Sunteți pe pagina 1din 8

Electronică 1

Curs 6. Circuite serie R-C, R-L


și R-L-C în regim sinusoidal

Cuprins
Puterile in regim sinusoidal
Circuit R-C serie
Circuit R-L serie
Circuitul rezonant R-L-C serie (prima parte)
Aplicație: selecție post radio
Tema nr. 5
Teme suplimentare (facultative dar utile)

1
Puterile in regim sinusoidal
Putere activă, Pa sau P [W] – puterea disipată de circuit – este
singura putere utilă.
Putere reactivă, Pr, Px sau Q [VA] –
puterea înmagazinată/generată
de elementele reactive ale
circuitului – nu produce efecte
utile dar încarcă circuitul cu
energie reactivă.
Puterea aparentă, Pap sau S [VAr] – este produsul dintre
tensiunea efectivă și curentul efectiv prin circuit: S = UefIef = UI/2

S = P + jQ = S ejϕ P = S cos(ϕ) Q = S sin(ϕ)


cos(φ) = factorul de putere al circuitului.

Circuit R-C serie

Pentru că în circuit avem condensatorul în serie,


tensiunea pe întregul circuit este în urma curentului.

2
Circuit R-C serie
Puterea în circuitul R–C Serie

ϕ – factorul de putere (cos ϕ = P/S), este egal cu faza


puterii aparente față de cea activă, aceeași cu cea a U și
Z, după cum se dovedește mai sus.
Circuitul R-C serie prezintă multe aplicații și totodată
poate modela condensatorul real.

Circuit R-L serie

Pentru că în circuit avem bobina în serie, tensiunea pe


întregul circuit este înaintea curentului.

3
Circuit R-L serie
Puterea în circuitul R–L Serie

ϕ – faza puterii aparente față de cea activă, este aceeași cu cea a


U și Z, după cum se dovedește mai sus.
Circuitul R-L modelează foarte bine o bobină reală, la care R = RL
reprezintă rezistența sârmei din care este confecționată bobina.

Circuitul rezonant R-L-C serie

Circuitul rezonant R-L-C serie (CRS) este un dipol


pasiv format dintr-o bobină reală înseriată ca un
condensator real.
R provine în principal din rezistența serie a bobinei și
mult mai puțin din cea serie a condensatorului:
R = RL + RC ≈ RL

4
Circuitul rezonant R-L-C serie

Circuitul rezonant R-L-C serie


Prin urmare, există 3 cazuri distincte de comportament al
circuitului la diferite pulsații, ω (și implicit frecvențe, f):

Circuitul se comportă ca și cum


ar fi de tip R-C, cu capacitatea Ce

5
Circuitul rezonant R-L-C serie

Circuitul se comportă ca un rezistor în exterior, dar în


interior energia reactivă este mare și se transferă de la
condensator la bobină și invers cu frecvența 2f0.

Impedanța circuitului este


minimă, iar curentul maxim.

Circuitul rezonant R-L-C serie

Tensiunea este defazată


înaintea curentului,
circuitul se comportă
ca și cum ar fi de tip R-L serie,
cu inductanța Le

6
Circuitul rezonant R-L-C serie
Factorul de calitate la rezonanță (Q0) al circuitului se
definește ca raportul dintre reactanța inductivă sau
capacitivă (egale) și rezistența circuitului.

La rezonanță tensiunea pe inductanță este de Q0 ori mai


mare decât tensiunea totală aplicată întregului circuit.
De regulă Q0 >> 1, astfel că tensiunea pe reactanțe este
mult mai mare decât tensiunea la bornele circuitului. De
aceea Q se mai numește și factor de supratensiune.

Circuitul rezonant R-L-C serie


Aplicație CRS: recepția unui post de radio
Postul are frecvența f1 = 100MHz, iar din antena
receptorului se primește un semnal cu
amplitudinea U = 1μV.
Folosim o bobină cu L = 100nH și RL=1Ω și un
condensator variabil cu capacitatea între Cm =10pF
și CM = 40pF.
Calculăm la tablă frecvențele maximă și minimă la
care poate rezona circuitul, apoi C0, Q0 și UC0
pentru acordul pe frecvența f1.

7
Tema 5
O bobină cu inductanța L = 10μH și rezistența R = RL = 10Ω
se înseriază cu un condensator C1 = 100nF, iar ansamblul
se conectează la un generator de tensiune sinusoidală
cu frecvența f1 = 10kHz și amplitudinea U = 1V.
1. Calculați modulul (Z) și faza (ϕZ) impedanței circuitului
și tensiunea pe condensator (UC).
2. Calculați frecvența de rezonanță a circuitului (f0),
tensiunea pe condensator la rezonanță (UC0) și factorul
de calitate al circuitului (Q0).
3. Înlocuiți condensatorul cu un altul (C2), astfel încât
circuitul să rezoneze la frecvența f1.
Calculați Z, ϕZ, UC0, și Q0 pentru noul circuit.
Indicație: rezistența internă
a generatorului se neglijează.

Teme suplimentare
1. În antena receptorului radio cu CRS (prezentat
în aplicația de mai sus) se recepționează, în
afară de semnalul postului cu frecvența f1, încă
două semnale, de la alte două posturi (mai
apropiate). Aceste semnale au f2 = 107MHz și
U2 = 5μV, respectiv f3 = 87MHz și U3 = 10μV.
Calculați amplitudinile semnalelor respective
pe condensator (UC2 și UC3), atunci când
circuitul este acordat pe precvența f1.
Comentați rezultatele comparativ cu UC0.
2. Dimensionați un CRS astfel încât să aibă f0 =
10MHz și Q0=100 (propuneți/calculați R, L și C).