Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 09.04.2019
CLASA: a III-a D
Profesor înv. primar: Zamfir Eugenia
Școala Gimnazială Nr. 12 „B.P. Hașdeu”
Propunători: Hagi-Mihale Mariana
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii.
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA TEMATICĂ: „Elemente de geometrie”
SUBIECTUL: Segmentul de dreapta. Semidreapta.
FORMA DE REALIZARE: frontal, individual, pe grupe
TIPUL LECȚIEI: mixtă

OBIECTIVE OPERAȚIONALE (domeniul cognitiv):

Pe parcursul orei, elevii vor fi capabili:

O1- să definească noțiunile de geometrie învățate în aceasta lecție;


O2- să construiască segmentul de dreaptă si semidreapta.
O3- să recunoască segmentul de dreaptă și semidreapta;
O4- să deosebeasca dreapta de semidreaptă și de segmentul de dreaptă.
STRATEGII DIDACTICE (deductive):

A. METODE: B. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMANT


M1 - conversația; m1 - băț (pentru demonstrație)
M2 - explicația; m2 - fișă de muncă independentă;
M3 - exercițiul; m3 - fișă/exercițiu lucru pe grupe;
M4 - observarea; m4 - ață (pentru demonstrație);
M5 - lucrul pe grupe. m5 - imagine sugestivă.

BIBLIOGRAFIE:

1. Oficiale :

 Programa școlară aprobată prin ordinul ministrului Nr. 5003/2.12.2014


 Mirela Mihăiescu, Ștefan Pacearcă, Dulman Anița, Crenguța Alexe, Otilia
Brebenel, „Matematică”, Editura Intuitext, 2016

2. Pedagogice:

 Cucoș, Constantin, Pedagogie. Ediția a III-a, Ed. Polirom, Iași, 2014

3.Metodico-didactice:

 www.didactic.ro

TEMPORALE: 45’
UMANE: 36 elevi
SPAȚIALE: sala de clasă
NR. MOMENTELE TIMP ELEMENTE DE OB STRATEGII FORME DE EVALUARE
CRT ORGANIZA
LECTIEI CONTINUT DIDACTICE RE
M m
1 MOMENT 1' -se stabileste un climat
ORGANIZATORIC de ordine și disciplină,
optim, pentru buna
desfășurare a lecției;
- pregătirea materialelor
necesare desfășurării orei
de matematică
(caiete,manual,
instrumente de scris).
2 CAPTAREA 3' - voi începe prin 3 M1 Frontal Observarea
ATENȚIEI intrebari logice,oral: sistematică
(pentru amuzament și
relaxare)
1. Doi pe drum s-au
întalnit si trei cuie au
găsit. Patru se vor
întalni- cate cuie vor
gasi?( tot trei cuie);
2. Un cioban are 12 oi.
În afară de 8 oi, toate îi
mor. Cate oi mai are
ciobanul? (8 oi);
3. Cate capete are un
băț? Dar trei bețe? ( tot 2
capete).

3 REACTUALIZREA 10' - voi intreba despre ce au M1 m1 Frontal Interevaluare


CUNOSTINTELOR vorbit ora trecută la M3
ÎNVĂȚATE matematică (elemente de M4
ANTERIOR geometrie):
1.“Cum notăm
punctul?”(litera mare) si
“Putem sa il măsurăm?”
(nu);
2. “Ce a generat varful
creionului in aer?” (o
dreaptă);
3. “Cum pot fi
liniile?”(curbe,frante);
4. Cu ajutorul unui băț
voi demonstra cum dintr-
o linie,am obținut o linie
frantă;
5. Dați exemple de linii
curbe si linii frante din
mediul înconjurator!
(șoseaua, raul, muntele,
stelele,etc.)
- cat vor da elevii
exemple,voi verifica
tema cantitativ si
calitativ, dacă sunt
probleme la tema,le vom
rezolva la tabla.
4 ANUNȚAREA TEMEI 1' - “Astazi,la ora de M1 m5 Frontal Observarea
ȘI OBIECTIVELOR matematica,vom invăța M2 sistematică
despre segmentul de
dreaptă si semidreaptă”;
- vom scrie titlul pe
tablă: “Segmentul de
dreaptă. Semidreapta”;
- voi proiecta o imagine
cu un segment de dreaptă
și o semidreaptă
(ANEXA1).
5 DIRIJAREA 20' - vom începe printr-o M1 m5 Frontal Observarea
ÎNVĂȚĂRII discuție despre exercițiul M2 Individual sistematică
“Descopera” din M3
manual,pagina 9. M4
- elevii vor desena pe
caiete o semidreaptă și
un segment de dreaptă si
vor scrie sub desene ce
sunt fiecare;
- voi dicta definițiile
“Reține!”;
- vom rezolva împreună,
la tablă, exercițiile din
manual de la 1-5, pagina
9 (eu le voi citi
enunțurile).

6 OBȚINEREA 7' - elevii vor lucra in M1 m3 Aprecieri


PERFORMANȚEI grupă, fiecare rand M3 m4 Pe grupe verbale
reprezentand o grupa, M4
avem 5 grupe; M5
- cu ajutorul unei ațe,
vom face segmente,
adica elevii vor tine ața
in dreptul său, iar
segmentul va fi de la un
elev la celălalt, elevii
reprezentand capetele
segmentului; vor
recunoaste capetele
segmentului de pe randul
din stanga lor, eu voi
numi elevul care trebuie
sa răspundă;
- vor primi o fișă pe
grupă (ANEXA 2), iar
elevii trebuie sa realizeze
un desen în care sa
folosească segmente de
dreaptă și semidreaptă.
Desenul este realizat de
“lider”.
- vom afișa cele 5 desene
pe panoul clasei.

7 ASIGURAREA 2' - fiecare elev, individual, M4 m2 Individual Observarea


RETENȚIEI ȘI va continua desenul de la sistematică
TRANSFERULUI rubrica “JOC” din
manual, pagina 9;
- voi trece printre banci
pentru a mă asigura ca
fiecare elev a inteles ce
are de făcut.
8 ÎNCHEIEREA 1' - aprecieri generale; Frontal Aprecieri
ACTIVITĂȚII - voi anunța tema, care verbale
va consta in “Portofoliu” Recompensă
din manual, pagina 9;
- recompensă.
ANEXA 1
ANEXA 2

NUME:....................................................................................................................................................

GRUPA:.................................

FIȘĂ DE LUCRU
EX.6, PAGINA 9 (Manual)