Sunteți pe pagina 1din 2

Disciplina: Istorie, Cls. a-V-a, Prof.

Zidaru Ionuţ Gabriel

Fişa de lucru

1. Definiţi următorii termeni istorici: istorie, izvoare.


2. De câte feluri sunt izvoarele istorice?
3. Completează enunţurile de mai jos:
Deceniul are..........ani.
Mileniul are.......... de ani.
Un secol are..............de ani.
Etapele parcurse de omenire de-a lungul istoriei se numesc.........................
Succesiunea evenimentelor istorice în ordinea în care s-au petrecut se
numeşte.......................

4. Grupează anii din coloana din stânga, cu secolele din coloana din dreapta, într-un
tabel, asemănător celui din dreapta:

1250 XVII ANI SECOLE

1347 XX

1690 XIII

1980 XIV

5. Citeşte cu atenţie textul de mai jos:

„În epoca bronzului, populaţii de păstori nomazi din stepele nord-pontice au venit şi pe
teritoriul de astăzi al României, la sfârşitul mileniului III î.H., fiind de origine indo-
europeană, ceea ce a dus la formarea unor noi populaţii, printre care tracii. Treptat aceştia s-
au individualizat, şi la nord de Dunăre, s-au format geto-dacii, cu o cultură materială unitară
aşa cum atestă izvoarele nescrise: unelte, arme, depozite de bronzuri, urme de aşezări. Existau
multe triburi, conduse de conducători militari, basilei, iar apoi după unificarea triburilor, de
către regi.

Pornind de la acest text, răspunde următoarelor cerinţe:


1. Transcrie, din text, de unde au venit indo-europenii.
2. Enumeră, pe baza textului, trei izvoare istorice nescrise.
3. Numeşte doi regi ai geto-dacilor.
4. Menţionează două exemple de izvoare istorice scrise.
Disciplina: Istorie, Cls. a-V-a, Prof. Zidaru Ionuţ Gabriel