Sunteți pe pagina 1din 1755

Testul nr.

#106526

1.

[#2823] Prezenta personalului cu o functie ierarhic superioara nu scuteste personalul de serviciu de raspunderea
îndeplinirii obligatiilor sale.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

2.

[#2766] Cum trebuie sa fie asezate marfurile si materialele descarcate?

A) în asa fel încât sa fie respectat gabaritul de libera trecere, sa nu afecteze vizibilitatea semnalelor, functionarea
instalatiilor SCB, TC si IFTE, activitatea si securitatea personalului. B) în asa fel încât sa nu afecteze functionarea
instalatiilor de alimentare cu combustibil. C) în asa fel încât sa nu afecteze circulatia, activitatea si securitatea
personalului.

Raspuns: A

3.

[#2727] În timpul serviciului, daca nu sunt trenuri în circulatie se permite personalului cu responsabilitati în siguranta
circulatiei sa doarma sau sa se aseze în pozitii favorabile somnului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

4.

[#2740] Se interzice salariatilor sa presteze serviciul în locul altor salariati, la solicitarea acestora, fara aprobarea
scrisa, anticipata a conducerii subunitatii/unitatii.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

5.

[#452]

Corelati corespunzator notiunile de mai jos:

Elemente componente ale sistemului feroviar:

i1) Liniile de cale ferata


i2) Vehicule feroviare

i3) Cladirile de serviciu

i4) Mijloacele de întelegere

Caracteristicile si functii ale elementelor componente

r1) se împart in: linii de circulatie si linii cu destinatie speciala si fac parte din infrastructura caii ferate

r2) sunt înscrise in parcul unui OTF, iar cele care au fost deraiate, accidentate sau cu defecte nu se introduc sau nu se
mentin în circulatia trenurilor

r3) sunt considerate mijloace prin care se stabilesc legaturi rapide si sigure intre personalul care ia parte la circulatia
trenurilor

r4) si dotarile aferente acestora sunt elemente ale infrastructurii feroviare

r5) este un ordin care trebuie sa fie îndeplinit imediat prin toate mijloacele posibile de catre personalul angajat la CF

r6) portiunea de linie dintre doua statii, masurata între semnalul de iesire al uneia si semnalul de intrare al alteia se
numeste –linie curenta

A) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r1) (i4-r6) B) (i1-r1) (i2-r2) (i3-r4) (i4-r3) C) (i1-r6) (i2-r1) (i3-r2) (i4-r5)

Raspuns: B

6.

[#2859] Siguranta feroviara este conceptul potrivit caruia operatiunile de transport pe caile ferate si pe reteaua de
transport cu metroul trebuie sa se desfasoare:

A) conform unui program stabilit de catre conducerea operatorului economic; B) conform graficului de circulatie; C)
fara pericol pentru persoane, pentru bunurile si marfurile încredintate la transport, pentru vehiculele feroviare,
pentru infrastructura, precum si pentru mediul înconjurator;

Raspuns: C

7.

[#21156] Examinarea psihologica a personalului cu atributii în siguranta transporturilor nu se poate efectua


fara un aviz medical valabil.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

8.

[#3508] Accesul persoanelor neautorizate în zona de siguranta a infrastructurii feroviare publice este interzis.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

9.

[#21159] În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1. 260 din 10 octombrie 2013, controlul medical si
psihologic pentru grupa de vârsta cuprinsa între 18-55 ani se va efectua pentru toate functiile cu responsabilitati în
siguranta transporturilor la:

A) un an; B) 2 ani; C) 3 ani;

Raspuns: C

10.

[#2389] Executarea serviciului de catre personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare fara a fi
autorizat în functie, este un incident care se încadreaza în:

A) Grupa B B) Grupa C C) Grupa A

Raspuns: B

11.

[#73] Cum se da ziua semnalul "OPRIRE" cu instrumente portative date de agenti?

A) se misca steguletul galben în cerc înaintea corpului si în acelasi timp se dau doua sunete lungi cu fluierul de mâna;
B) se misca steguletul galben, în cerc, înaintea corpului si în acelasi timp se dau trei sunete scurte, repetate, cu
fluierul de mâna; C) Se misca steguletul galben în arc de cerc deasupra capului si în acelasi timp se da un sunet lung
cu fluierul de mâna;

Raspuns: B

12.

[#77] "Alb-lunar", permite miscarile de manevra sau circulatia trenurilor, cu viteza prevazuta în reglementarile
specifice.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

13.

[#75] "Verde" interzice circulatia trenurilor cu viteza stabilita.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

14.

[#3784] Ce reprezinta semnalul dat de agentul din imagine? Ziua - se misca steguletul galben în arc de cerc, jos,
înaintea corpului si în acelasi timp se dau doua sunete lungi cu fluierul de mâna Noaptea - se misca lanterna cu
lumina alba în arc de cerc, jos înaintea corpului si în acelasi timp se dau doua sunete lungi cu fluierul de mâna
A) Opreste! B) Înapoi! C) Încet!

Raspuns: B

15.

[#62] Care este semnalul "PERICOL" dat cu fluierul, claxonul sau trompeta locomotivei?

A) un sunet scurt, unul lung si unul scurt; B) trei sunete scurte, repetate; C) doua sunete scurte;

Raspuns: B

16.

[#526] Capatul Y al unei statii de CF, este considerat:

A) Capatul statiei spre sudul geografic B) Capatul statiei spre Bucuresti C) Capatul statiei opus directiei spre Bucuresti

Raspuns: C

17.

[#524] Linie situata în incinta statiei aflata în prelungirea liniei curente, fara abatere la intrare sau iesire se numeste:

A) Linie abatuta B) Linie directa C) Linie de evitare

Raspuns: B

18.

[#567] Trenurile de serviciu puse în circulatie pentru restabilirea circulatiei trenurilor, vor circula peste orice rang.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

19.

[#530] Liniile curente simple, duble sau multiple se numeroteaza, astfel:

A) Cu litere mari în ordine alfabetica; B) Cu litere mici în ordine alfabetica; C) Cu cifre romane;

Raspuns: C

20.

[#522] Limitele incintei unei statii CF, sunt date de:

A) Semnalele de iesire ale statiei sau indicatoarele permanente ale acesteia; B) Semnalul de iesire si semnalul de
intrare al statiei sau indicatoarele permanente ale acesteia; C) Semnalele de intrare ale statiei sau indicatoarele
permanente ale acesteia;

Raspuns: C
21.

[#3187] Personalul de locomotiva va înscrie în foaia de parcurs ora la care a fost comandat si s-a prezentat la seful de
tura sau operatorul din statie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

22.

[#22641] Conducerea locomotivelor care remorca trenuri, manevreaza vehicule feroviare sau se deplaseaza
izolat, se face de catre mecanicul de locomotiva.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

23.

[#3984] Prin termenul "conducere în sistem simplificat" a locomotivei se întelege:

A) Deservirea locomotivei numai de catre mecanicul ajutor. B) Conducerea locomotivei de la un singur post de
comanda. C) Conducerea si deservirea locomotivei numai de catre mecanic, fara mecanic ajutor.

Raspuns: C

24.

[#22684] În situatiile exceptionale (inchideri accidentale de linii din cauza unor calamitati) raspunderea asupra
respectarii tuturor conditiilor de siguranta a circulatiei revine numai personalului care însoteste respectivul personal.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

25.

[#2383] Când în timpul parcursului se defecteaza instalatia de control punctual al vitezei (INDUSI), mecanicul
procedeaza astfel:

A) Izoleaza instalatia si continua mersul cu viteza stabilita pîna la prima statie prevazuta cu oprire, cu seful de tren în
cabina de conducere. B) Izoleaza instalatia si continua mersul cu viteza stabilita, însa cel mult 100 km/h, pâna la
prima statie unde opreste chiar daca nu are prevazuta oprirea, avizeaza prin radiotelefon pe IDM asupra defectiunii,
întocmeste nota de avizare pe care o înmâneaza acestuia si continua mersul pâna la statia de destinatie cu viteza
stabilita, însa cel mult 100 km/h, cu seful de tren în cabina de conducere. C) Izoleaza instalatia si continua mersul cu
viteza stabilita, însa cel mult 100 km/h, pâna la statia de destinatie, cu seful de tren în cabina de conducere.

Raspuns: B

26.
[#4938] Personalului de locomotiva îi este interzis sa scoata nejustificat din functie instalatiile de siguranta si
vigilenta, instalatiile de control automat al vitezei trenului si de înregistrare a parametrilor vehiculului feroviar
motor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

27.

[#5029] Personalului de locomotiva îi este interzis sa paraseasca vehiculul feroviar motor în timpul serviciului, fara
respectarea reglementarilor în vigoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

28.

[#5035] Personalului de locomotiva îi este interzis sa permita accesul pe locomotiva a personalului care nu are acest
drept.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

29.

[#22621] Manevrarea locomotivelor electrice care nu sunt în actiune se face numai cu pantografele coborâte.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

30.

[#3918] Cum se pot manevra prin triere pe cocoasa sau pe plan înclinat locomotivele si automotoarele care nu sunt
în actiune?

A) Numai daca sunt dotate cu saboti de mâna. B) Este interzisa strict manevrarea prin triere a locomotivelor si
automotoarelor care nu sunt în actiune. C) Numai cu agent (agenti) la frâna.

Raspuns: C

31.

[#22623] Pe timpul remizarii, locomotiva nu este deservita de personal de locomotiva.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

32.
[#5513] La punerea în serviciu a locomotivei se face probarea instalatiilor si echipamentelor fara deplasarea
locomotivei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

33.

[#5504] La punerea în serviciu a locomotivei se face verificarea si completarea nivelului de combustibilul la


locomotivele cu motoare termice.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

34.

[#3279] Scoaterea din functie a instalatiilor de siguranta si vigilenta este permisa la locomotivele din capul trenului;

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

35.

[#3295] La revizia intermediara efectuata într-o unitate de tractiune personalul de locomotiva verifica daca osiile
montate prezinta crapaturi la bandaj, la discuri, la butucul rotilor cu spite;

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

36.

[#22732] La trenurile de calatori si mixte nu se admite locomotiva neactiva la urma trenului, daca viteza
maxima a locomotivei neactive nu limiteaza viteza de circulatie a trenului respectiv, cu exceptia locomotivelor care
au masa de:

A) 90 t sau mai mica. B) 80 t sau mai mica. C) 70 t sau mai mica.

Raspuns: C

37.

[#22735] La manevrarea unui grup de vehicule feroviare se utilizeaza:

A) Trei locomotive. B) Mai mult de trei locomotive. C) O singura locomotiva.

Raspuns: C

38.

[#22701] În toate cazurile de circulatie prin împingere a trenurilor frâna automata trebuie sa fie activa.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

39.

[#22690] În timpul serviciului, personalul de locomotiva nu raspunde de semnalizarea locomotivei conform


regulamentului CFR.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

40.

[#22730] Anterior expirarii timpului de conducere efectiva a locomotivei, atunci când nu poate asigura
personal de schimb în statie, operatorul de transport feroviar solicita conducerii operative a administratorului sau
gestionarului de infrastructura feroviara, oprirea trenului în vederea efectuarii schimbului de personal înainte de
expirarea timpului de conducere efectiva a locomotivei, cu cel putin:

A) 120 de minute înainte. B) 60 de minute înainte. C) 90 de minute înainte.

Raspuns: B

41.

[#2381] În ce cazuri este obligatorie executarea reviziilor în sala masinilor la vehiculele feroviare motoare?

A) La fiecare 15 minute în timpul remorcarii trenului sau la manevra. B) dupa fiecare plecare din statie sau trecere
fara oprire prin statie, dupa trecerea de semnalele de intrare de sens opus ale statiei, la oprirea vehiculului feroviar
motor mai mult de 2 minute în statie sau parcurs; C) La intervale de cel mult 50 km în timpul remorcarii trenului.

Raspuns: B

42.

[#22706] Personalul implicat în producerea accidentului/incidentului pe calea ferata si sefii subunitatilor din
care acesta face parte trebuie sa ramâna la dispozitia comisiei de investigare atât timp cât este necesar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

43.

[#2646] Cum se va proceda în cazul în care este necesara ruperea unui sigiliu al instalatiilor de pe locomotiva?

A) Se va informa verbal operatorul de circulatie si se vor preciza cauzele. B) Aceasta se va mentiona în carnetul de
bord unde se va arata si cauza. C) Este interzisa ruperea unuia sau mai multor sigilii.

Raspuns: B

44.

[#22705] Pentru incendii la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor în circulatie nu se efectueaza
investigare, în conditiile regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si îmbunatatire
a sigurantei feroviare pe caile ferate din România - HG 117/2010.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

45.

[#2647] Ce se verifica înaintea încuierii vehiculului feroviar motor, care se remizeaza, în conformitate cu
reglementarile privind prevenirea aparitiei incendiilor?

A) Daca nu a ramas fara motorina sau cu agregate în functie, daca carnetul de bord este completat cu toate datele.
B) Daca nu a ramas afisajul aprins si se vor pune în functie detectoarele de incendiu si daca sunt aplicate sigiliile la
instalatiile de siguranta circulatiei. C) Daca au mai ramas resturi de tigari aprinse pe locomotiva, circuite electrice sub
tensiune, resturi de zgura incandescenta provenite de la contactoare sau esapamente, daca nu exista miros de fum
sau izolatie arsa.

Raspuns: C

46.

[#5544] La manevra se admit urmatoarele sisteme de frânare: frânare electrica, frânare magnetica, frânare
electromagnetica, frânarea combinata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

47.

[#5533] Manevra prin triere pe plan înclinat si oprirea cu saboti de mâna sau frâne de cale, fara sa tamponeze si fara
sa fie tamponate se admite pentru vagoane încarcate cu oameni, fara a fi legate de vehiculul feroviar motor care le
manevreaza.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

48.

[#3364] Daca vehiculului feroviar motor se pune în serviciu dupa remizare într-o statie care nu este deservita de o
unitate de tractiune, iar la efectuarea operatiunilor de punere în serviciu se constata piese, instalatii si echipamente
lipsa sau defecte care interzic iesirea acestora din unitate, mecanicul de locomotiva va aviza seful de tura si
operatorul RC

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

49.

[#4796] Cum se face rearmarea dispozitivului SIGURANTA SI VIGILENTA dupa producerea frânarii de urgenta?

A) Se izoleaza robinetul de aer. Se deconecteaza siguranta de alimentare cu tensiune electric pentru câteva secunde.
Se manipuleaza de mai multe ori întrerupatorul curentului de comanda. B) Inversorul de mers în pozitie "ÎNAINTE"
sau "ÎNAPOI". Se elibereaza pedala pentru circa 1, 5 secunde dupa care se apasa mentinându-se în aceasta pozitie.
Se apasa pe butonul de rearmare. C) Inversorul se va pune în pozitia zero. Se manipuleaza pedala prin apasarea ei de
mai multe ori. Se apasa pe butonul de rearmare.

Raspuns: B

50.

[#4789] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte ce interzic iesirea vehiculului feroviar motor
din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) instalatiile de frâna de orice fel cu care este dotata locomotiva; aparatele de masura si indicatoare, inclusiv
lampile de control; instalatiile si aparatele de protectie inclusiv supapele de siguranta; piese ale suspensiei
locomotivei. B) locomotiva nu are în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor
difera de la un aparat la altul; adaosurile sub arcurile suspensiei locomotivei difera ca grosime. C) locomotiva nu are
în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la un aparat la altul;
aparatele de protectie nu sunt sigilate cu sigiliu aparinând unitaii de tractiune.

Raspuns: A

51.

[#5226] Pozitia 3 a robinetului KD2 este:

A) De mers. B) Neutra. C) De slabire a frânei.

Raspuns: B

52.

[#5225] Pozitia 2 a robinetului KD2 este:

A) Alimentare cu soc de umplere. B) De frânare totala. C) De mers.

Raspuns: C

53.

[#2568] O frâna este inepuizabila atunci când:

A) compenseaza automat pierderile de aer din cilindrul de frâna B) compenseaza în mod automat uzura din
articulatiile timoneriei de frâna C) nu consuma aer pentru a compensa pierderile de aer din semiacuplarile de aer

Raspuns: A

54.

[#22760] Marcajul unificat de identificare al vagoanelor de marfa permite identificarea regimului de schimb al
vagonului, indicarea retelei feroviare careia îi apartine sau cine l-a înmatriculat ca vagon particular, caracteristicile de
exploatare, numarul vagonului din cadrul seriei.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

55.

[#3093] Frâna moderabila este instalatia care frâneaza brusc, fara sa produca socuri în tren.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

56.

[#22805] Fiecare operator de transport nu este obligat sa–si procure foile de parcurs si sa asigure gestionarea
acestora.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

57.

[#5126] Pentru acoperirea portiunilor de linie închisa pentru circulatie, de pe liniile din incinta statiilor sunt folosite
balize avertizoare de culoare galbena.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

58.

[#22813] La locomotivele LE pot aparea defectiuni care conduc la deconectari ale disjunctorului cu blocare (cu
sau fara semnalizare) sau la deconectari ale disjunctorului fara blocare (cu sau fara semnalizare).

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

59.

[#22795] În cabina de conducere se v or înscrie obligatoriu urmatoarele date tehnice: mentiuni privind
scoaterea din functie a unor instalatii sau echipamente de natura sa modifice caracteristicile functionale (izolari de
motoare electrice de tractiune, instalatia de frânare reostatica etc.), schema punctelor de scurgere a apei din
instalatia pneumatica si de frâna.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

60.

[#5127] Daca portiunile de linie slabita din linie curenta sau din statie nu se pot semnaliza pe teren, din cauza
conditiilor locale, aceasta se aduce la cunostinta personalului de locomotiva, prin planul tehnic de exploatare sau
condica de ordine.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: B (fals)

61.

[#3330] Operatiile de manevra trebuie sa fie conduse de un singur agent, denumit conducatorul manevrei

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

62.

[#5129] În cadrul lucrarilor pregatitoare ale probei complete se verifica la toate vehiculele feroviare remorcate, din
tren, daca toate schimbatoarele de regim "G-P", "G-P-R", "P-R", "G-P-R-Mg" sau "P-R-Mg", precum si robinetele de
izolare sunt asezate în pozitia corespunzatoare, cu exceptia vagoanelor încarcate cu marfuri periculoase din
categoria explozibilelor, a caror frâna automata trebuie sa fie izolata si mânerul robinetului de izolare sigilat

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

63.

[#22835] Daca trenul de marfa îsi schimba în parcurs sensul de mers, acesta trebuie sa aiba la ambele capete
câte un vagon care sa îndeplineasca conditiile impuse vagonului de semnal.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

64.

[#22824] În ce categorie se încadreaza" lovirea lucrarilor de arta, instalatiilor, cladirilor, de catre transporturi
cu gabarit depasit de catre vagoanele cu încarcatura deplasata, parti mobile neasigurate, sau neînchise, respectiv
piese ori subansambluri ale vehiculelor feroviare, în urma carora nu s-au înregistrat deraieri de vehicule feroviare"?

A) Accident feroviar. B) Incident feroviar grupa A. C) Accident feroviar grav.

Raspuns: B

65.

[#2584] Ce proba de frâna se executa când conducerea trenului se trece la locomotiva a doua din capul trenului, pe
cel mult doua intervale de statii, pe portiuni de linie cu rampa continua de 15 la mie?

A) Proba partiala B) Proba de continuitate C) Nu se executa nici un fel de proba a frânelor

Raspuns: C

66.

[#22861] Prin tractiune electrica se întelege, în general transportul de marfuri si persoane cu ajutorul unor
vehicule electrice neautomate, vehicule care sunt propulsate de motoare electrice de tractiune dar care nu au sursa
proprie de energie electrica, alimentarea facându-se de la o sursa exterioara.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

67.

[#2592] Care este lantul cinematic la locomotiva tip LDM?

A) Motorul diesel, cuplajul principal, cutia de viteze, inversorul de mers, atacul de osie, osia motoare. B) Motorul
diesel, transmisia electrica, cutia de viteze, inversorul de mers, atacul de osie simplu sau dublu. C) Motorul pe
benzina, transmisia hidraulica, cutia de viteze, inversorul de mers, atacul de osie, osia motoare.

Raspuns: A

68.

[#22860] Interventiile la dispozitivul de siguranta si vigilenta, în caz de defectare se fac de catre personalul
specializat în acest scop, în baza mentiunilor efectuate de personalul de locomotiva în carnetul de bord.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

69.

[#3606] La ce frecventa este acordat inductorul care controleaza viteza înaintea semnalelor care ordona oprirea?

A) La 2000 HZ. B) La 500 HZ. C) La 1000/2000 HZ

Raspuns: B

70.

[#22845] Frânele hidrodinamice pot functiona pe baza unui releu hidraulic temporizat, fie pe baza unui
transformator hidraulic.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

71.

[#3986] Tonajele trenurilor care pot fi remorcate de locomotive la viteza stabilita sunt prevazute în:

A) Livretele de mers B) Documentele însotitoare ale trenului C) Regulamentul nr. 004

Raspuns: A

72.

[#5113] Frânarea electromagnetica se poate folosi în circulatia trenurilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
73.

[#22334] La sosirea în statie a locomotivei de remorcare a trenului sau când se ataseaza la tren locomotiva
pentru remorcarea trenului/locomotivele pentru multipla tractiune, mecanicul de locomotiva înmâneaza foaia de
parcurs operatorului de tractiune pentru a face înscrieri în aceasta.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

74.

[#22344] Datele consemnate în foaia de parcurs la îndrumarea trenului vor fi certificate prin semnatura
agentului care a facut înscrierea si prin aplicarea stampilei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

75.

[#22343] În cazul frânarii manuale si frânarii mixte, la manevra, se actioneaza astfel:

A) În primul rând frânele de mâna din prima parte a convoiului. B) În primul rând frâna de mâna a locomotivei. C) În
primul rând frânele de mâna ale vagoanelor încarcate.

Raspuns: C

76.

[#4815] Care este indicatia transmisa conform imaginii de mai jos?

A) ATENTIE! - începe blocul de linie automat cu patru indicatii. B) ATENTIE! - începe semnalizarea luminoasa cu
trepte multiple de viteza. C) ATENTIE! - se sfârseste semnalizarea luminoasa cu trepte multiple de viteza.

Raspuns: C

77.

[#4984] În ordinul de circulatie se înscriu “restrictiile de viteza cuprinse în BAR".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

78.

[#5004] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “când portiunile de linie slabite nu pot fi
semnalizate corespunzator".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
79.

[#5008] Semafoarele care nu sunt date în exploatare trebuie sa fie fixate în pozitie de oprire si neiluminate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

80.

[#2471] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului în cazul:

A) în cazul restrictiei de viteza în trepte, când paleta galbena este la o distanta mai mica de 1000 m fata de paleta
galbena cu dungi în diagonala. B) în cazul restrictiei de viteza în trepte, când paleta galbena este la o distanta mai
mare de 1000 m fata de paleta galbena cu dungi în diagonala. C) în cazul restrictiei de viteza în trepte, când paleta
galbena este la o distanta mai mica de 3000 m fata de paleta galbena cu dungi în diagonala.

Raspuns: A

81.

[#4820] În imaginea de mai jos, este reprezentat indicatorul pentru:

A) Halta de miscare. B) Statie de cale ferata. C) Halta comerciala.

Raspuns: C

82.

[#5014] Pe indicatorul de declivitate sunt înscrise cu cifre rosii marimea rampei, respectiv a pantei si cu cifre negre
lungimea rampei, respectiv a pantei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

83.

[#3945] Frâna de baza a trenului în toate cazurile este:

A) Frâna automata. B) Frâna mixta. C) Frâna electrica.

Raspuns: A

84.

[#5145] Care este indicatia transmisa de semnalul luminos de iesire cu doua indicatii cu care sunt dotate liniile de
garare la care se termina parcursul de circulatie, conform imaginii de mai jos?

A) LIBER cu viteza stabilita. ATENTIE! Semnalul urmator este pe liber cu viteza redusa. B) LIBER cu viteza de 20 km/h.
ATENTIE! Semnalul urmator ordona oprirea. C) Manevra permisa dincolo de semnal.
Raspuns: C

85.

[#3068] Semnalele luminoase de intrare cu doua indicatii precedate de semnale prevestitoare se pot folosi în statii
centralizate electrodinamic situate pe distante între statii cu cale dubla, pentru primirea trenurilor care circula pe "
linie falsa".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

86.

[#4637] În timpul circulatiei foaia de parcurs se pastreaza la:

A) Seful de tren. B) Mecanicul de locomotiva. C) Agentul de însotire a trenului.

Raspuns: B

87.

[#22370] Ruperile de tren din vina mecanicului de locomotiva se produc când se face o noua frânare înainte ca
frânarea anterioara sa-si fi facut efectul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

88.

[#22369] Modul de comunicare între mecanicii locomotivelor echipate cu instalatii de radiotelefon se


stabileste prin reglementari speciale.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

89.

[#3352] În cazul conducerii în sistem simplificat, când cladirea statiei se afla pe partea stînga a sensului de mers,
mecanicul primeste semnalul pornirea trenului dat de IDM sau un agent, prin statia radiotelefon.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

90.

[#22355] Ruperile de tren din vina mecanicului de locomotiva se produc:

A) Starea necorespunzatoare a aparatelor de legare a vehiculelor remorcate. B) Compunerea neinstructionala a


trenurilor. C) La pornirea trenului când nu s-a sincronizat solicitarea locomotivelor în cazul remorcarii cu multipla
tractiune.
Raspuns: C

91.

[#4805] Ce trebuie sa cuprinda buletinul de avizare a restrictiilor de viteza?

A) restrictii de viteza ce vor fi pe teren în decada respectiva. viteze de circulatie modificate fata de cele din livretul de
mers, care nu se semnalizeaza pe teren. B) numai restrictii de viteza. vitezele de circulatie în abatere din statiile de
pe sectiile de circulatie. C) vitezele de circulatie pâna la cap de sectie. restrictiile de viteza pe linii abatute din statii.

Raspuns: A

92.

[#22373] Buletinul de avizare a restrictiilor de viteza (BAR) se întocmeste:

A) Zilnic în functie de restrictiile neprevazute. B) Lunar. C) Pentru fiecare decada a lunii.

Raspuns: C

93.

[#4867] În timpul mersului când se poate rupe un tren din vina mecanicului?

A) când nu se tine seama de profilul liniei. B) când nu se tine seama de ora de plecare. C) când nu se tine seama de
rangul trenului.

Raspuns: A

94.

[#2626] Cum se va proceda cu frâna la vagoanele încarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibililor?

A) frâna automata trebuie sa fie izolata prin demontarea bulonului de punct mort al timoneriei si asigurata cu sârma.
B) frâna automata trebuie sa fie izolata prin demontarea bulonului dintre cilindrul de frâna si restul timoneriei de
frâna si izolata cu sârma. C) frâna automata trebuie sa fie izolata si sigilata prin mânerul robinetului de izolare.

Raspuns: C

95.

[#22390] Mânerul triplelor valve cu actiune rapida, tip Westinghouse, la vehiculele din corpul trenului, se
manipuleaza:

A) În pozitie de mers. B) În pozitia frânare de serviciu. C) Se izoleaza.

Raspuns: B

96.

[#5157] Pentru economia de combustibil sau energie electrica, la circulatia în palier, se va circula astfel: cât mai
aproape de curentul uniorar în perioada de accelerare, urmata de o perioada de mers lansat cu controlerul închis
pâna la scaderea vitezei cu 10 – 15 km/h sub cea prevazuta în livretul de mers.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

97.

[#5159] Frâna electrica poate fi reostatica sau recuperativa.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

98.

[#4673] Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la vehiculele feroviare motoare cu motoare
diesel?

A) Functionarea continua a instalatiei de nisipare la vehiculului feroviar motor pentru a avea un demaraj mai bun în
remorcarea trenurilor. B) Retragerea din serviciu a vehiculului feroviar motor care nu se încadreaza in normele de
consum. C) Prin verificarea aparatelor de legare si starii de uzura a sabotilor.

Raspuns: B

99.

[#3600] Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la vehiculele feroviare motoare?

A) Marirea turatiei de mers în gol a motorului diesel. B) Functionarea permanenta a instalatiei de nisipare la
vehiculului feroviar motor. C) Retragerea din serviciu a vehiculului feroviar motor care nu se încadreaza in normele
de consum.

Raspuns: C

100.

[#2738] Viteza maxima de circulatie este viteza pe care trenul nu trebuie sa o depaseasca si depinde de: felul
trenului, tipul frânei si caracteristicile vehiculului feroviar motor si caracteristicile tehnice ale vehiculelor remorcate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

101.

[#22396] Restrictiile de viteza neprevazute se avizeaza prin:

A) Seful de tura, la prezentarea la serviciu. B) Ordin de circulatie. C) Statia radiotelefon, de catre IDM.

Raspuns: B

102.

[#22407] Aranjarea în tren a transporturilor negabaritice sau cu tonaj depasit, se face în functie de tonajul
trenului

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: B (fals)

103.

[#22403] Restrictiile de viteza si limitarile de viteza se semnalizeaza pe teren.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

104.

[#4723] Restrictiile de viteza neprevazute cauzate de calamitati, terasamente instabile, poduri care necesita
consolidarea si altele asemenea, pot fi semnalizate ca limitari de viteza?

A) Daca sunt mentinute în cale pe toata perioada graficului de circulatie a anului în curs si cu aprobarea gestionarului
infrastructurii. B) Daca nu pot fi semnalizate pe timp de noapte. C) Daca se semnalizeaza doar pe timp de zi.

Raspuns: A

105.

[#3100] În perioada cu temperaturi ridicate sau foarte scazute se pot introduce restrictii de viteza?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

106.

[#8633] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva trage vehiculele pe o linie libera este de 40 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

107.

[#8638] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva împinge vehiculele pe o linie libera este de 40 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

108.

[#8636] Viteza maxima admisa la manevra când executa miscari izolate, indiferent de sensul de mers este de 25
km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

109.
[#8628] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva trage vehiculele pe o linie libera sau când executa miscari
izolate, indiferent de sensul de mers este de 40 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

110.

[#8630] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva împinge vehiculele pe o linie libera sau când trage,
respectiv împinge vehiculele pe o linie ocupata sau înfundata este de 25 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

111.

[#5656] Care imagine reprezinta indicatorul de acoperire a portiunii liniei de contact defecte "Pregateste sa cobori
pantograful"?

A) B) C)

Raspuns: C

112.

[#5653] Care imagine reprezinta: "Indicatorul numarul liniei"?

A) B) C)

Raspuns: A

113.

[#5406] Durata (timpul t) cât sta aprinsa lampa galbena a instalatiei de control punctal al vitezei de pe pupitrul de
conducere al locomotivei la influenta inductorului de 1000 Hz depinde de durata actionarii de catre mecanic a
butonului “Atentie".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

114.

[#3443] În cazul remorcarii trenurilor cu mai multe locomotive în cap sau a trenurilor formate din locomotive în
actiune, în cazul defectarii în parcurs a instalatiei de control punctal al vitezei, trenul va fi oprit în prima statie, chiar
daca nu are oprire, si în capul trenului va trece una din locomotivele cu instalatie în stare buna de functionare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

115.
[#4274] Care imagine reprezinta indicatorul de acoperire a portiunii liniei de contact defecte “Pregateste sa cobori
pantograful!"?

A) B) C)

Raspuns: B

116.

[#3532] Manevra vagoanelor încarcate cu marfuri periculoase din categoria “explozibile" se face numai cu alte
mijloace, nu cu locomotiva.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

117.

[#5595] În cazul în care datorita lungimii, trenul nu se poate gara între marcile de siguranta, respectiv între semnalul
de iesire si marca de siguranta de la urma trenului si IDM dispune stationarea partii din urma a trenului peste marca
de siguranta, acesta avizeaza verbal mecanicul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

118.

[#5525] La manevra prin îmbrâncire pe linii prevazute cu saboti de deraiere trebuie sa existe un grup de vagoane
asigurat contra fugirii cu frâne de mâna sau cu saboti de mâna, iar oprirea vagoanelor îmbrâncite trebuie sa fie
asigurata cu frâne de mâna manipulate de agenti.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

119.

[#3565] Mentinerea pe loc a locomotivelor electrice si diesel, izolate se asigura prin strângerea frânelor de mâna din
ambele posturi de conducere ale locomotivei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

120.

[#4880] Cum procedeaza mecanicul înainte de pornirea trenului dupa asigurarea mentinerii pe loc, când trenul are în
compunere vehicule feroviare echipate cu frâna nemoderabila la slabire sau locomotiva nu este echipata cu robinet
al mecanicului care compenseaza pierderile de aer în pozitia de frânare de serviciu, daca durata opririi este mai mare
de 30 minute, precum si în statiile a caror platforma este situata în declivitate de pâna la 6 ‰ inclusiv, indiferent de
durata opririi?
A) dupa efectuarea probei de continuitate, mecanicul executa o frânare de serviciu, dupa care da semnalul pentru
slabirea frânelor de mâna cu fluierul locomotivei; B) asigura slabirea frânei automate si pornirea trenului se face
numai dupa slabirea frânelor de mâna ale trenului; C) dupa slabirea frânelor de mâna ale trenului asigura slabirea
frânei directe si automate si pornirea trenului;

Raspuns: A

121.

[#4861] Urmatoarea baliza avertizoare indica faptul ca:

A) Atentie, semnalul prevestitor este la 1000 m. B) Atentie, semnalul prevestitor este la 100 m C) Atentie, semnalul
prevestitor este la 900 m

Raspuns: B

122.

[#2856] Portiunea de linie cuprinsa între semnalele de intrare a doua statii consecutive se numeste:

A) Legatura directa B) Linie directa C) Linie curenta

Raspuns: C

123.

[#5115] Mersul trenurilor se stabileste prin grafic de circulatie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

124.

[#3322] Se considera puncte de sectionare si semnalele de parcurs din statii.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

125.

[#3445] Balizele avertizoare, "Atentie, semnalul de avarie este la 800 m", instalate înaintea acestora, pe distante
între statii neînzestrate cu bloc de linie automat, au urmatorul aspect:

A) B) C)

Raspuns: C

126.

[#4289] Priviti imaginea de mai jos si precizati: în ce caz valoarea distantei "d" este mai mica de 1000 m dar cel putin
egala cu distanta reala minima de frânare?
A) În cazul în care portiunea de linie pe care se aplica restrictia de viteza cu treapta de viteza mai mare (140km/h)
este cel mult egala cu distanta reala minima de frânare. B) În cazul în care portiunea de linie pe care se aplica
restrictia de viteza cu treapta de viteza mai mare (70km/h) este mai mica de 1200m dar cel putin egala cu distanta
reala minima de frânare.. C) În cazul în care portiunea de linie pe care se aplica restrictia de viteza cu treapta de
viteza mai mare (140km/h) este mai mica de 1700m dar cel mult egala cu distanta reala minima de frânare.

Raspuns: B

127.

[#5025] Chiar daca locul de executare a lucrarilor se afla pe una dintre liniile unei cai duble sau multiple,
semnalizarea lui se face numai pe linia pe care se executa lucrarile.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

128.

[#5023] La trecerea trenului, pe lânga paleta pentru semnalizarea locului de executare a lucrarilor, mecanicul este
obligat sa dea semnalul "PERICOL!" cu fluierul, claxonul sau trompeta vehiculului feroviar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

129.

[#3903] În ce baza se poate face circulatia trenurilor de interventie pe o linie curenta închisa catre zona cu obstacole?

A) Circulatia se va face în baza conditiilor stabilite prin ordin de circulatie. B) Circulatia se va face în baza conditiilor
stabilite prin BAR. C) Circulatia se va face în baza conditiilor transmise prin statia RTF de catre operatorul RC.

Raspuns: A

130.

[#3901] La ce distanta fata de limitele portiuni de linie închisa din linie curenta, se amplaseaza discurile rosii pentru
semnalizarea acesteia?

A) La o distanta de cel putin 1000 m de la limitele portiunii de linie închisa, se aseaza în ambele parti, între sinele caii,
câte un disc cu fata rosie spre tren. B) La limitele portiunii de linie închisa, se aseaza în ambele parti, între sinele caii,
câte un disc cu fata rosie spre tren. C) La o distanta de cel putin 200 m de la limitele portiunii de linie închisa, se
aseaza în ambele parti, între sinele caii, câte un disc cu fata rosie spre tren.

Raspuns: C

131.

[#22268] În cazul ramânerii în linie curenta a unor vagoane din compunerea trenurilor de marfa deservite în
echipa completa si care nu au agent la urma, raspunderea pentru asigurarea vagoanelor contra fugirii, respectiv
pentru ridicarea sabotilor de mâna, o are mecanicul de locomotiva.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

132.

[#22264] În cazul în care mecanicul unui tren aflat în circulatie constata un obstacol neprevazut care necesita
închiderea liniei curente, al doilea agent al trenului este obligat:

A) daca nu poate lua legatura cu mecanicul de locomotiva, iar trenul este oprit pe o portiune de linie cu declivitate
mai mare de 6 ‰, va strânge frânele de mâna ale vagoanelor din corpul trenului. B) sa ia masuri pentru asigurarea
semnalizarii obstacolului sau a locului care constituie un pericol în circulatia trenurilor pe linia alaturata, daca este
cazul. C) va aviza acest fapt, prin radiotelefon, impiegatilor de miscare din statiile vecine.

Raspuns: B

133.

[#5062] Cum se va proceda în cazul în care nu s-a reusit remedierea neregulilor la vehiculul feroviar motor, în cazul
opririlor neprevazute a unui tren in linie curenta?

A) Daca nu s-a reusit remedierea neregulilor în timp de 15 minute mecanicul declara vehiculul feroviar motor defect
si solicita mijloc de ajutor. B) Daca nu s-a reusit remedierea neregulilor în timp de 60 minute mecanicul declara
vehiculul feroviar motor defect si solicita mijloc de ajutor. C) Daca nu s-a reusit depistarea si remedierea defectelor
la vehiculul feroviar motor mecanicul împreuna cu mecanicul ajutor vor continua mersul pâna la prima statie, cu
supravegherea continua a salii masinilor.

Raspuns: A

134.

[#22246] În cazul opririi neprevazute a unui tren în linie curenta, în cazul trenurilor care circula fara sef de
tren, ce sarcini ale sefului de tren sunt preluate de mecanicul de locomotiva al trenului?

A) sa comunice statiilor vecine, prin radiotelefon, telefon sau în scris prin curier, neasigurarea gabaritului de libera
trecere pe linia pe care circula trenul sau pe linia alaturata, daca este cazul. B) sa dea semnale de "Pericol" cu fluierul
sau sirena locomotivei, pentru mecanicii celorlalte trenuri care se afla în circulatie. C) în situatiile prevazute în
reglementarile specifice în vigoare, sa ia legatura cu agentul de la urma trenului, în cazul în care acesta exista si sa
stabileasca împreuna masurile si conditiile pentru circulatia în continuare a trenului.

Raspuns: A

135.

[#2621] Cu ce se vor dota toate vehiculele motoare destinate lucrarilor de întretinere, reparatii si interventii?

A) cu semnalele mobile pentru semnalizarea echipelor de lucru din linie curenta. B) cu semnale mobile pentru
semnalizarea portiunilor de linie închisa din linie curenta. C) cu semnale mobile pentru semnalizarea portiunilor de
linie slabita din linie curenta.

Raspuns: B

136.
[#5187] În cazul în care trenul este oprit în lnie curenta si nu îsi poate continua mersul, IDM expediaza locomotiva de
ajutor în linie curenta înmânând mecanicului ordin de circulatie în care se mentioneaza conditii de circulatie, ca si în
cazul circulatiei mijloacelor de interventie pe linie curenta închisa, valabile la ducere cât si la întoarcere.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

137.

[#5186] În cazul în care locomotiva de ajutor nu mai este necesara, mecanicul va renunta la solicitarea acesteia în
mod similar celui în care a solicitat-o si nu va pune trenul în miscare decât dupa primirea încuviintarii scrise de la
IDM, transmisa prin radiotelefon, telefon sau în scris, cu numar din registrul unic de cai libere, comenzi si miscare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

138.

[#22296] Prin linia falsa se întelege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dubla, înzestrata cu BLA
banalizat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

139.

[#3349] Ora sosirii în statie corespunde cu ora opririi complete a trenului în statie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

140.

[#22314] Care este semnalul acustic "Trenul s-a rupt" dat cu fluierul, claxonul sau trompeta locomotivei?

A) un sunet scurt, unul lung si unul scurt, repetate. B) patru sunete lungi. C) trei sunete scurte, repetate.

Raspuns: A

141.

[#5307] Semnalele care dau indicatii dubioase ordona reducerea vitezei în vederea opririi la semnalul urmator.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

142.

[#22441] Cum se da semnalul slabeste frâna automata?

A) B) C)
Raspuns: B

143.

[#5308] Semnalizarea nereglementara ordona reducerea vitezei în vederea opririi la semnalul urmator.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

144.

[#22434] Semnalele date cu instrumente portative se dau astfel încât mecanicul, personalul de tren sau de
manevra sa le poata observa fie direct, fie prin retransmitere.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

145.

[#5282] Daca pe timp de noapte, personalul de locomotiva se convinge ca indicatia de zi a unui semafor este pe liber,
iar cea de noapte pe oprire, respectiv reducere de viteza, va lua în considerare indicatia de zi, daca semnalul
respectiv nu a fost avizat ca fiind defect.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

146.

[#22482] Organizarea si verificarea starii personalului cu responsabilitati în siguranta pe calea ferata la


intrarea si în timpul serviciului constituie un atribut al:

A) gestinarului de infrastructura publica. B) operatorului de miscare. C) agentilor economici feroviari.

Raspuns: C

147.

[#4599] Care sunt primele etape de avizare a accidentelor/incidentelor produse pe calea ferata?

A) înstiintarea verbala si avizarea propriu-zisa. B) raportul de eveniment si raportul de cercetare. C) ordinul de


circulatie si procesul verbal de constatare tehnica.

Raspuns: A

148.

[#22486] În cazul producerii unui accident/incident iar comunicatiile telefonice CFR sunt întrerupte, mijloacele
de interventie necesare pentru înlaturarea urmarilor si restabilirea circulatiei feroviare, sunt solicitate prin
telefonograma de avizare.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

149.

[#22473] În cazul producerii unui accident /incident iar comunicatiile telefonice CFR sunt întrerupte,
mijloacele de interventie necesare pentru înlaturarea urmarilor si restabilirea circulatiei feroviare, sunt solicitate
prin:

A) Raport de eveniment. B) Telefonograma de avizare. C) Nota de avizare.

Raspuns: B

150.

[#5151] Avizarea accidentelor/incidentelor produse pe calea ferata, în toate cazurile se realizeaza în doua etape: a)
informarea scrisa; b) raportul de investigare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

151.

[#22511] În cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva diesel mecanicul ajutor va izola rampa de
motorina.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

152.

[#22510] Dupa oprirea trenului mecanicul va comunica IDM:

A) Tipurile de stingatoare cu care este dotata locomotiva. B) Tipul de locomotiva si locul unde se afla locomotiva. C)
Data ultimei revizii efectuate.

Raspuns: B

153.

[#22507] La locomotivele la care arderea s-a produs la motoarele electrice de tractiune sau circiutul de forta,
îndrumarea pentru reparatie se va face:

A) Numai în tren de marfa cu viteza maxima de 40 km/h. B) Cu cablurile acestor motoare dezlegate si izolate între ele
si fata de masa, cu material izolant bine fixat. C) Numai însotita de personal tehnic de specialitate.

Raspuns: B

154.

[#22498] Pastrarea materialelor de curatat se va face:

A) Pe schimbatorul de caldura. B) În posturile de conducere. C) Numai în lazi metalice.


Raspuns: C

155.

[#22490] Pentru o eficienta mai sporita a stingerii incendiilor, unde se va actiona cu jetul stingatoarelor?

A) Indiferent cum se va actiona cu jetul stingatorului, eficienta este aceeasi. B) Se va actiona dinspre margini spre
mijloc astfel evitându-se extinderea incendiului. C) Se va actiona la baza focarului de incendiu.

Raspuns: C

156.

[#22541] În scopul unei interventii rapide si sigure în cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva,
personalul de locomotiva se va folosi la stingerea focului si de apa din instalatia de racire, dar numai dupa dezlegarea
tuturor surselor de curent.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

157.

[#22537] La predarea - primirea si revizia locomotivelor pentru prevenirea si combaterea incendiilor, pe


procesul tehnologic se verifica si:

A) Starea mansoanelor, tuburilor argus, de la instalatiile de apa, ulei, motorina (ale motorului diesel, transmisiei
hidraulice, transformator principal etc.) daca nu prezinta rosaturi, crapaturi, fisuri, umflaturi, pori. B) Locomotiva are
efectuate reviziile periodice la zi. C) Echipamentul de detectare a incendiilor este pus în functie.

Raspuns: A

158.

[#2564] Personalul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata care a luat
cunostinta de producerea unui accident sau incident, în linie curenta, este obligat sa sesizeze de îndata, prin raport
de eveniment:

A) Seful statiei celei mai apropiate sau pe înlocuitorul acestuia. B) Seful direct. C) Seful sectiei de linii.

Raspuns: A

159.

[#22530] La locomotivele electrice în cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva dupa deconectarea
disjunctorului si coborârea pantografului mecanicul executa urmatoarea operatie:

A) Verifica protectiile intrate în actiune. B) Izoleaza instalatia de ulei a transformatorului principal. C) Pune
locomotiva la masa.

Raspuns: B

160.
[#22525] Cine participa în timpul actiunii de pregatire si stingere a focarului în afara de mecanic în cazul
conducerii în sistem simplificat.

A) IDM. B) Seful de tren. C) Conductorul de bilete

Raspuns: B

161.

[#2559] Stingatoarele cu bioxid de carbon se vor folosi pentru:

A) Bandaje si echipamente de frâna supraîncalzite. B) Motorina si ulei. C) Echipament electric din sala masinilor.

Raspuns: C

162.

[#2560] Ce se considera "defectiuni tehnice"?

A) Arderile de natura electrica (scurtcircuite, arcuri electrice întretinute, arderi de bobine, flamari, explozii etc.)
produse în instalatii si echipamente (transformatoare, motoare de tractiune, condensatori, reactante, blocuri
aparate, cutii, borne, cuple de contact etc.), încalzirea puternica a unor piese în miscare (rulmenti, cuzineti etc.) si a
unor piese în contact cu gazele de esapare, în cazul când acestea nu au provocat aprinderea si arderea
echipamentelor si pieselor vecine. B) Arderile controlate care prin interventia personalului de locomotiva sau altor
formatii au fost lichidate în faza incipienta, fara sa se produca la locomotive pagube materiale importante si fara
imobilizarea locomotivei în reparatie mai mare de 48 ore sau maxim 10 zile, în cazul lipsei unor agregate, piese sau
materiale. C) Arderea rapida si cu finalitate care se dezvolta fara control în timp si spatiu, si care poate provoca
distrugeri importante de bunuri materiale, sau poate pune în pericol viata oamenilor, pentru a carei lichidare este
necesara utilizarea metodelor, procedeelor, mijloacelor si substantelor de stingere adecvate.

Raspuns: A

163.

[#2558] Ce se considera “incendiu"?

A) Arderea care se dezvolta fara control, dar care prin interventia personalului de locomotiva sau altor formatii a fost
lichidata. B) Arderea pentru a carei lichidare este necesara utilizarea metodelor, mijloacelor si substantelor de
stingere adecvate. C) Arderea rapida care se dezvolta fara control în timp si spatiu, si care poate provoca distrugeri
importante de bunuri materiale, sau poate pune în pericol viata oamenilor, pentru a carei lichidare este necesara
utilizarea metodelor, procedeelor, mijloacelor si substantelor de stingere adecvate.

Raspuns: C

164.

[#2562] Incendiile la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor în circulatie se încadreaza în categoria:

A) Evenimente. B) Accidente. C) Incidente.

Raspuns: B

165.
[#2561] Care este numarul de stingatoare cu care se doteaza locomotivele care se expediaza si se întorc din reparatii
planificate, accidentale sau termen de garantie?

A) Cu numarul de stingatoare ca si în exploatare si în stare de functionare. B) Între 14 si 24 de stingatoare. C) 27


stingatoare.

Raspuns: A

166.

[#22571] Marfurile si materialele descarcate lânga linie nu pot intra în gabarirul de libera trecere.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

167.

[#5119] Constructiile si instalatiile feroviare situate lânga calea ferata nu trebuie sa intre cu nici o parte a lor în
limitele gabaritului de libera trecere

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

168.

[#3864] Reperul pentru indicarea începutului semnalizarii luminoase cu trepte multiple de viteza este format:

A) dintr-o placa dreptunghiulara de culoare alba pe care sunt înscrise cu culoare neagra literele "TMV". B) dintr-o
placa dreptunghiulara de culoare galbena pe care sunt înscrise cu culoare neagra literele "TMV". C) dintr-o placa de
forma romb de culoare galbena pe care sunt înscrise cu culoare neagra literele "TMV".

Raspuns: B

169.

[#22554] Pentru un vagon de calatori sau un vagon de marfa încarcat, rasturnat sau deraiat asezat transversal
fata de linie, se vor solicita urmatoarele mijloce de interventie:

A) trenul de interventie cu macara. B) trenul de interventie specializat cu instalatii de vinciuri hidraulice. C) echipa de
interventie din cea mai apropiata unitate dotata cu carucioare mobile.

Raspuns: A

170.

[#22546] La aparitia conditiilor meteo nefavorabile (chiciura, polei, vânt puternic care produce oscilatia firului
de contact) din care cauza s-au produs avarii la pantograf mecanicul de locomotiva, va aviza:

A) dispecerul energetic feroviar prin intermediul IDM. B) IFTE din cea mai apropiata statie. C) revizoratul de siguranta
prin intermediul IDM.

Raspuns :A
Testul nr. #106527

1.

[#2766] Cum trebuie sa fie asezate marfurile si materialele descarcate?

A) în asa fel încât sa nu afecteze circulatia, activitatea si securitatea personalului. B) în asa fel încât sa fie respectat
gabaritul de libera trecere, sa nu afecteze vizibilitatea semnalelor, functionarea instalatiilor SCB, TC si IFTE,
activitatea si securitatea personalului. C) în asa fel încât sa nu afecteze functionarea instalatiilor de alimentare cu
combustibil.

Raspuns: B

2.

[#2790] Rezultatul verificarii starii personalului la prezentarea la serviciu se consemneaza in scris.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

3.

[#813] Culorile de baza folosite la semnalizare, în legatura cu circulatia trenurilor si executarea miscarilor de
manevra, sunt urmatoarele:

A) Rosu, galben, verde, albastru, alb-lunar. B) Rosu, galben, verde, albastru, alb-lunar, alb clipitor, verde clipitor. C)
Rosu, rosu clipitor, galben, galben clipitor, verde, albastru, alb-lunar.

Raspuns: A

4.

[#9] Ecartamentul normal al caii ferate este distanta dintre fetele interioare ale sinelor, masurata în aliniament, la
14 mm sub planul de rulare al acestora si trebuie sa fie de:

A) 1520 mm B) 1300 mm C) 1435 mm

Raspuns: C

5.

[#591] Planul tehnic de exploatare al fiecarei statii CF:

A) stabileste în amanunt modul de executare a serviciului în legatura cu circulatia si manevra trenurilor B) stabileste
generalitati despre modul de aplicare a unor prevederi din instructii si ordine în vigoare C) stabileste modul de
aplicare a unor prevederi din instructii, în functie de dotarea tehnica, sistemele de circulatie si specificul de lucru al
fiecarei statii

Raspuns: C

6.
[#53] Personalului care concura la siguranta circulatiei i se interzice sa introduca sau sa consume în unitate
substante halucinogene sau sa se prezinte la lucru sub influenta acestora.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

7.

[#2862] În Grupa C sunt incidente:

A) produse în activitatea de manevra; B) alte incidente produse în legatura cu siguranta feroviara; C) produse în
circulatia trenurilor;

Raspuns: B

8.

[#489] Analizele de siguranta circulatiei, care reprezinta o componenta a sistemului de management al sigurantei
circulatiei, se vor programa periodic la subunitatile de cale ferata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

9.

[#3394] Autorizatia/autorizatiile, dupa caz se suspenda si îsi înceteaza temporar valabilitatea atunci când personalul
autorizat are avizul medical si/sau psihologic expirat pentru functia în care a fost autorizat – pâna la prezentarea
avizului "apt".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

10.

[#29] Pentru care personal se aplica sanctiunea desfacerii disciplinare a contractului individual de munca în cazul
constatarii consumului de alcool?

A) personalului caruia din motive obiective nu i s-a recoltat proba de sânge, iar la testarea cu fiola alcoolscop
reactivul nu s-a colorat în verde complet, pe baza procesului – verbal de constatare unde s-au consemnat si cauzele
neluarii probei de sânge; B) personalului care la testarea cu fiola alcoolscop, la prezentare sau în timpul serviciului,
reactivul s-a colorat în verde (indiferent de înaltime) însa dupa efectuarea probei de sânge s-a primit comunicarea
laboratorului de analiza cu mentiunea "ALCOOL ÎN SÂNGE SUB 0,5‰"; C) personalului, la care nu i s-a putut face
proba de sânge din motive obiective, dar la testarea cu fiola alcoolscop reactivul s-a înverzit pe întreaga înaltime si
care din constatarea consemnata în procesul – verbal rezulta în mod evident ca se afla sub influenta bauturilor
alcoolice;

Raspuns: C

11.

[#71] Ce reprezinta viteza redusa?


A) viteza maxima prevazuta in livret sau ordin de circulatie pentru trenul si portiunea respectiva de cale ferata; B)
viteza maxima admisa pentru trecerea peste schimbatoarele de cale în abatere; C) viteza maxima admisa peste o
restrictie de viteza;

Raspuns: B

12.

[#77] "Alb-lunar", permite miscarile de manevra sau circulatia trenurilor, cu viteza prevazuta în reglementarile
specifice.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

13.

[#75] "Verde" interzice circulatia trenurilor cu viteza stabilita.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

14.

[#3682] Care din imaginile urmatoare reprezinta modul de transmitere a semnalului opreste?

A) B) C)

Raspuns: B

15.

[#59] Ce se întelege prin semnal?

A) Prin semnal se întelege instalatia sau mijlocul prevazut în regulamentul de semnalizare, cu ajutorul caruia se
transmit sau se primesc ordine si indicatii de catre personalul care asigura desfasurarea traficului feroviar; B) Prin
semnal se întelege numai culoarea indicata de instalatia sau mijlocul prevazut în regulamentul de semnalizare; C)
Prin semnal se înteleg numai sunetele prevazute în regulamentul de semnalizare, cu ajutorul caruia se transmit
indicatii pentru circulatia trenurilor;

Raspuns: A

16.

[#525] Capatul X al unei statii de CF, este considerat:

A) Capatul statiei opus directiei spre Bucuresti B) Capatul statiei dinspre nordul geografic C) Capatul statiei spre
Bucuresti

Raspuns: C

17.

[#3769] Fiecare tren trebuie sa poarte un numar si sa circule dupa un mers dinainte stabilit
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

18.

[#526] Capatul Y al unei statii de CF, este considerat:

A) Capatul statiei opus directiei spre Bucuresti B) Capatul statiei spre sudul geografic C) Capatul statiei spre Bucuresti

Raspuns: A

19.

[#93] Fiecare tren trebuie sa circule dupa un mers dinainte stabilit.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

20.

[#85] Cum se numeroteaza liniile de garare ale unei statii de cai ferate?

A) cu cifre atribuite succesiv, începând cu linia cea mai îndepartata de cladirea statiei, pentru liniile directe cifrele
apartinând alfabetului roman iar pentru restul liniilor cu cifre arabe; B) cu cifre atribuite succesiv, începând cu linia
cea mai apropiata de cladirea statiei, pentru liniile directe cifrele apartinând alfabetului roman iar pentru restul
liniilor cu cifre arabe; C) cu cifre atribuite succesiv, începând cu linia cea mai indepartata de cladirea statiei, pentru
liniile directe cifrele apartinând alfabetului arab iar pentru restul liniilor cu cifre romane;

Raspuns: B

21.

[#22642] Conducerea locomotivelor care remorca trenuri, manevreaza vehicule feroviare sau se deplaseaza
izolat, se face de catre mecanicul de locomotiva sau alt personal autorizat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

22.

[#3184] Prin cunoasterea unei sectii de circulatie se întelege observarea si memorarea particularitatilor liniei curente
si/sau a statiilor unde îsi desfasoara activitatea si a instalatiilor aferente acestora, precum si fixarea reperelor
necesare remorcarii si frânarii trenului, respectiv efectuarii manevrei în conditiile de siguranta circulatiei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

23.
[#22680] Prevederile "Instructiunilor pentru activitatea personalului de locomotiva în transportul feroviar - nr.
201" nu sunt obligatorii pentru toti operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar si/sau
manevra feroviara.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

24.

[#22581] Mecanicul de locomotiva care face recunoasterea unei sectii de circulatie/statii va fi însotit de:

A) Mecanic instructor care cunoaste sectia de circulatie/statia. B) Un mecanic care cunoaste sectia de
circulatie/statia. C) Personal de linie care cunoaste sectia de circulatie/statia.

Raspuns: B

25.

[#22682] Pentru a putea deservi/conduce locomotiva, personalul de locomotiva trebuie sa obtina calificativ
minim B la verificarea competentelor profesionale.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

26.

[#5028] Personalului de locomotiva îi este interzis sa transporte pe locomotiva corespondenta, bagaje si/sau orice
alte obiecte straine de activitatea feroviara.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

27.

[#5040] Personalului de locomotiva nu trebuie sa aiba asupra sa în timpul executarii serviciului ochelarii de vedere
chiar daca personalul medical i-a recomandat utilizarea acestora.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

28.

[#4934] Personalului de locomotiva îi este interzis sa foloseasca sau sa permita folosirea instalatiilor de
telecomunicatii destinate efectuarii circulatiei trenurilor si manevrei vehiculelor feroviare în alt scop decât cel stabilit
sau de catre alt personal decât cel de serviciu.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

29.
[#22613] Personalul cu sarcini de verificare a starii caii si instalatiilor aferente pe sectia de circulatie pe care se
remorca trenul înscrie în mod obligatoriu în foaia de parcurs a locomotivei: numele si prenumele, functia, statia unde
a urcat în cabina de conducere si statia unde urmeaza sa coboare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

30.

[#22591]

Verificarile tehnice la locomotiva se efectueaza de catre personalul de locomotiva, astfel:

Personalul:

i1) Mecanic locomotiva

i2) Mecanic ajutor

i3) Mecanicul de locomotiva care preda si mecanicul de locomotiva care preia serviciul

r1) În unitatile de tractiune sau statiile unde se face schimbul personalului de locomotiva;

r2) La acoperis când este posibil;

r3) În statiile din parcurs în care trenul are oprire mai mare de 3 minute;

r4) În parcurs;

r5) La motoarele de tractiune;

A) (i1-r2) (i2-r1) (i3-r4). B) (i1-r3) (i2-r4) (i3-r1). C) (i1-r5) (i2-r1) (i3-r2).

Raspuns: B

31.

[#22625] Grosimea minima a sabotilor la locomotivele care circula cu viteze pâna la 100 km/h nu trebuie sa fie
sub 12 mm la cei fixati cu pana.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

32.

[#5489] În cadrul verificarilor tehnice la vehicule feroviare motoare se verifica starea blocurilor de aparate si a
masinilor electrice.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

33.

[#22629] Pierderile de aer maxim admise sunt de 0,2 bar pe minut de la presiunea de regim la rezervorul
principal.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

34.

[#3211] Instalatiile de control automat al vitezei trenului, instalate pe locomotiva, asigura controlul vitezei si frânarea
de urgenta a trenului, în cazul nerespectarii indicatiilor semnalelor fixe sau a semnalelor mobile care ordona oprirea
sau reducerea vitezei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

35.

[#2468] În cazul locomotivelor diesel sau electrice, la care sunt atasate vagoane sau alte vehicule de cale ferata,
semnalul "Înapoi!" se da:

A) semnalul "Înapoi!" se da în functie de postul de conducere la care se afla în acel moment mecanicul B) daca
locomotiva trebuie sa se deplaseze în sensul postului la care nu sunt cuplate vagoane. C) daca locomotiva trebuie sa
se deplaseze în sensul postului la care sunt cuplate vagoanele.

Raspuns: C

36.

[#5140] Remorcarea trenurilor de marfa se face cu una pâna la trei locomotive în capul trenului, la care se mai pot
atasa una sau doua locomotive intercalate si una locomotiva împingatoare legata sau nelegata la tren si frâna

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

37.

[#22700] Timpul de conducere efectiva a locomotivei este cumulul de secvente din serviciul continuu maxim
admis pe locomotiva, în care personalul de locomotiva realizeaza efectiv actul de conducere a locomotivei sau
deservirea acesteia, participa la desfasurarea proceselor tehnologice privind efectuarea manevrei feroviare,
compunerea sau descompunerea trenului, efectuarea probelor regulamentare de frâna, conducerea si/sau
deservirea locomotivelor de multipla tractiune.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

38.
[#5630] Cum se face semnalizarea vehiculului feroviar motor la manevra?

A) B) C)

Raspuns: C

39.

[#4591] Nu se considera parasirea vehiculului feroviar motor de catre mecanic, în cazul când sau luat masurile de
asigurarea pentru mentinerea pe loc a acestuia, atunci când:

A) Mecanicul se simte rau si merge la cabinetul medical în vederea unui consult, fara respectarea reglementarilor în
vigoare. B) Mecanicul verifica legarea locomotivei de primul vehicul din tren. C) Mecanicul verifica starea tehnica a
primului vagon din tren.

Raspuns: B

40.

[#3089] Personalului de locomotiva îi este interzis sa înlocuiasca în serviciu alti salariati sau sa fie înlocuit în serviciu
fara aprobarea prealabila a personalului competent.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

41.

[#22710] Daca trenul este retinut în statie în vederea cercetarilor, banda vitezometrului se scoate în prezenta
unui membru al comisiei de investigare si în prezenta mecanicului de locomotiva si se semneaza de catre acestia.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

42.

[#22719] În cazul de accident/incident procesul-verbal de constatare preliminara, declaratiile luate, precum si


toate celelalte documente în legatura cu producerea accidentului/incidentului se predau investigatorului principal.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

43.

[#2381] În ce cazuri este obligatorie executarea reviziilor în sala masinilor la vehiculele feroviare motoare?

A) La fiecare 15 minute în timpul remorcarii trenului sau la manevra. B) dupa fiecare plecare din statie sau trecere
fara oprire prin statie, dupa trecerea de semnalele de intrare de sens opus ale statiei, la oprirea vehiculului feroviar
motor mai mult de 2 minute în statie sau parcurs; C) La intervale de cel mult 50 km în timpul remorcarii trenului.

Raspuns: B

44.
[#22704] Pentru loviri ale persoanelor de catre vehicule feroviare aflate în miscare, cu exceptia cazurilor de
suicid nu se efectueaza investigare, în conditiile regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de
dezvoltare si îmbunatatire a sigurantei feroviare pe caile ferate din România - HG 117/2010.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

45.

[#2649] Ce alte obligatii se au în vedere la remedierea defectelor aparute în parcurs la vehiculul feroviar motor?

A) La remedierea defectelor se vor aplica improvizatii numai pentru scoaterea sigura din functie a instalatiilor
defecte pentru asigurarea continuarii circulatiei pâna la depoul de domiciliu. B) Nu se vor aplica improvizatii care sa
pericliteze securitatea vehiculului feroviar motor sau a personalului ca: scoaterea din functie, executarea de legaturi
electrice improvizate si lasarea cablurilor desizolate indiferent de valoarea tensiunii, utilizarea de sigurante fuzibile
sau automate altele decât cele stabilite de ghidul de depanare. C) Pentru orice defect aparut se va nota în fisa de
bord defectul constatat, protectia intrata în actiune si eventualele masuri de remediere aplicate.

Raspuns: B

46.

[#4793] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte care interzic iesirea vehiculului feroviar
motor din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) aparate si circuite de protectie defecte, scoase din functie sau scurtcircuitate; bateria de acumulatori descarcata si
instalatia de încarcare defecta; instalatiile sau echipamentele necesare functionarii în caz de avarii; aparatele
speciale de legare la locomotivele/automotoarele dotate cu cupla automata. B) comutator de avarii numai cu doua
pozitii de functionare; cupla portativa numai pentru un post de conducere. C) aparate si circuite de protectie cu
reglaje majorate pentru circulatia pâna la unitatea de traciune de domiciliu; instalatia de încarcare a bateriilor de
acumulatori nereglata pentru regimul de zi sau noapte, respectiv iesirii din unitatea de tractiune.

Raspuns: A

47.

[#5544] La manevra se admit urmatoarele sisteme de frânare: frânare electrica, frânare magnetica, frânare
electromagnetica, frânarea combinata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

48.

[#3364] Daca vehiculului feroviar motor se pune în serviciu dupa remizare într-o statie care nu este deservita de o
unitate de tractiune, iar la efectuarea operatiunilor de punere în serviciu se constata piese, instalatii si echipamente
lipsa sau defecte care interzic iesirea acestora din unitate, mecanicul de locomotiva va aviza seful de tura si
operatorul RC

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: B (fals)

49.

[#4794] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte care interzic iesirea vehiculului feroviar
motor din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) fluierul, claxonul sau sirena nu se poate actiona si de pe partea mecanicului ajutor; nu este nici o consemnare în
carnetul de bord privind restricionarea osiile montate; fluierul, claxonul sau sirena nu au actionare duala, electrica si
pneumatica. B) stingatoarele de incendiu cu termenul de revizie expirat sau cu defecte vizibile; unul din compresoare
defect la locomotivele înzestrate cu doua compresoare; fluierul, claxonul sau sirena; defectiuni sau uzuri ale osiilor
montate care depasesc limitele din reglementarile în vigoare. C) stingatoarele de incendiu neverificate în ultimele 30
zile; unul din compresoare are ciclul de racire mai lung, la locomotivele înzestrate cu doua compresoare.

Raspuns: B

50.

[#4789] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte ce interzic iesirea vehiculului feroviar motor
din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) instalatiile de frâna de orice fel cu care este dotata locomotiva; aparatele de masura si indicatoare, inclusiv
lampile de control; instalatiile si aparatele de protectie inclusiv supapele de siguranta; piese ale suspensiei
locomotivei. B) locomotiva nu are în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor
difera de la un aparat la altul; adaosurile sub arcurile suspensiei locomotivei difera ca grosime. C) locomotiva nu are
în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la un aparat la altul;
aparatele de protectie nu sunt sigilate cu sigiliu aparinând unitaii de tractiune.

Raspuns: A

51.

[#22769] Locomotivele, automotoarele, ramele diesel si ramele electrice vor fi dotate cu vitezometre si
înregistratoare de viteza, dispozitive de siguranta si vigilenta, instalatii pentru controlul punctual al vitezei si cu
instalatie de radio-telefon.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

52.

[#5228] Pozitia 5 a robinetului KD2 este:

A) Neutra. B) De frânare rapida. C) De frânare ordinara.

Raspuns: B

53.

[#5225] Pozitia 2 a robinetului KD2 este:


A) De mers. B) Alimentare cu soc de umplere. C) De frânare totala.

Raspuns: A

54.

[#3337] Sisteme sau instalatii speciale de frânare sunt montate pe vehiculele trenului pentru moderarea sau
reducerea vitezei de deplasare a acestuia.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

55.

[#22754] Locomotivele diesel nu pot fi de constructie speciala dotate cu instalatii pentru diferite utilizari în
cazuri exceptionale: deszapeziri, dezafectarea liniei curente, etc.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

56.

[#22804] Formatul foii de parcurs precum si continutul acesteia este identic pentru toti operatorii de transport
feroviar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

57.

[#5126] Pentru acoperirea portiunilor de linie închisa pentru circulatie, de pe liniile din incinta statiilor sunt folosite
balize avertizoare de culoare galbena.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

58.

[#22808] Personalul cu sarcini în manipularea si completarea foii de parcurs este obligat sa pastreze în buna
stare foaia de parcurs.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

59.
[#22800] Dupa defectarea în parcurs a comenzilor de la postul de conducere din fata, în sensul de mers al
locomotivei se opreste trenul si se schimba postul de conducere, continuând mersul cu viteza de 15 km/h pâna la
prima statie, unde trenul va fi oprit.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

60.

[#22785] Circulatia trenurilor de interventie specializat cu vinciuri hidraulice, atunci când circula ca tren de
interventie este de:

A) 70 km/ ora B) 60 km/ ora C) 80 km/ ora

Raspuns: A

61.

[#22833] La terminarea manevrei vagoanelor încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile",
acestea pot fi garate pe orice linie de garare din statie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

62.

[#5130] În cadrul lucrarilor pregatitoare, ale probei complete, se verifica la toate vehiculele feroviare remorcate din
tren, daca toate frânele de mâna sunt slabite, cu exceptia trenurilor care stationeaza pe linii cu o declivitate mai
mare de 2 ‰, la care frânele de mâna se slabesc numai dupa legarea locomotivei la tren si frâna si efectuarea probei
complete

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

63.

[#4689] Care sunt probele de frâna ce se executa la trenuri?

A) Proba complexa, proba pe tipuri de frâne, proba de control. B) Proba mixta, proba de control, proba de
etanseitate. C) Proba completa, proba de continuitate, proba partiala.

Raspuns: C

64.

[#22827] În situatia în care mecanicului i se comunica faptul ca un semnal ordona oprirea precum si aparitia
unei situatii în care este pusa în pericol siguranta circulatiei, acesta nu este obligat sa ia imediat masuri de oprire a
trenului, chiar daca nu a observat personal indicatia semnalului sau situatia comunicata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)
65.

[#2584] Ce proba de frâna se executa când conducerea trenului se trece la locomotiva a doua din capul trenului, pe
cel mult doua intervale de statii, pe portiuni de linie cu rampa continua de 15 la mie?

A) Nu se executa nici un fel de proba a frânelor B) Proba partiala C) Proba de continuitate

Raspuns: A

66.

[#4959] Releele maximale de curent au rolul de a proteja anumite circuite la suprasarcini de valori mari?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

67.

[#4954] Sigurantele automate deconecteaza la supracurenti?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

68.

[#22863] Prin tractiune electrica se întelege, în general, transportul de marfuri si persoane cu ajutorul unor
vehicule electrice automate, vehicule care sunt propulsate de motoare electrice de tractiune dar care au sursa
proprie de energie electrica.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

69.

[#22850] Lipsa tensiunii din dispozitivul de siguranta si vigilenta nu determina oprirea trenului prin frânare de
urgenta.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

70.

[#22844] Sistemul de tractiune electrica utilizat pe caile ferate din România este de tip în curent alternativ
monofazat de frecventa industriala.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

71.

[#3082] La calculul tonajului trenului se ia în considerare masa locomotivelor în actiune.


A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

72.

[#22334] La sosirea în statie a locomotivei de remorcare a trenului sau când se ataseaza la tren locomotiva
pentru remorcarea trenului/locomotivele pentru multipla tractiune, mecanicul de locomotiva înmâneaza foaia de
parcurs operatorului de tractiune pentru a face înscrieri în aceasta.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

73.

[#22337] Pentru un anumit drum de frânare procentul de masa frânata depinde de panta caracteristica, de
viteza trenului si de tipul frânei

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

74.

[#22344] Datele consemnate în foaia de parcurs la îndrumarea trenului vor fi certificate prin semnatura
agentului care a facut înscrierea si prin aplicarea stampilei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

75.

[#22343] În cazul frânarii manuale si frânarii mixte, la manevra, se actioneaza astfel:

A) În primul rând frâna de mâna a locomotivei. B) În primul rând frânele de mâna din prima parte a convoiului. C) În
primul rând frânele de mâna ale vagoanelor încarcate.

Raspuns: C

76.

[#4999] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “la îndrumarea trenului pe linie curenta închisa".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

77.

[#4815] Care este indicatia transmisa conform imaginii de mai jos?


A) ATENTIE! - începe blocul de linie automat cu patru indicatii. B) ATENTIE! - începe semnalizarea luminoasa cu
trepte multiple de viteza. C) ATENTIE! - se sfârseste semnalizarea luminoasa cu trepte multiple de viteza.

Raspuns: C

78.

[#4817] Care este indicatia transmisa conform imaginii de mai jos?

A) ATENTIE! - se sfârseste semnalizarea luminoasa cu trepte multiple de viteza. B) ATENTIE! - începe blocul de linie
automat cu patru indicatii. C) ATENTIE! - se sfârseste blocul de linie automat cu patru indicatii.

Raspuns: C

79.

[#5635] Care dintre imaginile de mai jos, corespunde indicatiei: "ATENTIE! - începe semnalizarea luminoasa cu trepte
multiple de viteza".

A) B) C)

Raspuns: A

80.

[#3044] Ordinul de circulatie se înmâneaza mecanicului "la iesirea în linie curenta a convoiului de manevra, sau
numai a locomotivei care manevreaza pe o linie de cale ferata a unui operator economic racordata în linie curenta".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

81.

[#2875] Indicatorul permanent de viteza indica:

A) viteza maxima admisa pentru trecerea peste schimbatoarele de cale în abatere, adica 30 km/h sau mai mare. B)
portiunile de linie pe care vitezele de circulatie sunt limitate permanent din cauza constructiei caii, curbelor sau
pantelor etc. C) portiunile de linie pe care vitezele de circulatie sunt limitate pe o anumita perioada de timp din
cauza lucrarilor care se efectueaza la linii si/sau lucrari de arta.

Raspuns: B

82.

[#3945] Frâna de baza a trenului în toate cazurile este:

A) Frâna electrica. B) Frâna automata. C) Frâna mixta.

Raspuns: B

83.
[#4820] În imaginea de mai jos, este reprezentat indicatorul pentru:

A) Halta comerciala. B) Statie de cale ferata. C) Halta de miscare.

Raspuns: A

84.

[#3305] În timpul parcursului personalul de locomotiva are obligatia sa opreasca trenul printr-o frânare rapida când
observa un consum exagerat de aer din rezervorul principal.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

85.

[#5639] Precizati, care dintre imaginile de mai jos reprezinta indicatia "Semnalul luminos de iesire este pe oprire"
data de semnalul repetitor din statia Bucuresti Nord?

A) B) C)

Raspuns: B

86.

[#4637] În timpul circulatiei foaia de parcurs se pastreaza la:

A) Seful de tren. B) Mecanicul de locomotiva. C) Agentul de însotire a trenului.

Raspuns: B

87.

[#5147] Mecanicul care remorca un tren de marfa si care nu este deservit de sef de tren, nu va pleca cu trenul daca
nu se afla în posesia aratarii vagoanelor si pachetului cu documente.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

88.

[#22366] În timpul circulatiei trenului, foaia de parcurs se pastreaza la mecanicul locomotivei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

89.

[#4594] Documentul - foaie de parcurs a vehiculului feroviar motor-reprezinta documentul primar prin care:
A) Se tine evidenta activitatii personalului de control pe perioada cât efectueaza însotiri pe locomotiva. B) Se tine
evidenta activitatii personalului de locomotiva pe perioada cât efectueaza serviciu. C) Se tine evidenta activitatii
personalului de tren pe perioada cât efectueaza serviciu.

Raspuns: B

90.

[#4593] Pe bonurile de consum din foaia de parcurs, a vehiculului feroviar motor, mecanicul va completa:

A) Seria si codul numeric personal din cartea de identitate, codul gestiunii, data, numarul trenului remorcat, numele
gestionarului care face alimentarea locomotivei. B) Seria si codul numeric personal din cartea de identitate a
gestionarului, numele mecanicului, data, numarul trenului remorcat, numele revizorului de serviciu. C) Seria,
numarul foii de parcurs, codul locomotivei, data, codul unitatii de domiciliu a locomotivei.

Raspuns: C

91.

[#22374] În circulatia trenurilor sunt admise urmatoarele sisteme de frânare:

A) Frânarea automata. B) Frânarea cu frâna de cale. C) Frânarea cu saboti de mâna.

Raspuns: A

92.

[#22384] Buletinul de avizare a restrictiilor de viteza (BAR) se întocmeste lunar si cuprinde restrictiile de viteza
care sunt pe teren în luna respectiva.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

93.

[#4805] Ce trebuie sa cuprinda buletinul de avizare a restrictiilor de viteza?

A) numai restrictii de viteza. vitezele de circulatie în abatere din statiile de pe sectiile de circulatie. B) vitezele de
circulatie pâna la cap de sectie. restrictiile de viteza pe linii abatute din statii. C) restrictii de viteza ce vor fi pe teren
în decada respectiva. viteze de circulatie modificate fata de cele din livretul de mers, care nu se semnalizeaza pe
teren.

Raspuns: C

94.

[#22379] Toate restrictiile de viteza prevazute, din linie curenta si de pe liniile de primire – expediere, se aduc
la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

95.
[#2630] Cum se va regla pe panta, viteza trenului format numai din vagoane SZD transpuse, dupa efectuarea primei
depresiuni?

A) Prin frânari si slabiri în trepte. B) Prin frânari bruste si realimentari foarte mari ale conductei generale. C) Prin
frânari bruste si fara realimentari ale conductei generale.

Raspuns: A

96.

[#4949] Utilizarea locomotivelor cu motoare moderne, common-rail, poate duce la scaderea consumului de
combustibil?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

97.

[#4673] Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la vehiculele feroviare motoare cu motoare
diesel?

A) Retragerea din serviciu a vehiculului feroviar motor care nu se încadreaza in normele de consum. B) Functionarea
continua a instalatiei de nisipare la vehiculului feroviar motor pentru a avea un demaraj mai bun în remorcarea
trenurilor. C) Prin verificarea aparatelor de legare si starii de uzura a sabotilor.

Raspuns: A

98.

[#4946] Remorcarea trenurilor cu tonaj mult mai mic decât cel din livret, conduce la reducerea consumului de
combustibil si energie electrica?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

99.

[#3601] Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la locomotivele diesel?

A) Functionarea în parametrii a instalatiei ICL. B) Verificarea presiunii de compresie la cilindrii motorului diesel si
retragerea locomotivelor care nu corespund. C) Functionarea în permanenta a instalatiei de nisipare la locomotive.

Raspuns: B

100.

[#4947] Personalul de locomotiva trebuie sa remorce trenurile în mod economic?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

101.
[#22404] În perioada temperaturilor ridicate sau foarte scazute, în functie de starea tehnica a caii, pentru
siguranta circulatiei trenurilor, pe calea fara joante se pot introduce restrictii de viteza neprevazute prin ordin de
circulatie înmânat mecanicului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

102.

[#3335] Închiderile de linie planificate sunt închiderile necesare pentru înlaturarea imediata a unui pericol iminent si
neprevazut pentru circulatia trenurilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

103.

[#2674] Care din urmatoarele transporturi fac parte din categoria transporturilor exceptionale?

A) Unitatile de încarcare care au masa mai mare de 10 tone. B) Vagoanele cu mai mult de 8 osii daca sunt goale. C)
Încarcaturile care nu corespund prescriptiilor obligatorii din reglementari specifice.

Raspuns: C

104.

[#3098] Daca nu este depasit tonajul maxim admis de linie si încarcaturile corespund prescriptiilor obligatorii din
reglementarile specifice, vor fi tratate ca transporturi exceptionale?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

105.

[#2677] Când se considera un transport cu tonaj depasit?

A) Când nu se asigura demararea trenului din orice punct al sectiei de remorcare si se solicita locomotiva de ajutor în
vederea reluarii circulatiei B) Când tonajul trenului care circula pe o anumita trasa a depasit tonajul maxim prevazut
în livret. C) Greutatea pe metru liniar, admisa pe linie, poduri si vagon este depasita pe ruta de circulatie a acestui
transport pe una sau mai multe portiuni.

Raspuns: C

106.

[#8635] Viteza maxima admisa la manevra când executa miscari izolate, indiferent de sensul de mers este de 40
km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
107.

[#8637] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva împinge vehiculele pe o linie libera este de 25 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

108.

[#8616]

Corelati corespunzator valorile vitezelor maxime admise la manevra si triere cu cazurile în care trebuie respectate:

Valorile vitezelor maxime admise la manevra si triere:

i1) 40 km/h;

i2) 25 km/h;

i3) viteza maxima de triere, conform PTE;

Cazurile în care trebuie respectate valorile vitezelor maxime admise la manevra si triere:

r1) când locomotiva împinge vehiculele pe o linie libera sau când trage, respectiv împinge vehiculele pe o linie
ocupata sau înfundata;

r2) când manevra se executa cu locomotiva cu abur;

r3) când locomotiva este deservita în sistem simplificat;

r4) când locomotiva trage vehicule pe o linie libera sau executa miscari izolate;

r5) când are loc trierea vagoanelor în statii prevazute cu dispozitive de triere;

A) (i1-r4) (i2-r1) (i3-r5) B) (i1-r1) (i2-r4) (i3-r2) C) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r5)

Raspuns: A

109.

[#8631] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva împinge vehiculele pe o linie libera sau când trage,
respectiv împinge vehiculele pe o linie ocupata sau înfundata este de 40 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

110.

[#8617] Vitezele maxime ale trenurilor experimentale sau de proba se stabilesc prin planurile tehnice de exploatare
ale statiilor.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

111.

[#5399] Butonul de comanda “Atentie" al instalatiei de control punctal al vitezei, montat pe pupitrul de conducere al
locomotivei se utilizeaza pentru readucerea instalatiei în stare de functionare, dupa o frânare de urgenta (rapida).

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

112.

[#5648] Care imagine a panoului dreptunghiular montat sub unitatile luminoase ale semnalelor de circulatie
reprezinta: "Indicatorul de directie"?

A) B) C)

Raspuns: C

113.

[#4890] Semaforul de intrare din figura, înzestrat cu paleta prevestitoare a semaforului de iesire sau a semaforului de
parcurs, da urmatoarele indicatii: Ziua - doua brate ridicate la 45 grade spre dreapta sensului de mers, iar paleta
prevestitoare a semaforului de iesire sau a semaforului de parcurs vazuta pe muchie Noaptea - o unitate luminoasa
de culoare verde, una galbena si una verde spre tren. O unitate luminoasa de culoare verde si una galbena în partea
de sus a stâlpului semaforului, iar cealalta unitate luminoasa de culoare verde în partea de mijloc a stâlpului

A) LIBER pe linie abatuta, cu viteza redusa. ATENTIE! Semaforul de iesire sau semaforul de parcurs ordona oprirea. B)
LIBER pe linia directa, cu viteza stabilita. ATENTIE! Semaforul de iesire sau semaforul de parcurs ordona oprirea. C)
LIBER pe linie abatuta, cu viteza redusa. Semaforul de iesire sau semaforul de parcurs este pe liber.

Raspuns: C

114.

[#3420] Inductoarele de cale de 2000 Hz sunt montate si în dreptul semnalelor principale.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

115.

[#3113] Proba dispozitivului de siguranta si vigilenta, ciclul de vigilenta (ciclul lung), când locomotiva este în
stationare se executa astfel: se apasa pedala de actionare timp de 5 secunde, dupa care trebuie sa intre în functie
soneria, iar dupa alte circa 30 secunde (pedala mentinându-se apasata) trebuie sa se comande frânarea.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)
116.

[#4883] Cum se asigura mentinerea pe loc a locomotivelor electrice si diesel, izolate?

A) prin strângerea frânei directe si a frânei de mâna de la postul de conducere ocupat sau din sala masinilor,
mecanicului fiindu-i interzis sa paraseasca locomotiva; B) prin strângerea frânelor de mâna din ambele posturi de
conducere ale locomotivei; C) cu frâna automata, facând o scadere a presiunii de 0,6 ÷ 0,7 bar;

Raspuns: A

117.

[#3161] Asigurarea trenurilor si a grupurilor de vagoane când stationeaza pe linii prevazute cu saboti de deraiere,
înainte de dezlegarea locomotivei se face cu frânele de mâna ale vagoanelor de capat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

118.

[#5551] Mentinerea pe loc a locomotivei când mecanicul paraseste cabina de conducere se asigura cu frâna directa si
prin strângerea frânelor de mâna de la ambele posturi de conducere sau din sala masinilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

119.

[#5580] În ce conditii este permisa darea înapoi a trenului, cu atacarea marcii de siguranta de la urma?

A) numai dupa avizarea verbala, atât a posturilor de macazuri, cât si a IDM. B) numai cu încuviintarea scrisa a IDM
dispozitor, data mecanicului prin ordin de circulatie. C) numai cu încuviintarea verbala a IDM, data mecanicului prin
RTF (RER).

Raspuns: B

120.

[#5621]

Corelati corespunzator cazurile de asigurare cu modurile de asigurare a trenurilor si a grupurilor de vagoane:

Cazurile de asigurare a trenurilor si a grupurilor de vagoane

i1) Asigurarea trenurilor si a grupurilor de vagoane când stationeaza pe linii cu declivitate pâna la 2 ‰, înainte de
dezlegarea locomotivei se face…

i2) Asigurarea trenurilor si a grupurilor de vagoane când stationeaza pe linii cu declivitate peste 2 ‰, înainte de
dezlegarea locomotivei se face…
i3) Asigurarea trenurilor si a grupurilor de vagoane când stationeaza pe linii prevazute cu saboti de deraiere, înainte
de dezlegarea locomotivei se face…

Modurile de asigurare a trenurilor si a grupurilor de vagoane:

r1) prin strângerea numarului de frâne de mâna necesare mentinerii pe loc si cu saboti de mâna asezati la rotile
osiilor extreme ale ultimului vagon în capatul spre panta;

r2) cu saboti de mâna asezati la rotile osiilor extreme ale vagoanelor de capat;

r3) cu frânele de mâna ale vagoanelor de capat;

r4) prin strângerea numarului de frâne de mâna necesare mentinerii pe loc;

r5) prin strângerea frânelor de mâna necesare mentinerii pe loc si cu saboti de mâna asezati la rotile osiilor extreme
ale ultimului vagon în capatul spre sabotul de deraiere;

A) (i1-r2); (i2-r3); (i3-r4); B) (i1-r1); (i2-r4); (i3-r2); C) (i1-r4); (i2-r1); (i3-r5);

Raspuns: C

121.

[#4861] Urmatoarea baliza avertizoare indica faptul ca:

A) Atentie, semnalul prevestitor este la 900 m B) Atentie, semnalul prevestitor este la 100 m C) Atentie, semnalul
prevestitor este la 1000 m.

Raspuns: B

122.

[#2856] Portiunea de linie cuprinsa între semnalele de intrare a doua statii consecutive se numeste:

A) Linie directa B) Legatura directa C) Linie curenta

Raspuns: C

123.

[#5116] Numarul unui tren, stabilit prin graficul de circulatie, care circula în sensul spre Bucuresti, este un numar fara
sot.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

124.

[#5179] Urmatoarea baliza avertizoare indica faptul ca:


A) Atentie, semnalul de avarie este la 900 m. B) Atentie, semnalul de avarie este la 1000 m. C) Atentie, semnalul de
avarie este la 300 m.

Raspuns: B

125.

[#3447] Balizele avertizoare, "Atentie, semnalul de avarie este la 1000 m", instalate înaintea acestora, pe distante
între statii neînzestrate cu bloc de linie automat, au urmatorul aspect:

A) B) C)

Raspuns: A

126.

[#3905] La ce distanta de locul de executare a lucrarilor în linie curenta, se amplaseaza paleta alba cu trei benzi
orizontale albastre?

A) la o distanta de cel putin 20 m fata de limitele locului lucrarii. B) la o distanta de cel putin 800 m fata de limitele
locului lucrarii. C) la o distanta de cel putin 1200 m fata de limitele locului lucrarii.

Raspuns: C

127.

[#4843] Paleta din imaginea de mai jos, se utilizeaza pentru:

A) Pentru semnalizarea portiunilor de linie închisa. B) Pentru semnalizarea locurilor de executare a lucrarilor la linii.
C) Pentru semnalizarea portiunilor de linie slabita.

Raspuns: B

128.

[#4841] La ce distanta fata de locul de amplasare a paletei de mai jos, începe portiunea de linie slabita cu o singura
treapta de viteza pe care urmeaza sa se circule?

A) La 100 m. B) La 1000 m. C) La 150 m.

Raspuns: B

129.

[#3625] În cazul în care apar neconcordante între viteza avizata prin ordin de circulatie si cea indicata pe teren, peste
portiunea de linie slabita, mecanicul de locomotiva va respecta:

A) Viteza înscrisa în Ordinul de circulatie B) viteza cea mai mica. C) Viteza indicata pe teren.

Raspuns: B
130.

[#2486] Unde se amplaseaza paletele albe cu trei benzi orizontale albastre atunci când trebuie semnalizat locul de
executare a lucrarilor în incinta unei statii, pe alte linii decât liniile directe?

A) Paletele albe cu trei benzi orizontale albastre se amplaseaza în dreptul biroului IDM. B) Paletele albe cu trei benzi
orizontale albastre se amplaseaza în dreptul vârfului macazurilor extreme ale statiei. C) Paletele albe cu trei benzi
orizontale albastre se amplaseaza la o distanta de 200m fata de limitele locului de executare a lucrarilor.

Raspuns: B

131.

[#22272] În caz de accident sau obstacol în linie curenta dubla sau multipla toate vehiculele motoare destinate
lucrarilor de întretinere, reparatii si interventii trebuie sa fie dotate cu: discul galben pe o parte si alb pe cealalta
parte; discul rosu pe o parte si alb pe cealalta parte; discul rosu pe ambele parti.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

132.

[#22271] Daca oprirea neprevazuta a trenului se datoreaza unor nereguli aparute la locomotiva, constatarea si
înlaturarea acestor nereguli se face fara oprirea completa a trenului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

133.

[#22264] În cazul în care mecanicul unui tren aflat în circulatie constata un obstacol neprevazut care necesita
închiderea liniei curente, al doilea agent al trenului este obligat:

A) sa ia masuri pentru asigurarea semnalizarii obstacolului sau a locului care constituie un pericol în circulatia
trenurilor pe linia alaturata, daca este cazul. B) daca nu poate lua legatura cu mecanicul de locomotiva, iar trenul
este oprit pe o portiune de linie cu declivitate mai mare de 6 ‰, va strânge frânele de mâna ale vagoanelor din
corpul trenului. C) va aviza acest fapt, prin radiotelefon, impiegatilor de miscare din statiile vecine.

Raspuns: A

134.

[#22257] În cazul opririi neprevazute a trenului în linie curenta datorita unor nereguli aparute la locomotiva,
remedierile se vor efectua numai în conformitate cu ghidurile/îndrumatoarele tehnice în vigoare, pentru tipul de
vehicul feroviar motor deservit, cu conditia ca durata acestora sa nu depasesca 15 minute.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

135.
[#2615] Cine are raspunderea pentru asigurarea vagoanelor contra fugirii, la vagoanele ramase în linie curenta din
compunerea trenurilor directe de marfa, care nu sunt deservite de agent la urma?

A) Revizorul tehnic de vagoane. B) Mecanicul locomotivei. C) Mecanicul ajutor.

Raspuns: C

136.

