Sunteți pe pagina 1din 2

BUNA – CUVIINŢĂ

Regulile cuprinse în acest capitol trec dincolo de simplul bonton, cuprinzând


întreaga sferă a unui mod de viaţă civilizat.

 ÎN BISERICĂ
La locul de rugăciune trebuie să ne comportăm cât mai corect cu putinţă. Ceea ce
înseamnă:
 Să ne comportăm căt mai sobru şi să ne îmbrăcăm îngrijit.
 Să nu şuşotim cu vecinul şi nici să nu facem comentarii pe marginea unui paragraf
sau a unor fraze rostite de preot.
 Să nu ne apucăm să-i salutăm pe toţi cunoscuţii, chiar dacă nu a început oficierea
slujbei.
 Să închidem telefonul mobil.
 Să nu atingem statuile din biserică, pentru a evita pătarea acestora.
 Să nu ne suflăm nasul cu zgomot, uneori chiar în momente de maximă
concentrare spirituală.
 Dacă ritualul prevede o strângere de mână între cei prezenţi, vom avea grijă ca
mai întâi să ne scoatem mănuşile.
 Îndrăgostiţii ar trebui să se evite să stea îmbrăţişaţi, deoarece se află într-o
biserică, nu la cinema.
 Să încercăm, cu mult tact şi delicateţe, să-i împiedicăm pe copii să organizeze
curse cu obstacole printre bănci. Copiilor mai mici le interzicem să vorbească cu
voce tare, iar celor mai mari le putem aminti că este bine să stea liniştiţi în
biserică, din respect pentru cele sfinte.

 PRIETENII
„Cine găseşte un prieten, găseşte o comoară.”
Prietenii ne îmbogăţesc viaţa, atât cea personală, cât şi cea socială. Ne putem

1
compara cu ei, putem să-i luăm ca un exemplu şi un stimulent în a ne perfecţiona
permanent. Iată câteva sugestii oferite tuturor prietenilor cu privire la un comporatment
corect şi civilizat:
 Evitaţi să vă bârfiţi prietenii sau să daţi ascultare bârfelor.
 Încercaţi să găsiţi mai curând o justificare decât să vă grăbiţi să-l învinuiţi pe unul
dintre prieteni de greşelile pe care nelipsita persoană bine informată încearcă să i
le atribuie.
 Daţi sfaturi doar dacă vă sunt cerute şi numai după ce chibzuiţi bine asupra lor.
 Amintiţi-vă că fiecare este răspunzător de greşelile făcute.
 Fiţi mereu disponibil pentru a sta alături de persoana care are nevoie de
consolarea oferită de prezenţa – chiar tacită – a unui prieten adevărat.
 Deşi cultivaţi dragostea şi respectul pentru adevăr, nu trebuie să le comunicăm
prietenilor ceva ce le-ar produce supărare decât în cazul în care urmează să se
confrunte cu o situaţie mult prea dificilă pentru a putea fi trecută sub tăcere. În
acest caz trebuie să găsim o modalitate de a spune adevărul, în aşa fel încât să nu
rănim în nici un fel.

CUM NI SE ADRESEAZĂ COPIII?


 RESPECTUL FAŢĂ DE PERSOANELE ÎN VĂRSTĂ
Într-o vreme, persoanelor în vârstă li se vorbea cu „dumneavoastră” sau cu
„dumneata”, li se săruta mâna şi li se făceau reverenţe. Toate aceste lucruri acum ni se
par ridicole, apoi bătrânii din zilele noastre rezistă încă bine, în ciuda vârstei. Chiar mai
mult, aceştia nici nu doresc să fie consideraţi drept imagini ale trecutului.
Cred, totuşi, că a abdica complet de la rolul în cadrul societăţii, îngăduindu-le
celor tineri să-şi ia anumite libertăţi discutabile numai pentru a te putea amăgi astfel că te
simţi încă tânăr şi că eşti privit ca atare şi de alţii, înseamnă o lipsă de respect faţă de tine
însuţi.
Persoanele mai în vârstă trebuie să-i invite pe ceilalţi să le tutuiască şi nu invers.