Sunteți pe pagina 1din 7

Electronică 1

Curs 9. Circuitul rezonant


R-L-C derivație (continuare)

Circuitul rezonant R-L-C derivație


Curbe normate de rezonanță ale CRD
Dezacordul generalizat și ecartul generalizat
Banda la 3 decibeli pentru CRD
Aproximația de bandă îngustă pentru CRD
Circuite de selecție și de rejecție cu CRD
Circuite de selecție și de rejecție cu CRS și CRD
Tema 8

1
Circuitul rezonant R-L-C derivație
Curbe normate de rezonanță ale CRD
Pentru CRD sunt de interes admitanța normată și
tensiunea normată.

Circuitul rezonant R-L-C derivație


Curbe normate de rezonanță ale CRD

Admitanța normată și
tensiunea normată,
reprezentate în
funcție de dezacordul
x
generalizat.

Se observă valorile
mari ale lui x, pozitive
și negative.

2
Circuitul rezonant R-L-C derivație
Curbe normate de rezonanță ale CRD
Admitanța normată și
tensiunea normată,
reprezentate în funcție de
ecartul de frecvență
generalizat. β

Valorile lui β sunt mai mici,


deci mai ușor de
β
reprezentat, iar forma
graficelor nu depinde de Q,
deci au un caracter mai
general.

Circuitul rezonant R-L-C derivație


Reprezentarea în funcție de dezacodul generalizat a tensiunii și a
admitanței normate conduce la următoarele rezultate:

În punctele remarcabile de pe grafic valorile mărimilor normate sunt


aceleași pentru orice circuit: pentru ω=ω0 valoarea e 1, iar pentru
x=±1 valoarea e 1,41 sau 0,707. Dacă nu făceam normarea, aveam
altă valoare pentru fiecare circuit la ω=ω0.

3
Circuitul rezonant R-L-C derivație
Reprezentări grafice cu punctele remarcabile evidenţiate:
0 și ±1 pentru x, 1 și 1,41 pentru Y/Y0, 1 și 0,707 pentru U/U0.

Circuitul rezonant R-L-C derivație


Banda la 3 decibeli (B3dB) se definește la fel ca la CRS:

Cu cât e mai mică B3dB,


cu atât circuitul este
mai selectiv.
La CRD, se consideră că B3dB
este banda în care avem
tensiune maximă la bornele
circuitului, atunci când
amplitudinea curentului total
prin circuit este constantă.

4
Circuitul rezonant R-L-C derivație
Aproximația de bandă îngustă pentru banda la 3 decibeli
Și la CRD sunt valabile condițiile și concluziile pentru bandă îngustă:

Concluzie: Cu cât factorul de caliate, Q e mai mare, cu atât circuitul e mai


selectiv (banda la 3dB e mai îngustă).
Observații:
• În unele aplicații avem nevoie de circuite cu bandă îngustă (Ex.
circuitul de selecție de la intrarea unui receptor radio).
• În alte aplicații, unde dorim să păstrăm o bandă mai mare de
frecvențe, circuitul nu trebuie să fie foarte selectiv.

Circuitul rezonant R-L-C derivație


Aplicație 1: Circuit de selecție cu CRD
Creșterea ponderii unui semnal de frecvență dată , dintr-un
amestec de semnale cu frecvențe diferite folosind
proprietatea CRD: că la rezonanță are admitanță minimă și
egală cu 1/RL (impedanța maximă, Zd0 = RL).

Cu CV se reglează frecvența
de rezonanță a CRD.
Ex. K = 3 → ω3, cu U3. Dacă vrem să
avantajăm ω3, reglăm CV până când
ω0 = ω3. Astfel, tensiunea de ieșire va fi maximă pentru
semnalul 3, deci U3 va fi mai mare la ieșire decât celelalte.

5
Circuitul rezonant R-L-C derivație
Aplicație 2: Circuit de rejecție cu CRD
Eliminarea unui semnal de frecvență dată , dintr-un amestec
de semnale cu frecvențe diferite folosind proprietatea CRD:
că la rezonanță are admitanță minimă și egală cu 1/RL.

Circuitul rezonant R-L-C derivație


Aplicație 3: Circuit de selecție cu CRS și CRD
Creșterea ponderii unui semnal de frecvență dată , dintr-un
amestec de semnale cu frecvențe diferite, folosind
proprietățile CRS și CRD (impedanță minimă, respectiv maximă).

6
Circuitul rezonant R-L-C derivație
Aplicație 4: Circuit de rejecție cu CRS și CRD
Eliminarea unui semnal de frecvență dată , dintr-un amestec
de semnale cu frecvențe diferite folosind proprietățile CRS și
CRD (impedanță minimă, respectiv maximă).

Tema 8
Un CRD compus dintr-un condensator real și o bobină reală
are f0 = 10 MHz, Q0 = 10 și C = 100pF.
Calculați L și R.
Ce curent IC va trece prin condensator
dacă întregului circuit i se injectează un
curent sinusoidal cu amplitudinea I = 0,1 mA
și frecvența f0? Dar prin bobină (IL)?
Ce valoare are banda la 3 decibeli a circuitului?
Verificați relația pentru aproximația de bandă îngustă.
Comentați rezultatul.
Ce s-ar putea face pentru a obține un circuit cu factor de
calitate mai mare, Q01 = 100. Cum se realizează această
soluție din punct de vedere practic?