Sunteți pe pagina 1din 1

Nume şi prenume Nume şi prenume

Clasa Clasa
Nr. 1 Nr. 2

TEST DE EVALUARE TEST DE EVALUARE

1. Oxizii sunt …………………………………………………… 1. Oxizii au formula generală ………………………………


……………………………………………………………………….. 2. Denumiţi oxizii: P2O3 ………………………………………
FeO ………………………………………
2. Denumiţi oxizii: P2O5 ………………………………………
Na2O ………………………………………
CaO ………………………………………
NO2 ………………………………………
Fe2O3 ………………………………………
NO ………………………………………….
3. Scrieţi formulele chimice pentru:
3. Scrieţi formulele chimice pentru:
Oxid de fier (III) …………………….
Oxid de fier (II) …………………….
Dioxid de sulf ………………………
Trioxid de sulf ………………………
Pentaoxid de clor ………………………
Dioxid de azot ………………………
Oxid de calciu …… …………………..
Oxid de magneziu …………………..
4. Oxizii nemetalici de mai numesc şi oxizi …………………
4. Oxizii metalici de mai numesc şi oxizi …………………
deoarece în reacţie cu ……………. formează ………………
deoarece în reacţie cu ……………. formează ………………
5. Alegeţi răspunsurile corecte:
5. Alegeţi răspunsurile corecte:
Sunt oxizi bazici: a) NiO b) SO2 c) NO2 d) Cu2O
Sunt oxizi bazici: a) CuO b) NO c) ZnO d) P2O3
Sunt oxizi acizi : a) NiO b) SO2 c) NO2 d) Cu2O
Sunt oxizi acizi : a) CuO b) NO c) ZnO d) P2O3
6. Modelaţi ecuaţia reacţiei chimice corespunzătoare procesului
6. Modelaţi ecuaţia reacţiei chimice corespunzătoare procesului
de obţinere a sifonului.
de stingere a varului.

7. Completaţi ecuaţiile reacţiilor chimice:


7. Completaţi ecuaţiile reacţiilor chimice:
a) ZnO + …………→ ZnSO4 + H2O
a) MgO + …………→ MgSO4 + H2O
b) MgO + …………→ MgCl2 + H2O
b) ZnO + …………→ ZnCl2 + H2O
c) ……….. + H2O → Zn(OH)2
c) ……….. + H2O → Mg(OH)2
Fiecare subiect ……1 punct; oficiu – 3 puncte.
Fiecare subiect ……1 punct; oficiu – 3 puncte.