Sunteți pe pagina 1din 6

Tema de proiectare

Să se proiecteze un atelier de mentenanţă preventivă a următoarelor sisteme


(echipamente) tehnice (la alegere) ................................................, cunoscându-se
următoarele date:
- mărimea parcului de echipamente (Na): de exemplu 100 camioane
- coeficientul de utilizare a parcului/sistemelor CUP: 0,8
- parcursul mediu zilnic PMZ/funcţionarea medie zilnică: 200 km
- zona de desfăşurare a activităţilor de transport D3=1,1 (valoare medie)

Etape de lucru:

1. Calculul parcursului anual/fondului de timp anual

2. Calculul productivităţii anuale şi zilnice

3. Determinarea necesarului de forţă de muncă şi repartizarea pe meserii

4. Determinarea posturilor de lucru

5. Alegerea tipului de atelier

6. Dimensionarea atelierului

REZOLVARE:

1. CALCULUL PARCURSULUI ANUAL

Parcursul anual/fondului de timp anual se calculează cu formula:

Pa=N a ∙ CUP ∙ PMZ ∙ ZL ∙ CMD

Unde: Na = ........................................... (Ne)

CUP = ......................, dat în tema de proiectoare (CUE)

PMZ = .............. km efectivi/zi şi reprezintă media numărului de km efectivi


efectuaţi pe zi de întregul parc de autocamioane, dat in tema de proiectare (FMZ).

ZL = numărul anual de zile lucrătoare

Z L= 365-Zsd-Zsl şi reprezintă numărul de zile lucrătoare din an

Zsd = 2*52 = 104 nr. de zile de sâmbătă şi duminică/an

1
Zsl = 7 nr. de zile de sărbători legale/an

ZL=365-(2*52) - 7=……………….zile lucrătoare/an

ZL=……………………. zile lucratoare/an

Parcursul echivalent în funcţie de starea carosabilului este:

PMZechiv = …………………..= ……………………… km echivalenţi/zi

CMD - Categoria medie de drum va fi:

CMD=PMZechiv./PMZ=………………………………..

Parcursul anual este:

=> Pa= ……………………………….. km echiv./an

2. CALCULUL PRODUCTIVITATII ANUALE SI ZILNICE (IT 1, IT 2, ITS,


SU-schimb ulei)

Periodicitatea de mentenanţă preventivă la autocamioane este următoarea:

Întreţinerea tehnicănr. 1 (IT-1) la fiecare 1500 km echivalenţi

Întreţinerea tehnică nr. 2 (IT-2) la fiecare 6000 km echivalenţi

Întreţinerea tehnică sezonieră (ITS) = o dată pe an

Schimbul de ulei (SU) la fiecare 5000 km echivalenţi.

PRODUCTIVITATEA ANUALĂ ESTE:

Pentru întreţinerile tehnice IT:

Nr. ITan =Pa/1500=………………………..= ……………………… IT /an


Nr. IT1/an=Nr.ITan*75%=………………….= …………………… IT 1/an
NR. IT2/an=Nr. ITan*25%= …………………………….. IT 2/an
NR. ITS/an=1*50=100 ITS/an

Pentru schimb ulei (SU):

Nr. SU/an=Pa/5000= …………. …………………….. SU/an

2
PRODUCTIVITATEA ZILNICA VA FI:

Nr.IT-1/zi=………………………….= ………………….. IT-1/zi

Nr.IT-2/zi= …………………………..= ……………………………….. IT-2/zi

Nr.SUzi=Nr.SUan/ZL= …………………………..= …………………………..


SU/zi

3. DIMENSIONAREA NECESARULUI DE FORŢĂ DE MUNCĂ ŞI


REPARTIZAREA PE MESERII

Determinarea necesarului de angajaţi direct productivi pentru efectuarea


lucrărilor de mentenanţă preventivă (revizii tehnice, schimb ulei) pentru un parc de
100 autocamioane se face fie pe cale analitică, în funcţie de volumul anual al
lucrărilor de întreţinere, raportat la timpul efectiv disponibil al unui muncitor pe un
an, fie pe bază de normative.

