Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Școala:
Data:
Clasa: I
Propunător:
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română - Lectura
Unitatea tematică: Din lumea necuvântătoarelor
Subiectul lecţiei: Dialogul-oferirea unor informații despre conținutul unui text audiat/citit
Tipul lecţiei: însușire de noi cunoștințe

Competenţe specifice:

1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj rostit cu claritate


1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare
cunoscute

3.1. Citirea unor cuvinte și propoziții scurte, scrise cu litere de tipar sau de mâna

Obiective operaţionale:

1.2.1. să identifice răspunsuri corecte referitoare la conținutul textului audiat (Obiectivul se


consideră atins dacă fiecare elev identifică cel puțin un răspuns);
1.4.1. să emită predicții asupra derulării evenimentelor dintr-un text (Obiectivul se consideră
atins dacă fiecare elev emite cel puțin predicția referitoare la ce a devenit rățușca);
3.1.1. să citească în ritm propriu cuvinte/ propoziții scrise cu litere de tipar (Obiectivul se
consideră atins dacă fiecare elev citește în ritm propriu cel puțin cuvinte).

Strategii didactice 
a) Metode şi procedee: conversația, conversatia euristică, explicația, exercițiul, lectura cu
predicții, jocul didactic.
b) Mijloace de învățământ : laptop, PPT, videoproiector, telefon, cartoane Plickers, fișe de
citit, imagini din poveste, lipici, coli de flipchart.
c) Forme de organizare: frontal, individual, grup.

Bibliografie :

 Anton, Ilinca, 1999, Metodica predării limbii române în învăţământul primar, Bacău,
Editura Grigore Tăbăcaru.
 Ştefan-Cărădean, Valentina, Hăhăianu, Florentina, Apopei, Elena, 2014, Comunicare
în limba română, Bucureşti, Editura Joy Publishing House.
 *** Programa şcolară pentru clasa I, aprobată prin ordin al ministrului nr.
3418/19.03.2013.
 Molan, Vasile, 2014 Didactica disciplinelor - Comunicare în limba română şi limba
literatura şi literature română _ din învăţământul primar, Bucureşti, Editura Miniped.
 Twinkl