[#22296] Prin linia falsa se întelege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dubla, înzestrata cu BLA
banalizat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

137.

[#22297] Prin linia din stânga se întelege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dubla, înzestrata cu
BLA specializat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

138.

[#5185] Trenul dat înapoi din linie curenta trebuie oprit la intrarea în statie fara a depasi semnalul de intrare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

139.

[#3346] În cazul acordarii mijlocului de ajutor, daca mecanicul vehiculul feroviar motor defect nu este autorizat sa
conduca respectivul mijloc de ajutor, mecanicul mijlocului de ajutor conduce trenul ca mecanic asistent, sub
supravegherea mecanicului vehiculul feroviar motor defect.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

140.

[#22279] Trenul care circula pe linie falsa cum poate trece fara oprire printr-o statie înzestrata cu semnale
luminoase de iesire?

A) în baza semnalului "trecerea fara oprire a trenului", dat de catre IDM. B) în baza ordinului de circulatie înmânat de
statia care expediaza trenul, în care se mentioneaza distanta pe care circula pe linie falsa si liniile pe care trece prin
statiile intermediare unde nu are prevazuta oprire prin mers. C) în baza indicatiei semnalului luminos de chemare.

Raspuns: C

141.
[#5310] Semnalizarea neregulamentara a semnalelor ordona oprirea, fara a depasi semnalul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

142.

[#22444] Ce reprezinta semnalul dat de agentul din imagine?

A) Înainte. B) Opreste. C) Încet.

Raspuns: C

143.

[#22441] Cum se da semnalul slabeste frâna automata?

A) B) C)

Raspuns: B

144.

[#22431] Ce reprezinta imaginea urmatoare?

A) Linia libera. B) Pregateste sa cobori pantograful. C) Linia ocupata.

Raspuns: A

145.

[#22421]

Corelati corespunzator semnalele date de agenti cu instrumente portative cu indicatia semnalului pe timp de noapte.

Semnalul

i1) Înapoi

i2) “Pornirea trenului" dat de impiegatul de miscare

i3) Trecerea fara oprire a trenului data de impiegatul de miscare, în statiile fara semnal de iesire

Indicatia semnalului dat de agenti cu instrumente portative pe timp de noapte

r1) impiegatul de miscare ridica lanterna cu lumina verde, spre mecanic.

r2) impiegatul de miscare misca lanterna cu lumina verde, spre mecanic, deasupra capului.
r3) se misca lanterna cu lumina alba în arc de cerc, jos înaintea corpului si în acelasi timp se dau doua sunete lungi cu
fluierul de mâna.

r4) se misca lanterna cu lumina alba de sus în jos si apoi orizontal, înaintea corpului, descriind un "T" rasturnat.

r5) se misca încet, lanterna cu lumina alba, în sus si în jos, cu bratul întins orizontal si în acelasi timp se dau mai multe
sunete lungi cu fluierul de mâna.

A) (i1-r5); (i2-r2); (i3-r1). B) (i1-r3); (i2-r1); (i3-r5). C) (i1-r3); (i2-r1); (i3-r2).

Raspuns: C

146.

[#22482] Organizarea si verificarea starii personalului cu responsabilitati în siguranta pe calea ferata la


intrarea si în timpul serviciului constituie un atribut al:

A) agentilor economici feroviari. B) operatorului de miscare. C) gestinarului de infrastructura publica.

Raspuns: A

147.

[#5150] Avizarea accidentelor/incidentelor produse pe calea ferata, în toate cazurile se realizeaza în doua etape: a)
înstiintarea verbala; b) avizarea propriu-zisa.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

148.

[#22486] În cazul producerii unui accident/incident iar comunicatiile telefonice CFR sunt întrerupte, mijloacele
de interventie necesare pentru înlaturarea urmarilor si restabilirea circulatiei feroviare, sunt solicitate prin
telefonograma de avizare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

149.

[#22473] În cazul producerii unui accident /incident iar comunicatiile telefonice CFR sunt întrerupte,
mijloacele de interventie necesare pentru înlaturarea urmarilor si restabilirea circulatiei feroviare, sunt solicitate
prin:

A) Raport de eveniment. B) Telefonograma de avizare. C) Nota de avizare.

Raspuns: B

150.
[#22463] În cazurile în care s-au înregistrat loviri ale vehiculelor rutiere de catre trenurile în circulatie daca s-
au înregistrat victime omenesti sau accidentati, mecanicul de locomotiva opreste si daca starea tehnica a caii ferate
si a vehiculelor feroviare permite continuarea circulatiei:

A) continua drumul pâna la unitatea de domiciliu cu avizul sefului de unitate. B) continua drumul dupa ce are avizul
sefului de statie sau al înlocuitorului acestuia. C) continua drumul dupa ce are avizul sefului comisiei de investigare
prezent la fata locului.

Raspuns: B

151.

[#22507] La locomotivele la care arderea s-a produs la motoarele electrice de tractiune sau circiutul de forta,
îndrumarea pentru reparatie se va face:

A) Numai în tren de marfa cu viteza maxima de 40 km/h. B) Numai însotita de personal tehnic de specialitate. C) Cu
cablurile acestor motoare dezlegate si izolate între ele si fata de masa, cu material izolant bine fixat.

Raspuns: C

152.

[#5190] Automotoarele moderne nu pot cupla tractiunea, în vederea pornirii, daca nu apare confirmarea de
închidere a usilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

153.

[#22519] În timpul actiunii de stingere a incendiului se vor utiliza mastile de gaze.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

154.

[#22502] Dupa efectuarea procedurilor de avizare a incendiului mecanicul de locomotiva solicita indicatii
pentru interventia la incendiu conform PTE-ului statiei respective si noteaza ora si numele persoanei care a transmis
comunicarea?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

155.

[#22465]

Corelati corect pasii care trebuie urmati în cazul aparitiei fumului sau flacarii la mijlocul de remorcare si masurile ce
trebuie luate.
Pasii care trebuie urmati în cazul aparitiei fumului sau flacarii la mijlocul de remorcare:

i1) Primul pas în cazul aparitiei fumului sau flacarii la mijlocul de remorcare:

i2) Al 2-lea pas în cazul aparitiei fumului sau flacarii la mijlocul de remorcare:

i3) Al 3-lea pas în cazul aparitiei fumului sau flacarii la mijlocul de remorcare:

i4) Al 4-lea pas în cazul aparitiei fumului sau flacarii la mijlocul de remorcare:

Masurile ce trebuie luate:

r1) Cheama seful de tren pe locomotiva, izoleaza instalatia de motorina prin robinetul de izolare la LD respectiv
instalatia de ulei a transformatorului la LE prin actionarea valvelor.

r2) Mecanicul ia masuri de oprire a MD la LDE si deconectarea disjunctorului si coborârea pantografului la LE, oprirea
si frânarea trenului, evitându-se pe cât posibil oprirea pe poduri, în tunele sau în zone fara acces pentru a se putea
interveni cu mijloace si forte necesare la stingere.

r3) Deconecteaza B.A., prin deschiderea întrerupatorului acesteia, se iau masuri de asigurare a trenului conform
instructiei.

r4) Anunta prin RT sau alte mijloace de comunicare aflate la dispozitie prin intermediul IDM, agenti L, operatori RC,
aparitia fumului sau flacarii; conform procedurii de avizare a incendiului.

r5) Solicita prezenta mecanicului ajutor în sala masinilor pentru sprijin.

A) (i1-r1) (i2-r3) (i3-r4) (i4-r2) B) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r1) (i4-r4) C) (i1-r2) (i2-r1) (i3-r4) (i4-r3)

Raspuns: C

156.

[#4169] Revizia în sala masinilor locomotivei în cazul deservirii simplificate se face:

A) de seful de manevra când acesta se afla în cabina de conducere, în timpul parcursului, cu încuviintarea
mecanicului de locomotiva. B) de seful de tren, în timpul stationarilor, dupa asigurarea mentinerii pe loc a trenului si
a locomotivei. C) de mecanicul de locomotiva, în timpul stationarilor, în functie de timpul disponibil, dupa asigurarea
mentinerii pe loc a trenului si a locomotivei.

Raspuns: C

157.

[#5042] Revizia în sala masinilor locomotivei în cazul conducerii simplificate se face de mecanicul de locomotiva, în
timpul stationarilor, în functie de timpul disponibil, dupa asigurarea mentinerii pe loc a trenului si a locomotivei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

158.
[#5043] Revizia în sala masinilor locomotivei în cazul deservirii simplificate se face de catre seful de tren, dupa
asigurarea mentinerii pe loc a trenului si a locomotivei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

159.

[#22533] Mecanicul locomotivei diesel electrice, în conducere în sistem simplificat, în scopul unei interventii
rapide si sigure în cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva dupa ce opreste MD ce operatie executa prima
data?

A) cere locomotiva de ajutor. B) cheama seful de tren pe locomotiva. C) anunta locul unde se afla locomotiva.

Raspuns: B

160.

[#22521] Mecanicul de locomotiva anunta prin radiotelefon sau alte mijloace de comunicare aflate la
dispozitie prin intermediul IDM, agenti L, operatori RC, aparitia fumului sau flacarii, comunicând urmatoarele:

A) ca pune circuitul electric al locomotivei la masa. B) solicita locomotiva de ajutor si alarmeaza pompierii civili si
militari. C) eventualele protectii intrate în actiune.

Raspuns: B

161.

[#2559] Stingatoarele cu bioxid de carbon se vor folosi pentru:

A) Echipament electric din sala masinilor. B) Motorina si ulei. C) Bandaje si echipamente de frâna supraîncalzite.

Raspuns: A

162.

[#5123] Mecanicii de locomotiva de la trenurile în circulatie sunt obligati sa comunice datele referitoare la
eventualele suluri de zapada pe care le întâlnesc în parcurs primei statii de cale ferata care urmeaza dupa locul unde
a facut constatarea - prin radio, telefon sau catre mecanicii de locomotiva pe care îi întâlnesc, în parcurs, pe linia
vecina.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

163.

[#2560] Ce se considera "defectiuni tehnice"?

A) Arderile controlate care prin interventia personalului de locomotiva sau altor formatii au fost lichidate în faza
incipienta, fara sa se produca la locomotive pagube materiale importante si fara imobilizarea locomotivei în
reparatie mai mare de 48 ore sau maxim 10 zile, în cazul lipsei unor agregate, piese sau materiale. B) Arderea rapida
si cu finalitate care se dezvolta fara control în timp si spatiu, si care poate provoca distrugeri importante de bunuri
materiale, sau poate pune în pericol viata oamenilor, pentru a carei lichidare este necesara utilizarea metodelor,
procedeelor, mijloacelor si substantelor de stingere adecvate. C) Arderile de natura electrica (scurtcircuite, arcuri
electrice întretinute, arderi de bobine, flamari, explozii etc.) produse în instalatii si echipamente (transformatoare,
motoare de tractiune, condensatori, reactante, blocuri aparate, cutii, borne, cuple de contact etc.), încalzirea
puternica a unor piese în miscare (rulmenti, cuzineti etc.) si a unor piese în contact cu gazele de esapare, în cazul
când acestea nu au provocat aprinderea si arderea echipamentelor si pieselor vecine.

Raspuns: C

164.

[#3315] Viteza de înaintare în timpul actiunilor de patrulare sau de deszapezire se stabileste de personalul de
deservire si de cel de însotire si este comunicata de conducatorul plugului de zapada, mecanicului locomotivei
împingatoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

165.

[#4603] Plugurile de zapada, în actiune de deszapzire vor avea ca semnale de cap si fine de tren felinare
corespunzatoare atît ziua cât si noaptea cu:

A) Lumina rosie. B) Lumina galbena. C) Lumina alba.

Raspuns: B

166.

[#22575] Trenul de interventie cu macara va fi solicitat în cazul vagoanelor pe boghiuri, deraiate si


necirculabile.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

167.

[#3855] În ordinul de circulatie întocmit pentru trenurile de marfa si pentru cele care circula în conditiile trenurilor de
marfa, conditiile de circulatie care trebuie aduse la cunostinta mecanicului se înscriu pentru:

A) întreaga distanta de avizare. B) distanta parcursa pâna la prima statie. C) pe maximum 20 km, conform mersului.

Raspuns: A

168.

[#3863] Semafoarele care nu sunt în exploatare se semnalizeaza:

A) cu un panou de culoare rosie aplicat pe bratul respectiv paleta acestora. B) cu o unitate luminoasa de culoare
rosie aplicata pe bratul respectiv paleta acestora. C) cu doua sipci încrucisate aplicate pe bratul respectiv paleta
acestora.
Raspuns: C

169.

[#22553] Trenul de interventie cu macara va fi solicitat:

A) La locomotivele deraiate de ambele boghiuri. B) Locomotiva deraiata, când osiile sunt departate la 15 cm de firul
exterior al sinei. C) Locomotiva rasturnata asezata transversal fata de linie închizând gabaritul de libera trecere.

Raspuns: C

170.

[#22546] La aparitia conditiilor meteo nefavorabile (chiciura, polei, vânt puternic care produce oscilatia firului
de contact) din care cauza s-au produs avarii la pantograf mecanicul de locomotiva, va aviza:

A) revizoratul de siguranta prin intermediul IDM. B) IFTE din cea mai apropiata statie. C) dispecerul energetic feroviar
prin intermediul IDM.

Raspuns: C

Testul nr. #106528

1.

[#2823] Prezenta personalului cu o functie ierarhic superioara nu scuteste personalul de serviciu de raspunderea
îndeplinirii obligatiilor sale.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

2.

[#2766] Cum trebuie sa fie asezate marfurile si materialele descarcate?

A) în asa fel încât sa nu afecteze functionarea instalatiilor de alimentare cu combustibil. B) în asa fel încât sa nu
afecteze circulatia, activitatea si securitatea personalului. C) în asa fel încât sa fie respectat gabaritul de libera
trecere, sa nu afecteze vizibilitatea semnalelor, functionarea instalatiilor SCB, TC si IFTE, activitatea si securitatea
personalului.

Raspuns: C
3.

[#2798] Semnalele de circulatie si semnalele de manevra trebuie sa fie amplasate pe partea dreapta a caii, în sensul
de mers al trenurilor sau cel mult deasupra axei caii.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

4.

[#9] Ecartamentul normal al caii ferate este distanta dintre fetele interioare ale sinelor, masurata în aliniament, la
14 mm sub planul de rulare al acestora si trebuie sa fie de:

A) 1300 mm B) 1435 mm C) 1520 mm

Raspuns: B

5.

[#11]

Corelati corespunzator gabaritele cu definitia acestora.

Gabarite

i1) Gabaritul de libera trecere

i2) Gabaritul de material rulant

i3) Gabaritul CFR de vagon

Definitia

r1) conturul geometric transversal limita, în afara caruia nu trebuie sa iasa nici un punct al materialului rulant sau
încarcaturii;

r2) gabaritul de material rulant în care trebuie sa se înscrie atât vagonul cât si încarcatura sa;

r3) conturul geometric transversal limita, în interiorul caruia în afara de materialul rulant nu se admite sa patrunda
nici o parte a constructiilor sau instalatiilor;

r4) conturul geometric transversal limita, în interiorul caruia se admit marfurile si materiale depozitate lânga linii;

r5) conturul geometric transversal limita în care trebuie sa se înscrie numai utilajele pentru întretinerea caii si a liniei
de contact;

A) (i1-r2) (i2-r5) (i3-r3) B) (i1-r3) (i2-r1) (i3-r2) C) (i1-r4) (i2-r3) (i3-r1)

Raspuns: B

6.
[#48] În care din cazurile de mai jos se impune reautorizarea personalului cu responsabilitati în siguranta
circulatiei?

A) la reluarea activitatii personalului care a întrerupt activitatea mai mult de 12 luni consecutiv; B) la reluarea
activitatii personalului care a întrerupt activitatea mai mult de 3 luni consecutiv; C) la reluarea activitatii personalului
care a întrerupt activitatea mai mult de 6 luni consecutive;

Raspuns: A

7.

[#3105] Autorizatia/autorizatiile, dupa caz se suspenda si îsi înceteaza temporar valabilitatea atunci când personalul
autorizat care conform deciziei comisiei medicale/psihologice de siguranta circulatiei elibereaza un aviz "inapt
temporar" din punct de vedere medical si/sau psihologic pentru functia în care a fost autorizat – pâna la obtinerea
avizului din partea comisiei medicale/psihologice a avizului "apt".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

8.

[#53] Personalului care concura la siguranta circulatiei i se interzice sa introduca sau sa consume în unitate
substante halucinogene sau sa se prezinte la lucru sub influenta acestora.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

9.

[#21159] În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1. 260 din 10 octombrie 2013, controlul medical si
psihologic pentru grupa de vârsta cuprinsa între 18-55 ani se va efectua pentru toate functiile cu responsabilitati în
siguranta transporturilor la:

A) un an; B) 2 ani; C) 3 ani;

Raspuns: C

10.

[#21168] Contestarea avizului medical sau psihologic se poate face la directia medicala din Ministerul
Transporturilor de catre persoana juridica angajatoare, la solicitarea scrisa a persoanei fizice, sau, în cazul angajarii,
doar de catre persoana fizica:

A) în termen de maximum 45 de zile de la data emiterii avizului de catre unitata medicala/psihologica; B) în termen
de maximum 15 de zile de la data emiterii avizului de catre unitata medicala/psihologica; C) în termen de maximum
30 de zile de la data emiterii avizului de catre unitata medicala/psihologica;

Raspuns: C

11.

[#72] Ce reprezinta viteza stabilita?


A) viteza maxima de circulatie admisa si prevazuta în livret sau prin ordin de circulatie, pentru trenul si portiunea de
linie respectiva; B) viteza data de indicatoarele luminoase de viteza cu cifre de culoare galbena; C) viteza maxima
data de indicatoarele luminoase de viteza cu cifre de culoare alba;

Raspuns: A

12.

[#71] Ce reprezinta viteza redusa?

A) viteza maxima prevazuta in livret sau ordin de circulatie pentru trenul si portiunea respectiva de cale ferata; B)
viteza maxima admisa peste o restrictie de viteza; C) viteza maxima admisa pentru trecerea peste schimbatoarele de
cale în abatere;

Raspuns: C

13.

[#70] Care este semnificatia culorii de baza rosu?

A) opreste fara a depasi semnalul; B) ordona oprirea; C) ordona oprirea numai pentru miscarile de manevra si triere;

Raspuns: B

14.

[#63] Ce limiteaza marca de siguranta?

A) Vârful macazului cel mai apropiat; B) Zona pâna la care se pot stationa vehicule pe o linie fara a le pune în pericol
pe cele care circula pe linia vecina; C) Locul unde se amplaseaza semnalele liniilor alaturate;

Raspuns: B

15.

[#60] Tipul de semnalizare utilizat în prezent pe infrastructura feroviara din România este:

A) semnalizarea cu doua trepte de viteza si semnalizarea cu trepte multiple de viteza; B) semnalizarea cu una, doua
si trei trepte de viteza; C) semnalizarea cu doua si patru trepte de viteza;

Raspuns: A

16.

[#3769] Fiecare tren trebuie sa poarte un numar si sa circule dupa un mers dinainte stabilit

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

17.

[#525] Capatul X al unei statii de CF, este considerat:


A) Capatul statiei dinspre nordul geografic B) Capatul statiei spre Bucuresti C) Capatul statiei opus directiei spre
Bucuresti

Raspuns: B

18.

[#567] Trenurile de serviciu puse în circulatie pentru restabilirea circulatiei trenurilor, vor circula peste orice rang.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

19.

[#87] Fiecarui tren pus în circulatie i se atribuie un numar dupa cum urmeaza:

A) Indiferent de sens de mers de la sau spre Bucuresti - nr. fara sot; B) În sensul de la Bucuresti - nr. cu sot; în sensul
spre Bucuresti – nr. fara sot; C) În sensul de la Bucuresti - nr. fara sot; în sensul spre Bucuresti – nr. cu sot;

Raspuns: C

20.

[#85] Cum se numeroteaza liniile de garare ale unei statii de cai ferate?

A) cu cifre atribuite succesiv, începând cu linia cea mai indepartata de cladirea statiei, pentru liniile directe cifrele
apartinând alfabetului arab iar pentru restul liniilor cu cifre romane; B) cu cifre atribuite succesiv, începând cu linia
cea mai apropiata de cladirea statiei, pentru liniile directe cifrele apartinând alfabetului roman iar pentru restul
liniilor cu cifre arabe; C) cu cifre atribuite succesiv, începând cu linia cea mai îndepartata de cladirea statiei, pentru
liniile directe cifrele apartinând alfabetului roman iar pentru restul liniilor cu cifre arabe;

Raspuns: B

21.

[#22641] Conducerea locomotivelor care remorca trenuri, manevreaza vehicule feroviare sau se deplaseaza
izolat, se face de catre mecanicul de locomotiva.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

22.

[#22642] Conducerea locomotivelor care remorca trenuri, manevreaza vehicule feroviare sau se deplaseaza
izolat, se face de catre mecanicul de locomotiva sau alt personal autorizat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

23.
[#22637] Pentru a putea deservi/conduce locomotiva, personalul de locomotiva trebuie sa detina avizul de
aptitudine din punct de vedere medical si psihologic.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

24.

[#22583] Prin prezentarea la serviciu a personalului de locomotiva se întelege:

A) Sosirea personalului de locomotiva la locul stabilit pentru luarea în primire a serviciului conform programului de
lucru. B) Luarea la cunostiinta de locul stabilit pentru luarea în primire a serviciului conform programului de lucru. C)
Plecarea de acasa a personalului de locomotiva pentru luarea în primire a serviciului conform programului de lucru.

Raspuns: A

25.

[#22683] Pentru a putea deservi/conduce locomotiva, personalul de locomotiva trebuie sa obtina calificativ
minim A la verificarea competentelor profesionale.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

26.

[#5028] Personalului de locomotiva îi este interzis sa transporte pe locomotiva corespondenta, bagaje si/sau orice
alte obiecte straine de activitatea feroviara.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

27.

[#4942] Personalului de locomotiva este obligat sa aiba asupra sa în timpul executarii serviciului ochelarii de vedere,
daca personalul medical i-a recomandat utilizarea acestora.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

28.

[#5041] Personalului de locomotiva îi este interzis în timpul executarii serviciului sa verifice existenta benzii de
vitezometru unde este cazul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

29.
[#22616] Prin deplasare regie sau regie se întelege deplasarea personalului de locomotiva numai cu trenul,
pentru luarea în primire a locomotivei în vederea remorcarii unui tren/efectuarea manevrei, de la unitatea de
tractiune unde s-a prezentat pentru intrare în serviciu la o alta unitate de tractiune sau la o statie, precum si de la
statia unde a predat locomotiva la unitatea de tractiune sau la domiciliu.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

30.

[#22591]

Verificarile tehnice la locomotiva se efectueaza de catre personalul de locomotiva, astfel:

Personalul:

i1) Mecanic locomotiva

i2) Mecanic ajutor

i3) Mecanicul de locomotiva care preda si mecanicul de locomotiva care preia serviciul

r1) În unitatile de tractiune sau statiile unde se face schimbul personalului de locomotiva;

r2) La acoperis când este posibil;

r3) În statiile din parcurs în care trenul are oprire mai mare de 3 minute;

r4) În parcurs;

r5) La motoarele de tractiune;

A) (i1-r2) (i2-r1) (i3-r4). B) (i1-r5) (i2-r1) (i3-r2). C) (i1-r3) (i2-r4) (i3-r1).

Raspuns: C

31.

[#5509] La punerea în serviciu a vehiculului feroviar motor se face verificarea sigiliilor aplicate la instalatiile de
protectie a echipamentelor si instalatiilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

32.

[#22688] Personalul constatat în stare de oboseala, bolnav, sub influenta bauturilor alcoolice nu va fi admis în
serviciu, iar personalul care face verificarea va lua imediat masurile ce se impun.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

33.

[#5477] Probe tehnologice de functionare ale tuturor instalatiilor de siguranta circulatiei si de înregistrare a
parametrilor de functionare a locomotivei, instalate pe locomotiva, în conformitate cu reglementarile specifice
pentru tipul de instalatie respectiv se efectueaza la revizia intermediara.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

34.

[#22602] Locomotivele se introduc într-o unitate de tractiune, care poate asigura efectuarea tuturor
operatiunilor tehnice prevazute în prezentele instructiuni si în reglementarile specifice în vigoare, cel putin o data la:

A) 7 zile. B) 3 zile. C) 5 zile.

Raspuns: A

35.

[#3292] La revizia intermediara efectuata într-o unitate de tractiune personalul de locomotiva verifica daca osiile
montate prezinta muchie ascutita la buza bandajului, muchie taioasa sau bavuri pe fata activa a profilului exterior;

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

36.

[#22723] În timpul serviciului, personalul de locomotiva raspunde de:

A) Utilizarea corespunzatoare a echipamentului de protectie. B) Utilizarea corespunzatoare a carnetului de rapoarte.


C) Completarea corespunzatoare a carnetului de bord al locomotivei, cu datele cerute de formular, ce-i revin.

Raspuns: C

37.

[#22700] Timpul de conducere efectiva a locomotivei este cumulul de secvente din serviciul continuu maxim
admis pe locomotiva, în care personalul de locomotiva realizeaza efectiv actul de conducere a locomotivei sau
deservirea acesteia, participa la desfasurarea proceselor tehnologice privind efectuarea manevrei feroviare,
compunerea sau descompunerea trenului, efectuarea probelor regulamentare de frâna, conducerea si/sau
deservirea locomotivelor de multipla tractiune.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

38.

[#22724] În timpul serviciului, personalul de locomotiva raspunde de:


A) Utilizarea corespunzatoare a echipamentului de protectie. B) Semnalizarea locomotivei conform regulamentului
de semnalizare CFR. C) Utilizarea corespunzatoare a carnetului de rapoarte.

Raspuns: B

39.

[#22695] În cazul când, din motive bine justificate, nu se poate prezenta la serviciu în cadrul programului
normal de lucru, personalul de locomotiva nu trebuie sa anunte seful de tura din unitatea de tractiune unde urma sa
se prezinte, respectiv din unitatea de tractiune de unde a luat respectiva comanda.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

40.

[#4600] Câte locomotive se pot utiliza la manevrarea vehiculelor feroviare?

A) O locomotiva în capul convoiului si o locomotiva împingatoare daca este cazul, în actiune legate sau nelegate la
aceste vehicule feroviare B) Doua locomotive intercalate, în actiune, legate sau nelegate la aceste vehicule feroviare.
C) O singura locomotiva în actiune legata sau nelegata la aceste vehicule feroviare

Raspuns: C

41.

[#22712] Pe timpul derularii investigatiilor pentru tipurile de vitezometre fara banda, investigatorul principal
stabileste locul unde se fac atât descarcarea, cât si prelucrarea înregistrarilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

42.

[#2380] Pentru care accidente nu se face investigarea?

A) Pentru deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor la manevra. B) Pentru incendii la vehiculele
feroviare din compunerea trenurilor în circulatie si manevra. C) Pentru loviri ale vehiculelor rutiere la trecerile la
nivel de catre trenuri în circulatie sau loviri ale persoanelor de catre vehicule feroviare aflate în miscare, cu exceptia
cazurilor de suicid.

Raspuns: C

43.

[#22710] Daca trenul este retinut în statie în vederea cercetarilor, banda vitezometrului se scoate în prezenta
unui membru al comisiei de investigare si în prezenta mecanicului de locomotiva si se semneaza de catre acestia.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

44.
[#22705] Pentru incendii la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor în circulatie nu se efectueaza
investigare, în conditiile regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si îmbunatatire
a sigurantei feroviare pe caile ferate din România - HG 117/2010.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

45.

[#2649] Ce alte obligatii se au în vedere la remedierea defectelor aparute în parcurs la vehiculul feroviar motor?

A) Nu se vor aplica improvizatii care sa pericliteze securitatea vehiculului feroviar motor sau a personalului ca:
scoaterea din functie, executarea de legaturi electrice improvizate si lasarea cablurilor desizolate indiferent de
valoarea tensiunii, utilizarea de sigurante fuzibile sau automate altele decât cele stabilite de ghidul de depanare. B)
La remedierea defectelor se vor aplica improvizatii numai pentru scoaterea sigura din functie a instalatiilor defecte
pentru asigurarea continuarii circulatiei pâna la depoul de domiciliu. C) Pentru orice defect aparut se va nota în fisa
de bord defectul constatat, protectia intrata în actiune si eventualele masuri de remediere aplicate.

Raspuns: A

46.

[#4790] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte care interzic iesirea vehiculului feroviar
motor din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) sabotii de frâna nu sunt uzati egal si sigurantele timoneriei nu au aceeasi forma; unul dintre tampoane este plat;
nu este aceeasi cantitate de nisip în fiecare nisa. B) sabotii de frâna nu sunt uzati egal si sigurantele timoneriei nu au
aceeasi forma; sigiliile cutiilor de osie nu sunt puse de aceeasi unitate de tractiune; unul dintre tampoane este plat.
C) piese ale timoneriei de frâna, inclusiv sigurantele timoneriei frânei; piese ale aparatului de rulare: lagare de osie
cu cuzineti sau rulmenti, lagare de biela, cutii de unsoare; aparatele de ciocnire si legare; instalatia de nisipare a
liniei.

Raspuns: C

47.

[#4792] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte care interzic iesirea vehiculului feroviar
motor din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) oglinzi retrovizoare fara încalzire electrica; defectiunile la aparatajul electric remediate pentru circulatia pâna la
unitatea de tractiune de domiciliu; cutia locomotivei prezinta deprecieri ale stratului de vopsea. B) defectiunile la
aparatajul electric remediate pentru circulatia pâna la unitatea de traciune de domiciliu; izolatoare conturnate sau
sparte ale aparatelor care se pot scoate din circuit prin întreruperea circuitului: osii montate restrictionate, de
personalul de specialitate, din punct de vedere al vitezei de circulatie. C) obiectele de inventar si piesele de rezerva;
oglinzile retrovizoare; defectiuni la echipamentul electric semnalizate/indicate de instalatiile respective ale
locomotivei, inclusiv punerea la masa a circuitelor de comanda sau de forta ale locomotivei; izolatoare conturnate
sau sparte ale aparatelor care nu pot fi scoase din circuit prin izolare.

Raspuns: C

48.
[#3364] Daca vehiculului feroviar motor se pune în serviciu dupa remizare într-o statie care nu este deservita de o
unitate de tractiune, iar la efectuarea operatiunilor de punere în serviciu se constata piese, instalatii si echipamente
lipsa sau defecte care interzic iesirea acestora din unitate, mecanicul de locomotiva va aviza seful de tura si
operatorul RC

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

49.

[#4800] Ce obligatii are personalul de locomotiva în timpul parcursului daca constata ca linia de contact are depuneri
de gheata sau chiciura?

A) trebuie sa anunte dispeceratul electroenergetic despre acest fenomen prin intermediul IDM. B) trebuie sa
deconecteze imediat instalatia de forta si serviciile auxiliare si din mers sa ridice si al doilea pantograf si numai dupa
aceea sa repuna instalatiile în functiune. C) sa opreasca trenul, sa deconecteze disjunctorul si sa ridice numai
pantograful din fata, dupa care continua mersul.

Raspuns: B

50.

[#4789] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte ce interzic iesirea vehiculului feroviar motor
din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) locomotiva nu are în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la
un aparat la altul; aparatele de protectie nu sunt sigilate cu sigiliu aparinând unitaii de tractiune. B) locomotiva nu
are în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la un aparat la altul;
adaosurile sub arcurile suspensiei locomotivei difera ca grosime. C) instalatiile de frâna de orice fel cu care este
dotata locomotiva; aparatele de masura si indicatoare, inclusiv lampile de control; instalatiile si aparatele de
protectie inclusiv supapele de siguranta; piese ale suspensiei locomotivei.

Raspuns: C

51.

[#22770] Automotoarele si ramele diesel pe care nu se poate monta instalatie de control punctual al vitezei
nu vor fi admise în circulatia în regim simplificat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

52.

[#5225] Pozitia 2 a robinetului KD2 este:

A) Alimentare cu soc de umplere. B) De frânare totala. C) De mers.

Raspuns: C
53.

[#22771] Marcajul unificat de identificare al vagoanelor de marfa se compune din marcajul în cifre si marcajul
în litere.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

54.

[#22757] Dupa tipul transmisiei folosit între motorul termic si osia motoare locomotivele diesel pot fi
clasificate în:

A) Locomotive diesel hidraulice. B) Locomotive diesel hidrostatice. C) Locomotive diesel pneumatice.

Raspuns: A

55.

[#22754] Locomotivele diesel nu pot fi de constructie speciala dotate cu instalatii pentru diferite utilizari în
cazuri exceptionale: deszapeziri, dezafectarea liniei curente, etc.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

56.

[#22804] Formatul foii de parcurs precum si continutul acesteia este identic pentru toti operatorii de transport
feroviar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

57.

[#5125] Daca portiunile de linie slabita din linie curenta sau din statie nu se pot semnaliza pe teren, din cauza
conditiilor locale, aceasta se aduce la cunostinta personalului de locomotiva, prin BAR, ordin de circulatie sau
dispozitie de executare a manevrei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

58.

[#22809] Prelucrarea datelor din foaia de parcurs nu se poate face manual sau computerizat, pe calculatoare
cu soft specializat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)
59.

[#22793] Completarea rubricilor care sunt casetate si numerotate din foaia de parcurs, se va face prin
completarea datelor codificate în întreg câmpul corespunzator (cod locomotiva, cod unitate de tractiune, cod
gestiune).

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

60.

[#2607] Ce obligatii au agentii, însarcinati cu strângerea frânelor de mâna, în cazul aparitiei, în parcurs, a necesitatii
opririi trenului în linie curenta?

A) Sa fie atenti, ca la semnalul IDM, sa strânga frânele de mâna ale vagoanelor care le-au fost repartizate în acest
scop, numai dupa ce s-au asigurat ca trenul a fost frânat cu frânele automate. B) Sa strânga imediat frâna de mâna a
vagonului pe care îl ocupa si la semnalul mecanicului sa strânga si restul frânelor de mâna ale vagoanelor care le-au
fost repartizate. C) Sa amplaseze saboti de mâna la vagoanele repartizate si la semnalul mecanicului sa verifice
functionarea frânelor automate la vagoanele din compunerea trenului.

Raspuns: B

61.

[#22829] În ce categorie se încadreaza" lovirea de vehicule rutiere la trecerile la nivel de catre vehiculele
feroviare aflate în miscare"?

A) Accident feroviar grav. B) Accident feroviar. C) Incident feroviar grupa A.

Raspuns: B

62.

[#3330] Operatiile de manevra trebuie sa fie conduse de un singur agent, denumit conducatorul manevrei

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

63.

[#4691] În ce pozitie se manipuleaza mânerul robinetului mecanicului pentru verificarea etanseitatii instalatiei de
frâna a trenului, dupa alimenterea acesteia la presiunea de regim?

A) în pozitia de alimentare; B) în pozitia de alimentare prin soc; C) în pozitie neutra;

Raspuns: C

64.

[#3328] Trenurile trebuie sa fie conduse si deservite de catre cel putin doi agenti, din care unul este mecanicul; al
doilea agent al trenului poate fi: mecanic ajutor, sef de tren sau un alt agent autorizat pentru a executa functia de sef
de tren.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

65.

[#2584] Ce proba de frâna se executa când conducerea trenului se trece la locomotiva a doua din capul trenului, pe
cel mult doua intervale de statii, pe portiuni de linie cu rampa continua de 15 la mie?

A) Nu se executa nici un fel de proba a frânelor B) Proba de continuitate C) Proba partiala

Raspuns: A

66.

[#4953] Din punct de vedere al felului curentului, aparatele electrice din dotarea vehiculului feroviar motor se împart
in aparate electrice pentru curent continuu si aparate electrice pentru curent alternativ?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

67.

[#22862] Vehiculele feroviare cu motoare termice (locomotive si automotoare diesel), dupa tipul de
transmisie folosit între motorul termic si osia motoare pot fi: diesel mecanice, diesel hidraulice, diesel electrice.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

68.

[#22858] Rearmarea dispozitivului de siguranta si vigilenta se face doar dupa golirea completa a aerului din
conducta generala si oprirea trenului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

69.

[#5052] La ce frecventa este acordat inductorul, care impune reducerea vitezei, în dreptul acestuia?

A) La 2000 HZ. B) La 500 HZ. C) La 1000 HZ.

Raspuns: B

70.

[#4952] Din punct de vedere ale functiei pe care o îndeplinesc aparatele electrice din dotarea vehiculului feroviar
motor se împart în aparate de legare si aparate de ciocnire?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)
71.

[#3082] La calculul tonajului trenului se ia în considerare masa locomotivelor în actiune.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

72.

[#22337] Pentru un anumit drum de frânare procentul de masa frânata depinde de panta caracteristica, de
viteza trenului si de tipul frânei

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

73.

[#22335] La sosirea în statie a locomotivei de remorcare a trenului sau când se ataseaza la tren locomotiva
pentru remorcarea trenului/locomotivele pentru multipla tractiune, mecanicul de locomotiva înmâneaza foaia de
parcurs IDM sau unui agent al statiei/trenului prevazut în PTE.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

74.

[#22346] La vagoanele transpuse sau de cale larga, masa frânata este egala cu 15 tone, când vagonul este
încarcat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

75.

[#22343] În cazul frânarii manuale si frânarii mixte, la manevra, se actioneaza astfel:

A) În primul rând frânele de mâna ale vagoanelor încarcate. B) În primul rând frâna de mâna a locomotivei. C) În
primul rând frânele de mâna din prima parte a convoiului.

Raspuns: A

76.

[#4990] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “în cazul defectarii barierei".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

77.
[#4992] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza “mecanicului în cazul când se schimba locomotiva trenului sau
numarul de tren".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

78.

[#4813] Care este indicatia transmisa conform imaginii de mai jos?

A) Pericol la trecerea la nivel! Ia toate masurile pentru oprire! Ziua si noaptea - o unitate luminoasa de culoare rosie,
spre tren B) Pericol la tunel! Ia toate masurile pentru oprire! Ziua si noaptea - o unitate luminoasa de culoare rosie,
spre tren C) Liber la tunel! Circulati cu viteza stabilita! Ziua si noaptea - o unitate luminoasa de culoare rosie, spre
tren

Raspuns: B

79.

[#2472] În cazul unei portiuni de linie curenta pe care se impune introducerea unei restrictii de viteza neprevazute,
pâna la semnalizarea cu semnale mobile a acesteia, circulatia trenurilor se va face:

A) cu o viteza de cel mult 50 km/h pâna la depasirea portiunii respective de linie, cu deosebita atentie pentru a putea
opri imediat trenul în cazul în care se impune acest lucru. B) cu o viteza de cel mult 100 km/h pâna la depasirea
portiunii respective de linie, cu deosebita atentie pentru a putea opri imediat trenul în cazul în care se impune acest
lucru. C) numai prin însotirea trenului de catre un agent autorizat al sectiei de întretinere a caii care va stabili viteza
de circulatie pentru portiunea de linie slabita.

Raspuns: C

80.

[#3052] Ordinul de circulatie se înmâneaza mecanicului "la depasirea la manevra a semnalelor luminoase cu indicatia
"rosu", precum si a semnalelor luminoase de manevra cu indicatia "albastru" atunci când aceste semnale nu au
parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electronic".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

81.

[#2873] Indicatorul pentru haltele de miscare si statiile de cale ferata este:

A) un panou dreptunghiular de culoare albastra în care este înscris, cu litere de culoare alba, numele haltei sau
statiei. B) un panou dreptunghiular de culoare portocaliu în care este înscris, cu litere de culoare neagra, numele
haltei sau statiei. C) un panou dreptunghiular de culoare maro în care este înscris, cu litere de culoare albastra,
numele haltei sau statiei.

Raspuns: A
82.

[#4820] În imaginea de mai jos, este reprezentat indicatorul pentru:

A) Statie de cale ferata. B) Halta comerciala. C) Halta de miscare.

Raspuns: B

83.

[#4821] În imaginea de mai jos, este reprezentat indicatorul pentru:

A) Punct de oprire. B) Halta de miscare. C) Halta comerciala.

Raspuns: B

84.

[#4363] Care indicator permanent de viteza indica punctul de unde mecanicul trebuie sa ia masuri de reducere a
vitezei trenului, la viteza înscrisa pe indicator?

A) B) C)

Raspuns: C

85.

[#2554] De ce la remorcarea trenurilor pe pante mari, mecanicul de locomotiva trebuie sa evite sa efectueze dupa
frânarea totala o frânare rapida?

A) Scaderea de presiune mai mare în conducta generala de aer a trenului ar produce reactii în lungul trenului. B)
Presiunea de aer în conducta generala de aer a trenului scade la zero si nu se mai pot compensa eventualele pierderi
de aer. C) Alimentarea conductei generale de aer a trenului ar dura prea mult.

Raspuns: B

86.

[#22366] În timpul circulatiei trenului, foaia de parcurs se pastreaza la mecanicul locomotivei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

87.

[#4636] Ce reprezinta "Nota de repartizare a frânelor de mâna"?

A) un formular tipizat în care se înscriu tonajul necesar de frânat pentru asigurarea drumului de frânare
corespunzator tipului de tren remorcat. B) Un formular cu seriile vagoanelor din compunerea trenului. C) Un
formular tipizat în care se înscriu numerele vagoanelor din compunerea trenului a caror frâna mâna se manipulaeaza
pentru mentinere pe loc a trenului.

Raspuns: C

88.

[#4638] Ce documente este obligat sa verifice personalul de locomotiva înainte de plecarea trenului, dintr-o statie
din parcurs?

A) ordinul de serviciu, aratarea vagoanelor, inventarul locomotivei. B) carnetul de bord, PTE-ul statiei, programul de
lucru. C) livretul de mers, BAR-ul, ordinul de circulatie.

Raspuns: C

89.

[#22358] În cazul trenurilor remorcate cu multipla tractiune si fara sef de tren, nota de repartizare a frânelor
de mâna se preda mecanicului locomotivei din capul trenului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

90.

[#22354] Darea înapoi cu atacarea marcii de siguranta de la urma trenului este admisa:

A) Numai cu comunicarea verbala, prin statia radiotelefon data mecanicului, în care se va mentiona distanta pe care
poate fi dat înapoi trenul. B) La aprecierea mecanicului, cu mare atentie la semnalele date de agenti. C) Numai cu
încuviintarea scrisa a IDM, data mecanicului prin ordin de circulatie, în care se va mentiona distanta pe care poate fi
dat înapoi trenul.

Raspuns: C

91.

[#4808] În ce consta proba partiala?

A) verificarea existentei sabotilor de frâna la vagoanele atasate sau introduse în tren. B) verificarea integritatii
timoneriei de frâna la vagoanele atasate sau introduse în tren. C) verificarea functionarii frânelor automate si de
mâna ale vagoanelor atasate sau introduse în tren.

Raspuns: C

92.

[#4869] Cine face înlaturarea si constatarea neregulilor aparute la frâna automata sau la tren, în cazul opririi în linie
curenta cu declivitate de 5 la mie?

A) mecanicul ajutor împreuna cu agentul de la urma trenului, daca exista; B) mecanicul de locomotiva va solicita
meseriasi de specialitate pentru remediere; C) mecanicul, împreuna cu mecanicul ajutor.

Raspuns: A
93.

[#22372]

Sisteme de frânare admise la manevra.

Sistemul

i1) Frânarea manuala

i2) Frânarea mixta

i3) Frânarea automata

Descrierea

r1) Se folosesc frâne de mâna.

r2) Se folosesc frâne de mâna si frâne automate când nu se asigura procentul de masa frânata cu frânele active de
mâna.

r3) La manevrarea trenurilor sau a grupelor de vagoane la care s-a facut proba frânei sau numai verificarea
functionarii frânelor automate la vagoanele care trebuie sa asigure procentul de masa frânata necesar.

r4) Se folosesc saboti de mâna.

r5) Se foloseste frâna de cale.

A) i1–r3; i2-r4; i3-r2. B) i1–r4; i2–r5; i3-r1. C) i1–r1; i2–r2; i3–r3.

Raspuns: C

94.

[#22375] Toate restrictiile de viteza prevazute, din linie curenta si de pe liniile de primire – expediere, se aduc
la cunostinta mecanicului prin:

A) Ordin de circulatie sau foaie de parcurs. B) Statie radiotelefon sau un agent autorizat. C) Buletin de avizare a
restrictiilor - BAR.

Raspuns: C

95.

[#2632] Ce masuri de prevenirea depasirii vitezei maxime admise se iau la circulatia pe profile panta – palier – panta?

A) Trenul se va frâna din timp, astfel ca la piciorul pantei frânele sa fie slabite complet, utilizându-se în continuare pe
palier numai frâna directa a locomotivei. B) Trenul se va frâna din timp, astfel ca la piciorul pantei frânele sa fie
ajustate, urmatoarea frânare numai dupa înscrierea completa pe urmatoare panta. C) Înainte de atingerea portiunii
în palier frânele trenului trebuie complet slabite. Reducerea vitezei se va face astfel încât sa nu mai fie nevoie de o
noua frânare numai dupa ce mai mult de jumatatea trenului s-a angajat pe panta urmatoare.
Raspuns: A

96.

[#4946] Remorcarea trenurilor cu tonaj mult mai mic decât cel din livret, conduce la reducerea consumului de
combustibil si energie electrica?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

97.

[#4686] Pentru economisirea combustibililor si a energiei electrice demararea unui tren se face astfel:

A) Demararea trenului se face pe treptele inferioare ale controlerului/mansei pentru a preveni ruperea trenului. B)
Manipularea controlerului/mansei pe treapta maxima pentru a obtine o forta de tractiune mare. C) Demararea
trenului se face într-un timp cât mai scurt pâna la viteza maxima de circulatie a trenului dupa care se trece
controlerul/mansa pe pozitia zero.

Raspuns: C

98.

[#5156] Pentru economia de combustibil sau energie electrica se va închide controlerul/mansa din timp pentru
reducerea vitezei astfel încât sa nu necesite frânarea pneumatica a trenului, pentru respectarea vitezei la trecerea
peste limitari sau restrictii de viteza.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

99.

[#3604] Cum se face demararea unui tren in vederea economisirii combustibililor si energiei electrice?

A) Demararea se face într-un timp cât mai scurt pâna la viteza maxima de circulatie a trenului dupa care se trece
controlerul pe pozitia zero. B) Demararea se face pe trepte, din 10 în 10 km/h, pentru a preveni ruperea trenului. C)
Demararea se face foarte lent pentru a nu depasi curentul pe motoarele de tractiune.

Raspuns: A

100.

[#2738] Viteza maxima de circulatie este viteza pe care trenul nu trebuie sa o depaseasca si depinde de: felul
trenului, tipul frânei si caracteristicile vehiculului feroviar motor si caracteristicile tehnice ale vehiculelor remorcate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

101.

[#3335] Închiderile de linie planificate sunt închiderile necesare pentru înlaturarea imediata a unui pericol iminent si
neprevazut pentru circulatia trenurilor.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

102.

[#2673] Când este considerat un transport exceptional?

A) Daca din cauza dimensiunilor lui a gabaritului sau greutatii lui nu poate fi admis sa circule decât cu respectarea
unor conditii tehnice sau de exploatare speciale. B) Când vagoanele încarcate au cel mult 4 osii chiar daca poarta
semnul RIV. C) Când sarcina pe osie este de 20 de tone si este asigurata integritatea marfii transportate.

Raspuns: A

103.

[#2674] Care din urmatoarele transporturi fac parte din categoria transporturilor exceptionale?

A) Încarcaturile care nu corespund prescriptiilor obligatorii din reglementari specifice. B) Vagoanele cu mai mult de 8
osii daca sunt goale. C) Unitatile de încarcare care au masa mai mare de 10 tone.

Raspuns: A

104.

[#22410] Ca urmare a degradarii premature a unor elemente componente ale infrastructurii sau
suprastructurii caii, pe timp limitat, se introduc:

A) Restrictii de viteza. B) Prelungiri ale timpilor de mers. C) Limitari de viteza.

Raspuns: A

105.

[#9694] Restrictiile de viteza prevazute sunt reduceri ale vitezei de circulatie a trenurilor care se introduc in vederea
evitarii unui pericol iminent de foc.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

106.

[#8635] Viteza maxima admisa la manevra când executa miscari izolate, indiferent de sensul de mers este de 40
km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

107.

[#8616]

Corelati corespunzator valorile vitezelor maxime admise la manevra si triere cu cazurile în care trebuie respectate:
Valorile vitezelor maxime admise la manevra si triere:

i1) 40 km/h;

i2) 25 km/h;

i3) viteza maxima de triere, conform PTE;

Cazurile în care trebuie respectate valorile vitezelor maxime admise la manevra si triere:

r1) când locomotiva împinge vehiculele pe o linie libera sau când trage, respectiv împinge vehiculele pe o linie
ocupata sau înfundata;

r2) când manevra se executa cu locomotiva cu abur;

r3) când locomotiva este deservita în sistem simplificat;

r4) când locomotiva trage vehicule pe o linie libera sau executa miscari izolate;

r5) când are loc trierea vagoanelor în statii prevazute cu dispozitive de triere;

A) (i1-r1) (i2-r4) (i3-r2) B) (i1-r4) (i2-r1) (i3-r5) C) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r5)

Raspuns: B

108.

[#8632] În ce se masoara panta caracteristica?

A) în m/secunda; B) în mm/m; C) în kgf/cm2;

Raspuns: B

109.

[#8625] Viteza maxima de circulatie depinde de:

A) sistemul de semnalizare adoptat la manevra în statie. B) felul trenului, tipul frânei, caracteristicile vehiculelor care
intra în compunerea trenului, starea liniilor si lucrarilor de arta existente pe sectia de circulatie. C) tipul autorizatiilor
detinute de personalul de locomotiva si de personalul de miscare.

Raspuns: B

110.

[#8614] Care sunt vitezele maxime admise la manevra?

A) -40 km/h, când locomotiva trage vehicule pe o linie libera sau executa miscari izolate; -25 km/h în restul cazurilor;
B) -25 km/h, când locomotiva trage vehicule pe linia libera; -60 km/h, când împinge pe linie libera; C) -40 km/h, când
locomotiva trage vehicule pe o linie ocupata; -35 km/h, când locomotiva trage vehicule pe o linie libera;

Raspuns: A
111.

[#5410] În cazul remorcarii trenurilor cu multipla tractiune, indiferent de pozitia locomotivelor în tren, cât si în cazul
circulatiei locomotivelor în convoi, atunci când locomotivele sunt înzestrate cu instalatii de control punctal al vitezei,
se mentine în functie numai instalatia de la prima locomotiva din capul trenului, respectiv al convoiului de
locomotive.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

112.

[#5659] Care imagine reprezinta reperul semnalelor luminoase de intrare, de iesire, de parcurs sau de ramificatie?

A) B) C)

Raspuns: B

113.

[#5648] Care imagine a panoului dreptunghiular montat sub unitatile luminoase ale semnalelor de circulatie
reprezinta: "Indicatorul de directie"?

A) B) C)

Raspuns: B

114.

[#3417] Instalatia de control punctal al vitezei de pe locomotiva controleaza viteza de mers, începând din dreptul
semnalului prevestitor (luminos sau mecanic) sau a altor semnale, în toate cazurile când semnalul ordona reducerea
vitezei sau oprirea trenului la semnalul urmator.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

115.

[#3129] Instalatia de control punctal al vitezei, la depasirea vitezelor de control V1 sau V2, comanda decuplarea
transmisiei cu aducerea la mersul în gol a motorului diesel.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

116.

[#4871] Care sunt conditiile de garare a vagoanelor încarcate cu marfuri periculoase din categoria “explozibile"?

A) sa fie garate pe linii special destinate, sa fie legate între ele si asigurate cu saboti de mâna, acoperite cu discuri
rosii si prin manipularea si eclisarea macazurilor cu acces spre alta linie; B) sa fie garate pe linii iluminate, acoperite la
extremitati cu alte vagoane; C) sa fie garate pe linii lânga cladirea statiei, separate între ele cu alte vagoane;
Raspuns: A

117.

[#5584] Când necesitatile impun oprirea trenului într-un punct de sectionare, prin care trenul urma sa circule fara
oprire, conform livretului de mers, acesta va fi oprit în baza indicatiei semnalelor de circulatie, conform prevederilor
din reglementarile specifice în vigoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

118.

[#5586] În cazul în care necesitatea opririi trenului a intervenit dupa plecarea din ultima statie cu oprire, IDM din
statia în care se impune oprirea acestuia, opreste trenul la semnalul de intrare si numai dupa ce s-a convins personal
sau prin raportarea revizorului de ace, a acarului, a agentului postului de bariera sau a mecanicului, dupa caz, prin
instalatii de telecomunicatii - TC, ca trenul este oprit, pune semnalul de intrare pe liber.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

119.

[#5602] Darea înapoi a trenului, într-o statie, cu atacarea marcii de siguranta de la urma, este permisa numai dupa
manipularea macazurilor în pozitie corespunzatoare, daca este cazul si numai cu avizarea scrisa a IDM dispozitor,
data mecanicului prin ordin de circulatie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

120.

[#5611]

Corelati corespunzator cazurile de mentinere pe loc cu modurile de mentinere pe loc a trenurilor:

Cazurile de mentinere pe loc a trenurilor:

i1) Mentinerea pe loc la trenurile de calatori care stationeaza cel mult 3 minute, pe linii cu declivitati de pâna la 6 ‰,
inclusiv, se face…

i2) Mentinerea pe loc a trenului în cazurile când se impune oprirea compresorului se face…

i3) Mentinerea pe loc a trenului în cazurile de efectuare a probei de continuitate pe liniile cu declivitati mai mari de 2
‰ sau a probei complete în statiile vârf de panta se face…

i4) mentinerea pe loc a trenului, în cazul disparitiei tensiunii din linia de contact mai mult de 5 minute se face...

Modurile de mentinere pe loc a trenurilor:


r1) cu frâna automata si de mâna ale locomotivei;

r2) numai cu frâna directa a locomotivei, mecanicului fiindu-i interzis sa paraseasca postul de conducere în acest
timp;

r3) cu frânele de mâna ale locomotivei si ale vehiculelor feroviare din tren;

r4) cu frâna automata, facând o scadere a presiunii de 0,6 ÷ 0,7 bar;

r5) cu frâna directa a locomotivei, frâna de mâna din postul de conducere al locomotivei, frânele de mâna ale
trenului, saboti de mâna, daca este necesar;

r6) cu frânele de mâna, iar daca este necesar si cu saboti de mâna;

A) (i1-r2); (i2-r3); (i3-r5); (i4-r6) B) (i1-r4); (i2-r1); (i3-r5); (i4-r2) C) (i1-r1); (i2-r4); (i3-r2); (i4-r5)

Raspuns: A

121.

[#5646] Baliza avertizoare instalata înaintea semnalelor prevestitoare care arata ca semnalul prevestitor este la 300
m, are urmatoarea indicatie:

A) B) C)

Raspuns: C

122.

[#3085] Pe sectiile de circulatie înzestrate cu instalatii de bloc de linie semiautomat, circulatia trenurilor se face la
interval de sector de bloc.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

123.

[#5116] Numarul unui tren, stabilit prin graficul de circulatie, care circula în sensul spre Bucuresti, este un numar fara
sot.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

124.

[#2855] Avizarea personalului de locomotiva privind conditiile de circulatie în cazul scoaterii din functie a blocului de
linie automat se face prin:

A) Ordin de circulatie B) Statia de radiotelefon C) Seful de tren sau alt agent autorizat

Raspuns: A
125.

[#3446] Balizele avertizoare, "Atentie, semnalul de avarie este la 900 m", instalate înaintea acestora, pe distante
între statii neînzestrate cu bloc de linie automat, au urmatorul aspect:

A) B) C)

Raspuns: A

126.

[#5022] La trecerea trenului, pe lânga paleta pentru semnalizarea locului de executare a lucrarilor, mecanicul este
obligat sa dea semnalul "ATENTIE!" cu fluierul, claxonul sau trompeta vehiculului feroviar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

127.

[#4840] Ce semnifica imaginea de mai jos?

A) MICSOREAZA VITEZA! Urmeaza o portiune de linie slabita care impune reducerea vitezei B) Circula cu VITEZA
REDUSA ordonata! Începe portiunea slabita C) Indicatorul de sfârsit al restrictiei de viteza

Raspuns: C

128.

[#5023] La trecerea trenului, pe lânga paleta pentru semnalizarea locului de executare a lucrarilor, mecanicul este
obligat sa dea semnalul "PERICOL!" cu fluierul, claxonul sau trompeta vehiculului feroviar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

129.

[#3622] Daca portiunea de linie slabita are o lungime mai mica de 50 m, paletele care indica începutul respectiv
sfârsitul acestei portiuni, se vor amplasa, una fata de alta, la o distanta de:

A) La 50 m. B) La 150 m. C) La 100 m.

Raspuns: A

130.

[#2484] Cum se semnalizeaza iesirea spre linia curenta cu obstacol, dintr-o statie vecina obstacolului, în cazul în care
este necesar sa se execute miscari de manevra peste macazurile de iesire?

A) Discul cu ambele fete albastre se amplaseaza între sinele liniei curente cu obstacol, în dreptul semnalului de
intrare. B) Discul cu ambele fete rosii se amplaseaza între sinele liniei curente cu obstacol, în dreptul semnalului de
intrare. C) Discul cu ambele fete rosii se amplaseaza pe partea dreapta a liniei, în sensul de iesire spre linia curenta
cu obstacol, în dreptul semnalului de intrare.

Raspuns: B

131.

[#22196] Când se cere locomotiva de ajutor, daca oprirea neprevazuta a trenului se datoreaza unor nereguli
aparute la vehiculele remorcate din corpul trenului?

A) când trenul este oprit pe o portiune de linie cu declivitate mai mare de 15 ‰. B) când partida de manevra nu
poate remedia neregulile. C) daca nu s-a reusit remedierea neregulilor în timp de maxim 15 minute.

Raspuns: A

132.

[#22195] Se pot da dispozitii prin statia de radiotelefon, în cazuri bine justificate pentru parcursul de manevra
sau circulatie, fara ca în prealabil cel ce da dispozitia sa fi verificat si stabilit ca semnalele dau indicatii permisive si
parcursul este asigurat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

133.

[#22270] Daca oprirea neprevazuta a trenului se datoreaza unor nereguli aparute la vehiculele remorcate din
corpul trenului, când trenul este oprit pe o portiune de linie cu declivitate mai mare de 15 ‰, în cazul în care
defectiunile nu pot fi remediate de catre mecanicul ajutor, respectiv seful de tren, mecanicul se deplaseaza pentru
remedierea defectiunilor iar în cabina de conducere a locomotivei ramâne mecanicul ajutor, respectiv seful de tren.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

134.

[#22250] Daca oprirea neprevazuta a trenului se datoreaza unor nereguli aparute la locomotiva, iar trenul este
oprit pe o portiune de linie cu declivitate mai mare de 15 ‰, constatarea si înlaturarea acestor nereguli se face de
catre:

A) Mecanicul de locomotiva sau seful de tren, în cazul deservirii simplificate a locomotivei. B) Mecanicul sau
mecanicul ajutor, daca deservirea locomotivei se face în echipa completa. C) Se va cere locomotiva de ajutor iar în
aceasta situatie îi este interzis mecanicului sa intervina.

Raspuns: B

135.

[#2614] Ce obligatii au agentii, însarcinati cu strângerea frânelor de mâna, în cazul aparitiei, în parcurs, a necesitatii
opririi trenului în linie curenta?
A) sa fie atenti, ca la semnalul IDM, sa strânga frânele de mâna ale vagoanelor care le-au fost repartizate în acest
scop, numai dupa ce s-au asigurat ca trenul a fost frânat cu frânele automate. B) sa amplaseze saboti de mâna la
vagoanele repartizate si la semnalul mecanicului sa verifice functionarea frânelor automate la vagoanele din
compunerea trenului. C) sa strânga imediat frâna de mâna a vagonului pe care îl ocupa si la semnalul mecanicului sa
strânga si restul frânelor de mâna ale vagoanelor care le-au fost repartizate.

Raspuns: C

136.

[#22296] Prin linia falsa se întelege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dubla, înzestrata cu BLA
banalizat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

137.

[#5181] Vitezele maxime de circulatie ale trenurilor se stabilesc prin planul de mers si se trec în livretele de mers ale
trenurilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

138.

[#22295] Cu indicatia de chemare se mai pot dota si semnalele luminoase de iesire din statiile aflate pe sectii
de circulatie pe cale dubla, înzestrate cu bloc de linie automat banalizat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

139.

[#22307] Cum se face expedierea trenului, pe linie falsa, din statiile înzestrate cu semnale luminoase de iesire?

A) pe baza indicatiei semnalului luminos de chemare. B) pe baza ordinului de circulatie în care se mentioneaza ca
trenul circula pe linia falsa si iese din statie cu semnalul de iesire pe oprire. C) pe baza indicatiei de liber a semnalului
de iesire ?i a ordinului de circulatie în care se mentioneaza ca trenul circula pe linia falsa.

Raspuns: A

140.

[#3086] Când trenul este primit pe linie ocupata sau cu marca de siguranta din capatul opus ocupata în conditiile
prevazute în reglementarile specifice în vigoare, mecanicul trebuie sa urmareasca cu atentie linia, astfel încât sa
poata lua în orice moment masuri de oprire a trenului în siguranta.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
141.

[#22454] Locomotivele diesel hidraulice, la semnalul înainte se deplaseaza înspre partea în care se afla
motorul diesel (partea cea mai lunga).

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

142.

[#5301] Semnalul "ÎNAPOI" se da: Ziua - se misca încet steguletul galben, în sus si în jos, cu bratul întins orizontal si în
acelasi timp se dau mai multe sunete lungi cu fluierul de mâna. Noaptea - se misca încet, lanterna cu lumina alba, în
sus si în jos, cu bratul întins orizontal si în acelasi timp se dau mai multe sunete lungi cu fluierul de mâna.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

143.

[#22439] Care din imaginile urmatoare reprezinta modul de transmitere a semnalului OPRESTE?

A) B) C)

Raspuns: C

144.

[#22427] Ce obligatii are mecanicul de locomotiva daca pe timp de noapte întâlneste un semafor cu indicatia
de noapte pe oprire, iar indicatia de zi este pe liber, respectiv reducere de viteza sau felinarele sunt neiluminate?

A) Va opri în fata semaforului, asteptând ordinul de circulatie de la IDM. B) Va lua în considerare indicatia de zi daca
semnalul respectiv nu a fost avizat ca fiind defect. C) Va circula cu viteza de maxim 20 km/h.

Raspuns: B

145.

[#22422]

Corelati corespunzator semnalele date de agenti cu instrumente portative cu indicatia semnalului pe timp de zi.

Semnalul

i1) Înapoi

i2) “Pornirea trenului" dat de impiegatul de miscare

i3) Trecerea fara oprire a trenului data de impiegatul de miscare, în statiile fara semnal de iesire

Indicatia semnalului dat de agenti cu instrumente portative pe timp de zi

r1) impiegatul de miscare ridica discul manual cu fata verde, spre mecanic.
r2) impiegatul de miscare misca discul manual cu fata verde spre mecanic, deasupra capului.

r3) se misca steguletul galben în arc de cerc, jos, înaintea corpului si în acelasi timp se dau doua sunete lungi cu
fluierul de mâna.

r4) se misca steguletul galben de sus în jos si apoi orizontal, înaintea corpului, descriind un "T" rasturnat.

r5) se misca încet, lanterna cu lumina verde, în sus si în jos, cu bratul întins orizontal si în acelasi timp se dau mai
multe sunete lungi cu fluierul de mâna.

A) (i1-r5); (i2-r2); (i3-r1). B) (i1-r3); (i2-r1); (i3-r5). C) (i1-r3); (i2-r1); (i3-r2).

Raspuns: C

146.

[#22486] În cazul producerii unui accident/incident iar comunicatiile telefonice CFR sunt întrerupte, mijloacele
de interventie necesare pentru înlaturarea urmarilor si restabilirea circulatiei feroviare, sunt solicitate prin
telefonograma de avizare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

147.

[#5153] În cazurile în care s-au înregistrat loviri ale vehiculelor rutiere de catre trenurile în circulatie, personalul de
locomotiva opreste si face o evaluare a urmarilor impactului si daca nu s-au înregistrat victime omenesti sau
accidentati, îsi continua drumul, daca starea tehnica a caii ferate si a vehiculelor feroviare permite continuarea
circulatiei feroviare în conditiile asigurarii sigurantei feroviare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

148.

[#22485] Avizarea de îndata a producerii unui accident/incident pe infrastructura feroviara publica si privata
specifica transportului pe calea ferata constituie atributie de serviciu pentru personalul operatorilor economici care
desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata care a luat cunostinta de producerea acestuia.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

149.

[#3344] Avizarea accidentelor si a incidentelor are prioritate fata de orice alta comunicare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
150.

[#4598] Ce institutie efectueaza activitatea de investigare a tuturor accidentelor, conform HG 117/2010?

A) Primariile de pe raza de producere a accidentului. B) Operatorul de transport feroviar care este implicat (OTF). C)
Organismul stabilit de autoritatea competenta.

Raspuns: C

151.

[#5190] Automotoarele moderne nu pot cupla tractiunea, în vederea pornirii, daca nu apare confirmarea de
închidere a usilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

152.

[#13376] În timpul parcursului, când poate efectua, mecanicul ajutor, revizia în sala masinilor?

A) Numai cu acceptul mecanicului si daca este echipat corespunzator. B) Când revizia nu poate fi efectuata de catre
mecanic. C) Numai când apar defectiuni ale instalatiilor si agregatelor.

Raspuns: A

153.

[#22507] La locomotivele la care arderea s-a produs la motoarele electrice de tractiune sau circiutul de forta,
îndrumarea pentru reparatie se va face:

A) Numai însotita de personal tehnic de specialitate. B) Numai în tren de marfa cu viteza maxima de 40 km/h. C) Cu
cablurile acestor motoare dezlegate si izolate între ele si fata de masa, cu material izolant bine fixat.

Raspuns: C

154.

[#22505] În caz de incendiu, dupa oprire, mecanicul nu va deconecta BA pentru a avea sursa de iluminat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

155.

[#22491] În cazul epuizarii stingatoarelor înainte de lichidarea totala a începutului de incendiu, mecanicul de
locomotiva va folosi ca masura extrema apa din instalatia de racire a MD, inclusiv pentru stingerea focarelor din
blocul aparatelor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)
156.

[#22540] În scopul prevenirii incendiilor la locomotive la predarea primirea pe procesul tehnologic de


echipare, operatiile de eliminare a pierderilor de apa la locomotiva în cazul în care pentru eliminarea pierderii nu
este necesara înlocuirea elementelor de etansare, ulei, motorina acestea cad în sarcina personalului de atelier.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

157.

[#5047] În cazul conducerii simplificate la aparitia fumului sau flacarii la locomotiva, în timpul actiunii de pregatire si
stingere a focarului, va participa mecanicul de locomotiva si seful statiei, în vederea unei supravegheri reciproce în
scopul acordarii primului ajutor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

158.

[#3079] Se considera început de incendiu arderile care prin interventia personalului de locomotiva sau altor formatii
au fost lichidate în faza incipienta, fara sa se produca la vehiculele feroviare motoare pagube materiale importante si
fara imobilizarea locomotivei în reparatie mai mare de 48 ore sau maxim 10 zile, în cazul lipsei unor agregate, piese
sau materiale.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

159.

[#22532] Mecanicul locomotivei electrice în conducere în sistem simplificat, în scopul unei interventii rapide si
sigure în cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva ce operatie executa prima data?

A) Deconecteaza locomotiva si coboara pantograful. B) Cheama seful de tren pe locomotiva. C) Anunta dispecerul
energetic pentru scoaterea liniei de contact de sub tensiune.

Raspuns: A

160.

[#22524] Ce anunta mecanicul de locomotiva prin radiotelefon sau alte mijloace de comunicare aflate la
dispozitie prin intermediul IDM, agenti L., operatori RC, aparitia fumului sau flacarii, comunicând urmatoarele:

A) Felul trenului remorcat. B) Numarul de vagoane. C) Rangul trenului.

Raspuns: A

161.

[#2559] Stingatoarele cu bioxid de carbon se vor folosi pentru:

A) Motorina si ulei. B) Bandaje si echipamente de frâna supraîncalzite. C) Echipament electric din sala masinilor.
Raspuns: C

162.

[#5171]

Corelati corespunzator definitiile cu notiunile pe care le reprezinta:

Notiunea

i1) Incendiu

i2) Început de incendiu

i3) Defectiuni tehnice

Definitie

r1) Arderile de natura electrica (scurtcircuite, arcuri electrice întretinute, arderi de bobine, flamari, explozii etc.)
produse în instalatii si echipamente (transformatoare, motoare de tractiune, condensatori, reactante, blocuri
aparate, cutii, borne, cuple de contact etc.), încalzirea puternica a unor piese în miscare (rulmenti, cuzineti etc.) si a
unor piese în contact cu gazele de esapare, în cazul când acestea nu au provocat aprinderea si arderea
echipamentelor si pieselor vecine

r2) Arderea care se dezvolta fara control, dar care prin interventia personalului de locomotiva sau altor formatii a
fost lichidata

r3) Arderile care prin interventia personalului de locomotiva sau altor formatii au fost lichidate în faza incipienta, fara
sa se produca la locomotive pagube materiale importante si fara imobilizarea locomotivei în reparatie mai mare de
48 ore sau maxim 10 zile, în cazul lipsei unor agregate, piese sau materiale

r4) Arderile care prin interventia personalului de locomotiva sau a altor formatii au fost lichidate cu mijloacele din
dotarea locomotivei.

r5) Arderea rapida care se dezvolta fara control în timp si spatiu, si care poate provoca distrugeri importante de
bunuri materiale, sau poate pune în pericol viata oamenilor, pentru a carei lichidare este necesara utilizarea
metodelor, procedeelor, mijloacelor si substantelor de stingere adecvate

A) (i1-r1); (i2-r4); (i3-r5) B) (i1-r4); (i2-r1); (i3-r5) C) (i1-r5); (i2-r3); (i3-r1)

Raspuns: C

163.

[#4612] Cine întocmeste reglementarile speciale cu privire la modul de prezentarea si de verificare a personalului de
locomotiva înainte de îndrumare?

A) Biroul exploatare (T1) din cadrul depoului. B) Operatorul de circulatie / dipecerul infrastructurii feroviare C)
OTF/OMF si administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, dupa caz.
Raspuns: C

164.

[#2562] Incendiile la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor în circulatie se încadreaza în categoria:

A) Evenimente. B) Accidente. C) Incidente.

Raspuns: B

165.

[#3037] Pe durata actiunii de deszapezire, instalatiile de control ale vitezei de pe plug si de pe locomotiva
împingatoare nu se scot din functie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

166.

[#22565] Transporturile care depasesc gabaritul CFR de vagon de încarcare circula:

A) se interzice circulatia acestor vagoane. B) numai la lumina zilei si însotite de personal calificat. C) numai în conditii
stabilite prin acte normative si reglementari specifice.

Raspuns: C

167.

[#22570] Marfurile si materialele descarcate lânga linie pot intra în gabaritul de libera trecere daca nu
afecteaza circulatia materialului rulant de cale ferata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

168.

[#22569] În afara gabaritului de material rulant nu trebuie sa iasa parti ale materialului rulant sau încarcatura
vagonului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

169.

[#22553] Trenul de interventie cu macara va fi solicitat:

A) Locomotiva deraiata, când osiile sunt departate la 15 cm de firul exterior al sinei. B) Locomotiva rasturnata
asezata transversal fata de linie închizând gabaritul de libera trecere. C) La locomotivele deraiate de ambele
boghiuri.

Raspuns: B
170.

[#3036] Plugurile de zapada, în actiunea de deszapezire, vor avea ca semnale de "cap" si "fine" de tren felinare cu
lumini de culoare galbena, atât ziua cât si noaptea

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

Testul nr. #106529

1.

[#4380] Suprastructura caii este alcatuita din prisma de piatra sparta, traversele, sinele de cale ferata, aparatele de
cale si cladirile de exploatare ale statiei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

2.

[#2823] Prezenta personalului cu o functie ierarhic superioara nu scuteste personalul de serviciu de raspunderea
îndeplinirii obligatiilor sale.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

3.

[#2799] Semnalele de circulatie si semnalele de manevra trebuie sa fie amplasate în mod obligatoriu pe partea
stânga a caii sau cel mult deasupra caii.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

4.

[#17] Linia curenta este portiunea de linie cuprinsa între semnalele de iesire a doua statii vecine.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

5.

[#452]

Corelati corespunzator notiunile de mai jos:


Elemente componente ale sistemului feroviar:

i1) Liniile de cale ferata

i2) Vehicule feroviare

i3) Cladirile de serviciu

i4) Mijloacele de întelegere

Caracteristicile si functii ale elementelor componente

r1) se împart in: linii de circulatie si linii cu destinatie speciala si fac parte din infrastructura caii ferate

r2) sunt înscrise in parcul unui OTF, iar cele care au fost deraiate, accidentate sau cu defecte nu se introduc sau nu se
mentin în circulatia trenurilor

r3) sunt considerate mijloace prin care se stabilesc legaturi rapide si sigure intre personalul care ia parte la circulatia
trenurilor

r4) si dotarile aferente acestora sunt elemente ale infrastructurii feroviare

r5) este un ordin care trebuie sa fie îndeplinit imediat prin toate mijloacele posibile de catre personalul angajat la CF

r6) portiunea de linie dintre doua statii, masurata între semnalul de iesire al uneia si semnalul de intrare al alteia se
numeste –linie curenta

A) (i1-r1) (i2-r2) (i3-r4) (i4-r3) B) (i1-r6) (i2-r1) (i3-r2) (i4-r5) C) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r1) (i4-r6)

Raspuns: A

6.

[#4428] Constatarea consumului de bauturi alcoolice se face când persoana a comis abateri care au produs accidente
sau incidente feroviare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

7.

[#2859] Siguranta feroviara este conceptul potrivit caruia operatiunile de transport pe caile ferate si pe reteaua de
transport cu metroul trebuie sa se desfasoare:

A) conform graficului de circulatie; B) conform unui program stabilit de catre conducerea operatorului economic; C)
fara pericol pentru persoane, pentru bunurile si marfurile încredintate la transport, pentru vehiculele feroviare,
pentru infrastructura, precum si pentru mediul înconjurator;

Raspuns: C

8.
[#3105] Autorizatia/autorizatiile, dupa caz se suspenda si îsi înceteaza temporar valabilitatea atunci când personalul
autorizat care conform deciziei comisiei medicale/psihologice de siguranta circulatiei elibereaza un aviz "inapt
temporar" din punct de vedere medical si/sau psihologic pentru functia în care a fost autorizat – pâna la obtinerea
avizului din partea comisiei medicale/psihologice a avizului "apt".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

9.

[#33] Cum se clasifica incidentele feroviare în functie de activitatea în care s-au produs?

A) în trei categorii: incidente de categoria I- incidente produse la manevra, categoria a II-a- incidente produse în
circulatie, categoria a III-a- incidente produse pe linii industriale; B) în doua grupe: grupa A-incidente principale în
circulatia trenurilor si grupa B-incidente secundare la manevra si alte incidente produse în legatura cu siguranta
feroviara; C) în trei grupe: grupa A - incidente produse în circulatia trenurilor, grupa B - incidente produse în
activitatea de manevra si grupa C - alte incidente produse în legatura cu siguranta feroviara;

Raspuns: C

10.

[#468] Aplicarea si respectarea de catre toti operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar a
actelor normative si a reglementarilor specifice sistemului de transport pe calea ferata realizeaza siguranta feroviara.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

11.

[#71] Ce reprezinta viteza redusa?

A) viteza maxima admisa peste o restrictie de viteza; B) viteza maxima prevazuta in livret sau ordin de circulatie
pentru trenul si portiunea respectiva de cale ferata; C) viteza maxima admisa pentru trecerea peste schimbatoarele
de cale în abatere;

Raspuns: C

12.

[#73] Cum se da ziua semnalul "OPRIRE" cu instrumente portative date de agenti?

A) Se misca steguletul galben în arc de cerc deasupra capului si în acelasi timp se da un sunet lung cu fluierul de
mâna; B) se misca steguletul galben în cerc înaintea corpului si în acelasi timp se dau doua sunete lungi cu fluierul de
mâna; C) se misca steguletul galben, în cerc, înaintea corpului si în acelasi timp se dau trei sunete scurte, repetate, cu
fluierul de mâna;

Raspuns: C

13.
[#77] "Alb-lunar", permite miscarile de manevra sau circulatia trenurilor, cu viteza prevazuta în reglementarile
specifice.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

14.

[#3697] Indicatia semnalului este un ordin care trebuie sa fie îndeplinit imediat, neconditionat, prin toate mijloacele
posibile de catre personalul care asigura desfasurarea traficului feroviar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

15.

[#62] Care este semnalul "PERICOL" dat cu fluierul, claxonul sau trompeta locomotivei?

A) trei sunete scurte, repetate; B) un sunet scurt, unul lung si unul scurt; C) doua sunete scurte;

Raspuns: A

16.

[#567] Trenurile de serviciu puse în circulatie pentru restabilirea circulatiei trenurilor, vor circula peste orice rang.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

17.

[#524] Linie situata în incinta statiei aflata în prelungirea liniei curente, fara abatere la intrare sau iesire se numeste:

A) Linie de evitare B) Linie directa C) Linie abatuta

Raspuns: B

18.

[#3769] Fiecare tren trebuie sa poarte un numar si sa circule dupa un mers dinainte stabilit

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

19.

[#83] Circulatia trenurilor se efectueaza de regula, pe firul din stânga al caii duble sau multiple.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)
20.

[#89] Cum se numeroteaza macazurile din statiile de cai ferate?

A) cu numere fara sot în capatul dinspre Bucuresti al statiei si cu numere cu sot în capatul statiei opus, în ordine
crescatoare, începând cu macazul cel mai îndepartat; B) cu numere pare în partea stanga si cu numere impare în
partea dreapta; C) nu se numeroteaza decât în cazuri speciale prevazute în reglemetari interne ale OTF;

Raspuns: A

21.

[#22636] Pentru a putea deservi/conduce locomotiva, personalul de locomotiva nu trebuie neaparat sa detina
atestare profesionala de specialitate, obtinuta în urma absolvirii unui curs de calificare/recalificare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

22.

[#5110] Cunoasterea/recunoasterea sectiilor de remorcare si a statiilor unde se efectueaza manevra trebuie sa fie
confirmata sub semnatura, pe proprie raspundere, de catre personalul de locomotiva care a efectuat
cunoasterea/recunoasterea sectiilor respective.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

23.

[#22638] Pentru a putea deservi/conduce locomotiva, personalul de locomotiva nu trebuie neaparat sa detina
autorizatiile necesare exercitarii functiei/activitatii pe care o desfasoara si/sau manipularii instalatiilor de siguranta
circulatiei pe care le utilizeaza în timpul serviciului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

24.

[#22583] Prin prezentarea la serviciu a personalului de locomotiva se întelege:

A) Luarea la cunostiinta de locul stabilit pentru luarea în primire a serviciului conform programului de lucru. B)
Plecarea de acasa a personalului de locomotiva pentru luarea în primire a serviciului conform programului de lucru.
C) Sosirea personalului de locomotiva la locul stabilit pentru luarea în primire a serviciului conform programului de
lucru.

Raspuns: C

25.

[#22577]

Corelati corespunzator notiunile:


Personalul de locomotiva poate efectua urmatoarele tipuri de prestatii:

i1) Mecanicul de locomotiva

i2) Mecanicul ajutor

i3) Seful de tura

Prestatia:

r1) remorcarea trenurilor sau manevra.

r2) stagiu de practica.

r3) deservirea locomotivei.

r4) pilotarea trenului.

r5) verificarea personalului la prezentarea la serviciu.

A) (i1-r4) (i2-r1) (i3-r2). B) (i1-r1) (i2-r3) (i3-r5). C) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r4).

Raspuns: B

26.

[#5037] Personalului de locomotiva îi este interzis sa fumeze în alte locuri decât cele amenajate corespunzator, sa se
apropie cu tigari aprinse sau flacara deschisa de vagoanele încarcate cu marfuri din categoria celor explozibile sau
inflamabile, inscriptionate corespunzator.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

27.

[#5039] Personalului de locomotiva nu trebuie sa aiba asupra sa în timpul executarii serviciului livretele de mers sau
extrasele din livretele de mers – fisele de tren – necesare, corectate la zi.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

28.

[#5041] Personalului de locomotiva îi este interzis în timpul executarii serviciului sa verifice existenta benzii de
vitezometru unde este cazul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)
29.

[#22621] Manevrarea locomotivelor electrice care nu sunt în actiune se face numai cu pantografele coborâte.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

30.

[#4931] Personalului de locomotiva îi este interzis sa paraseasca vehiculul feroviar motor în timpul serviciului, fara
respectarea reglementarilor în vigoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

31.

[#22624] Pe timpul remizarii, locomotiva este deservita de personal de locomotiva.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

32.

[#22626] Grosimea minima a sabotilor la locomotivele care circula cu viteze pâna la 100 km/h nu trebuie sa fie
sub 10 mm la cei fixati cu buloane.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

33.

[#22580] Valoarea cotei qR a buzei rotii, verificata cu sablonul, nu trebuie sa fie mai mica sau egala cu:

A) 7 mm. B) 6, 5 mm. C) 7, 5 mm.

Raspuns: B

34.

[#3194] Pe timpul remizarii, vehiculul feroviar motor nu este deservit de personal de locomotiva.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

35.

[#3291] La revizia intermediara efectuata într-o unitate de tractiune personalul de locomotiva verifica daca osiile
montate prezinta urme de deplasare axiala sau span la îmbinarea bandaj-obada;

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

36.

[#61] Cine întocmeste reglementarile speciale cu privire la modul de prezentarea si de verificare a personalului de
locomotiva înainte de îndrumare?

A) Biroul exploatare (T1) din cadrul depoului. B) OTF/OMF si administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare,
dupa caz. C) Administratorul / gestionarul infrastructurii feroviare

Raspuns: B

37.

[#5140] Remorcarea trenurilor de marfa se face cu una pâna la trei locomotive în capul trenului, la care se mai pot
atasa una sau doua locomotive intercalate si una locomotiva împingatoare legata sau nelegata la tren si frâna

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

38.

[#22733] La trenurile de marfa, legarea locomotivei împingatoare la tren si frâna, este obligatorie în
urmatoarele cazuri:

A) Când trenul circula pe portiuni de linie cu pante mai mari de 3 ‰. B) Când toate mijloacele de comunicatie sunt în
regula. C) Când trenul circula pe portiuni de linie cu pante mai mari de 2 ‰.

Raspuns: A

39.

[#4591] Nu se considera parasirea vehiculului feroviar motor de catre mecanic, în cazul când sau luat masurile de
asigurarea pentru mentinerea pe loc a acestuia, atunci când:

A) Mecanicul verifica legarea locomotivei de primul vehicul din tren. B) Mecanicul se simte rau si merge la cabinetul
medical în vederea unui consult, fara respectarea reglementarilor în vigoare. C) Mecanicul verifica starea tehnica a
primului vagon din tren.

Raspuns: A

40.

[#2686]

În cazul conducerii/deservirii locomotivei în echipa completa, serviciul continuu maxim admis pe locomotiva al
personalului ce conduce si/sau deserveste locomotiva este de 12 ore, din care timpul de conducere efectiva a
locomotivei nu va depasi:

Serviciul continuu maxim admis pe locomotiva în sistem simplificat:

i1) 8 ore
i2) 9 ore

i3) 12 ore

Tipul activitatii:

r1) pentru trenuri de calatori si mixte

r2) pentru trenuri locale de marfa

r3) pentru trenuri speciale

r4) pentru trenurile de marfa

r5) pentru trenuri combinate

A) (i1-r5)(i2-r1)(i3-r2). B) (i1-r1)(i2-r4)(i3-r2). C) (i1-r3)(i2-r4)(i3-r1).

Raspuns: B

41.

[#22712] Pe timpul derularii investigatiilor pentru tipurile de vitezometre fara banda, investigatorul principal
stabileste locul unde se fac atât descarcarea, cât si prelucrarea înregistrarilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

42.

[#22717] Pâna la sosirea comisiei de investigare, în cazul unui accident/incident produs pe infrastructura
feroviara publica, seful statiei sau înlocuitorul sau delimiteaza zona de infrastructura feroviara cu relevanta în
stabilirea cauzelor si face primele constatari privind producerea acestuia, dupa care, împreuna cu sefii subunitatilor
prezenti la locul producerii, încheie procesul-verbal de constatare preliminara.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

43.

[#22710] Daca trenul este retinut în statie în vederea cercetarilor, banda vitezometrului se scoate în prezenta
unui membru al comisiei de investigare si în prezenta mecanicului de locomotiva si se semneaza de catre acestia.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

44.

[#5077] Ce verificari suplimentare de revizie, privind prevenirea producerii de incendii, se fac la stationari mai mari
de 5 minute, dupa luarea masurilor de asigurare a trenului si vehiculului feroviar motor contra pornirii din loc?
A) va efectua o revizie interioara a locomotivei urmarindu-se temperatura din sala masinilor. B) va executa o revizie
exterioara a vehiculului feroviar motor, examinând cu atentie atât aspectele legate de siguranta circulatiei cât si
depistari de cablaj ars, miros anormal, începuturi de incendiu. C) va efectua o revizie exterioara privind starea
bateriilor de acumulatori.

Raspuns: B

45.

[#5070] Ce masuri se iau, pâna la sosirea comisiei de investigare, de catre seful statiei sau înlocuitorul sau, împreuna
cu sefii subunitatilor prezenti la locul producerii unui accident/incident pe infrastructura feroviara publica?

A) Încheie procesul-verbal de constatare preliminara si verifica cât mai operativ conditiile de vizibilitate existente la
fata locului. B) Încheie procesul-verbal de constatare preliminara, constata starea personalului implicat, efectuând
proba alcooltest si procedeaza la prelevarea probei biologice. C) Încheie procesul-verbal de constatare preliminara si
verifica starea tehnica a vehiculelor motoare si remorcate din compunerea trenului, precum si a infrastructurii.

Raspuns: B

46.

[#5533] Manevra prin triere pe plan înclinat si oprirea cu saboti de mâna sau frâne de cale, fara sa tamponeze si fara
sa fie tamponate se admite pentru vagoane încarcate cu oameni, fara a fi legate de vehiculul feroviar motor care le
manevreaza.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

47.

[#5544] La manevra se admit urmatoarele sisteme de frânare: frânare electrica, frânare magnetica, frânare
electromagnetica, frânarea combinata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

48.

[#4793] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte care interzic iesirea vehiculului feroviar
motor din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) comutator de avarii numai cu doua pozitii de functionare; cupla portativa numai pentru un post de conducere. B)
aparate si circuite de protectie cu reglaje majorate pentru circulatia pâna la unitatea de traciune de domiciliu;
instalatia de încarcare a bateriilor de acumulatori nereglata pentru regimul de zi sau noapte, respectiv iesirii din
unitatea de tractiune. C) aparate si circuite de protectie defecte, scoase din functie sau scurtcircuitate; bateria de
acumulatori descarcata si instalatia de încarcare defecta; instalatiile sau echipamentele necesare functionarii în caz
de avarii; aparatele speciale de legare la locomotivele/automotoarele dotate cu cupla automata.

Raspuns: C

49.
[#3363] Daca vehiculului feroviar motor se pune în serviciu dupa remizare într-o statie care nu este deservita de o
unitate de tractiune, iar la efectuarea operatiunilor de punere în serviciu se constata piese, instalatii si echipamente
lipsa sau defecte care interzic iesirea acestora din unitati de tractiune, mecanicul de locomotiva va aviza IDM din
statie si conducerea OTF/OMF

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

50.

[#4789] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte ce interzic iesirea vehiculului feroviar motor
din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) locomotiva nu are în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la
un aparat la altul; adaosurile sub arcurile suspensiei locomotivei difera ca grosime. B) locomotiva nu are în dotare
saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la un aparat la altul; aparatele de
protectie nu sunt sigilate cu sigiliu aparinând unitaii de tractiune. C) instalatiile de frâna de orice fel cu care este
dotata locomotiva; aparatele de masura si indicatoare, inclusiv lampile de control; instalatiile si aparatele de
protectie inclusiv supapele de siguranta; piese ale suspensiei locomotivei.

Raspuns: C

51.

[#22768] Regimul sau regimurile de schimb care se aplica pe un vagon indica daca apartine unui parc de
vagoane de exploatare în comun.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

52.

[#5227] Pozitia 4 a robinetului KD2 este:

A) Frânare rapida. B) De mers. C) Frânare de serviciu, cuprinzând 9 trepte.

Raspuns: C

53.

[#22773] Pe vagoanele de marfa sunt marcate semne si inscriptii importante ca: raza minima de înscriere în
curba, capacitatea vagoanelor cisterna, capacitatea vagoanelor acoperite si a vagoanelor destinate transportului de
marfuri în vrac, suprafata podelei etc.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

54.
[#4655] La ruperea trenului, atunci când vehiculele din tren sunt dotate cu frâna automata cu actiune indirecta:

A) frâna va intra în actiune numai la comanda data de mecanic prin actionarea robinetului frânei automate indirecte.
B) vagoanele din compunerea trenului se defrâneaza C) vagoanele din compunerea trenului se frâneaza

Raspuns: C

55.

[#4736] Frâna moderabila este frâna care permite:

A) cresterea presiuni în cilidrii de frâna în mod necontrolat. B) presiunea de aer în conducta generala descreste în
trepte uneori. C) slabirea în trepte succesive

Raspuns: C

56.

[#5124] Pentru acoperirea portiunilor de linie închisa pentru circulatie, de pe liniile din incinta statiilor sunt folosite
discuri rosii si se ecliseaza macazurile.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

57.

[#5125] Daca portiunile de linie slabita din linie curenta sau din statie nu se pot semnaliza pe teren, din cauza
conditiilor locale, aceasta se aduce la cunostinta personalului de locomotiva, prin BAR, ordin de circulatie sau
dispozitie de executare a manevrei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

58.

[#22803] Urmatorul personal are sarcini în manipularea si completarea foii de parcurs:

A) Revizorul tehnic de vagoane. B) Revizorul de locomotiva. C) Seful de depou.

Raspuns: A

59.

[#22798] Înscrierea datelor în foile de parcurs se va face doar cu pasta albastra sau cu cerneala, cu deosebita
atentie, fara stersaturi sau modificari de caractere. Eventualele date înscrise eronat se vor anula prin barare cu o
linie orizontala si se vor înscrie datele corecte, eventual folosind rândul urmator.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

60.
[#5060] Cu ce viteza se circula în cazul când la locomotiva apar defecte la piese de la suspensie, în linie curenta cu
declivitate de peste 6 ‰?

