Sunteți pe pagina 1din 3

RECAPITULARE

1. a) Citeşte cu atenţie textul:


De cum veni vara, trântorii se luară la ceartă cu albinele, cine să mănânce mierea. Albinele chemară
o viespe, să fie judecător. Viespea spuse:
- Nu pot hotărî nimic din capul locului, fiindcă nu ştiu care din voi a făcut mierea. Împărţiţi-vă în doi
stupii rămaşi neocupaţi, într-unul să stea albinele, în celălalt, trântorii. Peste o săptamână am să-mi pot da
seama care din voi a făcut miere mai multă şi mai bună.
Trântorii săriră îndată cu gura:
- Nu ne învoim! Să ne faci judecata pe loc!
Viespea răspunse :
- Acum, chiar că o pot face pe loc. Voi, trântorii, nu vă învoiţi, fiindcă nu ştiţi să faceţi mierea, ci vă
îndopaţi din munca altora. Puneţi-i pe fugă, albinelor!
Şi albinele le veniră de hac trântorilor.
(Lev Tolstoi – “Albinele şi trântorii”)
b) Completează:
Titlul textului: .........................................................................................................................
Autorul: ..................................................................................................................................
Personajele principale: ...........................................................................................................
c) De ce s-au certat albinele cu trântorii?
..............................................................................................................................................................................
Cum le-a spus viespea să împartă stupii?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
d) Desparte în silabe cuvintele subliniate în text:
..............................................................................................................................................................................

2. Transcrie alineatul din care ai descoperit că viespea a judecat corect:


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. Găsiţi cuvinte cu înţeles asemănător:
Spuse- a face-
4. Găsiţi cuvinte cu înţeles opus:
nimic- a sta- a da- multă-

5.Completați cu m sau n:
co__bină, co___portament, co___cediu, a___balaj, du___bravă, co___trol, î___preună, sâ___bătă,
î___bujorați, pli___bare.
6.Completează cuvintele date cu „â” sau „î”:
_ngheţată; re_ncepe; cobor_; hotăr_re; c_ine; ne_ncetat; p_ine; _ntoarcere;
7.Formulează o întrebare pentru a obţine răspunsul de mai jos :
..............................................................................................................................................................................
Albinele chemară o viespe, să fie judecător.

8.Scrie ortograma corectă în enunţurile date:


Alina (sa/s-a) ______ oprit lângă fântână. (Ea/ia)____ are în mînă un buchet.
(Dintr-o/într-o)__________dată a zărit un căţel. Ei (s-au/sau) _______împrietenit. Alina (i-a/ia)
______ dat un os căţelului şi (la/l-a) ______ dus la casa(sa/s-a) ______.

9.Taie cuvintele scrise greşit :


a) Rocsana/ Roxana are un rucsac/ ruxac nou.
b) Aici este o micsandră/ mixandră înbobocită/ îmbobocită.
c) Am avut la egzamen/ examen o poezie a lui Alexandri/ Alecsandri.
d) Alex/ Alecs a coborât dintr-o/ într-o maşină.
e) Într-un/ dintr-un magazin vechi am găsit acest xerocs/ xerox.
f) Corina s-a urcat într-un/ într-o tacsi/taxi.

10.Rescrie corect enunţul următor pe liniile de mai jos:


Ântr-un tîrziu ăşi dădu seama că e singură în toată âncăperea.
..............................................................................................................................................................................

11.Completează cu semnele de punctuaţie potrivite și dă- i un titlu adecvat:


.................................................

A sunat clopoţelul Ne gândim să ne jucăm fotbal

Cine se aude

Sunt câteva fete

Fiţi atenţi băieţi să nu le lovim cu mingea

Ce meci frumos

12.Alcătuieşte propoziţii cu sensurile diferite ale cuvântului nouă:


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
13.Alcătuieşte propoziţii cu următoarele cuvinte : ia; l-a; nea; sau; s-a; să-i :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
14. Ordonează enunţurile următoare astfel încât să obţii un text. Transcrie textul.
[ ] În fiecare dimineaţă ele trebuiau să meargă să găsească de mâncare pentru Leu.
[ ] În această dimineaţă era rândul Broscuţei.
[ ] Leul era mare şi fioros şi toate celelalte animale se temeau de el.
[ ] A fost odată un Leu care domnea peste o pădure mare.
[ ] Apoi trebuiau să o ducă la grota lui la timp pentru micul dejun.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

15.Redactează un bilet adresat mamei.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................