Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare practica nr.

1 Elaborarea politicii de contabilitate a înterprinderii

1.a. Managementul S.A. TERMOACTIV-interes de a mări aria de activare/ prestare a serviciilor cu scop
pe viitor de a-și mări profitul.

b. Acționarii – sunt interesați pentru primirea dividendelor la timp și de mărirea lor, cu cit suma
profitului este mai mare cu atit mai mari sunt si sumele dividentelor.

c. Creditorii- sunt interesati deoarece ei trebuie sa fie siguri ca interprinderea isi va onora obligatiunile
de credit si poate ca o potentiala majorare a profitului net sa duca la extinderea activitatii
interprinderii .

d. Actionarii potentiali- daca profitul net al interprinderii este permanent in crestere si actionarii
primesc dividente garantat , atunci si a actionarilor interes este pentru a se decide daca este rentabil de
a deveni actionar al interprinderii sau nu.

e. Serviciul Fiscal de Stat- daca profitul net s-a majorat , respectiv s-a inregistrat si o majorare a profitului
brut, care este in Serviciul Fiscal de Stat deoarece si suma impozitului pe venit va spori.

f. Sindicatul lucratorilor din domeniul energetic cu interes de a li se crea conditii cit mai optimale si
prielnice de lucru, a li se acorda premii , concedii si a li se respecta toate drepturile de lucrator.

g. Un consilier economic al presedintelui- interes de a mari aria de activare ,majorarea profitului net
arata deciziile sunt luate corect si ca entitatea functioneaza in profit.

2. In cazul S.R.L. cu un profit total al vinzarilor in suma de 1 000 000 as opta pentru organizarea
contabilitatii bazata pe sistemul contabil in partida simpla, deoarece una din caracteristicile acestui
sistem este faptul ca volumul total al vinzarilor nu trebuie sa depaseasca suma de 1000 000 lei. In cadrul
acestui sistem intocmirea rapoartelor financiare nu este obligatorie.

3. In cazul S.A. care detine monopol pe piata in procesul de organizare a contabilitatii trebuie sa folosim
sistemul contabil complet deoarece una din caracteristicile acestui sistem este faptul ca interprinderea
tine o pozitie ferma pe piata, ce practic ii ofera posibilitati de a domina.