Sunteți pe pagina 1din 2

2.5.

Diagnosticul managementului şi resurselor umane

Diagnosticul resurselor umane vizează stabilirea caracteristicilor resurselor umane


disponibile din punct de vedere al evoluţiei, structurii, comportamentului, eficienţei şi
adecvarea potenţialului uman, cantitativ şi calitativ la obiectivele firmei. Se urmăreşte
anticiparea unor decizii şi costuri antrenate de evoluţia previzibilă a potenţialului uman sub
aspectul angajării, conducerii, pregătirii profesionale şi salarizării.
În condiţiile unei concurenţe active şi a unui acces tot mai larg al societăţilor la
echipamente şi tehnologii, potenţialul uman este considerat un factor tot mai important de
succes prin capacitatea sa de inovaţie, de dezvoltare.
Tabelul 2.5.1. Indicatori de bază în diagnosticul resursleor umane
Abaterea Abaterea
Indicatori 2017 2018
absolută relativă, %
Cifra de afaceri (CA) 109712 101469 -8243 -7,51
Număr de salariați (N) 46 53 7 15,22
Cheltuieli cu salarii și
10277 11936 1659 16,14
indemnizații, mii lei
Profitul brut 62114 27274 -34840 -56,09
Sursa: realizat de autor pe baza datelor rapoartelor anuale pentru perioada 2017-2018, publicate de
Impact S.A. (anexa 1,2)

2.5.1. Diagnosticul evoluției personalului:


Abaterea absolută:
ΔN=N1-N0
ΔN=7 salatiați
Abaterea relativă:
N1
IN = × 100=53/ 46 × 100= 115,22% (Numărul salariaţilor a crescut cu 7 persoane,
N0
adică 15,22%).
Abaterea admisibilă:
Δ aN=N1-Na
Na = N0 x I CA =46x 0,925=43 salariați
Δ aN=53-43= 10 salariați (N1 >Na).
Interpretare: Firma a mărit numărul de salariați (cu 15,22 %), în condiții de ineficiență,
deoare CA s-a diminuat cu 7,51% față de perioada precedentă.

2.5.2. Diagnosticul structurii personalului:


a) Pe sexe: În anul 2018, din total personal (53 salariaţi), 67,93% au fost bărbaţi
(34salariaţi) şi 32,07% femei (19 salariaţi).
b) Numărul mediu aferent exercițiului financiar al anului 2018 este de 53 de persoane,
din care 3 persoane de conducere (5,66%) şi 50 persoane de execuție (94,34%).

Tabelul 2.5.2. Structura personaului S.C. Impact S.A. pentru perioada 2017-2018
2017 2018
Structura personalului
Numar % Numar %
Număr mediu aferent exercițiului 46 100 53 100
1. Personal de conducere 2 4,35 3 5,66
2. Personal de execuție 44 95,65 50 94,34
Sursa: realizat de autor pe baza datelor rapoartelor anuale pentru perioada 2017-2018, publicate de Impact
S.A. (anexa 1,2).

Nota: 5 angajați aflati în concediu de maternitate (1 persoana din departamentul de


Vânzări si Marketing, 2 persoane din departamentul Financiar-Contabilitate si 2 persoane
din departamentul Dezvoltare).

Președinte; 1 Director general; 1 Dep. juridic; 2


Dep. Dezvoltare; 11
Dep. financiar-contabil; 9

Dep.
Managementu Dep. IT; 1
l calității și
administrativ;
5
Dep. resurse umane; 2

Dep. vânzări &marketing; 21

Figura 2.5. Structura salariaților la 31 decembrie 2018


Sursa: preluat de autor din Raportul anual pentru 2018, publicate de Impact S.A. (anexa 2).
2.5.3. Diagnosticul comportamentului personalului
Din observaţiile evaluatorilor şi din declaraţiile conducerii societăţii, rezultă că personalul angajat al societăţii manifestă în
general un comportament responsabil şi adecvat. Nu am putut stabili un raport exact dintre timpul efectiv lucrat şi cel maxim
disponibil, dar izolat, din informaţiile primite, există angajaţi cu abateri minore de la disciplina muncii. Nu există aspecte legate de
absenteism şi nici de o eventuală stare conflictuală între salariaţi.