Sunteți pe pagina 1din 16

r

2 cci, li ,_,
Tt' "'' 70' -1
a> . '1-;
1 E 7"
R .a' 1 Icid 2 ascn :>ci,
cu ..2 a>zi ..00 sdl
o 1.,
ug -=
ci, •r., .._,
,.... ,... 5
..,,
a> -. •a• a> a> as :-. ' .r.; i- o:
"121 cl) a) 31 a
... cu. ..1
cn >.
11, cdi a
O 1::' f..., a> 1 . ,2 ,.. e
''' /
O c.> O O O' .-1:1 crs cn ....
al
-4-) • --.'V ch rn a> E 7.>
•0 0 o "e4> a> "-‘ e
4311...
Q
. a) e1 >1
(1.) (...) 1,.. o crs 0 - ,.., , 12sO
,..., 12 1
su 0 w - T 1..
-V ... 1̀) ..c -r>as tul, .o- I ..,
1~ . . . 8 O , , .., Oí) ... C 6) 6> li
O 17-1. U I ra. Cn w 2, O ''S, .•
a. .5> ,...., t a> _in cl-. Cr o
8 ° ti-as ct u) -0 •15. ^c,a.cn, 51 o ¿ a>

Traducción de Cecilia Inés Restrepo de M.


-
o ,o u> 1 -~ _o
al a> .. su ct$ as :2 <-) E
a; 8
-- E .:A
- '''' .° -o Ill c
cA..o-• a, r' Ú
,.., ° Q ,o e E
•-
Eu E e) '''.) -I:, ecs "E ,E19 -Id .11 U as "
c 1
- •-̀
>:
E as s- •- ,... •,-,
cT'
en 1 .5 a> 1 , .-.
. ., ..
.45
,... 7d 1 NI) al od -1 8 E CD-tual .
4 e O
«S ° 72.
'N 'ES cci -- -.1 "in
o' el 1-0 ›.'
so 0 ,c0 crS o>" 1ed h
,'" o alcn o
ll. •°
., r., bn
..
--11 a> 3
O rn -e o -o "1c. 0
..1 a> ami ;; : .1 1 !
1 ; 1. S
1> iaz ,2
0,1
11- o a> co ai
crp- ad 0 -4.
s.1.,
. cs.> -1-) co
(1)
LC) -4 8 "1 y -,o ,-, csS ct .a> _e .e e -- 2
o„,.,
_ •- ,.. .
1 71 . .. 5'-' , -, ,j st, o

O as -CI •ri)-
Z cp u t/2 ,
Cr c", cn a• cn e 'a>
Introducc ión

a> P-1
1-' l'/ bn 11>
:2 Z° >
-o o , 0 - • -''t,_ _ • as
oL, .1 ..
>, 7. : i ca
1.1 . ,°
5 1-; , bnl
O ad .-.. ad 7,4 a>
--, 0 1-) $-. -0 ^d 1 .1. a> .--. l' 1... en
"
O o o 0 .•-•
a) 0
.71 z s. .5 c-) z cna, 5-. o o ,,.,
E o cd - _o o al 0 -
.5 o ocirn 14 o E u u u -o
,0 '5:, ‘1.1 .1 Z! -á -1,
,-, ti) cd :.:_-, o L. •-,:l 0...
rl, o --, o c..) a>
O -o Pi Z1 fa• c> >

#4,

u> „-1 en >, -".•' ,...., ,....s 1 ,.,, .1 --,


,,
._,. c.
O cd ca
o
o
• -.. o
° o ...., ..., C..) en . c.,e P•TZ •1
-cia) O 1-.. o
• • • • - • • ` - • -• « + e
0, en e • -• 1' c.. ...1
•-. 1... 1.. e .,., - o -2 c ... .-> Co,a>
e a) II
•-.. 9') •sa C en e 1. 1.7
C tv
"'Z'
0., ..0 .....,
O)
•-.. cu -e 0.) "e
•,,- ."1"./ CL)
z ----,
..' -0 0 • »O"
1•
o.) -g z •-.4
...., .7t
e eg CC-
•-.) ....' Z1 <:'C1D c) en Lo_., 01 C/1
1.»1
EE
z -..., O e 1-.. "''' .I.r "Ci » .
2

cl) 0. ?", .. e o 1 "O cc) O .