Conform NORMATIVELOR DE REPARAŢII , manopera normată (MN) la 1000 km


echivalenţi pentru mentenanţa preventivă a autocamioanelor echipate cu motoare
diesel este:

Manopera pentru lucrări mecanice şi electrice va fi:


MNIT=3,0 ore-om/1000 km echivalenţi
MNSU=0,5 ore-om/1000 km echivalenţi

Necesarul de manoperă (NM) pentru întreţinere preventivă este următorul:

NMIT=(Pa/1000)*MNIT=……….............................…………. ore-om/an

NMSU=(Pa/1000)*MNSU=…………………………………….. ore-om/an

Programul anual de lucru (PAL) pentru un om este următorul:

PAL=ZL-CO-CM=(255-25-5)*8=225*8=1800 ore active-om/an

CO=25 zile de concediu de odihnă pe care le are în medie un muncitor pe an

CM=5 zile de concediu medical pe care le are în medie un muncitor pe an

Numărul de muncitori necesari, repartizaţi pe specialităţi este următorul:

3
Pentru lucrările mecanice şi electrice repartizarea se face astfel:

NMIT IT: PAL= ……………………………………. angajaţi pentru lucrări


mecanice si electrice

Pentru schimbul de ulei:

NMIT SU: PAL= ……………………………….. angajat pentru SU

Observaţie: având în vedere că NMIT IT + NMIT SU = ………………. muncitori se


stabileşte un necesar de ……………………. muncitori, din care unul (mecanic) va
efectua şi schimburile de ulei

Repartizarea procentuală a angajaţilor pe specialităţi.

Pentru lucrările de mentenanţă preventivă vom avea:

75% mecanici,aceasta însemnând: ………. angajaţi*75%= ……………


mecanici

25% electricieni ,aceasta însemnând: ………. angajati*25%= …………….


electrician

Rezultă că personalul de ……… mecanici şi … electricieni este cel necesar a fi


permanent la lucru.

Ţinând cont de coeficientul de utilizare a forţe i de muncă CUFM , personalul necesar a


fi angajat este următorul:

CUFM=PAL/ZL=225/255= 0,87 % utilizare a personalului zilnic

0,87 %*……………………= ………………………. angajaţi vin zilnic la muncă

4. DETERMINAREA POSTURILOR DE LUCRU

Ţinând cont că numărul de muncitori care lucrează simultan la un post de lucru este: 2
mecanici + 1 electrician pentru un post de lucru de întreţinere tehnică (şi un ungător
pentru postul de lucru schimb ulei, dintre mecanici), numărul de posturi de lucru
necesare este următorul:

NrPLIT= ………….. mec. + …………………. electr. = … post de lucru


pentru IT

NrPLSU= …………… post de lucru pentru schimbul de ulei


4
5. ALEGEREA TIPULUI DE ATELIER PENTRU MENTENANŢA
PREVENTIVĂ

Ţinându-se cont de numărul de autovehicule şi de numărul întreţinerilor tehnice


pe zi, se consideră că metoda de plasare a posturilor de lucru la întreţinere este cea
individuală (soluţie unică în această situaţie). În acest caz, staţionarea unor
autovehicule pe posturile de lucru nu influenţează staţionarea altor autovehicule.
Accesul facil la subansamblele autovehiculului şi la siguranţa efectuării
lucrărilor, cele mai dificile fiind cele la părţile inferioare, se realizează prin canale de
vizitare.

6. DIMENSIONAREA ATELIERULUI

Autocamioanele au urmatoareăle dimensiuni de gabarit:

lungimea L=..................m,

lăţimea B=...................m

înălţimea H=...................m.

Suprafaţa de gabarit a autocamionului este:

S=L*B=.........................................................m 2

Pentru cele ........................posturi de lucru ale atelierului de mentenanţă


preventivă, suprafaţa de gabarit ocupată de autocamioane este:

SG=...................................................m 2

Lungimea halei de întreţineri tehnice se compune din:

- suma lăţimilor celor ............. autocamioane ,

- suma distanţelor dintre camioane....................

- şi cele două distanţe dintre perete şi primul, respectiv ultimul camion, zonă
unde se pot afla diferite instalaţii şi utilaje tehnologice, iar dimensiunea bancurilor de
lucru este: lăţimea = 0,7m şi lungimea = 1,2m.

Lhala= ......................................m

Lăţimea halei de întreţineri tehnice se compune din:

5
- lungimea canalului de vizitare

- distanţele de siguranţă faţă si spate ale autocamionului (2*2,5m=5m) şi


lăţimea zonei de amplasare a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice (1,2m).

B hala= .......................................... m