A) va circula cu viteza maxima de 20 km /h cu deosebita atentie pâna în prima statie si apoi se cere locomotiva de
ajutor. B) mecanicul conduce cu viteza stabilita pâna la prima statie. C) se solicita locomotiva de ajutor si cu aceasta
se va circula cu viteza maxima de 5 km/h.

Raspuns: C

61.

[#22834] La vagoanele de marfa atasate la urma trenurilor de calatori se admite ca acestea sa nu fie echipate
cu semnal de alarma.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

62.

[#5130] În cadrul lucrarilor pregatitoare, ale probei complete, se verifica la toate vehiculele feroviare remorcate din
tren, daca toate frânele de mâna sunt slabite, cu exceptia trenurilor care stationeaza pe linii cu o declivitate mai
mare de 2 ‰, la care frânele de mâna se slabesc numai dupa legarea locomotivei la tren si frâna si efectuarea probei
complete

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

63.

[#5131] Dupa legarea la tren si frâna a vehiculului feroviar motor, revizorul tehnic de vagoane sau agentul autorizat
al OTF care efectueaza proba de frâna, solicita mecanicului alimentarea conductei generale de aer a trenului la
presiunea de regim

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

64.

[#22823] În statiile vârf de panta, în toate cazurile, proba frânei se efectueaza cu:

A) Orice locomotiva disponibila in acel moment. B) Instalatia fixa de aer din statie. C) Locomotiva care remorca
trenul.

Raspuns: C

65.

[#636] Indicatoarele luminoase de viteza-folosite în semnalizarea luminoasa cu trepte multiple de viteza-în functie
de culoarea cifrelor, se împart în:
A) Indicator luminos de viteza cu cifre de culoare alba si indicator luminos prevestitor de viteza cu cifre de culoare
galbena B) Indicator luminos de viteza cu cifre de culoare rosie si indicator luminos prevestitor de viteza cu cifre de
culoare alba C) Indicator luminos de viteza cu cifre de culoare verde si indicator luminos prevestitor de viteza cu cifre
de culoare rosie

Raspuns: A

66.

[#4953] Din punct de vedere al felului curentului, aparatele electrice din dotarea vehiculului feroviar motor se împart
in aparate electrice pentru curent continuu si aparate electrice pentru curent alternativ?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

67.

[#5049] Cum se tine pedala de actionare a dispozitivului DSV în timpul mersului?

A) Neapasata. B) DSV nu are pedala de actionare. C) Apasata si se dau impulsuri de rearmare.

Raspuns: C

68.

[#22859] Rearmarea dispozitivului de siguranta si vigilenta, dupa producerea frânarii de urgenta se poate face
fara asteptarea golirii complete a aerului din conducta generala si oprirea trenului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

69.

[#22854] Motoarele electrice de tractiune fara colector sunt: - Motoare trifazate asincrone (de inductie): -
Motoare trifazate sincrone

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

70.

[#22844] Sistemul de tractiune electrica utilizat pe caile ferate din România este de tip în curent alternativ
monofazat de frecventa industriala.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

71.

[#3986] Tonajele trenurilor care pot fi remorcate de locomotive la viteza stabilita sunt prevazute în:
A) Documentele însotitoare ale trenului B) Regulamentul nr. 004 C) Livretele de mers

Raspuns: C

72.

[#22335] La sosirea în statie a locomotivei de remorcare a trenului sau când se ataseaza la tren locomotiva
pentru remorcarea trenului/locomotivele pentru multipla tractiune, mecanicul de locomotiva înmâneaza foaia de
parcurs IDM sau unui agent al statiei/trenului prevazut în PTE.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

73.

[#5113] Frânarea electromagnetica se poate folosi în circulatia trenurilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

74.

[#22349] Tonajul frânat real al unui tren este suma maselor frânate, exprimate în tone, ale tuturor vehiculelor
echipate cu frâna automata activa care intra în compunerea trenului, inclusiv locomotivele în actiune.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

75.

[#4171] Frânarea mixta în circulatia trenurilor se foloseste atunci când:

A) Frâna automata s-a defectat, partial, în parcurs B) Este necesara oprirea trenului printr-o frânare rapida C) Este
necesara reducerea vitezei trenului, concomitent cu frânarea de mâna

Raspuns: A

76.

[#4999] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “la îndrumarea trenului pe linie curenta închisa".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

77.

[#5005] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “când IDM a fost avizat despre deteriorari la linie".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
78.

[#3051] Ordinul de circulatie se înmâneaza mecanicului "când trenul circula fara agent la urma".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

79.

[#2472] În cazul unei portiuni de linie curenta pe care se impune introducerea unei restrictii de viteza neprevazute,
pâna la semnalizarea cu semnale mobile a acesteia, circulatia trenurilor se va face:

A) cu o viteza de cel mult 100 km/h pâna la depasirea portiunii respective de linie, cu deosebita atentie pentru a
putea opri imediat trenul în cazul în care se impune acest lucru. B) cu o viteza de cel mult 50 km/h pâna la depasirea
portiunii respective de linie, cu deosebita atentie pentru a putea opri imediat trenul în cazul în care se impune acest
lucru. C) numai prin însotirea trenului de catre un agent autorizat al sectiei de întretinere a caii care va stabili viteza
de circulatie pentru portiunea de linie slabita.

Raspuns: C

80.

[#3054] Ordinul de circulatie se înmâneaza mecanicului “ la îndrumarea trenurilor suplimentare de calatori sau marfa
dupa mersuri întocmite cu ocazia îndrumarii lor sau în conditiile de circulatie din livret a unui tren prevazut în grafic".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

81.

[#3948] Cum arata indicatorul pentru halte de miscare si statiile de cale ferata?

A) Este un panou dreptunghiular de culoare verde în care este înscris felul haltei cu litere de culoare galbena, numele
haltei de miscare sau statiei. B) Este un panou dreptunghiular de culoare albastra în care este înscris felul haltei cu
litere de culoare alba, numele haltei de miscare sau statiei. C) Este un panou dreptunghiular de culoare alba în care
este înscris felul haltei cu litere de culoare galbena, numele haltei de miscare sau statiei.

Raspuns: B

82.

[#4819] Care este indicatia transmisa conform imaginii de mai jos?

A) Semnalul luminos de iesire este pe oprire. B) Semnalul luminos de iesire este pe liber pentru directia indicata. C)
Semnalul luminos de intrare este pe liber pentru directia indicata.

Raspuns: A

83.

[#4820] În imaginea de mai jos, este reprezentat indicatorul pentru:


A) Halta de miscare. B) Statie de cale ferata. C) Halta comerciala.

Raspuns: C

84.

[#4151] Cum procedeaza mecanicul la defectarea totala sau partiala a frânei automate a trenului în linie curenta?

A) Se circula mai departe cu viteza redusa. B) Reducerea vitezei trenului în vederea opririi acestuia. C) Oprirea
imediata a trenului, folosind toate sistemele de frânare.

Raspuns: C

85.

[#2549] În cazul în care, dupa actionarea pârghiei egalizatorului de presiune de la robinetul mecanicului KD2 nu se
obtine slabirea frânelor, ce masuri ia mecanicul?

A) Mecanicul continua mersul pâna la prima statie unde opreste, face verificari si remediaza eventualele defecte. B)
Mecanicul continua mersul si stabileste din mers cauza care a generat neregulile, solicitând personal de specialitate
pentru remedierea defectelor constatate. C) Mecanicul opreste trenul, ia masuri pentru mentinerea pe loc cu frânele
de mâna, stabileste cauza care a generat neregulile si ia masuri corespunzatoare.

Raspuns: C

86.

[#4639] Daca vehiculului feroviar motor circula pâna la statia vecina acesta trebuie sa fie semnalizat:

A) Ca vagon de semnal. B) Ca vehiculului feroviar motor izolat. C) Nu este necesara semnalizarea acestuia

Raspuns: B

87.

[#4636] Ce reprezinta "Nota de repartizare a frânelor de mâna"?

A) Un formular cu seriile vagoanelor din compunerea trenului. B) Un formular tipizat în care se înscriu numerele
vagoanelor din compunerea trenului a caror frâna mâna se manipulaeaza pentru mentinere pe loc a trenului. C) un
formular tipizat în care se înscriu tonajul necesar de frânat pentru asigurarea drumului de frânare corespunzator
tipului de tren remorcat.

Raspuns: B

88.

[#4638] Ce documente este obligat sa verifice personalul de locomotiva înainte de plecarea trenului, dintr-o statie
din parcurs?

A) livretul de mers, BAR-ul, ordinul de circulatie. B) carnetul de bord, PTE-ul statiei, programul de lucru. C) ordinul de
serviciu, aratarea vagoanelor, inventarul locomotivei.

Raspuns: A
89.

[#22365] Ruperile de tren din vina mecanicilor de locomotiva se produc:

A) Când se face o noua frânare înainte ca frânarea anterioara sa-si fi facut efectul. B) Repartizarea neinstructionala a
frânelor active în tren. C) Functionarea defectuoasa a frânelor.

Raspuns: A

90.

[#2590] În capitolul III al foii de parcurs se înscriu urmatoarele:

A) Mentiuni la îndrumare/sosire, stationarea cu motorul oprit, numarul trenului, denumirea statiei, ora si minutul
plecarii. B) Iesirea locomotivei la postul de control, regia personalului, stationari în parcurs, distanta parcursa. C)
Numele si prenumele mecanicului, odihna personalului de locomotiva la cap de sectie, minute asteptare, stationari
în parcurs, regia personalului.

Raspuns: A

91.

[#4808] În ce consta proba partiala?

A) verificarea functionarii frânelor automate si de mâna ale vagoanelor atasate sau introduse în tren. B) verificarea
existentei sabotilor de frâna la vagoanele atasate sau introduse în tren. C) verificarea integritatii timoneriei de frâna
la vagoanele atasate sau introduse în tren.

Raspuns: A

92.

[#4810] Cum se face mentinerea pe loc a trenurilor de calatori care stationeaza cel mult 3 minute pe linii cu
declivitati de pâna la 6 mm/m, inclusiv?

A) cu frânele de mâna ale vagoanelor si saboti de mâna amplasati la rotile vehiculelor din tren dar numai în sezonul
rece. B) numai cu frâna directa a vehiculului feroviar motor. C) cu frâna automata, directa si de mâna a vagoanelor
dar numai pe timp de vara.

Raspuns: B

93.

[#4867] În timpul mersului când se poate rupe un tren din vina mecanicului?

A) când nu se tine seama de ora de plecare. B) când nu se tine seama de profilul liniei. C) când nu se tine seama de
rangul trenului.

Raspuns: B

94.

[#22382] Frâna de mâna a unui vehicul feroviar se considera activa, când aceasta asta este în stare
corespunzatoare de functionare si daca este deservita de un agent autorizat.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

95.

[#4806] Cine executa probele de frâna la trenurile formate din convoaie de locomotive în stare de serviciu?

A) seful de tren. B) mecanicul locomotivei a doua din convoi. C) impegatul de miscare.

Raspuns: B

96.

[#21152] Care din obligatiile mecanicului de locomotiva îl ajuta pentru realizarea unei circulatii economice în
remorcarea unui tren?

A) cunoasterea depoului, a semnalelor din depou, amplasarea liniilor de remizare din depou respectiv a locului de
alimentare cu motorina a locomotivelor diesel. B) cunoasterea sectiilor de remorcare, cunoasterea caracteristicilor
de functionare a vehiculului feroviar motor si al tipului de frâna a trenului. C) cunoasterea triajelor de pe sectia
respectiva, precum si a modului de conducere a celorlalti participanti în remorcarea respectivului tren.

Raspuns: B

97.

[#4948] Utilizarea energiei cinetice a trenului contribuie la reducerea consumului de energie electrica si combustibil?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

98.

[#5156] Pentru economia de combustibil sau energie electrica se va închide controlerul/mansa din timp pentru
reducerea vitezei astfel încât sa nu necesite frânarea pneumatica a trenului, pentru respectarea vitezei la trecerea
peste limitari sau restrictii de viteza.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

99.

[#3600] Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la vehiculele feroviare motoare?

A) Retragerea din serviciu a vehiculului feroviar motor care nu se încadreaza in normele de consum. B) Functionarea
permanenta a instalatiei de nisipare la vehiculului feroviar motor. C) Marirea turatiei de mers în gol a motorului
diesel.

Raspuns: A

100.

[#4947] Personalul de locomotiva trebuie sa remorce trenurile în mod economic?


A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

101.

[#18474] Interzicerea circulatiei trenurilor pentru o perioada de timp limitata, din cauza unor lucrari complexe
ce impun întreruperea continuitatii caii sau din alte cauze care nu fac posibila circulatia trenurilor, chiar si cu
restrictie de viteza, se numeste închidere de linie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

102.

[#2673] Când este considerat un transport exceptional?

A) Când vagoanele încarcate au cel mult 4 osii chiar daca poarta semnul RIV. B) Când sarcina pe osie este de 20 de
tone si este asigurata integritatea marfii transportate. C) Daca din cauza dimensiunilor lui a gabaritului sau greutatii
lui nu poate fi admis sa circule decât cu respectarea unor conditii tehnice sau de exploatare speciale.

Raspuns: C

103.

[#22405] Ca urmare a degradarii premature a unor elemente componente ale infrastructurii sau
suprastructurii caii, pe timp limitat, se introduc restrictii de viteza.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

104.

[#2676] Când se considera un transport cu tonaj depasit?

A) Când este depasit tonajul maxim pe care îl poate remorca un anumit tip de locomotiva. B) Când sarcina pe osie
admisa de liniile infrastructurii feroviare de pe ruta de circulatie a vehiculului este depasita de catre sarcina pe osie a
transportului respectiv. C) Când tonajul trenului care circula pe o anumita trasa are depasit tonajul maxim prevazut
în ordinul de circulatie.

Raspuns: B

105.

[#3333] Limitarile de viteza pot fi permanente daca sunt introduse pe o perioade a cel mult 3 zile?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

106.

[#8634] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva trage vehiculele pe o linie libera este de 25 km/h.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

107.

[#8635] Viteza maxima admisa la manevra când executa miscari izolate, indiferent de sensul de mers este de 40
km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

108.

[#8633] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva trage vehiculele pe o linie libera este de 40 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

109.

[#8624] Ce este viteza maxima de circulatie?

A) este viteza trenului pe portiuni de linie cu panta caracteristica mare. B) este viteza pe care trenul nu trebuie sa o
depaseasca. C) este viteza stabilita pentru tonajul minim al sectiei.

Raspuns: B

110.

[#8621] Rezistenta caracteristica a unei portiuni de linie este cea mai mica dintre pantele caracteristice ale sectiei
respective, se exprima în tone si este necesara la stabilirea procentelor de masa frânata si a vitezelor maxime de
circulatie ale trenurilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

111.

[#5408] Între viteza de control V1 si pozitia manetei de pe cofret (categoria trenului) exista urmatoarea
corespondenta: Rapid - 9O km/h; Persoane - 65 km/h; Marfa - 5O km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

112.

[#5651] Care imagine reprezinta indicatorul: "Semnalul este pe partea stânga a caii"?

A) B) C)

Raspuns: A
113.

[#4740] Când se utilizeaza butonul de comanda “Atentie" al instalatiei de control punctal al vitezei, montat pe
pupitrul de conducere al locomotivei?

A) la trecerea pe lânga un semnal echipat cu un inductor activ cu influenta de 500 Hz;; B) la trecerea pe lânga un
semnal echipat cu un inductor activ cu influenta de 2000 Hz; C) la trecerea pe lânga un semnal echipat cu un
inductor activ cu influenta de 1000 Hz;

Raspuns: C

114.

[#3417] Instalatia de control punctal al vitezei de pe locomotiva controleaza viteza de mers, începând din dreptul
semnalului prevestitor (luminos sau mecanic) sau a altor semnale, în toate cazurile când semnalul ordona reducerea
vitezei sau oprirea trenului la semnalul urmator.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

115.

[#2635] Cum se realizeaza rearmarea dispozitivului de siguranta si vigilenta (DSV) dupa intrarea în functie (dupa ce s-
a produs frânarea rapida)?

A) Se asteapta golirea completa a aerului din conducta generala, si oprirea trenului, se pune maneta inversorului pe
pozitia "ÎNAINTE" sau "ÎNAPOI", se elibereaza pedala pentru cca. 1 secunda, dupa care se apasa, mentinându-se în
aceasta pozitie si apoi se actioneaza butonul "Rearmare"; B) Se strânge frâna de mâna a locomotivei, se
deconecteaza siguranta de 6 A de protectie a instalatiei si se aduce robinetul de izolare a electroventilului ce
deserveste dispozitivul în pozitia "IZOLAT"; C) Se deconecteaza siguranta de 6 A de protectie a instalatiei, se apasa
pedala pentru cca. 30 secunde, dupa care se elibereaza, mentinându-se în aceasta pozitie si se pune levierul de pe
cofretul instalatiei la 180 grade fata de pozitia normala de functionare;

Raspuns: A

116.

[#3987] Procentul de masa frânata, care trebuie asigurat convoiului de manevra, se stabileste în:

A) Planul de manevra comunicat mecanicului de locomotiva de catre conducatorul manevrei. B) Planul tehnic de
exploatare al statiei. C) Ordinul de circulatie înmânat mecanicului de locomotiva.

Raspuns: B

117.

[#5518] Se interzice asezarea sabotilor de mâna pe macazuri si între macazurile din aceeasi zona, pe inimi de
încrucisare, joante izolante sau de racordare, treceri la nivel, bascule pod si canale deschise.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
118.

[#4926] Cum procedeaza IDM în cazul în care datorita lungimii, trenul nu se poate gara între marcile de siguranta,
respectiv între semnalul de iesire si marca de siguranta de la urma trenului si dispune depasirea semnalului de iesire
pâna la marca de siguranta, respectiv tragerea trenului si stationarea peste marca de siguranta de la iesire?

A) avizeaza prin ordin de circulatie posturile de macazuri interesate si verbal mecanicul; B) avizeaza verbal, atît
posturile de macazuri, cât si mecanicul; C) da dispozitie scrisa în acest sens posturilor de macazuri interesate si
mecanicului, prin ordin de circulatie, în care se precizeaza ora pâna la care se poate depasi semnalul de iesire pâna la
marca de siguranta, respectiv ora pâna la care se poate ocupa marca de siguranta de la iesire;

Raspuns: C

119.

[#3580] În cazul în care datorita lungimii, trenul nu se poate gara între marcile de siguranta, respectiv între semnalul
de iesire si marca de siguranta de la urma trenului, IDM poate dispune depasirea semnalului de iesire, pâna la marca
de siguranta.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

120.

[#3174] Mentinerea pe loc a trenului în cazurile de efectuare a probei de continuitate pe liniile cu declivitati mai mari
de 2 ‰ sau a probei complete în statiile vârf de panta se face cu frâna automata, facând o scadere a presiunii de 0, 6
÷ 0, 7 bar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

121.

[#4861] Urmatoarea baliza avertizoare indica faptul ca:

A) Atentie, semnalul prevestitor este la 900 m B) Atentie, semnalul prevestitor este la 100 m C) Atentie, semnalul
prevestitor este la 1000 m.

Raspuns: B

122.

[#4173] Limitele incintei unei statii sunt:

A) Semnalele de intrare din ambele capete ale statiei B) Semnalele de intrare dintr-un capat al statiei si axa statiei C)
Semnalele luminoase pitice de manevra din ambele capete ale statiei

Raspuns: A

123.
[#5645] Baliza avertizoare instalata înaintea semnalelor prevestitoare care arata ca semnalul prevestitor este la 100
m, are urmatoarea indicatie:

A) B) C)

Raspuns: A

124.

[#5180] Urmatoarea baliza avertizoare indica faptul ca:

A) Atentie, semnalul de avarie este la 1000 m. B) Atentie, semnalul de avarie este la 100 m. C) Atentie, semnalul de
avarie este la 800 m.

Raspuns: C

125.

[#3084] Posturile ajutatoare de miscare din linie curenta care deservesc jonctiuni ale liniilor operatorilor economici
ce nu sunt acoperite de semnale, sunt puncte de sectionare?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

126.

[#4843] Paleta din imaginea de mai jos, se utilizeaza pentru:

A) Pentru semnalizarea locurilor de executare a lucrarilor la linii. B) Pentru semnalizarea portiunilor de linie închisa.
C) Pentru semnalizarea portiunilor de linie slabita.

Raspuns: A

127.

[#4839] Ce semnifica imaginea de mai jos?

A) Circula cu VITEZA SPORITA! Începe portiunea de linie slabita B) Indicatorul de început al restrictiei de viteza C)
Indicatorul de Sfârsit al restrictiei de viteza

Raspuns: B

128.

[#5025] Chiar daca locul de executare a lucrarilor se afla pe una dintre liniile unei cai duble sau multiple,
semnalizarea lui se face numai pe linia pe care se executa lucrarile.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: B (fals)

129.

[#3623] În cazul semnalizarii unei portiuni de linie slabita pe care se circula cu restrictie de viteza prevazuta, în
dreptul paletelor galbene, de regula, se monteaza inductoare de cale permanent active pe frecventa de:

A) 1500 Hz. B) 1000 Hz. C) 500 Hz.

Raspuns: B

130.

[#3902] La ce distanta se amplaseaza discurile galbene pentru semnalizarea unei portiuni de linie închisa din linie
curenta?

A) La distanta de cel putin 1000 m de la discul rosu se aseaza în ambele parti, pe partea dreapta a liniei, în sensul de
mers al trenului, câte un disc cu fata galbena spre tren. B) La o distanta egala cu drumul de frânare pe sectia
respectiva, de la discul rosu se aseaza în ambele parti, între sinele caii, câte un disc cu fata galbena spre tren. C) La
distanta de cel putin 1200 m de la discul rosu se aseaza în ambele parti, pe partea dreapta a liniei, în sensul de mers
al trenului, câte un disc cu fata galbena spre tren.

Raspuns: C

131.

[#5062] Cum se va proceda în cazul în care nu s-a reusit remedierea neregulilor la vehiculul feroviar motor, în cazul
opririlor neprevazute a unui tren in linie curenta?

A) Daca nu s-a reusit remedierea neregulilor în timp de 60 minute mecanicul declara vehiculul feroviar motor defect
si solicita mijloc de ajutor. B) Daca nu s-a reusit depistarea si remedierea defectelor la vehiculul feroviar motor
mecanicul împreuna cu mecanicul ajutor vor continua mersul pâna la prima statie, cu supravegherea continua a salii
masinilor. C) Daca nu s-a reusit remedierea neregulilor în timp de 15 minute mecanicul declara vehiculul feroviar
motor defect si solicita mijloc de ajutor.

Raspuns: C

132.

[#22195] Se pot da dispozitii prin statia de radiotelefon, în cazuri bine justificate pentru parcursul de manevra
sau circulatie, fara ca în prealabil cel ce da dispozitia sa fi verificat si stabilit ca semnalele dau indicatii permisive si
parcursul este asigurat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

133.

[#2619] Ce masuri se iau înaintea începerii remedierilor, în cazul opririlor neprevazute în linie curenta datorita unor
nereguli aparute la vehiculul feroviar motor?
A) remedierile se vor efectua numai dupa sosirea si oprirea trenului în prima statie. B) remedierile se vor efectua
numai dupa oprirea trenului în fata primului semnal care ordona oprirea. C) remedierile se vor efectua numai dupa
oprirea trenului si asigurarea acestuia contra pornirii din loc.

Raspuns: C

134.

[#22257] În cazul opririi neprevazute a trenului în linie curenta datorita unor nereguli aparute la locomotiva,
remedierile se vor efectua numai în conformitate cu ghidurile/îndrumatoarele tehnice în vigoare, pentru tipul de
vehicul feroviar motor deservit, cu conditia ca durata acestora sa nu depasesca 15 minute.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

135.

[#2621] Cu ce se vor dota toate vehiculele motoare destinate lucrarilor de întretinere, reparatii si interventii?

A) cu semnalele mobile pentru semnalizarea echipelor de lucru din linie curenta. B) cu semnale mobile pentru
semnalizarea portiunilor de linie slabita din linie curenta. C) cu semnale mobile pentru semnalizarea portiunilor de
linie închisa din linie curenta.

Raspuns: C

136.

[#5183] Circulatia timpurie si suprimarea opririi trenurilor de marfa, în statiile la care semnalul de intrare da indicatii
asupra semnalului de iesire, se face în baza indicatiei de liber a semnalului de iesire nemaifiind necesara avizarea
prin ordin de circulatie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

137.

[#5186] În cazul în care locomotiva de ajutor nu mai este necesara, mecanicul va renunta la solicitarea acesteia în
mod similar celui în care a solicitat-o si nu va pune trenul în miscare decât dupa primirea încuviintarii scrise de la
IDM, transmisa prin radiotelefon, telefon sau în scris, cu numar din registrul unic de cai libere, comenzi si miscare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

138.

[#498] Trenurile care circula dupa mersuri întocmite cu ocazia punerii lor în circulatie, sau în conditiile de circulatie
ale unor trenuri prevazute în livretele cu mersul trenurilor, sunt:

A) Trenuri de marfa sau calatori. B) Trenuri suplimentare. C) Trenuri mixte.

Raspuns: B
139.

[#22301] Cum se procedeaza în cazul defectarii semnalului luminos de înscriere pe bloc?

A) trecerea trenului este admisa în baza semnalului luminos de chemare. B) dupa oprirea trenului mecanicul
asteapta timpul necesar defrânarii si daca în acest timp indicatia nu se schimba, se convinge ca la semnal exista
reperul de culoare alba de forma dreptunghiulara, dupa care conduce trenul cu cel mult 20 km/h pâna la semnalul
urmator. C) trecerea trenului este admisa numai în baza mentiunii de defectare a semnalului, facuta în scris prin
ordin de circulatie de catre statia al carei semnal de înscriere pe bloc este defect.

Raspuns: C

140.

[#4283] Care este semnificatia imaginii de mai jos?

A) Reprezinta semnalizarea locomotivei in circulatia trenurilor. B) Reprezinta semnalizarea locomotivei la manevra.


C) Reprezinta semnalizarea locomotivei atunci cind circula pe linie falsa sau pe linie abatuta.

Raspuns: B

141.

[#5301] Semnalul "ÎNAPOI" se da: Ziua - se misca încet steguletul galben, în sus si în jos, cu bratul întins orizontal si în
acelasi timp se dau mai multe sunete lungi cu fluierul de mâna. Noaptea - se misca încet, lanterna cu lumina alba, în
sus si în jos, cu bratul întins orizontal si în acelasi timp se dau mai multe sunete lungi cu fluierul de mâna.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

142.

[#22448] Ce reprezinta imaginea urmatoare?

A) Slabeste frâna automata. B) S-a terminat proba frânei. C) Strânge frâna automata.

Raspuns: C

143.

[#22436] Semnalele luminoase care sunt stinse sau dau indicatii dubioase ordona:

A) Oprirea. B) Reducerea vitezei si manipularea butonului de "Atentie". C) Circulatia trenului cu viteza redusa.

Raspuns: A

144.

[#22426] Care sunt semnalele care fac exceptie de la ordinul de a opri neconditionat în fata semnalelor care
nu dau nicio indicatie sau care dau indicatii dubioase?
A) Semnalele de intrare, iesire, parcurs si ramificatie. B) Semnalele de trecere BLA ce fac si functia de prevestitor. C)
Semnalele prevestitoare pe linii neînzestrate cu BLA.

Raspuns: C

145.

[#5281] Exceptie de la ordinul de a opri neconditionat în fata semnalelor care nu dau nici o indicatie sau care dau
indicatii dubioase, fac semnalele ramificatie pe liniile neînzestrate cu bloc de linie automat si semnalele luminoase
de înscriere pe bloc, care, în cazurile de mai sus, indica reducerea vitezei pentru a putea opri la semnalul pe care îl
preced, daca acesta este pe oprire.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

146.

[#5150] Avizarea accidentelor/incidentelor produse pe calea ferata, în toate cazurile se realizeaza în doua etape: a)
înstiintarea verbala; b) avizarea propriu-zisa.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

147.

[#5154] În cazurile în care s-au înregistrat loviri ale vehiculelor rutiere de catre trenurile în circulatie, personalul de
locomotiva opreste si face o evaluare a urmarilor impactului si daca nu s-au înregistrat victime omenesti sau
accidentati, solicita prezenta organelor Politiei TF.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

148.

[#4599] Care sunt primele etape de avizare a accidentelor/incidentelor produse pe calea ferata?

A) înstiintarea verbala si avizarea propriu-zisa. B) raportul de eveniment si raportul de cercetare. C) ordinul de


circulatie si procesul verbal de constatare tehnica.

Raspuns: A

149.

[#22473] În cazul producerii unui accident /incident iar comunicatiile telefonice CFR sunt întrerupte,
mijloacele de interventie necesare pentru înlaturarea urmarilor si restabilirea circulatiei feroviare, sunt solicitate
prin:

A) Nota de avizare. B) Raport de eveniment. C) Telefonograma de avizare.

Raspuns: C

150.
[#22464] Investigarea accidentelor si a incidentelor se efectueaza de catre comisii de investigare, stabilite în
functie de:

A) Locul unde s-a produs accidentul sau incidentul. B) Operatorii economici implicati în producerea acestora. C)
Încadrarea accidentelor si incidentelor.

Raspuns: A

151.

[#5193] În cazul în care timp de 60 minute nu se poate depista defectul aparut la vehiculului feroviar motor,
mecanicul v-a scurtcircuita protectiile respective si continua mersul pâna la prima statie din parcurs.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

152.

[#5190] Automotoarele moderne nu pot cupla tractiunea, în vederea pornirii, daca nu apare confirmarea de
închidere a usilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

153.

[#5194] La intrarea in actiune a unei protectii pentru orice defect aparut personalul de locomotiva va nota în fisa de
bord defectul constatat, protectia intrata în actiune si eventualele masuri de remediere aplicate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

154.

[#22498] Pastrarea materialelor de curatat se va face:

A) În posturile de conducere. B) Pe schimbatorul de caldura. C) Numai în lazi metalice.

Raspuns: C

155.

[#22490] Pentru o eficienta mai sporita a stingerii incendiilor, unde se va actiona cu jetul stingatoarelor?

A) Indiferent cum se va actiona cu jetul stingatorului, eficienta este aceeasi. B) Se va actiona la baza focarului de
incendiu. C) Se va actiona dinspre margini spre mijloc astfel evitându-se extinderea incendiului.

Raspuns: B

156.
[#3079] Se considera început de incendiu arderile care prin interventia personalului de locomotiva sau altor formatii
au fost lichidate în faza incipienta, fara sa se produca la vehiculele feroviare motoare pagube materiale importante si
fara imobilizarea locomotivei în reparatie mai mare de 48 ore sau maxim 10 zile, în cazul lipsei unor agregate, piese
sau materiale.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

157.

[#3400] Personalul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata care a luat
cunostinta de producerea unui accident sau a unui incident în incinta unei subunitati este obligat sa anunte de îndata
conducerea acelei subunitati sau a punctului de lucru.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

158.

[#22539] Mecanicul locomotivei electrice în conducere în sistem simplificat a locomotivei în scopul unei
interventii rapide si sigure în cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva dupa oprirea trenului, prima data
cheama seful de tren pe locomotiva si dupa aceasta deconecteaza locomotiva si coboara pantograful.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

159.

[#22534] În scopul unei interventii rapide si sigure în cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva,
personalul de locomotiva în conducere în sistem simplificat prima data anunta prin radiotelefon sau alte mijloace de
comunicare aflate la dispozitie prin intermediul IDM, agenti L., operatori RC, locul unde a aparut degajarea de fum
sau flacara.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

160.

[#2563] Personalul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata, care a luat
cunostinta de producerea unui accident sau a unui incident în incinta unei subunitati, este obligat sa anunte de
îndata:

A) Operatorul de la regulatorul de circulatie. B) Conducerea subunitatii sau a punctului de lucru. C) Serviciul de


siguranta a circulatiei.

Raspuns: B

161.

[#2559] Stingatoarele cu bioxid de carbon se vor folosi pentru:


A) Motorina si ulei. B) Echipament electric din sala masinilor. C) Bandaje si echipamente de frâna supraîncalzite.

Raspuns: B

162.

[#5123] Mecanicii de locomotiva de la trenurile în circulatie sunt obligati sa comunice datele referitoare la
eventualele suluri de zapada pe care le întâlnesc în parcurs primei statii de cale ferata care urmeaza dupa locul unde
a facut constatarea - prin radio, telefon sau catre mecanicii de locomotiva pe care îi întâlnesc, în parcurs, pe linia
vecina.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

163.

[#2566] Cum actioneaza mecanicul de locomotiva în cazul deservirii simplificate la aparitia fumului sau flacarii la
vehiculul feroviar motor în scopul unei interventii rapide si sigure?

A) Avizeaza IDM si asteapta sosirea mijloacelor de interventie. B) Avizeaza IDM, da locomotiva defecta si asteapta
mijloace de ajutor. C) Depisteaza locul defectului functie de degajarea de fum sau flacara si de semnalizarea
protectiilor, pregateste locul de interventie deschizând dupa caz capace sau trape de vizitare si actioneaza cu
stingatoarele si alte mijloace (apa, nisip) aflate la dispozitie pentru lichidarea focarului.

Raspuns: C

164.

[#3076] Se considera incendiu arderea care se dezvolta cu control, dar care prin interventia personalului de
locomotiva sau altor formatii a fost lichidata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

165.

[#2561] Care este numarul de stingatoare cu care se doteaza locomotivele care se expediaza si se întorc din reparatii
planificate, accidentale sau termen de garantie?

A) Între 14 si 24 de stingatoare. B) 27 stingatoare. C) Cu numarul de stingatoare ca si în exploatare si în stare de


functionare.

Raspuns: C

166.

[#3866] Reperul pentru indicarea sfârsitului semnalizarii luminoase cu trepte multiple de viteza este format:

A) dintr-o placa dreptunghiulara de culoare alba pe care sunt înscrise cu culoare neagra literele "TMV", taiate de o
linie neagra oblica. B) dintr-un disc de culoare galbena pe care sunt înscrise cu culoare neagra literele "TMV", taiate
de o linie neagra oblica. C) dintr-o placa dreptunghiulara de culoare galbena pe care sunt înscrise cu culoare neagra
literele "TMV", taiate de o linie neagra oblica.
Raspuns: C

167.

[#22575] Trenul de interventie cu macara va fi solicitat în cazul vagoanelor pe boghiuri, deraiate si


necirculabile.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

168.

[#5118] Constructiile si instalatiile feroviare situate lânga calea ferata pot intra în gabaritul de libera trecere.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

169.

[#3326] Plugurile de zapada, în actiunea de deszapezire, vor avea semnale de "cap" si "fine" de tren, felinare cu
lumina rosie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

170.

[#22545] Trenul de interventie specializat cu instalatii de vinciuri hidraulice va fi solicitat pentru interventie, în
special, pe linii electrificate când:

A) locomotiva cu boghiuri este deraiata, asezata transversal fata de linie sau deraiata de doua sau mai multe osii,
departate de firul exterior al sinei cu mai mult de 20 cm. B) locomotiva fara boghiuri este deraiata, asezata
transversal fata de linie sau cu toate osiile departate de firul exterior al sinei cu mai mult de 20 cm. C) când nu este
posibila actiunea trenului de interventie cu macara.

Raspuns: C

Testul nr. #106530

1.

[#2726] În timpul serviciului se interzice personalului cu responsabilitati în siguranta circulatiei sa doarma sau sa se
aseze în pozitii favorabile somnului si sa aiba alte preocupari decât cele legate strict de serviciu.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
2.

[#2799] Semnalele de circulatie si semnalele de manevra trebuie sa fie amplasate în mod obligatoriu pe partea
stânga a caii sau cel mult deasupra caii.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

3.

[#2824] Dispozitiile privind executarea serviciului primite de la personalul cu o functie ierarhic superioara se executa
integral si la timp, cu exceptia celor care pun în pericol siguranta circulatiei, a calatorilor, a bunurilor încredintate la
transport, precum si a celor care contravin normelor specifice de protectie a muncii pentru transporturile pe calea
ferata iar pentru îndeplinirea unei dispozitii, executantul poarta raspunderea împreuna cu organul ierarhic superior
care a dat dispozitia.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

4.

[#13] Regulamentul de exploatare tehnica feroviara nr. 002/2001 se aplica pentru:

A) Liniile de cale ferata din România care au ecartament normal – 1435 mm si pentru viteze maxime de circulatie de
pâna la 160km/h; B) Toate liniile ferate din Uniunea Europeana si pentru viteze 1maxime de circu1latie de pâna la
130km/h; C) Toate liniile ferate din România, inclusiv pentru calea îngusta si pentru viteze maxime de circulatie de
peste 160km/h;

Raspuns: A

5.

[#2747] Se interzice personalului liber de serviciu sa intervina în executarea serviciului în legatura cu circulatia
trenurilor si manevra vehiculelor feroviare, precum si imixtiunea în executarea sarcinilor între salariatii de serviciu, în
afara cazurilor exceptionale în care prin interventia respectiva s-ar evita un pericol.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

6.

[#2859] Siguranta feroviara este conceptul potrivit caruia operatiunile de transport pe caile ferate si pe reteaua de
transport cu metroul trebuie sa se desfasoare:

A) conform unui program stabilit de catre conducerea operatorului economic; B) conform graficului de circulatie; C)
fara pericol pentru persoane, pentru bunurile si marfurile încredintate la transport, pentru vehiculele feroviare,
pentru infrastructura, precum si pentru mediul înconjurator;

Raspuns: C

7.
[#2861] În Grupa B sunt incidente:

A) produse în circulatia trenurilor; B) produse în legatura cu remorcarea si frânarea trenurilor; C) produse în


activitatea de manevra;

Raspuns: C

8.

[#21166] Salariatii cu atributii în siguranta transporturilor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1260
din 10 octombrie 2013 au obligatia sa se prezinte la examinarea periodica medicala si psihologica la data stabilita,
conform programarii.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

9.

[#21170] Persoanele care vor fi examinate medical si/sau psihologic vor depune la fisierul de siguranta
transporturilor din cadrul unitatilor agreate/din cadrul ambulatoriilor de specialitate din reteaua sanitara proprie a
Ministerului Transporturilor adeverinta medicala de boli cronice eliberata de medicul de familie si evidenta zilelor de
concediu medical pe ultimele 12 luni.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

10.

[#42] Din cine este compusa comisia de autorizare a personalului propriu unitatilor feroviare care desfasoara
activitati cu responsabilitati în SC?

A) un reprezentant din cadrul AFER si un reprezentant al CENAFER în calitate de membrii si un reprezentant al


unitatii proprii în calitate de presedinte; B) un reprezentant de specialitate al CENAFER în calitate de presedinte si
câte un reprezentant al AFER si al unitatii proprii în calitate de membrii; C) un reprezentant de specialitate al
Inspectoratului de Stat Feroviar din cadrul AFER în calitate de presedinte si câte un reprezentant al CENAFER si al
unitatii proprii în calitate de membrii;

Raspuns: C

11.

[#73] Cum se da ziua semnalul "OPRIRE" cu instrumente portative date de agenti?

A) se misca steguletul galben în cerc înaintea corpului si în acelasi timp se dau doua sunete lungi cu fluierul de mâna;
B) Se misca steguletul galben în arc de cerc deasupra capului si în acelasi timp se da un sunet lung cu fluierul de
mâna; C) se misca steguletul galben, în cerc, înaintea corpului si în acelasi timp se dau trei sunete scurte, repetate, cu
fluierul de mâna;

Raspuns: C

12.
[#75] "Verde" interzice circulatia trenurilor cu viteza stabilita.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

13.

[#71] Ce reprezinta viteza redusa?

A) viteza maxima admisa peste o restrictie de viteza; B) viteza maxima prevazuta in livret sau ordin de circulatie
pentru trenul si portiunea respectiva de cale ferata; C) viteza maxima admisa pentru trecerea peste schimbatoarele
de cale în abatere;

Raspuns: C

14.

[#624] Viteza maxima de circulatie a trenurilor admisa si prevazuta în livretul de mers sau prin ordinul de circulatie,
pentru trenul si portiunea de linie respectiva, este:

A) Viteza redusa; B) Viteza comerciala; C) Viteza stabilita;

Raspuns: C

15.

[#620] Dupa constructia lor semnalele fixe se clasifica în:

A) Semafoare si semnale luminoase B) semnale luminoase si semnale mobile C) Semnale de avarie, repetitoare,
pentru manevra si triere, pentru circulatia trenurilor

Raspuns: A

16.

[#567] Trenurile de serviciu puse în circulatie pentru restabilirea circulatiei trenurilor, vor circula peste orice rang.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

17.

[#524] Linie situata în incinta statiei aflata în prelungirea liniei curente, fara abatere la intrare sau iesire se numeste:

A) Linie abatuta B) Linie directa C) Linie de evitare

Raspuns: B

18.

[#3769] Fiecare tren trebuie sa poarte un numar si sa circule dupa un mers dinainte stabilit

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

19.

[#83] Circulatia trenurilor se efectueaza de regula, pe firul din stânga al caii duble sau multiple.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

20.

[#89] Cum se numeroteaza macazurile din statiile de cai ferate?

A) nu se numeroteaza decât în cazuri speciale prevazute în reglemetari interne ale OTF; B) cu numere pare în partea
stanga si cu numere impare în partea dreapta; C) cu numere fara sot în capatul dinspre Bucuresti al statiei si cu
numere cu sot în capatul statiei opus, în ordine crescatoare, începând cu macazul cel mai îndepartat;

Raspuns: C

21.

[#22576] Instructiunile pentru activitatea personalului de locomotiva în transportul feroviar - nr. 201 stabilesc
obligatiile în legatura cu: executarea serviciului privind circulatia trenurilor si manevrarea vehiculelor feroviare,
instruirea si utilizarea personalului, precum si cu exploatarea si verificarea tehnica a vehiculelor feroviare motoare
privind:

A) Personalul de locomotiva. B) Personalul de miscare. C) Personalul de vagoane.

Raspuns: A

22.

[#3184] Prin cunoasterea unei sectii de circulatie se întelege observarea si memorarea particularitatilor liniei curente
si/sau a statiilor unde îsi desfasoara activitatea si a instalatiilor aferente acestora, precum si fixarea reperelor
necesare remorcarii si frânarii trenului, respectiv efectuarii manevrei în conditiile de siguranta circulatiei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

23.

[#5110] Cunoasterea/recunoasterea sectiilor de remorcare si a statiilor unde se efectueaza manevra trebuie sa fie
confirmata sub semnatura, pe proprie raspundere, de catre personalul de locomotiva care a efectuat
cunoasterea/recunoasterea sectiilor respective.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

24.

[#3188] Personalul de locomotiva poate efectua serviciul de rezerva cu sau fara locomotiva.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

25.

[#22682] Pentru a putea deservi/conduce locomotiva, personalul de locomotiva trebuie sa obtina calificativ
minim B la verificarea competentelor profesionale.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

26.

[#4934] Personalului de locomotiva îi este interzis sa foloseasca sau sa permita folosirea instalatiilor de
telecomunicatii destinate efectuarii circulatiei trenurilor si manevrei vehiculelor feroviare în alt scop decât cel stabilit
sau de catre alt personal decât cel de serviciu.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

27.

[#4939] Personalului de locomotiva îi este interzis sa fumeze în alte locuri decât cele amenajate corespunzator, sa se
apropie cu tigari aprinse sau flacara deschisa de vagoanele încarcate cu marfuri din categoria celor explozibile sau
inflamabile, inscriptionate corespunzator.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

28.

[#4943] Personalului de locomotiva îi este interzis în timpul executarii serviciului sa verifice existenta benzii de
vitezometru unde este cazul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

29.

[#4936] Personalului de locomotiva îi este interzis sa faca modificari constructive sau descompletari de piese la
locomotive fara aprobarea personalului competent;

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

30.

[#3918] Cum se pot manevra prin triere pe cocoasa sau pe plan înclinat locomotivele si automotoarele care nu sunt
în actiune?
A) Numai daca sunt dotate cu saboti de mâna. B) Numai cu agent (agenti) la frâna. C) Este interzisa strict manevrarea
prin triere a locomotivelor si automotoarelor care nu sunt în actiune.

Raspuns: B

31.

[#5506] La punerea în serviciu a vehiculului feroviar motor se face verificarea si completarea nivelului lichidelor de
racire a motorului termic si/sau a altor agregate, dupa caz.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

32.

[#5482] În cadrul verificarilor tehnice la vehiculele feroviare motoare cu motoare diesel se verifica daca sunt
zgomote anormale în functionarea motorului diesel.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

33.

[#3939] Unde se face prezentarea la serviciu a personalului de locomotiva când ia în primire locomotiva într-o
unitate de tractiune?

A) La revizorul de locomotiva. B) La seful de tura. C) La biroul exploatare

Raspuns: B

34.

[#3198] Mecanicul care pregateste vehiculul feroviar motor pentru remizare executa completarea aerului comprimat
în rezervorul principal la presiunea maxima;

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

35.

[#3286] Dupa legarea la tren a locomotivei si asigurarea acesteia contra pornirii din loc, mecanicul verifica daca
legarea locomotivei de primul vehicul remorcat din tren s-a executat în conformitate cu reglementarile specifice în
vigoare, astfel încât cupla activa este cupla vagonului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

36.

[#2864] Semnalul de iesire permite sau interzice:


A) trecerea unui tren dintr-o zona în alta zona a statiei. B) iesirea unui tren din statie, în linie curenta. C) intrarea unui
tren în statie.

Raspuns: B

37.

[#22734] Trenurile de marfa care circula pe pante mari, prevazute în Anexa 12 la Regulamentul de remorcare
si frânare nr. 006, se vor remorca cu locomotive diesel sau electrice daca acestea au rezervorul principal de aer cu o
capacitate de cel putin:

A) 800 l. B) 900 l. C) 850 l.

Raspuns: B

38.

[#4601] La trenuri de calatori si mixte nu se admite locomotiva împingatoare:

A) nelegata la tren si frîna. B) cu masa mai mare de 30 tone. C) cu putere de tractiune mai mare decât a locomotiva
din capul trenului.

Raspuns: A

39.

[#22695] În cazul când, din motive bine justificate, nu se poate prezenta la serviciu în cadrul programului
normal de lucru, personalul de locomotiva nu trebuie sa anunte seful de tura din unitatea de tractiune unde urma sa
se prezinte, respectiv din unitatea de tractiune de unde a luat respectiva comanda.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

40.

[#2686]

În cazul conducerii/deservirii locomotivei în echipa completa, serviciul continuu maxim admis pe locomotiva al
personalului ce conduce si/sau deserveste locomotiva este de 12 ore, din care timpul de conducere efectiva a
locomotivei nu va depasi:

Serviciul continuu maxim admis pe locomotiva în sistem simplificat:

i1) 8 ore

i2) 9 ore

i3) 12 ore

Tipul activitatii:

r1) pentru trenuri de calatori si mixte


r2) pentru trenuri locale de marfa

r3) pentru trenuri speciale

r4) pentru trenurile de marfa

r5) pentru trenuri combinate

A) (i1-r5)(i2-r1)(i3-r2). B) (i1-r1)(i2-r4)(i3-r2). C) (i1-r3)(i2-r4)(i3-r1).

Raspuns: B

41.

[#22719] În cazul de accident/incident procesul-verbal de constatare preliminara, declaratiile luate, precum si


toate celelalte documente în legatura cu producerea accidentului/incidentului se predau investigatorului principal.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

42.

[#2646] Cum se va proceda în cazul în care este necesara ruperea unui sigiliu al instalatiilor de pe locomotiva?

A) Se va informa verbal operatorul de circulatie si se vor preciza cauzele. B) Este interzisa ruperea unuia sau mai
multor sigilii. C) Aceasta se va mentiona în carnetul de bord unde se va arata si cauza.

Raspuns: C

43.

[#22706] Personalul implicat în producerea accidentului/incidentului pe calea ferata si sefii subunitatilor din
care acesta face parte trebuie sa ramâna la dispozitia comisiei de investigare atât timp cât este necesar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

44.

[#5076] Este interzis sa se traverseze calea ferata prin alt loc decât cel amenajat special în acest scop, în urmatoarele
cazuri:

A) Dupa asigurare este permisa trecerea, indiferent de locul trecerii. B) Întotdeauna. C) Niciodata.

Raspuns: B

45.

[#2645] Ce masuri se iau pentru protejarea masinilor electrice de pe locomotiva, când acestea sunt reci?
A) Se va mentine controlerul pe pozitia 1 si în stationare pentru a asigura o preîncalzire a acestora. B) Punerea în
sarcina maxima a masinilor electrice numai dupa circa 10 -15 minute de functionare pe pozitii inferioare. C) Punerea
imediat în sarcina maxima a masinilor electrice.

Raspuns: B

46.

[#3364] Daca vehiculului feroviar motor se pune în serviciu dupa remizare într-o statie care nu este deservita de o
unitate de tractiune, iar la efectuarea operatiunilor de punere în serviciu se constata piese, instalatii si echipamente
lipsa sau defecte care interzic iesirea acestora din unitate, mecanicul de locomotiva va aviza seful de tura si
operatorul RC

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

47.

[#5544] La manevra se admit urmatoarele sisteme de frânare: frânare electrica, frânare magnetica, frânare
electromagnetica, frânarea combinata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

48.

[#4792] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte care interzic iesirea vehiculului feroviar
motor din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) oglinzi retrovizoare fara încalzire electrica; defectiunile la aparatajul electric remediate pentru circulatia pâna la
unitatea de tractiune de domiciliu; cutia locomotivei prezinta deprecieri ale stratului de vopsea. B) obiectele de
inventar si piesele de rezerva; oglinzile retrovizoare; defectiuni la echipamentul electric semnalizate/indicate de
instalatiile respective ale locomotivei, inclusiv punerea la masa a circuitelor de comanda sau de forta ale locomotivei;
izolatoare conturnate sau sparte ale aparatelor care nu pot fi scoase din circuit prin izolare. C) defectiunile la
aparatajul electric remediate pentru circulatia pâna la unitatea de traciune de domiciliu; izolatoare conturnate sau
sparte ale aparatelor care se pot scoate din circuit prin întreruperea circuitului: osii montate restrictionate, de
personalul de specialitate, din punct de vedere al vitezei de circulatie.

Raspuns: B

49.

[#4794] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte care interzic iesirea vehiculului feroviar
motor din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) fluierul, claxonul sau sirena nu se poate actiona si de pe partea mecanicului ajutor; nu este nici o consemnare în
carnetul de bord privind restricionarea osiile montate; fluierul, claxonul sau sirena nu au actionare duala, electrica si
pneumatica. B) stingatoarele de incendiu cu termenul de revizie expirat sau cu defecte vizibile; unul din compresoare
defect la locomotivele înzestrate cu doua compresoare; fluierul, claxonul sau sirena; defectiuni sau uzuri ale osiilor
montate care depasesc limitele din reglementarile în vigoare. C) stingatoarele de incendiu neverificate în ultimele 30
zile; unul din compresoare are ciclul de racire mai lung, la locomotivele înzestrate cu doua compresoare.

Raspuns: B

50.

[#4789] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte ce interzic iesirea vehiculului feroviar motor
din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) locomotiva nu are în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la
un aparat la altul; adaosurile sub arcurile suspensiei locomotivei difera ca grosime. B) instalatiile de frâna de orice fel
cu care este dotata locomotiva; aparatele de masura si indicatoare, inclusiv lampile de control; instalatiile si
aparatele de protectie inclusiv supapele de siguranta; piese ale suspensiei locomotivei. C) locomotiva nu are în
dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la un aparat la altul;
aparatele de protectie nu sunt sigilate cu sigiliu aparinând unitaii de tractiune.

Raspuns: B

51.

[#22773] Pe vagoanele de marfa sunt marcate semne si inscriptii importante ca: raza minima de înscriere în
curba, capacitatea vagoanelor cisterna, capacitatea vagoanelor acoperite si a vagoanelor destinate transportului de
marfuri în vrac, suprafata podelei etc.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

52.

[#4732] La timoneria de frâna cu actiune simetrica, sabotii:

A) apasa asupra rotilor din doua parti opuse. B) apasa doar asupra rotilor locomotivelor izolate în functie de sensul
de mers. C) apasa asupra rotilor cu forte insuficiente sau partiale.

Raspuns: A

53.

[#5227] Pozitia 4 a robinetului KD2 este:

A) Frânare de serviciu, cuprinzând 9 trepte. B) Frânare rapida. C) De mers.

Raspuns: A

54.

[#22764] Timoneria frânei cu actiune simetrica are urmatoarele avantaje fata de cea cu actiune asimetrica:
osia montata fiind apasata din doua parti osia nu se deplaseaza fata de cutia de osie; presiunea pe sabot este mai
mica (respectiv sabotii se uzeaza mai putin).
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

55.

[#2569] Ce reprezinta fortele de frânare în cazul frânarii unui vehicul feroviar?

A) Sunt forte rezistente exterioare care actioneaza asupra rotilor, în sensul invers deplasarii. B) Sunt forte interioare
care actioneaza asupra rotilor, în sensul invers miscarii. C) Sunt rezistente la înaintare care actioneaza asupra
transformatorului, în sensul invers miscarii.

Raspuns: A

56.

[#22807] Personalul cu sarcini în manipularea si completarea foii de parcurs este obligat sa efectueze în foaia
de parcurs numai înregistrarile care îi revin prin reglementarile specifice în vigoare, ramânând raspunzator de
exactitatea datelor înscrise.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

57.

[#5124] Pentru acoperirea portiunilor de linie închisa pentru circulatie, de pe liniile din incinta statiilor sunt folosite
discuri rosii si se ecliseaza macazurile.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

58.

[#22804] Formatul foii de parcurs precum si continutul acesteia este identic pentru toti operatorii de transport
feroviar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

59.

[#5057] Cu ce viteza se circula în cazul când la vehiculul feroviar motor apar defecte care conduc la blocarea unei osii
si aceasta este sprijinita pe caruciorul special, defectul producându-se în linie curenta?

A) cu viteza maxima de 10 km /h pâna la prima statie. B) cu viteza maxima de 30 km/h ca si în cazul întreruperii
tuturor mijloacelor de comunicatii. C) cu viteza maxima de 20 km /h pâna la prima statie.

Raspuns: A

60.
[#5058] Cu ce viteza se circula în cazul când la vehiculul feroviar motor apar defecte la piese de la suspensie, defectul
producându-se în linie curenta cu declivitate maxima de 6 ‰?

A) cu viteza stabilita. B) cu viteza maxima de 15 km/h. C) este interzisa continuarea mersului.

Raspuns: B

61.

[#22830] Pentru deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor în circulatie nu se efectueaza
investigare conform reglementarilor din HG 117/ 2010.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

62.

[#4691] În ce pozitie se manipuleaza mânerul robinetului mecanicului pentru verificarea etanseitatii instalatiei de
frâna a trenului, dupa alimenterea acesteia la presiunea de regim?

A) în pozitia de alimentare prin soc; B) în pozitie neutra; C) în pozitia de alimentare;

Raspuns: B

63.

[#22834] La vagoanele de marfa atasate la urma trenurilor de calatori se admite ca acestea sa nu fie echipate
cu semnal de alarma.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

64.

[#22825] În cazul dezlegarii locomotivei împingatoare legate la tren si frâna de catre agentul OTF/OMF, acesta
are obligatia sa puna cupla vagonului de semnal în cârlig, semiacuplarile de aer în suporti si sa semnalizeze
regulamentar trenul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

65.

[#636] Indicatoarele luminoase de viteza-folosite în semnalizarea luminoasa cu trepte multiple de viteza-în functie
de culoarea cifrelor, se împart în:

A) Indicator luminos de viteza cu cifre de culoare rosie si indicator luminos prevestitor de viteza cu cifre de culoare
alba B) Indicator luminos de viteza cu cifre de culoare verde si indicator luminos prevestitor de viteza cu cifre de
culoare rosie C) Indicator luminos de viteza cu cifre de culoare alba si indicator luminos prevestitor de viteza cu cifre
de culoare galbena

Raspuns: C
66.

[#5049] Cum se tine pedala de actionare a dispozitivului DSV în timpul mersului?

A) Neapasata. B) DSV nu are pedala de actionare. C) Apasata si se dau impulsuri de rearmare.

Raspuns: C

67.

[#22862] Vehiculele feroviare cu motoare termice (locomotive si automotoare diesel), dupa tipul de
transmisie folosit între motorul termic si osia motoare pot fi: diesel mecanice, diesel hidraulice, diesel electrice.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

68.

[#22863] Prin tractiune electrica se întelege, în general, transportul de marfuri si persoane cu ajutorul unor
vehicule electrice automate, vehicule care sunt propulsate de motoare electrice de tractiune dar care au sursa
proprie de energie electrica.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

69.

[#3627] Ce echipamente contine instalatia INDUSI?

A) Echipamentul electric din vagoane. B) Echipamentul de cale si echipamentul de pe locomotiva. C) Echipamentul


de la operatorul de circulatie.

Raspuns: B

70.

[#22839] Dispozitivele de antipatinare pot fi de urmatoarele tipuri:

A) Mecanice si electronice B) Pneumatice si electrostatice C) Hidraulice si hidrostatice

Raspuns: A

71.

[#22338] Pentru un anumit drum de frânare procentul de masa frânata depinde de lungimea sectiei de
circulatie, de viteza medie a trenului si de tipul vagoanelor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

72.
[#22336] Datele consemnate în foaia de parcurs la îndrumarea trenului vor fi certificate prin semnatura de
catre seful de unitate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

73.

[#22335] La sosirea în statie a locomotivei de remorcare a trenului sau când se ataseaza la tren locomotiva
pentru remorcarea trenului/locomotivele pentru multipla tractiune, mecanicul de locomotiva înmâneaza foaia de
parcurs IDM sau unui agent al statiei/trenului prevazut în PTE.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

74.

[#22347] Drumul de frânare de 700 m se foloseste pentru pante caracteristice de pâna la 15 mm/m, inclusiv.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

75.

[#5615]

Corelati corespunzator tipurile sistemelor de frânare în circulatia trenurilor cu cazurile de utilizare a acestora:

Sisteme de frânare

i1) Frânarea automata

i2) Frânarea mixta

i3) Frânarea combinata

Situatii de utilizare

r1) când pe lânga frânarea automata se folosesc si frânele de mâna, trenul având conducta generala de aer pe toata
lungimea sa.

r2) când procentul de masa frânata se realizeaza cu frâna cu aer comprimat.

r3) când pe lânga frâna automata se foloseste suplimentar si frâna electrica a vehiculelor feroviare motoare.

r4) când pe lânga frâna automata se foloseste suplimentar si frâna electrica a vehiculelor feroviare remorcate.

r5) când se folosesc numai frânele de mâna, în aceasta situatie vagoanele fiind însotite de agenti.
A) (i1-r2); (i2-r1); (i3-r3); B) (i1-r2); (i2-r5); (i3-r4); C) (i1-r1); (i2-r4); (i3-r2);

Raspuns: A

76.

[#4991] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “când se ataseaza locomotiva împingatoare legata
ori nelegata la tren sau intercalata".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

77.

[#4988] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “la defectarea inductoarelor din cale, atât în
incinta statiei cât si în linie curenta".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

78.

[#4817] Care este indicatia transmisa conform imaginii de mai jos?

A) ATENTIE! - începe blocul de linie automat cu patru indicatii. B) ATENTIE! - se sfârseste blocul de linie automat cu
patru indicatii. C) ATENTIE! - se sfârseste semnalizarea luminoasa cu trepte multiple de viteza.

Raspuns: B

79.

[#3056] Ordinul de circulatie se înmâneaza mecanicului "când pe linia de primire exista o restrictie de viteza mai mica
de 20 km/ora".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

80.

[#3053] Ordinul de circulatie se înmâneaza mecanicului "la depasirea la manevra a semnalelor luminoase cu indicatia
"rosu", precum si a semnalelor luminoase de manevra cu indicatia "albastru" atunci când aceste semnale sunt
defecte sau scoase temporar din functiune".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

81.
[#5642] Precizati, care dintre imaginile de mai jos reprezinta indicatia "Semnalul luminos de iesire este pe oprire"
data de semnalul repetitor al semnalului luminos de iesire spre o singura grupa, în statiile înfundate?

A) B) C)

Raspuns: C

82.

[#4824] În imaginea de mai jos, indicatorul da indicatia:

A) Rampa (linia urca) 7, 70 mm/m pe o distanta de 2 km. B) Panta (linia coboara) 2mm/m pe o distanta de 770 m. C)
Rampa (linia urca) 2mm/m pe o distanta de 770 m.

Raspuns: C

83.

[#4147] Pentru ce se utilizeaza frâna electrica la frânarea locomotivelor electrice izolate?

A) Pentru reducerea sarcinii electrice pe motoarele de tractiune. B) Pentru oprirea locomotivei la punct fix. C) Pentru
mentinerea vitezei, cât si pentru reducerea acesteia pâna la circa 30 km/h.

Raspuns: C

84.

[#5144] Care este indicatia transmisa de semnalul luminos prevestitor al semnalului de intrare cu doua indicatii,
conform imaginii de mai jos?

A) LIBER cu viteza stabilita. ATENTIE! Semnalul urmator ordona oprirea. B) LIBER cu viteza stabilita. ATENTIE!
Semnalul urmator este pe liber cu viteza redusa. C) LIBER cu viteza de cel mult 20 km/h cu deosebita atentie pâna la
semnalul urmator.

Raspuns: A

85.

[#2549] În cazul în care, dupa actionarea pârghiei egalizatorului de presiune de la robinetul mecanicului KD2 nu se
obtine slabirea frânelor, ce masuri ia mecanicul?

A) Mecanicul opreste trenul, ia masuri pentru mentinerea pe loc cu frânele de mâna, stabileste cauza care a generat
neregulile si ia masuri corespunzatoare. B) Mecanicul continua mersul pâna la prima statie unde opreste, face
verificari si remediaza eventualele defecte. C) Mecanicul continua mersul si stabileste din mers cauza care a generat
neregulile, solicitând personal de specialitate pentru remedierea defectelor constatate.

Raspuns: A

86.

[#22367] Este interzisa completarea foii de parcurs de catre personalul care nu are stampila.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

87.

[#22370] Ruperile de tren din vina mecanicului de locomotiva se produc când se face o noua frânare înainte ca
frânarea anterioara sa-si fi facut efectul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

88.

[#4638] Ce documente este obligat sa verifice personalul de locomotiva înainte de plecarea trenului, dintr-o statie
din parcurs?

A) ordinul de serviciu, aratarea vagoanelor, inventarul locomotivei. B) livretul de mers, BAR-ul, ordinul de circulatie.
C) carnetul de bord, PTE-ul statiei, programul de lucru.

Raspuns: B

89.

[#22365] Ruperile de tren din vina mecanicilor de locomotiva se produc:

A) Când se face o noua frânare înainte ca frânarea anterioara sa-si fi facut efectul. B) Functionarea defectuoasa a
frânelor. C) Repartizarea neinstructionala a frânelor active în tren.

Raspuns: A

90.

[#2679]

Corelati notiunile de parcurs cu semnificatiile acestora:

Parcursuri

i1) Parcurs de expediere

i2) Parcurs de intrare

i3) Parcurs de iesire

Definitia parcursurilor

r1) Portiunea de linie care cuprinde aparatele de cale si liniile de legatura dintre acestea, de pe primul macaz de
intrare pâna la marca de siguranta a liniei de primire amplasata în capatul unde întra trenul.

r2) Portiunea de linie cuprinsa intre primul vehicul din capul trenului ce se expediaza si semnalul de intrare al statiei
din sensul opus pe directia de mers.
r3) Portiunea de linie care cuprinde aparatele de cale si liniile de legatura dintre acestea, de la marca de siguranta a
liniei de iesire si pâna la ultimul macaz inclusiv peste care trece trenul la iesirea din statie.

r4) Parcursuri care se pot executa simultan, fara a periclita siguranta circulatiei.

r5) Portiunea de linie si macazuri pentru care au fost asigurate conditiile de siguranta circulatiei, necesara efectuarii
unor operatiuni de manevra.

A) (i1-r2); (i2-r1); (i3-r2) B) (i1-r2); (i2-r3); (i3-r3) C) (i1-r2); (i2-r1); (i3-r3)

Raspuns: C

91.

[#4810] Cum se face mentinerea pe loc a trenurilor de calatori care stationeaza cel mult 3 minute pe linii cu
declivitati de pâna la 6 mm/m, inclusiv?

A) cu frânele de mâna ale vagoanelor si saboti de mâna amplasati la rotile vehiculelor din tren dar numai în sezonul
rece. B) numai cu frâna directa a vehiculului feroviar motor. C) cu frâna automata, directa si de mâna a vagoanelor
dar numai pe timp de vara.

Raspuns: B

92.

[#22374] În circulatia trenurilor sunt admise urmatoarele sisteme de frânare:

A) Frânarea cu frâna de cale. B) Frânarea automata. C) Frânarea cu saboti de mâna.

Raspuns: B

93.

[#4869] Cine face înlaturarea si constatarea neregulilor aparute la frâna automata sau la tren, în cazul opririi în linie
curenta cu declivitate de 5 la mie?

A) mecanicul, împreuna cu mecanicul ajutor. B) mecanicul de locomotiva va solicita meseriasi de specialitate pentru
remediere; C) mecanicul ajutor împreuna cu agentul de la urma trenului, daca exista;

Raspuns: C

94.

[#2628] Cum se procedeaza în cazul în care frânele de mâna pentru tintuire, ale vehiculelor feroviare din
compunerea unui tren, nu asigura mentinerea pe loc a acestuia?

A) Diferenta se completeaza cu saboti de mâna. B) Se va circula pâna la prima statie unde se vor face remedieri
pentru asigurarea mentinerii pe loc. C) Se vor solicita înca una sau doua locomotive împreuna cu care sa se asigure
mentinerea pe loc a trenului.

Raspuns: A

95.
[#22392] Verificarea eficacitatii frânei automate la trenurile care au în compunere vagoane cu frâna disc, cu
frâna proportionala cu încarcatura sau cu saboti din materiale compozite de tip K sau L – L se face:

A) Nu se verifica eficacitatea frânei automate. B) Prin scaderea presiunii în conducta generala de aer a trenului cu cel
putin 0,7 bar, umarindu-se efectul de frânare. C) Prin scaderea presiunii în conducta generala de aer a trenului cu cel
putin 0,3 bar, umarindu-se efectul de frânare.

Raspuns: B

96.

[#5158] Pentru economia de combustibil sau energie electrica, la circulatia trenului în panta, se va circula cu trenul
frânat astfel încât sa se evite efectuarea de frânari, defrânari repetate sau noi demaraje în cazul frânarii
necorespunzatoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

97.

[#4949] Utilizarea locomotivelor cu motoare moderne, common-rail, poate duce la scaderea consumului de
combustibil?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

98.

[#5156] Pentru economia de combustibil sau energie electrica se va închide controlerul/mansa din timp pentru
reducerea vitezei astfel încât sa nu necesite frânarea pneumatica a trenului, pentru respectarea vitezei la trecerea
peste limitari sau restrictii de viteza.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

99.

[#3600] Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la vehiculele feroviare motoare?

A) Retragerea din serviciu a vehiculului feroviar motor care nu se încadreaza in normele de consum. B) Functionarea
permanenta a instalatiei de nisipare la vehiculului feroviar motor. C) Marirea turatiei de mers în gol a motorului
diesel.

Raspuns: A

100.

[#4947] Personalul de locomotiva trebuie sa remorce trenurile în mod economic?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
101.

[#3334] Se introduce restrictie de viteza în cazul executarii unor excavatii în zona de siguranta a caii ferate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

102.

[#2673] Când este considerat un transport exceptional?

A) Daca din cauza dimensiunilor lui a gabaritului sau greutatii lui nu poate fi admis sa circule decât cu respectarea
unor conditii tehnice sau de exploatare speciale. B) Când vagoanele încarcate au cel mult 4 osii chiar daca poarta
semnul RIV. C) Când sarcina pe osie este de 20 de tone si este asigurata integritatea marfii transportate.

Raspuns: A

103.

[#3335] Închiderile de linie planificate sunt închiderile necesare pentru înlaturarea imediata a unui pericol iminent si
neprevazut pentru circulatia trenurilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

104.

[#22412] În cazul unor lucrari pentru agentii economici, cum ar fi subtraversari ale caii ferate, se vor
introduce:

A) Restrictii de viteza prevazute. B) Restrictii de viteza neprevazute. C) Limitari de viteza.

Raspuns: A

105.

[#3333] Limitarile de viteza pot fi permanente daca sunt introduse pe o perioade a cel mult 3 zile?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

106.

[#8633] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva trage vehiculele pe o linie libera este de 40 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

107.

[#8632] În ce se masoara panta caracteristica?


A) în m/secunda; B) în mm/m; C) în kgf/cm2;

Raspuns: B

108.

[#8634] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva trage vehiculele pe o linie libera este de 25 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

109.

[#8631] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva împinge vehiculele pe o linie libera sau când trage,
respectiv împinge vehiculele pe o linie ocupata sau înfundata este de 40 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

110.

[#8614] Care sunt vitezele maxime admise la manevra?

A) -40 km/h, când locomotiva trage vehicule pe o linie libera sau executa miscari izolate; -25 km/h în restul cazurilor;
B) -25 km/h, când locomotiva trage vehicule pe linia libera; -60 km/h, când împinge pe linie libera; C) -40 km/h, când
locomotiva trage vehicule pe o linie ocupata; -35 km/h, când locomotiva trage vehicule pe o linie libera;

Raspuns: A

111.

[#4786] În care caz, cu respectarea prevederilor instructionale, se manipuleaza butonul de comanda "Depasire
ordonata" al instalatiei de control punctal al vitezei?

A) pentru readucerea instalatiei în stare de functionare, dupa o frânare de urgenta (rapida); B) pentru depasirea unui
semnal care ordona oprirea având deci un inductor de 2 000 Hz (activ); C) la trecerea pe lânga un semnal prevestitor
cu indicatia de viteza redusa, echipat cu un inductor de 1000 Hz (activ);

Raspuns: B

112.

[#5660] Care imagine reprezinta reperul semnalelor luminoase de trecere ale blocului de linie automat?

A) B) C)

Raspuns: A

113.

[#4893] Semaforul repetitor din figura da urmatoarea indicatie: Ziua - bratul ridicat la 45 grade, spre dreapta sensului
de mers. Noaptea - o unitate luminoasa de culoare verde, spre tren.
A) Semaforul urmator este pe liber. B) Semaforul urmator este pe liber cu viteza redusa. C) ATENTIE! Semaforul
urmator ordona oprirea.

Raspuns: A

114.

[#5617] Care este corespondenta dintre viteza de control V2 si pozitia manetei de pe cofret (categoria trenului)?

A) Rapid - 90 km/h; Persoane - 65 km/h; Marfa - 50 km/h; B) Rapid - 65 km/h; Persoane - 50 km/h; Marfa - 40 km/h;
C) Marfa - 90 km/h; Persoane - 65 km/h; Rapid - 50 km/h;

Raspuns: B

115.

[#3109] Dispozitivele de siguranta si vigilenta, în cazul unui blocaj voit, comanda oprirea motorului diesel.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

116.

[#5539] Scoaterea sabotilor de mâna la manevra vagoanelor se face la primirea programului de manevra.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

117.

[#4885] Care sunt posibilitatile de garare a trenului în statie pe care le poate dispune IDM în cazul în care datorita
lungimii, trenul nu se poate gara între marcile de siguranta, respectiv între semnalul de iesire si marca de siguranta
de la urma trenului?

A) stationarea trenului cu locomotiva în dreptul biroului de miscare; B) stationarea partii din urma a trenului peste
marca de siguranta; C) stationarea partii din urma a trenului în dreptul biroului de miscare;

Raspuns: B

118.

[#4925] Cum procedeaza IDM în cazul în care datorita lungimii, trenul nu se poate gara între marcile de siguranta,
respectiv între semnalul de iesire si marca de siguranta de la urma trenului si dispune stationarea partii din urma a
trenului peste marca de siguranta?

A) avizeaza verbal, atât posturile de macazuri, cât si mecanicul; B) avizeaza prin ordin de circulatie posturile de
macazuri interesate si verbal mecanicul; C) avizeaza mecanicul prin ordin de circulatie în care se înscrie ora pâna la
care marca de siguranta de la urma trenului ramâne ocupata;

Raspuns: C
119.

[#3572] Când partea din urma a trenului ramâne dincolo de marca de siguranta, agentul de la urma trenului sau
acarul postului de macazuri este obligat sa dea semnale mecanicului pentru tragerea trenului pâna la semnalul de
iesire al liniei respective sau în cazul în care nu exista semnal de iesire, pâna la marca de siguranta de la iesire.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

120.

[#4877] Când se slabesc frânele de mâna la manevra vagoanelor?

A) la primirea programului de manevra; B) la intrarea locomotivei pe convoiul de vagoane; C) înainte de punerea


convoiului de manevra în miscare;

Raspuns: C

121.

[#3439] Urmatoarea baliza avertizoare indica faptul ca:

A) Atentie, halta comerciala sau punctul de oprire în linie curenta este la 100 m. B) Atentie, halta comerciala sau
punctul de oprire în linie curenta este la 1500 m. C) Atentie, halta comerciala sau punctul de oprire în linie curenta
este la 900 m.

Raspuns: C

122.

[#5116] Numarul unui tren, stabilit prin graficul de circulatie, care circula în sensul spre Bucuresti, este un numar fara
sot.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

123.

[#5117] Circulatia trenurilor dupa sistemul întelegerii telefonice se face la interval de puncte de sectionare, pe baza
de cale libera?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

124.

[#3324] Portiunea de linie cuprinsa între semnalele de intrare, a doua statii consecutive, se numeste linie directa.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: B (fals)

125.

[#3445] Balizele avertizoare, "Atentie, semnalul de avarie este la 800 m", instalate înaintea acestora, pe distante
între statii neînzestrate cu bloc de linie automat, au urmatorul aspect:

A) B) C)

Raspuns: B

126.

[#5019] Pe poduri si în tuneluri daca din lipsa de gabarit sau vizibilitate nu se pot monta paletele sau balizele
necesare semnalizarii portiunilor de linie slabita, restrictia se va aplica pe jumatate din lungimea podului sau a
tunelului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

127.

[#5018] Pe poduri si în tuneluri daca din lipsa de gabarit sau vizibilitate nu se pot monta paletele sau balizele
necesare semnalizarii portiunilor de linie slabita, restrictia se va aplica pe toata lungimea podului sau a tunelului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

128.

[#4841] La ce distanta fata de locul de amplasare a paletei de mai jos, începe portiunea de linie slabita cu o singura
treapta de viteza pe care urmeaza sa se circule?

A) La 1000 m. B) La 150 m. C) La 100 m.

Raspuns: A

129.

[#3899] La semnalizarea unei portiune de linie închisa din cauza obstacolelor, amplasarea discurilor galbene si rosii
trebuie sa fie astfel realizata încât sa se asigure vizibilitatea la o distanta:

A) de cel mult 1000 m. B) de cel putin 50 m. C) de cel putin 200 m.

Raspuns: C

130.

[#2482] În ce caz, doua portiuni de linie slabita alaturate (pe aceeasi linie curenta) care ar necesita trepte de viteza
diferite, sunt semnalizate ca o portiune de linie slabita cu o singura treapta de viteza?
A) În cazul în care ambele portiuni au o lungime mai mica decât distanta reala minima de frânare, semnalizarea se va
face considerându-se o singura restrictie peste lungimea ambelor portiuni, însa cu treapta de viteza cea mai mica. B)
În cazul în care portiunea cu treapta de viteza mai mica are o lungime mai mica decât distanta reala minima de
frânare, semnalizarea se va face considerându-se o singura restrictie peste lungimea ambelor portiuni, însa cu
treapta de viteza cea mai mare. C) În cazul în care ambele portiuni au o lungime egala cu distanta reala minima de
frânare, semnalizarea se va face considerându-se o singura restrictie peste lungimea ambelor portiuni, însa cu
treapta de viteza cea mai mica.

Raspuns: A

131.

[#22269] Daca oprirea neprevazuta a trenului se datoreaza unor nereguli aparute la vehiculele remorcate din
corpul trenului, constatarea si înlaturarea acestor nereguli se face de catre mecanicul ajutor, daca seful de tren nu
reuseste sa remedieze defectele la vehiculele din corpul trenului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

132.

[#22198] Daca oprirea neprevazuta a trenului se datoreaza unor nereguli aparute la locomotiva, si trenul este
oprit pe o portiune de linie cu declivitate mai mare de 15 ‰, nu se va cere locomotiva de ajutor în urmatoarele
situatii:

A) deservirea locomotivei se face în echipa completa si cu agent la urma. B) mecanicul sau mecanicul ajutor reuseste
sa depisteze defectul în 15 minute. C) s-a reusit remedierea neregulilor la locomotiva în timp de 15 minute.

Raspuns: C

133.

[#5063] Ce obligatie are personalul de locomotiva, în cazul unui tren aflat în circulatie, când constata un obstacol
neprevazut care necesita închiderea liniei curente?

A) va aviza acest fapt impiegatului de miscare din statia cea mai apropiata si va solicita împingerea trenului în statie.
B) va aviza acest fapt, prin radiotelefon, impiegatilor de miscare din statiile vecine si mecanicilor tuturor trenurilor
expediate care circula în linie curenta. C) va da semnale de pericol repetate si va aviza acest fapt impiegatului de
miscare din prima statie unde trenul are prevazuta oprire.

Raspuns: B

134.

[#5065] Cum se va proceda în cazul de rupere a trenului si remorcarii acestuia în parti?

A) se va asigura semnalizarea acestora similar cazurilor de oprire neprevazuta a unui tren în linie curenta, iar
personalul operatorului de transport feroviar va lua masurile suplimentare de siguranta. B) va lua masuri
suplimentare de siguranta pe linii cu declivitati mai mari de 15 %. C) va solicita compartimentului reparatii sa trimita
piesele necesare pentru înlocuire.

Raspuns: A
135.

[#2618] Cum se procedeaza, în cazul opririlor neprevazute, în linie curenta, datorita unor nereguli aparute la
vehiculul feroviar motor, în cazul conducerii în sistem simplificat?

A) constatarea si înlaturarea acestor nereguli se face de catre mecanic, iar daca acesta nu reuseste se solicita echipa,
specializata, de interventie. B) constatarea si înlaturarea acestor nereguli se face de catre mecanic, dupa ce a luat
masuri de asigurare a locomotivei si trenului. C) constatarea si înlaturarea acestor nereguli se face de catre mecanic,
dupa ce seful de tren a fost chemat în postul de conducere al locomotivei.

Raspuns: C

136.

[#22297] Prin linia din stânga se întelege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dubla, înzestrata cu
BLA specializat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

137.

[#4687] Expedierea trenului pe linie falsa, din statiile înzestrate cu semnale luminoase de iesire, se face:

A) pe baza indicatiei semnalului luminos de chemare. B) pe baza indicatiei semnalului luminos de iesire. C) pe baza
indicatiei semnalului luminos de avarie.

Raspuns: A

138.

[#5182] Viteza maxima a trenurilor la trecerea peste aparatele de cale în abatere este de regula de 30 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

139.

[#22298] În ordinul de circulatie înmânat mijlocului de ajutor ce se expedieaza spre capul trenului ramas în
linie curenta pe sectii de circulatie înzestrate cu BLA, se mentioneaza:

A) Circulati cu viteza maxima de 40 km/h, cu respectarea restrictiilor de viteza, pâna la km… (distanta de cel putin 1
km de locul unde se gaseste trenul oprit) si cu viteza de cel mult 20 km/h de la km… pâna la km… B) Circulati cu
viteza maxima de 20 km/h, cu respectarea restrictiilor de viteza, fara a lua în considerare semnalele de trecere ale
BLA, cu exceptia celor care fac functia de semnal de avarie, pâna la km… C) Circulati cu viteza stabilita, cu
respectarea restrictiilor de viteza, fara a lua în considerare semnalele de trecere ale BLA, cu exceptia celor care fac
functia de semnal de avarie, pâna la km… (distanta de cel putin 1 km de locul unde se gaseste trenul oprit) si cu
viteza de cel mult 20 km/h de la km… pâna la km…

Raspuns: B

140.
[#22320] În situatiile prevazute în reglementarile specifice în vigoare, când mecanicul trebuie sa opreasca într-
o statie în care, prin livret trenul are trecere, trebuie sa ia legatura cu impiegatul de miscare prin RTF, pentru a-i
aduce la cunostinta necesitatea opririi si cauza care a condus la aceasta situatie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

141.

[#22456] Este obligatoriu ca semnalele date cu instrumente portative si acustice sa se transmita in acelasi
timp si sa se repete pâna la perceperea si executarea lor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

142.

[#22439] Care din imaginile urmatoare reprezinta modul de transmitere a semnalului OPRESTE?

A) B) C)

Raspuns: A

143.

[#5288] Semnalul "Trecerea fara oprire a trenului data de impiegatul de miscare, în statiile fara semnal de iesire" se
da: Ziua - impiegatul de miscare ridica discul manual cu fata verde, spre mecanic. Noaptea - impiegatul de miscare
ridica lanterna cu lumina verde, spre mecanic.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

144.

[#22429] Cum se dau semnalele de îmbrâncire de catre agenti pe timp de zi, când locomotiva diesel hidraulica
este asezata cu partea motorului în fata?

A) Se misca repede steguletul galben în arc de cerc, jos înaintea corpului si în acelasi timp se dau trei sunete scurte
cu fluierul de mâna. B) Se misca steguletul galben în arc de cerc, jos înaintea corpului si în acelasi timp se dau doua
sunete scurte cu fluierul de mâna. C) Se misca repede steguletul galben în arc de cerc, jos înaintea corpului si în
acelasi timp se dau doua sunete lungi cu fluierul de mâna.

Raspuns: C

145.

[#22423]

Corelati corespunzator semnalele date de agenti cu instrumente portative cu indicatia semnalului pe timp de zi
pentru proba frânei.
Semnalul

i1) Strânge frâna automata

i2) Slabeste frâna automata

i3) Frâna automata este în regula

Indicatia semnalului dat de agenti cu instrumente portative pe timp de zi

r1) se misca încet, lanterna cu lumina alba, în sus si în jos, cu bratul întins orizontal si în acelasi timp se dau mai multe
sunete lungi cu fluierul de mâna.

r2) se misca încet steguletul galben, în sus si în jos, cu bratul întins orizontal si în acelasi timp se dau mai multe
sunete lungi cu fluierul de mâna.

r3) se misca bratul înaintea corpului cu ciocanul în mâna, dintr-o parte în alta.

r4) bratele întinse în sus cu ciocanul în mâna dreapta se misca în arcuri de cerc si se vor împreuna deasupra capului
de mai multe ori.

r5) bratul întins în sus cu ciocanul.

A) (i1-r3); (i2-r4); (i3-r1). B) (i1-r2); (i2-r3); (i3-r1). C) (i1-r4); (i2-r3); (i3-r5).

Raspuns: C

146.

[#4597] Care institutie asigura investigatorul principal pentru incidentele produse în circulatia trenurilor?

A) Operatorul de transport feroviar care este implicat (OTF). B) Organismul de certificare feroviar român (CENAFER).
C) Organismul desemnat de autoritatea competenta.

Raspuns: C

147.

[#22486] În cazul producerii unui accident/incident iar comunicatiile telefonice CFR sunt întrerupte, mijloacele
de interventie necesare pentru înlaturarea urmarilor si restabilirea circulatiei feroviare, sunt solicitate prin
telefonograma de avizare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

148.

[#22482] Organizarea si verificarea starii personalului cu responsabilitati în siguranta pe calea ferata la


intrarea si în timpul serviciului constituie un atribut al:

A) operatorului de miscare. B) gestinarului de infrastructura publica. C) agentilor economici feroviari.


Raspuns: C

149.

[#22481] Relatiile scrise ale persoanelor implicate într-un accident sau incident rezultate în urma chestionarii
acestora cu ocazia actiunilor de investigare pot fi folosite în alte anchete de natura disciplinara sau judiciara, potrivit
reglementarilor în vigoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

150.

[#2576] Cum procedeaza personalul de locomotiva în cazurile în care s-au înregistrat loviri ale vehiculelor rutiere de
catre trenurile în circulatie si s-au înregistrat victime omenesti sau accidentati?

A) îsi continua mersul dupa ce are avizul sefului de statie sau al înlocuitorului acestuia, daca starea tehnica a caii
ferate si a vehiculelor feroviare permite continuarea circulatiei feroviare în conditiile asigurarii sigurantei feroviare.
B) mecanicul va solicita mijloc de ajutor, iar locomotiva trenului se va retine pentru verificari. C) îsi continua mersul
dupa ce linia este eliberata în prezenta operatorului de circulatie sau al înlocuitorului acestuia, daca starea tehnica a
caii ferate si a vehiculelor feroviare permite continuarea circulatiei feroviare în conditiile asigurarii sigurantei
feroviare.

Raspuns: A

151.

[#22517] În timpul actiunii de stingere a incendiului va exista o supraveghere reciproca între mecanic si
mecanicul ajutor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

152.

[#22510] Dupa oprirea trenului mecanicul va comunica IDM:

A) Tipurile de stingatoare cu care este dotata locomotiva. B) Tipul de locomotiva si locul unde se afla locomotiva. C)
Data ultimei revizii efectuate.

Raspuns: B

153.

[#5194] La intrarea in actiune a unei protectii pentru orice defect aparut personalul de locomotiva va nota în fisa de
bord defectul constatat, protectia intrata în actiune si eventualele masuri de remediere aplicate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

154.
[#5189] La automotoarele moderne pentru siguranta pasagerilor, usile nu se mai pot deschide în timpul parcursului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

155.

[#22491] În cazul epuizarii stingatoarelor înainte de lichidarea totala a începutului de incendiu, mecanicul de
locomotiva va folosi ca masura extrema apa din instalatia de racire a MD, inclusiv pentru stingerea focarelor din
blocul aparatelor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

156.

[#5045] În scopul unei interventii rapide si sigure la aparitia fumului sau flacarii la locomotiva mecanicul de
locomotiva în cazul deservirii simplificate depisteaza locul defectului functie de degajarea de fum sau flacara,
pregateste locul de interventie deschizând dupa caz capace sau trape de vizitare si actioneaza cu stingatoarele si alte
mijloace (apa, nisip) aflate la dispozitie pentru lichidarea focarului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

157.

[#3979] Pentru prevenirea incendiilor personalul de locomotiva este obligat:

A) Sa scoata din functie instalatia antipatinaj; B) Sa verifice starea sigiliilor la protectii (relee, contactoare, robineti),
blocuri de aparate, capacele de acces la relee si alte agregate specifice; C) Sa scurtcircuiteze protectiile blocurilor de
aparate;

Raspuns: B

158.

[#5046] În cazul conducerii simplificate la aparitia fumului sau flacarii la vehiculul feroviar motor, în timpul actiunii de
pregatire si stingere a focarului, va participa, mecanicul de locomotiva si seful de tren, în vederea unei supravegheri
reciproce în scopul acordarii primului ajutor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

159.

[#22534] În scopul unei interventii rapide si sigure în cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva,
personalul de locomotiva în conducere în sistem simplificat prima data anunta prin radiotelefon sau alte mijloace de
comunicare aflate la dispozitie prin intermediul IDM, agenti L., operatori RC, locul unde a aparut degajarea de fum
sau flacara.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

160.

[#22520] Mecanicul de locomotiva anunta prin radiotelefon sau alte mijloace de comunicare aflate la
dispozitie prin intermediul IDM, agenti L, operatori RC, aparitia fumului sau flacarii, comunicând urmatoarele:

A) ora la care a aparut degajarea de fum sau flacara. B) conecteaza bateriile de acumulatori, prin închiderea
întrerupatorului acestuia. C) tipul de locomotiva.

Raspuns: C

161.

[#3077] Se considera incendiu arderea rapida care se dezvolta fara control în timp si spatiu, si care poate provoca
distrugeri importante de bunuri materiale, sau poate pune în pericol viata oamenilor, pentru a carei lichidare este
necesara utilizarea metodelor, procedeelor, mijloacelor si substantelor de stingere adecvate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

162.

[#2567] În cazul aparitiei fumului sau flacarii la vehiculul feroviar motor, în timpul interventiei de stingere a focarului,
se folosesc:

A) În toate situatiile se utilizeaza stingatoarele cu apa. B) stingatoarele cu bioxid de carbon pentru echipamentul
electric, iar cele cu spuma chimica sau praf si CO2 pentru restul echipamentului. C) stingatoarele cu spuma chimica
sau praf pentru echipamentul electric, iar cele cu bioxid de carbon si CO2 pentru restul echipamentului.

Raspuns: B

163.

[#4612] Cine întocmeste reglementarile speciale cu privire la modul de prezentarea si de verificare a personalului de
locomotiva înainte de îndrumare?

A) OTF/OMF si administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, dupa caz. B) Operatorul de circulatie / dipecerul


infrastructurii feroviare C) Biroul exploatare (T1) din cadrul depoului.

Raspuns: A

164.

[#3316] Pe durata actiunii de deszapezire, instalatiile de control ale vitezei de pe plug si de pe locomotiva
împingatoare se scot din functie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

165.
[#3078] Se considera început de incendiu arderile care prin interventia personalului de locomotiva sau a altor
formatii au fost lichidate cu mijloacele din dotarea vehiculului feroviar motor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

166.

[#3855] În ordinul de circulatie întocmit pentru trenurile de marfa si pentru cele care circula în conditiile trenurilor de
marfa, conditiile de circulatie care trebuie aduse la cunostinta mecanicului se înscriu pentru:

A) pe maximum 20 km, conform mersului. B) întreaga distanta de avizare. C) distanta parcursa pâna la prima statie.

Raspuns: B

167.

[#5118] Constructiile si instalatiile feroviare situate lânga calea ferata pot intra în gabaritul de libera trecere.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

168.

[#3861] La observarea indicatiei de culoare rosie a semnalului de avarie la tunel:

A) trenul va circula cu viteza de 30km/h pâna la prima statie din parcurs. B) trenul va circula cu viteza de 20km/h
pâna la depasirea tunelului. C) mecanicul va lua imediat toate masurile pentru oprirea trenului.

Raspuns: C

169.

[#22554] Pentru un vagon de calatori sau un vagon de marfa încarcat, rasturnat sau deraiat asezat transversal
fata de linie, se vor solicita urmatoarele mijloce de interventie:

A) echipa de interventie din cea mai apropiata unitate dotata cu carucioare mobile. B) trenul de interventie cu
macara. C) trenul de interventie specializat cu instalatii de vinciuri hidraulice.

Raspuns: B

170.

[#3856] Ordinul de circulatie se întocmeste, de regula, în:

A) trei exemplare. B) doua exemplare C) un exemplar.

Raspuns: B

Testul nr. #106531

1.
[#2790] Rezultatul verificarii starii personalului la prezentarea la serviciu se consemneaza in scris.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

2.

[#4379] Infrastructura feroviara reprezinta ansamblul elementelor necesare circulatiei trenurilor si manevrei
vehiculelor feroviare, cladirile statiilor de cale ferata, cu dotarile aferente, precum si celelalte cladiri tehnologice
destinate desfasurarii operatiunilor de transport feroviar

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

3.

