Sunteți pe pagina 1din 5

OBIECTIVE CADRU

1.Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii


2.Formarea capacităţii de explorare/ investigare şi rezolvare de probleme
3.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic
4.Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte
variate

1
Obiective Obiective de Activităţi de
cadru referinţă
învăţare
-să înţeleagă sistemul zecimal de - exerciţii de grupare a unor obiecte:bile, beţişoare, etc.
1.Cunoaşterea şi formare a numerelor ( Z U) utilizând - exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile, beţişoare,
utilizarea conceptelor obiecte justificative; puncte, desene) prin diferite procedee.
specifice matematicii - jocuri cu numărare de obiecte;
- gruparea şi regruparea obiectelor;

-să scrie, să citească, să compare şi - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene ale numerelor;
să ordoneze numerele naturale 0- - exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la
100, utilizând simbolurile <,>,=; 0 la 100;
- exerciţii de numărare crescător/ descrescător ;
- exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte
folosind procedee diferite;

-să efectueze operaţii de adunare şi - exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 100
scădere cu numere naturale de la 0 la cu şi fără trecere peste ordin;
50 cu şi fără trecere peste ordin; - exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor;
- exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere;
- exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal;

-să efectueze operaţii de inmultire si -exercitii de inmultire prin adunare repetata ;


numere naturale de la 0 la 100 - exerciţii de observare a legăturii dintre inmultire si adunare;
- exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal;

-rezolvare de probleme care


2.Formarea capacităţii presupun o singură operaţie dintre
de explorare/ investigare şi cele învăţate; - rezolvare de probleme în care numerele sunt obiecte sau
rezolvare de probleme -să compună oral exerciţii şi simboluri ;
probleme cu numere de la 0 la 50; - redarea liberă, cu voce tare, cu cuvinte proprii, a enunţului unei
probleme ilustrate;

-să recunoască forme plane şi


spaţiale şi să clasifice obiecte date
după forma lor; -exerciţii – joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu (stânga, drapta,

2
sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior);

-să stabilească poziţii relative ale


obiectelor în spaţiu;
-exerciţii-joc de măsurare cu palma, creionul, paharul, bile, cuburi,
-să măsoare şi să compare lungimea, etc.
capacitatea sau masa unor obiecte
folosind unităţi de măsură -identificarea şi utilizarea instrumentelor de măsură potrivite-linia
nestandard adecvate, precum şi gradată, metrul, balanţa-pentru efectuarea unor măsurători.
unităţi de măsură standard:metrul,
litrul;

-să utilizeze unităţi de măsură pentru


timp şi unităţi monetare;
-plasarea în timp a unor evenimente în funcţie de reper;
-exerciţii de ordonare cronologică a unor imagini;
-citirea ceasului;
-ordonarea, planificarea unor activităţi zilnice;
înregistrarea activităţilor desfăşurate într-o săptămână;
-identificarea monedelor necesare pentru cumpărarea unui obiect;
-compararea sumelor de bani;
-construirea unor situaţii reale sau imaginate în care copiii să poată
decide dacă pot cumpăra unul sau mai multe obiecte cu o sumă de
-să verbalizeze modalităţile de bani;
3.Formarea şi dezvoltarea calcul folosite în rezolvarea unor
capacităţii de a comunica exerciţii şi probleme practice şi de -exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii
utilizând limbajul calcul; cotidiene;
matematic -jocuri cu numere ;

-să manifeste o atitudine pozitivă şi


4.Dezvoltarea interesului şi disponibilitate faţă de utilizarea
a motivaţiei pentru studiul numerelor ; -exerciţii –joc de utilizare a numerelor în diverse activităţi din
şi aplicarea matematicii în - să manifeste curiozitate pentru viaţa cotidiană;
contexte variate aflarea rezultatelor unor exerciţii şi -rezolvare de exerciţii şi probleme ilustrate;
probleme ;
-să conştientizeze utilitatea
matematicii în viaţa cotidiană; -utilizarea numerelor în viaţa cotidiană;

3
-jocuri de rol pentru obţinerea rezultatului unui calcul.

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

Numerele naturale de la 0 la 50: formare, scriere, citire, comparare, ordonare - de la 0 la 10


- de la 0 la 100
Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100
- terminologie specifică : termen, sumă, diferenţă ;
- în concentrul 0-10 şi 0-100 cu şi fără trecere peste ordin ;
-Inmultirea numerelor naturale in concentrul 0-100
- terminologie specifică : factor,produs ;

Probleme ilustrate, care se rezolvă printr-o operaţie.

Elemente intuitive de geometrie :


- forme plane : pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc ;
- interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice ;
- forme spaţiale :cub, sferă, cilindru, con ;

Măsurări folosind etaloane neconvenţionale .

Unităţi de măsură :
- unităţi de măsurat lungimea-metrul
- unităţi de măsurat capacitatea-litrul
- unităţi de măsurat masa-kilogramul
- unităţi de măsură pentru timp-ora, minutul, ziua, săptămâna, luna
- monede
Utilizarea instrumentelor de măsură adecvate : metrul, rigla gradată, cântar, balanţă.

4
5