Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 1

1. Definiti termenul de biblioteca :

Biblioteca reprezintă o colecție organizată de cărți și seriale,tipărite sau orice alt


document grafic și audiovisual,disponibil pentru împrumut sau lectură în sală.

2. Cum este structurat sistemul national de biblioteci, in raport cu functiile si artibutiile


acestora?

-biblioteca națională a României


-biblioteca academiei Române
-biblioteci specializate
-biblioteci publice
-biblioteci școlare
-biblioteci universitare

3. Definiti termenii de termenii "informare şi documentare".

Informația presupune un fapt de cunoaștere care poate fi emis sau recepționat


subformă materializată sau nematerializată.,documentarea prescupune numai forma
materializată.
Documentarea presupune o recepționare mai metodica sim ai temeinică,memoria
vizuală a fiinșei umane fiind mai puternică pe tot parcursul vieții,deci și cea mai
important.

4. Care sunt sarcinile fundamentale ale activitatii de informare ştiinţifică modern?

-colectarea cât mai complete,prelucarea analitică și sintetică a informațiilor fixate în


documente,cu scopul de a pune rapid la current pe utilizator cu toate realizările noi în
știință și tehnică.
-înmagazinarea de lungă durată a informațiilor ăn system de regăsire care să permit
identificarea rapidă,exhaustive și multilaterală a informațiilor necesare.
-prelucrarea informațiilor ăn cadrul unor sisteme de informare logice cu scopul
obținerii unei informații noi.

5. Care sunt partile fundamentale din domeniul de cercetare al informarii documentare?

Părți fundamentale:activitate de informare,documentele și mijloacele.


6. Care sunt mijloacele de informare din biblioteci?

Mijloace formale care cuprind cataloage,indexuri,bibliografii,cercetări bibliografice pe


teamă care sunt expuse la bibliotecă.

Mijloace neformale prin care se înțeleg informațiile transmise verbal,referințele


bibliografice care însoțesc diferitele categorii de lucrări.

Mijloace situate între cele două categorii de exemplu informarea curentă,difuzarea


selective a informațiilor.

Tema 2

1. Dati cateva exemple de documente de informare?

-manuale
-enciclopedii
-dicționare
-cataloage
-reviste(de referate,de titluri)

2. Care sunt tipurile de lucrari bibliografice?

-în funcție de volumul reflectat în lucrările bibliografice


-în funcție de domeniu
-după tipul pulicațiilor reflectate în bibliografii
-după criteriul de reflectare a publicațiilor
-după criteriul chronologic
-după aria geologică
-după tipul de analiză

3. Care sunt etapele documentării?

-trecerea în revistă
-selectarea
-sintetizarea
-valorificarea
-alcătuirea explicațiilor generalizatoare

4. Care sunt etapele cercetării bibliografice?

Cele 6 etape ale cercetării bibliografice sunt:


-informarea general asupra temei de cercetare
-identificarea surselor
-accesul la ele
-culegerea materialelor bibliografice
-adnotarea superficială
-ordonarea lor

5. Care sunt sursele de documentare?

-documente publicate sau documente nepublicate


-microformate(film,xerox,email,internet,etc)
-documente primare:
 Neperiodice: manual,rapoarte științifice,rapoarte tehnice,rapoarte de cercetare
teze de doctorat,etc
 Periodice: reviste de specialitate,ziare de specialitate,emisiuni televizate de
domeniu,etc

6. Care sunt elementele esenţiale ale monografiilor, antologiilor, tratatelelor, manualelelor?

-autorul
-titlul
-numărul tomului
-editor,redactor,coordinator,autor prefață
-ediția
-locul publicării
-editura
-anul publicării
-numărul total al paginilor literaturii