Sunteți pe pagina 1din 8

SALARIZAREA

SALARIZAREA
Opțiuni strategice privind salarizarea
Baza de plată - firme care plătesc
angajații după performanța în post.
Dezvoltarea diferențelor de plată pentru
un același post. / PERFORMANTE
Raportarea la prețul pieței: sub prețul
pieței, la fel sau peste prețul pieței pentru
același gen de posturi.
SALARIZAREA
Relația strategiei de resurse umane cu
strategia de afaceri a firmei determină
strategia de plată.
Capacitatea firmei de a plăti.
Capacitatea firmei de a atrage și reține
oamenii.
Contextul legislativ
Influențele sindicatelor
Prospectarea salarială
SALARIZAREA
Evaluarea posturilor este metoda prin
care se determină valoarea relativă a unui
post din organizație astfel încât indivizii
care vor lucra pe acel post să fie plătit
corespunzător aportului său
Evaluarea posturilor NU analiza postului
sau cu evaluarea performanțelor.
SALARIZAREA
O structură corectă a salarizării oferă o
relație echilibrată între nivelurile salariilor
posturilor și contribuie la minimizarea
nemulțumirilor salariaților.
Scopul final al evaluării posturilor este de
a-i ajuta pe manageri să proiecteze o
structură a salarizării încât să atragă, să
stimuleze și să păstreze lucrătorii cei mai
buni, prin intermediul unei remunerări
corespunzătoare față de munca depusă.
SALARIZAREA
Plata directă este compusă în general din
salarii (sumă fixă acordată săptămânal
sau lunar pentru munca depusă conform,
contractului de angajare) și câștiguri
suplimentare, dependente de numărul
orelor lucrate peste program.
SALARIZAREA
Plata indirectă poate cuprinde participarea
la împărțirea profitului sau alte stimulente
materiale dependente de performanțele
obținute. Recompensa poate fi afectată de
câțiva factori: reglementările legale în
vigoare cu privire la evaluarea
performanței; compararea muncii care
arată că posturi nesimilare cer niveluri
similare de cunoștințe și îndemânări și-ar
trebui plătite la fel.
SALARIZAREA
Plata pentru performanță.
Sistemul de plată bazat pe performanță
solicită existența unor metode de
măsurare sistematică și cât mai exactă a
performanței.