Sunteți pe pagina 1din 28

Recrutarea și selecția

personalului

Conf.dr. Blanca Grama


NEVOIA POTENȚIALULUI UMAN – RECRUTAREA ȘI SELECȚIA

✔ analiza muncii conduce la apariția proceselor de recrutare și selecție;


✔ anticiparea pe termen scurt / lung a nevoii de recrutare de forță de
muncă suplimentară;
✔ planificarea necesarului de personal;
✔ elaborarea fișei postului;
✔ stabilirea specificațiilor legate de personal;
✔ cunoașterea amănunțită a posturilor, a exigențelor și a cerințelor;
✔ obținerea acordului managementului cu privire la recrutarea unor
noi angajați;

În momentul în care nevoile legate de personal sunt identificate,


procesele de recrutare și selecție pot starta.
RECRUTAREA PERSONALULUI

Recrutarea este un proces public prin care un anumit loc de muncă


devine cunoscut celor interesați, organizația comunicând astfel în
interiorul și în exteriorul organizației informații cu privire la locurile
de muncă disponibile.

Recrutarea reprezintă ansamblul acțiunilor întreprinse de organizație


în vederea localizării, identificării și atragerii oamenilor capabili să
îndeplinească cerințele postului și să asigura eficacitatea și
competitivitatea în organizație.
RECRUTAREA

Scopuri:

✔ Stabilirea relației ofertă - cerere;

✔ identificarea surselor care pot oferi cei mai potriviți candidați;

✔ atragerea candidaților calificați și cu competențele solicitate;

✔ creșterea numărului de candidați ;

✔ comunicarea organizației cu mediul interior și exterior – marketing;

✔ creșterea ratei de succes a procesului de selecție;

✔ Scăderea costurilor de formare a angajaților;


RECRUTAREA

Tipuri:
Recrutarea permanentă – sau continuă, preocupă organizația tot
timpul, urmărind viitorul ei prin căutarea și identificarea continuă a
persoanelor specializate și competente pentru anumite posturi,
mentinerea permanenta a contactului cu piata muncii

Recrutarea ocazională – apare ori de câte ori este nevoie și vizează


necesitățile imediate.

Recrutarea pe termen lung – vizează angajarea unei persoane pe o


perioadă cât mai lungă și construirea unui plan de carieră;

Recrutarea pe termen scurt – urmărește angajarea unor persoane pe


o perioadă determinată pentru realizarea unor obiective
punctuale;
RECRUTAREA

Recrutarea internă – vizează ocuparea posturilor interne de către


personalul existent în organizație, luând forma: avansării,
promovării, rotării, transferului – valorificarea resurselor

Recrutarea externă – căutarea și identificarea potențialilor angajați în


afara organizației, apelând la piața externă a muncii pentru a aduce
un suflu nou în organizație, reîmprospătarea ideilor.

Recrutarea pe plan local, național, internațional – se referă la locul de


unde urmează a fi recrutați viitori angajați;

Recrutarea la distanță – comunicarea cu candidații prin mijloace


electronice – skype.
Recrutarea din interiorul
organizatiei

⚫ Avantaje; atragere usoara a candidatilor,


cunoasterea punctelor forte si slabe, motivarea
ptr o performanta buna, scaderea costului

⚫ Dezavantaje; blocarea infuziei de suflu nou,


subiectivism si favoritism, lupte si conflicte
interne, probleme morale pentru cei
nerecrutati
Recrutarea din exteriorul
organizatiei
⚫ Avantaje: reimprospatarea personalului,
compararea candidatilor extrni cu cei
interni, personal nou in organizatie,
diminuarea costurilor de formare,
obiectivitate
⚫ Dezvantaje: dificultati in identificare si
atragere, cresterea duratei de adaptare la
organizatie, probleme morale printre
candidatii interni, costuri mari
RECRUTAREA

Metode de recrutare:
Agențiile de recrutare – sunt companii specializate in recrutarea și
selecția candidaților de care companiile client au nevoie, facilitând
legătura dintre angajatori și candidați.

