Sunteți pe pagina 1din 3

Această perioadă se numește etapa “preconstituțională”.

Odată cu înfrâ ngerea PCRM in scrutinul


electoral din 25 februarie 1990 în Sovietul Suprem al RSSM la conducerea republicii au venit forțele
politice decise să facă schimbă ri radicale în sistemul social-politic. În rezultatul scrutinului au fost
aleși 380 de deputați.

Din care au fost aleși din noi formațiuni politici,cum ar fi: “Mișcarea pentru egalitatea de
drepturi, PCRM, Frontul Popular din Moldova”. Președintele RSSM a fost ales Mircea Snegur.

In aceeași ședință , 27aprilie 1990, a fost declarat tricolorul ca drapel de stat al RSSM. Iar la 5 iulie
1990 a fost locuita RSS Moldoveneasca in RSS Moldova. Pe 11mai a fost confirmata componenta
celor 17 comisii permanente ale Sovietului Suprem. De problema AP era responsabila Comisia
pentru auto-administrare formata din 21 deputați.

La 31 mai 1990 a fost adoptata lege cu privire la guvernul Republicii,in baza acestei legi, guvernul
este declarat ca organ supreme al AP si subordonat al Sovietului Suprem.

La baza activită ții au fost puse principii: “democrației, legalită ții,utilită ții sociale”. La procesul de
tranziție s-a marcat punerea in practica a declarației de suveranitate pe 29 iunie 1990 prin care se
constata ca RSS Moldova este un stat unitar si indivizibil, frontierele pot fi schimbate,numai în
baza acordurilor reciproce din RRS Moldova și alte state suverane, în corespundere cu voința
poporului,adevă rului istoric,luâ nd în considerație normele dreptului internațional recunoscut.

Decret cu privire la puterea de stat este de 27iulie 1990 este importanta in evoluția
democrației, prin care se constata expres, ca puterea de stat garantează tuturor partidelor politice,
organizațiilor politice, mișcă ri sociale politice, cetă țenii care activează în conformitate cu
Constituție drepturi egale.

S-a declarat ca puterea aparține poporului,care exercita în mod direct sau prin organizare sale
reprezentative. Conform acestui document a fost interzisa implicarea organizațiilor de partid in
activitatea organelor de stat, instituțiilor întreprinderilor. De asemenea s-a interzis cumularea
funcțiilor de conducere în cadrul organelor de stat cu alt post.

Această perioadă se numește etapa “preconstituțională”. Odată cu înfrâ ngerea PCRM in scrutinul
electoral din 25 februarie 1990 în Sovietul Suprem al RSSM la conducerea republicii au venit forțele
politice decise să facă schimbă ri radicale în sistemul social-politic. În rezultatul scrutinului au fost
aleși 380 de deputați.

Din care au fost aleși din noi formațiuni politici,cum ar fi: “Mișcarea pentru egalitatea de
drepturi, PCRM, Frontul Popular din Moldova”. Președintele RSSM a fost ales Mircea Snegur.

In aceeași ședință , 27aprilie 1990, a fost declarat tricolorul ca drapel de stat al RSSM. Iar la 5 iulie
1990 a fost locuita RSS Moldoveneasca in RSS Moldova. Pe 11mai a fost confirmata componenta
celor 17 comisii permanente ale Sovietului Suprem. De problema AP era responsabila Comisia
pentru auto-administrare formata din 21 deputați.

La 31 mai 1990 a fost adoptata lege cu privire la guvernul Republicii,in baza acestei legi, guvernul
este declarat ca organ supreme al AP si subordonat al Sovietului Suprem.

La baza activită ții au fost puse principii: “democrației, legalită ții,utilită ții sociale”. La procesul de
tranziție s-a marcat punerea in practica a declarației de suveranitate pe 29 iunie 1990 prin care se
constata ca RSS Moldova este un stat unitar si indivizibil, frontierele pot fi schimbate,numai în

Administrația Publică Centrală (Suport de Curs Silistrari Alfred) 1


baza acordurilor reciproce din RRS Moldova și alte state suverane, în corespundere cu voința
poporului,adevă rului istoric,luâ nd în considerație normele dreptului internațional recunoscut.

Decret cu privire la puterea de stat este de 27iulie 1990 este importanta in evoluția
democrației, prin care se constata expres, ca puterea de stat garantează tuturor partidelor politice,
organizațiilor politice, mișcă ri sociale politice, cetă țenii care activează în conformitate cu
Constituție drepturi egale.

S-a declarat ca puterea aparține poporului,care exercita în mod direct sau prin organizare sale
reprezentative. Conform acestui document a fost interzisa implicarea organizațiilor de partid in
activitatea organelor de stat, instituțiilor întreprinderilor. De asemenea s-a interzis cumularea
funcțiilor de conducere în cadrul organelor de stat cu alt post.

