculpatul/a fost
trimis în judecată inculpatul, întrucât …./ subsemnatul/subsemnata sunt succesorul persoanei
prejudiciate3, întrucât …
În motivarea cererii, arăt că ….

1
În tot cursul urmăririi penale.
2
Dacă este cazul.
3
Potrivit art. 84 alin. (2) C. proc. pen. au calitatea de parte civilă şi succesorii persoanei prejudiciate, dacă
exercită acţiunea civilă în cadrul procesului penal.
Astfel, solicit obligarea inculpatului/părţii responsabile civilmente 4/inculpatului în
solidar cu partea responsabilă civilmente5 …la plata6 sumei de …., reprezentând daune morale
şi/sau a sumei de … reprezentând daune materiale7.

4
Prin decizia 1/2016 Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul competent a soluţiona recursul în
interesul legii, a decis că ”în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 86 din C.proc.pen.,
stabileşte că în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii cauzate prin accidente de
vehicule, societatea de asigurare are calitate de parte responsabilă civilmente şi are obligaţia de a repara
singură prejudiciul în limitele stabilite de contractul de asigurare.”
5
Potrivit art. 86 C. proc. pen., persoana responsabilă civilmente este persoana care, potrivit legii civile,
are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar,
prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces
6
Dacă repararea prejudiciului în natură nu mai este posibilă.
7
Potrivit art. 20 alin. (2) C. proc. pen. constituirea ca parte civilă se face cu indicarea naturii şi a întinderii
pretenţiilor, a motivelor şi a probelor pe care acestea se întemeiază; în cazul în care cererea nu conţine
aceste elemente, persoana vătămată sau succesorii acesteia nu se mai pot constitui parte civilă în cadrul
procesului penal, putând introduce acţiunea la instanţa civilă (art. 20 alin. (4) C. proc. pen.).