Sunteți pe pagina 1din 5

Școala: Școala Gimnazială Szent István, Sâniob

Profesor: Mészáros Szabolcs Tamás


Clasa a VI-a VIZAT, DIRECTOR:
An şcolar 2019-2020 VIZAT , Responsabil comisie:

PLANIFICARE ANUALĂ LA EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ ŞI APLICAŢII PRACTICE


1 oră pe săptămână
Programa şcolară aprobată cu OMEN Nr. 3393 din 28.02.2017
Semestrul SEMESTRUL I SEMESTRUL II
CLASA Perioada
Nr.ore
SEMESTRUL I – 15 ore 9 sept. 2019 - 20 dec. 2019 9.09-13.09.2019 13.01-17.01.2020
MEDIUL CONSTRUIT
S1 S16
S2 16.09-20.09.2019 S17 20.01-23.01.2020
Cl a VI a SEMESTRUL II – 20 ore 13 ian.2020 – 12 iunie 2020
35 ore S3 23.09-27.09.2019 S18 27.01-31.01.2020
S = şcoala altfel S4 30.09-4.10.2019 S19 3.02-7.02.2020
S5 7.10-11.10.2019 S20 10.02-14.02.2020
S6 14.10-18.10.2019 S21 17.02-21.02.2020
S7 21.10-25.10.2019 S22 24.02-28.02.2020
S8 28.10- 1.11.2019 S23 2.03-6.03.2020
S9 4.11- 8.11.2019 S24 9.03-13.03.2020
S10 11.11-15.11.2019 S25 16.03-20.03.2020
S11 18.11-22.11.2019 S26 23.03-27.03.2020
S12 25.11-29.11.2019 S27 30.03- 3.04.2020
S13 2.12 - 6.12.2019 S28 22.04-24.04.2020
Structura anului școlar cuprinde: S14 9.12-13.12.2019 S29 27.04-30.04.2020
162 de zile lucrătoare (35 de săptămâni). S15 16.12-20.12.2019 S30 4.05-8.05.2020
S31 11.05-15.05.2020
semestrul I (9 septembrie 2019 – 20 decembrie 2020) şi semestrul al II-lea 18.05-22.05.2020
S32
(13 ianuarie 2020 – 12 iunie 2020). S33 25.05-29.05.2020
5 octombrie – Ziua internațională a educației S34 2.06-4.06.2020
S35 8.06-12.06.2020
5 iunie – Ziua învățătorului
24 ianuarie, 1 Mai, 1 Iunie – zile libere
Planificarea anuală a orelor de EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE clasa a VI-a
An şcolar: 2019 - 2020
Produsul/tema Competențe specifice Domenii de conținut Conţinuturi Nr.ore/ Observaţii
proiectului sapt Evaluare
Lecție introductivă. Prezentarea conținuturilor. Prezentarea manualului. 1h Utilizarea manualului
CG1/CS1. Executarea unor Recapitulare inițială. Evaluare inițială 1h digital
produse simple/pornind de la
Unitatea 1 l Organizarea spațiului și elemente de limbaj grafc
o fișă tehnologică realizată cu
spijin din partea profesorului. Elementele mediului înconjurător 5h
CG1/CS2. Utilizarea Localitatea
Proiect achiziţiilor de bază din design Omul și mediul. Scara și proporțiile
interdisciplinar: matematică și știinţe dezvoltare durabilă Obiectele din jurul nostru Manual- pag.23
pentru realizarea unui produs, design Elemente de limbaj grafc
în condiţii de eficienţă. tehnologii Reprezentărigrafce – reprezentarea în vedere
CG1/CS3. Aprecierea calităţii Unitatea 2 l Mediul construit
produselor realizate din Elementele mediului construit 8h S8 – Școala Altfel
”Să trăim perspectiva reinvestirii
beneficiilor obţinute.
Reguli de urbanism
frumos, într-un Alcătuirea constructivă a clădirilor
mediu Materiale de construcții
înconjurător Calitatea în construcții
sănătos şi Rețele de utilități
protejat!” CG2/CS1. Selectarea Căi și mijloace de transport
măsurilor de securitate în calitate/economie Educație stradală Manual – pag.43
muncă, de prevenire și antreprenoriat Tradițional și modern în mediul construit
stingere a incendiilor, dezvoltare durabilă
34 săptămâni Siguranță și securitate în construcții și transporturi
aplicabile în diverse contexte tehnologii
+ săptâmâna altfel Calitatea serviciilor furnizorilor de utilități
de activitate.
CG2/CS2. Identificarea de Evaluare
1oră /săptămână Unitatea 3 l Mediul familial și mediul școlar
modalităţi pentru
economisirea resurselor și Bugetul familiei. Echilibrul bugetar 8h
pentru reutilizarea deșeurilor. Locuința. Alcătuire
Elemente de confort ambiental
calitate/economie Planul locuinței Manual – pag.61
antreprenoriat Școala. Amplasare
dezvoltare durabilă
CG3/CS1. Argumentarea design
Alcătuirea constructivă a școlii
preferinţelor personale Planul clasei și planul școlii
pentru activităţi/meserii/ Evaluare
profesii explorate prin Unitatea 4 l Protejarea mediului înconjurător Manual – pag.69
2h
experienţa directă. Soluții de protejare a mediului
CG3/CS2. Realizarea unor Unitatea 5 l Activități și meserii specifce mediului în care trăim
activităţi/produse inovative dezvoltare durabilă Acivități și meserii 3h Manual – pag.77
pe baza descompunerii, Domenii de activitate importante în mediul construit
recompunerii, reutilizării
Recapitulare finală
creative a elementelor activități/ocupații/meserii Manual – pag. 38, pag.40,
unor produse iniţiale date. Atelierul de creație. Aplicații practice. Evaluarea portofoliului final. 2h pag.59, pag. 66, pag.75
5h Manual – pag.80
Manual – pag.87
Planificarea semestrială a orelor de EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE
Semestrul I - 9 sept. 2019 - 20 dec. 2019