• ..., ......, •-... _ P-, a) af >, c., 's..
C o.) z VI 0) o .., s. a> •d cp
1 c) 4, k. •,...>
.* 1...12 e •--. _e te
... ...., en ,-.1 10 O• c-) In
1 c o o
s. _ en
o o I.T•J 00 es cn O ..
e ei C o 0. O e e "t"' ,-) e ?"1 "le st. o') . .. •'-' r.
o e e e•O z s.) --,
...., -C e ni ,e1 1-, ,J. O. zo
"121•... o C ' •-c..) ---, e o .- e... •-•
e ...1 ,c,c .,-, ----' O
c 31 '-' c c cn
-3.
... e
e ,.. o 0) C.)
• -.. `o e O ._ _e,,,"e3 •oz.; ro -., en a) a.) .--1
1.O11 O. 1..t
e • ... "e3 u 0. o - 9' ... ' '"'
- ni., ••-, m" (‘'s-
e
c.., e O: z y o.) bi:1
u- tc t
O e e-) ›, z.• t . 7s t...., o -d 1
z L. o ,.... '': -o • •-• • -. c o a> a, a> C7'
O o o L... _s_
--,
' •-,., L.„ C --., 2.1 ol a> 1...o o o
... ...
C C ••••¿ o ''''' •-t--"' e crf <„.....
o -0 --. ';) .'
e 2.) 1.1 Z., a1 af Lo
-e e O.
NN,, 1 ,ri , u z2 ct1 :a
•-.i "•0 >,
o T.; o 0 C 'II, ---' • 1.›) • O oa L. 1 -1
-11
C a> •:' ° C)
,.: L ---' e
o -
a) o Ti e e--,
z
e• ''') 1 a> ....1-cn ^c
1.. o
- o .-,, o co •,_•-• a) .-• L-...,,,-..., c -e o no s.) ad
O
o e • -. ... - o
•e „ ,.., ..- s.> al .-. • ..-1
" 7; -5 sd
- a)
.. a c 1.1
z o > , O Zs. o -o ..., --
c.1,---,
O 5, 41) 5,, c.) C.)
z
Oz s.. ,2,
O '-':$ Z• ''

,...... •
Pr..1 -.1
a>
,..,
.,;_>• -o cn ' cr; -5
C s..o .<, --,
.- 12 . --' (1) e O • 1 en CL) I...
C.1 1 cn e e ""e c,) ^9> -1:9 1 o s.... 0 .rj
•-. •1.-
- ' r.• •-• e -.1
' -.¿I
...'z0) e e ''', L) '-'; > "c, l's •1 '''s
z., .9., ,en e cn n> It:s o ..,
e o 1 r) e e - 'El : , 1 " • e/ ) . . . 2' 0. ) 1 >5 0 ej
crs o ..., C).)
o C E> • --> •-o
z Cr z••• ---,
,I, L.. •a, o s.. c3 e
o OO u ..so so co L 9
so z e 1:5 o
e e -e u o ,
u C E-, •-c.. , u> .r. 7.,r., 1 ,.., o
C o • -.. scr1 cd ..•y > a. cd
'et `-'
-
r-t•": c,. z 0. z
. C O 0 z 7.; 1•1 1:1 >
C o C ---' O 1.- .4 C a; t ,,.., ,C), Z so
e ,..) e ,:s o
.- - -6 •7/.. •. 7:7 ....e-, •
a) 9) o Oo 1.) "e - -1:5
O "'e O ea O
1. 1 -C O ?"', C t... ••75 ›, 1:4 -3 e a)
z- ...0 e • •-•' .--J 'ID C -e C O
C O z o e ..., e ->d ::" '-e .., s.. Z ' ,, . o o) e a> =
(4) e O o en o co I. .. • i•-•
en
,,,,, .r..) 1... en o et Cid O
,111Cr 1 O) -0 -C 1 C 1 C S 2 t4 .,.. > ...-, c.)0os. s.
»Lo e e-....1
' e . •-•
-e U) < z- a) z ---, u .2 5 E- c cn > „., el
1989
e O •a>
u) y o en • a> cl> ---' O 7,4: O cd ^ d u)
A .5 44c1, . e 0 1
ea> O
en .4' P
1. •-• >-, u> 7,- P O -•-, •-so cd P •-ci P ea c.2 > ,r) •-• 'ti 4c- O O Cr' o
.5 a>