[#2701] Pentru cine sunt obligatorii prevederile "Regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare"?

A) numai pentru operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar de marfa. B) numai pentru
operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar de calatori. C) pentru toti operatorii economici
care desfasoara operatiuni de transport feroviar.

Raspuns: C

4.

[#13] Regulamentul de exploatare tehnica feroviara nr. 002/2001 se aplica pentru:

A) Toate liniile ferate din Uniunea Europeana si pentru viteze maxime de circulatie de pâna la 130km/h; B) Liniile de
cale ferata din România care au ecartament normal – 1435 mm si pentru viteze maxime de circulatie de pâna la
160km/h; C) Toate liniile ferate din România, inclusiv pentru calea îngusta si pentru viteze maxime de circulatie de
peste 160km/h;

Raspuns: B

5.

[#2748] Se permite personalului liber de serviciu sa intervina în executarea serviciului în legatura cu circulatia
trenurilor si manevra vehiculelor feroviare si imixtiunea în executarea sarcinilor între salariatii de serviciu, numai
daca acesta este autorizat si cunoaste prevederile din PTE.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

6.

[#45] Personalul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata, care a luat la
cunostinta despre producerea unui accident sau a unui incident feroviar produs în incinta unei subunitati, este
obligat sa anunte de îndata:
A) pe seful statiei, sau pe înlocuitorul acestuia, din cadrul structurilor organizatorice ale
administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, care deserveste subunitatea respectiva; B) conducerea
acelei subunitati sau a punctului de lucru; C) serviciul national de urgenta 112;

Raspuns: B

7.

[#21166] Salariatii cu atributii în siguranta transporturilor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1260
din 10 octombrie 2013 au obligatia sa se prezinte la examinarea periodica medicala si psihologica la data stabilita,
conform programarii.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

8.

[#3105] Autorizatia/autorizatiile, dupa caz se suspenda si îsi înceteaza temporar valabilitatea atunci când personalul
autorizat care conform deciziei comisiei medicale/psihologice de siguranta circulatiei elibereaza un aviz "inapt
temporar" din punct de vedere medical si/sau psihologic pentru functia în care a fost autorizat – pâna la obtinerea
avizului din partea comisiei medicale/psihologice a avizului "apt".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

9.

[#57] Constatarea consumului de bauturi alcoolice se face în cazurile când persoana încadrata în munca a comis
abateri care au produs incidente sau accidente feroviare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

10.

[#20] Care cauze nu se încadreaza ca accidente sau incidente desi situatiile respective au condus la închiderea
circulatiei feroviare în mod accidental?

A) naturale, respectiv inundatii, alunecari de teren, înzapeziri, caderi de stânci, de copaci sau de alte obstacole
neprevazute, cutremure, incendii de vegetatie; B) manipularea neregulamentara a instalatiilor de centralizare,
semnalizare si comanda care pot afecta siguranta feroviara; C) efectuarea serviciului în legatura directa cu siguranta
circulatiei, dupa depasirea duratei de lucru reglementata;

Raspuns: A

11.

[#74] "Galben" permite circulatia trenurilor si ordona reducerea vitezei în vederea opririi la semnalul urmator sau
continuarea mersului daca semnalul urmator nu indica oprirea.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

12.

[#4281] Ce reprezinta semnal dat de agentul din imagine? Ziua - se misca steguletul galben, în cerc, înaintea corpului
si în acelasi timp se dau trei sunete scurte, repetate, cu fluierul de mâna Noaptea - se misca lanterna cu lumina alba,
în cerc, înaintea corpului si în acelasi timp se dau trei sunete scurte, repetate, cu fluierul de mâna

A) Opreste! B) Înainte! C) Înapoi!

Raspuns: A

13.

[#70] Care este semnificatia culorii de baza rosu?

A) ordona oprirea; B) opreste fara a depasi semnalul; C) ordona oprirea numai pentru miscarile de manevra si triere;

Raspuns: A

14.

[#3783] Ce reprezinta semnalul dat de agentul din imagine? Ziua - se misca steguletul galben în arc de cerc deasupra
capului si în acelasi timp se da un sunet lung cu fluierul de mâna Noaptea - se misca lanterna cu lumina alba în arc de
cerc deasupra capului si în acelasi timp se da un sunet lung cu fluierul de mâna

A) Încet! B) Opreste! C) Înainte!

Raspuns: C

15.

[#67] Ce semnificatie are culoarea de baza galben?

A) permite circulatia trenurilor ordona reducerea vitezei în vederea opririi la semnalul urmator sau continuarea
mersului în cazul când semnalul urmator nu indica oprirea; B) permite circulatia trenurilor cu viteza redusa
avertizând oprirea la semnalul urmator; C) liber cu viteza stabilita, ATENTIE! semnalul urmator ordona oprirea;

Raspuns: A

16.

[#526] Capatul Y al unei statii de CF, este considerat:

A) Capatul statiei opus directiei spre Bucuresti B) Capatul statiei spre sudul geografic C) Capatul statiei spre Bucuresti

Raspuns: A

17.

[#3769] Fiecare tren trebuie sa poarte un numar si sa circule dupa un mers dinainte stabilit
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

18.

[#525] Capatul X al unei statii de CF, este considerat:

A) Capatul statiei spre Bucuresti B) Capatul statiei dinspre nordul geografic C) Capatul statiei opus directiei spre
Bucuresti

Raspuns: A

19.

[#92] Pentru stabilirea prioritatii în circulatie, fiecarui tren i se atribuie un rang.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

20.

[#88] Punctele de sectionare sunt: statiile, haltele de miscare, posturile de miscare în linie curenta si semnalele
luminoase de trecere ale blocului de linie automat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

21.

[#3184] Prin cunoasterea unei sectii de circulatie se întelege observarea si memorarea particularitatilor liniei curente
si/sau a statiilor unde îsi desfasoara activitatea si a instalatiilor aferente acestora, precum si fixarea reperelor
necesare remorcarii si frânarii trenului, respectiv efectuarii manevrei în conditiile de siguranta circulatiei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

22.

[#22640] Cunoasterea/recunoasterea sectiilor de remorcare si a statiilor unde se efectueaza manevra nu


trebuie sa fie confirmata sub semnatura, pe proprie raspundere, de catre personalul de locomotiva care a efectuat
cunoasterea/recunoasterea sectiilor respective.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

23.

[#3984] Prin termenul "conducere în sistem simplificat" a locomotivei se întelege:


A) Deservirea locomotivei numai de catre mecanicul ajutor. B) Conducerea si deservirea locomotivei numai de catre
mecanic, fara mecanic ajutor. C) Conducerea locomotivei de la un singur post de comanda.

Raspuns: B

24.

[#3185] Cunoasterea / recunoasterea unei statii se face în decursul a cel putin sase ture de serviciu pe timp de zi si
patru ture de serviciu pe timp de noapte.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

25.

[#3035] Prin prezentarea la serviciu a personalului de locomotiva se întelege ora iesirii cu vehiculul feroviar motor la
postul de control al unei unitati de tractiune sau ora luarii în primire în cazul schimbului în statie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

26.

[#4941] Personalului de locomotiva nu trebuie sa aiba asupra sa, în timpul executarii serviciului, livretele de mers sau
extrasele din livretele de mers – fisele de tren – necesare, corectate la zi.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

27.

[#4935] Personalului de locomotiva îi este interzis sa doarma sau sa aiba preocupari în afara celor de serviciu.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

28.

[#5039] Personalului de locomotiva nu trebuie sa aiba asupra sa în timpul executarii serviciului livretele de mers sau
extrasele din livretele de mers – fisele de tren – necesare, corectate la zi.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

29.

[#22620] Locomotivelor le este permis sa tamponeze si sa fie tamponate în timpul operatiunilor de manevra.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)
30.

[#22591]

Verificarile tehnice la locomotiva se efectueaza de catre personalul de locomotiva, astfel:

Personalul:

i1) Mecanic locomotiva

i2) Mecanic ajutor

i3) Mecanicul de locomotiva care preda si mecanicul de locomotiva care preia serviciul

r1) În unitatile de tractiune sau statiile unde se face schimbul personalului de locomotiva;

r2) La acoperis când este posibil;

r3) În statiile din parcurs în care trenul are oprire mai mare de 3 minute;

r4) În parcurs;

r5) La motoarele de tractiune;

A) (i1-r5) (i2-r1) (i3-r2). B) (i1-r2) (i2-r1) (i3-r4). C) (i1-r3) (i2-r4) (i3-r1).

Raspuns: C

31.

[#22623] Pe timpul remizarii, locomotiva nu este deservita de personal de locomotiva.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

32.

[#22689] Se interzice predarea locomotivei personalului de locomotiva care nu este în stare normala de
serviciu.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

33.

[#22627] Pierderile de aer maxim admise sunt de 0, 1 bar pe minut de la presiunea de regim, la conducta
generala.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

34.

[#3213] Scoaterea din functie a instalatiilor de siguranta si vigilenta este permisa când instalatia produce în mod
repetat descarcarea conductei generale de frâna a trenului în stationare;

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

35.

[#2378] În functie de ce criterii se stabileste intervalul de timp pentru prezentarea personalului de locomotiva în
vederea luarii în primire a locomotivei, în unitatile de tractiune?

A) - tipul locomotivei; - PTE-ul unitatii de tractiune; - geografia unitatii de tractiune; - tipul de activitate pentru care
este comandat personalul de locomotiva. B) - forma de organizare a procesului tehnologic de echipare a
locomotivelor; - activitatea pentru care este programat personalul de locomotiva; - PTE-ul unitatii de tractiune; -
tipul locomotivei. C) - configuratia unitatii de tractiune; - tipul locomotivei; - modul de organizare si efectuare a
procesului tehnologic de alimentare cu combustibili si lubrifianti, revizie si echipare a locomotivelor; - felul serviciului
pentru care este comandat personalul de locomotiva.

Raspuns: C

36.

[#22723] În timpul serviciului, personalul de locomotiva raspunde de:

A) Utilizarea corespunzatoare a echipamentului de protectie. B) Completarea corespunzatoare a carnetului de bord


al locomotivei, cu datele cerute de formular, ce-i revin. C) Utilizarea corespunzatoare a carnetului de rapoarte.

Raspuns: B

37.

[#22722] În timpul serviciului, personalul de locomotiva raspunde de:

A) Utilizarea corespunzatoare a carnetului de rapoarte. B) Utilizarea corespunzatoare a combustibilului si


lubrifiantilor folositi pentru remorcarea trenurilor, respectiv pentru manevra. C) Utilizarea corespunzatoare a
echipamentului de protectie.

Raspuns: B

38.

[#5140] Remorcarea trenurilor de marfa se face cu una pâna la trei locomotive în capul trenului, la care se mai pot
atasa una sau doua locomotive intercalate si una locomotiva împingatoare legata sau nelegata la tren si frâna

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

39.
[#22695] În cazul când, din motive bine justificate, nu se poate prezenta la serviciu în cadrul programului
normal de lucru, personalul de locomotiva nu trebuie sa anunte seful de tura din unitatea de tractiune unde urma sa
se prezinte, respectiv din unitatea de tractiune de unde a luat respectiva comanda.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

40.

[#22730] Anterior expirarii timpului de conducere efectiva a locomotivei, atunci când nu poate asigura
personal de schimb în statie, operatorul de transport feroviar solicita conducerii operative a administratorului sau
gestionarului de infrastructura feroviara, oprirea trenului în vederea efectuarii schimbului de personal înainte de
expirarea timpului de conducere efectiva a locomotivei, cu cel putin:

A) 120 de minute înainte. B) 60 de minute înainte. C) 90 de minute înainte.

Raspuns: B

41.

[#22706] Personalul implicat în producerea accidentului/incidentului pe calea ferata si sefii subunitatilor din
care acesta face parte trebuie sa ramâna la dispozitia comisiei de investigare atât timp cât este necesar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

42.

[#22721] În cazul în care accidentul/incidentul nu s-a produs pe infrastructura feroviara publica, atributiile de
cercetare preliminara revin conducatorului subunitatii operatorului economic care desfasoara operatiuni de
transport feroviar sau, dupa caz, responsabilului cu siguranta circulatiei feroviare al acestuia.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

43.

[#5072] Frânarea rapida se utilizeaza când:

A) este periclitata siguranta circulatiei B) se gareaza în mod normal un tren în statie. C) la viteze de peste 120 km/h.

Raspuns: A

44.

[#22704] Pentru loviri ale persoanelor de catre vehicule feroviare aflate în miscare, cu exceptia cazurilor de
suicid nu se efectueaza investigare, în conditiile regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de
dezvoltare si îmbunatatire a sigurantei feroviare pe caile ferate din România - HG 117/2010.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
45.

[#2651] Cum se va actiona pentru depistarea locului aparitiei unui incendiu?

A) În functie de degajarea de fum sau flacara si de semnalizarea protectiilor, pregateste locul de interventie
deschizând dupa caz capace sau trape de vizitare. B) Nu se vor scoate din functie sursele de energie, cu exceptia
surselor de curent necesare pentru iluminat. C) Se va stabili cauza intrarii în actiune a protectiei respective si apoi se
consulta ghidul de depanare.

Raspuns: A

46.

[#4790] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte care interzic iesirea vehiculului feroviar
motor din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) sabotii de frâna nu sunt uzati egal si sigurantele timoneriei nu au aceeasi forma; unul dintre tampoane este plat;
nu este aceeasi cantitate de nisip în fiecare nisa. B) piese ale timoneriei de frâna, inclusiv sigurantele timoneriei
frânei; piese ale aparatului de rulare: lagare de osie cu cuzineti sau rulmenti, lagare de biela, cutii de unsoare;
aparatele de ciocnire si legare; instalatia de nisipare a liniei. C) sabotii de frâna nu sunt uzati egal si sigurantele
timoneriei nu au aceeasi forma; sigiliile cutiilor de osie nu sunt puse de aceeasi unitate de tractiune; unul dintre
tampoane este plat.

Raspuns: B

47.

[#3366] Instalatia INDUSI se considera în functie imediat ce inversorul de mers este manipulat pe una din pozitiile de
mers, aprinzându-se lampile albastre, în functie de pozitia manetei de pe cofret.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

48.

[#4792] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte care interzic iesirea vehiculului feroviar
motor din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) defectiunile la aparatajul electric remediate pentru circulatia pâna la unitatea de traciune de domiciliu; izolatoare
conturnate sau sparte ale aparatelor care se pot scoate din circuit prin întreruperea circuitului: osii montate
restrictionate, de personalul de specialitate, din punct de vedere al vitezei de circulatie. B) oglinzi retrovizoare fara
încalzire electrica; defectiunile la aparatajul electric remediate pentru circulatia pâna la unitatea de tractiune de
domiciliu; cutia locomotivei prezinta deprecieri ale stratului de vopsea. C) obiectele de inventar si piesele de rezerva;
oglinzile retrovizoare; defectiuni la echipamentul electric semnalizate/indicate de instalatiile respective ale
locomotivei, inclusiv punerea la masa a circuitelor de comanda sau de forta ale locomotivei; izolatoare conturnate
sau sparte ale aparatelor care nu pot fi scoase din circuit prin izolare.

Raspuns: C

49.
[#3367] Instalatia INDUSI se considera pusa în functie atunci când curentul de comanda este introdus, inversorul pe
pozitie de mers si soneria suna la probele statice

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

50.

[#4789] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte ce interzic iesirea vehiculului feroviar motor
din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) locomotiva nu are în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la
un aparat la altul; adaosurile sub arcurile suspensiei locomotivei difera ca grosime. B) locomotiva nu are în dotare
saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la un aparat la altul; aparatele de
protectie nu sunt sigilate cu sigiliu aparinând unitaii de tractiune. C) instalatiile de frâna de orice fel cu care este
dotata locomotiva; aparatele de masura si indicatoare, inclusiv lampile de control; instalatiile si aparatele de
protectie inclusiv supapele de siguranta; piese ale suspensiei locomotivei.

Raspuns: C

51.

[#22772] Pe vagoanele de marfa sunt marcate semne si inscriptii importante ca: lungimea peste tampoane,
tara si greutatea frânata a frânei de mâna, lungimea încarcaturii, vagoane unificate si vagoane particulare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

52.

[#5222] Pozitia 1 a robinetului KD2 este pozitia de:

A) Frânare rapida. B) Alimentare cu soc de umplere. C) Frânare de serviciu.

Raspuns: B

53.

[#5226] Pozitia 3 a robinetului KD2 este:

A) De mers. B) De slabire a frânei. C) Neutra.

Raspuns: C

54.

[#4653] Pentru frânarea vehiculelor motoare de cale ferata se folosesc urmatoarele tipuri de frâne cu aer
comprimat:
A) frâna directa si frâna indirecta B) frâna hidrodinamica cu apa C) frâna indirecta cu aer pulsator

Raspuns: A

55.

[#4736] Frâna moderabila este frâna care permite:

A) cresterea presiuni în cilidrii de frâna în mod necontrolat. B) presiunea de aer în conducta generala descreste în
trepte uneori. C) slabirea în trepte succesive

Raspuns: C

56.

[#22810] Înregistrarile în foaia de parcurs nu se efectueaza numai în conformitate cu instructia 201 si


reglementarile specifice în vigoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

57.

[#22808] Personalul cu sarcini în manipularea si completarea foii de parcurs este obligat sa pastreze în buna
stare foaia de parcurs.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

58.

[#5124] Pentru acoperirea portiunilor de linie închisa pentru circulatie, de pe liniile din incinta statiilor sunt folosite
discuri rosii si se ecliseaza macazurile.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

59.

[#22787] Completarea rubricilor care sunt casetate si numerotate din foaia de parcurs, se va face dupa
urmatoarele reguli:

A) Datele vor fi aliniate la dreapta câmpului respectiv, eventualele spatii libere ramânând în stânga. B) Datele vor fi
aliniate la stânga câmpului respectiv, eventualele spatii libere ramânând în dreapta. C) Nu conteaza modul de
completare.

Raspuns: A

60.

[#2607] Ce obligatii au agentii, însarcinati cu strângerea frânelor de mâna, în cazul aparitiei, în parcurs, a necesitatii
opririi trenului în linie curenta?
A) Sa strânga imediat frâna de mâna a vagonului pe care îl ocupa si la semnalul mecanicului sa strânga si restul
frânelor de mâna ale vagoanelor care le-au fost repartizate. B) Sa fie atenti, ca la semnalul IDM, sa strânga frânele de
mâna ale vagoanelor care le-au fost repartizate în acest scop, numai dupa ce s-au asigurat ca trenul a fost frânat cu
frânele automate. C) Sa amplaseze saboti de mâna la vagoanele repartizate si la semnalul mecanicului sa verifice
functionarea frânelor automate la vagoanele din compunerea trenului.

Raspuns: A

61.

[#3330] Operatiile de manevra trebuie sa fie conduse de un singur agent, denumit conducatorul manevrei

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

62.

[#22830] Pentru deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor în circulatie nu se efectueaza
investigare conform reglementarilor din HG 117/ 2010.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

63.

[#4691] În ce pozitie se manipuleaza mânerul robinetului mecanicului pentru verificarea etanseitatii instalatiei de
frâna a trenului, dupa alimenterea acesteia la presiunea de regim?

A) în pozitia de alimentare; B) în pozitia de alimentare prin soc; C) în pozitie neutra;

Raspuns: C

64.

[#22827] În situatia în care mecanicului i se comunica faptul ca un semnal ordona oprirea precum si aparitia
unei situatii în care este pusa în pericol siguranta circulatiei, acesta nu este obligat sa ia imediat masuri de oprire a
trenului, chiar daca nu a observat personal indicatia semnalului sau situatia comunicata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

65.

[#2688]

Încadrati pe grupe urmatoarele incidente:

i1) Grupa A

i2) Grupa B
i3) Grupa C

r1) Parasirea postului de catre personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare, fara respectarea
reglementarilor specifice.

r2) Ruperea pantografului locomotivelor aflate în circulatie sau la manevra.

r3) Expedieri sau plecari de trenuri când calea este ocupata-tren contra tren sau tren dupa tren.

r4) Ruperea trenului.

r5) Iesirea convoiului de manevra dincolo de limita statiei ori a postului de miscare în linie curenta.

A) (i1-r3); (i2-r5); (i3-r1) B) (i1-r2); (i2-r5); (i3-r4) C) (i1-r3); (i2-r1); (i3-r4)

Raspuns: A

66.

[#2592] Care este lantul cinematic la locomotiva tip LDM?

A) Motorul diesel, cuplajul principal, cutia de viteze, inversorul de mers, atacul de osie, osia motoare. B) Motorul pe
benzina, transmisia hidraulica, cutia de viteze, inversorul de mers, atacul de osie, osia motoare. C) Motorul diesel,
transmisia electrica, cutia de viteze, inversorul de mers, atacul de osie simplu sau dublu.

Raspuns: A

67.

[#4953] Din punct de vedere al felului curentului, aparatele electrice din dotarea vehiculului feroviar motor se împart
in aparate electrice pentru curent continuu si aparate electrice pentru curent alternativ?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

68.

[#22859] Rearmarea dispozitivului de siguranta si vigilenta, dupa producerea frânarii de urgenta se poate face
fara asteptarea golirii complete a aerului din conducta generala si oprirea trenului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

69.

[#3606] La ce frecventa este acordat inductorul care controleaza viteza înaintea semnalelor care ordona oprirea?

A) La 500 HZ. B) La 2000 HZ. C) La 1000/2000 HZ

Raspuns: A

70.
[#22836] Interventiile la dispozitivul de siguranta si vigilenta, în caz de defectare, se fac de catre:

A) Personalul specializat în acest scop, în baza mentiunilor efectuate de personalul de locomotiva în carnetul de
bord. B) Revizorul de locomotive. C) Personalul de locomotiva.

Raspuns: A

71.

[#3986] Tonajele trenurilor care pot fi remorcate de locomotive la viteza stabilita sunt prevazute în:

A) Livretele de mers B) Documentele însotitoare ale trenului C) Regulamentul nr. 004

Raspuns: A

72.

[#22337] Pentru un anumit drum de frânare procentul de masa frânata depinde de panta caracteristica, de
viteza trenului si de tipul frânei

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

73.

[#5112] Tonajele trenurilor care pot fi remorcate cu locomotive la vitezele stabilite sunt prevazute în livretele de
mers.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

74.

[#22347] Drumul de frânare de 700 m se foloseste pentru pante caracteristice de pâna la 15 mm/m, inclusiv.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

75.

[#3083] Drumul de frânare de 700 m se foloseste pentru pante caracteristice mai mici de 15 ‰.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

76.

[#2469] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului în cazul:

A) când pe linia de primire exista o restrictie de viteza mai mare de 50 km/ora. B) când pe linia de primire exista o
restrictie de viteza mai mare de 45 km/ora. C) când pe linia de primire exista o restrictie de viteza mai mica de 20
km/ora.
Raspuns: C

77.

[#4983] În ordinul de circulatie se înscriu “restrictiile de viteza modificate fata de BAR".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

78.

[#4988] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “la defectarea inductoarelor din cale, atât în
incinta statiei cât si în linie curenta".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

79.

[#5137] Precizati în ce caz se utilizeaza semnalizarea din imaginea de mai jos:

A) Semnalizarea locomotivei la manevra. B) Semnalizarea locomotivei din capul trenului care circula pe linie simpla
C) Semnalizarea locomotivei din capul trenului, care circula pe linie falsa.

Raspuns: A

80.

[#3054] Ordinul de circulatie se înmâneaza mecanicului “ la îndrumarea trenurilor suplimentare de calatori sau marfa
dupa mersuri întocmite cu ocazia îndrumarii lor sau în conditiile de circulatie din livret a unui tren prevazut în grafic".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

81.

[#2875] Indicatorul permanent de viteza indica:

A) viteza maxima admisa pentru trecerea peste schimbatoarele de cale în abatere, adica 30 km/h sau mai mare. B)
portiunile de linie pe care vitezele de circulatie sunt limitate permanent din cauza constructiei caii, curbelor sau
pantelor etc. C) portiunile de linie pe care vitezele de circulatie sunt limitate pe o anumita perioada de timp din
cauza lucrarilor care se efectueaza la linii si/sau lucrari de arta.

Raspuns: B

82.

[#2873] Indicatorul pentru haltele de miscare si statiile de cale ferata este:


A) un panou dreptunghiular de culoare portocaliu în care este înscris, cu litere de culoare neagra, numele haltei sau
statiei. B) un panou dreptunghiular de culoare maro în care este înscris, cu litere de culoare albastra, numele haltei
sau statiei. C) un panou dreptunghiular de culoare albastra în care este înscris, cu litere de culoare alba, numele
haltei sau statiei.

Raspuns: C

83.

[#5016] Frânarea combinata se utilizeaza dupa verificarea eficacitatii frânei automate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

84.

[#4369] Care indicator permanent de viteza indica punctul de unde mecanicul trebuie sa circule cu viteza înscrisa pe
indicator?

A) B) C)

Raspuns: B

85.

[#2556] Ce semnificatie au indicatiile semnalelor luminoase repetitoare din statiile terminus-înfundate?

A) Repeta indicatiile semnalelor luminoase de iesire. B) Repeta indicatiile semnalelor luminoase de intrare si de
iesire. C) Repeta indicatiile ale semnalelor luminoase de iesire, numai pentru împingerea garniturilor trenurilor de pe
linii de garare.

Raspuns: C

86.

[#5146] Personalul care face înscrisuri în foia de parcurs confirma datele înscrise prin semnatura si stampila
corespunzatoare postului daca aceasta exista.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

87.

[#5149] Mecanicul verifica daca sunt înregistrate corect cantitatile cu care s-a facut alimentarea vehiculului feroviar
motor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

88.

[#22366] În timpul circulatiei trenului, foaia de parcurs se pastreaza la mecanicul locomotivei.


A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

89.

[#3352] În cazul conducerii în sistem simplificat, când cladirea statiei se afla pe partea stînga a sensului de mers,
mecanicul primeste semnalul pornirea trenului dat de IDM sau un agent, prin statia radiotelefon.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

90.

[#2590] În capitolul III al foii de parcurs se înscriu urmatoarele:

A) Numele si prenumele mecanicului, odihna personalului de locomotiva la cap de sectie, minute asteptare,
stationari în parcurs, regia personalului. B) Mentiuni la îndrumare/sosire, stationarea cu motorul oprit, numarul
trenului, denumirea statiei, ora si minutul plecarii. C) Iesirea locomotivei la postul de control, regia personalului,
stationari în parcurs, distanta parcursa.

Raspuns: B

91.

[#4809] Cum se face frânarea electrica?

A) cresterea curentului de frânare la valoarea maxima dintr-o singura comanda, pentru actionarea eficace a frânei.
B) Prin cresterea curentului de frânare în trepte, evitându-se depasirea valorii maxime a curentului de frânare. C) rar,
dar numai dupa ce în prealabil s-a frânat total cu frâna directa a locomotivei.

Raspuns: B

92.

[#4867] În timpul mersului când se poate rupe un tren din vina mecanicului?

A) când nu se tine seama de rangul trenului. B) când nu se tine seama de ora de plecare. C) când nu se tine seama de
profilul liniei.

Raspuns: C

93.

[#22384] Buletinul de avizare a restrictiilor de viteza (BAR) se întocmeste lunar si cuprinde restrictiile de viteza
care sunt pe teren în luna respectiva.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

94.
[#22382] Frâna de mâna a unui vehicul feroviar se considera activa, când aceasta asta este în stare
corespunzatoare de functionare si daca este deservita de un agent autorizat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

95.

[#4801] Cum se procedeaza cu ordinul de circulatie emis anterior trenurilor de marfa si similare lor, care circula pe B.
L. A., în care au fost înscrise restrictiile de viteza pe întreaga sectie de circulatie, iar trenul este oprit într-o statie în
care nu era prevazuta oprirea si este necesar sa se aduca la cunostinta mecanicului noile conditii de circulatie?

A) ordinul de circulatie emis anterior îsi pierde valabilitatea, dar ramâne asupra mecanicului. Restrictiile de viteza de
la statia unde a oprit trenul pâna la cap de sectie cât si noile conditii de circulatie se aduc la cunostinta mecanicului
printr-un nou ordin de circulatie. B) ordinul de circulatie emis anterior, nu se retrage de la mecanic iar acesta va
întocmi raport de eveniment. C) ordinul de circulatie emis anterior se retrage de la mecanic, iar restrictiile de viteza
pe toata sectia de circulatie, care au ramas neschimbate precum si noile conditii de circulatie, se aduc la cunostinta
mecanicului printr-un nou ordin de circulatie.

Raspuns: C

96.

[#5158] Pentru economia de combustibil sau energie electrica, la circulatia trenului în panta, se va circula cu trenul
frânat astfel încât sa se evite efectuarea de frânari, defrânari repetate sau noi demaraje în cazul frânarii
necorespunzatoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

97.

[#4948] Utilizarea energiei cinetice a trenului contribuie la reducerea consumului de energie electrica si combustibil?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

98.

[#4946] Remorcarea trenurilor cu tonaj mult mai mic decât cel din livret, conduce la reducerea consumului de
combustibil si energie electrica?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

99.

[#3601] Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la locomotivele diesel?


A) Verificarea presiunii de compresie la cilindrii motorului diesel si retragerea locomotivelor care nu corespund. B)
Functionarea în parametrii a instalatiei ICL. C) Functionarea în permanenta a instalatiei de nisipare la locomotive.

Raspuns: A

100.

[#2738] Viteza maxima de circulatie este viteza pe care trenul nu trebuie sa o depaseasca si depinde de: felul
trenului, tipul frânei si caracteristicile vehiculului feroviar motor si caracteristicile tehnice ale vehiculelor remorcate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

101.

[#3334] Se introduce restrictie de viteza în cazul executarii unor excavatii în zona de siguranta a caii ferate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

102.

[#2674] Care din urmatoarele transporturi fac parte din categoria transporturilor exceptionale?

A) Vagoanele cu mai mult de 8 osii daca sunt goale. B) Unitatile de încarcare care au masa mai mare de 10 tone. C)
Încarcaturile care nu corespund prescriptiilor obligatorii din reglementari specifice.

Raspuns: C

103.

[#2673] Când este considerat un transport exceptional?

A) Daca din cauza dimensiunilor lui a gabaritului sau greutatii lui nu poate fi admis sa circule decât cu respectarea
unor conditii tehnice sau de exploatare speciale. B) Când sarcina pe osie este de 20 de tone si este asigurata
integritatea marfii transportate. C) Când vagoanele încarcate au cel mult 4 osii chiar daca poarta semnul RIV.

Raspuns: A

104.

[#22410] Ca urmare a degradarii premature a unor elemente componente ale infrastructurii sau
suprastructurii caii, pe timp limitat, se introduc:

A) Restrictii de viteza. B) Prelungiri ale timpilor de mers. C) Limitari de viteza.

Raspuns: A

105.

[#3096] Un transport este considerat exceptional daca din cauza dimensiunilor lui, a gabaritului sau a greutatii lui,
tinând cont de caracteristicile infrastructurii feroviare pe care urmeaza sa circule nu poate fi admis decât cu
respectarea unor conditii tehnice sau de exploatare speciale.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

106.

[#8638] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva împinge vehiculele pe o linie libera este de 40 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

107.

[#8633] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva trage vehiculele pe o linie libera este de 40 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

108.

[#8634] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva trage vehiculele pe o linie libera este de 25 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

109.

[#8627] Viteza maxima admisa la manevra când trage, respectiv împinge vehiculele pe o linie ocupata sau înfundata
este de 100 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

110.

[#8618] Locomotivele cu viteza maxima din constructie de pâna la 35 km/h inclusiv, se transporta încarcate pe
vagoane, cu respectarea gabaritului de încarcare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

111.

[#5655] Care imagine reprezinta indicatorul: "Împingerea trenului înceteaza"?

A) B) C)

Raspuns: C

112.
[#4887] Semaforul prevestitor cu doua indicatii din figura da indicatia: Ziua - paleta arata fata galbena spre tren
Noaptea - o unitate luminoasa de culoare galbena, spre tren

A) LIBER cu viteza stabilita. ATENTIE! Semaforul urmator ordona oprirea sau este pe liber pe linie abatuta, cu viteza
redusa. B) LIBER cu viteza stabilita. Semaforul urmator este pe liber pe linie abatuta, cu viteza redusa. C) LIBER cu
viteza stabilita. ATENTIE! Semaforul urmator ordona oprirea.

Raspuns: A

113.

[#4739] Unde sunt amplasate inductoarele de cale de 500 Hz?

A) la 250 m înaintea semnalelor principale; B) în dreptul semnalelor care avertizeaza reducerea vitezei; C) la
semnalele de avarie;

Raspuns: A

114.

[#3435] Verificarea vitezei de control V2 de catre instalatia de control punctal al vitezei are loc în dreptul inductorului
de 1000 Hz.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

115.

[#3113] Proba dispozitivului de siguranta si vigilenta, ciclul de vigilenta (ciclul lung), când locomotiva este în
stationare se executa astfel: se apasa pedala de actionare timp de 5 secunde, dupa care trebuie sa intre în functie
soneria, iar dupa alte circa 30 secunde (pedala mentinându-se apasata) trebuie sa se comande frânarea.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

116.

[#4881] Cum se face mentinerea pe loc la trenurile de calatori care stationeaza cel mult 3 minute, pe linii cu
declivitati de pâna la 6 ‰ inclusiv?

A) cu frâna automata si de mâna ale locomotivei, respectiv a automotorului; B) cu frâna directa si de mâna ale
locomotivei, respectiv a automotorului; C) numai cu frâna directa a locomotivei, mecanicului fiindu-i interzis sa
paraseasca postul de conducere în acest timp;

Raspuns: C

117.

[#5586] În cazul în care necesitatea opririi trenului a intervenit dupa plecarea din ultima statie cu oprire, IDM din
statia în care se impune oprirea acestuia, opreste trenul la semnalul de intrare si numai dupa ce s-a convins personal
sau prin raportarea revizorului de ace, a acarului, a agentului postului de bariera sau a mecanicului, dupa caz, prin
instalatii de telecomunicatii - TC, ca trenul este oprit, pune semnalul de intrare pe liber.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

118.

[#5523] Viteza maxima cu care se manevreaza vagoanele încarcate cu marfuri periculoase din categoria “explozibile"
este cel mult 10 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

119.

[#5580] În ce conditii este permisa darea înapoi a trenului, cu atacarea marcii de siguranta de la urma?

A) numai cu încuviintarea verbala a IDM, data mecanicului prin RTF (RER). B) numai cu încuviintarea scrisa a IDM
dispozitor, data mecanicului prin ordin de circulatie. C) numai dupa avizarea verbala, atât a posturilor de macazuri,
cât si a IDM.

Raspuns: B

120.

[#3180] Darea înapoi a trenului, cu atacarea marcii de siguranta de la urma este permisa numai dupa manipularea
macazurilor în pozitie corespunzatoare, daca este cazul si numai dupa avizarea verbala, atît a posturilor de macazuri,
cît si a IDM.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

121.

[#4173] Limitele incintei unei statii sunt:

A) Semnalele luminoase pitice de manevra din ambele capete ale statiei B) Semnalele de intrare din ambele capete
ale statiei C) Semnalele de intrare dintr-un capat al statiei si axa statiei

Raspuns: B

122.

[#3439] Urmatoarea baliza avertizoare indica faptul ca:

A) Atentie, halta comerciala sau punctul de oprire în linie curenta este la 900 m. B) Atentie, halta comerciala sau
punctul de oprire în linie curenta este la 100 m. C) Atentie, halta comerciala sau punctul de oprire în linie curenta
este la 1500 m.
Raspuns: A

123.

[#2856] Portiunea de linie cuprinsa între semnalele de intrare a doua statii consecutive se numeste:

A) Linie curenta B) Linie directa C) Legatura directa

Raspuns: A

124.

[#3322] Se considera puncte de sectionare si semnalele de parcurs din statii.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

125.

[#3446] Balizele avertizoare, "Atentie, semnalul de avarie este la 900 m", instalate înaintea acestora, pe distante
între statii neînzestrate cu bloc de linie automat, au urmatorul aspect:

A) B) C)

Raspuns: B

126.

[#4841] La ce distanta fata de locul de amplasare a paletei de mai jos, începe portiunea de linie slabita cu o singura
treapta de viteza pe care urmeaza sa se circule?

A) La 1000 m. B) La 150 m. C) La 100 m.

Raspuns: A

127.

[#5022] La trecerea trenului, pe lânga paleta pentru semnalizarea locului de executare a lucrarilor, mecanicul este
obligat sa dea semnalul "ATENTIE!" cu fluierul, claxonul sau trompeta vehiculului feroviar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

128.

[#5020] Semnalizarea portiunilor de linie închisa pentru circulatie, în linie curenta, se realizeaza cu discuri rosii,
precedate de discuri galbene.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
129.

[#3623] În cazul semnalizarii unei portiuni de linie slabita pe care se circula cu restrictie de viteza prevazuta, în
dreptul paletelor galbene, de regula, se monteaza inductoare de cale permanent active pe frecventa de:

A) 1500 Hz. B) 1000 Hz. C) 500 Hz.

Raspuns: B

130.

[#2486] Unde se amplaseaza paletele albe cu trei benzi orizontale albastre atunci când trebuie semnalizat locul de
executare a lucrarilor în incinta unei statii, pe alte linii decât liniile directe?

A) Paletele albe cu trei benzi orizontale albastre se amplaseaza la o distanta de 200m fata de limitele locului de
executare a lucrarilor. B) Paletele albe cu trei benzi orizontale albastre se amplaseaza în dreptul biroului IDM. C)
Paletele albe cu trei benzi orizontale albastre se amplaseaza în dreptul vârfului macazurilor extreme ale statiei.

Raspuns: C

131.

[#22259] Daca în parcurs apare necesitatea opririi neprevazute a unui tren în linie curenta, iar trenul este
deservit si de al doilea agent, mecanicul trenului este obligat:

A) sa ia masuri pentru asigurarea semnalizarii obstacolului sau a locului care constituie un pericol în circulatia
trenurilor pe linia alaturata, daca este cazul. B) sa ia masuri de oprire si de asigurare a trenului contra pornirii din loc,
iar la nevoie sa dea semnalul de strângere a frânelor de mâna de catre agentii trenului care au astfel de sarcini. C) sa
ia masuri pentru acoperirea obstacolului sau a locului care constituie un pericol în circulatia trenurilor pe liniile
vecine, daca este cazul.

Raspuns: B

132.

[#5063] Ce obligatie are personalul de locomotiva, în cazul unui tren aflat în circulatie, când constata un obstacol
neprevazut care necesita închiderea liniei curente?

A) va aviza acest fapt impiegatului de miscare din statia cea mai apropiata si va solicita împingerea trenului în statie.
B) va da semnale de pericol repetate si va aviza acest fapt impiegatului de miscare din prima statie unde trenul are
prevazuta oprire. C) va aviza acest fapt, prin radiotelefon, impiegatilor de miscare din statiile vecine si mecanicilor
tuturor trenurilor expediate care circula în linie curenta.

Raspuns: C

133.

[#22266] Comunicarea transmisa prin telefon la un numar redus de unitati CFR atunci când comunicarea
respectiva trebuie sa fie cunoscuta si executata într-un termen foarte scurt se numeste "Nota telefonica sau
dispozitie scrisa".

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

134.

[#22246] În cazul opririi neprevazute a unui tren în linie curenta, în cazul trenurilor care circula fara sef de
tren, ce sarcini ale sefului de tren sunt preluate de mecanicul de locomotiva al trenului?

A) în situatiile prevazute în reglementarile specifice în vigoare, sa ia legatura cu agentul de la urma trenului, în cazul
în care acesta exista si sa stabileasca împreuna masurile si conditiile pentru circulatia în continuare a trenului. B) sa
comunice statiilor vecine, prin radiotelefon, telefon sau în scris prin curier, neasigurarea gabaritului de libera trecere
pe linia pe care circula trenul sau pe linia alaturata, daca este cazul. C) sa dea semnale de "Pericol" cu fluierul sau
sirena locomotivei, pentru mecanicii celorlalte trenuri care se afla în circulatie.

Raspuns: B

135.

[#2620] Cum se va proceda în cazul aparitiei unui obstacol neprevazut, iar în zona respectiva nu se pot realiza
legaturi, prin radiotelefon sau alte mijloace de comunicatie, între trenurile în circulatie si personalul de întretinere a
caii care efectueaza revizii sau lucrari în linie curenta?

A) se foloseste semnalizarea portiunilor de linie curenta închisa, dublata cu agenti dotati cu radiotelefoane pentru
comunicarea cu punctul de lucru în linie curenta. B) se folosesc capse de alarmare CFR pentru semnalizarea
obstacolelor neprevazute. C) se închide circulatia pe perioade de timp, utilizând semnalizarea pentru linii curente
închise.

Raspuns: B

136.

[#4688] Pe toata durata întreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, atât pe cale simpla cât si pe cale
dubla, circulatia trenurilor trebuie sa se faca cu oprire în fiecare statie cu viteza de cel mult:

A) 80 km/h B) 10 km/h C) 30 km/h

Raspuns: C

137.

[#4640] La primirea trenului pe o linie înfundata din statie, viteza de trecere peste macazul aparatului de cale de
intrare al liniei de primire nu trebuie sa depasesca viteza de:

A) 50 km/h. B) 40 km/h C) 15 km/h

Raspuns: C

138.

[#5183] Circulatia timpurie si suprimarea opririi trenurilor de marfa, în statiile la care semnalul de intrare da indicatii
asupra semnalului de iesire, se face în baza indicatiei de liber a semnalului de iesire nemaifiind necesara avizarea
prin ordin de circulatie.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

139.

[#3349] Ora sosirii în statie corespunde cu ora opririi complete a trenului în statie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

140.

[#2573] Se interzice darea înapoi a trenului, din linie curenta, fara o întelegere prealabila cu IDM din statia care l-a
expediat, în urmatoarele cazuri:

A) pe timp cu ceata, viscol si alte împrejurari nefavorabile, când vizibilitatea semnalelor este redusa. B) în cazul în
care nu exista al doilea agent la urma trenului. C) pe sectii de circulatie cu BLA, cu exceptia trenurilor oprite fara sa
depaseasca al doilea sector de bloc.

Raspuns: A

141.

[#22440] Care din imaginile urmatoare reprezinta modul de transmitere a semnalului ÎNCET?

A) B) C)

Raspuns: C

142.

[#5310] Semnalizarea neregulamentara a semnalelor ordona oprirea, fara a depasi semnalul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

143.

[#5303] Semafoarele neiluminate pe timp de noapte, ordona reducerea vitezei în vederea opririi la semnalul
urmator.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

144.

[#22432] Locomotivele diesel hidraulice, la semnalul "înapoi" se deplaseaza înspre partea în care se afla
motorul diesel (partea cea mai lunga).

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

145.
[#22420] În cazul anularii indicatiei luminoase permisive si trecerea pe oprire cu depasire a semnalelor
luminoase de intrare, iesire, parcurs si ramificatie, continuarea mersului se face:

A) Pe baza ordinului de circulatie. B) Cu viteza de cel mult 20 km/h pâna la semnalul urmator. C) Cu viteza de cel mult
20 km/h peste schimbatoarele de cale.

Raspuns: A

146.

[#22486] În cazul producerii unui accident/incident iar comunicatiile telefonice CFR sunt întrerupte, mijloacele
de interventie necesare pentru înlaturarea urmarilor si restabilirea circulatiei feroviare, sunt solicitate prin
telefonograma de avizare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

147.

[#22485] Avizarea de îndata a producerii unui accident/incident pe infrastructura feroviara publica si privata
specifica transportului pe calea ferata constituie atributie de serviciu pentru personalul operatorilor economici care
desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata care a luat cunostinta de producerea acestuia.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

148.

[#4599] Care sunt primele etape de avizare a accidentelor/incidentelor produse pe calea ferata?

A) raportul de eveniment si raportul de cercetare. B) înstiintarea verbala si avizarea propriu-zisa. C) ordinul de


circulatie si procesul verbal de constatare tehnica.

Raspuns: B

149.

[#22473] În cazul producerii unui accident /incident iar comunicatiile telefonice CFR sunt întrerupte,
mijloacele de interventie necesare pentru înlaturarea urmarilor si restabilirea circulatiei feroviare, sunt solicitate
prin:

A) Telefonograma de avizare. B) Raport de eveniment. C) Nota de avizare.

Raspuns: A

150.

[#22463] În cazurile în care s-au înregistrat loviri ale vehiculelor rutiere de catre trenurile în circulatie daca s-
au înregistrat victime omenesti sau accidentati, mecanicul de locomotiva opreste si daca starea tehnica a caii ferate
si a vehiculelor feroviare permite continuarea circulatiei:
A) continua drumul pâna la unitatea de domiciliu cu avizul sefului de unitate. B) continua drumul dupa ce are avizul
sefului comisiei de investigare prezent la fata locului. C) continua drumul dupa ce are avizul sefului de statie sau al
înlocuitorului acestuia.

Raspuns: C

151.

[#22509] Cine decide asupra modului de circulatie a locomotivei la care s-a produs incendiul?

A) mecanicul de locomotiva. B) operatorul T. C) delegatul din depoul cel mai apropiat.

Raspuns: C

152.

[#13376] În timpul parcursului, când poate efectua, mecanicul ajutor, revizia în sala masinilor?

A) Numai cu acceptul mecanicului si daca este echipat corespunzator. B) Când revizia nu poate fi efectuata de catre
mecanic. C) Numai când apar defectiuni ale instalatiilor si agregatelor.

Raspuns: A

153.

[#22513] În cazul unui incendiu la locomotiva, dupa izolarea instalatiei de ulei a transformatorului principal la
LE prin actionarea vanelor, mecanicul de locomotiva va dispune mecanicului ajutor sa asigure trenul contra pornirii
din loc cu frânele de mâna, conform instructiei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

154.

[#5189] La automotoarele moderne pentru siguranta pasagerilor, usile nu se mai pot deschide în timpul parcursului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

155.

[#3361] La stationari mai mari de 5 minute mecanicul, dupa luarea masurilor de asigurare a trenului si vehiculului
feroviar motor contra pornirii din loc (mecanicul ajutor sau însotitorul va ramâne în postul de conducere), va efectua
o revizie exterioara, examinând cu atentie atât aspectele legate de siguranta circulatiei (suspensie, timonerie de
frâna) cât si depistari de cablaj ars, miros anormal, începuturi de incendiu

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

156.
[#5047] În cazul conducerii simplificate la aparitia fumului sau flacarii la locomotiva, în timpul actiunii de pregatire si
stingere a focarului, va participa mecanicul de locomotiva si seful statiei, în vederea unei supravegheri reciproce în
scopul acordarii primului ajutor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

157.

[#22541] În scopul unei interventii rapide si sigure în cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva,
personalul de locomotiva se va folosi la stingerea focului si de apa din instalatia de racire, dar numai dupa dezlegarea
tuturor surselor de curent.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

158.

[#22536] Pentru prevenirea si combaterea incendiilor la locomotivele tip LE la predarea–primirea pe procesul


tehnologic de echipare se verifica:

A) Daca nu sunt scurticrcuitoare intrate în actiune. B) Protectiile intrate în actiune. C) Starea vopselei de control de la
supapa de sens unic, conductele dintre treptele compresorului si conductele de refulare.

Raspuns: C

159.

[#22530] La locomotivele electrice în cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva dupa deconectarea
disjunctorului si coborârea pantografului mecanicul executa urmatoarea operatie:

A) Pune locomotiva la masa. B) Verifica protectiile intrate în actiune. C) Izoleaza instalatia de ulei a transformatorului
principal.

Raspuns: C

160.

[#22526] În cazul în care bandajul rotoric la motoarelor electrice de tractiune a sarit, dupa dezlegarea si
izolarea cablurilor, locomotiva se remorca pâna la prima statie cu viteza redusa, dar nu mai mare de:

A) 25 km/h. B) 35 km/h. C) 15 km/h.

Raspuns: C

161.

[#4612] Cine întocmeste reglementarile speciale cu privire la modul de prezentarea si de verificare a personalului de
locomotiva înainte de îndrumare?

A) Operatorul de circulatie / dipecerul infrastructurii feroviare B) OTF/OMF si administratorul/gestionarul


infrastructurii feroviare, dupa caz. C) Biroul exploatare (T1) din cadrul depoului.
Raspuns: B

162.

[#2559] Stingatoarele cu bioxid de carbon se vor folosi pentru:

A) Bandaje si echipamente de frâna supraîncalzite. B) Echipament electric din sala masinilor. C) Motorina si ulei.

Raspuns: B

163.

[#5171]

Corelati corespunzator definitiile cu notiunile pe care le reprezinta:

Notiunea

i1) Incendiu

i2) Început de incendiu

i3) Defectiuni tehnice

Definitie

r1) Arderile de natura electrica (scurtcircuite, arcuri electrice întretinute, arderi de bobine, flamari, explozii etc.)
produse în instalatii si echipamente (transformatoare, motoare de tractiune, condensatori, reactante, blocuri
aparate, cutii, borne, cuple de contact etc.), încalzirea puternica a unor piese în miscare (rulmenti, cuzineti etc.) si a
unor piese în contact cu gazele de esapare, în cazul când acestea nu au provocat aprinderea si arderea
echipamentelor si pieselor vecine

r2) Arderea care se dezvolta fara control, dar care prin interventia personalului de locomotiva sau altor formatii a
fost lichidata

r3) Arderile care prin interventia personalului de locomotiva sau altor formatii au fost lichidate în faza incipienta, fara
sa se produca la locomotive pagube materiale importante si fara imobilizarea locomotivei în reparatie mai mare de
48 ore sau maxim 10 zile, în cazul lipsei unor agregate, piese sau materiale

r4) Arderile care prin interventia personalului de locomotiva sau a altor formatii au fost lichidate cu mijloacele din
dotarea locomotivei.

r5) Arderea rapida care se dezvolta fara control în timp si spatiu, si care poate provoca distrugeri importante de
bunuri materiale, sau poate pune în pericol viata oamenilor, pentru a carei lichidare este necesara utilizarea
metodelor, procedeelor, mijloacelor si substantelor de stingere adecvate

A) (i1-r5); (i2-r3); (i3-r1) B) (i1-r4); (i2-r1); (i3-r5) C) (i1-r1); (i2-r4); (i3-r5)

Raspuns: A

164.
[#3315] Viteza de înaintare în timpul actiunilor de patrulare sau de deszapezire se stabileste de personalul de
deservire si de cel de însotire si este comunicata de conducatorul plugului de zapada, mecanicului locomotivei
împingatoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

165.

[#4603] Plugurile de zapada, în actiune de deszapzire vor avea ca semnale de cap si fine de tren felinare
corespunzatoare atît ziua cât si noaptea cu:

A) Lumina alba. B) Lumina rosie. C) Lumina galbena.

Raspuns: C

166.

[#2858] Pe durata de interventie la locul accidentului sau incidentului feroviar, vehiculului feroviar motor care
remorca trenul de interventie va ramâne la dispozitia:

A) Sefului echipei de interventie B) Operatorului de la Regulatorul de circulatie C) Se înapoiaza la unitatea de


domiciliu

Raspuns: A

167.

[#22564] Gabaritul de vagon CFR - de încarcare - este:

A) Este gabaritul de material rulant admis pe liniile infrastructurii feroviare publice române, în care trebuie sa se
înscrie atât vagonul cât si încarcatura sa. B) Este gabaritul de libera trecere. C) Este gabaritul de material rulant admis
pe liniile infrastructurii feroviare publice române, în care trebuie sa se înscrie vagonul în stare goala.

Raspuns: A

168.

[#22572] În stare de repaus instalatiile si utilajele amplasate în afara caii nu trebuie sa intre în gabaritul de
libera trecere.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

169.

[#22554] Pentru un vagon de calatori sau un vagon de marfa încarcat, rasturnat sau deraiat asezat transversal
fata de linie, se vor solicita urmatoarele mijloce de interventie:

A) trenul de interventie cu macara. B) trenul de interventie specializat cu instalatii de vinciuri hidraulice. C) echipa de
interventie din cea mai apropiata unitate dotata cu carucioare mobile.

Raspuns: A
170.

[#22544] Mecanicii de locomotiva de la trenurile în circulatie sunt obligati sa comunice datele referitoare la
eventualele suluri de zapada pe care le întâlnesc în parcurs, astfel:

A) opreste în prima statie cu oprire si informeaza pe IDM despre cele constatate în parcurs. B) opreste în prima statie
de cale ferata care urmeaza dupa locul unde a facut constatarea chiar daca nu are oprire si întocmeste raport de
eveniment în care mentioneaza cele constatate. C) primei statii întâlnita prin radio, telefon sau catre mecanicii de
locomotiva pe care îi întâlnesc, în parcurs, pe linia vecina.

Raspuns: C

Testul nr. #106518

1.

[#2701] Pentru cine sunt obligatorii prevederile "Regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare"?

A) numai pentru operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar de calatori. B) pentru toti
operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar. C) numai pentru operatorii economici care
desfasoara operatiuni de transport feroviar de marfa.

Raspuns: B

2.

[#2790] Rezultatul verificarii starii personalului la prezentarea la serviciu se consemneaza in scris.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

3.

[#2724] Se interzice personalului cu responsabilitati în siguranta circulatiei, aflat în serviciu, sa paraseasca postul fara
aprobarea obtinuta conform reglementarilor specifice în vigoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

4.

[#2775] Personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei, care desfasoara pe proprie raspundere activitati în
legatura cu circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare, trebuie sa detina autorizatia necesare exercitarii
functiei, eliberata de unitatea angajatoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

5.
[#452]

Corelati corespunzator notiunile de mai jos:

Elemente componente ale sistemului feroviar:

i1) Liniile de cale ferata

i2) Vehicule feroviare

i3) Cladirile de serviciu

i4) Mijloacele de întelegere

Caracteristicile si functii ale elementelor componente

r1) se împart in: linii de circulatie si linii cu destinatie speciala si fac parte din infrastructura caii ferate

r2) sunt înscrise in parcul unui OTF, iar cele care au fost deraiate, accidentate sau cu defecte nu se introduc sau nu se
mentin în circulatia trenurilor

r3) sunt considerate mijloace prin care se stabilesc legaturi rapide si sigure intre personalul care ia parte la circulatia
trenurilor

r4) si dotarile aferente acestora sunt elemente ale infrastructurii feroviare

r5) este un ordin care trebuie sa fie îndeplinit imediat prin toate mijloacele posibile de catre personalul angajat la CF

r6) portiunea de linie dintre doua statii, masurata între semnalul de iesire al uneia si semnalul de intrare al alteia se
numeste –linie curenta

A) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r1) (i4-r6) B) (i1-r6) (i2-r1) (i3-r2) (i4-r5) C) (i1-r1) (i2-r2) (i3-r4) (i4-r3)

Raspuns: C

6.

[#2860] În Grupa A sunt incidente:

A) produse în circulatia trenurilor; B) produse în activitatea de manevra; C) produse în legatura cu remorcarea si


frânarea trenurilor;

Raspuns: A

7.

[#4427] Constatarea consumului de bauturi alcoolice se face când persoana este surprinsa asupra faptului
consumând bauturi alcoolice în timpul serviciului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
8.

[#48] În care din cazurile de mai jos se impune reautorizarea personalului cu responsabilitati în siguranta
circulatiei?

A) la reluarea activitatii personalului care a întrerupt activitatea mai mult de 12 luni consecutiv; B) la reluarea
activitatii personalului care a întrerupt activitatea mai mult de 6 luni consecutive; C) la reluarea activitatii
personalului care a întrerupt activitatea mai mult de 3 luni consecutiv;

Raspuns: A

9.

[#43] În ce caz se poate retrage autorizatia personalului cu responsabilitati în siguranta circulatiei si îsi înceteaza
definitiv valabilitatea?

A) Personalul autorizat are avizul medical si/sau psihologic expirat pentru functia în care a fost autorizat pâna la
prezentarea avizului "apt"; B) Personalul a fost declarat necorespunzator cu ocazia evaluarilor profesionale
periodice; C) Personalul autorizat devine "inapt" din punct de vedere medical si/sau psihologic pentru functia în care
a fost autorizat;

Raspuns: C

10.

[#21167] Neprezentarea personalului cu atributii în siguranta transporturilor la controlul periodic la termenul


precizat, din cauze imputabile salariatului, implica, dupa expirarea valabilitatii avizului:

A) sanctionarea discilinara a persoanei în cauza cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. B)


retragerea temporara de la exercitarea functiei de catre conducatorul persoanei juridice angajatoare, în baza
comunicarii primite de la comisia medicala si/sau psihologica în siguranta transporturilor. C) mutarea temporara pe o
alta functie SC inferioara de catre conducatorul persoanei juridice angajatoare, în baza comunicarii primite de la
comisia medicala si/sau psihologica în siguranta transporturilor.

Raspuns: B

11.

[#78] "Verde" permite circulatia trenurilor cu viteza stabilita.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

12.

[#77] "Alb-lunar", permite miscarile de manevra sau circulatia trenurilor, cu viteza prevazuta în reglementarile
specifice.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

13.
[#73] Cum se da ziua semnalul "OPRIRE" cu instrumente portative date de agenti?

A) Se misca steguletul galben în arc de cerc deasupra capului si în acelasi timp se da un sunet lung cu fluierul de
mâna; B) se misca steguletul galben, în cerc, înaintea corpului si în acelasi timp se dau trei sunete scurte, repetate, cu
fluierul de mâna; C) se misca steguletul galben în cerc înaintea corpului si în acelasi timp se dau doua sunete lungi cu
fluierul de mâna;

Raspuns: B

14.

[#3783] Ce reprezinta semnalul dat de agentul din imagine? Ziua - se misca steguletul galben în arc de cerc deasupra
capului si în acelasi timp se da un sunet lung cu fluierul de mâna Noaptea - se misca lanterna cu lumina alba în arc de
cerc deasupra capului si în acelasi timp se da un sunet lung cu fluierul de mâna

A) Opreste! B) Înainte! C) Încet!

Raspuns: B

15.

[#678] Indicatia verde-clipitor poate fi una dintre indicatiile luminoase ale semnalului în semnalizarea luminoasa cu
TMV.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

16.

[#91] Fiecarui tren pus în circulatie trebuie sa i se atribuie un numar si anume: în sensul de la Bucuresti, numar fara
sot iar în sensul spre Bucuresti, numar cu sot.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

17.

[#526] Capatul Y al unei statii de CF, este considerat:

A) Capatul statiei opus directiei spre Bucuresti B) Capatul statiei spre Bucuresti C) Capatul statiei spre sudul geografic

Raspuns: A

18.

[#524] Linie situata în incinta statiei aflata în prelungirea liniei curente, fara abatere la intrare sau iesire se numeste:

A) Linie de evitare B) Linie directa C) Linie abatuta

Raspuns: B
19.

[#83] Circulatia trenurilor se efectueaza de regula, pe firul din stânga al caii duble sau multiple.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

20.

[#2685]

Corelati corect "liniile" din coloana din stânga cu definitiile acestora din coloana din dreapta.

Liniile

i1) Linie abatuta

i2) Linie curenta

i3) Linie directa

Definitii

r1) portiunea de linie cuprinsa între doua semnale de intrare din sesnsuri opuse a doua statii vecine.

r2) linie situata în incinta statiei aflata în prelungirea liniei curente, fara abatere la intrare sau iesire.

r3) linie de circulatie care se ramifica prin aparatele de cale din linie directa.

r4) linie înfundata construita în scopul de a opri un tren scapat sau vagoane fugite pe sectii de circulatie cu pante
mari.

r5) linie pe care se desfasoara operatiuni de transport feroviar care nu sunt administrate de Compania Nationala de
Cai Ferate CFR - SA.

A) (i1-r3); (i2-r1); (i3-r2) B) (i1-r2); (i2-r3); (i3-r1) C) (i1-r2); (i2-r1); (i3-r3)

Raspuns: A

21.

[#5110] Cunoasterea/recunoasterea sectiilor de remorcare si a statiilor unde se efectueaza manevra trebuie sa fie
confirmata sub semnatura, pe proprie raspundere, de catre personalul de locomotiva care a efectuat
cunoasterea/recunoasterea sectiilor respective.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

22.
[#5111] În cazul opririi neprevazute în linie curenta a unui tren în conducere simplificata, mecanicul locomotivei va
lua legatura prin statia radiotelefon cu seful de tren si va comunica din ce cauza s-a oprit si masurile necesare dupa
caz.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

23.

[#3184] Prin cunoasterea unei sectii de circulatie se întelege observarea si memorarea particularitatilor liniei curente
si/sau a statiilor unde îsi desfasoara activitatea si a instalatiilor aferente acestora, precum si fixarea reperelor
necesare remorcarii si frânarii trenului, respectiv efectuarii manevrei în conditiile de siguranta circulatiei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

24.

[#22581] Mecanicul de locomotiva care face recunoasterea unei sectii de circulatie/statii va fi însotit de:

A) Personal de linie care cunoaste sectia de circulatie/statia. B) Un mecanic care cunoaste sectia de circulatie/statia.
C) Mecanic instructor care cunoaste sectia de circulatie/statia.

Raspuns: B

25.

[#22577]

Corelati corespunzator notiunile:

Personalul de locomotiva poate efectua urmatoarele tipuri de prestatii:

i1) Mecanicul de locomotiva

i2) Mecanicul ajutor

i3) Seful de tura

Prestatia:

r1) remorcarea trenurilor sau manevra.

r2) stagiu de practica.

r3) deservirea locomotivei.

r4) pilotarea trenului.

r5) verificarea personalului la prezentarea la serviciu.


A) (i1-r1) (i2-r3) (i3-r5). B) (i1-r4) (i2-r1) (i3-r2). C) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r4).

Raspuns: A

26.

[#5035] Personalului de locomotiva îi este interzis sa permita accesul pe locomotiva a personalului care nu are acest
drept.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

27.

[#4942] Personalului de locomotiva este obligat sa aiba asupra sa în timpul executarii serviciului ochelarii de vedere,
daca personalul medical i-a recomandat utilizarea acestora.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

28.

[#4933] Personalului de locomotiva îi este interzis sa înlocuiasca în serviciu alti salariati sau sa fie înlocuit în serviciu,
fara aprobarea prealabila a personalului competent.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

29.

[#22617] În timpul deplasarii regie, personalul de locomotiva nu este considerat în serviciu.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

30.

[#22587]

În cabina de conducere a locomotivei care remorca un tren sau care circula ca tren, manevreaza vehicule feroviare
sau se deplaseaza izolata la si de la tren, cu exceptia personalului de locomotiva aflat în serviciu, este permis accesul
altor persoane numai daca prezinta mecanicului documente care atesta ca au acest drept si se afla în timpul
serviciului, respectându-se urmatoarea ordine de prioritate:

Ordinea:

i1) Rang I

i2) Rang II
i3) Rang III

Personalul:

r1) personalul cu sarcini de însotire, instruire, îndrumare si control a activitatii personalului de locomotiva;

r2) personalul de locomotiva care se deplaseaza regie;

r3) agentii autorizati cu sarcini de pilotare a trenului/locomotivei, conform reglementarilor specifice învigoare;

r4) membrii comisiei de autorizare a personalului de locomotiva, împreuna cu personalul examinat în vederea
autorizarii;

r5) personalul tehnic de specialitate care efectueaza probe sau receptioneaza locomotiva dupa reparatii, interventii,
modernizari si alte asemenea;

A) (i1-r2) (i2-r1) (i3-r5). B) (i1-r3) (i2-r4) (i3-r1). C) (i1-r1) (i2-r4) (i3-r2).

Raspuns: B

31.

[#22630] La locomotiva, pierderile de aer maxim admise în conducta generala sunt de 0,3 bar pe minut de la
presiunea de regim.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

32.

[#5502] La punerea în serviciu a vehiculului feroviar motor se face verificarea stingatoarelor de incendiu, din punct
de vedere al numarului si tipului prevazut în reglementari pentru fiecare tip de locomotiva si a respectarii termenului
de valabilitate a verificarii periodice a acestora.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

33.

[#22626] Grosimea minima a sabotilor la locomotivele care circula cu viteze pâna la 100 km/h nu trebuie sa fie
sub 10 mm la cei fixati cu buloane.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

34.

[#3189] Personalul de locomotiva trebuie sa soseasca în statia unde ia locomotiva în primire cu cel putin 15 minute
înainte de ora plecarii din statie a trenului ce urmeaza a fi remorcat, dupa ce personalul de locomotiva s-a prezentat
la seful de tura din unitatea de tractiune si a facut deplasarea pentru luarea locomotivei în statie.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

35.

[#22596] Personalul de locomotiva care se deplaseaza regie la statia de schimb va efectua schimbul:

A) Fara nici o verificare prealabila; B) Înainte de verificarea facuta de IDM; C) Dupa verificarea facuta de IDM.

Raspuns: C

36.

[#22693] Personalul de locomotiva este obligat sa comunice unitatii de tractiune din care face parte, adresa
unde locuieste si telefonul la care poate fi gasit, precum si orice schimbare a acestora.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

37.

[#2864] Semnalul de iesire permite sau interzice:

A) intrarea unui tren în statie. B) trecerea unui tren dintr-o zona în alta zona a statiei. C) iesirea unui tren din statie,
în linie curenta.

Raspuns: C

38.

[#22735] La manevrarea unui grup de vehicule feroviare se utilizeaza:

A) Trei locomotive. B) Mai mult de trei locomotive. C) O singura locomotiva.

Raspuns: C

39.

[#22691] În timpul serviciului, personalul de locomotiva nu raspunde de utilizarea corespunzatoare a


combustibilului si lubrifiantilor folositi pentru remorcarea trenurilor, respectiv pentru manevra.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

40.

[#2686]

În cazul conducerii/deservirii locomotivei în echipa completa, serviciul continuu maxim admis pe locomotiva al
personalului ce conduce si/sau deserveste locomotiva este de 12 ore, din care timpul de conducere efectiva a
locomotivei nu va depasi:
Serviciul continuu maxim admis pe locomotiva în sistem simplificat:

i1) 8 ore

i2) 9 ore

i3) 12 ore

Tipul activitatii:

r1) pentru trenuri de calatori si mixte

r2) pentru trenuri locale de marfa

r3) pentru trenuri speciale

r4) pentru trenurile de marfa

r5) pentru trenuri combinate

A) (i1-r3)(i2-r4)(i3-r1). B) (i1-r1)(i2-r4)(i3-r2). C) (i1-r5)(i2-r1)(i3-r2).

Raspuns: B

41.

[#2644] Cum procedeaza investigatorul principal în cazul unui accident/incident în care vehiculele feroviare motoare
implicate sunt dotate cu vitezometre fara banda ?

A) Stabileste locul unde se fac atât descarcarea, cât si prelucrarea înregistrarilor. B) Dispune demontarea instalatiei
de pe locomotive în vederea descarcarii, cât si prelucrarii înregistrarilor. C) Dispune imediat îndrumarea
locomotivelor la o unitate de tractiune pentru etalonare.

Raspuns: A

42.

[#22712] Pe timpul derularii investigatiilor pentru tipurile de vitezometre fara banda, investigatorul principal
stabileste locul unde se fac atât descarcarea, cât si prelucrarea înregistrarilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

43.

[#22706] Personalul implicat în producerea accidentului/incidentului pe calea ferata si sefii subunitatilor din
care acesta face parte trebuie sa ramâna la dispozitia comisiei de investigare atât timp cât este necesar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

44.
[#22720] În cazul unui accident/incident procesul-verbal de constatare preliminara, declaratiile luate, precum
si toate celelalte documente în legatura cu producerea accidentului/incidentului se arhiveaza la depou în vederea
prelucrarii cu tot personalul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

45.

[#5073] Cum se procedeaza, în cazul unei locomotive care are instalatie de înregitrare a vitezei de circulatie cu banda
de vitezometru, daca investigarea accidentului/incidentului nu implica retinerea trenului?

A) rupe sigiliul de la vitezometru, în prezenta mecanicului de locomotiva si aplica stampila statiei pe banda, fara a o
scoate din aparat, dupa care aplica sigiliul statiei. B) solicita un specialist de la o unitate de tractiune si în prezenta
acestuia rupe sigiliul de la vitezometru si semneaza pe banda, fara a o scoate din aparat, dupa care aplica sigiliul
statiei. C) rupe sigiliul de la vitezometru, în prezenta mecanicului de locomotiva si semneaza împreuna pe banda si o
retine pentru a fi predata investigatorului principal, dupa care aplica sigiliul statiei.

Raspuns: A

46.

[#4798] Cum se face trecerea prin zona neutra a locomotivelor electrice în dubla tractiune?

A) prima LE cu ambele ridicate. B) prima LE cu pantograful din spate a doua LE cu pantografele coborâte. C) prima LE
cu pantograful din spate a doua LE cu cel din spate.

Raspuns: C

47.

[#5533] Manevra prin triere pe plan înclinat si oprirea cu saboti de mâna sau frâne de cale, fara sa tamponeze si fara
sa fie tamponate se admite pentru vagoane încarcate cu oameni, fara a fi legate de vehiculul feroviar motor care le
manevreaza.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

48.

[#3366] Instalatia INDUSI se considera în functie imediat ce inversorul de mers este manipulat pe una din pozitiile de
mers, aprinzându-se lampile albastre, în functie de pozitia manetei de pe cofret.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

49.

[#3363] Daca vehiculului feroviar motor se pune în serviciu dupa remizare într-o statie care nu este deservita de o
unitate de tractiune, iar la efectuarea operatiunilor de punere în serviciu se constata piese, instalatii si echipamente
lipsa sau defecte care interzic iesirea acestora din unitati de tractiune, mecanicul de locomotiva va aviza IDM din
statie si conducerea OTF/OMF

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

50.

[#4789] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte ce interzic iesirea vehiculului feroviar motor
din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) instalatiile de frâna de orice fel cu care este dotata locomotiva; aparatele de masura si indicatoare, inclusiv
lampile de control; instalatiile si aparatele de protectie inclusiv supapele de siguranta; piese ale suspensiei
locomotivei. B) locomotiva nu are în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor
difera de la un aparat la altul; adaosurile sub arcurile suspensiei locomotivei difera ca grosime. C) locomotiva nu are
în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la un aparat la altul;
aparatele de protectie nu sunt sigilate cu sigiliu aparinând unitaii de tractiune.

Raspuns: A

51.

[#2568] O frâna este inepuizabila atunci când:

A) nu consuma aer pentru a compensa pierderile de aer din semiacuplarile de aer B) compenseaza automat
pierderile de aer din cilindrul de frâna C) compenseaza în mod automat uzura din articulatiile timoneriei de frâna

Raspuns: B

52.

[#22770] Automotoarele si ramele diesel pe care nu se poate monta instalatie de control punctual al vitezei
nu vor fi admise în circulatia în regim simplificat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

53.

[#3336] Regulatorul automat de timonerie SAB tip DRV este utilizat pentru mentinerea cursei pistonului la o valoare
constanta.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

54.

[#4733] La timoneria de frâna cu actiune asimetrica, sabotii:

A) apasa doar uneori asupra rotilor. B) apasa asupra rotilor cu forte inegale si insuficiente. C) apasa asupra rotilor
dintr-o singura parte.
Raspuns: C

55.

[#3340] Pierderile de aer din cilindrul de frâna sunt compensate cu aer din rezervorul principal.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

56.

[#5125] Daca portiunile de linie slabita din linie curenta sau din statie nu se pot semnaliza pe teren, din cauza
conditiilor locale, aceasta se aduce la cunostinta personalului de locomotiva, prin BAR, ordin de circulatie sau
dispozitie de executare a manevrei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

57.

[#22806] Personalul cu sarcini în manipularea si completarea foii de parcurs este obligat sa utilizeze foaia de
parcurs numai în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

58.

[#22809] Prelucrarea datelor din foaia de parcurs nu se poate face manual sau computerizat, pe calculatoare
cu soft specializat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

59.

[#5057] Cu ce viteza se circula în cazul când la vehiculul feroviar motor apar defecte care conduc la blocarea unei osii
si aceasta este sprijinita pe caruciorul special, defectul producându-se în linie curenta?

A) cu viteza maxima de 20 km /h pâna la prima statie. B) cu viteza maxima de 30 km/h ca si în cazul întreruperii
tuturor mijloacelor de comunicatii. C) cu viteza maxima de 10 km /h pâna la prima statie.

Raspuns: C

60.

[#5644] Imaginea de mai jos reprezinta:


A) acoperirea unei portiuni de linie închisa, din incinta statiei, ca urmare a obstacolelor sau executarii lucrarilor la
linie, daca macazurile sunt îndreptate cu vârfurile spre obstacol sau spre locul de executare a lucrarii. B)
semnalizarea unei limitari de viteza ca urmare a executariide lucrari la o linie, care se afla în incinta statiei daca
macazurile sunt îndreptate cu vârfurile spre obstacol sau spre locul de executare a lucrarii.. C) semnalizarea unei
restrictii de viteza, care se afla pe o linie din incinta statiei daca macazurile sunt îndreptate cu vârfurile spre obstacol
sau spre locul de executare a lucrarii..

Raspuns: A

61.

[#5130] În cadrul lucrarilor pregatitoare, ale probei complete, se verifica la toate vehiculele feroviare remorcate din
tren, daca toate frânele de mâna sunt slabite, cu exceptia trenurilor care stationeaza pe linii cu o declivitate mai
mare de 2 ‰, la care frânele de mâna se slabesc numai dupa legarea locomotivei la tren si frâna si efectuarea probei
complete

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

62.

[#22828] În ce categorie se încadreaza " lovirea de persoane de catre vehiculele feroviare aflate în miscare, cu
exceptia cazurilor de suicid" conform reglementarilor din HG 117/ 2010?

A) Incident feroviar grupa A. B) Accident feroviar. C) Accident feroviar grav.

Raspuns: B

63.

[#4692] În ce pozitie trebuie fixate robinetele frontale de aer la semiacuplarile vehiculelor din compunerea unui
tren?

A) închise, cu exceptia celui de la ultimul vehicul feroviar din tren; B) deschise, cu exceptia celui de la ultimul vehicul
feroviar din tren; C) sigilate, cu exceptia celui de la ultimul vehicul feroviar din tren;

Raspuns: B

64.

[#3328] Trenurile trebuie sa fie conduse si deservite de catre cel putin doi agenti, din care unul este mecanicul; al
doilea agent al trenului poate fi: mecanic ajutor, sef de tren sau un alt agent autorizat pentru a executa functia de sef
de tren.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

65.

[#2707] Cine este responsabil pentru verificarea si asigurarea gabaritului de libera trecere pe liniile statiilor, altele
decât cele de încarcare-descarcare?
A) conducatorul manevrei; B) seful de district de linii; C) IDM;

Raspuns: A

66.

[#22859] Rearmarea dispozitivului de siguranta si vigilenta, dupa producerea frânarii de urgenta se poate face
fara asteptarea golirii complete a aerului din conducta generala si oprirea trenului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

67.

[#2592] Care este lantul cinematic la locomotiva tip LDM?

A) Motorul diesel, transmisia electrica, cutia de viteze, inversorul de mers, atacul de osie simplu sau dublu. B)
Motorul diesel, cuplajul principal, cutia de viteze, inversorul de mers, atacul de osie, osia motoare. C) Motorul pe
benzina, transmisia hidraulica, cutia de viteze, inversorul de mers, atacul de osie, osia motoare.

Raspuns: B

68.

[#4959] Releele maximale de curent au rolul de a proteja anumite circuite la suprasarcini de valori mari?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

69.

[#3607] Când se foloseste frânarea electromagnetica?

A) Se foloseste la efectuarea probelor de frâna. B) Se foloseste suplimentar în situatii de urgenta în care se impune
reducerea drumului de frânare. C) Se foloseste la verificarea eficacitatii frânei automate.

Raspuns: B

70.

[#4955] Contactoarele electropneumatice se caracterizeaza prin faptul ca actionarea se face pneumatic si comanda
se face hidraulic?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

71.

[#22334] La sosirea în statie a locomotivei de remorcare a trenului sau când se ataseaza la tren locomotiva
pentru remorcarea trenului/locomotivele pentru multipla tractiune, mecanicul de locomotiva înmâneaza foaia de
parcurs operatorului de tractiune pentru a face înscrieri în aceasta.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

72.

[#22335] La sosirea în statie a locomotivei de remorcare a trenului sau când se ataseaza la tren locomotiva
pentru remorcarea trenului/locomotivele pentru multipla tractiune, mecanicul de locomotiva înmâneaza foaia de
parcurs IDM sau unui agent al statiei/trenului prevazut în PTE.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

73.

[#3082] La calculul tonajului trenului se ia în considerare masa locomotivelor în actiune.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

74.

[#22350] Datele consemnate în foaia de parcurs la îndrumarea trenului vor fi certificate prin semnatura sefului
de statie si a sefului de tura, din unitatea de tractiune, care a emis foaia de parcurs.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

75.

[#22339] Însemnarea ordinelor referitoare la modificarile din livret se înscriu în:

A) Livret de mers. B) Ordinul de circulatie. C) Buletinul de avizare a restrictiilor - BAR.

Raspuns: A

76.

[#4992] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza “mecanicului în cazul când se schimba locomotiva trenului sau
numarul de tren".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

77.

[#4983] În ordinul de circulatie se înscriu “restrictiile de viteza modificate fata de BAR".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
78.

[#4984] În ordinul de circulatie se înscriu “restrictiile de viteza cuprinse în BAR".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

79.

[#5008] Semafoarele care nu sunt date în exploatare trebuie sa fie fixate în pozitie de oprire si neiluminate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

80.

[#2473] Cum se procedeaza daca mecanicul unui tren în circulatie sesizeaza o portiune de linie slabita?

A) trenul va opri în prima statie, chiar daca nu are oprire prevazuta în mers, pentru ca mecanicul sa avizeze
personalul de miscare despre aparitia portiunii slabite. B) trenul va opri la cap de sectie, pentru ca mecanicul sa
avizeze personalul de miscare despre aparitia portiunii slabite. C) trenul va continua mersul iar mecanicul va aviza
prin statia radio-telefon personalul de vagoane din prima statie despre aparitia portiunii slabite.

Raspuns: A

81.

[#4147] Pentru ce se utilizeaza frâna electrica la frânarea locomotivelor electrice izolate?

A) Pentru reducerea sarcinii electrice pe motoarele de tractiune. B) Pentru mentinerea vitezei, cât si pentru
reducerea acesteia pâna la circa 30 km/h. C) Pentru oprirea locomotivei la punct fix.

Raspuns: B

82.

[#2875] Indicatorul permanent de viteza indica:

A) portiunile de linie pe care vitezele de circulatie sunt limitate permanent din cauza constructiei caii, curbelor sau
pantelor etc. B) portiunile de linie pe care vitezele de circulatie sunt limitate pe o anumita perioada de timp din
cauza lucrarilor care se efectueaza la linii si/sau lucrari de arta. C) viteza maxima admisa pentru trecerea peste
schimbatoarele de cale în abatere, adica 30 km/h sau mai mare.

Raspuns: A

83.

[#5015] Semnalizarea luminoasa cu trepte multiple de viteza (TMV) se refera numai la semnalizarea pentru
circulatie?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
84.

[#5144] Care este indicatia transmisa de semnalul luminos prevestitor al semnalului de intrare cu doua indicatii,
conform imaginii de mai jos?

A) LIBER cu viteza stabilita. ATENTIE! Semnalul urmator ordona oprirea. B) LIBER cu viteza de cel mult 20 km/h cu
deosebita atentie pâna la semnalul urmator. C) LIBER cu viteza stabilita. ATENTIE! Semnalul urmator este pe liber cu
viteza redusa.

Raspuns: A

85.

[#2550] Daca se constata defectiuni la frâna automata a unor vagoane, care impun izolarea lor, cum procedeaza
mecanicul?

A) Se izoleaza frâna automata la vagoanele defecte si se continua mersul pâna la prima statie cu revizori tehnici de
vagoane unde se va efectua verificarea vagoanelor respective si se efectua proba partiala a vagoanelor a caror frâna
a fost izolata. B) Mecanicul recalculeaza procentul de masa frânata si îl compara cu procentul de masa frânata din
livret, iar daca este asigurat se continua mersul în conditii normale. C) Mecanicul avizeaza IDM din statia cea mai
apropiata pentru a solicita interventia organelor de la ramura vagoane pentru constatare si remediere.

Raspuns: B

86.

[#5146] Personalul care face înscrisuri în foia de parcurs confirma datele înscrise prin semnatura si stampila
corespunzatoare postului daca aceasta exista.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

87.

[#22368] La trenurile fara sef de tren, pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului se
sigileaza si se preda mecanicului, împreuna cu originalul aratarii vagoanelor, numai cu semnatura de primire.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

88.

[#4638] Ce documente este obligat sa verifice personalul de locomotiva înainte de plecarea trenului, dintr-o statie
din parcurs?

A) carnetul de bord, PTE-ul statiei, programul de lucru. B) livretul de mers, BAR-ul, ordinul de circulatie. C) ordinul de
serviciu, aratarea vagoanelor, inventarul locomotivei.

Raspuns: B
89.

[#22365] Ruperile de tren din vina mecanicilor de locomotiva se produc:

A) Repartizarea neinstructionala a frânelor active în tren. B) Când se face o noua frânare înainte ca frânarea
anterioara sa-si fi facut efectul. C) Functionarea defectuoasa a frânelor.

Raspuns: B

90.

[#4593] Pe bonurile de consum din foaia de parcurs, a vehiculului feroviar motor, mecanicul va completa:

A) Seria si codul numeric personal din cartea de identitate, codul gestiunii, data, numarul trenului remorcat, numele
gestionarului care face alimentarea locomotivei. B) Seria si codul numeric personal din cartea de identitate a
gestionarului, numele mecanicului, data, numarul trenului remorcat, numele revizorului de serviciu. C) Seria,
numarul foii de parcurs, codul locomotivei, data, codul unitatii de domiciliu a locomotivei.

Raspuns: C

91.

[#22374] În circulatia trenurilor sunt admise urmatoarele sisteme de frânare:

A) Frânarea cu saboti de mâna. B) Frânarea cu frâna de cale. C) Frânarea automata.

Raspuns: C

92.

[#22387] Frânarea combinata se foloseste la trenurile remorcate cu vehicule feroviare motoare prevazute cu
frâna electrica.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

93.

[#22388] Verificarea eficacitatii frânei automate a trenului se face dupa orice fel de proba a frânei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

94.

[#2628] Cum se procedeaza în cazul în care frânele de mâna pentru tintuire, ale vehiculelor feroviare din
compunerea unui tren, nu asigura mentinerea pe loc a acestuia?

A) Se va circula pâna la prima statie unde se vor face remedieri pentru asigurarea mentinerii pe loc. B) Diferenta se
completeaza cu saboti de mâna. C) Se vor solicita înca una sau doua locomotive împreuna cu care sa se asigure
mentinerea pe loc a trenului.

Raspuns: B
95.

[#2627] Ce tipuri de frâna si ce schimbator de regim trebuie sa aiba vagoanele care intra în compunerea trenurilor de
calatori?

A) sunt admise numai vagoane cu frâna cu actiune rapida cu schimbator de regim "marfa – persoane – rapid –
magnetica" (G – P – R – Mg) sau "persoane – rapid – magnetica" (P – R – Mg), iar mânerul schimbatorului de regim
trebuie sa fie asezat în pozitia care asigura cea mai mica masa frânata. B) sunt admise numai vagoane cu frâna cu
actiune rapida cu schimbator de regim "marfa – persoane" (G – P), "marfa – persoane – rapid" (G – P – R), iar
mânerul schimbatorului de regim poate sa fie asezat în orice pozitie pentru ca nu are nici o influenta. C) sunt admise
numai vagoane cu frâna cu actiune rapida si vagoane cu frâna echipate cu schimbator de regim "marfa – persoane"
(G – P), "marfa – persoane – rapid" (G – P – R), "persoane – rapid" (P – R), "marfa – persoane – rapid – magnetica" (G
– P – R – Mg) sau "persoane – rapid – magnetica" (P – R – Mg), iar mânerul schimbatorului de regim trebuie sa fie
asezat în pozitie corespunzatoare trenului remorcat.

Raspuns: C

96.

[#5155] La demararea unui tren, pentru a se economisi combustibil sau energie electrica, se va circula cu o valoare a
curentului cât mai apropiata de curentul uniorar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

97.

[#21152] Care din obligatiile mecanicului de locomotiva îl ajuta pentru realizarea unei circulatii economice în
remorcarea unui tren?

A) cunoasterea depoului, a semnalelor din depou, amplasarea liniilor de remizare din depou respectiv a locului de
alimentare cu motorina a locomotivelor diesel. B) cunoasterea triajelor de pe sectia respectiva, precum si a modului
de conducere a celorlalti participanti în remorcarea respectivului tren. C) cunoasterea sectiilor de remorcare,
cunoasterea caracteristicilor de functionare a vehiculului feroviar motor si al tipului de frâna a trenului.

Raspuns: C

98.

[#4686] Pentru economisirea combustibililor si a energiei electrice demararea unui tren se face astfel:

A) Demararea trenului se face pe treptele inferioare ale controlerului/mansei pentru a preveni ruperea trenului. B)
Manipularea controlerului/mansei pe treapta maxima pentru a obtine o forta de tractiune mare. C) Demararea
trenului se face într-un timp cât mai scurt pâna la viteza maxima de circulatie a trenului dupa care se trece
controlerul/mansa pe pozitia zero.

Raspuns: C

99.

[#3601] Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la locomotivele diesel?


A) Verificarea presiunii de compresie la cilindrii motorului diesel si retragerea locomotivelor care nu corespund. B)
Functionarea în permanenta a instalatiei de nisipare la locomotive. C) Functionarea în parametrii a instalatiei ICL.

Raspuns: A

100.

[#4947] Personalul de locomotiva trebuie sa remorce trenurile în mod economic?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

101.

[#22396] Restrictiile de viteza neprevazute se avizeaza prin:

A) Seful de tura, la prezentarea la serviciu. B) Ordin de circulatie. C) Statia radiotelefon, de catre IDM.

Raspuns: B

102.

[#22404] În perioada temperaturilor ridicate sau foarte scazute, în functie de starea tehnica a caii, pentru
siguranta circulatiei trenurilor, pe calea fara joante se pot introduce restrictii de viteza neprevazute prin ordin de
circulatie înmânat mecanicului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

103.

[#18475] În perioada temperaturilor ridicate sau foarte scazute, pentru siguranta circulatiei trenurilor, pe
calea fara joante se pot introduce:

A) locomotive pentru patrulare. B) agenti de semnalizare sau capse pocnitoare. C) restrictii de viteza neprevazute.

Raspuns: C

104.

[#2675] Când se considera un transport agabaritic?

A) Când este depasita lungimea admisa a cuplei. B) Când este depasita greutatea vagoanelor. C) Când conturul
geometric transversal limita al gabaritului CFR de vagon este depasit într-un punct sau mai multe, de conturul
geometric transversal majorat cu sporul în curbe al transportului respective.

Raspuns: C

105.

[#22402] La circulatia si manevrarea vagoanelor CSI transpuse peste macazurile în abatere, nu se va depasi
viteza de:
A) 45 km/ora. B) 15 km/ora. C) 30 km/ora.

Raspuns: B

106.

[#8637] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva împinge vehiculele pe o linie libera este de 25 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

107.

[#8616]

Corelati corespunzator valorile vitezelor maxime admise la manevra si triere cu cazurile în care trebuie respectate:

Valorile vitezelor maxime admise la manevra si triere:

i1) 40 km/h;

i2) 25 km/h;

i3) viteza maxima de triere, conform PTE;

Cazurile în care trebuie respectate valorile vitezelor maxime admise la manevra si triere:

r1) când locomotiva împinge vehiculele pe o linie libera sau când trage, respectiv împinge vehiculele pe o linie
ocupata sau înfundata;

r2) când manevra se executa cu locomotiva cu abur;

r3) când locomotiva este deservita în sistem simplificat;

r4) când locomotiva trage vehicule pe o linie libera sau executa miscari izolate;

r5) când are loc trierea vagoanelor în statii prevazute cu dispozitive de triere;

A) (i1-r1) (i2-r4) (i3-r2) B) (i1-r4) (i2-r1) (i3-r5) C) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r5)

Raspuns: B

108.

[#8638] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva împinge vehiculele pe o linie libera este de 40 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

109.
[#8631] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva împinge vehiculele pe o linie libera sau când trage,
respectiv împinge vehiculele pe o linie ocupata sau înfundata este de 40 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

110.

[#8619] Viteza maxima cu care se efectueaza manevra poate fi limitata prin planul tehnic de exploatare a statiei sau
prin ordin de circulatie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

111.

[#4888] Semaforul de intrare din figura, înzestrat cu paleta prevestitoare a semaforului de iesire sau a semaforului de
parcurs, da urmatoarele indicatii: Ziua - bratul de sus ridicat la 45 grade, spre dreapta sensului de mers, iar paleta
prevestitoare a semaforului de iesire sau a semaforului de parcurs vazuta pe muchie. Noaptea - doua unitati
luminoase de culoare verde spre tren. O unitate luminoasa de culoare verde în partea de sus a stâlpului semaforului
si cealalta în partea de mijloc a stâlpului.

A) LIBER pe linia directa, cu viteza stabilita. Semaforul de iesire sau semaforul de parcurs este pe liber. B) LIBER pe
linie abatuta, cu viteza redusa. ATENTIE! Semaforul de iesire sau semaforul de parcurs ordona oprirea. C) LIBER pe
linia directa, cu viteza stabilita. ATENTIE! Semaforul de iesire sau semaforul de parcurs ordona oprirea.

Raspuns: A

112.

[#5407] Instalatia de control punctal al vitezei, la depasirea vitezelor de control V1 sau V2, comanda frânarea rapida
(de urgenta) si oprirea trenului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

113.

[#5401] Butonul de comanda “Depasire ordonata" al instalatiei de control punctal al vitezei, montat pe pupitrul de
conducere al locomotivei se utilizeaza pentru readucerea instalatiei în stare de functionare, dupa o frânare de
urgenta (rapida).

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

114.
[#3422] Controlul functionarii instalatiei de control punctal al vitezei de pe locomotiva, se realizeaza prin lampi de
semnalizare albastre, montate pe pupitrul de conducere.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

115.

[#3108] Dispozitivele de siguranta si vigilenta, în cazul unui blocaj voit, comanda decuplarea transmisiei si aducerea
la mersul în gol a motorului diesel.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

116.

[#4885] Care sunt posibilitatile de garare a trenului în statie pe care le poate dispune IDM în cazul în care datorita
lungimii, trenul nu se poate gara între marcile de siguranta, respectiv între semnalul de iesire si marca de siguranta
de la urma trenului?

A) stationarea partii din urma a trenului în dreptul biroului de miscare; B) stationarea partii din urma a trenului peste
marca de siguranta; C) stationarea trenului cu locomotiva în dreptul biroului de miscare;

Raspuns: B

117.

