Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Data: 17.05.2019

Clasa: a IV-a D

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 12, „B. P. Hașdeu” Constanța

Profesor coordonator: Prof. Univ. Dr. Căprioară Daniela

Mentor practică: Coțofană Veronica

Propunător: Călin Cătălina

Aria curriculară: Matematică și Științe ale naturii

Disciplina: Matematică

Unitatea de învățare: Unități de măsură

Subiectul: Unități de măsură pentru timp

Tipul lecției: predare-învățare

Durata: 45 min
COMPETENȚE SPECIFICE:

2.4. Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0 – 1 000 000 sau cu numere fracționare;

4.2. Operarea cu unități de măsură standardizate, folosind transformări.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1 – să precizeze unitățile principale de măsură pentru timp;

O2 – să citească ceasul urmărind acul minutarului și acul orarului;

O3 – să enumere unitățile de timp mai mari decât secunda ( minutul, ora, ziua, săptămâna, luna, anul );

O4 – să efectueze operații matematice folosind principalele unități de măsură pentru timp;

OPM1 – să manevreze instrumentul de măsură pentru timp, fixând ora corectă;

OA1 – manifestarea interesului pentru lecție.

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, , observația;


b) Mijloace și materiale didactice: fișe de lucru, ceas, clepsidră, calendar;
c) Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe.
BIBLIOGRAFIE:

 Ana, D., Ana, M. L., Logel, D., Logel-Stroescu, E., : Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Editura
CARMINIS, Pitești, 2005;
 Purcaru, M., A., P., ( 2008 ). Metodica activităților matematice și a aritmeticii pentru institutori/profesori
din învățământul primar și preșcolar. Brașov : Ed. UNIVERITĂȚII ,,TRANSILVANIA”;
 Roșu, M., ( 2006 ). Didactica matematicii în învățământulprimar;
 *** Programa școlară pentru disciplina MATEMATICĂ (clasele a III-a și a IV-a). București, 2014.
 *** Manualele școlare ( în vigoare ) de matematică pentru clasele I-IV.

DEMERSUL DIDACTIC;

Momentele OB. Elemente de conținut Strategii didactice Modaltăți de


lecției Metode și Mijloace Forme de evaluare
procedee didactice organizare
1.Moment Se asigură condițiile optime Fișele
organizatoric pentru desfășurarea lecției elevilor
(pregătirea celor necesare,
( 1 min ) stabilirea ordinii). Markere

2.Verificarea Verificarea temei scrise: Conversația Caietele de Frontală Aprecieri verbale


temei controlul caietelor și verificarea teme globale și
corectitudinii temei. Explicația individuale
( 3 min )
3.Captarea Dezlegarea ghicitorii: Conversația Ghicitoare Frontală Proba orală
atenției
„N-are mâini și totuși bate, Explicația
( 2 min )
Bate-ntr-una zi și noapte.

Șade oriunde l-ai pune,

De-l privești, timpul ți-l spune.”

(Ceasul)
4.Reactualizarea OA1 ,,Care este unitatea de măsură Conversația Frontală Probă orală
cunoștințelor principală pentru volumul
lichidelor?” Observare
( 7 min ) sistemică
„Care sunt submultiplii Explicația
litrului?”; Aprecieri verbale
Anexa 1
„Dar multiplii?”
Exercițiul Individuală
-Rezolvarea unei fișe de muncă Probă scrisă
independentă (anexa 1).

5.Anunțarea OA1 Astăzi vom vorbi despre Explicația Frontală Observare


titlului lecției și unitățile de măsură pentru timp, sistemică
enunțarea vom citi corect ceasul și vom
obiectivelor. face exerciții și probleme.
Conversația
( 1 min ) -Scrierea titlului lecției la tablă și
în caiete: Unități de măsură
pentru timp.
-Observarea instrumentelor cu Conversația Ceasuri Frontală Proba orală
ajutorul cărora se face măsurarea
6.Dirijarea timpului: ceasul (mecanic, Clepsidra
învățării electronic, de mână, de perete),
clepsidra, calendarul. Calendar
( 16 min )
-Cu ajutorul ceasului model vom Explicația Proba practică
O2
fixa ora, și le voi prezenta
elevilor acele ceasului dar și Demonstrația Aprecieri verbale
OPM1
denumirea acestora (minutar,
secundar, orar).

-Notarea pe tablă, cu ajutorul


elevilor, a schemei lecției.
Există unități de măsură mai
mici decât ora cu ajutorul cărora
măsurăm intervalele de timp mai
O1 mici: minutul și secunda, dar și
alte unități de măsură mai mari.
Le voi enumera, apoi le voi nota
la tablă: Conversația
O3 1 oră = 60 minute (min)
1 minut = 60 de secunde (sec)
1 zi = 24 de ore
1 săptămână = 7 zile Explicația
1 lună = 28 (29); 30; 31 zile
12 luni = 1 an
Care sunt lunile anului?
1 an = 365 sau 366 de zile ( an
bisect – februarie = 29 zile )
1 deceniu = 10 ani
1 secol = 100 ani ( 10 decenii )
1 mileniu = 1000 ani ( 10
secole ).

-Rezolvarea unor exerciții de


transformare: Exercițiul Frontală Proba orală
1) 4 min și 20 sec = ? sec
O4 2 săptămâni și 5 zile = ? zile
7 secole și 4 decenii = ? ani

2) Un biciclist a parcurs un drum


în 2 zile și 2 ore. În câte ore a
parcurs el drumul?
Conversația

-Elevii vor completa pe grupe Explicația Anexa 2 Pe grupe Aprecieri verbale


fișa de lucru – anexa 2.
O2 Se verifică răspunsurile și se Frontală
corectează.
OA1 ( Elevii trebuie să completeze Exercițiul
corect orele indicate de
cadranele ceasurilor; să unească
duratele de timp cu unitățile de
măsură potrivite. )
O4 Elevii vor rezolva individual o Conversația Anexa 3 Individuală Probă scrisă
altă fișa de lucru – anexa 3.
7.Obținerea OA1 Explicația Frontală
performanței. Se verifică răspunsurile și se
corectează. Exercițiul Aprecieri verbale
( 7 min )

8.Asigurarea OA1 Șțiți vreun cântecel despre ceas? Conversația Anexa 4 – Frontală Proba orală
feedbackului cântecul
( Anexa 4 ) Explicația ,,ceasul” Aprecieri verbale
( 5 min )
,,Despe ce ați învățat azi la ora
de matematica?”

„Care sunt instrumenetele de


măsurare a timpului?”

,,Dar principalele unități de


măsură pentru măsurarea
timpului?’’

9.Aprecieri finale OA1 Voi face aprecieri asupra Conversația Frontală Aprecieri verbale
modului de participare la lecție
( 2 min ) și a comportamentului elevilor.
10.Tema pentru Se va comunica elevilor tema Explicația Frontală
acasă pentru următoarea oră.

( 1 min ) Temă: pagina 66, exercițiile 5,7


din manual.