Marzo de
a> .4.-, a> 0 •- 0 o c-> -' as Cr u) ..1-1 0 41) a) 0
In -d 1 s-, -7,1 -• 4 cs a) a) nd e.> ad a>
u) •.
3
> 41 a.) E 1 o •- al O ,s-0' 41 Id •-d u)
o u
,_.
'4-1•- cts ''' • <-. C 4)
cl e> e'z' °'
--,
- 8 1
ci, ct 0 a> -e ,,,, 0 el) a> ...., 0 0 t•-• as 0 MI
0) á.> y • ,-. so .4, 44, ,40 oss
•a >, E 1 a> 1.... 1.-, -0 o ,-.• 4., ,,, 14 cd 1:7‘ a> '.

11 a< " 1
._, O O ,,,) eso 4-, - p., ,--. 2 , „„ -t -c, t> c.> •- - o a>-
•-• ,n 7) ,..., ,... ,, o ..., y •-• o -- 01 4 0
> o ,.. -d d. 1-• u) 44 SI I
00I en 01 P. 0) ci> E z,?, 1.; ›-> , ,.. ,.. ra., ct /.. 4 . ,...
o
cd
000`" al
1> - y 0 z uy
e •-• .0 40 ,-. cn 0'Icci
,,, ,...es 4,..(1) 7,1 g g 2, ' 5 4 6 1,..;• 4 0 1y''''' ca ...., g -1 11 1 -6) 1 93
1 • y, ,,, .....1 b'
o e-e, ,--. os e ...,
0
a> O . ) o - 92 P . :94", • <,. > „,.„ a) 1.)
4-, e •• cd O s).>--,accaa> 01
..., a> b.0
A--•
s.. o - a> o 5
cr) 0 4")
-9, 1 cd sl ) y -4-> nd ó
as so
. .,. o cm 1 < I , 5 .
l
'-' ,..,
1-> ---• ,0 c, o o-4->ci.) ,...
- . . .'r z g : 1 c c10.
, , ,1) › , P ts 'c..>
¿ 1.,
0
d ,1 „
,, o
-ri u c> 1 3 o. cl) 0 al -V y -,
_,
y
-4.-)
._
CC ,-o _
as -O - Q.> .,_, al -. (1) 0 bij ., s... .
a> c.> 4-1 y ese, 0..), 2 6 1 17, c.1
+•> ° s••• -c$ a> a> cd cu E
cd ca -,-> • -• e
O,.) ,,, '1 ,-
,--. en O • a en
a>
-d • ,..., E 0 a> u)
-0 a) -,,-,
ci.> °a.Os..,
.-P
0.> ,.., .a>-
4
e- •-° y (3) •,,-,
,-- cf)
v)
__,
ea •-•
g
<3.> ri) o •-,
0 co ,., al• ,__,a>
r-_-) 4 0, u) • -. 5, , , ,,, 5 0
0 LO a> .1 0 0) -cl d cn ton ..e.) ..,5 o -0 1 -0 (j.;
aes ... Cr) 1.. 0> a> u) 0 a> .<2 o iz, ci, 4.0 u, o o 1.4 5:40"-' 0,00"-'ss-•0
-4-) a> u) ,--I u) •Cd 0 uc›ci)›cu,_,,ct...z.„)..ualue,0
..)-) 5.-. >4 ..-. s - El 0
V) -0 O ›,... 4.4 ct 4_, ,,, u> -4) e cd • ,.
• z..1 es c.... 0.> O 1 i cr ad 7:,.0
• -4S 1.) cp a) es -n„c$
O • -. y
a in. -Id /a, O a. .. ,---. a> g "O Cr _2 . 0 cd_ 4.) • -.0.•121
• -.
o) E "ell P. -o• y 0
c i O .., . e ›C
4L>u) ,-, •.',.-", y
O 11
0,
- ) ,...
%. a> O oh u) O 'O cr) 1 ▪
s. --. 4
Cn • C11 1 1 a .
41 1) -b• •E/ 7:1 a c-> O P4 a 0 a> '''
P. ed '-", 0 e 01 ao

