Sunteți pe pagina 1din 3

-milioane RON

Bugetul Bugetele Bugetul Bugetul Fondul Bugetul Bugetul Imprum. Bugetul Bugetul Bugetul Bugetul Transferuri Total Operaţiuni Buget general
de stat locale asigură- asig. naţional Creditele autorităţii activităţii interne activităţilor fond. trezoreriei Companiei Total între buget financiare consolidat
rilor pentru unic de externe pentru de finanţate externe statului Naţionale bugete consolidat
sociale şomaj asigurări acordate valorif. privati integral neram- Autostrăzi (se scad)
de stat sociale ministe- activelor zare din bursabile şi Drumuri
de sănă relor statului venituri Naţionale Sume % din
tate (AVAS) proprii (CNADN) PIB
*)

CHELTUIELI TOTALE 64,373.6 33,931.4 23,077.4 1,407.9 12,423.4 2,635.6 875.6 79.0 2.2 3,504.0 2,445.8 281.8 3,682.0 148,719.6 -9,590.4 139,129.2 -2,572.6 136,556.5 34.9
Cheltuieli curente 58,090.0 26,817.6 23,056.8 1,384.9 12,335.8 2,106.1 871.6 79.0 0.9 2,929.1 1,887.1 280.6 1,247.6 131,087.0 -8,959.2 122,127.8 122,127.8 31.3

Cheltuieli de personal 13,184.3 11,116.4 119.6 99.8 123.5 0.6 78.4 0.0 697.9 168.4 25,588.9 25,588.9 25,588.9 6.5
Bunuri şi servicii 3,776.3 7,609.7 274.4 52.0 12,077.4 30.9 125.3 0.1 0.9 1,003.2 602.7 43.0 875.9 26,471.6 -636.5 25,835.1 25,835.1 6.6

Dobânzi 2,249.0 296.1 14.4 4.3 8.2 0.4 236.9 203.3 3,012.7 -273.0 2,739.7 2,739.7 0.7
Subvenţii 4,997.8 1,872.5 3.4 6,873.7 6,873.7 6,873.7 1.8
Transferuri - Total 33,882.7 5,922.8 22,648.3 1,225.4 134.9 2,074.6 667.9 79.0 1,219.8 1,284.0 0.6 69,140.2 -8,049.8 61,090.4 61,090.4 15.6
Transferuri intre unitati ale 10,997.4 1,839.4 0.0 277.5 627.8 79.0 1,072.6 14,893.7 -6,570.0 8,323.7 8,323.7 2.1
administratei publice
Alte transferuri 9,212.3 1,085.2 0.1 2,073.1 40.1 133.8 1,283.6 13,828.1 -1,479.7 12,348.4 12,348.4 3.2
Asistenţă socială 11,932.2 2,660.3 22,648.3 946.4 134.9 1.6 2.9 38,326.7 38,326.7 38,326.7 9.8

Alte cheltuiel 1,740.7 337.9 1.4 10.5 0.4 0.6 2,091.7 2,091.7 2,091.7 0.5
.
Cheltuieli de capital 4,164.9 6,943.3 17.6 7.9 87.6 522.9 3.9 1.3 544.8 558.7 1.2 2,013.7 14,867.9 -392.9 14,475.1 -64.6 14,410.4 3.7

Active nefinanciare 3,825.1 6,871.5 17.6 7.9 87.6 522.9 3.9 1.3 544.8 558.7 1.2 2,013.7 14,456.4 -392.9 14,063.5 14,063.5 3.6
Active financiare 64.6 64.6 64.6 -64.6
Fond national de dezvoltare 339.8 7.2 346.9 346.9 346.9 0.1

Operatiuni financiare 2,118.7 170.5 3.0 15.1 6.6 30.0 420.7 2,764.7 -238.3 2,526.4 -2,508.0 18.3 0.0
Imprumuturi 3.7 0.7 7.3 6.6 18.3 18.3 18.3 0.0

Rambursări de credite 2,114.9 169.8 3.0 7.8 30.0 420.7 2,746.3 -238.3 2,508.0 -2,508.0

EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) -15,389.0 2,871.7 1,538.3 1,064.2 102.5 -2,635.6 -4.4 0.3 -2.2 312.3 182.6 -702.3 -12,661.6 640.6 2,572.6 -9,448.4 -2.4

