Sunteți pe pagina 1din 5

Electronică 1

Curs 11. Regimul tranzitoriu


pentru rețele liniare de ordinul 1

Regimul tranzitoriu pentru rețele


liniare de ordinul 1
Regimul tranzitoriu este descris de o
ecuație diferențială de ordinul 1:

unde  este constanta de timp a rețelei (circuitului):


 = RC sau  = L/R, în funcție de reactanța din circuit
x depinde de forma semnalului de excitație
y = o tensiune sau un curent pe o rezistență.
Ecuația omogenă asociată este:

1
Regimul tranzitoriu pentru rețele
liniare de ordinul 1

Regimul tranzitoriu pentru rețele liniare de ordinul 1

2
Regimul tranzitoriu pentru rețele liniare de ordinul 1
Aplicație 1: impulsul dreptunghiular ideal

Un impuls dreptunghiular
ideal se obține însumând
2 semnale treaptă de
tensiune, de amplitudine
U, respectiv –U, decalate
în timp cu durata
impulsului (ti).

u(t) = u1(t) + u2(t)

Regimul tranzitoriu pentru rețele liniare de ordinul 1


Aplicație 2: răspunsul circuitului RC serie la impulsul treaptă

3
Regimul tranzitoriu pentru rețele liniare de ordinul 1
Aplicație 3: răspunsul circuitului RC serie la impulsul
dreptunghiular ideal (cu amplitudinea U și durata ti)
Presupunem că ti   = RC, așa incât condensatorul să
fie complet încărcat până la ti (echivalent cu ti  ∞).

Regimul tranzitoriu pentru rețele liniare de ordinul 1


Aplicație 3: răspunsul circuitului RC serie la impulsul
dreptunghiular ideal (continuare)

4
Regimul tranzitoriu pentru rețele liniare de ordinul 1
Aplicație 3: răspunsul circuitului RC serie la impulsul
dreptunghiular ideal (continuare)