> cv a a> __, (i) g.i. p--. el (1) 4-> 0 0 es O • r-..

--• -73 ti so o. a a> ,_40 c1) 1., s., a> 8 : .4-2 : <i)
▪ X l • : ,, __,
,6, 0 .-.t?. d •-ii
-•->
c.> O
• ,... cn 0 *E:,' '-' -O g a> .7
,_,
--
`' 9
,-
1 zi
t)., __.
0
1) a
$ul
CU C.) Ci.) C1) C.> 1.rn O 1.., 1...4 _,„ ,C

-• $-•-1....
O cd •r-u.
• ° « -I: °••• 4, •..... I ' '-.'' ) "0
e -3 5 0 . .- .~. -0 cd a> cd cl a> 'ft 0 c1) a
y cn sa> •• -• a> . ,)< e 1) C‹:
-"-
-cl e11 • g 0O V2 O d •- y -01 >. -.. •--•
u tu Y i,..,• 13 ,-, sel) g .17) 0 a> ›' o
>1 ° u) ° .,...,
0 P (1) _0 •-' u) -73 ) a> o 1• " -0 f:1" 0 e O • -• a> a>
_, "ti so o Z.,1 -1::1 -t:s
as -ci u) -ci as .1.)) ¿ c:,:. 1,) E N 1 I; '--. . •¿.1 C..) -0 121 .4-> • -. --.
z ,--,
0) e e , 0 .0 encd P.> >4. -c:1 ti; -,,
a.> 0
cn O o a> en -o o O cd -e 4,4 •(1)- • -0
u,
--, e y
cd o O
c) , c%1
y
cd
a) a> --al a), ,__,
u)
cd a) tu en e c.) cd ,--• •-• •-• cv e> - --
' 5 T.,' , - 4 •cd , 451 P. ... --'4 --S 7. -8 g ,,) 13 .o 2 •, 0
• ,-. so. 1:3^-C1 e cd ,, •cd ... 1 .o -
.0 >, •12,
;,.. . •-• 1
,•r,
- •Q
• 5 -0 e-' a> Si
,-.. „Si "' c(?) u)
cl)$.., • ... ,- •»o
•-• en Y s•-• •-•
,.,
-' "'O o e cd .; u) -' u) en Ti E 1_, "O L, c.> e 2 "r:S
''' O -O .-..,
.... '1, a>" --. o L.,
•,-. ,9.., -,-/
al ,.., u) 11)
,..., O •cci,1.1 "."'"
- ozs.,,,tc.. e-) - a) -,-, s•-, ---. c.)
4L> • -. "0 'ti 0 la. - 0 W 1- -O ca
•-cs o 0 c) 4.... 0 ‘<a -d 0 __, „, u
O
,..•
c->
o •
4
-•
-
z
0
s-,
-
/-•
c..> d
o *-• 0 0 • -. pz o. a> $4 •-• "O ed •,3 u) so ,a) --. s,, a)
• -. - ...• en °
u) cu Ee3O ,-6)-')...O O al a>
Y e -0 vi
•,-• a> 3 O .3
e 7,-) >4 ,„, g o al cr) Oa)1..)
1 _t.; '73/ cri
.-. .
,a> $_,
a> O ° ---' t•IS O ° • ° c.' ci) al
, i -_, o
o - .`" (1) ... ct • .-, cl> c.> -,,.)) 0 41> o O 1
1.• $. "C1 -dCL) 0 0. V . E? mí
, •- o ct ci) -1-n> ,(d g "O '1 .) c-> O so -1°1 ---,
o tl
c.>cnc.>onOo >' 1 .47; l'' -° L .., .„
o„.., o --, 0 4 0 •,2 -. '10 a).'-) $.. cl o5-5oS1
al, ,--•
o 41 c.> cl E
U >4_1 o ca e y y „t. , br) a) • - .....
2, tac o "In .45 11). 1, 1:1'
,-4 1 1-' • 14
'-4-cn 40 w a - -5 cu O a>
,„ c.) s.., 43 4-) 1. >. r. $-•
oO e eea)P co
▪" 'i, al ISS -b 1-.
a> "CS ;z-, „, 7d cy a>cdenea>00P 010- 0
os. ct, -.... y -o 4.., 4..... al P.
a> a> ›. 1-o -4-, u)
P °
,:,. e a. st 1.- 0 la>
,.,_. ' ra. O O ed P.

