Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 3

1. Căutarea documentelor în bibliotecă se referă la mai multe aspecte. Care sunt acestea?

Aspectele documentării în bibliotecă sunt:


-căutarea în catalogul alfabetic.
-căutarea la raft,procedeu numit acces liber la raft.
-căutarea în catalogul sistematic.
-cautarea periodicelor într-o bibliotecă.
-căutarea în catalogul online.

2. Ce este Clasificarea Zecimală Universală (C.Z.U.)?

Odată cu apariția bibliotecilor,datorită creșterii permanente a numărului de volume din


diferite domenii ale gândirii umane,încă din cele mai vechi timpuri s-a simțit nevoie unei
ordonări a cărților.De aceea, în biblioteci,cărțile sunt aranjate conform unui system
denumit în general classificare. Clasificarea reprezintă accesul formal la carte și poate fi
definite ca aranjarea cărților sau a descrierilor acestea în modul cel mai avantajos pentru
citator.

3. Cum se realizeaza căutarea periodicelor într-o bibliotecă?

În primul rând cititorul trebuie să vadă dacă biblioteca deține periodicele căutate,el
trebuie să caute în fisierul periodicelor,unde acestea se află în ordinea alfabetică a șărilor
și în cadrul acestora,revistele sunt grupate alfabetic.Dacă periodicele căutate nu se află în
bibliotecă,atunci cititorul cu ajutorul bibliotecarului poate afla unde se află cee ace caută
consultând Repertoriul colectiv al periodicelor străine intrate în bibliotecile din România
elaborate de Biblioteca Națională a României și se cere prin împrumut interbibliotecar.

4. Descrieti modul de organizare al colectiilor.

După evidență urmează organizarea colecțiilor,process ce implică două activități: cotarea


publicațiilor și așezarea la raft. Operația de cotare se realizează cu scopul de a stabili
pentru fiecare document locul pe care acesta urmează să-l ocupe în deposit sau în rafturile
cu acces direct. Fixarea locului documentului într-o colecție se realizează prin cota
topografică – acea formula unică și nerepetabilă prin care se indică locul unde va fi așezat
documentul în vederea conservării,regăsirii și a circulației.
Tema 4

5. Care este semnificatia ISBN-ului?

Semnificația ISBN-International Standard Book Number


Reprezintă un număr international standardizat al cărții.

6. Care sunt avantajele codului ISBN?

Avantajele utilizării codului sunt:


-identificarea documentelor în baza de date bibliografice fapt ce evită confuzia între
titluri asemănătoare.
-facilitarea operațiilor de gestiune a stocurilor de carte în biblioteci,edituri,librării,agenții
de difuzare.
-crearea bazelor de date pentru edituri și lansarea comenzii pe calculator.
-participarea la programul CIP(catalogarea înaintea publicării)

7. Ce este ISSN-ul?

ISSN-ul este un cod international standardizat(international standard serial) care permite


identificarea oricărei publicații seriale,indifferent de țara în care este publicată.De
asemenea ISSN permite identificarea titlului unei publicații în serie,înregistrat sub formă
standardizată numită titlu cheie.

8. Care sunt publicaţiile care pot primi ISSN?


Publicațile care pot sa fie primate de ISSN sunt:
-ziarele,revistele,anuarele,dările de seamă,rapoartele și colecțiile de cărți,adică orice
publicații ce apar sub același titlu și au o durată de apariție nedeterminată.

9. Cum se obţine ISSN-ul?

În România ISSN-ul este atribuit de centrul national ISSN,la cerere pentru publicațiile
care au apărut sau urmează să apară.Formularul cerere tip va fi însoțit de copia
xerox,format A4,a copertei și respective a machetei acesteia.

10. Cum se tipăreşte ISSN-ul?

ISSN-ul este comunicat editorului în scris,el va fi tipărit pe fiecare exemplar,la fiecare


apariție sub forma ISSN XXX-XXX de preferință în căsuța redactională sau într-un alt
loc vizibil,ușor de reperat.