Metoda campaniilor de presă – companiile isi fac cunoscute posturile


disponibile pe piața muncii și urmăresc atragerea candidaților prin
postarea de anunțuri.
- anunțul de recrutare – maximum de informații în minimum de
spațiu;

Recrutarea pe internet – 75% dintre companii își folosesc propriile


site-uri pentru atragerea de candidați
- 89% dintre absolvenți își caută un loc de muncă pe internet;
- Bloguri
RECRUTAREA

- intranet
- site-uri specializate (ejobs, bestjobs, myjob etc.)
- forumuri
- rețele sociale: Facebook, Twitter
- Site-uri de comunicare în mediul de afaceri: Linkedin, Viadeo, XING
Recrutarea prin instituțiile de învățământ - șscoli de arte și meserii,
licee, universități, centre de formare profesională, departamente
de orientare în carieră;

Agențiile județene de ocupare a forței de muncă

Headhunting-ul / vânătoarea de capete – abordarea directă a


specialiștilor angajați în cadrul firmelor concurente (middle și top
management, posturi specializate).
SELECȚIA PERSONALULUI

Care dintre persoanele care au trecut de primul filtru al recrutării este


cea mai potrivită pentru îndeplinirea sarcinilor postului ?
- se caută un individ pentru o profesie -

Selecția este procesul prin care managerii sau alte persoane folosesc
instrumente specifice pentru a identifica dintr-o “grămadă” de
aplicanți o persoană care să ocupe un loc de muncă îndeplinind
obiectivele organizaționale.

Selecția urmărește satisfacerea de către candidatunui anumit nivel de


cunoștințe și totodată deținerea de către acesta a caracteristicilor
psihologice în concordanță cu cultura organizațională.

Selecția reprezinta colectarea sistematică de informații despre fiecare


aplicant pentru a vedea dacă răspunde cerințelor locului de muncă.
SELECȚIA PERSONALULUI

Scopuri:

✔ aducerea în organizație a angajatului “ideal”;

✔ creșterea eficienței organizației prin resursele sale umane;

✔ recuperarea investiției financiare făcute prin aducerea noului


angajat

✔ urmărirea intereselor organizaționale în legătură cu interesele


individuale;

✔ îndeplinirea strategiei legate de resursele umane;

✔ prezicerea performanțelor viitoare pe baza informațiilor actuale;


SELECTIA
⚫ Activitate de alegere si retinere dintre
mai multe persoane a celor mai bune in
functie de cerintele unei anumite
profesiuni
⚫ Confruntarea dintre particularitatile
postului de munca si particularitatile
psihologice ale oamenilor
⚫ Raport presupus sau demonstrat intre
caracteristicile omului si mediul muncii
sau solicitarile muncii
Etape ale procesului de selectie
SELECȚIA PERSONALULUI

Pre-rechizitele selecției:
✔ calificarea necesară;
✔ potrivirea dintre cerințele job-ului și profilul candidatului;
✔ potrivirea instrumentelor și a tehnicilor de identificare a
candidaților potriviți;
✔ obținerea succesului la locul de muncă.

Procesul de selecție:
✔ primirea cv-urilor;
✔ screening-ul cv-urilor;
✔ interviurile preliminare;
✔ testele de selecție;
✔ interviurile finale;
✔ verificarea referințelor;
✔ luarea deciziei de angajare
✔ oferta.
SELECȚIA PERSONALULUI

Selecția filtraj – screening-ul cv-urilor, dintr-un anumit număr de


aplicanți la un post în urma recrutării numărul acestora este redus
pe baza unei examinări.

Selecția clasament – urmărește clasificarea celor care au reușit să


meargă mai departe și repartizarea acestora în funcție de criteriile
și predictorii stabiliți.

Interviul de selecție – este o metodă indispensabilă procesului de


selecție prin care se determină calificările, caracteristicile
personale ale candidatului în contextul comunicării cu recruterul.
Acesta poate fi telefonic, față în față, structurat, nestructurat,
situațional.

Testele de selecție – sunt instrumente care ajută la luarea deciziei cu


privire la un potențial angajat. Probe cu grad mare de obiectivitate
care determină dacă un solicitant are potențialul de a avea succes
la locul de muncă.
SELECȚIA PERSONALULUI

Luarea deciziei de angajare și oferta – beneficiile și salariul sunt


discutate / negociate cu noul angajat.

Bariere:
✔ lipsa de candidați calificați;

✔ compețiția pentru talente – talent shortage;

✔ dificultăți în identificarea și găsirea candidaților potențiali;

✔ imaginea eronată a companiei pe piață;