--

- o o o $_. _r a) •-.
. -. - _so o -o o 4 as y
cid a) cn
'-' a> .0 a,
1•1 cci
° 10 > Y •--; É .;-2. ›, a> 0 "ri 15. .0 0
r•-• y 0 ., .... .,, 1.,, O o8 -) -
ci) ,_. .--..., ad 11)-> --, .,.., cd a • ..-.
-•
41-)

t> Ci) e e e rn
a) c w a> O
a> u) cn c> a) -4
)...
. 0 a.
... .4->
4-. cn -,...) o 4 t, .-. ›-, 15 ti "S
% •-.
.;:z o
O • •-• O y el a) al 1
'-i ca,,Ei -'-'a) . q... la
cr 4-1 > ,--. a) •••• o o al t 4, sds P. a>
,e
as o c.> •a> o
-, .--•
41 a. .:‘.9 a> cd) cd al o sal
bi) as" a> ›. a> .._.
›. o á> a> ' 0 a) o O 1 'o n o 0 "sd ce 44) •-•
O P. ul O 3> E z -> o :- s., 1::3,oC1 O o -ci
c. mi <1.) CCS r--.
..._, Á. Cd 0
..-. 1 0 .. cl) E 9, V) >1 • -.. 6> ad cd ,rj
c.> .4-) rn li ›/ "11 -. o o 0
cii' 2, 74 " o ,-.
--. o 1
1S lt,
/ 11) 0 w2 •° cl 40
E1 ••-• ca ,..d
o .,-. •o 0 -o
.2 •-•
0 o ca. a> > a> -,.. • ,I i... lok
o ,1c "O e ,..,
>.
••• 6> • •--4 o
71.1 6> „,
• -", 1.,
a) ,--.
"d u.; /1
0 .5 y u) • 12, en o 0 • ... zi >
74 L. - ":1 a; Z1 en 'xi O -4-, y y .-. en 01 c3)
O ..-. --• o 5
••." a> a> d
-1 -S l.)
o O -O -0 '7) •en- ca. rn -V ca 0 "C7 O --• al a. O °
a> ocn .1-.
s.. O 0 42
a> 0 d o
cil : o Ccn) ,g o— ° 0 • --•
-V ..• 0) al .12
as u
O -- O ,• a) 5: 1 co 1 _-,
oa)
• 6>
> cd y
o10
cn 5'
E H
> -z • • 1: o a) •ri t•' 1 -° -6) ÷, cd
• o
0
a)
• 0
o -.4 .9 ..,,3 .19
J,a)' u, os 1.. •-•
__ as o --, MI
-- .--,
r-. o 1.>-. 1
0 O 0. .,_,
4->
..-•
0 ,-,a>•›-•
-. ,-.4 •
,- ›.
O -0 ..,
$•-• 1.4 0. >, u> 4, -,-,
u, as 'El 'E,' '1O $. O en _.. 1e c.)
O C3
a> -JP
4-, O ,0 •cfj 10
cil --•__.
y e Td•-•. > • c-7) t4:: 0 cd° ac>' t-> a>
1.4 O .is O /4 •,.,
0 1.. l"
cci °cd.2 > "d
u)
1 u) In
•2 -, ,d -0 1.• : os y ,J e
0..> _a, c>, 0 -, E a> ▪ • o 0
• 17 • .01- a)
cti t 3 or, o 0
• d -4-> 4:1 1S 45
I, al o O>5••• /11
cu
•~ cn ad 0 i- 0 csia, 0. a) •••Ce cu cc, .,.0 ;y e44 a) P. 4-> cl.)
o -cl E - _, -d . .sz
ro .9 ° - a ro a> v) a> O cd 4as a> Cd 0 CL> P. o E cu 1:3
Cd 1 "11
1 o 4-> en )-,' o O -CI •..
r, t. A a) O O
c.> to .~
o P. 0 ;,Ci_:j, c:
cn c P. ° al a>
cne.) a) , 0 . - 0 1
• X >< >"
a> 00 ce) o> a> a> P --• el ° c.> P Y ••c -O
s. O a> -.0 oo a; •0 ca a>
c> cIS o ..,_., a) (2.) 4...1 o 7.) 1:14
s... -cs 0 __, -d ,-. .-.

