Sunteți pe pagina 1din 3

2.3.6.

Dreptul muncii
Angajaţii societăţii îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de ordine
interioară, reglementări de organizare şi funcţionare. În societate nu este constituit sindicat.
Raporturile dintre management și angajați sunt reglementate de contracte individuale de
muncă şi fișele de post.
În prezent nu există conflicte de muncă sau revendicări ale angajaţilor nesoluţionate,
existând un bun climat social.

2.3.7. Dreptul mediului


Activitatea desfăşurată de Societatea Comercială S.C. IMPACT S.A. nu prezintă
aspecte deosebite.
S.C. Impact S.A. incurajează viața activă și activitățile în aer curat, motiv pentru care
organizează deseori activități în cadrul comunității, pentru a aduce oamenii mai aproape de
natura, atat pentru divertisment, cât si pentru a proteja mediul natural. Cu peste 2000 de
copaci plantați până acum și cu interes de a continua proiectarea de noi spații verzi,
dezvoltatorul și comunitatea au un angajament de a continua eforturile pentru protecția
mediului înconjurator și îmbunătățirea cadrului natural din vecinatatea Greenfield.

2.3.8. Litigii
Societatea comercială IMPACT S.A. are pe rolul instanţelor judecătoreşti mai multe
litigii în care este implicată atât în calitate de reclamantă cât şi în cea de pârâtă. Cele mai
multe litigii sunt de natură comercială.
În cursul anului 2018, Societatea a semnat un Acord cu Brooklyn Property Management
S.R.L. pentru a stinge, definitiv și irevocabil toate litigiile. Cazul viza executarea și plata
lucrărilor de construcție pentru unul dintre proiectele dezvoltate de Impact în 2007 (Topaz).
Brooklyn Property Management a fost constructorul general al proiectului, iar Impact a fost
beneficiarul. Prin concesii convenite de comun acord, Compania a plătit Brooklyn
echivalentul în lei a 880 mii EUR.

2. 4. Diagnosticul comercial

2.4.1. Produse/ Servicii


Pentru identificarea serviciilor S.C. IMPACT S.A. pornim de la obiectul de activitate principal.

Societatea se ocupă de proiectarea, construcţia, montajul, finisarea de apartamente, case


(Constanta și Oradea), parcări și teren-curte pentru apartamente. teren-curte pentru case.
Gama de produse utilizate sunt: grinzi principale din beton, elemente de planşeu, învelitoare
prefabricate din beton, învelitoare uşoară din tablă cutată autoportată, pereţi din prefabricate
din beton aparent, pereţi din tablă, ciment, structuri metalice, pietriş, stâlpi de beton, ş.a.
Clienții beneficiază de soluții complete, de la servicii de finanțare, livrarea locuințelor
complet finisate, până la servicii de design interior și administrare.

Tabelul 2.1 Proiectele S.C. Impact S.A. care se vor dezvolta în perioada 2018-2028
Proiecte (dec 2018 – 2028) Nr. etape Apartam. Val.proiect(mEUR)
Greenfield Baneasa (Bucuresti) 19 4591 510,4
Luxuria Domenii (Bucuresti) 3 630 108,6
Barbu Vacarescu (Bucuresti) 4 898 170,7
Constanta (Constanta) 4 660 56,5
Ghencea (Bucuresti) 7 1437 114,6
Total 37 8216 960,8
Sursa: realizat de autor pe baza datelor rapoartelor anuale pentru perioada 2017-2018,
publicate de Impact S.A. (anexa 1,2)

2.4.2. Piaţa
Piaţa căreia i se adresează societatea S.C. IMPACT S.A. are caracter local şi regional,
nefiind limitată.
Cele mai multe contracte de vânzare-cumpărare au fost înregistrate în Bucuresti (83.066
de tranzacții), pe urmatoarele locuri în clasament situandu-se judetele Ilfov (cu 42.203
contracte), Timiș (34.575), Cluj (31.558 de achizitii), Brașov (26.995), Iași (23.801) și
Constanța (22.191).

Sursa: preluat de autor din Raportul anual pentru 2018, publicate de Impact S.A (anexa 2).
Clasamentul celor mai exclusiviste zone ale Capitalei:
1. Herastrau - Nordului cu 2.550 Euro/mp util
2. Kiseleff - Aviatorilor cu 2.100 /mp util
3. Dorobanti - Floreasca cu 2.000 Euro /mp util
4. Aviatiei cu 1.910 Euro /mp util
5. Unirii cu 1.700 Euro /mp util

2.4.3. Clienţii
Clienţii societăţii sunt reprezentați preponderent de persoane fizice, dar are și contracte
cu persoane juridice. Nu există clienţi care se deţină pondere însemnată în cifra de afaceri,
riscul ca dispariţia unui client să genereze disfunctionalităţi fiind foarte mic. Principalii
clienţi ai S.C. IMPACT S.A. sunt companii particulare din partea de nord-vest a ţării,
societăţi comerciale mici, precum și primării, spitale etc.
2.4.4. Piaţa de aprovizionare, entități care consolidează
În vederea derulării activității în condiții normale, societatea evaluată apelează la
furnizorii de pe piața locală, precum și ci sprijinul entitățile care consolidează activitatea
S.C. Impact S.A.:

Sursa: preluat de autor din Raportul anual pentru 2018, publicate de Impact S.A (anexa 2).
a) Actual Invest House S.R.L, companie din cadrul grupului care oferă servicii de
administrare pentru noile dezvoltari rezidențiale și servicii de mobilare și decorațiuni
interioare.
b) Clearline Development and Management S.R.L. (fosta Lomb SA) este societatea de
proiect prin care IMPACT urma sa dezvolte un proiect rezidential in municipiul Cluj-
Napoca.
c) Bergamot Developments S.R.L., companie din cadrul grupului având ca obiect
principal de activitate dezvoltarea imobiliară, care începând cu anul 2018 va dezvolta un
ansamblu rezidențial de cca. 51.382 de metri pătrați.
d) Bergamot Developments Phase II S.R.L., o societate din cadrul grupului având ca
obiect principal de activitate dezvoltarea imobiliară, care urmează să dezvolte faza a II-a
(130 apartamente) a complexului rezidențial Luxuria Domenii Residence.
e) Impact Finance & Developments S.R.L., are un rol important în diversificarea
gamei de servicii conexe vânzării de locuințe (soluții de creditare avantajoase și în cel mai
scurt timp posibil, pentru clienții care urmează să achiziționeze o locuință.
f) Greenfield Rent S.R.L., companie din cadrul grupului având ca obiect principal de
activitate inchiriererea de active și dezvoltare imobiliara.
La 31 decembrie 2018, Societatea a emis o scrisoare de garantie către furnizori în
suma de 1.276 mii RON (31 decembrie 2017: 1.276 mii RON).