Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES - VERBAL

Anul ... luna ... ziua ...

Procuror... din cadrul Parchetului de pe langa ...

Avand in vedere datele existente in dosarul penal cu numarul de mai sus, privind a¦ (numele si
prenumele /denumirea)
In baza art.108 din C. proc. pen. si art. 307 din C. proc. pen., i-am adus la cunostinta lui ...  (numele,
prenumele si celelalte date prevazute la art. 107) , inainte de a-l audia, ca este suspectat/a pentru
savarsirea infractiunii de ... (denumirea) prevazuta de art. (textul incriminator) , constand in aceea
ca ... (prezentarea succinta a situatiei de fapt cu privire la care s-a inceput urmarirea penala)

De asemenea, i-am adus la cunostinta suspectului/ei drepturile procesuale prevazute la art.10 si


art. 83 din C. proc. pen., dupa cum urmeaza: a) dreptul de a nu da nicio declaratie pe parcursul procesului
penal, atragandu-i-se atentia ca daca refuza sa dea declaratii nu va suferi nicio consecinta defavorabila, iar
daca va da declaratii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de proba impotriva sa; a 1 ) dreptul de a fi
informat cu privire la fapta pentru care este cercetat si incadrarea juridica a acesteia; b) dreptul de a
consulta dosarul, in conditiile legii; c) dreptul de a avea un avocat ales, iar daca nu isi desemneaza unul,
in cazurile de asistenta obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu; d) dreptul de a propune
administrarea de probe in conditiile prevazute de lege, de a ridica exceptii si de a pune concluzii; e)
dreptul de a formula orice alte cereri ce tin de solutionarea laturii penale si civile a cauzei; f) dreptul de a
beneficia in mod gratuit de un interpret atunci cand nu intelege, nu se exprima bine sau nu poate
comunica in limba romana; g) dreptul de a apela la un mediator, in cazurile permise de lege; g) dreptul de
a fi informat cu privire la drepturile sale; h) alte drepturi prevazute de lege.

Totodata, in baza art. 108 alin. (2) din C. proc. pen. i-am adus la cunostinta suspectului/ei si
urmatoarele obligatii: a) obligatia de a se prezenta la chemarile organelor judiciare, atragandu-i-se atentia
ca, in cazul neindeplinirii acestei obligatii, se poate emite mandat de aducere impotriva sa, iar in cazul
sustragerii, judecatorul poate dispune arestarea sa preventiva; b) obligatia de a comunica in scris,
in termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, atragandu-i-se atentia ca, in cazul neindeplinirii acestei
obligatii, citatiile si orice alte acte comunicate la prima adresa raman valabile si se considera ca le-a luat
la cunostinta. Pentru care am incheiat prezentul proces - verbal.
PROCUROR, AVOCAT,