Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 4

APRECIERE EFECTUATĂ DE TUTORE

Eliberat de unitate parteneră de practică: Banca Comercială Română S.A., cu sediul în Vălenii
de Munte, județul Prahova, telefon +4 037 351 42 27 fax - , pentru Grigore Andreea-Marina,
studentă la Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Antreprenoriat Ingineria și
Managementul Afacerilor anul III – licența, grupa 1533.

Perioada stagiului de practică: Practicantul a efectuat un stagiu de practică în cadrul unităţii gazdă
în perioada 17.06.19 – 16.08.19, câte 8 ore/zi, totalizând un numar de 360 ore de activitate practică
efectivă.

Locul de efectuare a practicii: BCR SA Sucursala Vălenii de Munte

Tutore desemnat de către unitatea parteneră de practică:


- Nume: Georgiana Dorina Popescu
- Funcţie: Responsabil Unitate Retail
- telefon/e-mail: +4 0784 242 960/ georgianadorina.popescu@bcr.ro

Aprecierea activităţii studentului practicant, efectuată de către tutore:


Calificativ
Criteriu
(FB, B, S, NS)
Respectarea normelor de disciplină şi organizare a muncii, a orarului de lucru FB
Indeplinirea sarcinilor de muncă stabilite de către tutore FB
Abilitatea de a aplica în practică cunoştiinţele teoretice FB
Modul de interacţiune cu ceilalţi membrii ai colectivului FB
FB
FB – foarte bine; B – bine; S – satisfăcător, NS - nesatisfăcător

Alte observaţii ……………………………………………......................................................


…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

Tutore,

semnătură