Sunteți pe pagina 1din 13

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Activitati ale MRU


◼ Managementul resurselor umane este acea componenta a
managementului firmei care se ocupa de dezvoltarea si
dinamizarea resurselor umane in vederea obtinerii
performantelor dorite si atingerii obiectivelor organizatiei.

◼ Managementul personalului, 1920

◼ Tehnologia, globalizarea, demografia si alti factori vor


influenta structurile organizatorice si culturile companiilor.

◼ MRU va fi marea provocare a afacerilor!


Activitati ale MRU
◼ PriceWaterhouseCooper: corporatiile foarte mari se vor
transforma in mini- state si vor avea un rol esential ı̂ n
societate; specializarea va creea nevoia retelelor
colaborative; agenda de mediu va forta fundamental
schimbarile strategiei de afaceri.
◼ Granita dintre munca si viata privata va dispare, firma va avea
responsabilitate privind bunastarea sociala a angajatilor
◼ Un mai bun control al productivitatii si performantei
◼ Cresterea importanta capitalului social si relational ca
instrument al succesului ı̂ n afaceri
OBIECTIVE ALE MRU
◼ Faciliteaza competitivitatea organizatiei. MRU are
obiectivul sa inteleaga competentele firmei, sa ofere cele
mai potrivite profile umane pentru afacere si sa dezvolte
metode de atragere si instruire a resurselor umane.

◼ Cresterea productivitatii si calitatii. Productivitatea si


calitatea impun MRU diverse sisteme de selectie si
diversitate de angajati. (traininguri, recompense etc.)
OBIECTIVE ALE MRU
◼ Respectarea obligatiilor legale si sociale.

Relatii de munca conform respectarilor contractuale,


impozite, taxe, obligatii sociale ale firmei.

◼ Promovarea dezvoltarii individuale. Programe de


mentoring, cursuri, traininguri, formari profesionale,
programe de dezvoltare personala.

◼ Categorii de activitati derulate


MRU
◼ Strategia de resurse umane

◼ 1. strategia de asigurare cu MRU - planificare, recrutare,


selectie, integrare

◼ 2. strategia de dezvoltare – performanta, instruire,


dezvoltare, planificarea carierei

◼ 3. strategia de mentenanta - structura salariilor, beneficii,


castiguri,motivare

◼ !!! Informatii despre piata muncii


POLITICI DE RESURSE
UMANE
◼ ! Construirea si implementarea strategiei este
responsabilitatea de baza a managerului de resurse umane

◼ ! O politica de resurse umane este un ghid de comportament


pe termen mediu al firmei privind ceea ce va face, sau nu,
cu angajatii sai

◼ ! MRU se desfasoara utilizând ı̂ ntreaga legislatie a muncii,


Codul muncii, acte normative

◼ www.legislatiamuncii.ro
PLANURI OPERATIONALE
◼ stabilirea nevoii de forta de munca sau planificarea
resurselor umane;
◼ planificarea recrutarii;
◼ administrarea salariilor;
◼ incheierea contractelor de munca cu salariatii si negocierea
conditiilor cu sindicatele;
◼ stabilirea relatiilor de consultanta;
◼ disponbilizarea, reorientarea in cariera, planificarea
instruirii etc.
Plan de recrutare
intrebare Problema Actiune Costuri
Ce posturi noi Locuri vacante Colectarea Buget
apar ı̂ n acest cererii dep din
an? firma

Cati angajati Disponibil din Evaluari si liste Cost cu


din firma pot fi propria firma de instruire instruirea
promovati?

Care este Disponibil Contactarea Cost de


situatia pietei pentru noi oficiilor de comunicare
de fm la nivel angajati plasare si a
local/ nat? agentiilor
Evolutia sectorului de MRU
◼ Lipsa functiei de MRU, serviciu social

◼ 1920-1945 servicii de MRU, raporturi sindicat- patronat,


gestionarea drepturilor ale angajatilor, adaptarea la
evolutiile tehnologiilor si productiei, probleme de
calificare, de salarizare.

◼ 1945-1975, extinderea serviciilor de MRU in companii,


apar asociatii profesionale, devin prioritare problemele de
recrutare, de salarizare, de relatii cu partenerii sociali,
specializare stricta a meseriilor
Evolutia sectorului de MRU
◼ 1975-2005 a fost o perioada de concentrare a afacerilor, in
care tehnologia a determinat dezvoltarea pietelor globale

◼ Perioada actuala se confrunta cu aparitia de probleme noi:


outsourcing, cresterea productivitatii, descentralizarea,
delegarea de autoritate, libertatea de inovare, etc. Acestea
provoaca mutatii si ı̂ n domeniul functiei de managementul
resurselor umane
Diversitate si interculturalitate in
MRU
◼ Diversitatea = recunoasterea si aprecierea diferentelor
existente intre angajati si incercarea de adaptare la aceste
diferente, in masura in care este fezabil si posibil

◼ Diferentele fundamentale intre angajati sunt determinate de:


gen, varsta, etnie, religie, preferinte
alimentare,dizabilitati,limba vorbita, dualitatea
cariera-cuplu, statutul de parinte singur, homosexualitatea
sau ideologia politica.

◼ Diversitatea determina inovatie, informatii din perspective


noi si flexibilitate!
Diversitate si interculturalitate in
MRU
◼ Multiculturalitatea in organizatii este caracterizata prin
pluralism cultural, integrarea retelelor informale, absenta
discriminarii culturale, lipsa etichetarilor pe baza
apartenentei la un grup, nivel redus al conflictelor
intergrupuri.

◼ infuzia de diversitate culturala o regasim ı̂ n


top-managementul firmelor

◼ Cod de etica