Sunteți pe pagina 1din 5

TEMA I: PRINCIPIILE ECONOMIEI

Raritate = Natura limitată a resurselor societăţii.

Economia = ştiinţa care studiază alegerile pe care le fac oamenii şi acţiunile pe care ei le
întreprind pentru a da cea mai bună utilizare resurselor rare, urmărind satisfacerea
intereselor lor.

Principiile economiei se grupează în trei clase:


1.1.CUM DECID INDIVIZII
1.2.CUM INTERACŢIONEAZĂ INDIVIZII ÎN CADRUL SOCIETĂŢII
1.3.CUM FUNCŢIONEAZĂ ECONOMIA CA UN ÎNTREG.

1.1 CUM ADOPTĂ INDIVIZII DECIZII

Principiul 1: Indivizii se confruntă cu renunţări

(„Nu există prânz gratuit”)


Un student trebuie să decidă cum să-şi împartă timpul de studiu între diferite materii.

O familie trebuie să decidă cum alocă venitul gospodăriei.

Indivizii grupaţi în societate se confruntă cu diferite compromisuri/renunţări: (de exemplu,


apărare naţională vs. bunuri de consum; reglementări pentru protecţia mediului vs.
reducerea veniturilor proprietarilor firmelor, reducerea veniturilor lucrătorilor; eficienţă vs.
echitate).

Exemplu:
Eficienţă = Capacitatea unei societăţi de a obţine cât mai mult posibil din resursele rare
de care dispune sau Capacitatea unei societăţi de a obţine anumite rezultate cu un
consum minim de resuse.

1
Echitate = Capacitatea unei societăţi de a distribui prosperitatea economică, într-un mod
echitabil, între membrii ei.

Principiul 2: Costul unui bun este dat de valoarea altui bun la care se renunţă pentru
a-l obţine
Adoptarea deciziilor necesită compararea costurilor şi a beneficiilor acţiunilor în
desfăşurare. Totodată, costul unei acţiuni ar putea să nu fie atât de evident cum pare la o
primă vedere.

Cost de oportunitate = Valoarea celei mai bune şanse sacrificate ca urmare a deciziei de
a folosi resursele disponibile într-un mod şi nu în altul.

Exemplu:
Costul de oportunitate al frecventării cursurilor Facultăţii de Automatică

Principiul 3: Indivizii raţionali decid pe baza analizei marginale

În viaţa de zi cu zi, deciziile ocolesc situaţiile extreme.


Schimbări marginale = Mici ajustări ale unui plan în curs de desfăşurare.

Indivizii şi firmele pot adopta decizii mai bune pe baza analizei marginale.
Un decident raţional se angajează într-o acţiune dacă şi numai dacă beneficiul marginal
generat de acţiunea respectivă este mai mare decât costul ei marginal.

Exemplu:
Analiza marginală a susţinerii examenului de carnet de conducere.

Principiul 4: Indivizii răspund la stimulente


Deoarece oamenii decid comparând costurile şi beneficiile deciziilor lor, comportamentul
indivizilor se poate schimba atunci când se modifică beneficiile sau costurile. Altfel spus,
indivizii răspund la stimulente.

Politicile publice afectează costurile şi beneficiile pe care le implică acţiunile indivizilor şi,
de aceea, ele influenţează comportamentul oamenilor.

2
Exemplu: Legislaţia privind circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice: efecte directe
şi indirecte

1.2 CUM INTERACŢIONEAZĂ INDIVIZII

Principiul 5: În urma schimbului voluntar, fiecare participant la schimb poate să fie


mai bine situat

Exemplu 1:
Comerţul între două ţări.

Exemplu 2:
Modul în care liberul schimb afectează propria voastră famile.

Concluzii:
⇒ Ţările, ca şi familiile, câştigă atunci când îşi folosesc abilitatea de a intra în relaţii de
schimb;
⇒ Schimbul (comerţul) permite ţărilor să se specializeze în activităţile pe care le
desfăşoară cel mai bine şi le permite să se bucure de o varietate mai mare de bunuri şi
servicii;
⇒ Alte ţări sunt pentru o economie naţională atât concurenţi, cât şi parteneri în economia
mondială.

Principiul 6: Activitatea economică organizată de piaţă asigură o alocare eficientă a


resurselor

Economie de piaţă = O economie care alocă resursele prin deciziile descentralizate ale
unei multitudini de firme şi gospodării, care interacţionează pe pieţe pentru a dobândi
bunuri şi servicii.

Cum este posibil acest lucru?


Preţurile sunt instrumentul cu care „mâna invizibilă” a pieţei conduce activitatea
economică.

3
Preţurile reflectă atât valoarea pe care societatea o atribuie unui bun, cât şi costul
producerii lui.

Preţurile ghidează decidenţii individuali spre atingerea unor rezultate care, în multe cazuri,
maximizează bunăstarea la nivelul întregii societăţi.

Principiul 7: Uneori, guvernul poate îmbunătăţi rezultatele pieţei

Intervenţia guvernului în economie este justificată de două argumente:


promovarea eficienţei şi promovarea echităţii.
De aceea, cele mai multe politici guvernamentale urmăresc fie să mărească „prăjitura
economică”, fie să schimbe modul în care ea se împarte în societate.

Uneori, din diferite motive, mâna invizibilă nu funcţionează – piaţa eşuează în alocarea
eficientă a resurselor = situaţie de eşec al pieţei

1.3 CUM FUNCŢIONEAZĂ ECONOMIA CA ÎNTREG

Principiul 8: Standardul de viaţă al unei ţări depinde de capacitatea ei de a produce


bunuri şi servicii

Atât diferenţele între standardele de viaţă dintre ţări, cât şi schimbările în standardele de
viaţă sunt explicate de diferenţele de productivitate care există în diferite ţări.
Productivitate = Cantitatea de bunuri şi servicii rezultată din fiecare oră de muncă a unui
lucrător.

Principiul 9: Preţurile cresc atunci când autorităţile tipăresc prea mulţi bani

Inflaţie = O creştere a nivelului general al preţurilor în economie.

Principiul 10: Societatea are de ales, pe termen scurt, între inflaţie şi şomaj

Dacă inflaţia poate fi explicată atât de uşor, de ce decidenţii în politica economică reuşesc
atât de greu să scadă inflaţia?

4
Reducerea inflaţiei este însoţită adesea de o creştere temporară a şomajului.

Curba Phillips = O reprezentare grafică a compromisului pe termen scurt între inflaţie şi


şomaj.

ANEXA 1