,5 U 11 'ti 1 y
o •
a> P , • -• e u2
-V c 0 a>
• O O > •E
••-ti•e -- c
"),s
,. 41 u -,- E -4-a •:-1 z O o 0 .4_, cd •-• O -4-
cd ,-• •-• .., W Ti O
. .., . . o , -,:,
0.)

•&I ,—o u..>


a> ..0
0 a>
cn a> " C4D
• ..... e
'''' U- 'XI
z en- a> ni
P u) e
C I . ) a> 0 2 ) cn
u)
• a1
•-•1
-4-) .-•
•o caro.cn
-8 •
cu • 0 01 - . °-5&ir, o á>
' ..... 0
.L .) c 7; .1> a o. -. ed -o >4 al u) ....
as 4 -:
cid t.-. 1 u, c -> •-. u) u)
cn 5:2-.
s•-• y .....)
P. 0
-, 0 5
a) r-. c...) a) • h.
‘'l CIS '-' $. °
«I
> -C1 (1) ....)
lo II, co 5
o
- ›-• 1:). o ▪ 1.
c.> 2..I
a> ci) 1:015 ••F.-, a> •-•
•••••
a> .5 as o +, al
a) °
:1 '5 (n a ., : oo0yE_ o- a> 2 y
..ci 0 „ 4-1 a> 41,) 1-, 1.,
O -0 -.0 o cn ‘2 '10 O
o- y 0
:n o
c - )1 .- ..c5 Z t.- o 1 -,, o •-;
s
$••• .0 .--, E 1" .2., -,,1 o ,u> ° O 54 „...,rn„ ^O en a, ,-4
O --
_u
o o ..1> _ zi ,./1 o as o :$ ¿ P. 1..,
P en 0 cd
• o> -ri
"' "1ca 1'_,
) o
3 4 .; I'.
>, ' !•-; 2, 1-,5 8
a" ,4:E-0c) o o o
,..>
a> „
,... o . 0., -a Q
$-• P o a> 0 •-• d ›,, a> ,-," .,-,
a) a>
1.., ,..61) >< o -ci .5
5, I]d u
, . sca, -0 ..... " %. 0 e