[#5551] Mentinerea pe loc a locomotivei când mecanicul paraseste cabina de conducere se asigura cu frâna directa si
prin strângerea frânelor de mâna de la ambele posturi de conducere sau din sala masinilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

118.

[#5587] Un tren care soseste în statie se considera garat când s-a oprit efectiv între marcile de siguranta de la
extremitatile liniei de primire sau între marca de siguranta de la urma trenului si semnalul de iesire al liniei
respective si numai daca este semnalizat conform reglementarilor în vigoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

119.

[#3565] Mentinerea pe loc a locomotivelor electrice si diesel, izolate se asigura prin strângerea frânelor de mâna din
ambele posturi de conducere ale locomotivei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)
120.

[#4877] Când se slabesc frânele de mâna la manevra vagoanelor?

A) înainte de punerea convoiului de manevra în miscare; B) la intrarea locomotivei pe convoiul de vagoane; C) la


primirea programului de manevra;

Raspuns: A

121.

[#3439] Urmatoarea baliza avertizoare indica faptul ca:

A) Atentie, halta comerciala sau punctul de oprire în linie curenta este la 900 m. B) Atentie, halta comerciala sau
punctul de oprire în linie curenta este la 1500 m. C) Atentie, halta comerciala sau punctul de oprire în linie curenta
este la 100 m.

Raspuns: A

122.

[#5116] Numarul unui tren, stabilit prin graficul de circulatie, care circula în sensul spre Bucuresti, este un numar fara
sot.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

123.

[#2856] Portiunea de linie cuprinsa între semnalele de intrare a doua statii consecutive se numeste:

A) Legatura directa B) Linie curenta C) Linie directa

Raspuns: B

124.

[#3322] Se considera puncte de sectionare si semnalele de parcurs din statii.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

125.

[#3446] Balizele avertizoare, "Atentie, semnalul de avarie este la 900 m", instalate înaintea acestora, pe distante
între statii neînzestrate cu bloc de linie automat, au urmatorul aspect:

A) B) C)

Raspuns: A

126.
[#5025] Chiar daca locul de executare a lucrarilor se afla pe una dintre liniile unei cai duble sau multiple,
semnalizarea lui se face numai pe linia pe care se executa lucrarile.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

127.

[#4841] La ce distanta fata de locul de amplasare a paletei de mai jos, începe portiunea de linie slabita cu o singura
treapta de viteza pe care urmeaza sa se circule?

A) La 100 m. B) La 150 m. C) La 1000 m.

Raspuns: C

128.

[#4842] Care este indicatia transmisa conform imaginii de mai jos?

A) MICSOREAZA VITEZA! Urmeaza o portiune de linie cu restrictie de viteza. B) Circula cu VITEZA STABILITA! Restrictia
de viteza s-a sfârsit. C) MICSOREAZA VITEZA! Urmeaza o portiune de linie închisa care impune oprirea

Raspuns: C

129.

[#3622] Daca portiunea de linie slabita are o lungime mai mica de 50 m, paletele care indica începutul respectiv
sfârsitul acestei portiuni, se vor amplasa, una fata de alta, la o distanta de:

A) La 100 m. B) La 50 m. C) La 150 m.

Raspuns: B

130.

[#3902] La ce distanta se amplaseaza discurile galbene pentru semnalizarea unei portiuni de linie închisa din linie
curenta?

A) La o distanta egala cu drumul de frânare pe sectia respectiva, de la discul rosu se aseaza în ambele parti, între
sinele caii, câte un disc cu fata galbena spre tren. B) La distanta de cel putin 1000 m de la discul rosu se aseaza în
ambele parti, pe partea dreapta a liniei, în sensul de mers al trenului, câte un disc cu fata galbena spre tren. C) La
distanta de cel putin 1200 m de la discul rosu se aseaza în ambele parti, pe partea dreapta a liniei, în sensul de mers
al trenului, câte un disc cu fata galbena spre tren.

Raspuns: C

131.

[#22197] Daca oprirea neprevazuta a trenului se datoreaza unor nereguli aparute la locomotiva, si trenul este
oprit pe o portiune de linie cu declivitate mai mare de 15‰, constatarea si înlaturarea acestor nereguli se face:
A) de catre mecanicul de locomotiva, în cazul deservirii simplificate a locomotivei, dupa ce a fost avizat telefonic
IDM. B) de catre mecanicul sau mecanicul ajutor, daca deservirea locomotivei se face în echipa completa. C) se va
cere locomotiva de ajutor, în acest caz fiind interzis mecanicului de locomotiva sa paraseasca postul de conducere.

Raspuns: B

132.

[#2619] Ce masuri se iau înaintea începerii remedierilor, în cazul opririlor neprevazute în linie curenta datorita unor
nereguli aparute la vehiculul feroviar motor?

A) remedierile se vor efectua numai dupa oprirea trenului si asigurarea acestuia contra pornirii din loc. B)
remedierile se vor efectua numai dupa sosirea si oprirea trenului în prima statie. C) remedierile se vor efectua numai
dupa oprirea trenului în fata primului semnal care ordona oprirea.

Raspuns: A

133.

[#22271] Daca oprirea neprevazuta a trenului se datoreaza unor nereguli aparute la locomotiva, constatarea si
înlaturarea acestor nereguli se face fara oprirea completa a trenului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

134.

[#5064] Ce obligatii are al doilea agent al trenului, în cazul în care accidentul, incidentul feroviar sau obstacolul în
linie curenta dubla sau multipla, constituie un obstacol pentru circulatia pe linia vecina?

A) va lua masuri pentru ca locul care constituie un obstacol pentru circulatia pe linia vecina sa fie avizat imediat prin
radiotelefon, impiegatilor de miscare din statiile vecine, precum si mecanicilor trenurilor aflate în circulatie. B) va
anunta operatorul de circulatie si va da detalii privind cele constatate. C) va lua masuri pentru ca locul care constituie
un obstacol pentru circulatia pe linia vecina sa fie semnalizat corespunzator.

Raspuns: A

135.

[#2620] Cum se va proceda în cazul aparitiei unui obstacol neprevazut, iar în zona respectiva nu se pot realiza
legaturi, prin radiotelefon sau alte mijloace de comunicatie, între trenurile în circulatie si personalul de întretinere a
caii care efectueaza revizii sau lucrari în linie curenta?

A) se folosesc capse de alarmare CFR pentru semnalizarea obstacolelor neprevazute. B) se foloseste semnalizarea
portiunilor de linie curenta închisa, dublata cu agenti dotati cu radiotelefoane pentru comunicarea cu punctul de
lucru în linie curenta. C) se închide circulatia pe perioade de timp, utilizând semnalizarea pentru linii curente închise.

Raspuns: A

136.
[#4688] Pe toata durata întreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, atât pe cale simpla cât si pe cale
dubla, circulatia trenurilor trebuie sa se faca cu oprire în fiecare statie cu viteza de cel mult:

A) 80 km/h B) 30 km/h C) 10 km/h

Raspuns: B

137.

[#5185] Trenul dat înapoi din linie curenta trebuie oprit la intrarea în statie fara a depasi semnalul de intrare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

138.

[#4687] Expedierea trenului pe linie falsa, din statiile înzestrate cu semnale luminoase de iesire, se face:

A) pe baza indicatiei semnalului luminos de iesire. B) pe baza indicatiei semnalului luminos de chemare. C) pe baza
indicatiei semnalului luminos de avarie.

Raspuns: B

139.

[#22307] Cum se face expedierea trenului, pe linie falsa, din statiile înzestrate cu semnale luminoase de iesire?

A) pe baza ordinului de circulatie în care se mentioneaza ca trenul circula pe linia falsa si iese din statie cu semnalul
de iesire pe oprire. B) pe baza indicatiei semnalului luminos de chemare. C) pe baza indicatiei de liber a semnalului
de iesire ?i a ordinului de circulatie în care se mentioneaza ca trenul circula pe linia falsa.

Raspuns: B

140.

[#22319] În cazul în care mecanicul nu îsi semnaleaza prezenta în postul de conducere al locomotivei, IDM
trebuie sa ia toate masurile de oprire a trenului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

141.

[#22444] Ce reprezinta semnalul dat de agentul din imagine?

A) Opreste. B) Înainte. C) Încet.

Raspuns: C

142.

[#22439] Care din imaginile urmatoare reprezinta modul de transmitere a semnalului OPRESTE?
A) B) C)

Raspuns: B

143.

[#22436] Semnalele luminoase care sunt stinse sau dau indicatii dubioase ordona:

A) Reducerea vitezei si manipularea butonului de "Atentie". B) Circulatia trenului cu viteza redusa. C) Oprirea.

Raspuns: C

144.

[#22432] Locomotivele diesel hidraulice, la semnalul "înapoi" se deplaseaza înspre partea în care se afla
motorul diesel (partea cea mai lunga).

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

145.

[#22422]

Corelati corespunzator semnalele date de agenti cu instrumente portative cu indicatia semnalului pe timp de zi.

Semnalul

i1) Înapoi

i2) “Pornirea trenului" dat de impiegatul de miscare

i3) Trecerea fara oprire a trenului data de impiegatul de miscare, în statiile fara semnal de iesire

Indicatia semnalului dat de agenti cu instrumente portative pe timp de zi

r1) impiegatul de miscare ridica discul manual cu fata verde, spre mecanic.

r2) impiegatul de miscare misca discul manual cu fata verde spre mecanic, deasupra capului.

r3) se misca steguletul galben în arc de cerc, jos, înaintea corpului si în acelasi timp se dau doua sunete lungi cu
fluierul de mâna.

r4) se misca steguletul galben de sus în jos si apoi orizontal, înaintea corpului, descriind un "T" rasturnat.

r5) se misca încet, lanterna cu lumina verde, în sus si în jos, cu bratul întins orizontal si în acelasi timp se dau mai
multe sunete lungi cu fluierul de mâna.

A) (i1-r3); (i2-r1); (i3-r2). B) (i1-r3); (i2-r1); (i3-r5). C) (i1-r5); (i2-r2); (i3-r1).

Raspuns: A
146.

[#22485] Avizarea de îndata a producerii unui accident/incident pe infrastructura feroviara publica si privata
specifica transportului pe calea ferata constituie atributie de serviciu pentru personalul operatorilor economici care
desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata care a luat cunostinta de producerea acestuia.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

147.

[#22483] Cerintele obligatorii de siguranta feroviara care trebuie îndeplinite de catre toti operatorii economici
care desfasoara operatiuni de transport feroviar pe reteaua CFR sunt denumite:

A) Analize de siguranta a circulatiei. B) Conditii de siguranta feroviara. C) Norme nationale de siguranta feroviara.

Raspuns: C

148.

[#22486] În cazul producerii unui accident/incident iar comunicatiile telefonice CFR sunt întrerupte, mijloacele
de interventie necesare pentru înlaturarea urmarilor si restabilirea circulatiei feroviare, sunt solicitate prin
telefonograma de avizare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

149.

[#22475] Relatiile scrise ale persoanelor implicate si ale martorilor rezultate în urma chestionarii acestora cu
ocazia actiunilor de investigare pot fi folosite si în alte anchete de natura disciplinara sau judiciara, potrivit
reglementarilor în vigoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

150.

[#22462] Personalul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata care a luat
cunostinta de producerea unui accident sau incident în linie curenta este obligat sa sesizeze de îndata, prin raport de
eveniment pe:

A) seful celei mai apropiate statii sau pe înlocuitorul acestuia. B) IDM din cea mai apropiata statie. C) conducatorului
turei de serviciu de la regulatorul de circulatie.

Raspuns: A

151.
[#22507] La locomotivele la care arderea s-a produs la motoarele electrice de tractiune sau circiutul de forta,
îndrumarea pentru reparatie se va face:

A) Numai în tren de marfa cu viteza maxima de 40 km/h. B) Cu cablurile acestor motoare dezlegate si izolate între ele
si fata de masa, cu material izolant bine fixat. C) Numai însotita de personal tehnic de specialitate.

Raspuns: B

152.

[#5191] În caz de avarie usile automotoarelor moderne se pot deschide manual prin actionarea pârghiei de
deszavorâre.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

153.

[#22514] Pentru stingerea incendiului la locomotivele diesel pe lânga stingatoare se va folosi si apa din
circuitul de racire al MD.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

154.

[#22501] În cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva, mecanicul de locomotiva trebuie sa evite pe cât
posibil oprirea trenului pe poduri, în tunele sau în zone fara acces, pentru a se putea interveni.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

155.

[#22465]

Corelati corect pasii care trebuie urmati în cazul aparitiei fumului sau flacarii la mijlocul de remorcare si masurile ce
trebuie luate.

Pasii care trebuie urmati în cazul aparitiei fumului sau flacarii la mijlocul de remorcare:

i1) Primul pas în cazul aparitiei fumului sau flacarii la mijlocul de remorcare:

i2) Al 2-lea pas în cazul aparitiei fumului sau flacarii la mijlocul de remorcare:

i3) Al 3-lea pas în cazul aparitiei fumului sau flacarii la mijlocul de remorcare:

i4) Al 4-lea pas în cazul aparitiei fumului sau flacarii la mijlocul de remorcare:

Masurile ce trebuie luate:


r1) Cheama seful de tren pe locomotiva, izoleaza instalatia de motorina prin robinetul de izolare la LD respectiv
instalatia de ulei a transformatorului la LE prin actionarea valvelor.

r2) Mecanicul ia masuri de oprire a MD la LDE si deconectarea disjunctorului si coborârea pantografului la LE, oprirea
si frânarea trenului, evitându-se pe cât posibil oprirea pe poduri, în tunele sau în zone fara acces pentru a se putea
interveni cu mijloace si forte necesare la stingere.

r3) Deconecteaza B.A., prin deschiderea întrerupatorului acesteia, se iau masuri de asigurare a trenului conform
instructiei.

r4) Anunta prin RT sau alte mijloace de comunicare aflate la dispozitie prin intermediul IDM, agenti L, operatori RC,
aparitia fumului sau flacarii; conform procedurii de avizare a incendiului.

r5) Solicita prezenta mecanicului ajutor în sala masinilor pentru sprijin.

A) (i1-r2) (i2-r1) (i3-r4) (i4-r3) B) (i1-r1) (i2-r3) (i3-r4) (i4-r2) C) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r1) (i4-r4)

Raspuns: A

156.

[#5042] Revizia în sala masinilor locomotivei în cazul conducerii simplificate se face de mecanicul de locomotiva, în
timpul stationarilor, în functie de timpul disponibil, dupa asigurarea mentinerii pe loc a trenului si a locomotivei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

157.

[#3080] Se considera defectiuni tehnice arderile de natura electrica (scurtcircuite, arcuri electrice întretinute, arderi
de bobine, flamari, explozii etc.) produse în instalatii si echipamente (transformatoare, motoare de tractiune,
condensatori, reactante, blocuri aparate, cutii, borne, cuple de contact), încalzirea puternica a unor piese în miscare
(rulmenti, cuzineti etc.) si a unor piese în contact cu gazele de esapare, în cazul când acestea nu au provocat
aprinderea si arderea echipamentelor si pieselor vecine.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

158.

[#22540] În scopul prevenirii incendiilor la locomotive la predarea primirea pe procesul tehnologic de


echipare, operatiile de eliminare a pierderilor de apa la locomotiva în cazul în care pentru eliminarea pierderii nu
este necesara înlocuirea elementelor de etansare, ulei, motorina acestea cad în sarcina personalului de atelier.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

159.
[#3401] Personalul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata care a luat
cunostinta de producerea unui accident sau a unui incident în incinta unei subunitati este obligat sa anunte de îndata
seful sectiei de linii.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

160.

[#22528] În scopul unei interventii rapide si sigure în cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva,
mecanicul va proceda prima data astfel:

A) Avizeaza seful de unitate. B) Continua mersul pâna în prima statie cu oprire. C) Ia masuri de oprire a motorului
diesel la LD si de deconectare a disjunctorului si coborârea pantografului la LE.

Raspuns: C

161.

[#2567] În cazul aparitiei fumului sau flacarii la vehiculul feroviar motor, în timpul interventiei de stingere a focarului,
se folosesc:

A) În toate situatiile se utilizeaza stingatoarele cu apa. B) stingatoarele cu spuma chimica sau praf pentru
echipamentul electric, iar cele cu bioxid de carbon si CO2 pentru restul echipamentului. C) stingatoarele cu bioxid de
carbon pentru echipamentul electric, iar cele cu spuma chimica sau praf si CO2 pentru restul echipamentului.

Raspuns: C

162.

[#2559] Stingatoarele cu bioxid de carbon se vor folosi pentru:

A) Bandaje si echipamente de frâna supraîncalzite. B) Motorina si ulei. C) Echipament electric din sala masinilor.

Raspuns: C

163.

[#2566] Cum actioneaza mecanicul de locomotiva în cazul deservirii simplificate la aparitia fumului sau flacarii la
vehiculul feroviar motor în scopul unei interventii rapide si sigure?

A) Depisteaza locul defectului functie de degajarea de fum sau flacara si de semnalizarea protectiilor, pregateste
locul de interventie deschizând dupa caz capace sau trape de vizitare si actioneaza cu stingatoarele si alte mijloace
(apa, nisip) aflate la dispozitie pentru lichidarea focarului. B) Avizeaza IDM, da locomotiva defecta si asteapta
mijloace de ajutor. C) Avizeaza IDM si asteapta sosirea mijloacelor de interventie.

Raspuns: A

164.

[#3076] Se considera incendiu arderea care se dezvolta cu control, dar care prin interventia personalului de
locomotiva sau altor formatii a fost lichidata.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

165.

[#4603] Plugurile de zapada, în actiune de deszapzire vor avea ca semnale de cap si fine de tren felinare
corespunzatoare atît ziua cât si noaptea cu:

A) Lumina galbena. B) Lumina rosie. C) Lumina alba.

Raspuns: A

166.

[#22574] În caz de incidente sau accidente pe calea ferata, vagonul de ajutor va fi solicitat în toate cazurile
când nu este necesara actionarea cu trenurile de interventie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

167.

[#22571] Marfurile si materialele descarcate lânga linie nu pot intra în gabarirul de libera trecere.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

168.

[#22573] Trenul de interventie specializat cu instalatii de vinciuri hidraulice va fi solicitat în toate cazurile de
deraieri.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

169.

[#22561] Vehiculele feroviare, încarcate sau goale si utilajele pentru întretinerea caii si a liniei de contact, în
timpul stationarii sau deplasarii pe linie, pot sa depaseasca cu o parte a lor încarcatura si/sau limitele gabaritului de
material rulant.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

170.

[#22546] La aparitia conditiilor meteo nefavorabile (chiciura, polei, vânt puternic care produce oscilatia firului
de contact) din care cauza s-au produs avarii la pantograf mecanicul de locomotiva, va aviza:
A) revizoratul de siguranta prin intermediul IDM. B) IFTE din cea mai apropiata statie. C) dispecerul energetic feroviar
prin intermediul IDM.

Raspuns: C

Testul nr. #106519

1.

[#813] Culorile de baza folosite la semnalizare, în legatura cu circulatia trenurilor si executarea miscarilor de
manevra, sunt urmatoarele:

A) Rosu, galben, verde, albastru, alb-lunar, alb clipitor, verde clipitor. B) Rosu, galben, verde, albastru, alb-lunar. C)
Rosu, rosu clipitor, galben, galben clipitor, verde, albastru, alb-lunar.

Raspuns: B

2.

[#4379] Infrastructura feroviara reprezinta ansamblul elementelor necesare circulatiei trenurilor si manevrei
vehiculelor feroviare, cladirile statiilor de cale ferata, cu dotarile aferente, precum si celelalte cladiri tehnologice
destinate desfasurarii operatiunilor de transport feroviar

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

3.

[#2790] Rezultatul verificarii starii personalului la prezentarea la serviciu se consemneaza in scris.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

4.

[#2725] Mentinerea salariatilor în serviciu peste programul normal de lucru stabilit se face conform reglementarilor
din Planul Tehnic de Exploatare al statiei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

5.

[#16] Gabaritul CFR de vagon - de încarcare - este gabaritul de material rulant admis pe liniile infrastructurii
feroviare publice române, în care trebuie sa se înscrie atât vagonul cât si încarcatura sa.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
6.

[#4428] Constatarea consumului de bauturi alcoolice se face când persoana a comis abateri care au produs accidente
sau incidente feroviare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

7.

[#21158] Examinarea medicala a persoanelor cu atributii în siguranta transporturilor se efectueaza în scopul


verificarii starii de sanatate, a depistarii precoce a afectiunilor medicale incompatibile cu functia pentru care se
solicita examinarea, precum si pentru prevenirea aparitiei acestor afectiuni.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

8.

[#489] Analizele de siguranta circulatiei, care reprezinta o componenta a sistemului de management al sigurantei
circulatiei, se vor programa periodic la subunitatile de cale ferata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

9.

[#43] În ce caz se poate retrage autorizatia personalului cu responsabilitati în siguranta circulatiei si îsi înceteaza
definitiv valabilitatea?

A) Personalul a fost declarat necorespunzator cu ocazia evaluarilor profesionale periodice; B) Personalul autorizat
are avizul medical si/sau psihologic expirat pentru functia în care a fost autorizat pâna la prezentarea avizului "apt";
C) Personalul autorizat devine "inapt" din punct de vedere medical si/sau psihologic pentru functia în care a fost
autorizat;

Raspuns: C

10.

[#21168] Contestarea avizului medical sau psihologic se poate face la directia medicala din Ministerul
Transporturilor de catre persoana juridica angajatoare, la solicitarea scrisa a persoanei fizice, sau, în cazul angajarii,
doar de catre persoana fizica:

A) în termen de maximum 45 de zile de la data emiterii avizului de catre unitata medicala/psihologica; B) în termen
de maximum 30 de zile de la data emiterii avizului de catre unitata medicala/psihologica; C) în termen de maximum
15 de zile de la data emiterii avizului de catre unitata medicala/psihologica;

Raspuns: B

11.
[#73] Cum se da ziua semnalul "OPRIRE" cu instrumente portative date de agenti?

A) Se misca steguletul galben în arc de cerc deasupra capului si în acelasi timp se da un sunet lung cu fluierul de
mâna; B) se misca steguletul galben, în cerc, înaintea corpului si în acelasi timp se dau trei sunete scurte, repetate, cu
fluierul de mâna; C) se misca steguletul galben în cerc înaintea corpului si în acelasi timp se dau doua sunete lungi cu
fluierul de mâna;

Raspuns: B

12.

[#71] Ce reprezinta viteza redusa?

A) viteza maxima prevazuta in livret sau ordin de circulatie pentru trenul si portiunea respectiva de cale ferata; B)
viteza maxima admisa peste o restrictie de viteza; C) viteza maxima admisa pentru trecerea peste schimbatoarele de
cale în abatere;

Raspuns: C

13.

[#78] "Verde" permite circulatia trenurilor cu viteza stabilita.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

14.

[#66] Ce semnificatie are culoarea de baza alb lunar?

A) permite miscarile de manevra sau circulatia trenurilor, cu viteza prevazuta în reglementarile specifice; B) interzice
miscarile de manevra sau circulatia trenurilor; C) ordona oprirea pentru miscarile de manevra;

Raspuns: A

15.

[#623] Tipul de semnalizare cu trepte multiple de viteza-TMV, se refera numai, la:

A) semnalizarea pentru executarea manevrelor B) Semnalizarea pentru trierea trenurilor C) semnalizarea pentru
circulatia trenurilor

Raspuns: C

16.

[#567] Trenurile de serviciu puse în circulatie pentru restabilirea circulatiei trenurilor, vor circula peste orice rang.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

17.
[#526] Capatul Y al unei statii de CF, este considerat:

A) Capatul statiei opus directiei spre Bucuresti B) Capatul statiei spre sudul geografic C) Capatul statiei spre Bucuresti

Raspuns: A

18.

[#524] Linie situata în incinta statiei aflata în prelungirea liniei curente, fara abatere la intrare sau iesire se numeste:

A) Linie directa B) Linie de evitare C) Linie abatuta

Raspuns: A

19.

[#81] Se numeste tren un grup de vehicule feroviare legate regulamentar între ele si de vehiculul feroviar de
tractiune, semnalizat cu semnale de cap si fine de tren si deservit de cel putin doi agenti, din care unul este
mecanicul vehiculului feroviar de tractiune.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

20.

[#85] Cum se numeroteaza liniile de garare ale unei statii de cai ferate?

A) cu cifre atribuite succesiv, începând cu linia cea mai apropiata de cladirea statiei, pentru liniile directe cifrele
apartinând alfabetului roman iar pentru restul liniilor cu cifre arabe; B) cu cifre atribuite succesiv, începând cu linia
cea mai îndepartata de cladirea statiei, pentru liniile directe cifrele apartinând alfabetului roman iar pentru restul
liniilor cu cifre arabe; C) cu cifre atribuite succesiv, începând cu linia cea mai indepartata de cladirea statiei, pentru
liniile directe cifrele apartinând alfabetului arab iar pentru restul liniilor cu cifre romane;

Raspuns: A

21.

[#22634] Prevederile "Instructiunilor pentru activitatea personalului de locomotiva în transportul feroviar - nr.
201" sunt obligatorii pentru toti operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar si/sau
manevra feroviara.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

22.

[#22642] Conducerea locomotivelor care remorca trenuri, manevreaza vehicule feroviare sau se deplaseaza
izolat, se face de catre mecanicul de locomotiva sau alt personal autorizat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)
23.

[#22636] Pentru a putea deservi/conduce locomotiva, personalul de locomotiva nu trebuie neaparat sa detina
atestare profesionala de specialitate, obtinuta în urma absolvirii unui curs de calificare/recalificare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

24.

[#22581] Mecanicul de locomotiva care face recunoasterea unei sectii de circulatie/statii va fi însotit de:

A) Personal de linie care cunoaste sectia de circulatie/statia. B) Un mecanic care cunoaste sectia de circulatie/statia.
C) Mecanic instructor care cunoaste sectia de circulatie/statia.

Raspuns: B

25.

[#22577]

Corelati corespunzator notiunile:

Personalul de locomotiva poate efectua urmatoarele tipuri de prestatii:

i1) Mecanicul de locomotiva

i2) Mecanicul ajutor

i3) Seful de tura

Prestatia:

r1) remorcarea trenurilor sau manevra.

r2) stagiu de practica.

r3) deservirea locomotivei.

r4) pilotarea trenului.

r5) verificarea personalului la prezentarea la serviciu.

A) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r4). B) (i1-r4) (i2-r1) (i3-r2). C) (i1-r1) (i2-r3) (i3-r5).

Raspuns: C

26.

[#4942] Personalului de locomotiva este obligat sa aiba asupra sa în timpul executarii serviciului ochelarii de vedere,
daca personalul medical i-a recomandat utilizarea acestora.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

27.

[#4943] Personalului de locomotiva îi este interzis în timpul executarii serviciului sa verifice existenta benzii de
vitezometru unde este cazul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

28.

[#5041] Personalului de locomotiva îi este interzis în timpul executarii serviciului sa verifice existenta benzii de
vitezometru unde este cazul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

29.

[#22621] Manevrarea locomotivelor electrice care nu sunt în actiune se face numai cu pantografele coborâte.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

30.

[#22590]

Se interzice manevra:

Tip vehicul

i1) Locomotivei electrice care nu este în actiune

i2) Automotoarelor

i3) Vagoanelor încarcate cu marfuri periculoase

Activitatea/viteza:

r1) Prin împingere împreuna cu alte vehicule feroviare care se afla în fata acestora;

r2) Cu pantografele coborâte;

r3) Cu viteza mai mare de 10 km/h;

r4) Cu viteza mai mica de 20 km/h;


r5) Pantografele ridicate;

A) (i1-r5) (i2-r1) (i3-r3). B) (i1-r3) (i2-r4) (i3-r1). C) (i1-r2) (i2-r1) (i3-r4).

Raspuns: A

31.

[#4065] Ce verificari face mecanicul de locomotiva dupa legarea la tren a locomotivei?

A) Daca cupla locomotivei este activa si strânsa cu 4 - 5 rotatii dupa atingerea discurilor tampoanelor la trenurile de
calatori, iar la trenurile de marfa este strânsa 5 – 6 rotatii dupa atingerea discurilor tampoanelor, cupla ramasa libera
trebuie pusa în cârligul de repaus, iar daca acesta lipseste, se va scurta prin însurubare completa; B) Daca cupla
locomotivei este activa si strânsa cu 1 ÷ 2 rotatii dupa atingerea discurilor tampoanelor la trenurile de calatori, iar la
trenurile de marfa pâna la atingerea discurilor tampoanelor; cupla ramasa libera trebuie pusa în cârligul de repaus,
iar daca acesta lipseste, se va scurta prin însurubare completa; C) Daca cupla locomotivei este activa si strânsa cu 5 ÷
6 rotatii dupa atingerea discurilor tampoanelor la trenurile de marfa, iar la trenurile de calatori pâna la atingerea
discurilor tampoanelor, cupla ramasa libera trebuie pusa în cârligul de repaus, iar daca acesta lipseste, se va scurta
prin însurubare completa;

Raspuns: B

32.

[#5511] La punerea în serviciu a vehiculului feroviar motor se face verificarea gabaritului pieselor inferioare
suspendate elastic sau neelastic.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

33.

[#22625] Grosimea minima a sabotilor la locomotivele care circula cu viteze pâna la 100 km/h nu trebuie sa fie
sub 12 mm la cei fixati cu pana.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

34.

[#3195] Pe timpul remizarii, locomotiva este deservita de personalul de locomotiva rezerva.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

35.

[#22599] Este admisa în circulatie locomotiva (cu diametrul cercului de rulare de minim 840 mm) în vederea
remorcarii trenurilor daca grosimea buzei rotii, masurata la 10 mm deasupra cercului de rulare, este de minim:
A) 21 mm; B) 22 mm; C) 20 mm;

Raspuns: B

36.

[#5138] La trenurile de calatori si mixte se admite locomotiva împingatoare nelegata la tren si frâna

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

37.

[#4601] La trenuri de calatori si mixte nu se admite locomotiva împingatoare:

A) cu masa mai mare de 30 tone. B) cu putere de tractiune mai mare decât a locomotiva din capul trenului. C)
nelegata la tren si frîna.

Raspuns: C

38.

[#22701] În toate cazurile de circulatie prin împingere a trenurilor frâna automata trebuie sa fie activa.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

39.

[#3221] Personalului de locomotiva îi este interzis sa scoata nejustificat din functie instalatii de siguranta si vigilenta,
instalatiile de control punctual al vitezei trenului si de înregistrare a parametrilor locomotivei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

40.

[#3090] În cazul deplasarii regie a personalului de locomotiva, pentru luarea în primire a locomotivei în vederea
remorcarii, efectuarea manevrei, timpul necesar pentru aceasta deplasare va intra în calculul serviciului continuu
maxim admis pe locomotiva

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

41.

[#22710] Daca trenul este retinut în statie în vederea cercetarilor, banda vitezometrului se scoate în prezenta
unui membru al comisiei de investigare si în prezenta mecanicului de locomotiva si se semneaza de catre acestia.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
42.

[#2646] Cum se va proceda în cazul în care este necesara ruperea unui sigiliu al instalatiilor de pe locomotiva?

A) Aceasta se va mentiona în carnetul de bord unde se va arata si cauza. B) Se va informa verbal operatorul de
circulatie si se vor preciza cauzele. C) Este interzisa ruperea unuia sau mai multor sigilii.

Raspuns: A

43.

[#22717] Pâna la sosirea comisiei de investigare, în cazul unui accident/incident produs pe infrastructura
feroviara publica, seful statiei sau înlocuitorul sau delimiteaza zona de infrastructura feroviara cu relevanta în
stabilirea cauzelor si face primele constatari privind producerea acestuia, dupa care, împreuna cu sefii subunitatilor
prezenti la locul producerii, încheie procesul-verbal de constatare preliminara.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

44.

[#5078] Ce se verifica, din punct de vedere al prevenirii incendiilor, dupa pornirea motoarelor diesel?

A) deconectarea releelor sau contactorilor, care asigura pornirea motorului diesel pentru a fi sigura functionarea. B)
Se verifica înca o data indicatiile nivelului lichidului de racire si combustibil. C) daca toate instalatiile functioneaza
normal si numai dupa aceea va pune locomotiva în miscare.

Raspuns: C

45.

[#5070] Ce masuri se iau, pâna la sosirea comisiei de investigare, de catre seful statiei sau înlocuitorul sau, împreuna
cu sefii subunitatilor prezenti la locul producerii unui accident/incident pe infrastructura feroviara publica?

A) Încheie procesul-verbal de constatare preliminara si verifica starea tehnica a vehiculelor motoare si remorcate din
compunerea trenului, precum si a infrastructurii. B) Încheie procesul-verbal de constatare preliminara si verifica cât
mai operativ conditiile de vizibilitate existente la fata locului. C) Încheie procesul-verbal de constatare preliminara,
constata starea personalului implicat, efectuând proba alcooltest si procedeaza la prelevarea probei biologice.

Raspuns: C

46.

[#3364] Daca vehiculului feroviar motor se pune în serviciu dupa remizare într-o statie care nu este deservita de o
unitate de tractiune, iar la efectuarea operatiunilor de punere în serviciu se constata piese, instalatii si echipamente
lipsa sau defecte care interzic iesirea acestora din unitate, mecanicul de locomotiva va aviza seful de tura si
operatorul RC

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

47.
[#4792] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte care interzic iesirea vehiculului feroviar
motor din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) obiectele de inventar si piesele de rezerva; oglinzile retrovizoare; defectiuni la echipamentul electric


semnalizate/indicate de instalatiile respective ale locomotivei, inclusiv punerea la masa a circuitelor de comanda sau
de forta ale locomotivei; izolatoare conturnate sau sparte ale aparatelor care nu pot fi scoase din circuit prin izolare.
B) defectiunile la aparatajul electric remediate pentru circulatia pâna la unitatea de traciune de domiciliu; izolatoare
conturnate sau sparte ale aparatelor care se pot scoate din circuit prin întreruperea circuitului: osii montate
restrictionate, de personalul de specialitate, din punct de vedere al vitezei de circulatie. C) oglinzi retrovizoare fara
încalzire electrica; defectiunile la aparatajul electric remediate pentru circulatia pâna la unitatea de tractiune de
domiciliu; cutia locomotivei prezinta deprecieri ale stratului de vopsea.

Raspuns: A

48.

[#5544] La manevra se admit urmatoarele sisteme de frânare: frânare electrica, frânare magnetica, frânare
electromagnetica, frânarea combinata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

49.

[#3368] Proba de functionare a inductorului de pe locomotiva pentru frecventa de 2000 Hz se face prin trecere cu
locomotiva peste inductorul de control, iar în lipsa acestuia, cu locomotiva în stationare, se misca discul metalic la
partea inferioara a inductorului de la postul de conducere de unde se face verificarea, în ambele cazuri trebuie sa se
produca frânarea de urgenta.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

50.

[#4789] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte ce interzic iesirea vehiculului feroviar motor
din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) locomotiva nu are în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la
un aparat la altul; adaosurile sub arcurile suspensiei locomotivei difera ca grosime. B) locomotiva nu are în dotare
saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la un aparat la altul; aparatele de
protectie nu sunt sigilate cu sigiliu aparinând unitaii de tractiune. C) instalatiile de frâna de orice fel cu care este
dotata locomotiva; aparatele de masura si indicatoare, inclusiv lampile de control; instalatiile si aparatele de
protectie inclusiv supapele de siguranta; piese ale suspensiei locomotivei.

Raspuns: C

51.

[#22767] Regimul sau regimurile de schimb care se aplica pe un vagon indica daca este un vagon de marfa al
retelei sau un vagon de marfa privat ori închiriat.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

52.

[#5225] Pozitia 2 a robinetului KD2 este:

A) De mers. B) De frânare totala. C) Alimentare cu soc de umplere.

Raspuns: A

53.

[#5222] Pozitia 1 a robinetului KD2 este pozitia de:

A) Alimentare cu soc de umplere. B) Frânare de serviciu. C) Frânare rapida.

Raspuns: A

54.

[#3338] Schimbatorul M-P se utilizeaza pentru a efectua frânarea în doi timpi.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

55.

[#2569] Ce reprezinta fortele de frânare în cazul frânarii unui vehicul feroviar?

A) Sunt forte rezistente exterioare care actioneaza asupra rotilor, în sensul invers deplasarii. B) Sunt rezistente la
înaintare care actioneaza asupra transformatorului, în sensul invers miscarii. C) Sunt forte interioare care actioneaza
asupra rotilor, în sensul invers miscarii.

Raspuns: A

56.

[#22806] Personalul cu sarcini în manipularea si completarea foii de parcurs este obligat sa utilizeze foaia de
parcurs numai în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

57.

[#22808] Personalul cu sarcini în manipularea si completarea foii de parcurs este obligat sa pastreze în buna
stare foaia de parcurs.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

58.

[#22801] Urmatorul personal are sarcini în manipularea si completarea foii de parcurs:

A) Mecanicul de locomotiva. B) Seful de depou. C) Mecanicul ajutor.

Raspuns: A

59.

[#22789] Imaginea prezentata reprezinta:

A) Acoperirea unui obstacol sau a locului de executare a lucrarii daca aceasta se afla între schimbatorul de cale de la
intrarea în statie si semnalul de intrare. B) Acoperirea unui obstacol sau a locului de executare a lucrarii, daca
aceasta se afla pe un schimbator de cale. C) Acoperirea unui obstacol sau a locului de executare a lucrarii, daca
aceasta se afla pe schimbatorul de cale de la intrare.

Raspuns: B

60.

[#5060] Cu ce viteza se circula în cazul când la locomotiva apar defecte la piese de la suspensie, în linie curenta cu
declivitate de peste 6 ‰?

A) mecanicul conduce cu viteza stabilita pâna la prima statie. B) se solicita locomotiva de ajutor si cu aceasta se va
circula cu viteza maxima de 5 km/h. C) va circula cu viteza maxima de 20 km /h cu deosebita atentie pâna în prima
statie si apoi se cere locomotiva de ajutor.

Raspuns: B

61.

[#22833] La terminarea manevrei vagoanelor încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile",
acestea pot fi garate pe orice linie de garare din statie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

62.

[#5128] În cadrul lucrarilor pregatitoare ale probei complete se verifica la toate vehiculele feroviare remorcate, din
tren, daca toate robinetele frontale de aer de la semiacuplarile de aer cuplate sunt deschise, cu exceptia celui de la
ultimul vehicul feroviar din tren

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
63.

[#22830] Pentru deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor în circulatie nu se efectueaza
investigare conform reglementarilor din HG 117/ 2010.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

64.

[#3331] Operatiile de manevra trebuie sa fie conduse de un singur agent, denumit manevrant.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

65.

[#22817] Este permisa depasirea la manevra a semnalelor luminoase care au parcursuri de manevra
centralizate electrodinamic sau electronic a caror indicatie ordona oprirea, cu indicatie dubioasa sau stinse.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

66.

[#22861] Prin tractiune electrica se întelege, în general transportul de marfuri si persoane cu ajutorul unor
vehicule electrice neautomate, vehicule care sunt propulsate de motoare electrice de tractiune dar care nu au sursa
proprie de energie electrica, alimentarea facându-se de la o sursa exterioara.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

67.

[#22859] Rearmarea dispozitivului de siguranta si vigilenta, dupa producerea frânarii de urgenta se poate face
fara asteptarea golirii complete a aerului din conducta generala si oprirea trenului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

68.

[#4953] Din punct de vedere al felului curentului, aparatele electrice din dotarea vehiculului feroviar motor se împart
in aparate electrice pentru curent continuu si aparate electrice pentru curent alternativ?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

69.
[#22854] Motoarele electrice de tractiune fara colector sunt: - Motoare trifazate asincrone (de inductie): -
Motoare trifazate sincrone

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

70.

[#5053] De câte feluri este frânarea electrica?

A) Frânarea recuperativa si reostatica. B) Frânarea regenerativa. C) Frânarea pe discuri de frâna.

Raspuns: A

71.

[#22337] Pentru un anumit drum de frânare procentul de masa frânata depinde de panta caracteristica, de
viteza trenului si de tipul frânei

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

72.

[#5113] Frânarea electromagnetica se poate folosi în circulatia trenurilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

73.

[#5112] Tonajele trenurilor care pot fi remorcate cu locomotive la vitezele stabilite sunt prevazute în livretele de
mers.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

74.

[#22349] Tonajul frânat real al unui tren este suma maselor frânate, exprimate în tone, ale tuturor vehiculelor
echipate cu frâna automata activa care intra în compunerea trenului, inclusiv locomotivele în actiune.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

75.

[#22339] Însemnarea ordinelor referitoare la modificarile din livret se înscriu în:

A) Livret de mers. B) Buletinul de avizare a restrictiilor - BAR. C) Ordinul de circulatie.


Raspuns: A

76.

[#5004] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “când portiunile de linie slabite nu pot fi
semnalizate corespunzator".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

77.

[#4987] În ordinul de circulatie se înscriu “conditii de circulatie, de manevra sau mentiuni rezultate din cazurile
prevazute în instructiunile de serviciu".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

78.

[#5002] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “la modificarea conditiilor înscrise în BAR".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

79.

[#3048] Ordinul de circulatie se înmâneaza mecanicului "când se expediaza un tren pe linie dubla sau paralela, iar pe
linia alaturata - paralela – se fac încarcari/descarcari în si din vagoane sau se efectueaza lucrari".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

80.

[#3054] Ordinul de circulatie se înmâneaza mecanicului “ la îndrumarea trenurilor suplimentare de calatori sau marfa
dupa mersuri întocmite cu ocazia îndrumarii lor sau în conditiile de circulatie din livret a unui tren prevazut în grafic".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

81.

[#4819] Care este indicatia transmisa conform imaginii de mai jos?

A) Semnalul luminos de intrare este pe liber pentru directia indicata. B) Semnalul luminos de iesire este pe liber
pentru directia indicata. C) Semnalul luminos de iesire este pe oprire.

Raspuns: C
82.

[#4823] În imaginea de mai jos, indicatorul da indicatia:

A) Punctul de unde mecanicul trebuie sa circule cu viteza înscrisa pe indicator. B) Punctul de unde mecanicul trebuie
sa ia masuri de reducere a vitezei trenului. C) Punctul de unde trenul poate sa circule cu viteza stabilita.

Raspuns: A

83.

[#4131] În cazul utilizarii frânei electrice cu ce se asigura oprirea trenului?

A) Cu frâna hidrodinamica. B) Cu frâna electrica. C) Cu frâna automata.

Raspuns: C

84.

[#4165] Unde se amplaseaza semnalele luminoase repetitoare pentru linii înfundate?

A) Se amplaseaza înaintea semnalului de iesire de în statia CF anterioara. B) Se amplaseaza într-un loc ca sa poata fi
percepute de IDM. C) Se amplaseaza la capatul peroanelor în statiile terminus, deoarece din acest loc mecanicul nu
poate observa indicatiile semnalului de iesire.

Raspuns: C

85.

[#2474] Daca linia falsa nu este prevazuta cu semnal de intrare, intrarea trenului în statie este permisa:

A) dupa oprirea trenului în dreptul semnalului de intrare al liniei normale, dupa care, mecanicul va conduce trenul cu
viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebita atentie, va supraveghea linia si va regla viteza în functie de vizibilitate, pâna
la semnalul urmator. B) dupa oprirea trenului în dreptul semnalului de intrare al liniei normale, numai pe baza
ordinului de circulatie înmânat mecanicului de catre agentul statiei, dupa care, mecanicul va conduce trenul cu viteza
de cel mult 100 km/h, cu deosebita atentie pâna la semnalul urmator. C) dupa oprirea trenului în dreptul semnalului
de intrare al liniei normale, numai pe baza ordinului de circulatie înmânat mecanicului de catre agentul statiei, dupa
care, mecanicul va conduce trenul cu viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebita atentie pâna la semnalul urmator.

Raspuns: C

86.

[#22369] Modul de comunicare între mecanicii locomotivelor echipate cu instalatii de radiotelefon se


stabileste prin reglementari speciale.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

87.
[#5147] Mecanicul care remorca un tren de marfa si care nu este deservit de sef de tren, nu va pleca cu trenul daca
nu se afla în posesia aratarii vagoanelor si pachetului cu documente.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

88.

[#4638] Ce documente este obligat sa verifice personalul de locomotiva înainte de plecarea trenului, dintr-o statie
din parcurs?

A) ordinul de serviciu, aratarea vagoanelor, inventarul locomotivei. B) carnetul de bord, PTE-ul statiei, programul de
lucru. C) livretul de mers, BAR-ul, ordinul de circulatie.

Raspuns: C

89.

[#22364] În cazul conducerii simplificate, când cladirea statiei se afla pe partea stânga a sensului de mers, la
pornirea trenului se procedeaza astfel:

A) Mecanicul se deplaseaza în stânga cabinei locomotivei pentru a percepe în mod direct semnalul "pornirea
trenului" dat de IDM sau un agent. B) IDM sau agentul se vor deplasa pe partea dreapta a cabinei locomotivei de
unde vor da semnalul "pornirea trenului". C) Semnalul "pornirea trenului" se da prin statia radiotelefon de catre
seful de tren.

Raspuns: A

90.

[#22353] La trenurile deservite de sef de tren, originalul aratarii vagoanelor si dupa caz, pachetul cu
documentele vagoanelor din compunerea trenului, se predau:

A) Sefului de tren B) Mecanicului ajutor C) Mecanicului locomotivei care remorca trenul

Raspuns: A

91.

[#22386] La frânarea mixta se folosesc frânele automate si saboti de mâna, când nu se asigura procentul de
masa frânata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

92.

[#4808] În ce consta proba partiala?

A) verificarea integritatii timoneriei de frâna la vagoanele atasate sau introduse în tren. B) verificarea existentei
sabotilor de frâna la vagoanele atasate sau introduse în tren. C) verificarea functionarii frânelor automate si de mâna
ale vagoanelor atasate sau introduse în tren.
Raspuns: C

93.

[#4802] Cum se procedeaza atunci când trenul a plecat din ultima statie cu oprire si mecanicul trenului nu a fost
avizat despre existenta restrictiei de viteza mai mare de 20 km/h, pe linia de primire/ trecere, într-o statie cu semnal
luminos de intrare?

A) trenul va intra în statie pe baza indicatiei de chemare. B) trenul nu va fi oprit la semnalul de intrare si va intra în
statie pe baza semnalelor date de agenti. C) trenul va intra în statie pe baza BAR chiar daca nu este mentionata
restrictia.

Raspuns: A

94.

[#22378] Frânarea de serviciu se poate executa:

A) În trepte sau total. B) Numai total. C) Numai în trepte.

Raspuns: A

95.

[#2627] Ce tipuri de frâna si ce schimbator de regim trebuie sa aiba vagoanele care intra în compunerea trenurilor de
calatori?

A) sunt admise numai vagoane cu frâna cu actiune rapida cu schimbator de regim "marfa – persoane" (G – P), "marfa
– persoane – rapid" (G – P – R), iar mânerul schimbatorului de regim poate sa fie asezat în orice pozitie pentru ca nu
are nici o influenta. B) sunt admise numai vagoane cu frâna cu actiune rapida cu schimbator de regim "marfa –
persoane – rapid – magnetica" (G – P – R – Mg) sau "persoane – rapid – magnetica" (P – R – Mg), iar mânerul
schimbatorului de regim trebuie sa fie asezat în pozitia care asigura cea mai mica masa frânata. C) sunt admise
numai vagoane cu frâna cu actiune rapida si vagoane cu frâna echipate cu schimbator de regim "marfa – persoane"
(G – P), "marfa – persoane – rapid" (G – P – R), "persoane – rapid" (P – R), "marfa – persoane – rapid – magnetica" (G
– P – R – Mg) sau "persoane – rapid – magnetica" (P – R – Mg), iar mânerul schimbatorului de regim trebuie sa fie
asezat în pozitie corespunzatoare trenului remorcat.

Raspuns: C

96.

[#21152] Care din obligatiile mecanicului de locomotiva îl ajuta pentru realizarea unei circulatii economice în
remorcarea unui tren?

A) cunoasterea depoului, a semnalelor din depou, amplasarea liniilor de remizare din depou respectiv a locului de
alimentare cu motorina a locomotivelor diesel. B) cunoasterea triajelor de pe sectia respectiva, precum si a modului
de conducere a celorlalti participanti în remorcarea respectivului tren. C) cunoasterea sectiilor de remorcare,
cunoasterea caracteristicilor de functionare a vehiculului feroviar motor si al tipului de frâna a trenului.

Raspuns: C

97.
[#4949] Utilizarea locomotivelor cu motoare moderne, common-rail, poate duce la scaderea consumului de
combustibil?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

98.

[#5157] Pentru economia de combustibil sau energie electrica, la circulatia în palier, se va circula astfel: cât mai
aproape de curentul uniorar în perioada de accelerare, urmata de o perioada de mers lansat cu controlerul închis
pâna la scaderea vitezei cu 10 – 15 km/h sub cea prevazuta în livretul de mers.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

99.

[#3603] Una dintre cauzele care pot conduce la cresterea consumului de combustibili la locomotivele diesel este:

A) Remorcarea trenurilor cu un tonaj mai mic decât cel din livretul de mers. B) Indicatoarele de motorina indica
eronat cantitatea de motorina din rezervorul principal. C) Functionarea defectuoasa a frânei directe a locomotivei.

Raspuns: A

100.

[#4947] Personalul de locomotiva trebuie sa remorce trenurile în mod economic?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

101.

[#18474] Interzicerea circulatiei trenurilor pentru o perioada de timp limitata, din cauza unor lucrari complexe
ce impun întreruperea continuitatii caii sau din alte cauze care nu fac posibila circulatia trenurilor, chiar si cu
restrictie de viteza, se numeste închidere de linie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

102.

[#22404] În perioada temperaturilor ridicate sau foarte scazute, în functie de starea tehnica a caii, pentru
siguranta circulatiei trenurilor, pe calea fara joante se pot introduce restrictii de viteza neprevazute prin ordin de
circulatie înmânat mecanicului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

103.
[#2673] Când este considerat un transport exceptional?

A) Daca din cauza dimensiunilor lui a gabaritului sau greutatii lui nu poate fi admis sa circule decât cu respectarea
unor conditii tehnice sau de exploatare speciale. B) Când sarcina pe osie este de 20 de tone si este asigurata
integritatea marfii transportate. C) Când vagoanele încarcate au cel mult 4 osii chiar daca poarta semnul RIV.

Raspuns: A

104.

[#22412] În cazul unor lucrari pentru agentii economici, cum ar fi subtraversari ale caii ferate, se vor
introduce:

A) Restrictii de viteza prevazute. B) Restrictii de viteza neprevazute. C) Limitari de viteza.

Raspuns: A

105.

[#3100] În perioada cu temperaturi ridicate sau foarte scazute se pot introduce restrictii de viteza?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

106.

[#8635] Viteza maxima admisa la manevra când executa miscari izolate, indiferent de sensul de mers este de 40
km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

107.

[#8638] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva împinge vehiculele pe o linie libera este de 40 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

108.

[#8637] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva împinge vehiculele pe o linie libera este de 25 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

109.

[#8625] Viteza maxima de circulatie depinde de:


A) felul trenului, tipul frânei, caracteristicile vehiculelor care intra în compunerea trenului, starea liniilor si lucrarilor
de arta existente pe sectia de circulatie. B) tipul autorizatiilor detinute de personalul de locomotiva si de personalul
de miscare. C) sistemul de semnalizare adoptat la manevra în statie.

Raspuns: A

110.

[#8619] Viteza maxima cu care se efectueaza manevra poate fi limitata prin planul tehnic de exploatare a statiei sau
prin ordin de circulatie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

111.

[#5399] Butonul de comanda “Atentie" al instalatiei de control punctal al vitezei, montat pe pupitrul de conducere al
locomotivei se utilizeaza pentru readucerea instalatiei în stare de functionare, dupa o frânare de urgenta (rapida).

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

112.

[#5406] Durata (timpul t) cât sta aprinsa lampa galbena a instalatiei de control punctal al vitezei de pe pupitrul de
conducere al locomotivei la influenta inductorului de 1000 Hz depinde de durata actionarii de catre mecanic a
butonului “Atentie".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

113.

[#5659] Care imagine reprezinta reperul semnalelor luminoase de intrare, de iesire, de parcurs sau de ramificatie?

A) B) C)

Raspuns: C

114.

[#5089] Ce comanda instalatia de control punctal al vitezei la depasirea vitezelor de control V1 sau V2?

A) frânarea rapida si oprirea trenului; B) oprirea motorului diesel (deconectarea disjunctorului); C) decuplarea
transmisiei si aducerea la mersul în gol a motorului diesel;

Raspuns: A

115.

[#2635] Cum se realizeaza rearmarea dispozitivului de siguranta si vigilenta (DSV) dupa intrarea în functie (dupa ce s-
a produs frânarea rapida)?
A) Se asteapta golirea completa a aerului din conducta generala, si oprirea trenului, se pune maneta inversorului pe
pozitia "ÎNAINTE" sau "ÎNAPOI", se elibereaza pedala pentru cca. 1 secunda, dupa care se apasa, mentinându-se în
aceasta pozitie si apoi se actioneaza butonul "Rearmare"; B) Se strânge frâna de mâna a locomotivei, se
deconecteaza siguranta de 6 A de protectie a instalatiei si se aduce robinetul de izolare a electroventilului ce
deserveste dispozitivul în pozitia "IZOLAT"; C) Se deconecteaza siguranta de 6 A de protectie a instalatiei, se apasa
pedala pentru cca. 30 secunde, dupa care se elibereaza, mentinându-se în aceasta pozitie si se pune levierul de pe
cofretul instalatiei la 180 grade fata de pozitia normala de functionare;

Raspuns: A

116.

[#4884] Pe ce baza se face oprirea trenului în cazul în care necesitatile de exploatare impun oprirea acestuia într-o
statie prin care urma sa treaca fara oprire, în cazul statiilor înzestrate cu instalatii de centralizare electrodinamica
(CED) si cu instalatii de centralizare electronica (CE), precum si în statiile ale caror semnale de intrare dau indicatii
asupra semnalului de iesire?

A) pe baza ordinului de circulatie si a semnalului de chemare; B) pe baza indicatiei date de semnalul de intrare si a
semnalului de iesire aflat în pozitie de oprire; C) pe baza semnalelor date de agenti cu instrumente portative;

Raspuns: B

117.

[#4876] Când se face scoaterea sabotilor de mâna la manevra vagoanelor?

A) la primirea programului de manevra; B) numai dupa legarea locomotivei; C) la intrarea locomotivei pe convoiul de
vagoane;

Raspuns: B

118.

[#3143] Viteza maxima cu care se manevreaza vagoanele încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile"
este cel mult 30 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

119.

[#3145] Gararea vagoanelor încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile" se face numai pe linii
iluminate, acoperite la extremitati cu alte vagoane.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

120.

[#2655] Pentru care vehicule feroviare se admite manevra prin îmbrâncire si oprirea cu saboti de mâna sau frâne de
cale, fara sa tamponeze si fara sa fie tamponate?
A) Vagoane încarcate cu obiecte cu masa indivizibila mai mare de 20 t sau a caror încarcatura risca sa se deplaseze
când cuplarea nu se face cu viteza redusa; B) Vagoane încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile", cu
clor lichid sau gaze lichefiate; C) Vagoane încarcate cu marfuri sau vietati;

Raspuns: A

121.

[#4173] Limitele incintei unei statii sunt:

A) Semnalele de intrare dintr-un capat al statiei si axa statiei B) Semnalele luminoase pitice de manevra din ambele
capete ale statiei C) Semnalele de intrare din ambele capete ale statiei

Raspuns: C

122.

[#5646] Baliza avertizoare instalata înaintea semnalelor prevestitoare care arata ca semnalul prevestitor este la 300
m, are urmatoarea indicatie:

A) B) C)

Raspuns: A

123.

[#5115] Mersul trenurilor se stabileste prin grafic de circulatie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

124.

[#5178] Urmatoarea baliza avertizoare indica faptul ca:

A) Atentie, semnalul de avarie este la 1000 m. B) Atentie, semnalul de avarie este la 900 m. C) Atentie, semnalul de
avarie este la 200 m.

Raspuns: B

125.

[#3446] Balizele avertizoare, "Atentie, semnalul de avarie este la 900 m", instalate înaintea acestora, pe distante
între statii neînzestrate cu bloc de linie automat, au urmatorul aspect:

A) B) C)

Raspuns: A

126.
[#3905] La ce distanta de locul de executare a lucrarilor în linie curenta, se amplaseaza paleta alba cu trei benzi
orizontale albastre?

A) la o distanta de cel putin 1200 m fata de limitele locului lucrarii. B) la o distanta de cel putin 800 m fata de limitele
locului lucrarii. C) la o distanta de cel putin 20 m fata de limitele locului lucrarii.

Raspuns: A

127.

[#5023] La trecerea trenului, pe lânga paleta pentru semnalizarea locului de executare a lucrarilor, mecanicul este
obligat sa dea semnalul "PERICOL!" cu fluierul, claxonul sau trompeta vehiculului feroviar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

128.

[#4843] Paleta din imaginea de mai jos, se utilizeaza pentru:

A) Pentru semnalizarea locurilor de executare a lucrarilor la linii. B) Pentru semnalizarea portiunilor de linie slabita.
C) Pentru semnalizarea portiunilor de linie închisa.

Raspuns: A

129.

[#3625] În cazul în care apar neconcordante între viteza avizata prin ordin de circulatie si cea indicata pe teren, peste
portiunea de linie slabita, mecanicul de locomotiva va respecta:

A) viteza cea mai mica. B) Viteza înscrisa în Ordinul de circulatie C) Viteza indicata pe teren.

Raspuns: A

130.

[#3902] La ce distanta se amplaseaza discurile galbene pentru semnalizarea unei portiuni de linie închisa din linie
curenta?

A) La distanta de cel putin 1000 m de la discul rosu se aseaza în ambele parti, pe partea dreapta a liniei, în sensul de
mers al trenului, câte un disc cu fata galbena spre tren. B) La o distanta egala cu drumul de frânare pe sectia
respectiva, de la discul rosu se aseaza în ambele parti, între sinele caii, câte un disc cu fata galbena spre tren. C) La
distanta de cel putin 1200 m de la discul rosu se aseaza în ambele parti, pe partea dreapta a liniei, în sensul de mers
al trenului, câte un disc cu fata galbena spre tren.

Raspuns: C

131.
[#22266] Comunicarea transmisa prin telefon la un numar redus de unitati CFR atunci când comunicarea
respectiva trebuie sa fie cunoscuta si executata într-un termen foarte scurt se numeste "Nota telefonica sau
dispozitie scrisa".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

132.

[#22260] Daca în parcurs apare necesitatea opririi neprevazute a unui tren în linie curenta, iar trenul este
deservit si de al doilea agent, mecanicul trenului este obligat:

A) sa ia masuri de înlaturare a obstacolelor, daca acest lucru este posibil. B) sa dea semnale de "Strânge frâna" cu
fluierul sau sirena locomotivei, daca nu poate lua legatura cu seful de tren. C) sa dea semnale de "Atentie" cu fluierul
sau sirena locomotivei, daca nu poate lua legatura cu seful de tren.

Raspuns: C

133.

[#2619] Ce masuri se iau înaintea începerii remedierilor, în cazul opririlor neprevazute în linie curenta datorita unor
nereguli aparute la vehiculul feroviar motor?

A) remedierile se vor efectua numai dupa oprirea trenului în fata primului semnal care ordona oprirea. B)
remedierile se vor efectua numai dupa sosirea si oprirea trenului în prima statie. C) remedierile se vor efectua numai
dupa oprirea trenului si asigurarea acestuia contra pornirii din loc.

Raspuns: C

134.

[#22255] În cazuri bine justificate (ceata, viscol, întreruperea tuturor mijloacelor de comunicatie, vizibilitate
necorespunzatoare a semnalelor) comunicarile radiotelefonice pot înlocui indicatia semnalelor si a instalatiilor de
siguranta a circulatiei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

135.

[#2614] Ce obligatii au agentii, însarcinati cu strângerea frânelor de mâna, în cazul aparitiei, în parcurs, a necesitatii
opririi trenului în linie curenta?

A) sa fie atenti, ca la semnalul IDM, sa strânga frânele de mâna ale vagoanelor care le-au fost repartizate în acest
scop, numai dupa ce s-au asigurat ca trenul a fost frânat cu frânele automate. B) sa amplaseze saboti de mâna la
vagoanele repartizate si la semnalul mecanicului sa verifice functionarea frânelor automate la vagoanele din
compunerea trenului. C) sa strânga imediat frâna de mâna a vagonului pe care îl ocupa si la semnalul mecanicului sa
strânga si restul frânelor de mâna ale vagoanelor care le-au fost repartizate.

Raspuns: C
136.

[#22296] Prin linia falsa se întelege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dubla, înzestrata cu BLA
banalizat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

137.

[#5186] În cazul în care locomotiva de ajutor nu mai este necesara, mecanicul va renunta la solicitarea acesteia în
mod similar celui în care a solicitat-o si nu va pune trenul în miscare decât dupa primirea încuviintarii scrise de la
IDM, transmisa prin radiotelefon, telefon sau în scris, cu numar din registrul unic de cai libere, comenzi si miscare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

138.

[#4640] La primirea trenului pe o linie înfundata din statie, viteza de trecere peste macazul aparatului de cale de
intrare al liniei de primire nu trebuie sa depasesca viteza de:

A) 40 km/h B) 50 km/h. C) 15 km/h

Raspuns: C

139.

[#22298] În ordinul de circulatie înmânat mijlocului de ajutor ce se expedieaza spre capul trenului ramas în
linie curenta pe sectii de circulatie înzestrate cu BLA, se mentioneaza:

A) Circulati cu viteza stabilita, cu respectarea restrictiilor de viteza, fara a lua în considerare semnalele de trecere ale
BLA, cu exceptia celor care fac functia de semnal de avarie, pâna la km… (distanta de cel putin 1 km de locul unde se
gaseste trenul oprit) si cu viteza de cel mult 20 km/h de la km… pâna la km… B) Circulati cu viteza maxima de 20
km/h, cu respectarea restrictiilor de viteza, fara a lua în considerare semnalele de trecere ale BLA, cu exceptia celor
care fac functia de semnal de avarie, pâna la km… C) Circulati cu viteza maxima de 40 km/h, cu respectarea
restrictiilor de viteza, pâna la km… (distanta de cel putin 1 km de locul unde se gaseste trenul oprit) si cu viteza de cel
mult 20 km/h de la km… pâna la km…

Raspuns: B

140.

[#22317] Semnalul luminos prevestitor al semnalului de intrare cu doua indicatii din figura are aspectul si da
indicatiile urmatoare:

A) LIBER cu viteza stabilita! Semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita. B) LIBER cu viteza stabilita! Semnalul
urmator este pe liber cu viteza redusa. C) LIBER cu viteza stabilita. ATENTIE! Semnalul urmator ordona oprirea

Raspuns: C
141.

[#22452] Semnalele date cu instrumente portative servesc numai pentru circulatie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

142.

[#22444] Ce reprezinta semnalul dat de agentul din imagine?

A) Înainte. B) Încet. C) Opreste.

Raspuns: B

143.

[#22439] Care din imaginile urmatoare reprezinta modul de transmitere a semnalului OPRESTE?

A) B) C)

Raspuns: A

144.

[#22429] Cum se dau semnalele de îmbrâncire de catre agenti pe timp de zi, când locomotiva diesel hidraulica
este asezata cu partea motorului în fata?

A) Se misca steguletul galben în arc de cerc, jos înaintea corpului si în acelasi timp se dau doua sunete scurte cu
fluierul de mâna. B) Se misca repede steguletul galben în arc de cerc, jos înaintea corpului si în acelasi timp se dau
doua sunete lungi cu fluierul de mâna. C) Se misca repede steguletul galben în arc de cerc, jos înaintea corpului si în
acelasi timp se dau trei sunete scurte cu fluierul de mâna.

Raspuns: B

145.

[#5287] Semnalul "Trecerea fara oprire a trenului data de impiegatul de miscare, în statiile fara semnal de iesire" se
da: Ziua - impiegatul de miscare misca discul manual cu fata verde spre mecanic, deasupra capului. Noaptea -
impiegatul de miscare misca lanterna cu lumina verde, spre mecanic, deasupra capului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

146.

[#5150] Avizarea accidentelor/incidentelor produse pe calea ferata, în toate cazurile se realizeaza în doua etape: a)
înstiintarea verbala; b) avizarea propriu-zisa.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

147.

[#22482] Organizarea si verificarea starii personalului cu responsabilitati în siguranta pe calea ferata la


intrarea si în timpul serviciului constituie un atribut al:

A) operatorului de miscare. B) agentilor economici feroviari. C) gestinarului de infrastructura publica.

Raspuns: B

148.

[#5153] În cazurile în care s-au înregistrat loviri ale vehiculelor rutiere de catre trenurile în circulatie, personalul de
locomotiva opreste si face o evaluare a urmarilor impactului si daca nu s-au înregistrat victime omenesti sau
accidentati, îsi continua drumul, daca starea tehnica a caii ferate si a vehiculelor feroviare permite continuarea
circulatiei feroviare în conditiile asigurarii sigurantei feroviare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

149.

[#22468] Ce masuri ia personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei daca în timpul serviciului, constata
ca neregula sesizata pune în pericol iminent siguranta pe calea ferata?

A) avizezeaza pe orice cale conducerea subunitatii celei mai apropiate. B) avizeaza operatorul de tractiune pentru
înstiintarea celorlalte institutii. C) avizeaza prin intermediul numarului de urgenta 112 organele competente.

Raspuns: A

150.

[#22466] În cazurile în care s-au înregistrat loviri ale vehiculelor rutiere de catre trenurile în circulatie, iar daca
nu s-au înregistrat victime omenesti sau accidentati mecanicul de locomotiva opreste si face o evaluare a urmarilor
impactului si, în functie de acestea îsi continua drumul, daca are avizul sefului de statie sau al înlocuitorului acestuia,
prezent la locul producerii accidentului/incidentului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

151.

[#22517] În timpul actiunii de stingere a incendiului va exista o supraveghere reciproca între mecanic si
mecanicul ajutor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

152.

[#22516] Personalul de locomotiva va fi instruit periodic din normele PSI.


A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

153.

[#22508] În cazul în care sare bandajul rotoric al motorului electric de tractiune viteza de deplasare pâna la
prima statie va fi:

A) sub 15 km/h. B) numai cu motorul suspendat pe carucior special. C) sub 20 km/h.

Raspuns: A

154.

[#5189] La automotoarele moderne pentru siguranta pasagerilor, usile nu se mai pot deschide în timpul parcursului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

155.

[#22491] În cazul epuizarii stingatoarelor înainte de lichidarea totala a începutului de incendiu, mecanicul de
locomotiva va folosi ca masura extrema apa din instalatia de racire a MD, inclusiv pentru stingerea focarelor din
blocul aparatelor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

156.

[#22542] Locomotiva la care s-a produs arderea va ramâne la prima statie pâna la sosirea delegatului din
depoul cel mai apropiat, care va decide asupra modului de circulatie a locomotivei pâna la depoul de domiciliu.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

157.

[#22541] În scopul unei interventii rapide si sigure în cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva,
personalul de locomotiva se va folosi la stingerea focului si de apa din instalatia de racire, dar numai dupa dezlegarea
tuturor surselor de curent.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

158.

[#3400] Personalul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata care a luat
cunostinta de producerea unui accident sau a unui incident în incinta unei subunitati este obligat sa anunte de îndata
conducerea acelei subunitati sau a punctului de lucru.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

159.

[#22532] Mecanicul locomotivei electrice în conducere în sistem simplificat, în scopul unei interventii rapide si
sigure în cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva ce operatie executa prima data?

A) Cheama seful de tren pe locomotiva. B) Deconecteaza locomotiva si coboara pantograful. C) Anunta dispecerul
energetic pentru scoaterea liniei de contact de sub tensiune.

Raspuns: B

160.

[#2565] Pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, precum si în cazul sectiilor de circulatie cu
conducere în sistem dispecer, personalul (mecanicul) care a luat cunostinta de producerea unui accident/incident
este obligat sa ia de îndata masuri de înstiintare a:

A) Seful sectiei de linii. B) Sefului statiei sau pe înlocuitorul acestuia. C) Conducatorului turei de serviciu de la
regulatorul de circulatie.

Raspuns: C

161.

[#2558] Ce se considera “incendiu"?

A) Arderea rapida care se dezvolta fara control în timp si spatiu, si care poate provoca distrugeri importante de
bunuri materiale, sau poate pune în pericol viata oamenilor, pentru a carei lichidare este necesara utilizarea
metodelor, procedeelor, mijloacelor si substantelor de stingere adecvate. B) Arderea pentru a carei lichidare este
necesara utilizarea metodelor, mijloacelor si substantelor de stingere adecvate. C) Arderea care se dezvolta fara
control, dar care prin interventia personalului de locomotiva sau altor formatii a fost lichidata.

Raspuns: A

162.

[#5122] Plugurile de zapada, în actiune de deszapzire vor avea ca semnale de cap si fine de tren felinare
corespunzatoare cu lumini de culoare galbena atît ziua cât si noaptea.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

163.

[#5123] Mecanicii de locomotiva de la trenurile în circulatie sunt obligati sa comunice datele referitoare la
eventualele suluri de zapada pe care le întâlnesc în parcurs primei statii de cale ferata care urmeaza dupa locul unde
a facut constatarea - prin radio, telefon sau catre mecanicii de locomotiva pe care îi întâlnesc, în parcurs, pe linia
vecina.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

164.

[#3076] Se considera incendiu arderea care se dezvolta cu control, dar care prin interventia personalului de
locomotiva sau altor formatii a fost lichidata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

165.

[#3037] Pe durata actiunii de deszapezire, instalatiile de control ale vitezei de pe plug si de pe locomotiva
împingatoare nu se scot din functie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

166.

[#22575] Trenul de interventie cu macara va fi solicitat în cazul vagoanelor pe boghiuri, deraiate si


necirculabile.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

167.

[#3866] Reperul pentru indicarea sfârsitului semnalizarii luminoase cu trepte multiple de viteza este format:

A) dintr-o placa dreptunghiulara de culoare alba pe care sunt înscrise cu culoare neagra literele "TMV", taiate de o
linie neagra oblica. B) dintr-o placa dreptunghiulara de culoare galbena pe care sunt înscrise cu culoare neagra
literele "TMV", taiate de o linie neagra oblica. C) dintr-un disc de culoare galbena pe care sunt înscrise cu culoare
neagra literele "TMV", taiate de o linie neagra oblica.

Raspuns: B

168.

[#2858] Pe durata de interventie la locul accidentului sau incidentului feroviar, vehiculului feroviar motor care
remorca trenul de interventie va ramâne la dispozitia:

A) Se înapoiaza la unitatea de domiciliu B) Sefului echipei de interventie C) Operatorului de la Regulatorul de


circulatie

Raspuns: B

169.

[#3868] Reperul pentru indicarea începutului blocului de linie automat cu patru indicatii este format:
A) dintr-o placa de forma romb de culoare galbena pe care sunt înscrise cu culoare neagra literele "BLA 4 I". B) dintr-
o placa dreptunghiulara de culoare galbena pe care sunt înscrise cu culoare neagra literele "BLA 4 I". C) dintr-o placa
dreptunghiulara de culoare alba pe care sunt înscrise cu culoare neagra literele "BLA 4 I".

Raspuns: B

170.

[#3853] Ordinul de circulatie este:

A) un formular tipizat si înseriat, prin care se aduc în scris, la cunostinta IDM, conditii în legatura cu circulatia
trenurilor si/sau executarea manevrei. B) un formular tipizat si înseriat, prin care se aduc în scris, la cunostinta
mecanicului si dupa caz, conducatorului manevrei, conditii în legatura cu circulatia trenurilor si/sau executarea
manevrei. C) un formular tipizat si înseriat, prin care se aduc în scris, la cunostinta mecanicului, parametrii tehnici ai
locomotivei care remorca trenul.

Raspuns: B

Testul nr. #106520

1.

[#2761] Ce conditii trebuie sa îndeplineasca personalul care întretine si/sau manipuleaza instalatii, aparate si
dispozitive de siguranta circulatiei?

A) sa aiba varsta minima de 20 de ani. B) sa fie instruit si autorizat în acest scop si sa detina asupra sa autorizatia
necesara desfasurarii acestei activitati. C) sa fie apt medical sau psihologic pentru manipularea instalatiilor sau
dispozitivelor de siguranta circulatiei.

Raspuns: B

2.

[#2727] În timpul serviciului, daca nu sunt trenuri în circulatie se permite personalului cu responsabilitati în siguranta
circulatiei sa doarma sau sa se aseze în pozitii favorabile somnului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

3.

[#2824] Dispozitiile privind executarea serviciului primite de la personalul cu o functie ierarhic superioara se executa
integral si la timp, cu exceptia celor care pun în pericol siguranta circulatiei, a calatorilor, a bunurilor încredintate la
transport, precum si a celor care contravin normelor specifice de protectie a muncii pentru transporturile pe calea
ferata iar pentru îndeplinirea unei dispozitii, executantul poarta raspunderea împreuna cu organul ierarhic superior
care a dat dispozitia.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
4.

[#2775] Personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei, care desfasoara pe proprie raspundere activitati în
legatura cu circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare, trebuie sa detina autorizatia necesare exercitarii
functiei, eliberata de unitatea angajatoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

5.

[#3034] Regulamentul de exploatare tehnica se aplica numai pentru liniile de cale ferata din România care au
ecartamentul normal – 1435 mm – si pentru viteze maxime de circulatie de pâna la 125 km/ora.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

6.

[#21158] Examinarea medicala a persoanelor cu atributii în siguranta transporturilor se efectueaza în scopul


verificarii starii de sanatate, a depistarii precoce a afectiunilor medicale incompatibile cu functia pentru care se
solicita examinarea, precum si pentru prevenirea aparitiei acestor afectiuni.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

7.

[#21166] Salariatii cu atributii în siguranta transporturilor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1260
din 10 octombrie 2013 au obligatia sa se prezinte la examinarea periodica medicala si psihologica la data stabilita,
conform programarii.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

8.

[#489] Analizele de siguranta circulatiei, care reprezinta o componenta a sistemului de management al sigurantei
circulatiei, se vor programa periodic la subunitatile de cale ferata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

9.

[#490] Analizele de siguranta circulatiei, reprezinta o componenta a sistemului de management al sigurantei


circulatiei pentru reteaua de cale ferata.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

10.

[#29] Pentru care personal se aplica sanctiunea desfacerii disciplinare a contractului individual de munca în cazul
constatarii consumului de alcool?

A) personalului care la testarea cu fiola alcoolscop, la prezentare sau în timpul serviciului, reactivul s-a colorat în
verde (indiferent de înaltime) însa dupa efectuarea probei de sânge s-a primit comunicarea laboratorului de analiza
cu mentiunea "ALCOOL ÎN SÂNGE SUB 0,5‰"; B) personalului, la care nu i s-a putut face proba de sânge din motive
obiective, dar la testarea cu fiola alcoolscop reactivul s-a înverzit pe întreaga înaltime si care din constatarea
consemnata în procesul – verbal rezulta în mod evident ca se afla sub influenta bauturilor alcoolice; C) personalului
caruia din motive obiective nu i s-a recoltat proba de sânge, iar la testarea cu fiola alcoolscop reactivul nu s-a colorat
în verde complet, pe baza procesului – verbal de constatare unde s-au consemnat si cauzele neluarii probei de sânge;

Raspuns: B

11.

[#77] "Alb-lunar", permite miscarile de manevra sau circulatia trenurilor, cu viteza prevazuta în reglementarile
specifice.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

12.

[#75] "Verde" interzice circulatia trenurilor cu viteza stabilita.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

13.

[#78] "Verde" permite circulatia trenurilor cu viteza stabilita.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

14.

[#3651] În mod exceptional, în caz de pericol, semnalele de oprire, atât pentru circulatie, cât si pentru manevra se
pot da de oricine si cu orice obiect, sau numai cu mâna.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

15.

[#3674] Semnalul de iesire permite sau interzice trecerea unui tren, dintr-o zona în alta zona a statiei
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

16.

[#526] Capatul Y al unei statii de CF, este considerat:

A) Capatul statiei spre sudul geografic B) Capatul statiei opus directiei spre Bucuresti C) Capatul statiei spre Bucuresti

Raspuns: B

17.

[#524] Linie situata în incinta statiei aflata în prelungirea liniei curente, fara abatere la intrare sau iesire se numeste:

A) Linie abatuta B) Linie de evitare C) Linie directa

Raspuns: C

18.

[#3769] Fiecare tren trebuie sa poarte un numar si sa circule dupa un mers dinainte stabilit

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

19.

[#92] Pentru stabilirea prioritatii în circulatie, fiecarui tren i se atribuie un rang.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

20.

[#88] Punctele de sectionare sunt: statiile, haltele de miscare, posturile de miscare în linie curenta si semnalele
luminoase de trecere ale blocului de linie automat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

21.

[#22638] Pentru a putea deservi/conduce locomotiva, personalul de locomotiva nu trebuie neaparat sa detina
autorizatiile necesare exercitarii functiei/activitatii pe care o desfasoara si/sau manipularii instalatiilor de siguranta
circulatiei pe care le utilizeaza în timpul serviciului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

22.
[#22635] Personalul de locomotiva care desfasoara activitati si/sau operatiuni în legatura cu circulatia
trenurilor si manevra vehiculelor feroviare este obligat sa cunoasca si sa respecte prevederile din reglementarile
specifice functiei/activitatii pe care o exercita.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

23.

[#3187] Personalul de locomotiva va înscrie în foaia de parcurs ora la care a fost comandat si s-a prezentat la seful de
tura sau operatorul din statie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

24.

[#3599] Cunoasterea / recunoasterea unei sectii de circulatie se efectueaza prin:

A) Parcurgerea cel putin de doua ori pe timp de zi, într-un singur sens, a sectiei de circulatie sau a portiunii din sectia
de circulatie pe care urmeaza sa remorce trenul B) Parcurgerea cel putin de doua ori pe timp de zi si de doua ori pe
timp de noapte, în ambele sensuri, a sectiei de circulatie sau a portiunii din sectia de circulatie pe care urmeaza sa
remorce trenul C) Parcurgerea o singura data pe an, într-un singur sens, a sectiei de circulatie sau a portiunii din
sectia de circulatie pe care urmeaza sa remorce trenul

Raspuns: B

25.

[#22683] Pentru a putea deservi/conduce locomotiva, personalul de locomotiva trebuie sa obtina calificativ
minim A la verificarea competentelor profesionale.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

26.

[#4940] Personalului de locomotiva nu trebuie sa aiba o tinuta decenta si o comportare corespunzatoare,

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

27.

[#5029] Personalului de locomotiva îi este interzis sa paraseasca vehiculul feroviar motor în timpul serviciului, fara
respectarea reglementarilor în vigoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
28.

[#5033] Personalului de locomotiva îi este interzis sa doarma sau sa aiba preocupari în afara celor de serviciu.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

29.

[#22622] Manevrarea locomotivelor electrice care nu sunt în actiune se face numai cu pantografele ridicate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

30.

[#3918] Cum se pot manevra prin triere pe cocoasa sau pe plan înclinat locomotivele si automotoarele care nu sunt
în actiune?

A) Numai cu agent (agenti) la frâna. B) Numai daca sunt dotate cu saboti de mâna. C) Este interzisa strict manevrarea
prin triere a locomotivelor si automotoarelor care nu sunt în actiune.

Raspuns: A

31.

[#22628] Pierderile de aer maxim admise sunt de 0,1 bar pe minut de la presiunea de regim la rezervorul
principal.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

32.

[#5497] În cadrul verificarilor tehnice la locomotive se verifica functionarea pantografelor la LE si rame electrice.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

33.

[#5500] La punerea în serviciu a vehiculului feroviar motor se face verificarea si însusirea înscrisurilor obligatorii din
documentele aflate în cabina de conducere si din carnetul de bord.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

34.

[#3192] Personalul care preda locomotiva în tranzit într-o statie se considera în serviciu pâna la plecarea din statie a
trenului pe care l-a remorcat, sau cel mult 15 minute daca durata stationarii trenului respectiv este mai mare.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

35.

[#22586]

Presiunea în cilindrii de frâna trebuie sa atinga valorile:

Tip vehicul feroviar motor:

i1) Automotoare

i2) LE 5100 kW

i3) LDE

Valoare presiune:

r1) 2,1 bar;

r2) 5 bar;

r3) 4 bar;

r4) 3,6 bar;

r5) 4,8 bar.

A) (i1-r2) (i2-r1) (i3-r4). B) (i1-r5) (i2-r1) (i3-r2). C) (i1-r3) (i2-r4) (i3-r1).

Raspuns: A

36.

[#5138] La trenurile de calatori si mixte se admite locomotiva împingatoare nelegata la tren si frâna

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

37.

[#22700] Timpul de conducere efectiva a locomotivei este cumulul de secvente din serviciul continuu maxim
admis pe locomotiva, în care personalul de locomotiva realizeaza efectiv actul de conducere a locomotivei sau
deservirea acesteia, participa la desfasurarea proceselor tehnologice privind efectuarea manevrei feroviare,
compunerea sau descompunerea trenului, efectuarea probelor regulamentare de frâna, conducerea si/sau
deservirea locomotivelor de multipla tractiune.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

38.

[#22723] În timpul serviciului, personalul de locomotiva raspunde de:

A) Utilizarea corespunzatoare a echipamentului de protectie. B) Utilizarea corespunzatoare a carnetului de rapoarte.


C) Completarea corespunzatoare a carnetului de bord al locomotivei, cu datele cerute de formular, ce-i revin.

Raspuns: C

39.

[#3221] Personalului de locomotiva îi este interzis sa scoata nejustificat din functie instalatii de siguranta si vigilenta,
instalatiile de control punctual al vitezei trenului si de înregistrare a parametrilor locomotivei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

40.

[#3090] În cazul deplasarii regie a personalului de locomotiva, pentru luarea în primire a locomotivei în vederea
remorcarii, efectuarea manevrei, timpul necesar pentru aceasta deplasare va intra în calculul serviciului continuu
maxim admis pe locomotiva

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

41.

[#22719] În cazul de accident/incident procesul-verbal de constatare preliminara, declaratiile luate, precum si


toate celelalte documente în legatura cu producerea accidentului/incidentului se predau investigatorului principal.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

42.

[#22721] În cazul în care accidentul/incidentul nu s-a produs pe infrastructura feroviara publica, atributiile de
cercetare preliminara revin conducatorului subunitatii operatorului economic care desfasoara operatiuni de
transport feroviar sau, dupa caz, responsabilului cu siguranta circulatiei feroviare al acestuia.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

43.

[#5072] Frânarea rapida se utilizeaza când:

A) la viteze de peste 120 km/h. B) se gareaza în mod normal un tren în statie. C) este periclitata siguranta circulatiei
Raspuns: C

44.

[#5075] Traficul feroviar are prioritate de trecere în urmatoarele cazuri:

A) Doar daca mecanicul da semnale de "Atentie" cu fluierul, claxonul sau sirena locomotivei/automotorului. B) De
regula, nu are prioritate de trecere. C) În toate cazurile.

Raspuns: C

45.

[#22736] Identificarea si ridicarea tuturor probelor materiale, necesare pentru desfasurarea în bune conditii a
procedurii de investigare a accidentelor si incidentelor, dupa consultarea organelor de urmarire penala daca este
cazul, se efectueaza:

A) Numai de catre comisia de investigare. B) Numai de catre politia TF. C) Numai de catre seful de depou sau
înlocuitorul acestuia.

Raspuns: A

46.

[#4790] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte care interzic iesirea vehiculului feroviar
motor din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) piese ale timoneriei de frâna, inclusiv sigurantele timoneriei frânei; piese ale aparatului de rulare: lagare de osie
cu cuzineti sau rulmenti, lagare de biela, cutii de unsoare; aparatele de ciocnire si legare; instalatia de nisipare a
liniei. B) sabotii de frâna nu sunt uzati egal si sigurantele timoneriei nu au aceeasi forma; sigiliile cutiilor de osie nu
sunt puse de aceeasi unitate de tractiune; unul dintre tampoane este plat. C) sabotii de frâna nu sunt uzati egal si
sigurantele timoneriei nu au aceeasi forma; unul dintre tampoane este plat; nu este aceeasi cantitate de nisip în
fiecare nisa.

Raspuns: A

47.

[#5533] Manevra prin triere pe plan înclinat si oprirea cu saboti de mâna sau frâne de cale, fara sa tamponeze si fara
sa fie tamponate se admite pentru vagoane încarcate cu oameni, fara a fi legate de vehiculul feroviar motor care le
manevreaza.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

48.

[#5544] La manevra se admit urmatoarele sisteme de frânare: frânare electrica, frânare magnetica, frânare
electromagnetica, frânarea combinata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)
49.

[#3369] La instalatia INDUSI, proba de functionare a inductorului, pentru frecventa de 1000 Hz se face prin aplicarea
unui disc de tabla la capatul inductorului de pe locomotiva, la partea opusa stecherului, se apasa butonul de proba si
se aprinde lampa galbena.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

50.

[#4789] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte ce interzic iesirea vehiculului feroviar motor
din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) instalatiile de frâna de orice fel cu care este dotata locomotiva; aparatele de masura si indicatoare, inclusiv
lampile de control; instalatiile si aparatele de protectie inclusiv supapele de siguranta; piese ale suspensiei
locomotivei. B) locomotiva nu are în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor
difera de la un aparat la altul; aparatele de protectie nu sunt sigilate cu sigiliu aparinând unitaii de tractiune. C)
locomotiva nu are în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la un
aparat la altul; adaosurile sub arcurile suspensiei locomotivei difera ca grosime.

Raspuns: A

51.

[#4735] Când se realizeaza slabirea completa a frânelor, la sistemele de frânare moderabile?

A) în momentul în care robinetul frânei automate este manipulat de locomotiva împingatoare. B) în momentul când
în conducta generala s-a restabilit presiunea de regim. C) în momentul în care robinetul frânei automate este
manipulat în pozitie de frânare rapida.

Raspuns: B

52.

[#5226] Pozitia 3 a robinetului KD2 este:

A) De mers. B) Neutra. C) De slabire a frânei.

Raspuns: B

53.

[#22771] Marcajul unificat de identificare al vagoanelor de marfa se compune din marcajul în cifre si marcajul
în litere.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

54.
[#22765] Timoneria frânei cu actiune simetrica are dezavantajul fata de cea a frânei cu actiune asimetrica ca
este mai complicata si este mai grea.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

55.

[#2571] Vehiculele feroviare motoare si vagoanele trebuie sa fie echipate cu aparate de tractiune si legare care sa
reziste la o forta de tractiune de:

A) Maximum 200 A B) Maximum 100 kV C) Minimum 300 kN

Raspuns: C

56.

[#22807] Personalul cu sarcini în manipularea si completarea foii de parcurs este obligat sa efectueze în foaia
de parcurs numai înregistrarile care îi revin prin reglementarile specifice în vigoare, ramânând raspunzator de
exactitatea datelor înscrise.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

57.

[#22803] Urmatorul personal are sarcini în manipularea si completarea foii de parcurs:

A) Seful de depou. B) Revizorul de locomotiva. C) Revizorul tehnic de vagoane.

Raspuns: C

58.

[#5124] Pentru acoperirea portiunilor de linie închisa pentru circulatie, de pe liniile din incinta statiilor sunt folosite
discuri rosii si se ecliseaza macazurile.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

59.

[#22790] Imaginea prezentata reprezinta:

A) Acoperirea unui obstacol sau a locului de executare a lucrarii, daca aceasta se afla pe schimbatorul de cale de la
intrare. B) Acoperirea unui obstacol sau a locului de executare a lucrarii daca aceasta se afla între schimbatorul de
cale der la intrarea în statie si semnalul de intrare. C) Acoperirea unui obstacol sau a locului de executare a lucrarii,
daca aceasta se afla pe un schimbator de cale.

Raspuns: B
60.

[#5127] Daca portiunile de linie slabita din linie curenta sau din statie nu se pot semnaliza pe teren, din cauza
conditiilor locale, aceasta se aduce la cunostinta personalului de locomotiva, prin planul tehnic de exploatare sau
condica de ordine.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

61.

[#22834] La vagoanele de marfa atasate la urma trenurilor de calatori se admite ca acestea sa nu fie echipate
cu semnal de alarma.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

62.

[#4692] În ce pozitie trebuie fixate robinetele frontale de aer la semiacuplarile vehiculelor din compunerea unui
tren?

A) deschise, cu exceptia celui de la ultimul vehicul feroviar din tren; B) sigilate, cu exceptia celui de la ultimul vehicul
feroviar din tren; C) închise, cu exceptia celui de la ultimul vehicul feroviar din tren;

Raspuns: A

63.

[#5129] În cadrul lucrarilor pregatitoare ale probei complete se verifica la toate vehiculele feroviare remorcate, din
tren, daca toate schimbatoarele de regim "G-P", "G-P-R", "P-R", "G-P-R-Mg" sau "P-R-Mg", precum si robinetele de
izolare sunt asezate în pozitia corespunzatoare, cu exceptia vagoanelor încarcate cu marfuri periculoase din
categoria explozibilelor, a caror frâna automata trebuie sa fie izolata si mânerul robinetului de izolare sigilat

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

64.

[#22825] În cazul dezlegarii locomotivei împingatoare legate la tren si frâna de catre agentul OTF/OMF, acesta
are obligatia sa puna cupla vagonului de semnal în cârlig, semiacuplarile de aer în suporti si sa semnalizeze
regulamentar trenul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

65.

[#646] Pentru a fi mentinut pe loc trenul se va da dupa caz urmatorul semnal acustic:

A) "Agentul de la urma trenului sa plece la acoperirea obstacolului" B) "Strânge frâna" C) "Slabeste frâna"
Raspuns: B

66.

[#22859] Rearmarea dispozitivului de siguranta si vigilenta, dupa producerea frânarii de urgenta se poate face
fara asteptarea golirii complete a aerului din conducta generala si oprirea trenului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

67.

[#4953] Din punct de vedere al felului curentului, aparatele electrice din dotarea vehiculului feroviar motor se împart
in aparate electrice pentru curent continuu si aparate electrice pentru curent alternativ?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

68.

[#2592] Care este lantul cinematic la locomotiva tip LDM?

A) Motorul diesel, transmisia electrica, cutia de viteze, inversorul de mers, atacul de osie simplu sau dublu. B)
Motorul diesel, cuplajul principal, cutia de viteze, inversorul de mers, atacul de osie, osia motoare. C) Motorul pe
benzina, transmisia hidraulica, cutia de viteze, inversorul de mers, atacul de osie, osia motoare.

Raspuns: B

69.

[#22849] Lipsa de tensiune din dispozitivul de siguranta si vigilenta determina oprirea trenului prin frânare de
urgenta.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

70.

[#22837] Cine are obligatia de a semna în carnetul de bord dupa mentionarea datei si orei de izolare a
dispozitivului de siguranta si vigilenta în parcurs?