NOTA: execuţia este conform structurii programului aprobat


*) estimãri

2 4/23/2008
-milioane lei -
Bugetul Bugetul Bugetul Bugetul Fondul Credite Bugetul Fonduri Bugetul Bugetul Titluri Fondul Total Transferuri Total Opera- Buget general
de centralizat asig asig. national externe institutiilor/ externe trezoreriei Companiei Proprie intre buget tiuni consolidat
de
stat al unitatilor sociale pentru de ministere activitatilor neram- statului nationale de despa- tatea bugete *) consolidat finan-
adm. de stat somaj asigurari finantate bursabile autostrazi gubire (se scad) ciare
teritoriale sociale de integral sau si drumuri A.N.R.P Sume % din
sanatate partial din nationale PIB
venituri
proprii

CHELTUIELI TOTALE 89,851.7 49,088.3 40,389.9 2,724.2 15,284.4 340.7 24,585.2 2,959.1 870.2 8,452.2 335.1 124.9 235,006.0 -37,826.0 197,180.0 -4,154.6 193,025.4 38.2

Cheltuieli curente 86,357.6 37,483.8 40,409.6 2,725.9 15,294.2 183.8 22,414.2 1,606.1 870.2 1,838.9 335.1 124.9 209,644.2 -37,303.4 172,340.9 172,340.9 34.1

Cheltuieli de personal 15,286.3 17,969.0 129.5 103.6 117.6 12,867.8 6.2 217.2 13.5 46,710.7 46,710.7 46,710.7 9.2

Bunuri si servicii 4,318.3 10,439.1 395.8 51.4 14,221.0 1.1 6,029.8 590.7 32.5 1,469.2 111.4 37,660.3 -8,825.3 28,835.0 28,835.0 5.7

Dobanzi 5,103.3 909.4 33.1 12.0 22.8 13.6 837.7 152.6 7,084.5 -1,022.6 6,061.8 6,061.8 1.2

Subventii 4,966.3 2,247.6 1.5 7,215.4 7,215.4 7,215.4 1.4

Transferuri - Total 53,179.1 5,918.7 39,851.2 2,557.3 932.8 182.7 3,294.1 1,009.2 335.1 107,260.1 -25,832.6 81,427.5 81,427.5 16.1

Transferuri intre unitati ale


17,873.8 559.6 0.0 600.7 2,319.2 21,353.3 -20,863.9 489.4 489.4 0.1
administratiei publice
Alte transferuri 13,261.6 1,433.8 0.2 182.7 490.3 1,008.5 16,377.2 -4,335.2 12,042.0 12,042.0 2.4

Proiecte cu finantare din fonduri


2,527.6 338.5 13.5 125.5 3,005.1 -633.4 2,371.7 2,371.7 0.5
externe nerambursabile

Asistenta sociala 18,082.6 3,101.6 39,851.2 1,937.9 932.8 56.0 63,962.1 63,962.1 63,962.1 12.7

Alte cheltuieli 1,433.5 485.2 5.0 303.0 0.7 335.1 2,562.4 2,562.4 2,562.4 0.5

Cheltuieli aferente programelor cu


3,504.3 209.0 3,713.2 -1,622.8 2,090.4 2,090.4 0.4
finantare rambursabila
Cheltuieli de capital 3,171.0 11,427.5 4.7 3.1 1.7 157.0 2,142.2 1,353.0 0.0 5,519.5 23,779.8 -409.2 23,370.6 -195.3 23,175.3 4.6

Active nefinanciare 3,066.0 11,337.2 4.7 3.1 1.7 157.0 2,142.2 1,353.0 0.0 5,519.5 23,584.5 -409.2 23,175.3 23,175.3 4.6
Active financiare 105.0 90.3 195.3 195.3 -195.3

Operatiuni financiare 2,502.9 409.7 29.4 1,093.7 4,035.8 -113.4 3,922.3 -3,913.0 9.4 0.0

Imprumuturi 4.7 3.6 1.1 9.4 9.4 9.4 0.0

Rambursari de credite 2,498.2 406.1 28.4 1,093.7 4,026.4 -113.4 3,913.0 -3,913.0

Plati efectuate in anii precedenti si -402.3 -232.6 -24.5 -4.7 -11.5 -0.7 -676.3 -676.3 -676.3 -0.1
recuperate in anul curent

Eximbank *) -1,777.5 -1,777.5 -1,777.5 -46.3 -1,823.8 -0.4

EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) -35,173.3 -2,330.8 -958.6 -1,241.5 -651.0 -340.7 1,118.9 440.8 -1,350.2 -335.1 136.1 -40,685.5 130.3 -40,555.1 4,154.6 -36,400.6 -7.2

*) reprezinta sume alocate din bugetul de stat si neutitlizate de Eximbank conform art. 35 si 36 din OG Nr.19/2009

