Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data: 03.03.2020

Unitatea de învățământ: Grădinița nr. 16 Târgoviște

Grupa: mijlocie

Propunătoare: Toma Luminița

Domeniul de activitate: Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii


(DLC)

Tema anuală de studiu: „Cum exprimăm ceea ce simțim?”

Tema proiectului: „Primăvara veselă”

Tema săptămânii: „Vestitorii primăverii”

Tema activității: „Mamei” – de E. Dragoș – memorizare

Forma de realizare: memorizare

Tipul activității: transmitere și însușire de noi cunoștințe

Scopul activității: dezvoltarea limbajului prin îmbogățirea și activizarea vocabularului,


exersarea capacității de reproducere a unui text literar;

Dimensiuni ale dezvoltării:

 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;


 Mesaje orale în diverse situații de comunicare;

Comportamente vizate:

1.1. Exersează ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui;

2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare;


Obiective operaționale:

O1 – să redea logic versurile poeziei „Mamei”;

O2 – să recite poezia „Mamei” corect, expresiv;

O3 – să răspundă corect la întrebările adresate;

O4 – să formuleze propoziții cu cuvintele necunoscute;

Strategii didactice:

- Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, expunerea


- Mijloace de învățământ: textul poeziei
- Forme de organizare: frontală

Durata: 20-25 min

Bibliografie:

1. Curriculum pentru educație timpurie, 2019

2. Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chiș (2014), Piramida cunoașterii, Editura Diamant
Desfășurarea activității

Etapele Strategii didactice


activității Conținutul activității Evaluarea
Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare
Moment Se vor asigura condițiile necesare pentru
organizatoric desfășurarea optimă a activității. Se va aerisi Conversația Frontal
sala de grupă și mobilierul va fi așezat
corespunzător. Copiii vor fi introduși în sala de
grupă.
Reactualizarea Se realizeaza cu ajutorul unor întrebări
cunoștințelor referitoare la mama: Conversația
„Voi vă iubiți mama?” Frontal Orală
„O ajutați la treabă?” Explicația
„Mama vă citește povești înainte de culcare?””
Captarea Copiilor li se spune ca se apropie data de 8 Observarea
atenției martie, o zi speciala pentru copii și pentru Frontal sistematică a
mămicile lor. „Propun să le facem un cadou Conversația comportamen-
mamicilor voastre și să învățăm împreună tului copiilor
poezia.”
Anunțarea Copiii sunt anunțați că astăzi vor învăța poezia Observarea
temei și a „Mamei”, de Elena Dragoș, că vor învăța Conversația Frontal sistematică a
obiectivelor cuvinte noi și vor formula propoziții cu aceste comportamen-
cuvinte. tului copiilor
Dirijarea Se realizează exerciții de pregătire vocală pentru
învățării recitare:
- Ne jucăm cu mașina: brum, brum;
- Ne jucăm cu păpușa: nani, nani;
- Ne jucăm cu mingea: poc, poc.
Se realizează recitarea model o dată, sau de mai
multe ori a primei strofe de către propunătoare, Expunerea Frontal
apoi sunt rugați doi copii să repete.
Propunătoarea se asigură de înțelegerea textului
apoi explică cuvintele necunoscute („zare”) și Textul poeziei Aprecieri
vor formula propoziții cu acestea. verbale
Mai departe, se recită strofa a doua (împreună
cu prima) de către propunătoare, iar apoi sunt
numiți doi copii care să repete.
Se explică cuvintele necunoscute
(„înmugurește”) și se formulează propoziții. Explicația
Se procedează la fel și pentru ultima strofă, se
recită împreună cu prima și cea de-a doua de
către propunătoare, apoi copiii numiți vor repeta
și ei.
Se va repeta toată poezia cu toți copiii.
Obținerea Recitarea în lanț a poeziei. Copiii recită toată Conversația
performanței poezia în ordinea lor de pe scăunele. Frontal Aprecieri
Sunt rugați să aleagă un cuvânt care le-a plăcut Frontal verbale
din poezie și să formuleze o propoziție cu el
Încheierea Se fac aprecieri pentru modul în care copiii au Conversația Frontal Aprecieri
activității participat la activitate. Se acorda recompense. verbale
Anexa 1

„Mamei” , de Elena Dragoș

De dragul tău pământul

De ghiocei e plin,

Și vin cocori din zare,

Și cerul e senin.

Și-ntâiul fir de iarbă

A răsărit în prag.

Și-nmugurește pomul

Să-ți fie ție drag.

Învață-mă ce-i bine,

Ferește-mă de rău,

Iar eu voi crește vrednic

Și bun, de dragul tău.