Sunteți pe pagina 1din 11

Electronică 1

Curs 3. Reprezentarea
matematică a semnalelor și
mărimilor sinusoidale

Reprezentarea fazorială a mărimilor sinusoidale


Reprezentarea complexă a mărimilor sinusoidale
Derivarea și integrarea în complex
Curentul, tensiunea, puterea și energia pentru
rezistor, condensator și bobină (componente
ideale), în regim sinusoidal.
Curentul, tensiunea și puterea pentru un circuit
R-L-C serie: diagramă fazorială și forme de undă

1
Reprezentarea fazorială
O tensiune cu variație sinusoidală în timp poate fi scrisă ca:

, unde ϕ = ωt + ϕ0, iar ϕ0 este faza inițială


Similar se poate reprezenta orice altă mărime sinusoidală (curent, putere etc.)

Acestei mărimi sinusoidale i se poate asocia un fazor rotitor U, a cărui proiecție pe


axa verticală (u) este egală cu proiecția sinusoidei pe axa u(t). Fazorul se va roti cu
viteza unghiulară ω, egală cu pulsația sinusoidei.

Reprezentarea fazorială
Evoluția unui semnal sinusoidal, reprezentată
fazorial (stânga) și grafic (drapta).

2
Reprezentarea fazorială
Când avem două sau mai multe semnale, se pot
întâlni două cazuri:
A. Semnalele au frecvențe diferite

Fazorii se rotesc cu viteze unghiulare diferite.

Reprezentarea fazorială
Cazul A. Semnalele au frecvențe diferite
Exemplificare – fenomenul de „bătăi”

3
Reprezentarea fazorială
B. Semnalele au aceeași frecvență

Reprezentarea fazorială
Cazul B. Semnalele au aceeași frecvență
Exemplu: rețeaua trifazată de 380V, 50Hz

4
Reprezentarea fazorială
Cazul B. Semnalele au aceeași frecvență
 defazajele rămân constante,
 reprezentare simplificată – se reprezintă doar
faza inițială a fiecărui fazor
 fazori staționari

se compun la fel ca vectorii

Reprezentarea complexă
Fiecare fazor are asociat un număr complex
(fazor staționar) sau o funcție complexă (fazor
rotitor). Formula lui Euler:
- fazor staționar (nr. complex):

Fazor rotitor (funcție complexă):

5
Derivarea în complex

Derivarea în domeniul timp este


echivalentă cu înmulțirea imaginii
complexe (sau a fazorului) cu jω.

Integrarea în complex

Integrarea în domeniul timp este echivalentă cu


împărțirea imaginii complexe (sau a fazorului) cu jω.

6
Rezistorul ideal

Rezistorul ideal
4

1
i
0
uR
0 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450

-1 pR

-2

-3

7
Condensatorul ideal

Condensatorul ideal

8
Condensatorul ideal
2,5

1,5

1 i

0,5 uC
0
0 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450
pC
-0,5

-1

-1,5

-2

-2,5

Bobina ideală

9
Bobina ideală

Bobina ideală
2,5

1,5

0,5
i

0 uL
0 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450

-0,5
pL
-1

-1,5

-2

-2,5

10
Circuit R-L-C serie
Fazorii tensiunilor
pe fiecare
componentă,
și al curentului
comun, I

Circuit R-L-C serie


4

1
i

0
0 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450
uRLC

-1 pRLC

-2

-3

11