Produsul/tema Competențe specifice Domenii de Continuturi Nr.ore/sapt Date calendaristice Observații


proiectului conținut Evaluare

Lecție introductivă. Prezentarea conținuturilor. Prezentarea manualului. 1h 9.09-13.09.2019 Utilizarea


Recapitulare inițială. Evaluare inițială 1h 16.09-0.09.2019 manualului digital
și a resurselor
materiale
Proiect CG1/CS2. Utilizarea design Unitatea 1 l Organizarea spațiului și elemente de limbaj grafc 23.09-7.09.2019
5h
interdisciplinar: achiziţiilor de bază din dezvoltare durabilă Elementele mediului înconjurător
matematică și știinţe design
30.09-4.10.2019
Localitatea
pentru realizarea unui tehnologii Omul și mediul. Scara și proporțiile
7.10-11.10.2019
produs,în condiţii de Obiectele din jurul nostru 14.10-8.10.2019
eficienţă. 21.10-5.10.2019
Elemente de limbaj grafc
”Să trăim Reprezentărigrafce – reprezentarea în vedere
Evaluare
Manual- pag.23
frumos, într-un
CG1/CS1. Executarea
mediu S8 – Școala Altfel
unor produse simple, 28.10- 1.11.2019
înconjurător pornind de lao fișă calitate/economie 4.11- 8.11.2019
Unitatea 2 l Mediul construit 8h
sănătos şi tehnologică realizată cu antreprenoriat
spijin din partea dezvoltare durabilă Elementele mediului construit 11.11-5.11.2019
protejat!” Reguli de urbanism 18.11-2.11.2019
profesorului. tehnologii
Alcătuirea constructivă a clădirilor 25.11-9.11.2019
CG1/CS3. Aprecierea Materiale de construcții 2.12 - 6.12.2019
calităţii produselor Calitatea în construcții Manual – pag.43
15 săptămâni 9.12-13.12.2019
realizate din Rețele de utilități
cu
perspectiva reinvestirii 16.12-20.12.2019
săptămâna altfel Căi și mijloace de transport
beneficiilor obţinute. Educație stradală Manual – pag.
1oră /săptămână
CG2/CS1. Selectarea
Tradițional și modern în mediul construit 38, pag.40
măsurilor de securitate Siguranță și securitate în construcții și transporturi
în muncă, de prevenire Calitatea serviciilor furnizorilor de utilități
și stingere a
incendiilor, aplicabile Manual – pag.78
în diverse contexte de
activitate.
Planificarea semestrială a orelor de EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE
Semestrul II – 13 ian.2020 – 12 iunie 2020

Produsul/tema Competențe specifice Domenii de conținut Continuturi Nr.ore Date calendaristice Obsevații
proiectului /sapt Evaluare

13.01-17.01.2020
Unitatea 3 l Mediul familial și mediul școlar 8h 20.01-23.01.2020
Bugetul familiei. Echilibrul bugetar 27.01-31.01.2020
CG1/CS2. Utilizarea -
achiziţiilor de bază din calitate/economie Locuința. Alcătuire 3.02-7.02.2020
Proiect matematică și știinţe antreprenoriat Elemente de confort ambiental
10.02-14.02.2020
pentru realizarea unui produs, dezvoltare durabilă Planul locuinței
interdisciplinar: 17.02-21.02.2020
în condiţii de eficienţă. design Școala. Amplasare
Alcătuirea constructivă a școlii 24.02-28.02.2020
Planul clasei și planul școlii 2.03-6.03.2020
Evaluare Manual – pag.61
CG2/CS2. Identificarea de
”Să trăim modalităţi pentru
economisirea resurselor și dezvoltare durabilă Unitatea 4 l Protejarea mediuluiî nconjurător 2h 9.03-13.03.2020
frumos, într-un
pentru reutilizarea deșeurilor. Soluții de protejare a mediului 16.03-20.03.2020
mediu Evaluare Manual – pag.69
înconjurător
sănătos şi CG3/CS1. Argumentarea Unitatea 5 l Activități și meserii specifce mediului în care trăim
protejat!” preferinţelor personale activități/ocupații/meserii
Acivități și meserii 3h 23.03-27.03.2020
pentru activităţi/meserii/
profesii explorate prin Domenii de activitate importante în mediul construit 30.03- 3.04.2020
experienţa directă. Evaluare 22.04-24.04.2020
20 de săptămâni Manual – pag.77
Recapitulare
CG1/CS2. Utilizarea
1oră /săptămână
achiziţiilor de bază din 1h 27.04-30.04.2020
matematică și știinţe Manual –
pentru realizarea unui produs, pag.59, pag. 66,
în condiţii de eficienţă.
CG2/CS2. Identificarea de
pag.75
modalităţi pentru
economisirea resurselor și design
pentru reutilizarea deșeurilor. calitate/economie Atelierul de creație. Aplicații practice.
3h 4.05-8.05.2020
CG3/CS2. Realizarea unor antreprenoriat
11.05-15.05.2020 Manual – pag.80
activităţi/produse inovative tehnologii 18.05-22.05.2020
pe baza descompunerii,
recompunerii, reutilizării
creative a elementelor unor 1h 25.05-29.05.2020
produse iniţiale date. Recapitulare finală 2h 2.06-4.06.2020 Manual – pag.87
Evaluarea portofoliului final – portofoliul educațional 8.06-12.06.2020