Sunteți pe pagina 1din 1

IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ÎN

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR SOCIO-EMOȚIONALE, DAR ȘI ÎN


ÎNVĂŢAREA LIMBILOR STRĂINE

Gavriluță Călina Diana


Şcoala Gimnazială Frații Neuman Arad, jud. Arad

Numărul de limbi străine pe care îl cunoşti îţi arată ce fel de om eşti.


(Proverb slovac)
Importanţa educaţiei extracurriculare devine din ce în ce mai evidentă, având un rol
important în formarea personalităţii tinerilor. Îmbinarea educaţiei formale, învăţată în şcoli şi
licee pe baza programului curricular şi cea extracurriculară, în unităţi şcolare sau în afara
acestora au ca scop dobândirea de către tineri a cunoştinţelor şi competenţelor care să le permită
continuarea educaţiei de-a lungul întregii vieţi.
Pentru ca dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială să fie stimulate este
nevoie ca activitatea extraşcolară să aibă mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele
individuale, diverse ale tuturor elevilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. Acest tip de
educaţie se desfăşoară în anumite contexte: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice.
Experţii din Uniunea Europeană au identificat competenţele cheie care sunt condiţia
esenţială pentru performanţa personală în viaţă, muncă şi în învăţarea ulterioară, printre acestea
numărându-se şi comunicarea într-o limbă străină.
Unul din cele mai eficiente mijloace pentru învăţarea limbilor străine este organizarea şi
desfăşurarea activităţilor extracurriculare. Pornind de la această premisă, în fiecare an școlar
încercăm să organizăm diverse astfel de activități care să stârnească interesul elevilor și să îi
încânte în aceeași mpsură. Astfel de activități sunt: activitatea concurs „Trick or Treat?” sau
activitatea exoziție cu vânzare ”Cake Day”, „Valentine`s Day”, pe care le voi descrie in lucrarea
mea.