A) Mecanicul ajutor. B) Mecanicul de locomotiva si mecanicul ajutor. C) Mecanicul de locomotiva.

Raspuns: B

71.

[#5114] În compunerea trenurilor de marfa se admit numai frâne cu actiune înceata?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)
72.

[#3082] La calculul tonajului trenului se ia în considerare masa locomotivelor în actiune.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

73.

[#3986] Tonajele trenurilor care pot fi remorcate de locomotive la viteza stabilita sunt prevazute în:

A) Regulamentul nr. 004 B) Documentele însotitoare ale trenului C) Livretele de mers

Raspuns: C

74.

[#22344] Datele consemnate în foaia de parcurs la îndrumarea trenului vor fi certificate prin semnatura
agentului care a facut înscrierea si prin aplicarea stampilei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

75.

[#22340] Masa frânata a unui vehicul feroviar dotat cu echipament de frâna reprezinta:

A) O marime care se ia în calcul la mentinerea constanta a vitezei vehiculului. B) O marime care se ia în calcul la
demarajul vehiculului. C) O marime care caracterizeaza capacitatea de frânare a vehiculului.

Raspuns: C

76.

[#4988] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “la defectarea inductoarelor din cale, atât în
incinta statiei cât si în linie curenta".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

77.

[#4814] Care este indicatia transmisa conform imaginii de mai jos?

A) ATENTIE! - începe blocul de linie automat cu patru indicatii. B) ATENTIE! - se sfârseste semnalizarea luminoasa cu
trepte multiple de viteza. C) ATENTIE! - începe semnalizarea luminoasa cu trepte multiple de viteza.

Raspuns: C

78.
[#5002] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “la modificarea conditiilor înscrise în BAR".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

79.

[#3616] La trecerea trenului remorcat fara locomotiva împingatoare peste o portiune de linie slabita, reluarea vitezei
stabilite se va putea face la aprecierea mecanicului când:

A) ultimul vagon a depasit semnalizarea care indica terminarea portiunii de linie slabita. B) primul vagon a depasit
semnalizarea care indica terminarea portiunii de linie slabita. C) locomotiva a depasit semnalizarea care indica
terminarea portiunii de linie slabita.

Raspuns: A

80.

[#3057] Ordinul de circulatie se înmâneaza mecanicului “când pe linia de primire exista o restrictie de viteza,
prevazuta în BAR, cuprinsa între 50 km/ora si 60 km/h".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

81.

[#4147] Pentru ce se utilizeaza frâna electrica la frânarea locomotivelor electrice izolate?

A) Pentru mentinerea vitezei, cât si pentru reducerea acesteia pâna la circa 30 km/h. B) Pentru reducerea sarcinii
electrice pe motoarele de tractiune. C) Pentru oprirea locomotivei la punct fix.

Raspuns: A

82.

[#4819] Care este indicatia transmisa conform imaginii de mai jos?

A) Semnalul luminos de intrare este pe liber pentru directia indicata. B) Semnalul luminos de iesire este pe liber
pentru directia indicata. C) Semnalul luminos de iesire este pe oprire.

Raspuns: C

83.

[#2874] Indicatorul pentru halte comerciale sau puncte de oprire în linie curenta este:

A) un panou dreptunghiular de culoare albastra în care este înscris felul haltei si numele acesteia cu litere de culoare
galbena. B) un panou dreptunghiular de culoare portocaliu în care este înscris felul haltei si numele acesteia cu litere
de culoare neagra. C) un panou dreptunghiular de culoare rosie în care este înscris felul haltei si numele acesteia cu
litere de culoare alba.
Raspuns: A

84.

[#5142] Care este indicatia transmisa de semnalul luminos de intrare cu doua indicatii, conform imaginii de mai jos?

A) LIBER cu viteza de cel mult 30 km/h cu deosebita atentie pâna la semnalul urmator. B) LIBER cu viteza de cel mult
20 km/h cu deosebita atentie pâna la semnalul urmator. C) OPRESTE fara a depasi semnalul!

Raspuns: B

85.

[#4143] Ce trenuri se pot frâna numai cu frâna electrica pe pante pâna la 15 la mie?

A) Trenurile de calatori cu tonaje pâna la 850 t si convoaiele de locomotive electrice B) Trenurile de locomotive
diesel-electrice C) Convoaie de locomotive hidraulice.

Raspuns: A

86.

[#5147] Mecanicul care remorca un tren de marfa si care nu este deservit de sef de tren, nu va pleca cu trenul daca
nu se afla în posesia aratarii vagoanelor si pachetului cu documente.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

87.

[#22368] La trenurile fara sef de tren, pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului se
sigileaza si se preda mecanicului, împreuna cu originalul aratarii vagoanelor, numai cu semnatura de primire.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

88.

[#22369] Modul de comunicare între mecanicii locomotivelor echipate cu instalatii de radiotelefon se


stabileste prin reglementari speciale.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

89.

[#3354] În cazul trenurilor remorcate cu multipla tractiune si fara sef de tren, nota de repartizare a frînelor de mâna
se preda mecanicului locomotivei împingatoare.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: B (fals)

90.

[#2588] Fiecare tren trebuie sa fie însotit de urmatoarele documente:

A) Foaia de parcurs a locomotivei, carnetul de bord a locomotivei, aratarea vagoanelor, nota de repartizare a
frânelor, buletin de avizare a restrictiilor. B) Foaia de parcurs a locomotivei, aratarea vagoanelor, nota de repartizare
a frânelor de mâna numai la trenurile de marfa, documentele de transport ale vehiculelor feroviare din compunerea
trenului, conform reglementarilor specifice. C) Foaia de parcurs a locomotivei, carnetul de bord al locomotivei,
aratarea vagoanelor, ordin de circulatie, buletin de avizare a restrictiilor, registrul RRLISC.

Raspuns: B

91.

[#4811] Cum se asigura mentinerea pe loc a trenurilor care au în compunere vagoane S. Z. D. transpuse la care
trebuie completat tonajul pâna la tonajul necesar de frânat:

A) Cu frâna de rastare. B) Cu frâna de mâna a locomotivei. C) Cu saboti de mâna.

Raspuns: C

92.

[#4867] În timpul mersului când se poate rupe un tren din vina mecanicului?

A) când nu se tine seama de ora de plecare. B) când nu se tine seama de rangul trenului. C) când nu se tine seama de
profilul liniei.

Raspuns: C

93.

[#4869] Cine face înlaturarea si constatarea neregulilor aparute la frâna automata sau la tren, în cazul opririi în linie
curenta cu declivitate de 5 la mie?

A) mecanicul, împreuna cu mecanicul ajutor. B) mecanicul ajutor împreuna cu agentul de la urma trenului, daca
exista; C) mecanicul de locomotiva va solicita meseriasi de specialitate pentru remediere;

Raspuns: B

94.

[#22378] Frânarea de serviciu se poate executa:

A) Numai în trepte. B) Numai total. C) În trepte sau total.

Raspuns: C

95.

[#2630] Cum se va regla pe panta, viteza trenului format numai din vagoane SZD transpuse, dupa efectuarea primei
depresiuni?
A) Prin frânari si slabiri în trepte. B) Prin frânari bruste si realimentari foarte mari ale conductei generale. C) Prin
frânari bruste si fara realimentari ale conductei generale.

Raspuns: A

96.

[#4951] Frâna electrica poate fi recuperativa?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

97.

[#4949] Utilizarea locomotivelor cu motoare moderne, common-rail, poate duce la scaderea consumului de
combustibil?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

98.

[#4686] Pentru economisirea combustibililor si a energiei electrice demararea unui tren se face astfel:

A) Demararea trenului se face pe treptele inferioare ale controlerului/mansei pentru a preveni ruperea trenului. B)
Demararea trenului se face într-un timp cât mai scurt pâna la viteza maxima de circulatie a trenului dupa care se
trece controlerul/mansa pe pozitia zero. C) Manipularea controlerului/mansei pe treapta maxima pentru a obtine o
forta de tractiune mare.

Raspuns: B

99.

[#3600] Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la vehiculele feroviare motoare?

A) Marirea turatiei de mers în gol a motorului diesel. B) Functionarea permanenta a instalatiei de nisipare la
vehiculului feroviar motor. C) Retragerea din serviciu a vehiculului feroviar motor care nu se încadreaza in normele
de consum.

Raspuns: C

100.

[#4947] Personalul de locomotiva trebuie sa remorce trenurile în mod economic?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

101.

[#22405] Ca urmare a degradarii premature a unor elemente componente ale infrastructurii sau
suprastructurii caii, pe timp limitat, se introduc restrictii de viteza.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

102.

[#22396] Restrictiile de viteza neprevazute se avizeaza prin:

A) Ordin de circulatie. B) Statia radiotelefon, de catre IDM. C) Seful de tura, la prezentarea la serviciu.

Raspuns: A

103.

[#22403] Restrictiile de viteza si limitarile de viteza se semnalizeaza pe teren.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

104.

[#22411] Manevrarea transporturilor exceptionale negabaritice sau cu tonaj depasit se face:

A) Numai pe plan înclinat. B) Prin tragere sau împingere. C) Nu se admite manevrarea transporturilor exceptionale
negabaritice sau cu tonaj depasit.

Raspuns: B

105.

[#3099] Circulatia prin statii a transporturilor negabaritice sau cu tonaj depasit se executa pe liniile stabilite prin PTE,
daca prin telegrama de aprobare, nu s-a stabilit altfel.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

106.

[#8638] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva împinge vehiculele pe o linie libera este de 40 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

107.

[#8632] În ce se masoara panta caracteristica?

A) în kgf/cm2; B) în mm/m; C) în m/secunda;

Raspuns: B

108.
[#8635] Viteza maxima admisa la manevra când executa miscari izolate, indiferent de sensul de mers este de 40
km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

109.

[#8624] Ce este viteza maxima de circulatie?

A) este viteza trenului pe portiuni de linie cu panta caracteristica mare. B) este viteza stabilita pentru tonajul minim
al sectiei. C) este viteza pe care trenul nu trebuie sa o depaseasca.

Raspuns: C

110.

[#8623] Panta caracteristica a unei sectii de circulatie este cea mai mare dintre pantele caracteristice ale sectiei
respective, se exprima în mm/m si este necesara la stabilirea procentelor de masa frânata si a vitezelor maxime de
circulatie ale trenurilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

111.

[#5653] Care imagine reprezinta: "Indicatorul numarul liniei"?

A) B) C)

Raspuns: A

112.

[#4739] Unde sunt amplasate inductoarele de cale de 500 Hz?

A) la 250 m înaintea semnalelor principale; B) la semnalele de avarie; C) în dreptul semnalelor care avertizeaza
reducerea vitezei;

Raspuns: A

113.

[#4893] Semaforul repetitor din figura da urmatoarea indicatie: Ziua - bratul ridicat la 45 grade, spre dreapta sensului
de mers. Noaptea - o unitate luminoasa de culoare verde, spre tren.

A) Semaforul urmator este pe liber. B) ATENTIE! Semaforul urmator ordona oprirea. C) Semaforul urmator este pe
liber cu viteza redusa.

Raspuns: A
114.

[#3423] Inductoarele de cale de 500 Hz sunt montate la semnalele principale care fac si functia de prevestitor al
semnalului imediat urmator.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

115.

[#2634] Cum se executa proba dispozitivului de siguranta si vigilenta (DSV), ciclul de siguranta (ciclul scurt), când
locomotiva este în stationare?

A) Se apasa pedala de actionare timp de 5 secunde, dupa care trebuie sa intre în functie soneria, iar dupa alte circa
30 secunde (pedala mentinându-se apasata) trebuie sa se comande frânarea; B) Se elibereaza pedala de actionare,
iar dupa 30 secunde trebuie sa intre în functie soneria si dupa alte 30 secunde trebuie sa se comande frânarea; C) Se
elibereaza pedala de actionare, iar dupa 2,5 secunde trebuie sa intre în functie soneria si dupa alte 2,5 secunde
trebuie sa se comande frânarea;

Raspuns: C

116.

[#5546] Mentinerea pe loc la trenurile de calatori care stationeaza cel mult 3 minute, pe linii cu declivitati de pâna la
6 ‰ inclusiv se face numai cu frâna directa a locomotivei, mecanicului fiindu-i interzis sa paraseasca postul de
conducere în acest timp.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

117.

[#5601] În cazul atasarii unei grupe de vagoane sau a unei locomotive la tren, daca locomotiva ramâne dincolo de
marca de siguranta IDM avizeaza verbal mecanicul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

118.

[#4886] Care sunt posibilitatile de garare a trenului în statie pe care le poate dispune IDM în cazul în care datorita
lungimii, trenul nu se poate gara între marcile de siguranta, respectiv între semnalul de iesire si marca de siguranta
de la urma trenului?

A) stationarea partii din urma a trenului în dreptul biroului de miscare; B) stationarea trenului cu locomotiva în
dreptul biroului de miscare; C) fractionarea trenului si gararea acestuia pe doua sau mai multe linii;

Raspuns: C

119.
[#5573] Cum se asigura mentinerea pe loc a locomotivei când mecanicul paraseste cabina de conducere?

A) cu frâna directa si prin strângerea frânelor de mâna de la ambele posturi de conducere sau din sala masinilor. B)
cu frâna directa neautomata si frâna indirecta automata. C) locomotiva se va asigura cu saboti de mâna în ambele
sensuri.

Raspuns: A

120.

[#5621]

Corelati corespunzator cazurile de asigurare cu modurile de asigurare a trenurilor si a grupurilor de vagoane:

Cazurile de asigurare a trenurilor si a grupurilor de vagoane

i1) Asigurarea trenurilor si a grupurilor de vagoane când stationeaza pe linii cu declivitate pâna la 2 ‰, înainte de
dezlegarea locomotivei se face…

i2) Asigurarea trenurilor si a grupurilor de vagoane când stationeaza pe linii cu declivitate peste 2 ‰, înainte de
dezlegarea locomotivei se face…

i3) Asigurarea trenurilor si a grupurilor de vagoane când stationeaza pe linii prevazute cu saboti de deraiere, înainte
de dezlegarea locomotivei se face…

Modurile de asigurare a trenurilor si a grupurilor de vagoane:

r1) prin strângerea numarului de frâne de mâna necesare mentinerii pe loc si cu saboti de mâna asezati la rotile
osiilor extreme ale ultimului vagon în capatul spre panta;

r2) cu saboti de mâna asezati la rotile osiilor extreme ale vagoanelor de capat;

r3) cu frânele de mâna ale vagoanelor de capat;

r4) prin strângerea numarului de frâne de mâna necesare mentinerii pe loc;

r5) prin strângerea frânelor de mâna necesare mentinerii pe loc si cu saboti de mâna asezati la rotile osiilor extreme
ale ultimului vagon în capatul spre sabotul de deraiere;

A) (i1-r4); (i2-r1); (i3-r5); B) (i1-r1); (i2-r4); (i3-r2); C) (i1-r2); (i2-r3); (i3-r4);

Raspuns: A

121.

[#5115] Mersul trenurilor se stabileste prin grafic de circulatie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
122.

[#5116] Numarul unui tren, stabilit prin graficul de circulatie, care circula în sensul spre Bucuresti, este un numar fara
sot.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

123.

[#5645] Baliza avertizoare instalata înaintea semnalelor prevestitoare care arata ca semnalul prevestitor este la 100
m, are urmatoarea indicatie:

A) B) C)

Raspuns: A

124.

[#5179] Urmatoarea baliza avertizoare indica faptul ca:

A) Atentie, semnalul de avarie este la 1000 m. B) Atentie, semnalul de avarie este la 900 m. C) Atentie, semnalul de
avarie este la 300 m.

Raspuns: A

125.

[#3084] Posturile ajutatoare de miscare din linie curenta care deservesc jonctiuni ale liniilor operatorilor economici
ce nu sunt acoperite de semnale, sunt puncte de sectionare?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

126.

[#5019] Pe poduri si în tuneluri daca din lipsa de gabarit sau vizibilitate nu se pot monta paletele sau balizele
necesare semnalizarii portiunilor de linie slabita, restrictia se va aplica pe jumatate din lungimea podului sau a
tunelului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

127.

[#4843] Paleta din imaginea de mai jos, se utilizeaza pentru:


A) Pentru semnalizarea locurilor de executare a lucrarilor la linii. B) Pentru semnalizarea portiunilor de linie slabita.
C) Pentru semnalizarea portiunilor de linie închisa.

Raspuns: A

128.

[#3898] În cazul semnalizarii unei portiuni de linie slabita, la ce distanta fata de paleta de culoare galbena pe o parte
si alba pe cealalta parte, se monteaza baliza avertizoare de forma dreptunghiulara de culoare galbena cu trei benzi
orizontale negre?

A) La 300 m. B) La 1000 m. C) La 100 m.

Raspuns: A

129.

[#3625] În cazul în care apar neconcordante între viteza avizata prin ordin de circulatie si cea indicata pe teren, peste
portiunea de linie slabita, mecanicul de locomotiva va respecta:

A) Viteza indicata pe teren. B) viteza cea mai mica. C) Viteza înscrisa în Ordinul de circulatie

Raspuns: B

130.

[#2484] Cum se semnalizeaza iesirea spre linia curenta cu obstacol, dintr-o statie vecina obstacolului, în cazul în care
este necesar sa se execute miscari de manevra peste macazurile de iesire?

A) Discul cu ambele fete rosii se amplaseaza pe partea dreapta a liniei, în sensul de iesire spre linia curenta cu
obstacol, în dreptul semnalului de intrare. B) Discul cu ambele fete albastre se amplaseaza între sinele liniei curente
cu obstacol, în dreptul semnalului de intrare. C) Discul cu ambele fete rosii se amplaseaza între sinele liniei curente
cu obstacol, în dreptul semnalului de intrare.

Raspuns: C

131.

[#22264] În cazul în care mecanicul unui tren aflat în circulatie constata un obstacol neprevazut care necesita
închiderea liniei curente, al doilea agent al trenului este obligat:

A) sa ia masuri pentru asigurarea semnalizarii obstacolului sau a locului care constituie un pericol în circulatia
trenurilor pe linia alaturata, daca este cazul. B) va aviza acest fapt, prin radiotelefon, impiegatilor de miscare din
statiile vecine. C) daca nu poate lua legatura cu mecanicul de locomotiva, iar trenul este oprit pe o portiune de linie
cu declivitate mai mare de 6 ‰, va strânge frânele de mâna ale vagoanelor din corpul trenului.

Raspuns: A

132.
[#22269] Daca oprirea neprevazuta a trenului se datoreaza unor nereguli aparute la vehiculele remorcate din
corpul trenului, constatarea si înlaturarea acestor nereguli se face de catre mecanicul ajutor, daca seful de tren nu
reuseste sa remedieze defectele la vehiculele din corpul trenului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

133.

[#22268] În cazul ramânerii în linie curenta a unor vagoane din compunerea trenurilor de marfa deservite în
echipa completa si care nu au agent la urma, raspunderea pentru asigurarea vagoanelor contra fugirii, respectiv
pentru ridicarea sabotilor de mâna, o are mecanicul de locomotiva.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

134.

[#5068] Comunicarile radiotelefonice pot înlocui indicatiile date de semnale sau de instalatiile de siguranta
circulatiei.

A) Nu înlocuiesc indicatiile date prin semnale si celelalte instalatii de siguranta circulatiei. B) În conditii de vizibilitate
redusa. C) Doar a semnalelor de manevra.

Raspuns: A

135.

[#2616] Cine are raspunderea pentru ridicarea sabotilor de mâna de la vagoanele ramase în linie curenta, din
compunerea trenurilor de marfa, care nu sunt deservite de agent la urma?

A) Mecanicul ajutor. B) Mecanicul locomotivei. C) Manevrantul de vagoane.

Raspuns: A

136.

[#5183] Circulatia timpurie si suprimarea opririi trenurilor de marfa, în statiile la care semnalul de intrare da indicatii
asupra semnalului de iesire, se face în baza indicatiei de liber a semnalului de iesire nemaifiind necesara avizarea
prin ordin de circulatie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

137.

[#5184] În cazul circulatiei trenurilor de marfa prin statii înzestrate cu semnal de intrare, care da indicatii asupra
pozitiei semnalului de iesire, trecerea trenului fara oprire se face numai pe baza indicatiei de liber a semnalului de
iesire.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

138.

[#22296] Prin linia falsa se întelege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dubla, înzestrata cu BLA
banalizat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

139.

[#22302] În ordinul de circulatie înmânat mijlocului de ajutor ce se expediaza spre urma trenului ramas în linie
curenta pe sectii de circulatie înzestrate cu BLA, se mentioneaza:

A) circulati cu viteza stabilita, cu respectarea restrictiilor de viteza, fara a lua în considerare semnalele de trecere ale
BLA, cu exceptia celor care fac functia de semnal de avarie, pâna la km… (distanta de cel putin 1 km de locul unde se
gaseste trenul oprit) si cu viteza de cel mult 20 km/h de la km… pâna la km… B) circulati cu viteza maxima de 20
km/h, cu respectarea restrictiilor de viteza, fara a lua în considerare semnalele de trecere ale BLA, cu exceptia celor
care fac functia de semnal de avarie, pâna la km… C) circulati pe baza semnalelor de trecere ale BLA cu viteza
stabilita, cu respectarea restrictiilor de viteza, pâna la primul semnal luminos care ordona oprirea, de unde veti
circula cu viteza maxima de 20 km/h pâna la km.... locul unde trebuie sa se acorde ajutorul.

Raspuns: C

140.

[#22311] Care este viteza maxima la darea înapoi a trenului oprit în linie curenta, fara o întelegere prealabila
cu impiegatul de miscare din statia care a expediat trenul?

A) 5 km/h. B) 10 km/h. C) 30 km/h.

Raspuns: A

141.

[#22440] Care din imaginile urmatoare reprezinta modul de transmitere a semnalului ÎNCET?

A) B) C)

Raspuns: A

142.

[#22451] Exceptie de la ordinul de a opri neconditionat în fata semnalelor care nu dau nici o indicatie sau care
dau indicatii dubioase, fac semnalele de parcurs de pe liniile înzestrate cu bloc de linie automat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

143.

[#22445] Ce reprezinta semnalul dat de agentul din imagine?


A) Opreste. B) Încet. C) Înapoi.

Raspuns: C

144.

[#5289] Semnalul "ÎNAPOI" se da: Ziua - se misca steguletul galben în arc de cerc, jos, înaintea corpului si în acelasi
timp se dau doua sunete lungi cu fluierul de mâna. Noaptea - se misca lanterna cu lumina alba în arc de cerc, jos
înaintea corpului si în acelasi timp se dau doua sunete lungi cu fluierul de mâna.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

145.

[#22423]

Corelati corespunzator semnalele date de agenti cu instrumente portative cu indicatia semnalului pe timp de zi
pentru proba frânei.

Semnalul

i1) Strânge frâna automata

i2) Slabeste frâna automata

i3) Frâna automata este în regula

Indicatia semnalului dat de agenti cu instrumente portative pe timp de zi

r1) se misca încet, lanterna cu lumina alba, în sus si în jos, cu bratul întins orizontal si în acelasi timp se dau mai multe
sunete lungi cu fluierul de mâna.

r2) se misca încet steguletul galben, în sus si în jos, cu bratul întins orizontal si în acelasi timp se dau mai multe
sunete lungi cu fluierul de mâna.

r3) se misca bratul înaintea corpului cu ciocanul în mâna, dintr-o parte în alta.

r4) bratele întinse în sus cu ciocanul în mâna dreapta se misca în arcuri de cerc si se vor împreuna deasupra capului
de mai multe ori.

r5) bratul întins în sus cu ciocanul.

A) (i1-r4); (i2-r3); (i3-r5). B) (i1-r3); (i2-r4); (i3-r1). C) (i1-r2); (i2-r3); (i3-r1).

Raspuns: A

146.
[#5153] În cazurile în care s-au înregistrat loviri ale vehiculelor rutiere de catre trenurile în circulatie, personalul de
locomotiva opreste si face o evaluare a urmarilor impactului si daca nu s-au înregistrat victime omenesti sau
accidentati, îsi continua drumul, daca starea tehnica a caii ferate si a vehiculelor feroviare permite continuarea
circulatiei feroviare în conditiile asigurarii sigurantei feroviare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

147.

[#5150] Avizarea accidentelor/incidentelor produse pe calea ferata, în toate cazurile se realizeaza în doua etape: a)
înstiintarea verbala; b) avizarea propriu-zisa.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

148.

[#22483] Cerintele obligatorii de siguranta feroviara care trebuie îndeplinite de catre toti operatorii economici
care desfasoara operatiuni de transport feroviar pe reteaua CFR sunt denumite:

A) Conditii de siguranta feroviara. B) Analize de siguranta a circulatiei. C) Norme nationale de siguranta feroviara.

Raspuns: C

149.

[#22472] Pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor precum si în cazul sectiilor de circulatie cu
conducere în sistem dispecer, personalul care a luat cunostinta de producerea unui accident sau incident este obligat
sa ia de îndata masuri de înstiintare a:

A) Impiegatului de miscare. B) Sefului de statie. C) Conducatorului turei de serviciu de la regulatorul de circulatie.

Raspuns: C

150.

[#5152] Personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare, în timpul serviciului, este obligat sa ia masuri
potrivit competentelor pe care le are, ori de câte ori constata o încalcare a prevederilor din reglementarile specifice
referitoare la siguranta feroviara, pentru a asigura respectarea acestora.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

151.

[#22519] În timpul actiunii de stingere a incendiului se vor utiliza mastile de gaze.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
152.

[#5193] În cazul în care timp de 60 minute nu se poate depista defectul aparut la vehiculului feroviar motor,
mecanicul v-a scurtcircuita protectiile respective si continua mersul pâna la prima statie din parcurs.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

153.

[#5195] La revizia efectuata în sala masinilor în timpul parcursului, mecanicul ajutor va urmari, din punct de vedere al
prevenirii incendiilor, ca temperatura uleiului sa nu depaseasca temperatura maxima de functionare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

154.

[#22497] În cazul incendiului produs sub linia electrificata sau în apropierea acesteia, se va aviza:

A) Energodispecerul. B) Seful de tura. C) Seful de statie.

Raspuns: A

155.

[#22491] În cazul epuizarii stingatoarelor înainte de lichidarea totala a începutului de incendiu, mecanicul de
locomotiva va folosi ca masura extrema apa din instalatia de racire a MD, inclusiv pentru stingerea focarelor din
blocul aparatelor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

156.

[#3979] Pentru prevenirea incendiilor personalul de locomotiva este obligat:

A) Sa scoata din functie instalatia antipatinaj; B) Sa scurtcircuiteze protectiile blocurilor de aparate; C) Sa verifice
starea sigiliilor la protectii (relee, contactoare, robineti), blocuri de aparate, capacele de acces la relee si alte
agregate specifice;

Raspuns: C

157.

[#3400] Personalul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata care a luat
cunostinta de producerea unui accident sau a unui incident în incinta unei subunitati este obligat sa anunte de îndata
conducerea acelei subunitati sau a punctului de lucru.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
158.

[#5047] În cazul conducerii simplificate la aparitia fumului sau flacarii la locomotiva, în timpul actiunii de pregatire si
stingere a focarului, va participa mecanicul de locomotiva si seful statiei, în vederea unei supravegheri reciproce în
scopul acordarii primului ajutor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

159.

[#22534] În scopul unei interventii rapide si sigure în cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva,
personalul de locomotiva în conducere în sistem simplificat prima data anunta prin radiotelefon sau alte mijloace de
comunicare aflate la dispozitie prin intermediul IDM, agenti L., operatori RC, locul unde a aparut degajarea de fum
sau flacara.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

160.

[#22526] În cazul în care bandajul rotoric la motoarelor electrice de tractiune a sarit, dupa dezlegarea si
izolarea cablurilor, locomotiva se remorca pâna la prima statie cu viteza redusa, dar nu mai mare de:

A) 35 km/h. B) 25 km/h. C) 15 km/h.

Raspuns: C

161.

[#2559] Stingatoarele cu bioxid de carbon se vor folosi pentru:

A) Bandaje si echipamente de frâna supraîncalzite. B) Motorina si ulei. C) Echipament electric din sala masinilor.

Raspuns: C

162.

[#2566] Cum actioneaza mecanicul de locomotiva în cazul deservirii simplificate la aparitia fumului sau flacarii la
vehiculul feroviar motor în scopul unei interventii rapide si sigure?

A) Avizeaza IDM si asteapta sosirea mijloacelor de interventie. B) Avizeaza IDM, da locomotiva defecta si asteapta
mijloace de ajutor. C) Depisteaza locul defectului functie de degajarea de fum sau flacara si de semnalizarea
protectiilor, pregateste locul de interventie deschizând dupa caz capace sau trape de vizitare si actioneaza cu
stingatoarele si alte mijloace (apa, nisip) aflate la dispozitie pentru lichidarea focarului.

Raspuns: C

163.

[#2558] Ce se considera “incendiu"?


A) Arderea care se dezvolta fara control, dar care prin interventia personalului de locomotiva sau altor formatii a fost
lichidata. B) Arderea pentru a carei lichidare este necesara utilizarea metodelor, mijloacelor si substantelor de
stingere adecvate. C) Arderea rapida care se dezvolta fara control în timp si spatiu, si care poate provoca distrugeri
importante de bunuri materiale, sau poate pune în pericol viata oamenilor, pentru a carei lichidare este necesara
utilizarea metodelor, procedeelor, mijloacelor si substantelor de stingere adecvate.

Raspuns: C

164.

[#3076] Se considera incendiu arderea care se dezvolta cu control, dar care prin interventia personalului de
locomotiva sau altor formatii a fost lichidata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

165.

[#3078] Se considera început de incendiu arderile care prin interventia personalului de locomotiva sau a altor
formatii au fost lichidate cu mijloacele din dotarea vehiculului feroviar motor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

166.

[#22565] Transporturile care depasesc gabaritul CFR de vagon de încarcare circula:

A) se interzice circulatia acestor vagoane. B) numai la lumina zilei si însotite de personal calificat. C) numai în conditii
stabilite prin acte normative si reglementari specifice.

Raspuns: C

167.

[#5118] Constructiile si instalatiile feroviare situate lânga calea ferata pot intra în gabaritul de libera trecere.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

168.

[#3863] Semafoarele care nu sunt în exploatare se semnalizeaza:

A) cu doua sipci încrucisate aplicate pe bratul respectiv paleta acestora. B) cu o unitate luminoasa de culoare rosie
aplicata pe bratul respectiv paleta acestora. C) cu un panou de culoare rosie aplicat pe bratul respectiv paleta
acestora.

Raspuns: A

169.
[#22557] Mecanicii de locomotiva de la trenurile aflate în circulatie sunt obligati sa întocmeasca raport de
eveniment referitor la eventualele suluri de zapada pe care le întâlnesc la intrarea în depoul de domiciliu.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

170.

[#3853] Ordinul de circulatie este:

A) un formular tipizat si înseriat, prin care se aduc în scris, la cunostinta mecanicului si dupa caz, conducatorului
manevrei, conditii în legatura cu circulatia trenurilor si/sau executarea manevrei. B) un formular tipizat si înseriat,
prin care se aduc în scris, la cunostinta IDM, conditii în legatura cu circulatia trenurilor si/sau executarea manevrei.
C) un formular tipizat si înseriat, prin care se aduc în scris, la cunostinta mecanicului, parametrii tehnici ai
locomotivei care remorca trenul.

Raspuns: A

Testul nr. #106521

1.

[#2829] Administratorul si gestionarii infrastructurii feroviare, operatorii de transport feroviar si operatorii de


manevra feroviara au obligatia sa organizeze si sa asigure verificarea la intrarea în serviciu a personalului propriu
care desfasoara activitati sau operatiuni în legatura cu circulatia trenurilor si/sau manevra vehiculelor feroviare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

2.

[#2823] Prezenta personalului cu o functie ierarhic superioara nu scuteste personalul de serviciu de raspunderea
îndeplinirii obligatiilor sale.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

3.

[#2824] Dispozitiile privind executarea serviciului primite de la personalul cu o functie ierarhic superioara se executa
integral si la timp, cu exceptia celor care pun în pericol siguranta circulatiei, a calatorilor, a bunurilor încredintate la
transport, precum si a celor care contravin normelor specifice de protectie a muncii pentru transporturile pe calea
ferata iar pentru îndeplinirea unei dispozitii, executantul poarta raspunderea împreuna cu organul ierarhic superior
care a dat dispozitia.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
4.

[#2728] Personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei este obligat ca la terminarea programului sa nu


paraseasca postul pâna la sosirea schimbului, acolo unde se lucreaza fara întrerupere, iar în caz de neprezentare a
acestuia, sa anunte conducerea subunitatii/unitatii pentru a lua masurile necesare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

5.

[#452]

Corelati corespunzator notiunile de mai jos:

Elemente componente ale sistemului feroviar:

i1) Liniile de cale ferata

i2) Vehicule feroviare

i3) Cladirile de serviciu

i4) Mijloacele de întelegere

Caracteristicile si functii ale elementelor componente

r1) se împart in: linii de circulatie si linii cu destinatie speciala si fac parte din infrastructura caii ferate

r2) sunt înscrise in parcul unui OTF, iar cele care au fost deraiate, accidentate sau cu defecte nu se introduc sau nu se
mentin în circulatia trenurilor

r3) sunt considerate mijloace prin care se stabilesc legaturi rapide si sigure intre personalul care ia parte la circulatia
trenurilor

r4) si dotarile aferente acestora sunt elemente ale infrastructurii feroviare

r5) este un ordin care trebuie sa fie îndeplinit imediat prin toate mijloacele posibile de catre personalul angajat la CF

r6) portiunea de linie dintre doua statii, masurata între semnalul de iesire al uneia si semnalul de intrare al alteia se
numeste –linie curenta

A) (i1-r1) (i2-r2) (i3-r4) (i4-r3) B) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r1) (i4-r6) C) (i1-r6) (i2-r1) (i3-r2) (i4-r5)

Raspuns: A

6.

[#489] Analizele de siguranta circulatiei, care reprezinta o componenta a sistemului de management al sigurantei
circulatiei, se vor programa periodic la subunitatile de cale ferata.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

7.

[#45] Personalul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata, care a luat la
cunostinta despre producerea unui accident sau a unui incident feroviar produs în incinta unei subunitati, este
obligat sa anunte de îndata:

A) serviciul national de urgenta 112; B) conducerea acelei subunitati sau a punctului de lucru; C) pe seful statiei, sau
pe înlocuitorul acestuia, din cadrul structurilor organizatorice ale administratorului/gestionarului infrastructurii
feroviare, care deserveste subunitatea respectiva;

Raspuns: B

8.

[#4426] Constatarea consumului de bauturi alcoolice se face în timpul serviciului daca persoana da semne ca a
consumat bauturi alcoolice.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

9.

[#3394] Autorizatia/autorizatiile, dupa caz se suspenda si îsi înceteaza temporar valabilitatea atunci când personalul
autorizat are avizul medical si/sau psihologic expirat pentru functia în care a fost autorizat – pâna la prezentarea
avizului "apt".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

10.

[#485] Faptele sau situatiile care au avut ca urmare perturbarea activitatii de transport feroviar, datorita distrugerii
si sustragerii de piese sau materiale de la vehicule sau infrastructura feroviara, de catre terte persoane fizice, se
încadreaza ca incident.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

11.

[#75] "Verde" interzice circulatia trenurilor cu viteza stabilita.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

12.
[#76] "Albastru" permite miscarile de manevra.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

13.

[#4474] Ce semnifica culoarea rosu în legatura cu circulatia trenurilor la semnalizarea cu doua trepte de viteza?

A) Permite trecerea cu viteza redusa B) Ordona oprirea la semnalul urmator C) Ordona oprirea

Raspuns: C

14.

[#63] Ce limiteaza marca de siguranta?

A) Vârful macazului cel mai apropiat; B) Locul unde se amplaseaza semnalele liniilor alaturate; C) Zona pâna la care
se pot stationa vehicule pe o linie fara a le pune în pericol pe cele care circula pe linia vecina;

Raspuns: C

15.

[#661] Semnalizarea cu trepte multiple de viteza-TMV se refera numai la semnalizarea pentru circulatia trenurilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

16.

[#526] Capatul Y al unei statii de CF, este considerat:

A) Capatul statiei spre sudul geografic B) Capatul statiei spre Bucuresti C) Capatul statiei opus directiei spre Bucuresti

Raspuns: C

17.

[#525] Capatul X al unei statii de CF, este considerat:

A) Capatul statiei dinspre nordul geografic B) Capatul statiei opus directiei spre Bucuresti C) Capatul statiei spre
Bucuresti

Raspuns: C

18.

[#3769] Fiecare tren trebuie sa poarte un numar si sa circule dupa un mers dinainte stabilit

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
19.

[#87] Fiecarui tren pus în circulatie i se atribuie un numar dupa cum urmeaza:

A) Indiferent de sens de mers de la sau spre Bucuresti - nr. fara sot; B) În sensul de la Bucuresti - nr. cu sot; în sensul
spre Bucuresti – nr. fara sot; C) În sensul de la Bucuresti - nr. fara sot; în sensul spre Bucuresti – nr. cu sot;

Raspuns: C

20.

[#85] Cum se numeroteaza liniile de garare ale unei statii de cai ferate?

A) cu cifre atribuite succesiv, începând cu linia cea mai apropiata de cladirea statiei, pentru liniile directe cifrele
apartinând alfabetului roman iar pentru restul liniilor cu cifre arabe; B) cu cifre atribuite succesiv, începând cu linia
cea mai indepartata de cladirea statiei, pentru liniile directe cifrele apartinând alfabetului arab iar pentru restul
liniilor cu cifre romane; C) cu cifre atribuite succesiv, începând cu linia cea mai îndepartata de cladirea statiei, pentru
liniile directe cifrele apartinând alfabetului roman iar pentru restul liniilor cu cifre arabe;

Raspuns: A

21.

[#22635] Personalul de locomotiva care desfasoara activitati si/sau operatiuni în legatura cu circulatia
trenurilor si manevra vehiculelor feroviare este obligat sa cunoasca si sa respecte prevederile din reglementarile
specifice functiei/activitatii pe care o exercita.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

22.

[#22637] Pentru a putea deservi/conduce locomotiva, personalul de locomotiva trebuie sa detina avizul de
aptitudine din punct de vedere medical si psihologic.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

23.

[#3985] Cunoasterea/recunoasterea unei statii se va efectua prin:

A) Parcurgerea tuturor liniilor statiei în care personalul de locomotiva urmeaza sa efectueze manevra, în decursul a
cel putin opt ore de serviciu pe timp de zi si 12 ore de serviciu pe timp de noapte B) Parcurgerea tuturor liniilor
statiei în care personalul de locomotiva urmeaza sa efectueze manevra, numai în decursul a cel putin 24 ore de
serviciu pe timp de zi. C) Parcurgerea tuturor liniilor statiei în care personalul de locomotiva urmeaza sa efectueze
manevra, în decursul a cel putin doua ture de serviciu pe timp de zi si doua ture de serviciu pe timp de noapte

Raspuns: C

24.
[#3185] Cunoasterea / recunoasterea unei statii se face în decursul a cel putin sase ture de serviciu pe timp de zi si
patru ture de serviciu pe timp de noapte.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

25.

[#3033] Recunoasterea unei sectii de circulatie/statie este obligatorie pentru personalul de locomotiva în cazul când
timp de 6 luni calendaristice consecutive nu a mai remorcat niciun tren pe sectia respectiva sau nu a efectuat
manevra în statie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

26.

[#4938] Personalului de locomotiva îi este interzis sa scoata nejustificat din functie instalatiile de siguranta si
vigilenta, instalatiile de control automat al vitezei trenului si de înregistrare a parametrilor vehiculului feroviar
motor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

27.

[#4935] Personalului de locomotiva îi este interzis sa doarma sau sa aiba preocupari în afara celor de serviciu.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

28.

[#4934] Personalului de locomotiva îi este interzis sa foloseasca sau sa permita folosirea instalatiilor de
telecomunicatii destinate efectuarii circulatiei trenurilor si manevrei vehiculelor feroviare în alt scop decât cel stabilit
sau de catre alt personal decât cel de serviciu.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

29.

[#22616] Prin deplasare regie sau regie se întelege deplasarea personalului de locomotiva numai cu trenul,
pentru luarea în primire a locomotivei în vederea remorcarii unui tren/efectuarea manevrei, de la unitatea de
tractiune unde s-a prezentat pentru intrare în serviciu la o alta unitate de tractiune sau la o statie, precum si de la
statia unde a predat locomotiva la unitatea de tractiune sau la domiciliu.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)
30.

[#22587]

În cabina de conducere a locomotivei care remorca un tren sau care circula ca tren, manevreaza vehicule feroviare
sau se deplaseaza izolata la si de la tren, cu exceptia personalului de locomotiva aflat în serviciu, este permis accesul
altor persoane numai daca prezinta mecanicului documente care atesta ca au acest drept si se afla în timpul
serviciului, respectându-se urmatoarea ordine de prioritate:

Ordinea:

i1) Rang I

i2) Rang II

i3) Rang III

Personalul:

r1) personalul cu sarcini de însotire, instruire, îndrumare si control a activitatii personalului de locomotiva;

r2) personalul de locomotiva care se deplaseaza regie;

r3) agentii autorizati cu sarcini de pilotare a trenului/locomotivei, conform reglementarilor specifice învigoare;

r4) membrii comisiei de autorizare a personalului de locomotiva, împreuna cu personalul examinat în vederea
autorizarii;

r5) personalul tehnic de specialitate care efectueaza probe sau receptioneaza locomotiva dupa reparatii, interventii,
modernizari si alte asemenea;

A) (i1-r3) (i2-r4) (i3-r1). B) (i1-r1) (i2-r4) (i3-r2). C) (i1-r2) (i2-r1) (i3-r5).

Raspuns: A

31.

[#5482] În cadrul verificarilor tehnice la vehiculele feroviare motoare cu motoare diesel se verifica daca sunt
zgomote anormale în functionarea motorului diesel.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

32.

[#5489] În cadrul verificarilor tehnice la vehicule feroviare motoare se verifica starea blocurilor de aparate si a
masinilor electrice.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

33.

[#3942] Daca remizarea vehiculul feroviar motor are loc intr-o statie pe cine înstiinteaza personalul de locomotiva?

A) IDM B) Seful de unitate C) Operatorul de tractiune

Raspuns: A

34.

[#3217] Scoaterea din functie a instalatiilor de control automat al vitezei trenului, este permisa la locomotivele care
remorca trenul în multipla tractiune cu exceptia locomotivei din capul trenului

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

35.

[#4066] Ce verificari face mecanicul de locomotiva dupa legarea la tren a locomotivei?

A) Diferenta de înaltime între centrele tampoanelor sa nu fie mai mare de 210 mm, respectiv 190 mm între centrele
tampoanelor ultimului vagon si tampoanelor locomotivei împingatoare; B) Diferenta de înaltime între centrele
tampoanelor sa nu fie mai mare de 100 mm, respectiv 90 mm între centrele tampoanelor ultimului vagon si
tampoanelor locomotivei împingatoare; C) Diferenta de înaltime între centrele tampoanelor sa nu fie mai mare de
200 mm, respectiv 190 mm între centrele tampoanelor ultimului vagon si tampoanelor locomotivei împingatoare;

Raspuns: B

36.

[#22733] La trenurile de marfa, legarea locomotivei împingatoare la tren si frâna, este obligatorie în
urmatoarele cazuri:

A) Când trenul circula pe portiuni de linie cu pante mai mari de 2 ‰. B) Când trenul circula pe portiuni de linie cu
pante mai mari de 3 ‰. C) Când toate mijloacele de comunicatie sunt în regula.

Raspuns: B

37.

[#5140] Remorcarea trenurilor de marfa se face cu una pâna la trei locomotive în capul trenului, la care se mai pot
atasa una sau doua locomotive intercalate si una locomotiva împingatoare legata sau nelegata la tren si frâna

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

38.

[#4601] La trenuri de calatori si mixte nu se admite locomotiva împingatoare:


A) nelegata la tren si frîna. B) cu putere de tractiune mai mare decât a locomotiva din capul trenului. C) cu masa mai
mare de 30 tone.

Raspuns: A

39.

[#2376] La manevrarea vehiculelor feroviare se utilizeaza:

A) O singura locomotiva în actiune legata sau nelegata la aceste vehicule feroviare. B) O locomotiva în capul trenului
si o locomotiva împingatoare daca este cazul, în actiune, legate sau nelegate la aceste vehicule feroviare. C) Cu trei
locomotive în actiune.

Raspuns: A

40.

[#3438] Cum se face semnalizarea vehiculului feroviar motor la manevra?

A) B) C)

Raspuns: A

41.

[#5072] Frânarea rapida se utilizeaza când:

A) se gareaza în mod normal un tren în statie. B) la viteze de peste 120 km/h. C) este periclitata siguranta circulatiei

Raspuns: C

42.

[#22706] Personalul implicat în producerea accidentului/incidentului pe calea ferata si sefii subunitatilor din
care acesta face parte trebuie sa ramâna la dispozitia comisiei de investigare atât timp cât este necesar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

43.

[#2381] În ce cazuri este obligatorie executarea reviziilor în sala masinilor la vehiculele feroviare motoare?

A) La intervale de cel mult 50 km în timpul remorcarii trenului. B) dupa fiecare plecare din statie sau trecere fara
oprire prin statie, dupa trecerea de semnalele de intrare de sens opus ale statiei, la oprirea vehiculului feroviar
motor mai mult de 2 minute în statie sau parcurs; C) La fiecare 15 minute în timpul remorcarii trenului sau la
manevra.

Raspuns: B

44.

[#22718] Pâna la sosirea comisiei de investigare, în cazul unui accident/incident produs pe infrastructura
feroviara publica, seful statiei sau înlocuitorul sau delimiteaza zona de infrastructura feroviara cu relevanta în
stabilirea cauzelor si nu face constatari privind producerea acestuia asteptînd sa vina la locul producerii comisia de
ancheta, acestia urmînd sa încheie procesul-verbal de constatare preliminara.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

45.

[#5073] Cum se procedeaza, în cazul unei locomotive care are instalatie de înregitrare a vitezei de circulatie cu banda
de vitezometru, daca investigarea accidentului/incidentului nu implica retinerea trenului?

A) solicita un specialist de la o unitate de tractiune si în prezenta acestuia rupe sigiliul de la vitezometru si semneaza
pe banda, fara a o scoate din aparat, dupa care aplica sigiliul statiei. B) rupe sigiliul de la vitezometru, în prezenta
mecanicului de locomotiva si semneaza împreuna pe banda si o retine pentru a fi predata investigatorului principal,
dupa care aplica sigiliul statiei. C) rupe sigiliul de la vitezometru, în prezenta mecanicului de locomotiva si aplica
stampila statiei pe banda, fara a o scoate din aparat, dupa care aplica sigiliul statiei.

Raspuns: C

46.

[#5533] Manevra prin triere pe plan înclinat si oprirea cu saboti de mâna sau frâne de cale, fara sa tamponeze si fara
sa fie tamponate se admite pentru vagoane încarcate cu oameni, fara a fi legate de vehiculul feroviar motor care le
manevreaza.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

47.

[#4792] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte care interzic iesirea vehiculului feroviar
motor din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) oglinzi retrovizoare fara încalzire electrica; defectiunile la aparatajul electric remediate pentru circulatia pâna la
unitatea de tractiune de domiciliu; cutia locomotivei prezinta deprecieri ale stratului de vopsea. B) obiectele de
inventar si piesele de rezerva; oglinzile retrovizoare; defectiuni la echipamentul electric semnalizate/indicate de
instalatiile respective ale locomotivei, inclusiv punerea la masa a circuitelor de comanda sau de forta ale locomotivei;
izolatoare conturnate sau sparte ale aparatelor care nu pot fi scoase din circuit prin izolare. C) defectiunile la
aparatajul electric remediate pentru circulatia pâna la unitatea de traciune de domiciliu; izolatoare conturnate sau
sparte ale aparatelor care se pot scoate din circuit prin întreruperea circuitului: osii montate restrictionate, de
personalul de specialitate, din punct de vedere al vitezei de circulatie.

Raspuns: B

48.

[#4793] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte care interzic iesirea vehiculului feroviar
motor din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) comutator de avarii numai cu doua pozitii de functionare; cupla portativa numai pentru un post de conducere. B)
aparate si circuite de protectie defecte, scoase din functie sau scurtcircuitate; bateria de acumulatori descarcata si
instalatia de încarcare defecta; instalatiile sau echipamentele necesare functionarii în caz de avarii; aparatele
speciale de legare la locomotivele/automotoarele dotate cu cupla automata. C) aparate si circuite de protectie cu
reglaje majorate pentru circulatia pâna la unitatea de traciune de domiciliu; instalatia de încarcare a bateriilor de
acumulatori nereglata pentru regimul de zi sau noapte, respectiv iesirii din unitatea de tractiune.

Raspuns: B

49.

[#3367] Instalatia INDUSI se considera pusa în functie atunci când curentul de comanda este introdus, inversorul pe
pozitie de mers si soneria suna la probele statice

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

50.

[#4789] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte ce interzic iesirea vehiculului feroviar motor
din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) locomotiva nu are în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la
un aparat la altul; adaosurile sub arcurile suspensiei locomotivei difera ca grosime. B) locomotiva nu are în dotare
saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la un aparat la altul; aparatele de
protectie nu sunt sigilate cu sigiliu aparinând unitaii de tractiune. C) instalatiile de frâna de orice fel cu care este
dotata locomotiva; aparatele de masura si indicatoare, inclusiv lampile de control; instalatiile si aparatele de
protectie inclusiv supapele de siguranta; piese ale suspensiei locomotivei.

Raspuns: C

51.

[#5225] Pozitia 2 a robinetului KD2 este:

A) De frânare totala. B) De mers. C) Alimentare cu soc de umplere.

Raspuns: B

52.

[#22771] Marcajul unificat de identificare al vagoanelor de marfa se compune din marcajul în cifre si marcajul
în litere.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

53.

[#22766] Marcajul unificat de identificare al vagoanelor de marfa se compune din:

A) 10 cifre. B) 12 cifre. C) 11 cifre.


Raspuns: B

54.

[#4655] La ruperea trenului, atunci când vehiculele din tren sunt dotate cu frâna automata cu actiune indirecta:

A) frâna va intra în actiune numai la comanda data de mecanic prin actionarea robinetului frânei automate indirecte.
B) vagoanele din compunerea trenului se defrâneaza C) vagoanele din compunerea trenului se frâneaza

Raspuns: C

55.

[#22752] Frânarea electrica recuperativa este rentabila:

A) În cazul locomotivelor care parcurg sectii cu profil în rampa. B) În cazul locomotivelor care parcurg distante lungi,
cu foarte putine opriri. C) În cazul locomotivelor cu opriri frecvente.

Raspuns: C

56.

[#22804] Formatul foii de parcurs precum si continutul acesteia este identic pentru toti operatorii de transport
feroviar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

57.

[#22813] La locomotivele LE pot aparea defectiuni care conduc la deconectari ale disjunctorului cu blocare (cu
sau fara semnalizare) sau la deconectari ale disjunctorului fara blocare (cu sau fara semnalizare).

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

58.

[#22809] Prelucrarea datelor din foaia de parcurs nu se poate face manual sau computerizat, pe calculatoare
cu soft specializat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

59.

[#22788] Completarea rubricilor care sunt casetate si numerotate din foaia de parcurs, se va face dupa
urmatoarele reguli:

A) Nu este necesara înscrierea elementelor datei în vreun fel anume. B) Elementele datei (zi, luna, ora, minut) se vor
înscrie din doua cifre, punându-se 0 (zero) în fata elementului de date constituit dintr-o cifra. C) Elementele datei (zi,
luna, ora, minut) se vor înscrie asa cum sunt, tinând cont ca alinierea sa se faca în partea dreapta.
Raspuns: B

60.

[#22785] Circulatia trenurilor de interventie specializat cu vinciuri hidraulice, atunci când circula ca tren de
interventie este de:

A) 60 km/ ora B) 80 km/ ora C) 70 km/ ora

Raspuns: C

61.

[#5128] În cadrul lucrarilor pregatitoare ale probei complete se verifica la toate vehiculele feroviare remorcate, din
tren, daca toate robinetele frontale de aer de la semiacuplarile de aer cuplate sunt deschise, cu exceptia celui de la
ultimul vehicul feroviar din tren

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

62.

[#3330] Operatiile de manevra trebuie sa fie conduse de un singur agent, denumit conducatorul manevrei

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

63.

[#22832] Manevra nu trebuie sa se execute conform procesului tehnologic stabilit si sa asigure securitatea
personalului, siguranta circulatiei, integritatea vehiculelor feroviare, a instalatiilor, liniilor si constructiilor precum si a
bunurilor încredintate la transport.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

64.

[#4644] În ce consta proba completa a frânelor automate la vehiculele feroviare remorcate din compunerea unui
tren?

A) verificarea functionarii frânelor automate si de mâna la toate vehiculelor feroviare remorcate. B) consta în
verificarea integritatii sigiliilor frânelor automate si de mâna la toate vehiculelor feroviare remorcate. C) consta în
verificarea functionarii frânelor automate si de mâna la ultimul vehicul feroviar remorcat.

Raspuns: A

65.

[#4690] În statiile cu revizori tehnici de vagoane, probele de frâna la trenuri se executa de catre:

A) revizor tehnic vagoane B) Mecanicul de locomotiva C) impiegat de miscare


Raspuns: A

66.

[#22858] Rearmarea dispozitivului de siguranta si vigilenta se face doar dupa golirea completa a aerului din
conducta generala si oprirea trenului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

67.

[#4953] Din punct de vedere al felului curentului, aparatele electrice din dotarea vehiculului feroviar motor se împart
in aparate electrice pentru curent continuu si aparate electrice pentru curent alternativ?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

68.

[#4954] Sigurantele automate deconecteaza la supracurenti?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

69.

[#22847] Care este rolul dispozitivelor de siguranta si vigilenta?

A) Comanda deconectarea locomotivelor electrice respectiv aducerea motorului diesel la mers în gol la locomotivele
diesel. B) Comanda reducerea vitezei trenului sub 30 km/h, mecanicul nemai dovedindu-si vigilenta. C) Comanda
frânarea rapida a trenului atunci când mecanicul nu mai executa impulsuri de rearmare în interiorul unui interval de
timp.

Raspuns: C

70.

[#2594] Care este lantul cinematic la locomotiva tip LDH?

A) Motorul diesel, transmisia hidraulica, reductorul inversor, atacul de osie, osia motoare. B) Transformatorul
principal, transmisia mecanica, reductorul inversor, atacul de osie, osia motoare. C) Transformatorul principal, cutia
tranzistorizata, transmisia hidraulica, cuplaj mecanic, atacul de osie.

Raspuns: A

71.

[#22328] Tonajul maxim cu care se executa manevra, procentul de masa frânata care trebuie asigurat
convoiului de manevra, precum si modul cum se realizeaza acestea, se stabilesc în:

A) Ordin de circulatie B) Planul tehnic de exploatare - PTE C) Planul de manevra


Raspuns: B

72.

[#22336] Datele consemnate în foaia de parcurs la îndrumarea trenului vor fi certificate prin semnatura de
catre seful de unitate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

73.

[#3082] La calculul tonajului trenului se ia în considerare masa locomotivelor în actiune.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

74.

[#22344] Datele consemnate în foaia de parcurs la îndrumarea trenului vor fi certificate prin semnatura
agentului care a facut înscrierea si prin aplicarea stampilei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

75.

[#22343] În cazul frânarii manuale si frânarii mixte, la manevra, se actioneaza astfel:

A) În primul rând frâna de mâna a locomotivei. B) În primul rând frânele de mâna din prima parte a convoiului. C) În
primul rând frânele de mâna ale vagoanelor încarcate.

Raspuns: C

76.

[#4989] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “la expedierea unui tren, în cazul în care agentul
unui post de bariera sau post de macazuri din linie curenta sau al unei statii cu serviciul întrerupt temporar nu se
prezinta la telefon".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

77.

[#5000] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “la avizarea restrictiilor de viteza".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

78.
[#4813] Care este indicatia transmisa conform imaginii de mai jos?

A) Liber la tunel! Circulati cu viteza stabilita! Ziua si noaptea - o unitate luminoasa de culoare rosie, spre tren B)
Pericol la tunel! Ia toate masurile pentru oprire! Ziua si noaptea - o unitate luminoasa de culoare rosie, spre tren C)
Pericol la trecerea la nivel! Ia toate masurile pentru oprire! Ziua si noaptea - o unitate luminoasa de culoare rosie,
spre tren

Raspuns: B

79.

[#3616] La trecerea trenului remorcat fara locomotiva împingatoare peste o portiune de linie slabita, reluarea vitezei
stabilite se va putea face la aprecierea mecanicului când:

A) ultimul vagon a depasit semnalizarea care indica terminarea portiunii de linie slabita. B) locomotiva a depasit
semnalizarea care indica terminarea portiunii de linie slabita. C) primul vagon a depasit semnalizarea care indica
terminarea portiunii de linie slabita.

Raspuns: A

80.

[#3053] Ordinul de circulatie se înmâneaza mecanicului "la depasirea la manevra a semnalelor luminoase cu indicatia
"rosu", precum si a semnalelor luminoase de manevra cu indicatia "albastru" atunci când aceste semnale sunt
defecte sau scoase temporar din functiune".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

81.

[#4131] În cazul utilizarii frânei electrice cu ce se asigura oprirea trenului?

A) Cu frâna electrica. B) Cu frâna hidrodinamica. C) Cu frâna automata.

Raspuns: C

82.

[#5015] Semnalizarea luminoasa cu trepte multiple de viteza (TMV) se refera numai la semnalizarea pentru
circulatie?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

83.

[#2874] Indicatorul pentru halte comerciale sau puncte de oprire în linie curenta este:

A) un panou dreptunghiular de culoare albastra în care este înscris felul haltei si numele acesteia cu litere de culoare
galbena. B) un panou dreptunghiular de culoare portocaliu în care este înscris felul haltei si numele acesteia cu litere
de culoare neagra. C) un panou dreptunghiular de culoare rosie în care este înscris felul haltei si numele acesteia cu
litere de culoare alba.

Raspuns: A

84.

[#3308] În timpul parcursului personalul de locomotiva are obligatia sa supravegheze functionarea compresorului si
modul de functionare a frânelor automate din tren.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

85.

[#3069] Semnalele luminoase de intrare cu doua indicatii precedate de semnale prevestitoare se pot folosi în statii
centralizate electrodinamic situate pe distante între statii cu cale dubla, pentru primirea trenurilor care circula pe "
linie infundata".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

86.

[#22366] În timpul circulatiei trenului, foaia de parcurs se pastreaza la mecanicul locomotivei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

87.

[#5149] Mecanicul verifica daca sunt înregistrate corect cantitatile cu care s-a facut alimentarea vehiculului feroviar
motor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

88.

[#22370] Ruperile de tren din vina mecanicului de locomotiva se produc când se face o noua frânare înainte ca
frânarea anterioara sa-si fi facut efectul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

89.

[#22357] În cazul trenurilor remorcate cu multipla tractiune si fara sef de tren, nota de repartizare a frânelor
de mâna se preda mecanicilor locomotivelor care remorca trenul.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

90.

[#22352]

Pornirea trenului remorcat cu multipla tractiune.

Personalul de locomotiva.

i1) Mecanicul locomotivei din capul trenului

i2) Mecanicul ultimei locomotive active din tren

i3) Ceilalti mecanici care participa la remorcarea trenului

Activitatea.

r1) Va începe demararea trenului.

r2) Vor trece controlerul sau graduatorul în pozitie de mers în ordinea asezarii locomotivelor din tren, începând cu
ultima locomotiva activa din corpul trenului.

r3) Va trece graduatorul sau controlerul în pozitie de mers dupa ce trenul a fost pus în miscare de catre celelalte
locomotive.

r4) Vor trece simultan graduatorul sau controlerul în pozitie de mers.

r5) Nu va duce graduatorul sau controlerul în pozitie de mers decât dupa depasirea semnalului de iesire.

A) i1-r3; i2-r1; i3-r2. B) i1-r2; i2-r3; i3-r1. C) i1-r1; i2-r4; i3-r5.

Raspuns: A

91.

[#4805] Ce trebuie sa cuprinda buletinul de avizare a restrictiilor de viteza?

A) vitezele de circulatie pâna la cap de sectie. restrictiile de viteza pe linii abatute din statii. B) restrictii de viteza ce
vor fi pe teren în decada respectiva. viteze de circulatie modificate fata de cele din livretul de mers, care nu se
semnalizeaza pe teren. C) numai restrictii de viteza. vitezele de circulatie în abatere din statiile de pe sectiile de
circulatie.

Raspuns: B

92.

[#22388] Verificarea eficacitatii frânei automate a trenului se face dupa orice fel de proba a frânei.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

93.

[#22373] Buletinul de avizare a restrictiilor de viteza (BAR) se întocmeste:

A) Pentru fiecare decada a lunii. B) Zilnic în functie de restrictiile neprevazute. C) Lunar.

Raspuns: A

94.

[#22382] Frâna de mâna a unui vehicul feroviar se considera activa, când aceasta asta este în stare
corespunzatoare de functionare si daca este deservita de un agent autorizat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

95.

[#22389] În cazul în care, în parcurs, locomotiva nu are BAR corespunzator sectiei pe care urmeaza sa circule si
pe sectia respectiva nu sunt restrictii de viteza, se procedeaza astfel:

A) IDM nu este obligat sa înmâneaze mecanicului ordin de circulatie cu restrictiile de viteza existente pe sectia de
circulatie respectiva. B) La solicitarea mecanicului, IDM înmâneaza acestuia ordin de circulatie prin care îi comunica
toate restrictiile de viteza existente pe sectia de circulatie respectiva. C) Mecanicul întocmeste raport de eveniment
la sosirea în unitate.

Raspuns: B

96.

[#4949] Utilizarea locomotivelor cu motoare moderne, common-rail, poate duce la scaderea consumului de
combustibil?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

97.

[#4951] Frâna electrica poate fi recuperativa?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

98.

[#4686] Pentru economisirea combustibililor si a energiei electrice demararea unui tren se face astfel:

A) Manipularea controlerului/mansei pe treapta maxima pentru a obtine o forta de tractiune mare. B) Demararea
trenului se face într-un timp cât mai scurt pâna la viteza maxima de circulatie a trenului dupa care se trece
controlerul/mansa pe pozitia zero. C) Demararea trenului se face pe treptele inferioare ale controlerului/mansei
pentru a preveni ruperea trenului.

Raspuns: B

99.

[#3601] Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la locomotivele diesel?

A) Verificarea presiunii de compresie la cilindrii motorului diesel si retragerea locomotivelor care nu corespund. B)
Functionarea în permanenta a instalatiei de nisipare la locomotive. C) Functionarea în parametrii a instalatiei ICL.

Raspuns: A

100.

[#2738] Viteza maxima de circulatie este viteza pe care trenul nu trebuie sa o depaseasca si depinde de: felul
trenului, tipul frânei si caracteristicile vehiculului feroviar motor si caracteristicile tehnice ale vehiculelor remorcate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

101.

[#22403] Restrictiile de viteza si limitarile de viteza se semnalizeaza pe teren.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

102.

[#2673] Când este considerat un transport exceptional?

A) Când sarcina pe osie este de 20 de tone si este asigurata integritatea marfii transportate. B) Daca din cauza
dimensiunilor lui a gabaritului sau greutatii lui nu poate fi admis sa circule decât cu respectarea unor conditii tehnice
sau de exploatare speciale. C) Când vagoanele încarcate au cel mult 4 osii chiar daca poarta semnul RIV.

Raspuns: B

103.

[#22405] Ca urmare a degradarii premature a unor elemente componente ale infrastructurii sau
suprastructurii caii, pe timp limitat, se introduc restrictii de viteza.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

104.

[#22412] În cazul unor lucrari pentru agentii economici, cum ar fi subtraversari ale caii ferate, se vor
introduce:
A) Restrictii de viteza prevazute. B) Limitari de viteza. C) Restrictii de viteza neprevazute.

Raspuns: A

105.

[#2677] Când se considera un transport cu tonaj depasit?

A) Când tonajul trenului care circula pe o anumita trasa a depasit tonajul maxim prevazut în livret. B) Când nu se
asigura demararea trenului din orice punct al sectiei de remorcare si se solicita locomotiva de ajutor în vederea
reluarii circulatiei C) Greutatea pe metru liniar, admisa pe linie, poduri si vagon este depasita pe ruta de circulatie a
acestui transport pe una sau mai multe portiuni.

Raspuns: C

106.

[#8633] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva trage vehiculele pe o linie libera este de 40 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

107.

[#8634] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva trage vehiculele pe o linie libera este de 25 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

108.

[#8635] Viteza maxima admisa la manevra când executa miscari izolate, indiferent de sensul de mers este de 40
km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

109.

[#8626] Viteza maxima admisa la manevra când trage, respectiv împinge vehiculele pe o linie ocupata sau înfundata
este de 25 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

110.

[#8617] Vitezele maxime ale trenurilor experimentale sau de proba se stabilesc prin planurile tehnice de exploatare
ale statiilor.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: B (fals)

111.

[#5398] Controlul functionarii instalatiei de control punctal al vitezei de pe locomotiva se realizeaza prin stegulete
galbene de control, montate pe pupitrul de conducere.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

112.

[#5409] Între viteza de control V2 si pozitia manetei de pe cofret (categoria trenului) exista urmatoarea
corespondenta: Rapid = 65 Km/h; Persoane = 50 Km/h; Marfa = 40 Km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

113.

[#4888] Semaforul de intrare din figura, înzestrat cu paleta prevestitoare a semaforului de iesire sau a semaforului de
parcurs, da urmatoarele indicatii: Ziua - bratul de sus ridicat la 45 grade, spre dreapta sensului de mers, iar paleta
prevestitoare a semaforului de iesire sau a semaforului de parcurs vazuta pe muchie. Noaptea - doua unitati
luminoase de culoare verde spre tren. O unitate luminoasa de culoare verde în partea de sus a stâlpului semaforului
si cealalta în partea de mijloc a stâlpului.

A) LIBER pe linia directa, cu viteza stabilita. ATENTIE! Semaforul de iesire sau semaforul de parcurs ordona oprirea. B)
LIBER pe linia directa, cu viteza stabilita. Semaforul de iesire sau semaforul de parcurs este pe liber. C) LIBER pe linie
abatuta, cu viteza redusa. ATENTIE! Semaforul de iesire sau semaforul de parcurs ordona oprirea.

Raspuns: B

114.

[#3413] Izolarea dispozitivului de siguranta si vigilenta se realizeaza astfel: se elibereaza pedala de actionare si se
actioneaza butonul “Rearmare".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

115.

[#3119] Inductoarele de cale acordate pe frecventa de 1000 Hz sunt montate în dreptul semnalelor repetitoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

116.
[#3162] Un sabot echivaleaza cu 20 tone de masa frânata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

117.

[#4883] Cum se asigura mentinerea pe loc a locomotivelor electrice si diesel, izolate?

A) prin strângerea frânelor de mâna din ambele posturi de conducere ale locomotivei; B) cu frâna automata, facând
o scadere a presiunii de 0,6 ÷ 0,7 bar; C) prin strângerea frânei directe si a frânei de mâna de la postul de conducere
ocupat sau din sala masinilor, mecanicului fiindu-i interzis sa paraseasca locomotiva;

Raspuns: C

118.

[#5520] Vehiculele feroviare cu care nu se manevreaza trebuie garate între marcile de siguranta ale liniei de garare,
cu usile închise, fiind legate între ele si asigurate contra fugirii, prin strângerea frânelor de mâna si cu saboti de mâna
asezati la rotile extreme ale primului si ultimului vagon din grup.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

119.

[#3580] În cazul în care datorita lungimii, trenul nu se poate gara între marcile de siguranta, respectiv între semnalul
de iesire si marca de siguranta de la urma trenului, IDM poate dispune depasirea semnalului de iesire, pâna la marca
de siguranta.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

120.

[#2694]

Corelati corespunzator regulile de circulatie privind oprirea trenului în statie cu prevederile regulamentare în baza
carora trebuie sa se realizeze:

Regulile de circulatie privind oprirea trenului în sta?ie:

i1) Oprirea trenului în cazul în care necesitatile de exploatare impun oprirea acestuia într-o statie prin care urma sa
treaca fara oprire, în cazul statiilor înzestrate cu instalatii de centralizare electrodinamica - si cu instalatii de
centralizare electronica - precum si în statiile ale caror semnale de intrare dau indicatii asupra semnalului de iesire se
face…

i2) Oprirea trenului în cazul în care necesitatile de exploatare impun oprirea acestuia într-o statie prin care urma sa
treaca fara oprire, în cazul statiilor în care semnalul de intrare nu da indicatii asupra semnalului de iesire se face…
i3) Oprirea trenului în cazul în care necesitatile de exploatare impun oprirea acestuia într-o statie prin care urma sa
treaca fara oprire, în cazul statiilor în care semnalul de intrare nu da indicatii asupra semnalului de iesire, iar
necesitatea opririi trenului a intervenit dupa plecarea din ultima statie cu oprire se face…

Prevederile regulamentare în baza carora trebuie sa se realizeze oprirea trenului în sta?ie:

r1) pe baza indicatiei date de semnalul de intrare si a semnalului de iesire aflat în pozitie de oprire;

r2) prin oprirea acestuia de catre IDM la semnalul de intrare în statia în care se impune oprirea si numai dupa ce s-a
convins personal sau prin raportarea revizorului de ace, a acarului, a agentului postului de bariera sau a mecanicului,
dupa caz, prin instalatii de telecomunicatii - TC, ca trenul este oprit, pune semnalul de intrare pe liber;

r3) pe baza semnalelor date de agenti cu instrumente portative;

r4) pe baza încunostiintarii mecanicului, prin ordin de circulatie privind oprirea neprevazuta a trenului, de catre IDM
din ultima statie cu oprire;

r5) în baza dispozitiei verbale a IDM si a semnalului de chemare;

A) (i1-r1); (i2-r4); (i3-r2) B) (i1-r2); (i2-r3); (i3-r5) C) (i1-r4); (i2-r1); (i3-r5)

Raspuns: A

121.

[#2856] Portiunea de linie cuprinsa între semnalele de intrare a doua statii consecutive se numeste:

A) Legatura directa B) Linie curenta C) Linie directa

Raspuns: B

122.

[#3439] Urmatoarea baliza avertizoare indica faptul ca:

A) Atentie, halta comerciala sau punctul de oprire în linie curenta este la 900 m. B) Atentie, halta comerciala sau
punctul de oprire în linie curenta este la 100 m. C) Atentie, halta comerciala sau punctul de oprire în linie curenta
este la 1500 m.

Raspuns: A

123.

[#5646] Baliza avertizoare instalata înaintea semnalelor prevestitoare care arata ca semnalul prevestitor este la 300
m, are urmatoarea indicatie:

A) B) C)

Raspuns: A

124.
[#4174] Pe sectiile de circulatie înzestrate cu instalatii de bloc de linie semiautomat, circulatia trenurilor se face:

A) La intervale de sector de bloc B) La interval de statie C) Pe baza de cale libera

Raspuns: B

125.

[#3446] Balizele avertizoare, "Atentie, semnalul de avarie este la 900 m", instalate înaintea acestora, pe distante
între statii neînzestrate cu bloc de linie automat, au urmatorul aspect:

A) B) C)

Raspuns: C

126.

[#5022] La trecerea trenului, pe lânga paleta pentru semnalizarea locului de executare a lucrarilor, mecanicul este
obligat sa dea semnalul "ATENTIE!" cu fluierul, claxonul sau trompeta vehiculului feroviar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

127.

[#4838] Care este indicatia transmisa conform imaginii de mai jos?

A) Circula cu VITEZA REDUSA ordonata! Începe portiunea slabita B) MARESTE VITEZA! Urmeaza o portiune de linie
slabita care impune sporirea vitezei C) Circula cu VITEZA STABILITA! Restrictia de viteza s-a sfârsit.

Raspuns: A

128.

[#4840] Ce semnifica imaginea de mai jos?

A) Circula cu VITEZA REDUSA ordonata! Începe portiunea slabita B) MICSOREAZA VITEZA! Urmeaza o portiune de
linie slabita care impune reducerea vitezei C) Indicatorul de sfârsit al restrictiei de viteza

Raspuns: C

129.

[#3622] Daca portiunea de linie slabita are o lungime mai mica de 50 m, paletele care indica începutul respectiv
sfârsitul acestei portiuni, se vor amplasa, una fata de alta, la o distanta de:

A) La 50 m. B) La 100 m. C) La 150 m.

Raspuns: A

130.
[#2480] În ce caz, portiunile de linie slabita din incinta statiilor, nu se semnalizeaza pe teren?

A) Când portiunile de linie slabita se afla pe liniile abatute din incinta statiilor. B) Când portiunile de linie slabita din
incinta statiilor, sunt acoperite de zapada sau iarba. C) Când portiunile de linie slabita sunt închise din diferite
motive.

Raspuns: A

131.

[#22263] Daca oprirea neprevazuta a trenului în linie curenta se datoreaza unor nereguli aparute la
locomotiva, iar trenul este deservit în echipa completa, în ce situatii se cere locomotiva de ajutor?

A) Când trenul este oprit pe o portiune de linie cu declivitate mai mica de 15 ‰. B) Daca nu poate lua legatura cu
seful de tren, iar trenul este oprit pe o portiune de linie cu declivitate mai mare de 5 ‰ C) Daca nu s-a reusit
remedierea neregulilor la locomotiva în timp de 15 minute

Raspuns: C

132.

[#22261] Daca în parcurs apare necesitatea opririi neprevazute a unui tren în linie curenta, în cazul trenurilor
care circula fara sef de tren, care din obligatiile sefului de tren îi revin mecanicului trenului?

A) sa ia masuri pentru acoperirea obstacolului sau a locului care constituie un pericol în circulatia trenurilor pe liniile
vecine, daca este cazul. B) sa dea semnale de "Pericol" repetate cu fluierul sau sirena locomotivei. C) sa ia legatura cu
conductorul de bilete, în cazul în care acesta exista si sa stabileasca împreuna masurile si conditiile pentru circulatia
în continuare a trenului.

Raspuns: A

133.

[#22270] Daca oprirea neprevazuta a trenului se datoreaza unor nereguli aparute la vehiculele remorcate din
corpul trenului, când trenul este oprit pe o portiune de linie cu declivitate mai mare de 15 ‰, în cazul în care
defectiunile nu pot fi remediate de catre mecanicul ajutor, respectiv seful de tren, mecanicul se deplaseaza pentru
remedierea defectiunilor iar în cabina de conducere a locomotivei ramâne mecanicul ajutor, respectiv seful de tren.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

134.

[#22200]

Corelati corespunzator sarcinile personalului cu masurile care trebuie luate în cazul opririi neprevazute a unui tren în
linie curenta.

Personalul

i1) Mecanicul de locomotiva


i2) Mecanicul ajutor

i3) Seful de tren

Obligatiile personalului în cazul opririi neprevazute a unui tren în linie curenta

r1) sa ia masuri pentru acoperirea obstacolului sau a locului care constituie un pericol în circulatia trenurilor pe liniile
vecine, daca este cazul.

r2) sa ia legatura cu seful de tren, în cazul în care acesta exista si sa stabileasca împreuna masurile si conditiile pentru
circulatia în continuare a trenului.

r3) sa dea semnale de "Atentie" cu fluierul sau sirena locomotivei, daca nu poate lua legatura cu seful de tren.

r4) constatarea si înlaturarea unor nereguli aparute la vehiculele remorcate din corpul trenului.

r5) sa ia masuri de înlaturare a obstacolelor, daca acest lucru este posibil.

A) (i1-r3) (i2-r4) (i3-r1) B) (i1-r4) (i2-r1) (i3-r1) C) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r5)

Raspuns: A

135.

[#2615] Cine are raspunderea pentru asigurarea vagoanelor contra fugirii, la vagoanele ramase în linie curenta din
compunerea trenurilor directe de marfa, care nu sunt deservite de agent la urma?

A) Mecanicul locomotivei. B) Mecanicul ajutor. C) Revizorul tehnic de vagoane.

Raspuns: B

136.

[#22295] Cu indicatia de chemare se mai pot dota si semnalele luminoase de iesire din statiile aflate pe sectii
de circulatie pe cale dubla, înzestrate cu bloc de linie automat banalizat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

137.

[#5186] În cazul în care locomotiva de ajutor nu mai este necesara, mecanicul va renunta la solicitarea acesteia în
mod similar celui în care a solicitat-o si nu va pune trenul în miscare decât dupa primirea încuviintarii scrise de la
IDM, transmisa prin radiotelefon, telefon sau în scris, cu numar din registrul unic de cai libere, comenzi si miscare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

138.

[#5182] Viteza maxima a trenurilor la trecerea peste aparatele de cale în abatere este de regula de 30 km/h.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

139.

[#3349] Ora sosirii în statie corespunde cu ora opririi complete a trenului în statie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

140.

[#22274] Cum trebuie sa procedeze mecanicul de locomotiva în cazul în care este avizat despre defectarea
unei bariere în pozitia deschis?

A) trebuie sa ia masuri de oprire a trenului înaintea trecerii la nivel, se convinge ca circulatia rutiera este întrerupta,
da semnale acustice repetate de "atentie" cu fluierul locomotivei dupa care depaseste trecerea la nivel cu deosebita
atentie. B) trebuie sa ia masuri de oprire a trenului înaintea trecerii de nivel si asteapta semnale de la agentul de la
bariera sau al doilea agent al trenului în vederea depasirii trecerii la nivel. C) trebuie sa circule cu deosebita atentie în
zona pasajului la nivel respectiv si sa dea semnale repetate de "atentie" cu fluierul sau sirena locomotivei.

Raspuns: C

141.

[#22454] Locomotivele diesel hidraulice, la semnalul înainte se deplaseaza înspre partea în care se afla
motorul diesel (partea cea mai lunga).

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

142.

[#22443] Ce reprezinta semnalul dat de agentul din imagine?

A) Înainte. B) Înapoi. C) Opreste.

Raspuns: C

143.

[#22453] Semnalele date cu intrumente portative servesc atât pentru circulatie cât si pentru manevra.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

144.
[#22426] Care sunt semnalele care fac exceptie de la ordinul de a opri neconditionat în fata semnalelor care
nu dau nicio indicatie sau care dau indicatii dubioase?

A) Semnalele de trecere BLA ce fac si functia de prevestitor. B) Semnalele de intrare, iesire, parcurs si ramificatie. C)
Semnalele prevestitoare pe linii neînzestrate cu BLA.

Raspuns: C

145.

[#5286] Semnalul "ÎNAINTE" se da: Ziua - se misca steguletul galben în arc de cerc, jos, înaintea corpului si în acelasi
timp se dau doua sunete lungi cu fluierul de mâna. Noaptea - se misca lanterna cu lumina alba în arc de cerc, jos
înaintea corpului si în acelasi timp se dau doua sunete lungi cu fluierul de mâna.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

146.

[#22485] Avizarea de îndata a producerii unui accident/incident pe infrastructura feroviara publica si privata
specifica transportului pe calea ferata constituie atributie de serviciu pentru personalul operatorilor economici care
desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata care a luat cunostinta de producerea acestuia.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

147.

[#3345] Avizarea accidentelor si a incidentelor se face numai dupa ce sau stabilit cauzele producerii acestora.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

148.

[#5154] În cazurile în care s-au înregistrat loviri ale vehiculelor rutiere de catre trenurile în circulatie, personalul de
locomotiva opreste si face o evaluare a urmarilor impactului si daca nu s-au înregistrat victime omenesti sau
accidentati, solicita prezenta organelor Politiei TF.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

149.

[#22470] Avizarea de îndata a producerii unui accident/incident pe infrastructura feroviara publica si privata,
specifica transportului pe calea ferata, constituie atributie de serviciu pentru:

A) Personalul desemnat din unitate pentru avizarea accidentelor/incidentelor. B) Personalul operatorilor economici
care desfasoara operatiuni de transport. C) Biroul T2 al subunitatii sau a punctului de lucru.

Raspuns: B
150.

[#5151] Avizarea accidentelor/incidentelor produse pe calea ferata, în toate cazurile se realizeaza în doua etape: a)
informarea scrisa; b) raportul de investigare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

151.

[#22508] În cazul în care sare bandajul rotoric al motorului electric de tractiune viteza de deplasare pâna la
prima statie va fi:

A) sub 20 km/h. B) numai cu motorul suspendat pe carucior special. C) sub 15 km/h.

Raspuns: C

152.

[#22507] La locomotivele la care arderea s-a produs la motoarele electrice de tractiune sau circiutul de forta,
îndrumarea pentru reparatie se va face:

A) Numai însotita de personal tehnic de specialitate. B) Cu cablurile acestor motoare dezlegate si izolate între ele si
fata de masa, cu material izolant bine fixat. C) Numai în tren de marfa cu viteza maxima de 40 km/h.

Raspuns: B

153.

[#5191] În caz de avarie usile automotoarelor moderne se pot deschide manual prin actionarea pârghiei de
deszavorâre.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

154.

[#5192] În timpul parcursului personalul de locomotiva va urmari modul de realizare a comenzilor de introducere si
scadere a treptelor de crestere sau descrestere a fortei de tractiune.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

155.

[#3361] La stationari mai mari de 5 minute mecanicul, dupa luarea masurilor de asigurare a trenului si vehiculului
feroviar motor contra pornirii din loc (mecanicul ajutor sau însotitorul va ramâne în postul de conducere), va efectua
o revizie exterioara, examinând cu atentie atât aspectele legate de siguranta circulatiei (suspensie, timonerie de
frâna) cât si depistari de cablaj ars, miros anormal, începuturi de incendiu

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

156.

[#22542] Locomotiva la care s-a produs arderea va ramâne la prima statie pâna la sosirea delegatului din
depoul cel mai apropiat, care va decide asupra modului de circulatie a locomotivei pâna la depoul de domiciliu.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

157.

[#22539] Mecanicul locomotivei electrice în conducere în sistem simplificat a locomotivei în scopul unei
interventii rapide si sigure în cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva dupa oprirea trenului, prima data
cheama seful de tren pe locomotiva si dupa aceasta deconecteaza locomotiva si coboara pantograful.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

158.

[#5047] În cazul conducerii simplificate la aparitia fumului sau flacarii la locomotiva, în timpul actiunii de pregatire si
stingere a focarului, va participa mecanicul de locomotiva si seful statiei, în vederea unei supravegheri reciproce în
scopul acordarii primului ajutor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

159.

[#22531] Mecanicul locomotivei electrice, în conducere în sistem simplificat, în scopul unei interventii rapide
si sigure în cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva dupa deconectarea disjunctorului si coborârea
pantografului, mecanicul executa urmatoarea operatie:

A) Anunta seful de unitate. B) Întocmeste raport de eveniment. C) Cheama seful de tren pe locomotiva.

Raspuns: C

160.

[#22525] Cine participa în timpul actiunii de pregatire si stingere a focarului în afara de mecanic în cazul
conducerii în sistem simplificat.

A) Conductorul de bilete B) IDM. C) Seful de tren.

Raspuns: C

161.

[#4612] Cine întocmeste reglementarile speciale cu privire la modul de prezentarea si de verificare a personalului de
locomotiva înainte de îndrumare?
A) Biroul exploatare (T1) din cadrul depoului. B) OTF/OMF si administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare,
dupa caz. C) Operatorul de circulatie / dipecerul infrastructurii feroviare

Raspuns: B

162.

[#2567] În cazul aparitiei fumului sau flacarii la vehiculul feroviar motor, în timpul interventiei de stingere a focarului,
se folosesc:

A) stingatoarele cu spuma chimica sau praf pentru echipamentul electric, iar cele cu bioxid de carbon si CO2 pentru
restul echipamentului. B) În toate situatiile se utilizeaza stingatoarele cu apa. C) stingatoarele cu bioxid de carbon
pentru echipamentul electric, iar cele cu spuma chimica sau praf si CO2 pentru restul echipamentului.

Raspuns: C

163.

[#5123] Mecanicii de locomotiva de la trenurile în circulatie sunt obligati sa comunice datele referitoare la
eventualele suluri de zapada pe care le întâlnesc în parcurs primei statii de cale ferata care urmeaza dupa locul unde
a facut constatarea - prin radio, telefon sau catre mecanicii de locomotiva pe care îi întâlnesc, în parcurs, pe linia
vecina.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

164.

[#2562] Incendiile la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor în circulatie se încadreaza în categoria:

A) Evenimente. B) Incidente. C) Accidente.

Raspuns: C

165.

[#3037] Pe durata actiunii de deszapezire, instalatiile de control ale vitezei de pe plug si de pe locomotiva
împingatoare nu se scot din functie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

166.

[#22575] Trenul de interventie cu macara va fi solicitat în cazul vagoanelor pe boghiuri, deraiate si


necirculabile.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

167.
[#2858] Pe durata de interventie la locul accidentului sau incidentului feroviar, vehiculului feroviar motor care
remorca trenul de interventie va ramâne la dispozitia:

A) Operatorului de la Regulatorul de circulatie B) Se înapoiaza la unitatea de domiciliu C) Sefului echipei de


interventie

Raspuns: C

168.

[#3867] Reperul pentru indicarea sfârsitului semnalizarii luminoase cu trepte multiple de viteza se monteaza la:

A) 1000 m dupa ultimul semnal luminos cu trepte multiple de viteza. B) 500 m înaintea ultimului semnal luminos cu
trepte multiple de viteza. C) 500 m dupa ultimul semnal luminos cu trepte multiple de viteza.

Raspuns: C

169.

[#3325] Plugurile de zapada, în actiunea de deszapezire, vor avea semnale de "cap" si "fine" de tren

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

170.

[#2579] Care sunt semnalele de "cap" si "fine" de tren pentru plugurile de zapada, în actiunea de deszapezire?

A) Felinare cu lumini de culoare rosie, atât ziua cât si noaptea B) Felinare cu lumini de culoare galbena, atât ziua cât
si noaptea C) Felinare cu lumini de culoare galbena, numai noaptea

Raspuns: B

Testul nr. #106522

1.

[#2790] Rezultatul verificarii starii personalului la prezentarea la serviciu se consemneaza in scris.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

2.

[#2727] În timpul serviciului, daca nu sunt trenuri în circulatie se permite personalului cu responsabilitati în siguranta
circulatiei sa doarma sau sa se aseze în pozitii favorabile somnului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

3.
[#2766] Cum trebuie sa fie asezate marfurile si materialele descarcate?

A) în asa fel încât sa fie respectat gabaritul de libera trecere, sa nu afecteze vizibilitatea semnalelor, functionarea
instalatiilor SCB, TC si IFTE, activitatea si securitatea personalului. B) în asa fel încât sa nu afecteze circulatia,
activitatea si securitatea personalului. C) în asa fel încât sa nu afecteze functionarea instalatiilor de alimentare cu
combustibil.

Raspuns: A

4.

[#2774] Personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei, care desfasoara pe proprie raspundere activitati în
legatura cu circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare, trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: sa
aiba atestare profesionala de specialitate, sa detina avizul medical si cel psihologic de aptitudine, precum si
autorizatiile necesare exercitarii/executarii functiei/activitatii si/sau manipularii instalatiilor de siguranta circulatiei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

5.

[#2796] Semnalizarea cu doua trepte de viteza si semnalizarea cu trepte multiple de viteza se completeaza, dupa caz,
cu semnalizarea directiei, numarului liniei, iesirii pe firul din stânga al caii duble, a lipsei distantei de frânare si a
valorii vitezei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

6.

[#53] Personalului care concura la siguranta circulatiei i se interzice sa introduca sau sa consume în unitate
substante halucinogene sau sa se prezinte la lucru sub influenta acestora.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

7.

[#489] Analizele de siguranta circulatiei, care reprezinta o componenta a sistemului de management al sigurantei
circulatiei, se vor programa periodic la subunitatile de cale ferata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

8.

[#4426] Constatarea consumului de bauturi alcoolice se face în timpul serviciului daca persoana da semne ca a
consumat bauturi alcoolice.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

9.

[#55] Constatarea consumului de bauturi alcoolice se face în cazurile când persoana încadrata în munca în timpul
serviciului da semne ca a consumat bauturi alcoolice.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

10.

[#21168] Contestarea avizului medical sau psihologic se poate face la directia medicala din Ministerul
Transporturilor de catre persoana juridica angajatoare, la solicitarea scrisa a persoanei fizice, sau, în cazul angajarii,
doar de catre persoana fizica:

A) în termen de maximum 45 de zile de la data emiterii avizului de catre unitata medicala/psihologica; B) în termen
de maximum 15 de zile de la data emiterii avizului de catre unitata medicala/psihologica; C) în termen de maximum
30 de zile de la data emiterii avizului de catre unitata medicala/psihologica;

Raspuns: C

11.

[#70] Care este semnificatia culorii de baza rosu?

A) ordona oprirea numai pentru miscarile de manevra si triere; B) opreste fara a depasi semnalul; C) ordona oprirea;

Raspuns: C

12.

[#75] "Verde" interzice circulatia trenurilor cu viteza stabilita.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

13.

[#71] Ce reprezinta viteza redusa?

A) viteza maxima admisa peste o restrictie de viteza; B) viteza maxima admisa pentru trecerea peste schimbatoarele
de cale în abatere; C) viteza maxima prevazuta in livret sau ordin de circulatie pentru trenul si portiunea respectiva
de cale ferata;

Raspuns: B

14.

[#3699] Semnalele servesc la transmiterea informatiilor catre publicul calator.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: B (fals)

15.

[#678] Indicatia verde-clipitor poate fi una dintre indicatiile luminoase ale semnalului în semnalizarea luminoasa cu
TMV.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

16.

[#91] Fiecarui tren pus în circulatie trebuie sa i se atribuie un numar si anume: în sensul de la Bucuresti, numar fara
sot iar în sensul spre Bucuresti, numar cu sot.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

17.

[#526] Capatul Y al unei statii de CF, este considerat:

A) Capatul statiei opus directiei spre Bucuresti B) Capatul statiei spre Bucuresti C) Capatul statiei spre sudul geografic

Raspuns: A

18.

[#525] Capatul X al unei statii de CF, este considerat:

A) Capatul statiei opus directiei spre Bucuresti B) Capatul statiei dinspre nordul geografic C) Capatul statiei spre
Bucuresti

Raspuns: C

19.

[#87] Fiecarui tren pus în circulatie i se atribuie un numar dupa cum urmeaza:

A) În sensul de la Bucuresti - nr. fara sot; în sensul spre Bucuresti – nr. cu sot; B) Indiferent de sens de mers de la sau
spre Bucuresti - nr. fara sot; C) În sensul de la Bucuresti - nr. cu sot; în sensul spre Bucuresti – nr. fara sot;

Raspuns: A

20.

[#89] Cum se numeroteaza macazurile din statiile de cai ferate?

