Sunteți pe pagina 1din 4

ION VERONICA

Nume și prenume: ……………………………………………………………….


1507
Grupa: ………….
Seria: B
Anul: I
Facultatea: FABBV

FINANȚE PUBLICE
TEST SEMINAR
21 Mai, 12:00

Subiectele se rezolvă scrise de mână în machetă. Vă treceți numele și prenumele pe fiecare


foaie. Rezolvarea constă în: scriere formulă, înlocuiri, rezultate intermediare, rezultat final.
Timp de lucru: 12-13:20. Timp de încărcare: 13:20-13:30.
Recomandare de încărcare: un singur document, word sau pdf, cu pozele în ordine corectă.

Aplicația 1. (4,2 pct., din care:)

1.1. (1,2 pct.)


PT ANUL N-1: p%= CPTC0/PIB0=66,65%
PT ANUL N: p%= CPTC1/PIB1=76,16%
MOIFICAREA DE : 76,16%-66,65%=9,15%

1.2. (1,2 pct.)


PT ANUL N-1: CPTC0/POPULATIE0*CS0=48176,40 $/LOC
PT ANUL N: CPTC1/POPULATIE1*CS1=65966,29 $/LOC

1
ION VERONICA
Nume și prenume: ……………………………………………………………….
1507
Grupa: ………….
Seria: B
Anul: I
Facultatea: FABBV

1.3. (0.6 pct.)


ecptc=(CPTC1-CPTC0)/(PIB1-PIB0):CPTC0/PIB0
ecptc=(12430-8965)/(16320-13450):8965/13450=3465/2870:0,67=1,80

1.4. (0,6 pct.)


k=CPTC1/CPTC0:PIB1/PIB0=12430/8960:16320/13450=1,38/1,21=1,14

1.5. (0,6 pct.)


Modificarea ponderii cheltuielilor publice totale in PIB- indicator de dinamica
Modificarea volumului mediu al CPTC ce revin pe cap de locuitor- indicator de dinamica
Elasticitatea cheluielilor pub totale in PIB- ind de dinamica
Indicatorul privind corespondenta dintre cresterea CPTC si PIB-ind de dinamica

2
ION VERONICA
Nume și prenume: ……………………………………………………………….
1507
Grupa: ………….
Seria: B
Anul: I
Facultatea: FABBV

Aplicația 2. (3,5 pct., din care:)

2.1. (0,5 pct.)


VENIT TOT BUG 0=154273
VENIT TOT BUG 1=171027

2.2. (0,5 pct.)


pt anul n-1: VENITURILE FISCALE=V din impozite directe+v din imp indirecte
Venituri din imp directe=44160+3460+2456+890+1587=52553
venituri in imp indirecte=51235+12000+28456=91691
VEN FISCALE0=52553+91691=144244
PT ANUL N: VEN FISCALE1=V DIN IMP DIRECTE1+V DIN IMP IND1
Vid=48564+3872+2860+950+1845=58091
vind=56789+12890+32236=101915
ven fiscale1=58091+101915=160006

2.3. (1 pct.)
pt anu n-1:veniturile curente=ven fiscale+ven nefiscale
ven curente=144244+4231+5342=153817
structura:vf/vc*100=93,78% vnef/vc*100=6,22%
pt anul n: ven curebte=ven fiscale+ven nef=160006+4765+5893=170664
STRUCTURA : vf/vc*100=93,75% vnef/vc=6,24%

3
ION VERONICA
Nume și prenume: ……………………………………………………………….
1507
Grupa: ………….
Seria: B
Anul: I
Facultatea: FABBV

2.4. (1 pct.)
pt n-1: vc/vt*100=153817/154273*100=99,70%
pt n: vc/vt*100=170664/171027*100=99,78%

2.5. (0,5 pct.)


PT N-1; RF= vf/PIB*100=144244/990438*100=14,56%
PT N: RF=vf/pib*100=160006/998545*100=16,02%

Aplicația 3. (1,3 pct.)

cote progresive simple:4160*32%=1331,2


cote progresive compuse:
(3170-2380)*17%=134,3
(3820-3170)*26%=169
(4160-3820)*32%=108,8
total impozit=412,10

Se acordă un punct din oficiu!