Sunteți pe pagina 1din 1

Nume, Prenume: ... Data: ...

An, serie, grupă: ... Nr._u


Test

NR._u

1 punct oficiu

1. Un investitor deține suma de 1000 lei în mai 2017 şi doreşte realizarea unui depozit. În acest
scop se adresează unei bănci comerciale care practică următoarele rate ale dobânzii la depozite:
Termen La vedere 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Rata
0,6% 10,50% 11,25% 11,95% 12,05%
dobânzii (% pe
an)
Determinați dobânda de care va dispune investitorul, dacă el constituie un depozit pe 6 luni cu
capitalizarea dobânzii, pe care îl retrage după 1 an și 15 zile.

(2 puncte)

2. La începutul lunii februarie cotația dintre leul românesc și moneda euro a fost 4,4561
RON/EUR. În luna următoare aceasta a fost stabilit la 4,5323 RON/EUR. Care a fost gradul de
apreciere/depreciere a monedei naționale față de moneda de bază în luna martie?

(2 puncte) 3. În România, în perioada t0 – t10, nivelul IPC lunar a prezentat următoarele evoluţii:
t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9

100% 113% 137% 182% 223% 264% 291% 283% 270% 253%

Să se determine ritmul de modificare al preţurilor şi să se precizeze perioadele în care s-au manifestat


dezechilibrele macroeconomice: inflație, dezinflaţia şi deflaţia.

(2 puncte)

4. În perioada ianuarie ‐ noiembrie 2016, rata rezervei minime obligatorii a fost 20%. În economie s-a
creat un depozit iniţial de 850 000 um, iar preferinţa pentru numerar a utilizatorilor a fost de 14%.

a) Să se determine multiplicatorul creditului, respectiv volumul maxim al creditelor care poate fi


acordat în economie pe baza depozitului iniţial.

b) În decembrie 2018, Consiliul de Administrație al băncii centrale a decis modificarea ratei


rezervei minime obligatorii cu 3%, în vederea sporirii potențialului de creditare în economie. Cum se
modifică valoarea multiplicatorului monetar?

(3 puncte)