A) nu se numeroteaza decât în cazuri speciale prevazute în reglemetari interne ale OTF; B) cu numere pare în partea
stanga si cu numere impare în partea dreapta; C) cu numere fara sot în capatul dinspre Bucuresti al statiei si cu
numere cu sot în capatul statiei opus, în ordine crescatoare, începând cu macazul cel mai îndepartat;

Raspuns: C
21.

[#22635] Personalul de locomotiva care desfasoara activitati si/sau operatiuni în legatura cu circulatia
trenurilor si manevra vehiculelor feroviare este obligat sa cunoasca si sa respecte prevederile din reglementarile
specifice functiei/activitatii pe care o exercita.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

22.

[#4945] Prin prezentarea la serviciu a personalului de locomotiva se întelege sosirea la locul stabilit pentru luarea în
primire a serviciului conform programului de lucru.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

23.

[#22576] Instructiunile pentru activitatea personalului de locomotiva în transportul feroviar - nr. 201 stabilesc
obligatiile în legatura cu: executarea serviciului privind circulatia trenurilor si manevrarea vehiculelor feroviare,
instruirea si utilizarea personalului, precum si cu exploatarea si verificarea tehnica a vehiculelor feroviare motoare
privind:

A) Personalul de locomotiva. B) Personalul de vagoane. C) Personalul de miscare.

Raspuns: A

24.

[#22686] Personalul care efectueaza stagii de practica în vederea obtinerii unei autorizatii pentru conducerea
locomotivei conform reglementarilor specifice în vigoare, poate conduce locomotiva numai sub supravegherea
mecanicului de locomotiva titular, care nu raspunde in nici un fel de producerea oricaror accidente si evenimente
feroviare de catre practicant.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

25.

[#22578]

Corelati corespunzator notiunile:

În foaia de parcurs se fac urmatoarele înscrisuri:

i1) Personalul de locomotiva

i2) Seful de tura


i3) Gestionarul de combustibili si lubrifianti

Înscrisurile:

r1) ora prezentarii.

r2) confirmare pe baza de semnatura ca este apt de serviciu si odihnit.

r3) confirmarea ca locomotiva este apta de serviciu.

r4) calculul regimului de lucru.

r5) data în bonurile de combustibili si lubrifianti.

A) (i1-r1) (i2-r3) (i3-r5). B) (i1-r2) (i2-r1) (i3-r5). C) (i1-r4) (i2-r1) (i3-r2).

Raspuns: B

26.

[#5030] Personalului de locomotiva îi este interzis sa intervina în executarea sarcinilor în legatura cu circulatia
trenurilor si manevra vehiculelor feroviare atunci când nu este în serviciu, în afara cazurilor exceptionale în care prin
aceasta interventie s-ar evita un pericol iminent.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

27.

[#5034] Personalului de locomotiva îi este interzis sa faca modificari constructive sau descompletari de piese la
locomotive fara aprobarea personalului competent; orice interventie tehnica la locomotive se va face numai
conform reglementarilor tehnice în vigoare, specifice tipului de locomotiva respectiv.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

28.

[#5027] Personalului de locomotiva îi este interzis sa transporte si/sau sa consume în timpul serviciului bauturi
alcoolice, medicamente/substante care pot diminua capacitatea sa de conducere a locomotivei inclusiv substante
stupefiante.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

29.

[#22615] La locomotivele dotate din constructie cu o singura cabina, nu se permite accesul în cabina de
conducere a personalului de însotire.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

30.

[#4930] Personalului de locomotiva îi este interzis sa transporte pe vehiculul feroviar motor corespondenta, bagaje
si/sau orice alte obiecte straine de activitatea feroviara.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

31.

[#4061] În ce conditii circula în convoi vehiculele feroviare între unitatea de tractiune si statie si invers?

A) Legate între ele doar prin intermediul cuplelor cu cârlig. B) Legate între ele si la frâna automata. C) Este interzisa
circulatia de acest fel.

Raspuns: B

32.

[#5510] La punerea în serviciu a locomotivei se face verificarea functionarii corecte a instalatiile de siguranta,
vigilenta, controlul vitezei trenului si înregistrare a parametrilor locomotivei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

33.

[#5477] Probe tehnologice de functionare ale tuturor instalatiilor de siguranta circulatiei si de înregistrare a
parametrilor de functionare a locomotivei, instalate pe locomotiva, în conformitate cu reglementarile specifice
pentru tipul de instalatie respectiv se efectueaza la revizia intermediara.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

34.

[#3202] Personalul de locomotiva care pregateste locomotiva pentru remizare executa încuierea pupitrului de
comanda si a robinetului de frâna;

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

35.

[#22596] Personalul de locomotiva care se deplaseaza regie la statia de schimb va efectua schimbul:

A) Înainte de verificarea facuta de IDM; B) Fara nici o verificare prealabila; C) Dupa verificarea facuta de IDM.
Raspuns: C

36.

[#22735] La manevrarea unui grup de vehicule feroviare se utilizeaza:

A) Trei locomotive. B) Mai mult de trei locomotive. C) O singura locomotiva.

Raspuns: C

37.

[#61] Cine întocmeste reglementarile speciale cu privire la modul de prezentarea si de verificare a personalului de
locomotiva înainte de îndrumare?

A) Biroul exploatare (T1) din cadrul depoului. B) OTF/OMF si administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare,
dupa caz. C) Administratorul / gestionarul infrastructurii feroviare

Raspuns: B

38.

[#5630] Cum se face semnalizarea vehiculului feroviar motor la manevra?

A) B) C)

Raspuns: A

39.

[#22726] În conformitate cu reglementarile în vigoare, munca de noapte este munca prestata între orele:

A) 22.00 - 04.00. B) 24.00 - 06.00. C) 22.00 - 06.00.

Raspuns: C

40.

[#2686]

În cazul conducerii/deservirii locomotivei în echipa completa, serviciul continuu maxim admis pe locomotiva al
personalului ce conduce si/sau deserveste locomotiva este de 12 ore, din care timpul de conducere efectiva a
locomotivei nu va depasi:

Serviciul continuu maxim admis pe locomotiva în sistem simplificat:

i1) 8 ore

i2) 9 ore

i3) 12 ore

Tipul activitatii:
r1) pentru trenuri de calatori si mixte

r2) pentru trenuri locale de marfa

r3) pentru trenuri speciale

r4) pentru trenurile de marfa

r5) pentru trenuri combinate

A) (i1-r1)(i2-r4)(i3-r2). B) (i1-r3)(i2-r4)(i3-r1). C) (i1-r5)(i2-r1)(i3-r2).

Raspuns: A

41.

[#2381] În ce cazuri este obligatorie executarea reviziilor în sala masinilor la vehiculele feroviare motoare?

A) La intervale de cel mult 50 km în timpul remorcarii trenului. B) dupa fiecare plecare din statie sau trecere fara
oprire prin statie, dupa trecerea de semnalele de intrare de sens opus ale statiei, la oprirea vehiculului feroviar
motor mai mult de 2 minute în statie sau parcurs; C) La fiecare 15 minute în timpul remorcarii trenului sau la
manevra.

Raspuns: B

42.

[#2380] Pentru care accidente nu se face investigarea?

A) Pentru loviri ale vehiculelor rutiere la trecerile la nivel de catre trenuri în circulatie sau loviri ale persoanelor de
catre vehicule feroviare aflate în miscare, cu exceptia cazurilor de suicid. B) Pentru deraieri de vehicule feroviare din
compunerea trenurilor la manevra. C) Pentru incendii la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor în circulatie
si manevra.

Raspuns: A

43.

[#2648] Cum va actiona personalul de locomotiva pentru remedierea unui defect aparut în parcurs la vehiculul
feroviar motor?

A) Numai în conformitate cu prevederile ghidului de depanare pentru tipul respectiv de locomotiva. B) Numai la
circuitele protejate de relee maximale de curent. C) Numai la circuitele la care se pot înlocui releele de comanda
între ele.

Raspuns: A

44.

[#22720] În cazul unui accident/incident procesul-verbal de constatare preliminara, declaratiile luate, precum
si toate celelalte documente în legatura cu producerea accidentului/incidentului se arhiveaza la depou în vederea
prelucrarii cu tot personalul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

45.

[#2647] Ce se verifica înaintea încuierii vehiculului feroviar motor, care se remizeaza, în conformitate cu
reglementarile privind prevenirea aparitiei incendiilor?

A) Daca nu a ramas fara motorina sau cu agregate în functie, daca carnetul de bord este completat cu toate datele.
B) Daca au mai ramas resturi de tigari aprinse pe locomotiva, circuite electrice sub tensiune, resturi de zgura
incandescenta provenite de la contactoare sau esapamente, daca nu exista miros de fum sau izolatie arsa. C) Daca
nu a ramas afisajul aprins si se vor pune în functie detectoarele de incendiu si daca sunt aplicate sigiliile la instalatiile
de siguranta circulatiei.

Raspuns: B

46.

[#4790] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte care interzic iesirea vehiculului feroviar
motor din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) piese ale timoneriei de frâna, inclusiv sigurantele timoneriei frânei; piese ale aparatului de rulare: lagare de osie
cu cuzineti sau rulmenti, lagare de biela, cutii de unsoare; aparatele de ciocnire si legare; instalatia de nisipare a
liniei. B) sabotii de frâna nu sunt uzati egal si sigurantele timoneriei nu au aceeasi forma; sigiliile cutiilor de osie nu
sunt puse de aceeasi unitate de tractiune; unul dintre tampoane este plat. C) sabotii de frâna nu sunt uzati egal si
sigurantele timoneriei nu au aceeasi forma; unul dintre tampoane este plat; nu este aceeasi cantitate de nisip în
fiecare nisa.

Raspuns: A

47.

[#4798] Cum se face trecerea prin zona neutra a locomotivelor electrice în dubla tractiune?

A) prima LE cu ambele ridicate. B) prima LE cu pantograful din spate a doua LE cu cel din spate. C) prima LE cu
pantograful din spate a doua LE cu pantografele coborâte.

Raspuns: B

48.

[#5544] La manevra se admit urmatoarele sisteme de frânare: frânare electrica, frânare magnetica, frânare
electromagnetica, frânarea combinata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

49.
[#4800] Ce obligatii are personalul de locomotiva în timpul parcursului daca constata ca linia de contact are depuneri
de gheata sau chiciura?

A) sa opreasca trenul, sa deconecteze disjunctorul si sa ridice numai pantograful din fata, dupa care continua mersul.
B) trebuie sa deconecteze imediat instalatia de forta si serviciile auxiliare si din mers sa ridice si al doilea pantograf si
numai dupa aceea sa repuna instalatiile în functiune. C) trebuie sa anunte dispeceratul electroenergetic despre acest
fenomen prin intermediul IDM.

Raspuns: B

50.

[#4789] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte ce interzic iesirea vehiculului feroviar motor
din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) locomotiva nu are în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la
un aparat la altul; aparatele de protectie nu sunt sigilate cu sigiliu aparinând unitaii de tractiune. B) instalatiile de
frâna de orice fel cu care este dotata locomotiva; aparatele de masura si indicatoare, inclusiv lampile de control;
instalatiile si aparatele de protectie inclusiv supapele de siguranta; piese ale suspensiei locomotivei. C) locomotiva nu
are în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la un aparat la altul;
adaosurile sub arcurile suspensiei locomotivei difera ca grosime.

Raspuns: B

51.

[#22770] Automotoarele si ramele diesel pe care nu se poate monta instalatie de control punctual al vitezei
nu vor fi admise în circulatia în regim simplificat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

52.

[#3336] Regulatorul automat de timonerie SAB tip DRV este utilizat pentru mentinerea cursei pistonului la o valoare
constanta.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

53.

[#2568] O frâna este inepuizabila atunci când:

A) compenseaza în mod automat uzura din articulatiile timoneriei de frâna B) nu consuma aer pentru a compensa
pierderile de aer din semiacuplarile de aer C) compenseaza automat pierderile de aer din cilindrul de frâna

Raspuns: C

54.

[#4654] Frâna automata se defineste ca:


A) frâna cu efectul de frânare cel mai mic. B) frâna care are în compunere aparate si dispozitive care lucreaza numai
electric. C) frâna care intra în actiune automat în caz de pericol (ruperea trenului sau actionarea semnalului de
alarma).

Raspuns: C

55.

[#22754] Locomotivele diesel nu pot fi de constructie speciala dotate cu instalatii pentru diferite utilizari în
cazuri exceptionale: deszapeziri, dezafectarea liniei curente, etc.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

56.

[#22813] La locomotivele LE pot aparea defectiuni care conduc la deconectari ale disjunctorului cu blocare (cu
sau fara semnalizare) sau la deconectari ale disjunctorului fara blocare (cu sau fara semnalizare).

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

57.

[#22810] Înregistrarile în foaia de parcurs nu se efectueaza numai în conformitate cu instructia 201 si


reglementarile specifice în vigoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

58.

[#22801] Urmatorul personal are sarcini în manipularea si completarea foii de parcurs:

A) Mecanicul ajutor. B) Seful de depou. C) Mecanicul de locomotiva.

Raspuns: C

59.

[#22787] Completarea rubricilor care sunt casetate si numerotate din foaia de parcurs, se va face dupa
urmatoarele reguli:

A) Nu conteaza modul de completare. B) Datele vor fi aliniate la dreapta câmpului respectiv, eventualele spatii libere
ramânând în stânga. C) Datele vor fi aliniate la stânga câmpului respectiv, eventualele spatii libere ramânând în
dreapta.

Raspuns: B

60.
[#5127] Daca portiunile de linie slabita din linie curenta sau din statie nu se pot semnaliza pe teren, din cauza
conditiilor locale, aceasta se aduce la cunostinta personalului de locomotiva, prin planul tehnic de exploatare sau
condica de ordine.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

61.

[#22831] Manevra trebuie sa se execute conform procesului tehnologic stabilit si sa asigure securitatea
personalului, siguranta circulatiei, integritatea vehiculelor feroviare, a instalatiilor, liniilor si constructiilor precum si a
bunurilor încredintate la transport.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

62.

[#4692] În ce pozitie trebuie fixate robinetele frontale de aer la semiacuplarile vehiculelor din compunerea unui
tren?

A) deschise, cu exceptia celui de la ultimul vehicul feroviar din tren; B) sigilate, cu exceptia celui de la ultimul vehicul
feroviar din tren; C) închise, cu exceptia celui de la ultimul vehicul feroviar din tren;

Raspuns: A

63.

[#22830] Pentru deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor în circulatie nu se efectueaza
investigare conform reglementarilor din HG 117/ 2010.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

64.

[#22820] Alimentarea conductei generale de aer a trenului la remorcarea în multipla tractiune se face de catre
mecanicul vehiculului motor din capul trenului astfel:

A) Prin manipularea robinetului mecanicului în pozitia I respectiv cu socuri de alimentare. B) Prin manipularea
robinetului mecanicului în pozitia II si socuri de alimentare în pozitia I. C) Exclusiv prin manipularea robinetului
mecanicului în pozitia II, fara socuri de alimentare în pozitia I.

Raspuns: C

65.

[#22817] Este permisa depasirea la manevra a semnalelor luminoase care au parcursuri de manevra
centralizate electrodinamic sau electronic a caror indicatie ordona oprirea, cu indicatie dubioasa sau stinse.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: B (fals)

66.

[#5049] Cum se tine pedala de actionare a dispozitivului DSV în timpul mersului?

A) Neapasata. B) Apasata si se dau impulsuri de rearmare. C) DSV nu are pedala de actionare.

Raspuns: B

67.

[#22861] Prin tractiune electrica se întelege, în general transportul de marfuri si persoane cu ajutorul unor
vehicule electrice neautomate, vehicule care sunt propulsate de motoare electrice de tractiune dar care nu au sursa
proprie de energie electrica, alimentarea facându-se de la o sursa exterioara.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

68.

[#22862] Vehiculele feroviare cu motoare termice (locomotive si automotoare diesel), dupa tipul de
transmisie folosit între motorul termic si osia motoare pot fi: diesel mecanice, diesel hidraulice, diesel electrice.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

69.

[#5052] La ce frecventa este acordat inductorul, care impune reducerea vitezei, în dreptul acestuia?

A) La 1000 HZ. B) La 2000 HZ. C) La 500 HZ.

Raspuns: C

70.

[#22843] Sistemul de tractiune electrica utilizat pe caile ferate din România este în curent alternativ
monofazat de înalta frecventa.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

71.

[#5114] În compunerea trenurilor de marfa se admit numai frâne cu actiune înceata?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

72.
[#22338] Pentru un anumit drum de frânare procentul de masa frânata depinde de lungimea sectiei de
circulatie, de viteza medie a trenului si de tipul vagoanelor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

73.

[#3986] Tonajele trenurilor care pot fi remorcate de locomotive la viteza stabilita sunt prevazute în:

A) Livretele de mers B) Regulamentul nr. 004 C) Documentele însotitoare ale trenului

Raspuns: A

74.

[#5607]

Corelati corespunzator, pozitia manetei de pe cofretul INDUSI, cu categoria trenului pe care urmeaza sa-l remorce
locomotiva din capul trenului:

Maneta cofret INDUSI

i1) Pozitia "M"

i2) Pozitia "P"

i3) Pozitia "R"

Categoria trenului si viteza maxima prevazuta în livretul de mers

r1) trenuri de calatori si marfa indiferent de viteza de circulatie

r2) trenuri de calatori care circula cu viteza maxima prevazuta în livret mai mare de 100 km/ora

r3) trenuri de marfa si similare lor

r4) trenuri de calatori care circula cu viteza maxima prevazuta în livret de 100 km/ora

r5) trenuri de marfa care circula cu viteza maxima prevazuta în livret de 80 km/ora

A) (i1-r5); (i2-r4); (i3-r1) B) (i1-r3); (i2-r4); (i3-r2) C) (i1-r1); (i2-r2); (i3-r4)

Raspuns: B

75.

[#22343] În cazul frânarii manuale si frânarii mixte, la manevra, se actioneaza astfel:

A) În primul rând frânele de mâna din prima parte a convoiului. B) În primul rând frâna de mâna a locomotivei. C) În
primul rând frânele de mâna ale vagoanelor încarcate.
Raspuns: C

76.

[#4813] Care este indicatia transmisa conform imaginii de mai jos?

A) Pericol la trecerea la nivel! Ia toate masurile pentru oprire! Ziua si noaptea - o unitate luminoasa de culoare rosie,
spre tren B) Pericol la tunel! Ia toate masurile pentru oprire! Ziua si noaptea - o unitate luminoasa de culoare rosie,
spre tren C) Liber la tunel! Circulati cu viteza stabilita! Ziua si noaptea - o unitate luminoasa de culoare rosie, spre
tren

Raspuns: B

77.

[#4995] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “când un tren urmeaza sa se opreasca în linie
curenta unde mersul prevede oprire".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

78.

[#3051] Ordinul de circulatie se înmâneaza mecanicului "când trenul circula fara agent la urma".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

79.

[#5009] Semafoarele care nu sunt date în exploatare trebuie sa fie fixate în pozitie de oprire si iluminate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

80.

[#3055] Ordinul de circulatie se înmâneaza mecanicului la “ îndrumarea timpurie a trenurilor de marfa".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

81.

[#5014] Pe indicatorul de declivitate sunt înscrise cu cifre rosii marimea rampei, respectiv a pantei si cu cifre negre
lungimea rampei, respectiv a pantei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
82.

[#4820] În imaginea de mai jos, este reprezentat indicatorul pentru:

A) Halta comerciala. B) Halta de miscare. C) Statie de cale ferata.

Raspuns: A

83.

[#2874] Indicatorul pentru halte comerciale sau puncte de oprire în linie curenta este:

A) un panou dreptunghiular de culoare portocaliu în care este înscris felul haltei si numele acesteia cu litere de
culoare neagra. B) un panou dreptunghiular de culoare albastra în care este înscris felul haltei si numele acesteia cu
litere de culoare galbena. C) un panou dreptunghiular de culoare rosie în care este înscris felul haltei si numele
acesteia cu litere de culoare alba.

Raspuns: B

84.

[#5143] Care este indicatia transmisa de semnalul luminos de intrare cu doua îndicatii, conform imaginii de mai jos?

A) OPRESTE fara a depasi semnalul. B) LIBER cu viteza de cel mult 20 km/h cu deosebita atentie pâna la semnalul
urmator. C) LIBER cu viteza de cel mult 15 km/h cu deosebita atentie pâna la semnalul urmator.

Raspuns: A

85.

[#2548] Ce masuri ia personalul de locomotiva atunci când personalul cu sarcini de supraveghere prin defilare
avizeaza prin statia de radio-telefon ca a observat fum sau scântei de-a lungul trenului?

A) Urmareste în oglinda trenul si vagoanele care merg frânate. B) Mecanicul face o frânare si o defrânare a trenului,
urmarind efectul asupra vagoanelor respective. C) Mecanicul care remorca trenul va lua masuri pentru slabirea
frânelor, actionând pârghia egalizatorului de presiune la robinetul mecanicului KD2 si urmarind efectul asupra
vagoanelor respective.

Raspuns: C

86.

[#5149] Mecanicul verifica daca sunt înregistrate corect cantitatile cu care s-a facut alimentarea vehiculului feroviar
motor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

87.
[#4637] În timpul circulatiei foaia de parcurs se pastreaza la:

A) Seful de tren. B) Agentul de însotire a trenului. C) Mecanicul de locomotiva.

Raspuns: C

88.

[#22370] Ruperile de tren din vina mecanicului de locomotiva se produc când se face o noua frânare înainte ca
frânarea anterioara sa-si fi facut efectul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

89.

[#22360] La pornirea trenului este necesar ca în conducta generala sa fie asigurata presiunea de regim de 5
bari si frânele trenului sa fie usor strânse.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

90.

[#22352]

Pornirea trenului remorcat cu multipla tractiune.

Personalul de locomotiva.

i1) Mecanicul locomotivei din capul trenului

i2) Mecanicul ultimei locomotive active din tren

i3) Ceilalti mecanici care participa la remorcarea trenului

Activitatea.

r1) Va începe demararea trenului.

r2) Vor trece controlerul sau graduatorul în pozitie de mers în ordinea asezarii locomotivelor din tren, începând cu
ultima locomotiva activa din corpul trenului.

r3) Va trece graduatorul sau controlerul în pozitie de mers dupa ce trenul a fost pus în miscare de catre celelalte
locomotive.

r4) Vor trece simultan graduatorul sau controlerul în pozitie de mers.

r5) Nu va duce graduatorul sau controlerul în pozitie de mers decât dupa depasirea semnalului de iesire.
A) i1-r3; i2-r1; i3-r2. B) i1-r2; i2-r3; i3-r1. C) i1-r1; i2-r4; i3-r5.

Raspuns: A

91.

[#4802] Cum se procedeaza atunci când trenul a plecat din ultima statie cu oprire si mecanicul trenului nu a fost
avizat despre existenta restrictiei de viteza mai mare de 20 km/h, pe linia de primire/ trecere, într-o statie cu semnal
luminos de intrare?

A) trenul va intra în statie pe baza BAR chiar daca nu este mentionata restrictia. B) trenul va intra în statie pe baza
indicatiei de chemare. C) trenul nu va fi oprit la semnalul de intrare si va intra în statie pe baza semnalelor date de
agenti.

Raspuns: B

92.

[#22373] Buletinul de avizare a restrictiilor de viteza (BAR) se întocmeste:

A) Zilnic în functie de restrictiile neprevazute. B) Pentru fiecare decada a lunii. C) Lunar.

Raspuns: B

93.

[#4808] În ce consta proba partiala?

A) verificarea functionarii frânelor automate si de mâna ale vagoanelor atasate sau introduse în tren. B) verificarea
existentei sabotilor de frâna la vagoanele atasate sau introduse în tren. C) verificarea integritatii timoneriei de frâna
la vagoanele atasate sau introduse în tren.

Raspuns: A

94.

[#22381] Frânarea combinata se foloseste la trenurile remorcate cu vehicule feroviare prevazute cu frâna
electrica.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

95.

[#22394] La trenurile care au în compunere vehicule feroviare echipate cu frâne nemoderabile la slabire, orice
crestere a presiunii în conducta generala a trenului, dupa o frânare, are ca efect:

A) Frânarea totala. B) Slabirea partiala a frânei. C) Slabirea totala a frânei.

Raspuns: C

96.
[#5155] La demararea unui tren, pentru a se economisi combustibil sau energie electrica, se va circula cu o valoare a
curentului cât mai apropiata de curentul uniorar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

97.

[#4948] Utilizarea energiei cinetice a trenului contribuie la reducerea consumului de energie electrica si combustibil?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

98.

[#5157] Pentru economia de combustibil sau energie electrica, la circulatia în palier, se va circula astfel: cât mai
aproape de curentul uniorar în perioada de accelerare, urmata de o perioada de mers lansat cu controlerul închis
pâna la scaderea vitezei cu 10 – 15 km/h sub cea prevazuta în livretul de mers.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

99.

[#3603] Una dintre cauzele care pot conduce la cresterea consumului de combustibili la locomotivele diesel este:

A) Remorcarea trenurilor cu un tonaj mai mic decât cel din livretul de mers. B) Functionarea defectuoasa a frânei
directe a locomotivei. C) Indicatoarele de motorina indica eronat cantitatea de motorina din rezervorul principal.

Raspuns: A

100.

[#4947] Personalul de locomotiva trebuie sa remorce trenurile în mod economic?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

101.

[#18474] Interzicerea circulatiei trenurilor pentru o perioada de timp limitata, din cauza unor lucrari complexe
ce impun întreruperea continuitatii caii sau din alte cauze care nu fac posibila circulatia trenurilor, chiar si cu
restrictie de viteza, se numeste închidere de linie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

102.
[#3335] Închiderile de linie planificate sunt închiderile necesare pentru înlaturarea imediata a unui pericol iminent si
neprevazut pentru circulatia trenurilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

103.

[#22407] Aranjarea în tren a transporturilor negabaritice sau cu tonaj depasit, se face în functie de tonajul
trenului

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

104.

[#22416] Dupa vagonul de semnal se poate aranja numai un singur cuplu cu maxim 8 osii pentru vagoanele cu
încarcaturi lungi, legate între ele prin încarcatura sau prin bare de legatura.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

105.

[#3096] Un transport este considerat exceptional daca din cauza dimensiunilor lui, a gabaritului sau a greutatii lui,
tinând cont de caracteristicile infrastructurii feroviare pe care urmeaza sa circule nu poate fi admis decât cu
respectarea unor conditii tehnice sau de exploatare speciale.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

106.

[#8636] Viteza maxima admisa la manevra când executa miscari izolate, indiferent de sensul de mers este de 25
km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

107.

[#8638] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva împinge vehiculele pe o linie libera este de 40 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

108.
[#8635] Viteza maxima admisa la manevra când executa miscari izolate, indiferent de sensul de mers este de 40
km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

109.

[#8627] Viteza maxima admisa la manevra când trage, respectiv împinge vehiculele pe o linie ocupata sau înfundata
este de 100 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

110.

[#8623] Panta caracteristica a unei sectii de circulatie este cea mai mare dintre pantele caracteristice ale sectiei
respective, se exprima în mm/m si este necesara la stabilirea procentelor de masa frânata si a vitezelor maxime de
circulatie ale trenurilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

111.

[#5656] Care imagine reprezinta indicatorul de acoperire a portiunii liniei de contact defecte "Pregateste sa cobori
pantograful"?

A) B) C)

Raspuns: C

112.

[#5411] În cazul remorcarii trenurilor cu mai multe locomotive în cap sau a trenurilor formate din locomotive în
actiune, când numai una din locomotive este înzestrata cu instalatie de control punctal al vitezei, locomotiva
înzestrata cu instalatie de control punctal al vitezei se va aseza întotdeauna în capul trenului sau al convoiului de
locomotive.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

113.

[#4892] Semaforul repetitor din figura da urmatoarea indicatie: Ziua - bratul orizontal, spre dreapta sensului de mers
Noaptea - o unitate luminoasa de culoare galbena spre tren

A) ATENTIE! Semaforul urmator ordona oprirea. B) Semaforul urmator este pe liber cu viteza redusa. C) Semaforul
urmator este pe liber.
Raspuns: A

114.

[#5091] Ce rol au dispozitivele de siguranta si vigilenta de pe locomotiva?

A) comanda frânarea rapida a trenului atunci când mecanicul nu mai executa impulsuri de rearmare în interiorul
unor intervale anumite de timp; B) comanda oprirea motorului diesel atunci când mecanicul nu mai executa
impulsuri de rearmare în interiorul unor intervale anumite de timp; C) comanda decuplarea circuitului de forta atunci
când mecanicul nu mai executa impulsuri de rearmare în interiorul unor intervale anumite de timp;

Raspuns: A

115.

[#3121] Inductoarele de cale de 1000/2000 Hz sunt montate la semnalele care avertizeaza reducerea vitezei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

116.

[#5538] Scoaterea sabotilor de mâna la manevra vagoanelor se face numai dupa legarea locomotivei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

117.

[#5595] În cazul în care datorita lungimii, trenul nu se poate gara între marcile de siguranta, respectiv între semnalul
de iesire si marca de siguranta de la urma trenului si IDM dispune stationarea partii din urma a trenului peste marca
de siguranta, acesta avizeaza verbal mecanicul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

118.

[#5591] În cazul în care datorita lungimii, trenul nu se poate gara între marcile de siguranta, respectiv între semnalul
de iesire si marca de siguranta de la urma trenului, IDM poate dispune fractionarea trenului si gararea acestuia pe
doua sau mai multe linii.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

119.

[#5580] În ce conditii este permisa darea înapoi a trenului, cu atacarea marcii de siguranta de la urma?
A) numai cu încuviintarea verbala a IDM, data mecanicului prin RTF (RER). B) numai cu încuviintarea scrisa a IDM
dispozitor, data mecanicului prin ordin de circulatie. C) numai dupa avizarea verbala, atât a posturilor de macazuri,
cât si a IDM.

Raspuns: B

120.

[#4877] Când se slabesc frânele de mâna la manevra vagoanelor?

A) înainte de punerea convoiului de manevra în miscare; B) la primirea programului de manevra; C) la intrarea


locomotivei pe convoiul de vagoane;

Raspuns: A

121.

[#3439] Urmatoarea baliza avertizoare indica faptul ca:

A) Atentie, halta comerciala sau punctul de oprire în linie curenta este la 100 m. B) Atentie, halta comerciala sau
punctul de oprire în linie curenta este la 1500 m. C) Atentie, halta comerciala sau punctul de oprire în linie curenta
este la 900 m.

Raspuns: C

122.

[#4861] Urmatoarea baliza avertizoare indica faptul ca:

A) Atentie, semnalul prevestitor este la 1000 m. B) Atentie, semnalul prevestitor este la 900 m C) Atentie, semnalul
prevestitor este la 100 m

Raspuns: C

123.

[#3085] Pe sectiile de circulatie înzestrate cu instalatii de bloc de linie semiautomat, circulatia trenurilor se face la
interval de sector de bloc.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

124.

[#4316] Baliza avertizoare, amplasata înaintea semnalelor de avarie la trecerile la nivel pe distante între statiile
neînzestrate cu bloc de linie automat, care arata ca semnalul de avarie este la 800 m, are urmatoarea indicatie:

A) B) C)

Raspuns: A
125.

[#3084] Posturile ajutatoare de miscare din linie curenta care deservesc jonctiuni ale liniilor operatorilor economici
ce nu sunt acoperite de semnale, sunt puncte de sectionare?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

126.

[#4837] Care este indicatia transmisa conform imaginii de mai jos?

A) Circula cu VITEZA SPORITA! Începe portiunea de linie slabita B) MICSOREAZA VITEZA! Urmeaza o portiune de linie
slabita care impune reducerea vitezei C) Circula cu VITEZA STABILITA! Restrictia de viteza s-a sfârsit.

Raspuns: B

127.

[#3898] În cazul semnalizarii unei portiuni de linie slabita, la ce distanta fata de paleta de culoare galbena pe o parte
si alba pe cealalta parte, se monteaza baliza avertizoare de forma dreptunghiulara de culoare galbena cu trei benzi
orizontale negre?

A) La 300 m. B) La 1000 m. C) La 100 m.

Raspuns: A

128.

[#4840] Ce semnifica imaginea de mai jos?

A) Indicatorul de sfârsit al restrictiei de viteza B) MICSOREAZA VITEZA! Urmeaza o portiune de linie slabita care
impune reducerea vitezei C) Circula cu VITEZA REDUSA ordonata! Începe portiunea slabita

Raspuns: A

129.

[#3624] În cazul unei restrictii de viteza neprevazuta, pâna la montarea inductoarelor de cale permanent active de
1000Hz în dreptul paletelor galbene, personalul de locomotiva va fi înstiintat de lipsa acestora prin:

A) BAR B) Prin statia RTF. C) Ordin de circulatie

Raspuns: C

130.

[#2486] Unde se amplaseaza paletele albe cu trei benzi orizontale albastre atunci când trebuie semnalizat locul de
executare a lucrarilor în incinta unei statii, pe alte linii decât liniile directe?
A) Paletele albe cu trei benzi orizontale albastre se amplaseaza în dreptul vârfului macazurilor extreme ale statiei. B)
Paletele albe cu trei benzi orizontale albastre se amplaseaza în dreptul biroului IDM. C) Paletele albe cu trei benzi
orizontale albastre se amplaseaza la o distanta de 200m fata de limitele locului de executare a lucrarilor.

Raspuns: A

131.

[#22266] Comunicarea transmisa prin telefon la un numar redus de unitati CFR atunci când comunicarea
respectiva trebuie sa fie cunoscuta si executata într-un termen foarte scurt se numeste "Nota telefonica sau
dispozitie scrisa".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

132.

[#22261] Daca în parcurs apare necesitatea opririi neprevazute a unui tren în linie curenta, în cazul trenurilor
care circula fara sef de tren, care din obligatiile sefului de tren îi revin mecanicului trenului?

A) sa dea semnale de "Pericol" repetate cu fluierul sau sirena locomotivei. B) sa ia legatura cu conductorul de bilete,
în cazul în care acesta exista si sa stabileasca împreuna masurile si conditiile pentru circulatia în continuare a
trenului. C) sa ia masuri pentru acoperirea obstacolului sau a locului care constituie un pericol în circulatia trenurilor
pe liniile vecine, daca este cazul.

Raspuns: C

133.

[#22262] Daca oprirea neprevazuta a unui tren în linie curenta, datorita neregulilor aparute la vehiculele
remorcate din corpul trenului, mecanicul trenului este obligat sa ceara locomotiva de ajutor în urmatoarele situatii:

A) Daca nu poate lua legatura cu seful de tren, iar trenul este oprit pe o portiune de linie cu declivitate mai mica de 6
‰ B) Când trenul este oprit pe o portiune de linie cu declivitate mai mare de 15 ‰ C) Locomotiva nu are în dotare
ghidurile/îndrumatoarele tehnice în vigoare pentru tipul de vehicul feroviar motor deservit

Raspuns: B

134.

[#22199]

Corelati corespunzator sarcinile personalului cu masurile care trebuie luate în cazul opririi neprevazute a unui tren în
linie curenta.

Personalul

i1) Mecanicul de locomotiva

i2) Mecanicul ajutor


i3) Seful de tren

Obligatiile personalului în cazul opririi neprevazute a unui tren în linie curenta

r1) sa ia legatura cu mecanicul si sa stabileasca împreuna cauzele opririi si conditiile de circulatie în continuare.

r2) sa dea semnalul de strângere a frânelor de mâna catre agentii trenului care au astfel de sarcini.

r3) sa dea semnale de "Pericol" cu fluierul sau sirena locomotivei, daca nu poate lua legatura cu seful de tren.

r4) sa ia legatura cu seful de tren, în cazul în care acesta exista si sa stabileasca împreuna masurile si conditiile pentru
circulatia în continuare a trenului.

r5) constatarea si înlaturarea unor nereguli aparute la vehiculele remorcate din corpul trenului.

A) (i1-r4) (i2-r5) (i3-r1) B) (i1-r3) (i2-r2) (i3-r5) C) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r1)

Raspuns: A

135.

[#2618] Cum se procedeaza, în cazul opririlor neprevazute, în linie curenta, datorita unor nereguli aparute la
vehiculul feroviar motor, în cazul conducerii în sistem simplificat?

A) constatarea si înlaturarea acestor nereguli se face de catre mecanic, dupa ce a luat masuri de asigurare a
locomotivei si trenului. B) constatarea si înlaturarea acestor nereguli se face de catre mecanic, iar daca acesta nu
reuseste se solicita echipa, specializata, de interventie. C) constatarea si înlaturarea acestor nereguli se face de catre
mecanic, dupa ce seful de tren a fost chemat în postul de conducere al locomotivei.

Raspuns: C

136.

[#5183] Circulatia timpurie si suprimarea opririi trenurilor de marfa, în statiile la care semnalul de intrare da indicatii
asupra semnalului de iesire, se face în baza indicatiei de liber a semnalului de iesire nemaifiind necesara avizarea
prin ordin de circulatie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

137.

[#4688] Pe toata durata întreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, atât pe cale simpla cât si pe cale
dubla, circulatia trenurilor trebuie sa se faca cu oprire în fiecare statie cu viteza de cel mult:

A) 30 km/h B) 80 km/h C) 10 km/h

Raspuns: A

138.
[#22296] Prin linia falsa se întelege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dubla, înzestrata cu BLA
banalizat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

139.

[#3350] În cazul circulatiei pe linie falsa, la trecerea fara oprire printr-o statie, pe linii înzestrate cu semafor de iesire,
se va proceda ca în cazul defectarii acestuia.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

140.

[#3087] Dupa ce a solicitat locomotiva de ajutor si a remediat defectiunea, personalul de locomotiva poate sa plece
cu trenul din locul unde s-a oprit în linie curenta sau sa dea înapoi trenul în statia de expediere pâna la sosirea
locomotivei de ajutor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

141.

[#5309] Semnalizarea neregulamentara ordona oprirea la semnalul urmator.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

142.

[#22444] Ce reprezinta semnalul dat de agentul din imagine?

A) Încet. B) Opreste. C) Înainte.

Raspuns: A

143.

[#5306] Semnalele care dau indicatii care se contrazic ordona oprirea fara a depasi semnalul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

144.

[#22432] Locomotivele diesel hidraulice, la semnalul "înapoi" se deplaseaza înspre partea în care se afla
motorul diesel (partea cea mai lunga).
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

145.

[#22423]

Corelati corespunzator semnalele date de agenti cu instrumente portative cu indicatia semnalului pe timp de zi
pentru proba frânei.

Semnalul

i1) Strânge frâna automata

i2) Slabeste frâna automata

i3) Frâna automata este în regula

Indicatia semnalului dat de agenti cu instrumente portative pe timp de zi

r1) se misca încet, lanterna cu lumina alba, în sus si în jos, cu bratul întins orizontal si în acelasi timp se dau mai multe
sunete lungi cu fluierul de mâna.

r2) se misca încet steguletul galben, în sus si în jos, cu bratul întins orizontal si în acelasi timp se dau mai multe
sunete lungi cu fluierul de mâna.

r3) se misca bratul înaintea corpului cu ciocanul în mâna, dintr-o parte în alta.

r4) bratele întinse în sus cu ciocanul în mâna dreapta se misca în arcuri de cerc si se vor împreuna deasupra capului
de mai multe ori.

r5) bratul întins în sus cu ciocanul.

A) (i1-r2); (i2-r3); (i3-r1). B) (i1-r4); (i2-r3); (i3-r5). C) (i1-r3); (i2-r4); (i3-r1).

Raspuns: B

146.

[#22486] În cazul producerii unui accident/incident iar comunicatiile telefonice CFR sunt întrerupte, mijloacele
de interventie necesare pentru înlaturarea urmarilor si restabilirea circulatiei feroviare, sunt solicitate prin
telefonograma de avizare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

147.
[#22482] Organizarea si verificarea starii personalului cu responsabilitati în siguranta pe calea ferata la
intrarea si în timpul serviciului constituie un atribut al:

A) gestinarului de infrastructura publica. B) operatorului de miscare. C) agentilor economici feroviari.

Raspuns: C

148.

[#5150] Avizarea accidentelor/incidentelor produse pe calea ferata, în toate cazurile se realizeaza în doua etape: a)
înstiintarea verbala; b) avizarea propriu-zisa.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

149.

[#22481] Relatiile scrise ale persoanelor implicate într-un accident sau incident rezultate în urma chestionarii
acestora cu ocazia actiunilor de investigare pot fi folosite în alte anchete de natura disciplinara sau judiciara, potrivit
reglementarilor în vigoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

150.

[#22461] Pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, precum si în cazul sectiilor de circulatie
cu conducere în sistem dispecer, personalul care a luat cunostinta de producerea unui accident/incident este obligat
sa ia de îndata masuri de înstiintare a:

A) seful celei mai apropiate statii sau pe înlocuitorul acestuia. B) IDM din cea mai apropiata statie. C) conducatorului
turei de serviciu de la regulatorul de circulatie.

Raspuns: C

151.

[#22519] În timpul actiunii de stingere a incendiului se vor utiliza mastile de gaze.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

152.

[#13376] În timpul parcursului, când poate efectua, mecanicul ajutor, revizia în sala masinilor?

A) Numai când apar defectiuni ale instalatiilor si agregatelor. B) Când revizia nu poate fi efectuata de catre mecanic.
C) Numai cu acceptul mecanicului si daca este echipat corespunzator.

Raspuns: C

153.
[#22507] La locomotivele la care arderea s-a produs la motoarele electrice de tractiune sau circiutul de forta,
îndrumarea pentru reparatie se va face:

A) Cu cablurile acestor motoare dezlegate si izolate între ele si fata de masa, cu material izolant bine fixat. B) Numai
în tren de marfa cu viteza maxima de 40 km/h. C) Numai însotita de personal tehnic de specialitate.

Raspuns: A

154.

[#22495] Ce trebuie sa comunice mecanicul de locomotiva IDM-ului, agentilor L sau operatorilor RC la avizarea
incendiilor în cazul conducerii simplificate:

A) Tipul de locomotiva, felul trenului remorcat, locul unde se afla locomotiva, locul unde a aparut degajarea de fum
sau flacara, cere locomotiva de ajutor si alarmarea pompierilor civili si militari. B) Tipul de locomotiva, data, ora si
minutul la care s-a produs degajarea de fum sau flacara, gravitatea incendiului, cere mijloace necesare pentru
stingerea incendiului. C) Tipul locomotivei, data, ora si minutul la care s-a produs incendiul, locul unde s-a produs
incendiul.

Raspuns: A

155.

[#3360] La stationarile cuprinse între 2 minute si 5 minute dupa ce mecanicul ajutor sau însotitorul executa revizia
totala în sala masinilor, va face si revizie la partea de rulare, examinând cu atentie atât aspectele legate de siguranta
circulatiei cât si depistarea de fum, de cablaj ars, miros de izolatie arsa, început de incendiu.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

156.

[#22536] Pentru prevenirea si combaterea incendiilor la locomotivele tip LE la predarea–primirea pe procesul


tehnologic de echipare se verifica:

A) Daca nu sunt scurticrcuitoare intrate în actiune. B) Starea vopselei de control de la supapa de sens unic,
conductele dintre treptele compresorului si conductele de refulare. C) Protectiile intrate în actiune.

Raspuns: B

157.

[#3080] Se considera defectiuni tehnice arderile de natura electrica (scurtcircuite, arcuri electrice întretinute, arderi
de bobine, flamari, explozii etc.) produse în instalatii si echipamente (transformatoare, motoare de tractiune,
condensatori, reactante, blocuri aparate, cutii, borne, cuple de contact), încalzirea puternica a unor piese în miscare
(rulmenti, cuzineti etc.) si a unor piese în contact cu gazele de esapare, în cazul când acestea nu au provocat
aprinderea si arderea echipamentelor si pieselor vecine.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
158.

[#22541] În scopul unei interventii rapide si sigure în cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva,
personalul de locomotiva se va folosi la stingerea focului si de apa din instalatia de racire, dar numai dupa dezlegarea
tuturor surselor de curent.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

159.

[#3081] Se considera defectiuni tehnice arderile care au fost lichidate în faza incipienta prin interventia personalului
de locomotiva.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

160.

[#2563] Personalul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata, care a luat
cunostinta de producerea unui accident sau a unui incident în incinta unei subunitati, este obligat sa anunte de
îndata:

A) Serviciul de siguranta a circulatiei. B) Conducerea subunitatii sau a punctului de lucru. C) Operatorul de la


regulatorul de circulatie.

Raspuns: B

161.

[#4612] Cine întocmeste reglementarile speciale cu privire la modul de prezentarea si de verificare a personalului de
locomotiva înainte de îndrumare?

A) Biroul exploatare (T1) din cadrul depoului. B) OTF/OMF si administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare,
dupa caz. C) Operatorul de circulatie / dipecerul infrastructurii feroviare

Raspuns: B

162.

[#5171]

Corelati corespunzator definitiile cu notiunile pe care le reprezinta:

Notiunea

i1) Incendiu

i2) Început de incendiu

i3) Defectiuni tehnice


Definitie

r1) Arderile de natura electrica (scurtcircuite, arcuri electrice întretinute, arderi de bobine, flamari, explozii etc.)
produse în instalatii si echipamente (transformatoare, motoare de tractiune, condensatori, reactante, blocuri
aparate, cutii, borne, cuple de contact etc.), încalzirea puternica a unor piese în miscare (rulmenti, cuzineti etc.) si a
unor piese în contact cu gazele de esapare, în cazul când acestea nu au provocat aprinderea si arderea
echipamentelor si pieselor vecine

r2) Arderea care se dezvolta fara control, dar care prin interventia personalului de locomotiva sau altor formatii a
fost lichidata

r3) Arderile care prin interventia personalului de locomotiva sau altor formatii au fost lichidate în faza incipienta, fara
sa se produca la locomotive pagube materiale importante si fara imobilizarea locomotivei în reparatie mai mare de
48 ore sau maxim 10 zile, în cazul lipsei unor agregate, piese sau materiale

r4) Arderile care prin interventia personalului de locomotiva sau a altor formatii au fost lichidate cu mijloacele din
dotarea locomotivei.

r5) Arderea rapida care se dezvolta fara control în timp si spatiu, si care poate provoca distrugeri importante de
bunuri materiale, sau poate pune în pericol viata oamenilor, pentru a carei lichidare este necesara utilizarea
metodelor, procedeelor, mijloacelor si substantelor de stingere adecvate

A) (i1-r5); (i2-r3); (i3-r1) B) (i1-r1); (i2-r4); (i3-r5) C) (i1-r4); (i2-r1); (i3-r5)

Raspuns: A

163.

[#2566] Cum actioneaza mecanicul de locomotiva în cazul deservirii simplificate la aparitia fumului sau flacarii la
vehiculul feroviar motor în scopul unei interventii rapide si sigure?

A) Avizeaza IDM, da locomotiva defecta si asteapta mijloace de ajutor. B) Avizeaza IDM si asteapta sosirea
mijloacelor de interventie. C) Depisteaza locul defectului functie de degajarea de fum sau flacara si de semnalizarea
protectiilor, pregateste locul de interventie deschizând dupa caz capace sau trape de vizitare si actioneaza cu
stingatoarele si alte mijloace (apa, nisip) aflate la dispozitie pentru lichidarea focarului.

Raspuns: C

164.

[#2562] Incendiile la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor în circulatie se încadreaza în categoria:

A) Incidente. B) Evenimente. C) Accidente.

Raspuns: C

165.

[#3037] Pe durata actiunii de deszapezire, instalatiile de control ale vitezei de pe plug si de pe locomotiva
împingatoare nu se scot din functie.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

166.

[#22565] Transporturile care depasesc gabaritul CFR de vagon de încarcare circula:

A) numai în conditii stabilite prin acte normative si reglementari specifice. B) numai la lumina zilei si însotite de
personal calificat. C) se interzice circulatia acestor vagoane.

Raspuns: A

167.

[#2858] Pe durata de interventie la locul accidentului sau incidentului feroviar, vehiculului feroviar motor care
remorca trenul de interventie va ramâne la dispozitia:

A) Se înapoiaza la unitatea de domiciliu B) Operatorului de la Regulatorul de circulatie C) Sefului echipei de


interventie

Raspuns: C

168.

[#22571] Marfurile si materialele descarcate lânga linie nu pot intra în gabarirul de libera trecere.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

169.

[#3862] Semnalele luminoase pitice care nu sunt în exploatare se semnalizeaza:

A) cu doua sipci încrucisate aplicate pe fundatia acestora. B) cu o unitate luminoasa de culoare rosie aplicata pe
fundatia acestora. C) cu un panou de culoare rosie aplicat pe fundatia acestora.

Raspuns: A

170.

[#22545] Trenul de interventie specializat cu instalatii de vinciuri hidraulice va fi solicitat pentru interventie, în
special, pe linii electrificate când:

A) locomotiva fara boghiuri este deraiata, asezata transversal fata de linie sau cu toate osiile departate de firul
exterior al sinei cu mai mult de 20 cm. B) locomotiva cu boghiuri este deraiata, asezata transversal fata de linie sau
deraiata de doua sau mai multe osii, departate de firul exterior al sinei cu mai mult de 20 cm. C) când nu este
posibila actiunea trenului de interventie cu macara.

Raspuns: C
Testul nr. #106523

1.

[#2824] Dispozitiile privind executarea serviciului primite de la personalul cu o functie ierarhic superioara se executa
integral si la timp, cu exceptia celor care pun în pericol siguranta circulatiei, a calatorilor, a bunurilor încredintate la
transport, precum si a celor care contravin normelor specifice de protectie a muncii pentru transporturile pe calea
ferata iar pentru îndeplinirea unei dispozitii, executantul poarta raspunderea împreuna cu organul ierarhic superior
care a dat dispozitia.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

2.

[#2726] În timpul serviciului se interzice personalului cu responsabilitati în siguranta circulatiei sa doarma sau sa se
aseze în pozitii favorabile somnului si sa aiba alte preocupari decât cele legate strict de serviciu.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

3.

[#2701] Pentru cine sunt obligatorii prevederile "Regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare"?

A) pentru toti operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar. B) numai pentru operatorii
economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar de calatori. C) numai pentru operatorii economici care
desfasoara operatiuni de transport feroviar de marfa.

Raspuns: A

4.

[#2729] Personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei este obligat ca la terminarea programului sa nu


paraseasca postul pâna la sosirea schimbului, iar în caz de neprezentare a acestuia, sa anunte conducerea
subunitatii/unitatii si apoi sa plece acasa.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

5.

[#3034] Regulamentul de exploatare tehnica se aplica numai pentru liniile de cale ferata din România care au
ecartamentul normal – 1435 mm – si pentru viteze maxime de circulatie de pâna la 125 km/ora.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

6.
[#2862] În Grupa C sunt incidente:

A) alte incidente produse în legatura cu siguranta feroviara; B) produse în activitatea de manevra; C) produse în
circulatia trenurilor;

Raspuns: A

7.

[#3105] Autorizatia/autorizatiile, dupa caz se suspenda si îsi înceteaza temporar valabilitatea atunci când personalul
autorizat care conform deciziei comisiei medicale/psihologice de siguranta circulatiei elibereaza un aviz "inapt
temporar" din punct de vedere medical si/sau psihologic pentru functia în care a fost autorizat – pâna la obtinerea
avizului din partea comisiei medicale/psihologice a avizului "apt".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

8.

[#4426] Constatarea consumului de bauturi alcoolice se face în timpul serviciului daca persoana da semne ca a
consumat bauturi alcoolice.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

9.

[#55] Constatarea consumului de bauturi alcoolice se face în cazurile când persoana încadrata în munca în timpul
serviciului da semne ca a consumat bauturi alcoolice.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

10.

[#32] În cazul depistarii consumului de alcool, pentru care fapte se aplica alte sanctiuni disciplinare în afara
sanctiunii de desfacere disciplinara a contractului individual de munca:

A) personalului caruia din motive obiective nu i s-a recoltat proba de sânge, iar la proba cu alcoolscopul respectivul
nu s-a colorat în verde complet, pe baza procesului – verbal de constatare unde s-au consemnat si cauzele neluarii
probei de sânge B) personalului care a refuzat proba cu alcoolscopul sau recoltarea probei de sânge, pe baza
procesului verbal de constatare; C) personalului care a fost surprins asupra faptului consumând bauturi alcoolice în
timpul serviciului (indiferent de cantitate);

Raspuns: A

11.

[#74] "Galben" permite circulatia trenurilor si ordona reducerea vitezei în vederea opririi la semnalul urmator sau
continuarea mersului daca semnalul urmator nu indica oprirea.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

12.

[#3705] Semnalele acustice se dau cu fluierul, trompeta, claxonul vehiculului feroviar sau fluierul de mâna

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

13.

[#70] Care este semnificatia culorii de baza rosu?

A) ordona oprirea; B) ordona oprirea numai pentru miscarile de manevra si triere; C) opreste fara a depasi semnalul;

Raspuns: A

14.

[#708] Semnalul acustic "pornire", este acelasi cu semnalul "atentie" dat cu fluierul, trompeta sau claxonul
locomotivei, adica: un sunet lung.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

15.

[#62] Care este semnalul "PERICOL" dat cu fluierul, claxonul sau trompeta locomotivei?

A) un sunet scurt, unul lung si unul scurt; B) doua sunete scurte; C) trei sunete scurte, repetate;

Raspuns: C

16.

[#91] Fiecarui tren pus în circulatie trebuie sa i se atribuie un numar si anume: în sensul de la Bucuresti, numar fara
sot iar în sensul spre Bucuresti, numar cu sot.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

17.

[#3769] Fiecare tren trebuie sa poarte un numar si sa circule dupa un mers dinainte stabilit

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

18.
[#525] Capatul X al unei statii de CF, este considerat:

A) Capatul statiei spre Bucuresti B) Capatul statiei opus directiei spre Bucuresti C) Capatul statiei dinspre nordul
geografic

Raspuns: A

19.

[#92] Pentru stabilirea prioritatii în circulatie, fiecarui tren i se atribuie un rang.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

20.

[#2685]

Corelati corect "liniile" din coloana din stânga cu definitiile acestora din coloana din dreapta.

Liniile

i1) Linie abatuta

i2) Linie curenta

i3) Linie directa

Definitii

r1) portiunea de linie cuprinsa între doua semnale de intrare din sesnsuri opuse a doua statii vecine.

r2) linie situata în incinta statiei aflata în prelungirea liniei curente, fara abatere la intrare sau iesire.

r3) linie de circulatie care se ramifica prin aparatele de cale din linie directa.

r4) linie înfundata construita în scopul de a opri un tren scapat sau vagoane fugite pe sectii de circulatie cu pante
mari.

r5) linie pe care se desfasoara operatiuni de transport feroviar care nu sunt administrate de Compania Nationala de
Cai Ferate CFR - SA.

A) (i1-r3); (i2-r1); (i3-r2) B) (i1-r2); (i2-r3); (i3-r1) C) (i1-r2); (i2-r1); (i3-r3)

Raspuns: A

21.

[#22680] Prevederile "Instructiunilor pentru activitatea personalului de locomotiva în transportul feroviar - nr.
201" nu sunt obligatorii pentru toti operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar si/sau
manevra feroviara.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

22.

[#22640] Cunoasterea/recunoasterea sectiilor de remorcare si a statiilor unde se efectueaza manevra nu


trebuie sa fie confirmata sub semnatura, pe proprie raspundere, de catre personalul de locomotiva care a efectuat
cunoasterea/recunoasterea sectiilor respective.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

23.

[#3184] Prin cunoasterea unei sectii de circulatie se întelege observarea si memorarea particularitatilor liniei curente
si/sau a statiilor unde îsi desfasoara activitatea si a instalatiilor aferente acestora, precum si fixarea reperelor
necesare remorcarii si frânarii trenului, respectiv efectuarii manevrei în conditiile de siguranta circulatiei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

24.

[#22684] În situatiile exceptionale (inchideri accidentale de linii din cauza unor calamitati) raspunderea asupra
respectarii tuturor conditiilor de siguranta a circulatiei revine numai personalului care însoteste respectivul personal.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

25.

[#22577]

Corelati corespunzator notiunile:

Personalul de locomotiva poate efectua urmatoarele tipuri de prestatii:

i1) Mecanicul de locomotiva

i2) Mecanicul ajutor

i3) Seful de tura

Prestatia:

r1) remorcarea trenurilor sau manevra.

r2) stagiu de practica.

r3) deservirea locomotivei.


r4) pilotarea trenului.

r5) verificarea personalului la prezentarea la serviciu.

A) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r4). B) (i1-r4) (i2-r1) (i3-r2). C) (i1-r1) (i2-r3) (i3-r5).

Raspuns: C

26.

[#5040] Personalului de locomotiva nu trebuie sa aiba asupra sa în timpul executarii serviciului ochelarii de vedere
chiar daca personalul medical i-a recomandat utilizarea acestora.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

27.

[#5034] Personalului de locomotiva îi este interzis sa faca modificari constructive sau descompletari de piese la
locomotive fara aprobarea personalului competent; orice interventie tehnica la locomotive se va face numai
conform reglementarilor tehnice în vigoare, specifice tipului de locomotiva respectiv.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

28.

[#5038] Personalului de locomotiva îi este interzis sa aiba o tinuta decenta si o comportare corespunzatoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

29.

[#4937] Personalului de locomotiva îi este interzis sa permita accesul pe vehiculul feroviar motor a personalului care
nu are acest drept,

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

30.

[#4930] Personalului de locomotiva îi este interzis sa transporte pe vehiculul feroviar motor corespondenta, bagaje
si/sau orice alte obiecte straine de activitatea feroviara.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

31.
[#5492] În cadrul verificarilor tehnice la vehiculele feroviare motoare se verifica starea bandajelor prin lovire cu
ciocanul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

32.

[#5479] În cadrul verificarilor tehnice la vehiculele feroviare motoare cu motoare diesel se verifica starea motorului
diesel.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

33.

[#22631] Data si ora efectuarii RAc se consemneaza sub semnatura de catre personalul tehnic de specialitate
care a efectuat-o, în caietul de bord al locomotivei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

34.

[#5512] La punerea în serviciu a locomotivei se face probarea instalatiilor si echipamentelor cu deplasarea


locomotivei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

35.

[#4066] Ce verificari face mecanicul de locomotiva dupa legarea la tren a locomotivei?

A) Diferenta de înaltime între centrele tampoanelor sa nu fie mai mare de 200 mm, respectiv 190 mm între centrele
tampoanelor ultimului vagon si tampoanelor locomotivei împingatoare; B) Diferenta de înaltime între centrele
tampoanelor sa nu fie mai mare de 210 mm, respectiv 190 mm între centrele tampoanelor ultimului vagon si
tampoanelor locomotivei împingatoare; C) Diferenta de înaltime între centrele tampoanelor sa nu fie mai mare de
100 mm, respectiv 90 mm între centrele tampoanelor ultimului vagon si tampoanelor locomotivei împingatoare;

Raspuns: C

36.

[#22724] În timpul serviciului, personalul de locomotiva raspunde de:

A) Utilizarea corespunzatoare a echipamentului de protectie. B) Semnalizarea locomotivei conform regulamentului


de semnalizare CFR. C) Utilizarea corespunzatoare a carnetului de rapoarte.

Raspuns: B
37.

[#4601] La trenuri de calatori si mixte nu se admite locomotiva împingatoare:

A) cu putere de tractiune mai mare decât a locomotiva din capul trenului. B) cu masa mai mare de 30 tone. C)
nelegata la tren si frîna.

Raspuns: C

38.

[#4602] La trenurile de marfa legarea locomotivei împingatoare la tren si frîna este obligatorie în urmatorul caz:

A) Când trenul circula pe portiuni de linie cu pante mai mari de 0, 6‰. B) Când trenul circula pe portiuni de linie cu
pante mai mari de 3‰. C) Când trenul circula pe portiuni de linie cu pante mai mari de 0, 5‰.

Raspuns: B

39.

[#22696] Serviciul continuu maxim admis pe locomotiva este compus din timpul de conducere efectiva a
locomotivei si din timpul de munca în stationarea trenului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

40.

[#3090] În cazul deplasarii regie a personalului de locomotiva, pentru luarea în primire a locomotivei în vederea
remorcarii, efectuarea manevrei, timpul necesar pentru aceasta deplasare va intra în calculul serviciului continuu
maxim admis pe locomotiva

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

41.

[#22712] Pe timpul derularii investigatiilor pentru tipurile de vitezometre fara banda, investigatorul principal
stabileste locul unde se fac atât descarcarea, cât si prelucrarea înregistrarilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

42.

[#22706] Personalul implicat în producerea accidentului/incidentului pe calea ferata si sefii subunitatilor din
care acesta face parte trebuie sa ramâna la dispozitia comisiei de investigare atât timp cât este necesar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
43.

[#2646] Cum se va proceda în cazul în care este necesara ruperea unui sigiliu al instalatiilor de pe locomotiva?

A) Aceasta se va mentiona în carnetul de bord unde se va arata si cauza. B) Se va informa verbal operatorul de
circulatie si se vor preciza cauzele. C) Este interzisa ruperea unuia sau mai multor sigilii.

Raspuns: A

44.

[#22709] Daca investigarea accidentului/incidentului nu implica retinerea trenului, seful statiei în care se fac
primele cercetari în prezenta mecanicului de locomotiva verifica vitezometrul vizual deoarece acesta este sigilat si nu
are competenta sa intervina în functionarea lui.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

45.

[#5070] Ce masuri se iau, pâna la sosirea comisiei de investigare, de catre seful statiei sau înlocuitorul sau, împreuna
cu sefii subunitatilor prezenti la locul producerii unui accident/incident pe infrastructura feroviara publica?

A) Încheie procesul-verbal de constatare preliminara, constata starea personalului implicat, efectuând proba
alcooltest si procedeaza la prelevarea probei biologice. B) Încheie procesul-verbal de constatare preliminara si
verifica cât mai operativ conditiile de vizibilitate existente la fata locului. C) Încheie procesul-verbal de constatare
preliminara si verifica starea tehnica a vehiculelor motoare si remorcate din compunerea trenului, precum si a
infrastructurii.

Raspuns: A

46.

[#4790] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte care interzic iesirea vehiculului feroviar
motor din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) sabotii de frâna nu sunt uzati egal si sigurantele timoneriei nu au aceeasi forma; unul dintre tampoane este plat;
nu este aceeasi cantitate de nisip în fiecare nisa. B) piese ale timoneriei de frâna, inclusiv sigurantele timoneriei
frânei; piese ale aparatului de rulare: lagare de osie cu cuzineti sau rulmenti, lagare de biela, cutii de unsoare;
aparatele de ciocnire si legare; instalatia de nisipare a liniei. C) sabotii de frâna nu sunt uzati egal si sigurantele
timoneriei nu au aceeasi forma; sigiliile cutiilor de osie nu sunt puse de aceeasi unitate de tractiune; unul dintre
tampoane este plat.

Raspuns: B

47.

[#5533] Manevra prin triere pe plan înclinat si oprirea cu saboti de mâna sau frâne de cale, fara sa tamponeze si fara
sa fie tamponate se admite pentru vagoane încarcate cu oameni, fara a fi legate de vehiculul feroviar motor care le
manevreaza.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: B (fals)

48.

[#4793] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte care interzic iesirea vehiculului feroviar
motor din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) aparate si circuite de protectie defecte, scoase din functie sau scurtcircuitate; bateria de acumulatori descarcata si
instalatia de încarcare defecta; instalatiile sau echipamentele necesare functionarii în caz de avarii; aparatele
speciale de legare la locomotivele/automotoarele dotate cu cupla automata. B) comutator de avarii numai cu doua
pozitii de functionare; cupla portativa numai pentru un post de conducere. C) aparate si circuite de protectie cu
reglaje majorate pentru circulatia pâna la unitatea de traciune de domiciliu; instalatia de încarcare a bateriilor de
acumulatori nereglata pentru regimul de zi sau noapte, respectiv iesirii din unitatea de tractiune.

Raspuns: A

49.

[#4791] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte interzic iesirea vehiculului feroviar motor din
unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) instalatia de telecomunicatii nu are frecventa de manevra; becurile la instalatia de iluminare de putere redusa; B)
instalatiile de alimentare cu motorina ale vehiculului feroviar motor nu au conectori pentru descarcarea datelor;
instalatia de telecomunicatii nu are frecventa de manevra; C) instalatiile de siguranta, vigilenta, controlul vitezei
trenului si înregistrare a parametrilor locomotivei; instalatia de telecomunicatii: radio-telefon; instalatia de iluminat
si semnalizare a locomotivei, inclusiv farul central;

Raspuns: C

50.

[#4789] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte ce interzic iesirea vehiculului feroviar motor
din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) instalatiile de frâna de orice fel cu care este dotata locomotiva; aparatele de masura si indicatoare, inclusiv
lampile de control; instalatiile si aparatele de protectie inclusiv supapele de siguranta; piese ale suspensiei
locomotivei. B) locomotiva nu are în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor
difera de la un aparat la altul; aparatele de protectie nu sunt sigilate cu sigiliu aparinând unitaii de tractiune. C)
locomotiva nu are în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la un
aparat la altul; adaosurile sub arcurile suspensiei locomotivei difera ca grosime.

Raspuns: A

51.

[#22767] Regimul sau regimurile de schimb care se aplica pe un vagon indica daca este un vagon de marfa al
retelei sau un vagon de marfa privat ori închiriat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

52.
[#4732] La timoneria de frâna cu actiune simetrica, sabotii:

A) apasa asupra rotilor cu forte insuficiente sau partiale. B) apasa asupra rotilor din doua parti opuse. C) apasa doar
asupra rotilor locomotivelor izolate în functie de sensul de mers.

Raspuns: B

53.

[#22768] Regimul sau regimurile de schimb care se aplica pe un vagon indica daca apartine unui parc de
vagoane de exploatare în comun.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

54.

[#22758] Dupa tipul transmisiei folosit între motorul termic si osia motoare locomotivele diesel pot fi
clasificate în:

A) Locomotive diesel electrice. B) Locomotive diesel electrolitice. C) Locomotive diesel electrostatice.

Raspuns: A

55.

[#22753] Frânarea electrica recuperativa este rentabila:

A) În cazul locomotivelor care parcurg trenuri grele pe sectii cu profil al caii variabil. B) În cazul locomotivelor care
remorca trenuri usoare pe sectii lungi. C) În cazul locomotivelor care remorca trenuri grele pe sectii cu declivitati
mari (12-15‰) si lungi.

Raspuns: C

56.

[#22801] Urmatorul personal are sarcini în manipularea si completarea foii de parcurs:

A) Mecanicul de locomotiva. B) Seful de depou. C) Mecanicul ajutor.

Raspuns: A

57.

[#22810] Înregistrarile în foaia de parcurs nu se efectueaza numai în conformitate cu instructia 201 si


reglementarile specifice în vigoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

58.
[#22806] Personalul cu sarcini în manipularea si completarea foii de parcurs este obligat sa utilizeze foaia de
parcurs numai în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

59.

[#22790] Imaginea prezentata reprezinta:

A) Acoperirea unui obstacol sau a locului de executare a lucrarii, daca aceasta se afla pe un schimbator de cale. B)
Acoperirea unui obstacol sau a locului de executare a lucrarii, daca aceasta se afla pe schimbatorul de cale de la
intrare. C) Acoperirea unui obstacol sau a locului de executare a lucrarii daca aceasta se afla între schimbatorul de
cale der la intrarea în statie si semnalul de intrare.

Raspuns: C

60.

[#5055] Cum se continua mersul dupa oprirea trenului si ridicarea de pe sine, de catre agentul care le-a asezat, a
capselor de alarmare ramase neîntrebuintate?

A) mecanicul conduce cu viteza maxima de 20 km /h pâna la gararea trenului pe linia respectiva din statie, iar IDM va
consemna, în foaia de parcurs, cauza. B) mecanicul conduce trenul pâna la semnalul de intrare si va intra în statie
numai dupa ce IDM va permite gararea acestuia pe linia respectiva. C) mecanicul conduce trenul pâna la semnalul de
intrare, dar nu va intra în statie decât dupa ce agentul statiei îi înmâneaza ordinul de circulatie.

Raspuns: C

61.

[#22830] Pentru deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor în circulatie nu se efectueaza
investigare conform reglementarilor din HG 117/ 2010.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

62.

[#4691] În ce pozitie se manipuleaza mânerul robinetului mecanicului pentru verificarea etanseitatii instalatiei de
frâna a trenului, dupa alimenterea acesteia la presiunea de regim?

A) în pozitia de alimentare prin soc; B) în pozitie neutra; C) în pozitia de alimentare;

Raspuns: B

63.

[#5129] În cadrul lucrarilor pregatitoare ale probei complete se verifica la toate vehiculele feroviare remorcate, din
tren, daca toate schimbatoarele de regim "G-P", "G-P-R", "P-R", "G-P-R-Mg" sau "P-R-Mg", precum si robinetele de
izolare sunt asezate în pozitia corespunzatoare, cu exceptia vagoanelor încarcate cu marfuri periculoase din
categoria explozibilelor, a caror frâna automata trebuie sa fie izolata si mânerul robinetului de izolare sigilat

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

64.

[#4693] Care trebuie sa fie pozitia robinetului frontal de aer la semiacuplarea ultimului vehicul feroviar remorcat din
tren?

A) sigilat pe pozitia deschis B) deschis. C) închis;

Raspuns: C

65.

[#2688]

Încadrati pe grupe urmatoarele incidente:

i1) Grupa A

i2) Grupa B

i3) Grupa C

r1) Parasirea postului de catre personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare, fara respectarea
reglementarilor specifice.

r2) Ruperea pantografului locomotivelor aflate în circulatie sau la manevra.

r3) Expedieri sau plecari de trenuri când calea este ocupata-tren contra tren sau tren dupa tren.

r4) Ruperea trenului.

r5) Iesirea convoiului de manevra dincolo de limita statiei ori a postului de miscare în linie curenta.

A) (i1-r3); (i2-r5); (i3-r1) B) (i1-r3); (i2-r1); (i3-r4) C) (i1-r2); (i2-r5); (i3-r4)

Raspuns: A

66.

[#22858] Rearmarea dispozitivului de siguranta si vigilenta se face doar dupa golirea completa a aerului din
conducta generala si oprirea trenului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
67.

[#22860] Interventiile la dispozitivul de siguranta si vigilenta, în caz de defectare se fac de catre personalul
specializat în acest scop, în baza mentiunilor efectuate de personalul de locomotiva în carnetul de bord.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

68.

[#22862] Vehiculele feroviare cu motoare termice (locomotive si automotoare diesel), dupa tipul de
transmisie folosit între motorul termic si osia motoare pot fi: diesel mecanice, diesel hidraulice, diesel electrice.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

69.

[#3605] Pâna la ce viteza de circulatie nu este obligatorie apasarea pedalei de actionare a DSV?

A) La viteza mai mica de 10km/h. B) La viteza mai mare de 15km/h. C) Indiferent de viteza.

Raspuns: A

70.

[#22846] Dispozitivele antipatinaj pot fi de tip: mecanice sau electronice.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

71.

[#22338] Pentru un anumit drum de frânare procentul de masa frânata depinde de lungimea sectiei de
circulatie, de viteza medie a trenului si de tipul vagoanelor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

72.

[#22335] La sosirea în statie a locomotivei de remorcare a trenului sau când se ataseaza la tren locomotiva
pentru remorcarea trenului/locomotivele pentru multipla tractiune, mecanicul de locomotiva înmâneaza foaia de
parcurs IDM sau unui agent al statiei/trenului prevazut în PTE.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

73.
[#22337] Pentru un anumit drum de frânare procentul de masa frânata depinde de panta caracteristica, de
viteza trenului si de tipul frânei

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

74.

[#3321] La vagoanele transpuse sau de cale larga masa frânata este egala cu 15 tone când vagonul este încarcat?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

75.

[#22339] Însemnarea ordinelor referitoare la modificarile din livret se înscriu în:

A) Ordinul de circulatie. B) Livret de mers. C) Buletinul de avizare a restrictiilor - BAR.

Raspuns: B

76.

[#4992] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza “mecanicului în cazul când se schimba locomotiva trenului sau
numarul de tren".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

77.

[#4997] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “ când se expediaza trenul cu material rulant sau
cu încarcatura care nu depaseste gabaritul".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

78.

[#4988] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “la defectarea inductoarelor din cale, atât în
incinta statiei cât si în linie curenta".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

79.

[#3616] La trecerea trenului remorcat fara locomotiva împingatoare peste o portiune de linie slabita, reluarea vitezei
stabilite se va putea face la aprecierea mecanicului când:
A) ultimul vagon a depasit semnalizarea care indica terminarea portiunii de linie slabita. B) primul vagon a depasit
semnalizarea care indica terminarea portiunii de linie slabita. C) locomotiva a depasit semnalizarea care indica
terminarea portiunii de linie slabita.

Raspuns: A

80.

[#3050] Ordinul de circulatie se înmâneaza mecanicului “când trenul circula cu agent la urma".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

81.

[#4147] Pentru ce se utilizeaza frâna electrica la frânarea locomotivelor electrice izolate?

A) Pentru reducerea sarcinii electrice pe motoarele de tractiune. B) Pentru oprirea locomotivei la punct fix. C) Pentru
mentinerea vitezei, cât si pentru reducerea acesteia pâna la circa 30 km/h.

Raspuns: C

82.

[#5016] Frânarea combinata se utilizeaza dupa verificarea eficacitatii frânei automate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

83.

[#4820] În imaginea de mai jos, este reprezentat indicatorul pentru:

A) Halta comerciala. B) Statie de cale ferata. C) Halta de miscare.

Raspuns: A

84.

[#3245] Frâna electrica se utilizeaza suplimentar, pentru mentinerea vitezei în limitele admise la coborârea trenurilor
pe pante si pentru reducerea vitezei sau pentru scurtarea drumului de frânare în cazurile de urgenta, în combinatie
cu frâna automata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

85.
[#3311] Pe portiunile de linie cu pante mai mari de 15‰, defrânarea trenului nu trebuie sa se faca complet,
mentinându-se pe întreaga distanta un efect de frânare redus, printr-o scadere a presiunii corespunzatoare în
conducta generala de aer a trenului, pentru a evita cresterea vitezei peste limitele admise

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

86.

[#22368] La trenurile fara sef de tren, pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului se
sigileaza si se preda mecanicului, împreuna cu originalul aratarii vagoanelor, numai cu semnatura de primire.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

87.

[#5148] Mecanicul nu este obligat sa verifice daca datele înscrise în foaia de parcurs, de agentul de la postul de
control, corespund realitatii.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

88.

[#22370] Ruperile de tren din vina mecanicului de locomotiva se produc când se face o noua frânare înainte ca
frânarea anterioara sa-si fi facut efectul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

89.

[#3355] La primirea foii de parcurs de la seful de tura mecanicul nu este obligat sa semneze matca foii de parcurs.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

90.

[#22355] Ruperile de tren din vina mecanicului de locomotiva se produc:

A) Starea necorespunzatoare a aparatelor de legare a vehiculelor remorcate. B) Compunerea neinstructionala a


trenurilor. C) La pornirea trenului când nu s-a sincronizat solicitarea locomotivelor în cazul remorcarii cu multipla
tractiune.

Raspuns: C

91.
[#22388] Verificarea eficacitatii frânei automate a trenului se face dupa orice fel de proba a frânei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

92.

[#4810] Cum se face mentinerea pe loc a trenurilor de calatori care stationeaza cel mult 3 minute pe linii cu
declivitati de pâna la 6 mm/m, inclusiv?

A) cu frâna automata, directa si de mâna a vagoanelor dar numai pe timp de vara. B) cu frânele de mâna ale
vagoanelor si saboti de mâna amplasati la rotile vehiculelor din tren dar numai în sezonul rece. C) numai cu frâna
directa a vehiculului feroviar motor.

Raspuns: C

93.

[#4868] În timpul circulatiei în rampa, cu locomotiva împingatoare, când se poate rupe un tren, din vina mecanicului?

A) Când locomotiva împingatoare înceteaza brusc împingerea, iar cea din cap continua sa traga. B) Când locomotiva
din capul trenului înceteaza brusc sa mai traga, iar locomotiva împingatoare continua sa împinga. C) Când ambele
locomotive înceteaza simultan tragerea, respectiv împingerea trenului.

Raspuns: A

94.

[#2628] Cum se procedeaza în cazul în care frânele de mâna pentru tintuire, ale vehiculelor feroviare din
compunerea unui tren, nu asigura mentinerea pe loc a acestuia?

A) Diferenta se completeaza cu saboti de mâna. B) Se va circula pâna la prima statie unde se vor face remedieri
pentru asigurarea mentinerii pe loc. C) Se vor solicita înca una sau doua locomotive împreuna cu care sa se asigure
mentinerea pe loc a trenului.

Raspuns: A

95.

[#4804] Cum se face avizarea restrictiilor de viteza, pe sectiile de circulatie cu bloc de linie automat, la trenurile de
marfa si similare lor?

A) se avizeaza de catre impiegatul de miscare din statia cap de sectie sau din statia de formare a trenului pentru
întreaga distanta pâna la urmatoarea statie cap de sectie, unde trenul are oprire itinerarica sau pâna la statia de
descompunere, când aceasta este înaintea ultimei statii cap de sectie. B) se avizeaza de catre toate statiile unde
trenul are oprire, pâna la statia urmatoare în care trenul are oprire prevazuta în livretul de mers, sau în mersul
întocmit de operatorul R.C. C) se avizeaza de catre statiile care au prevazut în planul tehnic de exploatare, avizarea
restrictiilor si de celelalte statii de pe restul sectiei de circulatie, numai atunci când dispune operatorul de la
regulatorul de circulatie.

Raspuns: A
96.

[#4686] Pentru economisirea combustibililor si a energiei electrice demararea unui tren se face astfel:

A) Demararea trenului se face pe treptele inferioare ale controlerului/mansei pentru a preveni ruperea trenului. B)
Demararea trenului se face într-un timp cât mai scurt pâna la viteza maxima de circulatie a trenului dupa care se
trece controlerul/mansa pe pozitia zero. C) Manipularea controlerului/mansei pe treapta maxima pentru a obtine o
forta de tractiune mare.

Raspuns: B

97.

[#5157] Pentru economia de combustibil sau energie electrica, la circulatia în palier, se va circula astfel: cât mai
aproape de curentul uniorar în perioada de accelerare, urmata de o perioada de mers lansat cu controlerul închis
pâna la scaderea vitezei cu 10 – 15 km/h sub cea prevazuta în livretul de mers.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

98.

[#4673] Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la vehiculele feroviare motoare cu motoare
diesel?

A) Retragerea din serviciu a vehiculului feroviar motor care nu se încadreaza in normele de consum. B) Functionarea
continua a instalatiei de nisipare la vehiculului feroviar motor pentru a avea un demaraj mai bun în remorcarea
trenurilor. C) Prin verificarea aparatelor de legare si starii de uzura a sabotilor.

Raspuns: A

99.

[#3602] Care sunt cauzele care pot conduce la cresterea consumului de combustibili la vehiculele feroviare motoare
cu motoare diesel?

A) Functionarea defectuoasa a instalatiei ICL. B) Frânarea trenului la viteza maxima prevazuta in livretul de mers. C)
Aparatura de injectie a motorului diesel este dereglata.

Raspuns: C

100.

[#4947] Personalul de locomotiva trebuie sa remorce trenurile în mod economic?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

101.

[#22405] Ca urmare a degradarii premature a unor elemente componente ale infrastructurii sau
suprastructurii caii, pe timp limitat, se introduc restrictii de viteza.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

102.

[#22406] Manevrarea transporturilor exceptionale negabaritice sau cu tonaj depasit, se face prin tragere sau
împingere.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

103.

[#3334] Se introduce restrictie de viteza în cazul executarii unor excavatii în zona de siguranta a caii ferate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

104.

[#22414] În perioada temperaturilor ridicate sau foarte scazute, în functie de starea tehnica a caii si
temperaturilor de fixare a sinelor pentru siguranta circulatiei trenurilor, pe calea fara joante se pot introduce limitari
de viteza.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

105.

[#3097] Vagoanele cu mai mult de 8 osii încarcate chiar daca poarta semnul RIV fac parte din categoria
transporturilor exceptionale.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

106.

[#8632] În ce se masoara panta caracteristica?

A) în m/secunda; B) în mm/m; C) în kgf/cm2;

Raspuns: B

107.

[#8634] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva trage vehiculele pe o linie libera este de 25 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)
108.

[#8637] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva împinge vehiculele pe o linie libera este de 25 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

109.

[#454]

Corelati corespunzator definitiile cu caracteristicile liniei în remorcarea si frânarea trenurilor:

Definitii

i1) Panta caracteristica

i2) Rezistenta caracteristica a liniei

i3) Rezistenta specifica curbei

i4) Sporul de rezistenta caracteristica datorat inertiei la demaraj

Caracteristicile liniei care condi?ioneaza remorcarea si frânarea trenurilor

r1) de aceasta caracteristica se va tine seama la stabilirea tonajului trenului, în cazul demararii unui tren oprit pe
portiunea de linie cu rezistenta caracteristica.

r2) este necesara la stabilirea procentelor de masa frânata si a vitezelor maxime de circulatie în remorcarea
trenurilor.

r3) se masoara în daN/tona si este necesara la stabilirea tonajelor trenurilor de remorcat.

r4) este suma fortelor de frecare dintre rotile vehiculelor din compunerea unui tren si se exprima în daN/tona.

r5) este componenta pe directia rampei, respectiv pantei, a greutatii trenului remorcat, raportata la greutatea totala
a trenului, se masoara în daN/tona.

r6) aceasta caracteristica se ia în calcul cu semnul "+", în cazul circulatiei trenului remorcat pe rampe si cu semnul "-"
în cazul circulatiei trenului remorcat pe pante, se masoara în daN/tona.

A) (i1-r5) (i2-r1) (i3-r2) (i4-r4) B) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r4) (i4-r1) C) (i1-r6) (i2-r2) (i3-r5) (i4-r3)

Raspuns: B

110.

[#8614] Care sunt vitezele maxime admise la manevra?


A) -25 km/h, când locomotiva trage vehicule pe linia libera; -60 km/h, când împinge pe linie libera; B) -40 km/h, când
locomotiva trage vehicule pe o linie libera sau executa miscari izolate; -25 km/h în restul cazurilor; C) -40 km/h, când
locomotiva trage vehicule pe o linie ocupata; -35 km/h, când locomotiva trage vehicule pe o linie libera;

Raspuns: B

111.

[#5655] Care imagine reprezinta indicatorul: "Împingerea trenului înceteaza"?

A) B) C)

Raspuns: A

112.

[#5407] Instalatia de control punctal al vitezei, la depasirea vitezelor de control V1 sau V2, comanda frânarea rapida
(de urgenta) si oprirea trenului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

113.

[#5411] În cazul remorcarii trenurilor cu mai multe locomotive în cap sau a trenurilor formate din locomotive în
actiune, când numai una din locomotive este înzestrata cu instalatie de control punctal al vitezei, locomotiva
înzestrata cu instalatie de control punctal al vitezei se va aseza întotdeauna în capul trenului sau al convoiului de
locomotive.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

114.

[#3436] Între durata (timpul t) cât sta aprinsa lampa galbena a instalatiei de control punctal al vitezei de pe pupitrul
de conducere al locomotivei la influenta inductorului de 1000 Hz si pozitia manetei de pe cofret (categoria trenului)
exista urmatoarea corespondenta: Rapid: 20s Persoane: 26s Marfa: 34s

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

115.

[#4294] Semaforul de iesire cu doua brate din figura da indicatia: Ziua - doua brate ridicate la 45o spre dreapta
sensului de mers. Noaptea - o unitate luminoasa de culoare verde si una galbena, spre tren.

A) Opreste fara a depasi semnalul B) LIBER pe linie abatuta cu viteza sporita în abatere dar si pe linie directa C) LIBER
în directia II

Raspuns: C
116.

[#5588] În cazul în care datorita lungimii, trenul nu se poate gara între marcile de siguranta, respectiv între semnalul
de iesire si marca de siguranta de la urma trenului, IDM poate dispune stationarea partii din urma a trenului peste
marca de siguranta. În acest caz mecanicul este înstiintat prin ordin de circulatie în care se înscrie ora pâna la care
marca de siguranta de la urma trenului ramâne ocupata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

117.

[#3987] Procentul de masa frânata, care trebuie asigurat convoiului de manevra, se stabileste în:

A) Ordinul de circulatie înmânat mecanicului de locomotiva. B) Planul tehnic de exploatare al statiei. C) Planul de
manevra comunicat mecanicului de locomotiva de catre conducatorul manevrei.

Raspuns: B

118.

[#5586] În cazul în care necesitatea opririi trenului a intervenit dupa plecarea din ultima statie cu oprire, IDM din
statia în care se impune oprirea acestuia, opreste trenul la semnalul de intrare si numai dupa ce s-a convins personal
sau prin raportarea revizorului de ace, a acarului, a agentului postului de bariera sau a mecanicului, dupa caz, prin
instalatii de telecomunicatii - TC, ca trenul este oprit, pune semnalul de intrare pe liber.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

119.

[#3579] Un tren care soseste în statie se considera garat când s-a oprit efectiv înaintea semnalului de iesire al liniei
respective.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

120.

[#3138] În cazul manevrarii prin îmbrâncire a unui grup de vagoane cu mai mult de 12 osii, cu agent (agenti) la frâna,
daca statia nu este înzestrata cu instalatii de frâna de cale, se admite reducerea vitezei sau oprirea cu saboti de
mâna.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

121.

[#4173] Limitele incintei unei statii sunt:


A) Semnalele luminoase pitice de manevra din ambele capete ale statiei B) Semnalele de intrare din ambele capete
ale statiei C) Semnalele de intrare dintr-un capat al statiei si axa statiei

Raspuns: B

122.

[#5647] Baliza avertizoare instalata înaintea semnalelor prevestitoare care arata ca semnalul prevestitor este la 200
m, are urmatoarea indicatie:

A) B) C)

Raspuns: C

123.

[#5645] Baliza avertizoare instalata înaintea semnalelor prevestitoare care arata ca semnalul prevestitor este la 100
m, are urmatoarea indicatie:

A) B) C)

Raspuns: A

124.

[#5179] Urmatoarea baliza avertizoare indica faptul ca:

A) Atentie, semnalul de avarie este la 1000 m. B) Atentie, semnalul de avarie este la 300 m. C) Atentie, semnalul de
avarie este la 900 m.

Raspuns: A

125.

[#3447] Balizele avertizoare, "Atentie, semnalul de avarie este la 1000 m", instalate înaintea acestora, pe distante
între statii neînzestrate cu bloc de linie automat, au urmatorul aspect:

A) B) C)

Raspuns: B

126.

[#5020] Semnalizarea portiunilor de linie închisa pentru circulatie, în linie curenta, se realizeaza cu discuri rosii,
precedate de discuri galbene.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

127.

[#4843] Paleta din imaginea de mai jos, se utilizeaza pentru:


A) Pentru semnalizarea locurilor de executare a lucrarilor la linii. B) Pentru semnalizarea portiunilor de linie slabita.
C) Pentru semnalizarea portiunilor de linie închisa.

Raspuns: A

128.

[#4837] Care este indicatia transmisa conform imaginii de mai jos?

A) Circula cu VITEZA SPORITA! Începe portiunea de linie slabita B) MICSOREAZA VITEZA! Urmeaza o portiune de linie
slabita care impune reducerea vitezei C) Circula cu VITEZA STABILITA! Restrictia de viteza s-a sfârsit.

Raspuns: B

129.

[#3903] În ce baza se poate face circulatia trenurilor de interventie pe o linie curenta închisa catre zona cu obstacole?

A) Circulatia se va face în baza conditiilor transmise prin statia RTF de catre operatorul RC. B) Circulatia se va face în
baza conditiilor stabilite prin BAR. C) Circulatia se va face în baza conditiilor stabilite prin ordin de circulatie.

Raspuns: C

130.

[#2480] În ce caz, portiunile de linie slabita din incinta statiilor, nu se semnalizeaza pe teren?

A) Când portiunile de linie slabita din incinta statiilor, sunt acoperite de zapada sau iarba. B) Când portiunile de linie
slabita sunt închise din diferite motive. C) Când portiunile de linie slabita se afla pe liniile abatute din incinta statiilor.

Raspuns: C

131.

[#22195] Se pot da dispozitii prin statia de radiotelefon, în cazuri bine justificate pentru parcursul de manevra
sau circulatie, fara ca în prealabil cel ce da dispozitia sa fi verificat si stabilit ca semnalele dau indicatii permisive si
parcursul este asigurat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

132.

[#22272] În caz de accident sau obstacol în linie curenta dubla sau multipla toate vehiculele motoare destinate
lucrarilor de întretinere, reparatii si interventii trebuie sa fie dotate cu: discul galben pe o parte si alb pe cealalta
parte; discul rosu pe o parte si alb pe cealalta parte; discul rosu pe ambele parti.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
133.

[#22196] Când se cere locomotiva de ajutor, daca oprirea neprevazuta a trenului se datoreaza unor nereguli
aparute la vehiculele remorcate din corpul trenului?

A) când trenul este oprit pe o portiune de linie cu declivitate mai mare de 15 ‰. B) când partida de manevra nu
poate remedia neregulile. C) daca nu s-a reusit remedierea neregulilor în timp de maxim 15 minute.

Raspuns: A

134.

[#5068] Comunicarile radiotelefonice pot înlocui indicatiile date de semnale sau de instalatiile de siguranta
circulatiei.

A) Doar a semnalelor de manevra. B) Nu înlocuiesc indicatiile date prin semnale si celelalte instalatii de siguranta
circulatiei. C) În conditii de vizibilitate redusa.

Raspuns: B

135.

[#2621] Cu ce se vor dota toate vehiculele motoare destinate lucrarilor de întretinere, reparatii si interventii?

A) cu semnalele mobile pentru semnalizarea echipelor de lucru din linie curenta. B) cu semnale mobile pentru
semnalizarea portiunilor de linie închisa din linie curenta. C) cu semnale mobile pentru semnalizarea portiunilor de
linie slabita din linie curenta.

Raspuns: B

136.

[#5187] În cazul în care trenul este oprit în lnie curenta si nu îsi poate continua mersul, IDM expediaza locomotiva de
ajutor în linie curenta înmânând mecanicului ordin de circulatie în care se mentioneaza conditii de circulatie, ca si în
cazul circulatiei mijloacelor de interventie pe linie curenta închisa, valabile la ducere cât si la întoarcere.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

137.

[#22297] Prin linia din stânga se întelege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dubla, înzestrata cu
BLA specializat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

138.

[#5184] În cazul circulatiei trenurilor de marfa prin statii înzestrate cu semnal de intrare, care da indicatii asupra
pozitiei semnalului de iesire, trecerea trenului fara oprire se face numai pe baza indicatiei de liber a semnalului de
iesire.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

139.

[#3348] Se interzice darea înapoi a trenului din linie curenta în cazul în care ultimul vagon din tren nu are semnal de
alarma, chiar daca s-a luat legatura cu IDM.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

140.