✔ subiectivismul recruiter-ului.
Evaluarea procesului de selectie
⚫ De unde începem procesul de selecție? –
pe cine și de unde contactăm ?
⚫ Cand nu este eficientă selecția?
⚫ Care ar fi potențialele îmbunătățiri ale
procesului ?
⚫ Câte etape conține un proces de recrutare
și selecție?
⚫ Este recruiter-ul implicat în marketing în
microcosmosul organizațional ?
Exercitiul 1
⚫ Astazi ora 12:00, primim următorul E-mail :
X- Project manager al departamentului GJI:
Exercitiul 1
K = Knowledge
-English (nivel avansat vorbire, nivel mediu scris), basic tech – cunoștiințe
tehnice de bază ( tipuri de webcam, tipuri de microfon, tipuri de browsere);
-Minim studii medii;
S = Skills (deprinderi) și A = Ability (aptitudini)
-Comunicare eficientă, ascultare activă, emitere de judecăți pe baza premiselor
-Receptiv la feedback, răbdător, calm în situații de criză, client-oriented, solution
seeker.
Other personal characteristics
-Interes înspre domeniul tehnic ( calculatoare) sau înspre domeniul recrutării în
vederea oferirii de informații suplimentare pentru ca interviul să decurgă cât
mai bine )
-disponibil spre full time, muncă în tură de noapte și muncă pe week-end;
-Experiența anterioară în interacțiune cu clienții – avantaj
Exercitiul 1
⚫ Avem JD-ul pt angajații GJI. Team-leader-ul confirmă
disponibilitartea zilnică pentru interviurile finale și testele
aplicabile în cazul acestei pozții.
Care sunt următorii pași în recrutare și selecție ?
- Unde promovăm postul? De unde „selectăm potențiali
candidați” (resurse);
- Contactarea aplicanților și potențialilor candidați în
vederea stabilirea primului interviu;
- Ce interviu utilizam ( structurat, semi-structurat,
situațional);
- Interviul inițial și testarea preliminară;
- Stabilirea etapei de testare și a interviului final;
- Comunicare rezultatului candidatului;
- Raportarea zilnică a procesului de recrutare.
Exercitiul 1/ Interviul initial
⚫ Comunicare
⚫ Motivație
⚫ Comportament/ atitudine
⚫ Orientare spre client
⚫ Lucru în echipă
⚫ Problem solving
⚫ Adaptabilitate
⚫ Sales/ tech skills
⚫ Skill lingvistic
⚫ Disponibilitate
⚫ Asteptări financiare
⚫ Admis/ respins/ pending
⚫ Proiect recomandat
Exercitiul 1/Model raport zilnic
Exercitiul 2/Specialist recrutare/ job
description
Identifică și administrează canalele de recrutare potrivite pentru
posturile vacante;
Concepe și postează anunțurile de recrutare pe baza discuțiilor
cu șefii de departamente, dar și construiește job description
pentru fiecare departament pentru care recrutează;
Selectează candidații pe baza CV-urilor;
Contactează candidații selectați în vederea programării
interviurilor și participă activ în cadrul procesului de
intervievare și selecție a candidaților;
Evaluează și vine cu propuneri cu privire la candidații selectați
către manageri;
Administrează și asigură actualizarea bazei de date cu candidați,
apoi informează candidații cu privire la rezultatul procesului de
selecție;
Asigură suport în cadrul companiei cu privire la procesul de
recrutare și evaluare internă a oamenilor.
JOB SPECIFICATION
Absolvent cu studii superioare specializate
(psihologie/socio-umane/studii economice);
Abilități foarte bune de organizare, comunicare,
prezentare şi relaţionare cu oamenii;
Capacitate de observaţie şi analiză comportamentală;
Capacitatea de a urmări și soluționa mai multe
proiecte de recrutare/selecție în paralel;
Capacitatea de gestionare eficientă a timpului și a
priorităților;
Abilităţi de lucru în echipă;
Cunoașterea limbii engleze în vederea testării
lingvistice inițiale.
Exercitiul 2
Evoluție în cadrul biroului de recrutare:
1.Asistent de recrutare
2.Junior recruiter
3.Recruiter
4.Senior recruiter
5.Manager Recrutare
Relațiile în cadrul biroului sunt exclusiv de colaborare.
Superior direct: manager recrutare;
Relații de colaborare cu toate departamentele (
management, Hr, Administrativ, Logistica, IT)
Dotări: Materiale de branding si promovare, telefon, laptop de
serviciu, conturi business pe platformele de recrutare.
BIBLIOGRAFIE

Gusdorf, M. (2008). Recruiting and selection: Hiring the right person.


A two-part learinig module for undergraduate students. Society for
Human Resources Management. Alexandria.
Kumari, N. (2012). A study of the recruitment and selection process :
SMC Global. Industrial Engineering letter, Vol. 2, No.1, India.
Omolo, R.J., Oginda, M. (2012). Effect of recruitment and selection of
employees on the performance of small and medium enterprinses
in Kisumi Municipality, Kenya. International Journal of Human
Resource Studies, Vol. 2, No.3.
Purdue University. Staff Recruitment and Selection. Procedures
manual of hiring managers and supervisors. Office on Institutional
Equity.
Rees, G., French, R. (2010). Recruitment and selection. Leading,
Managing and Developing People. CIPD, 3rd Edition, chapter 9.
Zlate, M. (2008). Tratat de psihologie organizational-manageriala.
Vol.1, Polirom, Iasi.