Această perioadă se numește etapa “preconstituțională”. Odată cu înfrâ ngerea PCRM in scrutinul
electoral din 25 februarie 1990 în Sovietul Suprem al RSSM la conducerea republicii au venit forțele
politice decise să facă schimbă ri radicale în sistemul social-politic. În rezultatul scrutinului au fost
aleși 380 de deputați.

Din care au fost aleși din noi formațiuni politici,cum ar fi: “Mișcarea pentru egalitatea de
drepturi, PCRM, Frontul Popular din Moldova”. Președintele RSSM a fost ales Mircea Snegur.

In aceeași ședință , 27aprilie 1990, a fost declarat tricolorul ca drapel de stat al RSSM. Iar la 5 iulie
1990 a fost locuita RSS Moldoveneasca in RSS Moldova. Pe 11mai a fost confirmata componenta
celor 17 comisii permanente ale Sovietului Suprem. De problema AP era responsabila Comisia
pentru auto-administrare formata din 21 deputați.

La 31 mai 1990 a fost adoptata lege cu privire la guvernul Republicii,in baza acestei legi, guvernul
este declarat ca organ supreme al AP si subordonat al Sovietului Suprem.

La baza activită ții au fost puse principii: “democrației, legalită ții,utilită ții sociale”. La procesul de
tranziție s-a marcat punerea in practica a declarației de suveranitate pe 29 iunie 1990 prin care se
constata ca RSS Moldova este un stat unitar si indivizibil, frontierele pot fi schimbate,numai în
baza acordurilor reciproce din RRS Moldova și alte state suverane, în corespundere cu voința
poporului,adevă rului istoric,luâ nd în considerație normele dreptului internațional recunoscut.

Decret cu privire la puterea de stat este de 27iulie 1990 este importanta in evoluția
democrației, prin care se constata expres, ca puterea de stat garantează tuturor partidelor politice,
organizațiilor politice, mișcă ri sociale politice, cetă țenii care activează în conformitate cu
Constituție drepturi egale.

S-a declarat ca puterea aparține poporului,care exercita în mod direct sau prin organizare sale
reprezentative. Conform acestui document a fost interzisa implicarea organizațiilor de partid in
activitatea organelor de stat, instituțiilor întreprinderilor. De asemenea s-a interzis cumularea
funcțiilor de conducere în cadrul organelor de stat cu alt post.

Această perioadă se numește etapa “preconstituțională”. Odată cu înfrâ ngerea PCRM in scrutinul
electoral din 25 februarie 1990 în Sovietul Suprem al RSSM la conducerea republicii au venit forțele
politice decise să facă schimbă ri radicale în sistemul social-politic. În rezultatul scrutinului au fost
aleși 380 de deputați.

Din care au fost aleși din noi formațiuni politici,cum ar fi: “Mișcarea pentru egalitatea de
drepturi, PCRM, Frontul Popular din Moldova”. Președintele RSSM a fost ales Mircea Snegur.
Administrația Publică Centrală (Suport de Curs Silistrari Alfred) 2
In aceeași ședință , 27aprilie 1990, a fost declarat tricolorul ca drapel de stat al RSSM. Iar la 5 iulie
1990 a fost locuita RSS Moldoveneasca in RSS Moldova. Pe 11mai a fost confirmata componenta
celor 17 comisii permanente ale Sovietului Suprem. De problema AP era responsabila Comisia
pentru auto-administrare formata din 21 deputați.

La 31 mai 1990 a fost adoptata lege cu privire la guvernul Republicii,in baza acestei legi, guvernul
este declarat ca organ supreme al AP si subordonat al Sovietului Suprem.

La baza activită ții au fost puse principii: “democrației, legalită ții,utilită ții sociale”. La procesul de
tranziție s-a marcat punerea in practica a declarației de suveranitate pe 29 iunie 1990 prin care se
constata ca RSS Moldova este un stat unitar si indivizibil, frontierele pot fi schimbate,numai în
baza acordurilor reciproce din RRS Moldova și alte state suverane, în corespundere cu voința
poporului,adevă rului istoric,luâ nd în considerație normele dreptului internațional recunoscut.

Decret cu privire la puterea de stat este de 27iulie 1990 este importanta in evoluția
democrației, prin care se constata expres, ca puterea de stat garantează tuturor partidelor politice,
organizațiilor politice, mișcă ri sociale politice, cetă țenii care activează în conformitate cu
Constituție drepturi egale.

S-a declarat ca puterea aparține poporului,care exercita în mod direct sau prin organizare sale
reprezentative. Conform acestui document a fost interzisa implicarea organizațiilor de partid in
activitatea organelor de stat, instituțiilor întreprinderilor. De asemenea s-a interzis cumularea
funcțiilor de conducere în cadrul organelor de stat cu alt post.

Administrația Publică Centrală (Suport de Curs Silistrari Alfred) 3