3:32 PM/16/02/2010 2
Bugetul Bugetul Bugetul Bugetul Fondul Credite Bugetul Fonduri Bugetul Bugetul Total Transferuri Total Opera- Buget general
centralizat asig asig. national externe institutiilor externe trezoreriei Companiei intre buget tiuni consolidat
stat al unitatilor sociale pentru unic de ministere publice neram- statului nationale de bugete general finan-
adm. de stat somaj asigurari finantate bursabile administrare (se scad) consolidat ciare
teritoriale sociale de integral sau a infrastructurii
sanatate partial din rutiere % din
venituri Sume
PIB
proprii

CHELTUIELI TOTALE 174.674,2 76.172,5 63.560,0 953,2 34.854,1 28.144,8 126,8 52,6 3.845,5 382.383,8 -54.672,4 327.711,4 -5.256,9 322.454,5 34,0

Cheltuieli curente 166.343,8 61.016,5 63.585,3 960,0 34.888,5 26.213,8 126,8 52,6 1.767,9 354.955,2 -54.563,0 300.392,1 300.392,1 31,6

Cheltuieli de personal 43.684,5 26.782,5 264,0 121,9 282,9 14.492,8 513,3 86.141,9 86.141,9 86.141,9 9,1

Bunuri si servicii 6.218,4 18.892,2 432,0 29,8 25.009,9 6.902,6 11,1 1.232,2 58.728,2 -14.053,7 44.674,4 44.674,4 4,7
Dobanzi 12.356,1 573,2 2,8 0,0 2,2 0,1 41,5 22,4 12.998,3 -57,2 12.941,2 12.941,2 1,4
Subventii 3.871,6 2.559,0 7,2 231,7 6.669,5 6.669,5 6.669,5 0,7

Transferuri - Total 99.616,2 12.209,6 62.886,6 801,0 9.593,5 4.531,7 126,8 189.765,4 -40.188,1 149.577,3 149.577,3 15,8
Transferuri intre unitati ale administratiei
27.631,8 806,2 0,0 110,7 8.101,2 687,3 37.337,3 -35.799,8 1.537,6 1.537,6 0,2
publice
Alte transferuri 13.020,5 746,4 0,2 0,0 675,4 1,3 14.443,8 -326,5 14.117,3 14.117,3 1,5
Proiecte cu finantare din fonduri externe
308,5 264,5 98,8 17,78 689,5 -112,4 577,1 577,1 0,1
nerambursabile
Asistenta sociala 29.874,6 6.413,1 62.884,8 608,0 1.489,4 94,2 101.364,1 101.364,1 101.364,1 10,7

Proiecte cu finantare din fonduri externe


nerambursabile aferente cadrului 24.294,4 2.445,9 70,3 1.979,9 107,8 28.898,2 -3.949,5 24.948,7 24.948,7 2,6
financiar 2014-2020

Alte cheltuieli 4.486,4 1.533,5 1,6 12,0 2,9 996,0 7.032,5 7.032,5 7.032,5 0,7
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
597,0 54,9 651,9 -264,1 387,8 387,8 0,0
rambursabila
Cheltuieli de capital 7.183,9 12.857,9 1,1 3,2 0,1 1.961,2 1.992,7 24.000,1 -24,5 23.975,6 -114,5 23.861,1 2,5
Active nefinanciare 6.879,4 11.855,3 1,1 3,2 0,1 1.961,0 1.992,7 22.692,8 -24,5 22.668,3 22.668,3 2,4
Active financiare 304,5 1.002,6 0,2 1.307,3 1.307,3 -114,5 1.192,8 0,1

Operatiuni financiare 2.435,8 2.699,9 6,6 84,9 5.227,2 -84,9 5.142,3 -5.142,3
Imprumuturi 109,00 109,0 109,0 -109,0
Rambursari de credite 2.326,8 2.699,9 6,6 84,9 5.118,2 -84,9 5.033,3 -5.033,3
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate
-1.289,4 -401,9 -26,4 -9,9 -34,5 -36,7 -1.798,8 -1.798,8 -1.798,8 -0,2
in anul curent

EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) -30.662,1 -2.676,3 240,5 1.655,8 797,2 599,7 0,0 74,3 -258,8 -30.229,8 0,0 -30.229,8 2.893,6 -27.336,3 -2,88

*La capitolul "Alte sume de la UE pentru programele opera ționale finanțate în cadrul obiectivului convergenț ă " din bugetul de stat sunt reflectate si sumele restituite de unitatile administrativ-teritoriale aferente programelor
care au avut ca sursa de finanțare sume defalcate din TVA și au fost eligibile ca proiecte finanțate din fonduri UE conform O.U.G. nr.30/2018