[#22321] Informatiile primite prin radiotelefon, trebuie confirmate de catre mecanic prin repetarea acestora,
cu mentionarea numarului trenului pe care îl remorca. Daca prin radiotelefon nu s-au putut receptiona
corespunzator informatiile respective, mecanicul este obligat sa opreasca trenul si nu va pune trenul în miscare pâna
la întelegerea corecta a informatiilor transmise.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

141.

[#22437] Cum se da semnalul de oprire, de catre agenti cu instrumente portative, pe timpul zilei?

A) Se misca steguletul galben în cerc înaintea corpului si în acelasi timp se dau doua sunete scurte repetate cu
fluierul de mâna. B) Se misca steguletul galben în arc de cerc deasupra capului si in acelasi timp se da un sunet lung
cu fluierul de mâna. C) Se misca steguletul galben în cerc înaintea corpului si în acelasi timp se dau trei sunete scurte
repetate cu fluierul de mâna.

Raspuns: C

142.

[#5308] Semnalizarea nereglementara ordona reducerea vitezei în vederea opririi la semnalul urmator.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

143.

[#22454] Locomotivele diesel hidraulice, la semnalul înainte se deplaseaza înspre partea în care se afla
motorul diesel (partea cea mai lunga).

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

144.
[#22427] Ce obligatii are mecanicul de locomotiva daca pe timp de noapte întâlneste un semafor cu indicatia
de noapte pe oprire, iar indicatia de zi este pe liber, respectiv reducere de viteza sau felinarele sunt neiluminate?

A) Va lua în considerare indicatia de zi daca semnalul respectiv nu a fost avizat ca fiind defect. B) Va circula cu viteza
de maxim 20 km/h. C) Va opri în fata semaforului, asteptând ordinul de circulatie de la IDM.

Raspuns: A

145.

[#22423]

Corelati corespunzator semnalele date de agenti cu instrumente portative cu indicatia semnalului pe timp de zi
pentru proba frânei.

Semnalul

i1) Strânge frâna automata

i2) Slabeste frâna automata

i3) Frâna automata este în regula

Indicatia semnalului dat de agenti cu instrumente portative pe timp de zi

r1) se misca încet, lanterna cu lumina alba, în sus si în jos, cu bratul întins orizontal si în acelasi timp se dau mai multe
sunete lungi cu fluierul de mâna.

r2) se misca încet steguletul galben, în sus si în jos, cu bratul întins orizontal si în acelasi timp se dau mai multe
sunete lungi cu fluierul de mâna.

r3) se misca bratul înaintea corpului cu ciocanul în mâna, dintr-o parte în alta.

r4) bratele întinse în sus cu ciocanul în mâna dreapta se misca în arcuri de cerc si se vor împreuna deasupra capului
de mai multe ori.

r5) bratul întins în sus cu ciocanul.

A) (i1-r4); (i2-r3); (i3-r5). B) (i1-r3); (i2-r4); (i3-r1). C) (i1-r2); (i2-r3); (i3-r1).

Raspuns: A

146.

[#22487] Investigarea accidentelor si a incidentelor reprezinta un proces desfasurat în scopul prevenirii


accidentelor si incidentelor care include strângerea si analizarea informatiilor, stabilirea concluziilor, inclusiv
determinarea cauzelor si daca este cazul, emiterea unor recomandari de siguranta, pentru îmbunatatirea sigurantei
pentru activitatea de transport pe calea ferata.

A) Adevarat B) Fals
Raspuns: A (adevarat)

147.

[#2578] Ce obligatie are personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare, în timpul serviciului, când
constata o încalcare a prevederilor din reglementarile specifice referitoare la siguranta feroviara?

A) nu se implica, daca neregula observata nu este specifica functiei pe care o exercita. B) sa ia masuri potrivit
competentelor pe care le are, pentru a asigura respectarea acestora. C) sa aduca la cunostinta conducatorului locului
de munca respectiv, prin telefon.

Raspuns: B

148.

[#4599] Care sunt primele etape de avizare a accidentelor/incidentelor produse pe calea ferata?

A) raportul de eveniment si raportul de cercetare. B) înstiintarea verbala si avizarea propriu-zisa. C) ordinul de


circulatie si procesul verbal de constatare tehnica.

Raspuns: B

149.

[#3341] În cazurile în care s-au înregistrat loviri ale vehiculelor rutiere de catre trenurile în circulatie, mecanicul de
locomotiva opreste si face o evaluare a urmarilor impactului si daca s-au înregistrat victime omenesti sau accidentati,
îsi continua drumul dupa ce are avizul sefului de statie sau al înlocuitorului acestuia, prezent la locul producerii
accidentului/incidentului, daca starea tehnica a caii ferate si a vehiculelor feroviare permite continuarea circulatiei
feroviare în conditiile asigurarii sigurantei feroviare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

150.

[#22467] În cazurile în care s-au înregistrat loviri ale vehiculelor rutiere de catre trenurile în circulatie, iar daca
s-au înregistrat victime omenesti sau accidentati mecanicul de locomotiva opreste si face o evaluare a urmarilor
impactului si, în functie de acestea îsi continua drumul, daca are avizul celui care face investigarea accidentului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

151.

[#5194] La intrarea in actiune a unei protectii pentru orice defect aparut personalul de locomotiva va nota în fisa de
bord defectul constatat, protectia intrata în actiune si eventualele masuri de remediere aplicate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

152.
[#5191] În caz de avarie usile automotoarelor moderne se pot deschide manual prin actionarea pârghiei de
deszavorâre.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

153.

[#22510] Dupa oprirea trenului mecanicul va comunica IDM:

A) Tipurile de stingatoare cu care este dotata locomotiva. B) Data ultimei revizii efectuate. C) Tipul de locomotiva si
locul unde se afla locomotiva.

Raspuns: C

154.

[#22501] În cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva, mecanicul de locomotiva trebuie sa evite pe cât
posibil oprirea trenului pe poduri, în tunele sau în zone fara acces, pentru a se putea interveni.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

155.

[#22491] În cazul epuizarii stingatoarelor înainte de lichidarea totala a începutului de incendiu, mecanicul de
locomotiva va folosi ca masura extrema apa din instalatia de racire a MD, inclusiv pentru stingerea focarelor din
blocul aparatelor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

156.

[#2564] Personalul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata care a luat
cunostinta de producerea unui accident sau incident, în linie curenta, este obligat sa sesizeze de îndata, prin raport
de eveniment:

A) Seful statiei celei mai apropiate sau pe înlocuitorul acestuia. B) Seful sectiei de linii. C) Seful direct.

Raspuns: A

157.

[#3400] Personalul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata care a luat
cunostinta de producerea unui accident sau a unui incident în incinta unei subunitati este obligat sa anunte de îndata
conducerea acelei subunitati sau a punctului de lucru.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
158.

[#3979] Pentru prevenirea incendiilor personalul de locomotiva este obligat:

A) Sa verifice starea sigiliilor la protectii (relee, contactoare, robineti), blocuri de aparate, capacele de acces la relee
si alte agregate specifice; B) Sa scoata din functie instalatia antipatinaj; C) Sa scurtcircuiteze protectiile blocurilor de
aparate;

Raspuns: A

159.

[#22533] Mecanicul locomotivei diesel electrice, în conducere în sistem simplificat, în scopul unei interventii
rapide si sigure în cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva dupa ce opreste MD ce operatie executa prima
data?

A) anunta locul unde se afla locomotiva. B) cheama seful de tren pe locomotiva. C) cere locomotiva de ajutor.

Raspuns: B

160.

[#22524] Ce anunta mecanicul de locomotiva prin radiotelefon sau alte mijloace de comunicare aflate la
dispozitie prin intermediul IDM, agenti L., operatori RC, aparitia fumului sau flacarii, comunicând urmatoarele:

A) Numarul de vagoane. B) Felul trenului remorcat. C) Rangul trenului.

Raspuns: B

161.

[#3077] Se considera incendiu arderea rapida care se dezvolta fara control în timp si spatiu, si care poate provoca
distrugeri importante de bunuri materiale, sau poate pune în pericol viata oamenilor, pentru a carei lichidare este
necesara utilizarea metodelor, procedeelor, mijloacelor si substantelor de stingere adecvate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

162.

[#2567] În cazul aparitiei fumului sau flacarii la vehiculul feroviar motor, în timpul interventiei de stingere a focarului,
se folosesc:

A) În toate situatiile se utilizeaza stingatoarele cu apa. B) stingatoarele cu spuma chimica sau praf pentru
echipamentul electric, iar cele cu bioxid de carbon si CO2 pentru restul echipamentului. C) stingatoarele cu bioxid de
carbon pentru echipamentul electric, iar cele cu spuma chimica sau praf si CO2 pentru restul echipamentului.

Raspuns: C

163.

[#5123] Mecanicii de locomotiva de la trenurile în circulatie sunt obligati sa comunice datele referitoare la
eventualele suluri de zapada pe care le întâlnesc în parcurs primei statii de cale ferata care urmeaza dupa locul unde
a facut constatarea - prin radio, telefon sau catre mecanicii de locomotiva pe care îi întâlnesc, în parcurs, pe linia
vecina.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

164.

[#3076] Se considera incendiu arderea care se dezvolta cu control, dar care prin interventia personalului de
locomotiva sau altor formatii a fost lichidata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

165.

[#2561] Care este numarul de stingatoare cu care se doteaza locomotivele care se expediaza si se întorc din reparatii
planificate, accidentale sau termen de garantie?

A) Între 14 si 24 de stingatoare. B) 27 stingatoare. C) Cu numarul de stingatoare ca si în exploatare si în stare de


functionare.

Raspuns: C

166.

[#22575] Trenul de interventie cu macara va fi solicitat în cazul vagoanelor pe boghiuri, deraiate si


necirculabile.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

167.

[#22572] În stare de repaus instalatiile si utilajele amplasate în afara caii nu trebuie sa intre în gabaritul de
libera trecere.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

168.

[#3865] Reperul pentru indicarea începutului semnalizarii luminoase cu trepte multiple de viteza se monteaza la:

A) 500 m dupa primul semnal luminos cu trepte multiple de viteza. B) 1000 m înaintea primului semnal luminos cu
trepte multiple de viteza. C) 500 m înaintea primului semnal luminos cu trepte multiple de viteza.

Raspuns: C

169.
[#3868] Reperul pentru indicarea începutului blocului de linie automat cu patru indicatii este format:

A) dintr-o placa dreptunghiulara de culoare galbena pe care sunt înscrise cu culoare neagra literele "BLA 4 I". B)
dintr-o placa de forma romb de culoare galbena pe care sunt înscrise cu culoare neagra literele "BLA 4 I". C) dintr-o
placa dreptunghiulara de culoare alba pe care sunt înscrise cu culoare neagra literele "BLA 4 I".

Raspuns: A

170.

[#22548] Utilajele pentru întretinerea caii si a liniei de contact, în timpul stationarii sau deplasarii pe linie, pot
sa depaseasca cu platforma de lucru limitele gabaritului CFR de vagon - de încarcare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

Testul nr. #106524

1.

[#2761] Ce conditii trebuie sa îndeplineasca personalul care întretine si/sau manipuleaza instalatii, aparate si
dispozitive de siguranta circulatiei?

A) sa fie instruit si autorizat în acest scop si sa detina asupra sa autorizatia necesara desfasurarii acestei activitati. B)
sa aiba varsta minima de 20 de ani. C) sa fie apt medical sau psihologic pentru manipularea instalatiilor sau
dispozitivelor de siguranta circulatiei.

Raspuns: A

2.

[#2799] Semnalele de circulatie si semnalele de manevra trebuie sa fie amplasate în mod obligatoriu pe partea
stânga a caii sau cel mult deasupra caii.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

3.

[#2790] Rezultatul verificarii starii personalului la prezentarea la serviciu se consemneaza in scris.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

4.
[#17] Linia curenta este portiunea de linie cuprinsa între semnalele de iesire a doua statii vecine.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

5.

[#591] Planul tehnic de exploatare al fiecarei statii CF:

A) stabileste în amanunt modul de executare a serviciului în legatura cu circulatia si manevra trenurilor B) stabileste
generalitati despre modul de aplicare a unor prevederi din instructii si ordine în vigoare C) stabileste modul de
aplicare a unor prevederi din instructii, în functie de dotarea tehnica, sistemele de circulatie si specificul de lucru al
fiecarei statii

Raspuns: C

6.

[#3508] Accesul persoanelor neautorizate în zona de siguranta a infrastructurii feroviare publice este interzis.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

7.

[#21158] Examinarea medicala a persoanelor cu atributii în siguranta transporturilor se efectueaza în scopul


verificarii starii de sanatate, a depistarii precoce a afectiunilor medicale incompatibile cu functia pentru care se
solicita examinarea, precum si pentru prevenirea aparitiei acestor afectiuni.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

8.

[#4427] Constatarea consumului de bauturi alcoolice se face când persoana este surprinsa asupra faptului
consumând bauturi alcoolice în timpul serviciului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

9.

[#3372] Prin suspendarea autorizatiei, personalului cu responsabilitati în siguranta circulatiei i se interzice pe durata
stabilita dreptul de a efectua pe proprie raspundere activitatile specifice înscrise în autorizatie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

10.
[#25] De câte ori au dreptul sa se prezinte, în baza aceluiasi stagiu în vederea autorizarii, la un nou examen de
autorizare, candidatii care au obtinut calificativul "necorespunzator" la primul examen de autorizare?

A) o singura data; B) de trei ori; C) de doua ori;

Raspuns: C

11.

[#75] "Verde" interzice circulatia trenurilor cu viteza stabilita.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

12.

[#74] "Galben" permite circulatia trenurilor si ordona reducerea vitezei în vederea opririi la semnalul urmator sau
continuarea mersului daca semnalul urmator nu indica oprirea.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

13.

[#77] "Alb-lunar", permite miscarile de manevra sau circulatia trenurilor, cu viteza prevazuta în reglementarile
specifice.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

14.

[#68] Care este semnalul "ATENTIE" sau "PORNIRE" dat cu fluierul, claxonul sau trompeta locomotivei?

A) un sunet scurt, unul lung si unul scurt, repetate; B) un sunet lung; C) doua sunete lungi;

Raspuns: B

15.

[#3774]

Corelati corespunzator culorile de baza utilizate la semnalizare cu indicatia acestora.

Culoarea

i1) Rosu

i2) Verde

i3) Alb-lunar
Indicatia

r1) permite miscarile de manevra sau circulatia trenurilor, cu viteza prevazuta în reglementarile specifice

r2) ordona oprirea

r3) ordona aprirea pentru miscarile de manevra

r4) permite circulatia trenurilor si ordona reducerea vitezei în vederea opririi la semnalul urmator sau continuarea
mersului daca semnalul urmator nu indica oprirea

r5) permite circulatia trenurilor cu viteza stabilita

A) (i1-r2) (i2-r5) (i3-r1) B) (i1-r1) (i2-r5) (i3-r3) C) (i1-r2) (i2-r1) (i3-r3)

Raspuns: A

16.

[#91] Fiecarui tren pus în circulatie trebuie sa i se atribuie un numar si anume: în sensul de la Bucuresti, numar fara
sot iar în sensul spre Bucuresti, numar cu sot.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

17.

[#3769] Fiecare tren trebuie sa poarte un numar si sa circule dupa un mers dinainte stabilit

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

18.

[#567] Trenurile de serviciu puse în circulatie pentru restabilirea circulatiei trenurilor, vor circula peste orice rang.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

19.

[#87] Fiecarui tren pus în circulatie i se atribuie un numar dupa cum urmeaza:

A) Indiferent de sens de mers de la sau spre Bucuresti - nr. fara sot; B) În sensul de la Bucuresti - nr. fara sot; în
sensul spre Bucuresti – nr. cu sot; C) În sensul de la Bucuresti - nr. cu sot; în sensul spre Bucuresti – nr. fara sot;

Raspuns: B

20.

[#522] Limitele incintei unei statii CF, sunt date de:


A) Semnalul de iesire si semnalul de intrare al statiei sau indicatoarele permanente ale acesteia; B) Semnalele de
iesire ale statiei sau indicatoarele permanente ale acesteia; C) Semnalele de intrare ale statiei sau indicatoarele
permanente ale acesteia;

Raspuns: C

21.

[#3187] Personalul de locomotiva va înscrie în foaia de parcurs ora la care a fost comandat si s-a prezentat la seful de
tura sau operatorul din statie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

22.

[#22643] Când locomotiva se ia în primire într-o statie aflata la distanta mare de unitatea de tractiune si unde
nu este organizat un regulator, prezentarea personalului se face la IDM.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

23.

[#3985] Cunoasterea/recunoasterea unei statii se va efectua prin:

A) Parcurgerea tuturor liniilor statiei în care personalul de locomotiva urmeaza sa efectueze manevra, în decursul a
cel putin opt ore de serviciu pe timp de zi si 12 ore de serviciu pe timp de noapte B) Parcurgerea tuturor liniilor
statiei în care personalul de locomotiva urmeaza sa efectueze manevra, numai în decursul a cel putin 24 ore de
serviciu pe timp de zi. C) Parcurgerea tuturor liniilor statiei în care personalul de locomotiva urmeaza sa efectueze
manevra, în decursul a cel putin doua ture de serviciu pe timp de zi si doua ture de serviciu pe timp de noapte

Raspuns: C

24.

[#22581] Mecanicul de locomotiva care face recunoasterea unei sectii de circulatie/statii va fi însotit de:

A) Un mecanic care cunoaste sectia de circulatie/statia. B) Personal de linie care cunoaste sectia de circulatie/statia.
C) Mecanic instructor care cunoaste sectia de circulatie/statia.

Raspuns: A

25.

[#3035] Prin prezentarea la serviciu a personalului de locomotiva se întelege ora iesirii cu vehiculul feroviar motor la
postul de control al unei unitati de tractiune sau ora luarii în primire în cazul schimbului în statie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)
26.

[#5036] Personalului de locomotiva îi este interzis sa scoata nejustificat din functie instalatiile de siguranta si
vigilenta, instalatiile de control automat al vitezei trenului si de înregistrare a parametrilor locomotivei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

27.

[#4943] Personalului de locomotiva îi este interzis în timpul executarii serviciului sa verifice existenta benzii de
vitezometru unde este cazul.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

28.

[#5033] Personalului de locomotiva îi este interzis sa doarma sau sa aiba preocupari în afara celor de serviciu.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

29.

[#22616] Prin deplasare regie sau regie se întelege deplasarea personalului de locomotiva numai cu trenul,
pentru luarea în primire a locomotivei în vederea remorcarii unui tren/efectuarea manevrei, de la unitatea de
tractiune unde s-a prezentat pentru intrare în serviciu la o alta unitate de tractiune sau la o statie, precum si de la
statia unde a predat locomotiva la unitatea de tractiune sau la domiciliu.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

30.

[#22587]

În cabina de conducere a locomotivei care remorca un tren sau care circula ca tren, manevreaza vehicule feroviare
sau se deplaseaza izolata la si de la tren, cu exceptia personalului de locomotiva aflat în serviciu, este permis accesul
altor persoane numai daca prezinta mecanicului documente care atesta ca au acest drept si se afla în timpul
serviciului, respectându-se urmatoarea ordine de prioritate:

Ordinea:

i1) Rang I

i2) Rang II

i3) Rang III


Personalul:

r1) personalul cu sarcini de însotire, instruire, îndrumare si control a activitatii personalului de locomotiva;

r2) personalul de locomotiva care se deplaseaza regie;

r3) agentii autorizati cu sarcini de pilotare a trenului/locomotivei, conform reglementarilor specifice învigoare;

r4) membrii comisiei de autorizare a personalului de locomotiva, împreuna cu personalul examinat în vederea
autorizarii;

r5) personalul tehnic de specialitate care efectueaza probe sau receptioneaza locomotiva dupa reparatii, interventii,
modernizari si alte asemenea;

A) (i1-r1) (i2-r4) (i3-r2). B) (i1-r3) (i2-r4) (i3-r1). C) (i1-r2) (i2-r1) (i3-r5).

Raspuns: B

31.

[#5505] La punerea în serviciu a vehiculului feroviar motor se face verificarea si completarea, daca este necesar,
nivelului lubrifiantilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

32.

[#5513] La punerea în serviciu a locomotivei se face probarea instalatiilor si echipamentelor fara deplasarea
locomotivei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

33.

[#22632] Verificarile tehnice la locomotiva efectuate în statii, se vor începe numai dupa ce locomotiva si trenul
au fost asigurate contra pornirii din loc, conform reglementarilor în vigoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

34.

[#22612] Daca personalul de locomotiva reuseste remedierea defectiunilor, mecanicul poate renunta la
locomotiva de ajutor solicitata, conform reglementarilor specifice în vigoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
35.

[#2492] Ce conditii trebuie îndeplinite la iesirea locomotivei dintr-o unitate de tractiune?

A) Efectuarea reviziei la locomotiva în vederea iesirii din unitatea de tractiune, primirea foii de parcurs de la seful de
tura, si conducerea locomotivei pâna în statie unde se va nota în foia de parcurs ora iesirii din depou. B) Primirea foii
de parcurs de la seful de tura, efectuarea reviziei la locomotiva în vederea iesirii din unitatea de tractiune si
conducerea locomotivei pâna în statie, conform PTE-ului unitatii de tractiune respective. C) Primirea foii de parcurs
de la seful de tura, efectuarea tuturor operatiunilor de pregatire pentru punerea în serviciu a locomotivei, ocuparea
locurilor normale de lucru de catre personalul de locomotiva si conducerea locomotivei pâna la postul de control
conform PTE-ului unitatii de tractiune respective.

Raspuns: C

36.

[#22734] Trenurile de marfa care circula pe pante mari, prevazute în Anexa 12 la Regulamentul de remorcare
si frânare nr. 006, se vor remorca cu locomotive diesel sau electrice daca acestea au rezervorul principal de aer cu o
capacitate de cel putin:

A) 850 l. B) 900 l. C) 800 l.

Raspuns: B

37.

[#22693] Personalul de locomotiva este obligat sa comunice unitatii de tractiune din care face parte, adresa
unde locuieste si telefonul la care poate fi gasit, precum si orice schimbare a acestora.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

38.

[#22735] La manevrarea unui grup de vehicule feroviare se utilizeaza:

A) Trei locomotive. B) O singura locomotiva. C) Mai mult de trei locomotive.

Raspuns: B

39.

[#2376] La manevrarea vehiculelor feroviare se utilizeaza:

A) Cu trei locomotive în actiune. B) O locomotiva în capul trenului si o locomotiva împingatoare daca este cazul, în
actiune, legate sau nelegate la aceste vehicule feroviare. C) O singura locomotiva în actiune legata sau nelegata la
aceste vehicule feroviare.

Raspuns: C

40.
[#22728] Timpul de munca în stationarea trenului este cumul de secvente din serviciul continuu maxim admis
pe locomotiva, altul decât timpul de conducere efectiva a locomotivei, în care personalul de locomotiva nu conduce
locomotiva ce participa la remorcarea trenului, pe o perioada continua de timp, mai mare de:

A) 15 minute. B) 5 minute. C) 10 minute.

Raspuns: A

41.

[#2646] Cum se va proceda în cazul în care este necesara ruperea unui sigiliu al instalatiilor de pe locomotiva?

A) Este interzisa ruperea unuia sau mai multor sigilii. B) Se va informa verbal operatorul de circulatie si se vor preciza
cauzele. C) Aceasta se va mentiona în carnetul de bord unde se va arata si cauza.

Raspuns: C

42.

[#22706] Personalul implicat în producerea accidentului/incidentului pe calea ferata si sefii subunitatilor din
care acesta face parte trebuie sa ramâna la dispozitia comisiei de investigare atât timp cât este necesar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

43.

[#2381] În ce cazuri este obligatorie executarea reviziilor în sala masinilor la vehiculele feroviare motoare?

A) La intervale de cel mult 50 km în timpul remorcarii trenului. B) La fiecare 15 minute în timpul remorcarii trenului
sau la manevra. C) dupa fiecare plecare din statie sau trecere fara oprire prin statie, dupa trecerea de semnalele de
intrare de sens opus ale statiei, la oprirea vehiculului feroviar motor mai mult de 2 minute în statie sau parcurs;

Raspuns: C

44.

[#5075] Traficul feroviar are prioritate de trecere în urmatoarele cazuri:

A) De regula, nu are prioritate de trecere. B) În toate cazurile. C) Doar daca mecanicul da semnale de "Atentie" cu
fluierul, claxonul sau sirena locomotivei/automotorului.

Raspuns: B

45.

[#2650] Ce obligatii se au în vedere, din punct de vedere al prevenirii incendiilor, înainte de executarea lucrarilor de
depanare pentru remedierea defectelor aparute în parcurs la vehiculul feroviar motor?

A) Anunta prin radiotelefon sau alte mijloace de comunicare aflate la dispozitie prin intermediul IDM, agenti L,
operatori RC asupra pieselor si aparatelor la care s-a intervenit. B) Se goleste apa din instalatiile de aer comprimat,
cu exceptia celor necesare realizarii probelor functionale. C) Se vor scoate din functie sursele de energie,
executându-se oprirea motorului diesel, deconectarea bateriilor de acumulatori.
Raspuns: C

46.

[#3364] Daca vehiculului feroviar motor se pune în serviciu dupa remizare într-o statie care nu este deservita de o
unitate de tractiune, iar la efectuarea operatiunilor de punere în serviciu se constata piese, instalatii si echipamente
lipsa sau defecte care interzic iesirea acestora din unitate, mecanicul de locomotiva va aviza seful de tura si
operatorul RC

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

47.

[#5544] La manevra se admit urmatoarele sisteme de frânare: frânare electrica, frânare magnetica, frânare
electromagnetica, frânarea combinata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

48.

[#4790] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte care interzic iesirea vehiculului feroviar
motor din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) sabotii de frâna nu sunt uzati egal si sigurantele timoneriei nu au aceeasi forma; sigiliile cutiilor de osie nu sunt
puse de aceeasi unitate de tractiune; unul dintre tampoane este plat. B) sabotii de frâna nu sunt uzati egal si
sigurantele timoneriei nu au aceeasi forma; unul dintre tampoane este plat; nu este aceeasi cantitate de nisip în
fiecare nisa. C) piese ale timoneriei de frâna, inclusiv sigurantele timoneriei frânei; piese ale aparatului de rulare:
lagare de osie cu cuzineti sau rulmenti, lagare de biela, cutii de unsoare; aparatele de ciocnire si legare; instalatia de
nisipare a liniei.

Raspuns: C

49.

[#3369] La instalatia INDUSI, proba de functionare a inductorului, pentru frecventa de 1000 Hz se face prin aplicarea
unui disc de tabla la capatul inductorului de pe locomotiva, la partea opusa stecherului, se apasa butonul de proba si
se aprinde lampa galbena.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

50.

[#4789] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte ce interzic iesirea vehiculului feroviar motor
din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) locomotiva nu are în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la
un aparat la altul; adaosurile sub arcurile suspensiei locomotivei difera ca grosime. B) instalatiile de frâna de orice fel
cu care este dotata locomotiva; aparatele de masura si indicatoare, inclusiv lampile de control; instalatiile si
aparatele de protectie inclusiv supapele de siguranta; piese ale suspensiei locomotivei. C) locomotiva nu are în
dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la un aparat la altul;
aparatele de protectie nu sunt sigilate cu sigiliu aparinând unitaii de tractiune.

Raspuns: B

51.

[#5227] Pozitia 4 a robinetului KD2 este:

A) Frânare rapida. B) De mers. C) Frânare de serviciu, cuprinzând 9 trepte.

Raspuns: C

52.

[#22772] Pe vagoanele de marfa sunt marcate semne si inscriptii importante ca: lungimea peste tampoane,
tara si greutatea frânata a frânei de mâna, lungimea încarcaturii, vagoane unificate si vagoane particulare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

53.

[#22768] Regimul sau regimurile de schimb care se aplica pe un vagon indica daca apartine unui parc de
vagoane de exploatare în comun.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

54.

[#22761] Notarea simbolica a locomotivelor si automotoarelor se poate face dupa formula osiilor, din care
rezulta caracteristicile vehiculului motor privind numarul de osii si tipul acestora.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

55.

[#22752] Frânarea electrica recuperativa este rentabila:

A) În cazul locomotivelor cu opriri frecvente. B) În cazul locomotivelor care parcurg distante lungi, cu foarte putine
opriri. C) În cazul locomotivelor care parcurg sectii cu profil în rampa.

Raspuns: A

56.
[#22810] Înregistrarile în foaia de parcurs nu se efectueaza numai în conformitate cu instructia 201 si
reglementarile specifice în vigoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

57.

[#5124] Pentru acoperirea portiunilor de linie închisa pentru circulatie, de pe liniile din incinta statiilor sunt folosite
discuri rosii si se ecliseaza macazurile.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

58.

[#22804] Formatul foii de parcurs precum si continutul acesteia este identic pentru toti operatorii de transport
feroviar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

59.

[#5057] Cu ce viteza se circula în cazul când la vehiculul feroviar motor apar defecte care conduc la blocarea unei osii
si aceasta este sprijinita pe caruciorul special, defectul producându-se în linie curenta?

A) cu viteza maxima de 20 km /h pâna la prima statie. B) cu viteza maxima de 30 km/h ca si în cazul întreruperii
tuturor mijloacelor de comunicatii. C) cu viteza maxima de 10 km /h pâna la prima statie.

Raspuns: C

60.

[#5060] Cu ce viteza se circula în cazul când la locomotiva apar defecte la piese de la suspensie, în linie curenta cu
declivitate de peste 6 ‰?

A) se solicita locomotiva de ajutor si cu aceasta se va circula cu viteza maxima de 5 km/h. B) mecanicul conduce cu
viteza stabilita pâna la prima statie. C) va circula cu viteza maxima de 20 km /h cu deosebita atentie pâna în prima
statie si apoi se cere locomotiva de ajutor.

Raspuns: A

61.

[#3330] Operatiile de manevra trebuie sa fie conduse de un singur agent, denumit conducatorul manevrei

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

62.
[#22835] Daca trenul de marfa îsi schimba în parcurs sensul de mers, acesta trebuie sa aiba la ambele capete
câte un vagon care sa îndeplineasca conditiile impuse vagonului de semnal.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

63.

[#22829] În ce categorie se încadreaza" lovirea de vehicule rutiere la trecerile la nivel de catre vehiculele
feroviare aflate în miscare"?

A) Accident feroviar grav. B) Incident feroviar grupa A. C) Accident feroviar.

Raspuns: C

64.

[#22827] În situatia în care mecanicului i se comunica faptul ca un semnal ordona oprirea precum si aparitia
unei situatii în care este pusa în pericol siguranta circulatiei, acesta nu este obligat sa ia imediat masuri de oprire a
trenului, chiar daca nu a observat personal indicatia semnalului sau situatia comunicata.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

65.

[#22815] Care este numarul maxim de osii ale vagoanelor de marfa care se admite sa fie atasate sau introduse
în trenuri de calatori?

A) 4 osii B) 12 osii C) 8 osii

Raspuns: C

66.

[#2592] Care este lantul cinematic la locomotiva tip LDM?

A) Motorul diesel, transmisia electrica, cutia de viteze, inversorul de mers, atacul de osie simplu sau dublu. B)
Motorul pe benzina, transmisia hidraulica, cutia de viteze, inversorul de mers, atacul de osie, osia motoare. C)
Motorul diesel, cuplajul principal, cutia de viteze, inversorul de mers, atacul de osie, osia motoare.

Raspuns: C

67.

[#22862] Vehiculele feroviare cu motoare termice (locomotive si automotoare diesel), dupa tipul de
transmisie folosit între motorul termic si osia motoare pot fi: diesel mecanice, diesel hidraulice, diesel electrice.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

68.
[#4953] Din punct de vedere al felului curentului, aparatele electrice din dotarea vehiculului feroviar motor se împart
in aparate electrice pentru curent continuu si aparate electrice pentru curent alternativ?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

69.

[#22857] La vehiculele feroviare cu motoare termice cu transmisii electrice nu pot fi utilizate generatoare si
motoare electrice de curent continuu sau de curent alternativ.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

70.

[#2594] Care este lantul cinematic la locomotiva tip LDH?

A) Transformatorul principal, transmisia mecanica, reductorul inversor, atacul de osie, osia motoare. B) Motorul
diesel, transmisia hidraulica, reductorul inversor, atacul de osie, osia motoare. C) Transformatorul principal, cutia
tranzistorizata, transmisia hidraulica, cuplaj mecanic, atacul de osie.

Raspuns: B

71.

[#5112] Tonajele trenurilor care pot fi remorcate cu locomotive la vitezele stabilite sunt prevazute în livretele de
mers.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

72.

[#22336] Datele consemnate în foaia de parcurs la îndrumarea trenului vor fi certificate prin semnatura de
catre seful de unitate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

73.

[#5113] Frânarea electromagnetica se poate folosi în circulatia trenurilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

74.

[#22330] Datele consemnate în foaia de parcurs la îndrumarea trenului vor fi certificate prin:
A) Semnatura agentului care a facut înscrierea si prin aplicarea stampilei. B) Semnatura sefului de tura si prin
aplicarea stampilei. C) Semnatura operatorului de tractiune si prin aplicarea stampilei.

Raspuns: A

75.

[#5615]

Corelati corespunzator tipurile sistemelor de frânare în circulatia trenurilor cu cazurile de utilizare a acestora:

Sisteme de frânare

i1) Frânarea automata

i2) Frânarea mixta

i3) Frânarea combinata

Situatii de utilizare

r1) când pe lânga frânarea automata se folosesc si frânele de mâna, trenul având conducta generala de aer pe toata
lungimea sa.

r2) când procentul de masa frânata se realizeaza cu frâna cu aer comprimat.

r3) când pe lânga frâna automata se foloseste suplimentar si frâna electrica a vehiculelor feroviare motoare.

r4) când pe lânga frâna automata se foloseste suplimentar si frâna electrica a vehiculelor feroviare remorcate.

r5) când se folosesc numai frânele de mâna, în aceasta situatie vagoanele fiind însotite de agenti.

A) (i1-r2); (i2-r1); (i3-r3); B) (i1-r2); (i2-r5); (i3-r4); C) (i1-r1); (i2-r4); (i3-r2);

Raspuns: A

76.

[#4812] Care este indicatia transmisa conform imaginii de mai jos?

A) Pericol la trecerea la nivel! Ia toate masurile pentru oprire! Ziua si noaptea - o unitate luminoasa de culoare rosie,
spre tren B) Pericol la tunel! Ia toate masurile pentru oprire! Ziua si noaptea - o unitate luminoasa de culoare rosie,
spre tren C) Liber la trecerea la nivel! Circulati cu viteza stabilita! Ziua si noaptea - o unitate luminoasa de culoare
rosie, spre tren

Raspuns: A

77.
[#5006] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “la darea înapoi a trenului cu depasirea marcii de
siguranta de la urma trenului".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

78.

[#4993] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “în cazul când se schimba postul de conducere".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

79.

[#4998] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “la expedierea trenului pe linie falsa".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

80.

[#3049] Ordinul de circulatie se înmâneaza mecanicului “când se expediaza un tren pe linie dubla sau paralela, iar pe
linia alaturata – paralela stationeaza un alt tren".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

81.

[#5642] Precizati, care dintre imaginile de mai jos reprezinta indicatia "Semnalul luminos de iesire este pe oprire"
data de semnalul repetitor al semnalului luminos de iesire spre o singura grupa, în statiile înfundate?

A) B) C)

Raspuns: C

82.

[#4820] În imaginea de mai jos, este reprezentat indicatorul pentru:

A) Statie de cale ferata. B) Halta comerciala. C) Halta de miscare.

Raspuns: B

83.

[#5014] Pe indicatorul de declivitate sunt înscrise cu cifre rosii marimea rampei, respectiv a pantei si cu cifre negre
lungimea rampei, respectiv a pantei.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

84.

[#3246] Frâna electrica este frâna de baza a trenului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

85.

[#2556] Ce semnificatie au indicatiile semnalelor luminoase repetitoare din statiile terminus-înfundate?

A) Repeta indicatiile semnalelor luminoase de intrare si de iesire. B) Repeta indicatiile semnalelor luminoase de
iesire. C) Repeta indicatiile ale semnalelor luminoase de iesire, numai pentru împingerea garniturilor trenurilor de pe
linii de garare.

Raspuns: C

86.

[#4637] În timpul circulatiei foaia de parcurs se pastreaza la:

A) Agentul de însotire a trenului. B) Mecanicul de locomotiva. C) Seful de tren.

Raspuns: B

87.

[#4636] Ce reprezinta "Nota de repartizare a frânelor de mâna"?

A) Un formular cu seriile vagoanelor din compunerea trenului. B) un formular tipizat în care se înscriu tonajul necesar
de frânat pentru asigurarea drumului de frânare corespunzator tipului de tren remorcat. C) Un formular tipizat în
care se înscriu numerele vagoanelor din compunerea trenului a caror frâna mâna se manipulaeaza pentru mentinere
pe loc a trenului.

Raspuns: C

88.

[#22369] Modul de comunicare între mecanicii locomotivelor echipate cu instalatii de radiotelefon se


stabileste prin reglementari speciale.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

89.

[#22358] În cazul trenurilor remorcate cu multipla tractiune si fara sef de tren, nota de repartizare a frânelor
de mâna se preda mecanicului locomotivei din capul trenului.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

90.

[#22351]

Modul de procedare când pornirea trenului se face din puncte a caror rezistenta caracteristica nu permite ultimei
locomotive din tren sa puna trenul în miscare:

Personalul de locomotiva.

i1) Mecanicul locomotivei din capul trenului

i2) Mecanicul ultimei locomotive active din tren

i3) Ceilalti mecanici care participa la remorcarea trenului

Activitatea.

r1) Da semnalul de atentie cu fluierul sau sirena locomotivei, în vederea demararii trenului.

r2) Da semnalul de atentie si duce controlerul sau graduatorul în pozitie de pornire.

r3) Dupa ce s-a auzit semnalul ultimei locomotive, duce controlerul sau graduatorul în pozitie de pornire, fara a mai
astepta punerea trenului în miscare de catre ultima locomotiva.

r4) Da semnalul strânge frâna si duce controlerul sau graduatorul în pozitie de pornire.

r5) Duce controlerul sau graduatorul în pozitie de pornire, numai dupa ce a luat legatura cu IDM din prima statie.

A) i1 – r2; i2 – r1; i3 – r5. B) i1 – r5; i2 – r3; i3 - r2. C) i1 – r1; i2 – r2; i3 – r3.

Raspuns: C

91.

[#4802] Cum se procedeaza atunci când trenul a plecat din ultima statie cu oprire si mecanicul trenului nu a fost
avizat despre existenta restrictiei de viteza mai mare de 20 km/h, pe linia de primire/ trecere, într-o statie cu semnal
luminos de intrare?

A) trenul va intra în statie pe baza indicatiei de chemare. B) trenul va intra în statie pe baza BAR chiar daca nu este
mentionata restrictia. C) trenul nu va fi oprit la semnalul de intrare si va intra în statie pe baza semnalelor date de
agenti.

Raspuns: A

92.
[#4810] Cum se face mentinerea pe loc a trenurilor de calatori care stationeaza cel mult 3 minute pe linii cu
declivitati de pâna la 6 mm/m, inclusiv?

A) numai cu frâna directa a vehiculului feroviar motor. B) cu frânele de mâna ale vagoanelor si saboti de mâna
amplasati la rotile vehiculelor din tren dar numai în sezonul rece. C) cu frâna automata, directa si de mâna a
vagoanelor dar numai pe timp de vara.

Raspuns: A

93.

[#4805] Ce trebuie sa cuprinda buletinul de avizare a restrictiilor de viteza?

A) restrictii de viteza ce vor fi pe teren în decada respectiva. viteze de circulatie modificate fata de cele din livretul de
mers, care nu se semnalizeaza pe teren. B) vitezele de circulatie pâna la cap de sectie. restrictiile de viteza pe linii
abatute din statii. C) numai restrictii de viteza. vitezele de circulatie în abatere din statiile de pe sectiile de circulatie.

Raspuns: A

94.

[#22379] Toate restrictiile de viteza prevazute, din linie curenta si de pe liniile de primire – expediere, se aduc
la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

95.

[#22392] Verificarea eficacitatii frânei automate la trenurile care au în compunere vagoane cu frâna disc, cu
frâna proportionala cu încarcatura sau cu saboti din materiale compozite de tip K sau L – L se face:

A) Prin scaderea presiunii în conducta generala de aer a trenului cu cel putin 0,7 bar, umarindu-se efectul de frânare.
B) Nu se verifica eficacitatea frânei automate. C) Prin scaderea presiunii în conducta generala de aer a trenului cu cel
putin 0,3 bar, umarindu-se efectul de frânare.

Raspuns: A

96.

[#5158] Pentru economia de combustibil sau energie electrica, la circulatia trenului în panta, se va circula cu trenul
frânat astfel încât sa se evite efectuarea de frânari, defrânari repetate sau noi demaraje în cazul frânarii
necorespunzatoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

97.

[#4949] Utilizarea locomotivelor cu motoare moderne, common-rail, poate duce la scaderea consumului de
combustibil?
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

98.

[#4673] Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la vehiculele feroviare motoare cu motoare
diesel?

A) Functionarea continua a instalatiei de nisipare la vehiculului feroviar motor pentru a avea un demaraj mai bun în
remorcarea trenurilor. B) Retragerea din serviciu a vehiculului feroviar motor care nu se încadreaza in normele de
consum. C) Prin verificarea aparatelor de legare si starii de uzura a sabotilor.

Raspuns: B

99.

[#3604] Cum se face demararea unui tren in vederea economisirii combustibililor si energiei electrice?

A) Demararea se face pe trepte, din 10 în 10 km/h, pentru a preveni ruperea trenului. B) Demararea se face într-un
timp cât mai scurt pâna la viteza maxima de circulatie a trenului dupa care se trece controlerul pe pozitia zero. C)
Demararea se face foarte lent pentru a nu depasi curentul pe motoarele de tractiune.

Raspuns: B

100.

[#4947] Personalul de locomotiva trebuie sa remorce trenurile în mod economic?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

101.

[#2674] Care din urmatoarele transporturi fac parte din categoria transporturilor exceptionale?

A) Vagoanele cu mai mult de 8 osii daca sunt goale. B) Încarcaturile care nu corespund prescriptiilor obligatorii din
reglementari specifice. C) Unitatile de încarcare care au masa mai mare de 10 tone.

Raspuns: B

102.

[#2673] Când este considerat un transport exceptional?

A) Când vagoanele încarcate au cel mult 4 osii chiar daca poarta semnul RIV. B) Când sarcina pe osie este de 20 de
tone si este asigurata integritatea marfii transportate. C) Daca din cauza dimensiunilor lui a gabaritului sau greutatii
lui nu poate fi admis sa circule decât cu respectarea unor conditii tehnice sau de exploatare speciale.

Raspuns: C

103.

[#22396] Restrictiile de viteza neprevazute se avizeaza prin:


A) Ordin de circulatie. B) Seful de tura, la prezentarea la serviciu. C) Statia radiotelefon, de catre IDM.

Raspuns: A

104.

[#22413] Limitarile de viteza au în general:

A) Durata prevazuta în buletinul de avizare a restrictiilor. B) Un caracter permanent datorita caracteristicilor


traseului. C) Un caracter temporar ca si restrictiile de viteza.

Raspuns: B

105.

[#3096] Un transport este considerat exceptional daca din cauza dimensiunilor lui, a gabaritului sau a greutatii lui,
tinând cont de caracteristicile infrastructurii feroviare pe care urmeaza sa circule nu poate fi admis decât cu
respectarea unor conditii tehnice sau de exploatare speciale.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

106.

[#8638] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva împinge vehiculele pe o linie libera este de 40 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

107.

[#8633] Viteza maxima admisa la manevra când locomotiva trage vehiculele pe o linie libera este de 40 km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

108.

[#8636] Viteza maxima admisa la manevra când executa miscari izolate, indiferent de sensul de mers este de 25
km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

109.

[#454]

Corelati corespunzator definitiile cu caracteristicile liniei în remorcarea si frânarea trenurilor:


Definitii

i1) Panta caracteristica

i2) Rezistenta caracteristica a liniei

i3) Rezistenta specifica curbei

i4) Sporul de rezistenta caracteristica datorat inertiei la demaraj

Caracteristicile liniei care condi?ioneaza remorcarea si frânarea trenurilor

r1) de aceasta caracteristica se va tine seama la stabilirea tonajului trenului, în cazul demararii unui tren oprit pe
portiunea de linie cu rezistenta caracteristica.

r2) este necesara la stabilirea procentelor de masa frânata si a vitezelor maxime de circulatie în remorcarea
trenurilor.

r3) se masoara în daN/tona si este necesara la stabilirea tonajelor trenurilor de remorcat.

r4) este suma fortelor de frecare dintre rotile vehiculelor din compunerea unui tren si se exprima în daN/tona.

r5) este componenta pe directia rampei, respectiv pantei, a greutatii trenului remorcat, raportata la greutatea totala
a trenului, se masoara în daN/tona.

r6) aceasta caracteristica se ia în calcul cu semnul "+", în cazul circulatiei trenului remorcat pe rampe si cu semnul "-"
în cazul circulatiei trenului remorcat pe pante, se masoara în daN/tona.

A) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r4) (i4-r1) B) (i1-r5) (i2-r1) (i3-r2) (i4-r4) C) (i1-r6) (i2-r2) (i3-r5) (i4-r3)

Raspuns: A

110.

[#8617] Vitezele maxime ale trenurilor experimentale sau de proba se stabilesc prin planurile tehnice de exploatare
ale statiilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

111.

[#4786] În care caz, cu respectarea prevederilor instructionale, se manipuleaza butonul de comanda "Depasire
ordonata" al instalatiei de control punctal al vitezei?

A) pentru readucerea instalatiei în stare de functionare, dupa o frânare de urgenta (rapida); B) la trecerea pe lânga
un semnal prevestitor cu indicatia de viteza redusa, echipat cu un inductor de 1000 Hz (activ); C) pentru depasirea
unui semnal care ordona oprirea având deci un inductor de 2 000 Hz (activ);

Raspuns: C

112.
[#5409] Între viteza de control V2 si pozitia manetei de pe cofret (categoria trenului) exista urmatoarea
corespondenta: Rapid = 65 Km/h; Persoane = 50 Km/h; Marfa = 40 Km/h.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

113.

[#4893] Semaforul repetitor din figura da urmatoarea indicatie: Ziua - bratul ridicat la 45 grade, spre dreapta sensului
de mers. Noaptea - o unitate luminoasa de culoare verde, spre tren.

A) ATENTIE! Semaforul urmator ordona oprirea. B) Semaforul urmator este pe liber. C) Semaforul urmator este pe
liber cu viteza redusa.

Raspuns: B

114.

[#4737] Ce comanda dispozitivele de siguranta si vigilenta în cazul unui blocaj voit?

A) comanda întreruperea alimentarii cu combustibil a motorului diesel; B) comanda oprirea motorului diesel pe timp
cu temperaturi scazute C) comanda frânarea rapida a trenului;

Raspuns: C

115.

[#4260] Care imagine reprezinta: "Indicatorul pentru plugul de zapada"?

A) B) C)

Raspuns: A

116.

[#3170] când trenul este dotat cu frâna moderabila, la defrânare si locomotiva are robinet mecanic care
compenseaza pierderile de aer în pozitia de frânare ordinara si durata opririi este mai mare de 30 minute mecanicul
asigura slabirea frânei automate si pornirea trenului numai dupa slabirea frânelor de mâna ale trenului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

117.

[#2664] Cum procedeaza mecanicul în cazul atasarii unei grupe de vagoane sau a unei locomotive la tren, daca
locomotiva ramâne dincolo de marca de siguranta, în cazul în care nu este în posesia ordinului de circulatie?

A) Opreste si asteapta dispozitiile verbale ale IDM; B) Opreste si avizeaza verbal, atât posturile de macazuri, cît si
IDM; C) Da semnale de alarma cu fluierul sau sirena locomotivei pâna la primirea ordinului de circulatie;

Raspuns: C
118.

[#2661] Cum se procedeaza în cazul trenurilor de marfa când frânele de mâna nu sunt suficiente pentru asigurarea
tonajului necesar de frânat în vederea mentinerii pe loc a trenului?

A) Se modifica tonajul necesar de frânat prin manipularea robinetilor "Gol-Încarcat" în pozitie corespunzatoare; B) Se
cere locomotiva dubla tractiune; C) Diferenta pâna la tonajul necesar de frânat pentru mentinerea pe loc se
compenseaza cu saboti de mâna, având în vedere ca un sabot echivaleaza cu 10 tone masa frânata;

Raspuns: C

119.

[#3589] Primirea trenului în statiile înzestrate cu instalatii CED sau CE, în cazul în care indicatia de liber a semnalului
de intrare s-a anulat în fata trenului si locomotiva a depasit semnalul pe oprire se face în baza ordinului de circulatie
înmânat mecanicului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

120.

[#3138] În cazul manevrarii prin îmbrâncire a unui grup de vagoane cu mai mult de 12 osii, cu agent (agenti) la frâna,
daca statia nu este înzestrata cu instalatii de frâna de cale, se admite reducerea vitezei sau oprirea cu saboti de
mâna.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

121.

[#5116] Numarul unui tren, stabilit prin graficul de circulatie, care circula în sensul spre Bucuresti, este un numar fara
sot.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

122.

[#5646] Baliza avertizoare instalata înaintea semnalelor prevestitoare care arata ca semnalul prevestitor este la 300
m, are urmatoarea indicatie:

A) B) C)

Raspuns: C

123.

[#5645] Baliza avertizoare instalata înaintea semnalelor prevestitoare care arata ca semnalul prevestitor este la 100
m, are urmatoarea indicatie:

A) B) C)
Raspuns: C

124.

[#5179] Urmatoarea baliza avertizoare indica faptul ca:

A) Atentie, semnalul de avarie este la 1000 m. B) Atentie, semnalul de avarie este la 300 m. C) Atentie, semnalul de
avarie este la 900 m.

Raspuns: A

125.

[#3445] Balizele avertizoare, "Atentie, semnalul de avarie este la 800 m", instalate înaintea acestora, pe distante
între statii neînzestrate cu bloc de linie automat, au urmatorul aspect:

A) B) C)

Raspuns: B

126.

[#5023] La trecerea trenului, pe lânga paleta pentru semnalizarea locului de executare a lucrarilor, mecanicul este
obligat sa dea semnalul "PERICOL!" cu fluierul, claxonul sau trompeta vehiculului feroviar.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

127.

[#3898] În cazul semnalizarii unei portiuni de linie slabita, la ce distanta fata de paleta de culoare galbena pe o parte
si alba pe cealalta parte, se monteaza baliza avertizoare de forma dreptunghiulara de culoare galbena cu trei benzi
orizontale negre?

A) La 300 m. B) La 100 m. C) La 1000 m.

Raspuns: A

128.

[#4843] Paleta din imaginea de mai jos, se utilizeaza pentru:

A) Pentru semnalizarea portiunilor de linie închisa. B) Pentru semnalizarea portiunilor de linie slabita. C) Pentru
semnalizarea locurilor de executare a lucrarilor la linii.

Raspuns: C

129.
[#3250] Întotdeauna, portiunile de linie slabita din incinta statiei, care se gasesc între semnalul de intrare si primul
macaz de intrare, precum si cele aflate pe linia directa a statiei, indiferent de forma statiei, se semnalizeaza ca si
portiunile slabite din linia curenta.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

130.

[#2485] În cazul unui obstacol în linie curenta care se gaseste în apropierea unei statii, la o distanta fata de semnalul
de intrare mai mica de 1200 m, semnalizarea dinspre statie a obstacolului se face:

A) numai cu discul galben amplasat în dreptul semnalului de intrare. B) numai cu discul rosu amplasat în dreptul
semnalului de intrare. C) numai cu discul albastru amplasat la 200 m înaintea statiei.

Raspuns: B

131.

[#22195] Se pot da dispozitii prin statia de radiotelefon, în cazuri bine justificate pentru parcursul de manevra
sau circulatie, fara ca în prealabil cel ce da dispozitia sa fi verificat si stabilit ca semnalele dau indicatii permisive si
parcursul este asigurat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

132.

[#22267] Comunicarea transmisa prin telefon la un numar redus de unitati CFR atunci când comunicarea
respectiva trebuie sa fie cunoscuta si executata într-un termen foarte scurt se numeste "Telegrama de serviciu".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

133.

[#22197] Daca oprirea neprevazuta a trenului se datoreaza unor nereguli aparute la locomotiva, si trenul este
oprit pe o portiune de linie cu declivitate mai mare de 15‰, constatarea si înlaturarea acestor nereguli se face:

A) se va cere locomotiva de ajutor, în acest caz fiind interzis mecanicului de locomotiva sa paraseasca postul de
conducere. B) de catre mecanicul de locomotiva, în cazul deservirii simplificate a locomotivei, dupa ce a fost avizat
telefonic IDM. C) de catre mecanicul sau mecanicul ajutor, daca deservirea locomotivei se face în echipa completa.

Raspuns: C

134.

[#22244] În cazul opririi neprevazute a unui tren în linie curenta, toti agentii însarcinati cu strângerea frânelor
de mâna sunt obligati:
A) sa strânga frâna de mâna a vagonului pe care îl ocupa numai la semnalul dat de mecanicul de locomotiva. B) sa
strânga frânele de mâna ale vagoanelor care le-au fost repartizate fara sa mai astepte semnalul mecanicului. C) sa
strânga imediat frâna de mâna a vagonului pe care îl ocupa.

Raspuns: C

135.

[#2617] În cazul opririlor neprevazute în linie curenta, datorita unor nereguli aparute vehiculul feroviar motor, cine
face constatarea si înlaturarea acestor nereguli în situatia conducerii în echipa completa?

A) se face de catre echipa mobila specializata de interventie. B) personalul de locomotiva nu are voie sa intervina,
dar va asigura trenul si va solicita mijloc de ajutor. C) se face de catre mecanicul sau mecanicul ajutor.

Raspuns: C

136.

[#5186] În cazul în care locomotiva de ajutor nu mai este necesara, mecanicul va renunta la solicitarea acesteia în
mod similar celui în care a solicitat-o si nu va pune trenul în miscare decât dupa primirea încuviintarii scrise de la
IDM, transmisa prin radiotelefon, telefon sau în scris, cu numar din registrul unic de cai libere, comenzi si miscare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

137.

[#498] Trenurile care circula dupa mersuri întocmite cu ocazia punerii lor în circulatie, sau în conditiile de circulatie
ale unor trenuri prevazute în livretele cu mersul trenurilor, sunt:

A) Trenuri suplimentare. B) Trenuri de marfa sau calatori. C) Trenuri mixte.

Raspuns: A

138.

[#22296] Prin linia falsa se întelege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dubla, înzestrata cu BLA
banalizat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

139.

[#3346] În cazul acordarii mijlocului de ajutor, daca mecanicul vehiculul feroviar motor defect nu este autorizat sa
conduca respectivul mijloc de ajutor, mecanicul mijlocului de ajutor conduce trenul ca mecanic asistent, sub
supravegherea mecanicului vehiculul feroviar motor defect.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

140.
[#22287] Cum se procedeaza în cazul unui semnal luminos de iesire defect, într-o statie înzestrata cu instalatii
de bloc de linie automat, pe cale simpla sau pe cale dubla cu sens banalizat, prevazuta cu semnale de iesire la fiecare
linie si dupa probe impiegatul de miscare constata ca unul sau mai multe semnale de iesire nu se pot comanda pe
liber?

A) se trece la circulatia pe baza de cale libera numai pentru trenurile care se expediaza de la liniile ale caror semnale
de iesire nu se pot comanda pe liber. În acest caz, trecerea unui tren pe lânga semnalul luminos de iesire defect se
face pe baza ordinului de circulatie, în care se vor mentiona: viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebita atentie, peste
schimbatoarele de cale la iesire si conditiile de circulatie pe blocul de linie automat. B) trecerea unui tren pe lânga un
astfel de semnal de iesire se face pe baza ordinului de circulatie, în care se vor mentiona: viteza de cel mult 20 km/h,
cu deosebita atentie, pâna la semnalul urmator si conditiile de circulatie pe blocul de linie automat. C) impiegatul de
miscare asteapta timpul necesar ca primul tren expediat sa parcurga doua sectoare de bloc, însa nu mai putin de 10
minute, dupa care expediaza trenul pe baza indicatiei de chemare a semnalului luminos de iesire sau daca indicatia
de chemare nu poate fi afisata, expediaza trenul cu ordin de circulatie. În aceasta situatie mecanicul va conduce
trenul cu viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebita atentie, pâna la semnalul urmator.

Raspuns: A

141.

[#22455] În mod exceptional, în caz de pericol, semnalele de oprire se pot da de oricine si cu orice obiect.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

142.

[#22449] Semnalele luminoase care nu afiseaza nicio indicatie si semnalele care dau indicatii dubioase nu
ordona oprirea.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

143.

[#22445] Ce reprezinta semnalul dat de agentul din imagine?

A) Opreste. B) Încet. C) Înapoi.

Raspuns: C

144.

[#22434] Semnalele date cu instrumente portative se dau astfel încât mecanicul, personalul de tren sau de
manevra sa le poata observa fie direct, fie prin retransmitere.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
145.

[#5287] Semnalul "Trecerea fara oprire a trenului data de impiegatul de miscare, în statiile fara semnal de iesire" se
da: Ziua - impiegatul de miscare misca discul manual cu fata verde spre mecanic, deasupra capului. Noaptea -
impiegatul de miscare misca lanterna cu lumina verde, spre mecanic, deasupra capului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

146.

[#22482] Organizarea si verificarea starii personalului cu responsabilitati în siguranta pe calea ferata la


intrarea si în timpul serviciului constituie un atribut al:

A) operatorului de miscare. B) agentilor economici feroviari. C) gestinarului de infrastructura publica.

Raspuns: B

147.

[#3345] Avizarea accidentelor si a incidentelor se face numai dupa ce sau stabilit cauzele producerii acestora.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

148.

[#5150] Avizarea accidentelor/incidentelor produse pe calea ferata, în toate cazurile se realizeaza în doua etape: a)
înstiintarea verbala; b) avizarea propriu-zisa.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

149.

[#22481] Relatiile scrise ale persoanelor implicate într-un accident sau incident rezultate în urma chestionarii
acestora cu ocazia actiunilor de investigare pot fi folosite în alte anchete de natura disciplinara sau judiciara, potrivit
reglementarilor în vigoare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

150.

[#4598] Ce institutie efectueaza activitatea de investigare a tuturor accidentelor, conform HG 117/2010?

A) Primariile de pe raza de producere a accidentului. B) Operatorul de transport feroviar care este implicat (OTF). C)
Organismul stabilit de autoritatea competenta.

Raspuns: C
151.

[#22518] Pentru stingera incendiilor la instalatia electrica se folosesc stingatoare cu apa si spuma.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

152.

[#22516] Personalul de locomotiva va fi instruit periodic din normele PSI.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

153.

[#22519] În timpul actiunii de stingere a incendiului se vor utiliza mastile de gaze.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

154.

[#22501] În cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva, mecanicul de locomotiva trebuie sa evite pe cât
posibil oprirea trenului pe poduri, în tunele sau în zone fara acces, pentru a se putea interveni.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

155.

[#22491] În cazul epuizarii stingatoarelor înainte de lichidarea totala a începutului de incendiu, mecanicul de
locomotiva va folosi ca masura extrema apa din instalatia de racire a MD, inclusiv pentru stingerea focarelor din
blocul aparatelor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

156.

[#5043] Revizia în sala masinilor locomotivei în cazul deservirii simplificate se face de catre seful de tren, dupa
asigurarea mentinerii pe loc a trenului si a locomotivei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

157.

[#5042] Revizia în sala masinilor locomotivei în cazul conducerii simplificate se face de mecanicul de locomotiva, în
timpul stationarilor, în functie de timpul disponibil, dupa asigurarea mentinerii pe loc a trenului si a locomotivei.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

158.

[#3400] Personalul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata care a luat
cunostinta de producerea unui accident sau a unui incident în incinta unei subunitati este obligat sa anunte de îndata
conducerea acelei subunitati sau a punctului de lucru.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

159.

[#22538] Mecanicul locomotivei electrice în conducere în sistem simplificat, în scopul unei interventii rapide si
sigure în cazul aparitiei fumului sau flacarii la locomotiva dupa deconectarea disjunctorului si coborârea
pantografului cheama seful de tren pe locomotiva dupa care mecanicul executa urmatoarea operatie.

A) Întocmeste raport de eveniment. B) Inchide vanele din circuitul de ulei a transormatorului principal. C) Rearmeaza
protectiile intrate în actiune.

Raspuns: B

160.

[#22525] Cine participa în timpul actiunii de pregatire si stingere a focarului în afara de mecanic în cazul
conducerii în sistem simplificat.

A) Seful de tren. B) Conductorul de bilete C) IDM.

Raspuns: A

161.

[#4612] Cine întocmeste reglementarile speciale cu privire la modul de prezentarea si de verificare a personalului de
locomotiva înainte de îndrumare?

A) OTF/OMF si administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, dupa caz. B) Biroul exploatare (T1) din cadrul
depoului. C) Operatorul de circulatie / dipecerul infrastructurii feroviare

Raspuns: A

162.

[#2567] În cazul aparitiei fumului sau flacarii la vehiculul feroviar motor, în timpul interventiei de stingere a focarului,
se folosesc:

A) stingatoarele cu spuma chimica sau praf pentru echipamentul electric, iar cele cu bioxid de carbon si CO2 pentru
restul echipamentului. B) stingatoarele cu bioxid de carbon pentru echipamentul electric, iar cele cu spuma chimica
sau praf si CO2 pentru restul echipamentului. C) În toate situatiile se utilizeaza stingatoarele cu apa.

Raspuns: B
163.

[#2560] Ce se considera "defectiuni tehnice"?

A) Arderile de natura electrica (scurtcircuite, arcuri electrice întretinute, arderi de bobine, flamari, explozii etc.)
produse în instalatii si echipamente (transformatoare, motoare de tractiune, condensatori, reactante, blocuri
aparate, cutii, borne, cuple de contact etc.), încalzirea puternica a unor piese în miscare (rulmenti, cuzineti etc.) si a
unor piese în contact cu gazele de esapare, în cazul când acestea nu au provocat aprinderea si arderea
echipamentelor si pieselor vecine. B) Arderea rapida si cu finalitate care se dezvolta fara control în timp si spatiu, si
care poate provoca distrugeri importante de bunuri materiale, sau poate pune în pericol viata oamenilor, pentru a
carei lichidare este necesara utilizarea metodelor, procedeelor, mijloacelor si substantelor de stingere adecvate. C)
Arderile controlate care prin interventia personalului de locomotiva sau altor formatii au fost lichidate în faza
incipienta, fara sa se produca la locomotive pagube materiale importante si fara imobilizarea locomotivei în
reparatie mai mare de 48 ore sau maxim 10 zile, în cazul lipsei unor agregate, piese sau materiale.

Raspuns: A

164.

[#3316] Pe durata actiunii de deszapezire, instalatiile de control ale vitezei de pe plug si de pe locomotiva
împingatoare se scot din functie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

165.

[#2561] Care este numarul de stingatoare cu care se doteaza locomotivele care se expediaza si se întorc din reparatii
planificate, accidentale sau termen de garantie?

A) Între 14 si 24 de stingatoare. B) Cu numarul de stingatoare ca si în exploatare si în stare de functionare. C) 27


stingatoare.

Raspuns: B

166.

[#22565] Transporturile care depasesc gabaritul CFR de vagon de încarcare circula:

A) numai în conditii stabilite prin acte normative si reglementari specifice. B) numai la lumina zilei si însotite de
personal calificat. C) se interzice circulatia acestor vagoane.

Raspuns: A

167.

[#22574] În caz de incidente sau accidente pe calea ferata, vagonul de ajutor va fi solicitat în toate cazurile
când nu este necesara actionarea cu trenurile de interventie.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
168.

[#22569] În afara gabaritului de material rulant nu trebuie sa iasa parti ale materialului rulant sau încarcatura
vagonului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

169.

[#3862] Semnalele luminoase pitice care nu sunt în exploatare se semnalizeaza:

A) cu un panou de culoare rosie aplicat pe fundatia acestora. B) cu o unitate luminoasa de culoare rosie aplicata pe
fundatia acestora. C) cu doua sipci încrucisate aplicate pe fundatia acestora.

Raspuns: C

170.

[#3857] Semnalul de avarie la trecerile la nivel, se compune:

A) dintr-un stâlp care are la partea de sus un panou în forma de romb pe care este asezata o unitate luminoasa. B)
dintr-un stâlp care are la partea de sus un panou în forma de disc pe care este asezata o unitate luminoasa. C) dintr-
un stâlp care are la partea de sus un panou în forma de romb pe care sunt asezate doua unitati luminoase.

Raspuns: A

Testul nr. #106525

1.

[#2798] Semnalele de circulatie si semnalele de manevra trebuie sa fie amplasate pe partea dreapta a caii, în sensul
de mers al trenurilor sau cel mult deasupra axei caii.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

2.

[#2727] În timpul serviciului, daca nu sunt trenuri în circulatie se permite personalului cu responsabilitati în siguranta
circulatiei sa doarma sau sa se aseze în pozitii favorabile somnului.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

3.
[#2829] Administratorul si gestionarii infrastructurii feroviare, operatorii de transport feroviar si operatorii de
manevra feroviara au obligatia sa organizeze si sa asigure verificarea la intrarea în serviciu a personalului propriu
care desfasoara activitati sau operatiuni în legatura cu circulatia trenurilor si/sau manevra vehiculelor feroviare.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

4.

[#9] Ecartamentul normal al caii ferate este distanta dintre fetele interioare ale sinelor, masurata în aliniament, la
14 mm sub planul de rulare al acestora si trebuie sa fie de:

A) 1435 mm B) 1520 mm C) 1300 mm

Raspuns: A

5.

[#452]

Corelati corespunzator notiunile de mai jos:

Elemente componente ale sistemului feroviar:

i1) Liniile de cale ferata

i2) Vehicule feroviare

i3) Cladirile de serviciu

i4) Mijloacele de întelegere

Caracteristicile si functii ale elementelor componente

r1) se împart in: linii de circulatie si linii cu destinatie speciala si fac parte din infrastructura caii ferate

r2) sunt înscrise in parcul unui OTF, iar cele care au fost deraiate, accidentate sau cu defecte nu se introduc sau nu se
mentin în circulatia trenurilor

r3) sunt considerate mijloace prin care se stabilesc legaturi rapide si sigure intre personalul care ia parte la circulatia
trenurilor

r4) si dotarile aferente acestora sunt elemente ale infrastructurii feroviare

r5) este un ordin care trebuie sa fie îndeplinit imediat prin toate mijloacele posibile de catre personalul angajat la CF

r6) portiunea de linie dintre doua statii, masurata între semnalul de iesire al uneia si semnalul de intrare al alteia se
numeste –linie curenta

A) (i1-r6) (i2-r1) (i3-r2) (i4-r5) B) (i1-r1) (i2-r2) (i3-r4) (i4-r3) C) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r1) (i4-r6)
Raspuns: B

6.

[#3508] Accesul persoanelor neautorizate în zona de siguranta a infrastructurii feroviare publice este interzis.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

7.

[#4426] Constatarea consumului de bauturi alcoolice se face în timpul serviciului daca persoana da semne ca a
consumat bauturi alcoolice.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

8.

[#21166] Salariatii cu atributii în siguranta transporturilor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1260
din 10 octombrie 2013 au obligatia sa se prezinte la examinarea periodica medicala si psihologica la data stabilita,
conform programarii.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

9.

[#50] Unde se depun eventualele contestatii a rezultatelor examenului de autorizare?

A) la unitatea de care apartine persoana examinata; B) la AFER; C) la CENAFER;

Raspuns: B

10.

[#31] În cazul depistarii consumului de alcool, pentru care fapte se aplica alte sanctiuni disciplinare în afara
sanctiunii de desfacere disciplinara a contractului individual de munca:

A) personalului care a mai fost sanctionat pentru consum de bauturi alcoolice, pe baza mentiunii din procesul –
verbal de constatare a probei cu alcoolscopul si a actelor din evidenta de personal; B) personalului caruia i s-a luat
proba de sânge la prezentarea si în timpul serviciului pentru care s-a primit comunicarea laboratorului de analiza cu
mentiunea "ALCOOL ÎN SÂNGE 0,5‰" sau mai mult; C) personalului care la proba cu alcoolscopul la prezentare sau
în timpul serviciului reactivul s-a colorat în verde (indiferent de înaltime) pentru care însa s-a primit comunicarea
laboratorului de analiza cu mentiunea "ALCOOL ÎN SÂNGE SUB 0,5‰".

Raspuns: C

11.

[#73] Cum se da ziua semnalul "OPRIRE" cu instrumente portative date de agenti?


A) se misca steguletul galben în cerc înaintea corpului si în acelasi timp se dau doua sunete lungi cu fluierul de mâna;
B) se misca steguletul galben, în cerc, înaintea corpului si în acelasi timp se dau trei sunete scurte, repetate, cu
fluierul de mâna; C) Se misca steguletul galben în arc de cerc deasupra capului si în acelasi timp se da un sunet lung
cu fluierul de mâna;

Raspuns: B

12.

[#72] Ce reprezinta viteza stabilita?

A) viteza data de indicatoarele luminoase de viteza cu cifre de culoare galbena; B) viteza maxima data de
indicatoarele luminoase de viteza cu cifre de culoare alba; C) viteza maxima de circulatie admisa si prevazuta în livret
sau prin ordin de circulatie, pentru trenul si portiunea de linie respectiva;

Raspuns: C

13.

[#75] "Verde" interzice circulatia trenurilor cu viteza stabilita.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

14.

[#69] Ce este marca de siguranta?

A) Marca de siguranta este un bloc de beton sau un cupon de sina care este vopsit în alb, cu capetele negre. B)
Marca de siguranta este o tablita indicatoare care este vopsita în alb, cu capetele negre, montata la nivelul solului; C)
Marca de siguranta este o tablita indicatoare montata pe catargul semnalelor din incinta statiei;

Raspuns: A

15.

[#661] Semnalizarea cu trepte multiple de viteza-TMV se refera numai la semnalizarea pentru circulatia trenurilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

16.

[#3769] Fiecare tren trebuie sa poarte un numar si sa circule dupa un mers dinainte stabilit

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

17.

[#567] Trenurile de serviciu puse în circulatie pentru restabilirea circulatiei trenurilor, vor circula peste orice rang.
A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

18.

[#524] Linie situata în incinta statiei aflata în prelungirea liniei curente, fara abatere la intrare sau iesire se numeste:

A) Linie abatuta B) Linie directa C) Linie de evitare

Raspuns: B

19.

[#530] Liniile curente simple, duble sau multiple se numeroteaza, astfel:

A) Cu cifre romane; B) Cu litere mici în ordine alfabetica; C) Cu litere mari în ordine alfabetica;

Raspuns: A

20.

[#89] Cum se numeroteaza macazurile din statiile de cai ferate?

A) cu numere pare în partea stanga si cu numere impare în partea dreapta; B) cu numere fara sot în capatul dinspre
Bucuresti al statiei si cu numere cu sot în capatul statiei opus, în ordine crescatoare, începând cu macazul cel mai
îndepartat; C) nu se numeroteaza decât în cazuri speciale prevazute în reglemetari interne ale OTF;

Raspuns: B

21.

[#22634] Prevederile "Instructiunilor pentru activitatea personalului de locomotiva în transportul feroviar - nr.
201" sunt obligatorii pentru toti operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar si/sau
manevra feroviara.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

22.

[#22641] Conducerea locomotivelor care remorca trenuri, manevreaza vehicule feroviare sau se deplaseaza
izolat, se face de catre mecanicul de locomotiva.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

23.

[#3985] Cunoasterea/recunoasterea unei statii se va efectua prin:

A) Parcurgerea tuturor liniilor statiei în care personalul de locomotiva urmeaza sa efectueze manevra, numai în
decursul a cel putin 24 ore de serviciu pe timp de zi. B) Parcurgerea tuturor liniilor statiei în care personalul de
locomotiva urmeaza sa efectueze manevra, în decursul a cel putin doua ture de serviciu pe timp de zi si doua ture de
serviciu pe timp de noapte C) Parcurgerea tuturor liniilor statiei în care personalul de locomotiva urmeaza sa
efectueze manevra, în decursul a cel putin opt ore de serviciu pe timp de zi si 12 ore de serviciu pe timp de noapte

Raspuns: B

24.

[#22582] Personalul de locomotiva se considera în serviciu si aceasta ora va fi înscrisa în mod obligatoriu în
foaia de parcurs:

A) Începând cu ora la care a fost comandat sa se prezinte la seful de tura sau la operatorul din statii, dupa caz. B)
Începând cu ora la care a intrat pe poarta unitatii sau a ajuns pe peronul statiei. C) Începînd cu ora la care a plecat de
acasa ca sa se prezinte la seful de tura sau la operatorul din statii, dupa caz.

Raspuns: A

25.

[#22683] Pentru a putea deservi/conduce locomotiva, personalul de locomotiva trebuie sa obtina calificativ
minim A la verificarea competentelor profesionale.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

26.

[#5039] Personalului de locomotiva nu trebuie sa aiba asupra sa în timpul executarii serviciului livretele de mers sau
extrasele din livretele de mers – fisele de tren – necesare, corectate la zi.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

27.

[#5028] Personalului de locomotiva îi este interzis sa transporte pe locomotiva corespondenta, bagaje si/sau orice
alte obiecte straine de activitatea feroviara.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

28.

[#5027] Personalului de locomotiva îi este interzis sa transporte si/sau sa consume în timpul serviciului bauturi
alcoolice, medicamente/substante care pot diminua capacitatea sa de conducere a locomotivei inclusiv substante
stupefiante.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

29.
[#22622] Manevrarea locomotivelor electrice care nu sunt în actiune se face numai cu pantografele ridicate.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

30.

[#22587]

În cabina de conducere a locomotivei care remorca un tren sau care circula ca tren, manevreaza vehicule feroviare
sau se deplaseaza izolata la si de la tren, cu exceptia personalului de locomotiva aflat în serviciu, este permis accesul
altor persoane numai daca prezinta mecanicului documente care atesta ca au acest drept si se afla în timpul
serviciului, respectându-se urmatoarea ordine de prioritate:

Ordinea:

i1) Rang I

i2) Rang II

i3) Rang III

Personalul:

r1) personalul cu sarcini de însotire, instruire, îndrumare si control a activitatii personalului de locomotiva;

r2) personalul de locomotiva care se deplaseaza regie;

r3) agentii autorizati cu sarcini de pilotare a trenului/locomotivei, conform reglementarilor specifice învigoare;

r4) membrii comisiei de autorizare a personalului de locomotiva, împreuna cu personalul examinat în vederea
autorizarii;

r5) personalul tehnic de specialitate care efectueaza probe sau receptioneaza locomotiva dupa reparatii, interventii,
modernizari si alte asemenea;

A) (i1-r1) (i2-r4) (i3-r2). B) (i1-r3) (i2-r4) (i3-r1). C) (i1-r2) (i2-r1) (i3-r5).

Raspuns: B

31.

[#5494] În cadrul verificarilor tehnice la locomotive se verifica functionarea aparatelor de masura si control.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

32.
[#5479] În cadrul verificarilor tehnice la vehiculele feroviare motoare cu motoare diesel se verifica starea motorului
diesel.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

33.

[#5499] La punerea în serviciu a locomotivei se face masurarea tuturor cotelor de la bandajele rotilor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

34.

[#22602] Locomotivele se introduc într-o unitate de tractiune, care poate asigura efectuarea tuturor
operatiunilor tehnice prevazute în prezentele instructiuni si în reglementarile specifice în vigoare, cel putin o data la:

A) 3 zile. B) 5 zile. C) 7 zile.

Raspuns: C

35.

[#2487] Cu cât timp înainte de ora iesirii locomotivei la postul de control, se face prezentarea personalului de
locomotiva pentru luarea în primire a locomotivei, în unitatile de tractiune?

A) Cu 35 de minute pentru locomotive electrice, diesel si automotoare cu conducere în echipa completa si 45 de


minute când sunt deservite numai de mecanic. B) Cu un interval de timp stabilit prin reglementari proprii de catre
OTF/OMF caruia îi apartine respectiva unitate de tractiune. C) Cu 25 de minute pentru locomotive electrice, diesel si
automotoare cu conducere în echipa completa si 40 de minute când sunt deservite numai de mecanic.

Raspuns: B

36.

[#22722] În timpul serviciului, personalul de locomotiva raspunde de:

A) Utilizarea corespunzatoare a combustibilului si lubrifiantilor folositi pentru remorcarea trenurilor, respectiv


pentru manevra. B) Utilizarea corespunzatoare a carnetului de rapoarte. C) Utilizarea corespunzatoare a
echipamentului de protectie.

Raspuns: A

37.

[#4601] La trenuri de calatori si mixte nu se admite locomotiva împingatoare:

A) nelegata la tren si frîna. B) cu masa mai mare de 30 tone. C) cu putere de tractiune mai mare decât a locomotiva
din capul trenului.

Raspuns: A
38.

[#5630] Cum se face semnalizarea vehiculului feroviar motor la manevra?

A) B) C)

Raspuns: A

39.

[#4592] Cum se semnalizeaza locomotivele trenurilor aflate în circulatie, care trebuie sa execute miscari de manevra
într-o statie?

A) Îsi mentin semnalizarea de la tren. B) Trec pe semnalizarea specifica manevrei. C) Se mai semnalizeaza cu farul
central.

Raspuns: A

40.

[#3438] Cum se face semnalizarea vehiculului feroviar motor la manevra?

A) B) C)

Raspuns: A

41.

[#22708] Daca investigarea accidentului/incidentului nu implica retinerea trenului, seful statiei în care se fac
primele cercetari rupe sigiliul de la vitezometrul locomotivei în prezenta mecanicului de locomotiva si aplica stampila
statiei pe banda vitezometrului, fara a o scoate din aparat, dupa care aplica sigiliul statiei.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

42.

[#2646] Cum se va proceda în cazul în care este necesara ruperea unui sigiliu al instalatiilor de pe locomotiva?

A) Se va informa verbal operatorul de circulatie si se vor preciza cauzele. B) Aceasta se va mentiona în carnetul de
bord unde se va arata si cauza. C) Este interzisa ruperea unuia sau mai multor sigilii.

Raspuns: B

43.

[#22710] Daca trenul este retinut în statie în vederea cercetarilor, banda vitezometrului se scoate în prezenta
unui membru al comisiei de investigare si în prezenta mecanicului de locomotiva si se semneaza de catre acestia.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

44.
[#22714] În cazul investigarilor, pentru tipurile de vitezometre fara banda investigatorul principal stabileste
locul unde se fac atât descarcarea, cât si prelucrarea înregistrarilor, iar în cazul în care acest loc nu apartine unui
operator economic implicat, trebuie obtinut si acordul acestuia.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

45.

[#22713] În cazul investigatiilor pentru tipurile de vitezometre fara banda, seful unitatii de tractiune stabileste
locul unde se fac atât descarcarea, cât si prelucrarea înregistrarilor electronice.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

46.

[#5533] Manevra prin triere pe plan înclinat si oprirea cu saboti de mâna sau frâne de cale, fara sa tamponeze si fara
sa fie tamponate se admite pentru vagoane încarcate cu oameni, fara a fi legate de vehiculul feroviar motor care le
manevreaza.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

47.

[#3366] Instalatia INDUSI se considera în functie imediat ce inversorul de mers este manipulat pe una din pozitiile de
mers, aprinzându-se lampile albastre, în functie de pozitia manetei de pe cofret.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

48.

[#4792] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte care interzic iesirea vehiculului feroviar
motor din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) defectiunile la aparatajul electric remediate pentru circulatia pâna la unitatea de traciune de domiciliu; izolatoare
conturnate sau sparte ale aparatelor care se pot scoate din circuit prin întreruperea circuitului: osii montate
restrictionate, de personalul de specialitate, din punct de vedere al vitezei de circulatie. B) oglinzi retrovizoare fara
încalzire electrica; defectiunile la aparatajul electric remediate pentru circulatia pâna la unitatea de tractiune de
domiciliu; cutia locomotivei prezinta deprecieri ale stratului de vopsea. C) obiectele de inventar si piesele de rezerva;
oglinzile retrovizoare; defectiuni la echipamentul electric semnalizate/indicate de instalatiile respective ale
locomotivei, inclusiv punerea la masa a circuitelor de comanda sau de forta ale locomotivei; izolatoare conturnate
sau sparte ale aparatelor care nu pot fi scoase din circuit prin izolare.

Raspuns: C

49.
[#4800] Ce obligatii are personalul de locomotiva în timpul parcursului daca constata ca linia de contact are depuneri
de gheata sau chiciura?

A) trebuie sa deconecteze imediat instalatia de forta si serviciile auxiliare si din mers sa ridice si al doilea pantograf si
numai dupa aceea sa repuna instalatiile în functiune. B) sa opreasca trenul, sa deconecteze disjunctorul si sa ridice
numai pantograful din fata, dupa care continua mersul. C) trebuie sa anunte dispeceratul electroenergetic despre
acest fenomen prin intermediul IDM.

Raspuns: A

50.

[#4789] Care sunt piesele, instalatiile si echipamentele lipsa sau defecte ce interzic iesirea vehiculului feroviar motor
din unitatile de tractiune pentru remorcarea trenurilor si/sau manevra?

A) instalatiile de frâna de orice fel cu care este dotata locomotiva; aparatele de masura si indicatoare, inclusiv
lampile de control; instalatiile si aparatele de protectie inclusiv supapele de siguranta; piese ale suspensiei
locomotivei. B) locomotiva nu are în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor
difera de la un aparat la altul; aparatele de protectie nu sunt sigilate cu sigiliu aparinând unitaii de tractiune. C)
locomotiva nu are în dotare saboti de mâna necesare mentinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor difera de la un
aparat la altul; adaosurile sub arcurile suspensiei locomotivei difera ca grosime.

Raspuns: A

51.

[#5228] Pozitia 5 a robinetului KD2 este:

A) De frânare rapida. B) De frânare ordinara. C) Neutra.

Raspuns: A

52.

[#22767] Regimul sau regimurile de schimb care se aplica pe un vagon indica daca este un vagon de marfa al
retelei sau un vagon de marfa privat ori închiriat.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

53.

[#5225] Pozitia 2 a robinetului KD2 este:

A) De mers. B) Alimentare cu soc de umplere. C) De frânare totala.

Raspuns: A

54.
[#22762] În functie de caracteristicile vehiculului motor acesta poate sa aiba urmatoarele tipuri de osii: osii
motoare (care antrenate de catre motor dezvolta forta de tractiune) si osii purtatoare (cele care au rolul de a prelua
o parte din greutatea locomotivei si nu dezvolta forta de tractiune).

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

55.

[#3094] Sistemele de frânare de baza ale unui tren sunt acelea care utilizeaza aerul comprimat ca element de
executie, comanda putând fi pneumatica sau electrica.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

56.

[#22805] Fiecare operator de transport nu este obligat sa–si procure foile de parcurs si sa asigure gestionarea
acestora.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

57.

[#22808] Personalul cu sarcini în manipularea si completarea foii de parcurs este obligat sa pastreze în buna
stare foaia de parcurs.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

58.

[#22807] Personalul cu sarcini în manipularea si completarea foii de parcurs este obligat sa efectueze în foaia
de parcurs numai înregistrarile care îi revin prin reglementarile specifice în vigoare, ramânând raspunzator de
exactitatea datelor înscrise.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

59.

[#22795] În cabina de conducere se v or înscrie obligatoriu urmatoarele date tehnice: mentiuni privind
scoaterea din functie a unor instalatii sau echipamente de natura sa modifice caracteristicile functionale (izolari de
motoare electrice de tractiune, instalatia de frânare reostatica etc.), schema punctelor de scurgere a apei din
instalatia pneumatica si de frâna.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)
60.

[#5644] Imaginea de mai jos reprezinta:

A) semnalizarea unei limitari de viteza ca urmare a executariide lucrari la o linie, care se afla în incinta statiei daca
macazurile sunt îndreptate cu vârfurile spre obstacol sau spre locul de executare a lucrarii.. B) semnalizarea unei
restrictii de viteza, care se afla pe o linie din incinta statiei daca macazurile sunt îndreptate cu vârfurile spre obstacol
sau spre locul de executare a lucrarii.. C) acoperirea unei portiuni de linie închisa, din incinta statiei, ca urmare a
obstacolelor sau executarii lucrarilor la linie, daca macazurile sunt îndreptate cu vârfurile spre obstacol sau spre locul
de executare a lucrarii.

Raspuns: C

61.

[#22830] Pentru deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor în circulatie nu se efectueaza
investigare conform reglementarilor din HG 117/ 2010.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

62.

[#22829] În ce categorie se încadreaza" lovirea de vehicule rutiere la trecerile la nivel de catre vehiculele
feroviare aflate în miscare"?

A) Incident feroviar grupa A. B) Accident feroviar grav. C) Accident feroviar.

Raspuns: C

63.

[#22835] Daca trenul de marfa îsi schimba în parcurs sensul de mers, acesta trebuie sa aiba la ambele capete
câte un vagon care sa îndeplineasca conditiile impuse vagonului de semnal.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

64.

[#4693] Care trebuie sa fie pozitia robinetului frontal de aer la semiacuplarea ultimului vehicul feroviar remorcat din
tren?

A) deschis. B) închis; C) sigilat pe pozitia deschis

Raspuns: B

65.

[#636] Indicatoarele luminoase de viteza-folosite în semnalizarea luminoasa cu trepte multiple de viteza-în functie
de culoarea cifrelor, se împart în:
A) Indicator luminos de viteza cu cifre de culoare alba si indicator luminos prevestitor de viteza cu cifre de culoare
galbena B) Indicator luminos de viteza cu cifre de culoare verde si indicator luminos prevestitor de viteza cu cifre de
culoare rosie C) Indicator luminos de viteza cu cifre de culoare rosie si indicator luminos prevestitor de viteza cu cifre
de culoare alba

Raspuns: A

66.

[#22861] Prin tractiune electrica se întelege, în general transportul de marfuri si persoane cu ajutorul unor
vehicule electrice neautomate, vehicule care sunt propulsate de motoare electrice de tractiune dar care nu au sursa
proprie de energie electrica, alimentarea facându-se de la o sursa exterioara.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

67.

[#22860] Interventiile la dispozitivul de siguranta si vigilenta, în caz de defectare se fac de catre personalul
specializat în acest scop, în baza mentiunilor efectuate de personalul de locomotiva în carnetul de bord.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

68.

[#4954] Sigurantele automate deconecteaza la supracurenti?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

69.

[#4956] Contactoarele electromagnetice se caracterizeaza prin faptul ca actionarea acestora se face de catre cilindrul
de frâna?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

70.

[#22836] Interventiile la dispozitivul de siguranta si vigilenta, în caz de defectare, se fac de catre:

A) Revizorul de locomotive. B) Personalul specializat în acest scop, în baza mentiunilor efectuate de personalul de
locomotiva în carnetul de bord. C) Personalul de locomotiva.

Raspuns: B

71.

[#3986] Tonajele trenurilor care pot fi remorcate de locomotive la viteza stabilita sunt prevazute în:
A) Livretele de mers B) Documentele însotitoare ale trenului C) Regulamentul nr. 004

Raspuns: A

72.

[#22338] Pentru un anumit drum de frânare procentul de masa frânata depinde de lungimea sectiei de
circulatie, de viteza medie a trenului si de tipul vagoanelor.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

73.

[#5112] Tonajele trenurilor care pot fi remorcate cu locomotive la vitezele stabilite sunt prevazute în livretele de
mers.

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

74.

[#22331] La vagoanele echipate cu schimbator de regim "gol - încarcat" la care masa frânata nu este înscrisa
pe vagon, aceasta este egala cu:

A) 20 t - când vagonul este încarcat, cu conditia ca tara plus încarcatura sa nu depaseasca aceasta valoare. B) 25 t -
când vagonul este încarcat. C) 10 t - când vagonul este gol.

Raspuns: A

75.

[#2680]

Corelati tonajele care se pot înscrie în foaia de parcurs cu definitiile acestora:

Tonajul

i1) Tonajul frânat real

i2) Tonajul necesar de frânat

i3) Tonajul trenului

Stabilirea tonajelor

r1) Se compune din masa proprie a tuturor vehiculelor din tren, la care se adauga masa încarcaturii lor.

r2) Se compune din suma maselor frânate, ale tuturor vehiculelor echipate cu frâna automata activa, fara
locomotivele în actiune.

r3) Este tonajul minim care trebuie sa fie frânat la un tren pentru realizarea procentului de masa frânata.
r4) Se compune din suma maselor frânate, inclusiv cu frâna automata izolata.

r5) Se compune din masa proprie a tuturor vehiculelor din tren la care se adauga masa încarcaturii lor, inclusiv masa
locomotivelor în actiune din tren.

A) (i1-r2); (i2-r3); (i3-r1) B) (i1-r3); (i2-r5); (i3-r4) C) (i1-r4); (i2-r1); (i3-r5)

Raspuns: A

76.

[#5001] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “la avizarea restrictiilor de viteza cuprinse în BAR".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: B (fals)

77.

[#4990] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “în cazul defectarii barierei".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

78.

[#4999] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului “la îndrumarea trenului pe linie curenta închisa".

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

79.

[#5135] Precizati în ce caz se utilizeaza semnalizarea din imaginea de mai jos:

A) Semnalizarea locomotivei din capul trenului, care circula pe linie falsa. B) Semnale de fine de tren de marfa. C)
Semnalizarea locomotivei din capul trenului care circula pe linie simpla sau în sensul normal de circulatie al caii
duble.

Raspuns: A

80.

[#2470] Ordinul de circulatie completat se înmâneaza mecanicului în cazul:

A) când necesitatile impun oprirea trenului într-o statie unde mersul nu prevede oprire, iar semnalul de intrare nu da
indicatii asupra semnalului de iesire. B) când necesitatile impun oprirea trenului într-o statie unde mersul nu prevede
oprire, iar semnalul de intrare da indicatii asupra semnalului de iesire. C) când trenul urmeaza sa opreasca într-o
statie unde mersul prevede oprire.
Raspuns: A

81.

[#5015] Semnalizarea luminoasa cu trepte multiple de viteza (TMV) se refera numai la semnalizarea pentru
circulatie?

A) Adevarat B) Fals

Raspuns: A (adevarat)

82.

[#4147] Pentru ce se utilizeaza frâna electrica la frânarea locomotivelor electrice izolate?

A) Pentru reducerea sarcinii electrice pe motoarele de tractiune. B) Pentru oprirea locomotivei la punct fix. C) Pentru
mentinerea vitezei, cât si pentru reducerea acesteia pâna la circa 30 km/h.

Raspuns: C

83.

[#4822] În imaginea de mai jos, indicatorul da indicatia:

A) Punctul de unde mecanicul trebuie sa ia masuri de reducere a vitezei trenului, la viteza