- o , .
.,‘ o c) cl) U) ▪cd O mi
> ‘ca (1) a> 0 e- u) 0 to,
0
al
- g
ceS 0 -t-n> -4-) -s> 0 cs. se7 cl)
8 " ¿I
c n 'a
l 1 e 2) "O (1) 4.--•
O -c1 -1:1 a> 0 e-•
.) .i.,. -t.r. -c,-3 -S1',:.,i:,' §ci.
,_„„
•-. C.) r -, 7
a> 1 Q 1 -cl •-.(1.)
ci) o 75 cd O F. 0 - 1:$
1,... \-,,, -... O ... c cu a> en u
-0 a) %-. 1. O Izz
-4,
O
O -{:5
0 ,-ri N O
• c.)
4.>
CL) oO
,--, d) • ,-. c..)
a> 10 0 • -..
,,,., er• 1
'''
..2. „)) c .., • ci. )' •z.,' * el
• 0.4 C'S
' ."til
° cu .1 • E.1
O 1 -0 a> •• -2. .r. O 01 _.
• /1, ._,› ..,1 ›, O . W 1 .45 0
W • ,-i7 .--ed g Ul, a (O "•-• ,-, ct ci>
U 4 b.0 bsj ,) •-,
C.)
rn ,) --,
••
u) o rn_,a> $« 4> e O
4...4 4e1 o
CV
CC
in cr 7:1 -9
,Z
CL) r...1 O o --
ci, ... •... so. > -ti -cao> a 5 '5 11..) a> a>
Marzo de 1989
ca 0 a> a) ci) O en 1 e • 0 --•

activa de las
a) Cn cd al

la creencia
O a)
"O _O >L. -d "ra ,.._,:).410e0 0
a> -0 cd
O '0 a> a> -4-> 4-> a>o o «i 1.13.
cd N 0 .
U e cd U) en
cd O o
e a>
-C1 a>e a> 5 E so cd .0 as
a>
U) U -g1
O g
tu)
-40 L-4 tac tn e.) O 0 4z a> e c.) ,, ,....
V . en O P.O 0 ‘.
•-. cd e.) -1 O a> U) 4-> 0 P. .1) ._> o
° 4-1 s-• e e
1.... -.. • .-:
-- e
4-> ,C) O •-. U) 3 ,--.
--. 4-> a> o
o cd E ó O ai
U e
re/
O a,
U e
ay 14. a)
E 7: o a) O a)
°
o a(1) O
CUJ 4-> (3,) ,... 0 '11
cu O e, -e 4-> U) a) O
1~
0 2 en
•.4. o -o `0 en '-'
. 11"
%.
Ó a> ti 0- e ''C u) O e
O cd 1., cd
o 4. e
cu Á
a,, O
--. 0 O cd

O
alCd a> P.a> cd /o,
o o
U)
•c)
U)
O e " 45 ci) e e' ed ui
%., o, a>
U)
ca cd PL.
C.) cy
CR o 0 a> 45 s;cd O ul
4 ed
14. ea a> cd a> a> al o cd en a> o P.
O O
e o .,.. a> 0
O -d
O • - a) -4-> c.> a> -1
.0 •4.> •-• cn N" > ....
c-> e a) O (1) cn 0 a> s. a> cd cr) 2 o O ...,-.1.1-..,
--s a> -O O
s. • -• a>
2 •
a> o O c. a> cd 0 e en > a> 4->
Q
O p.,
O
1)
-d U 4-) -O
ed
--. o
9 "10 .....
.. C.) ,.. 2,
cal
5) Cd a) O
Cd
a> O O •se a)
> cd
O cn
-8 cl> o g "zlo.. 1 : 'ol
-
Z..' cn O cd O E
a>
O o ,., - . .-
O O e O P. a> >. ez3. • rz o
° O o O >4. • P.
a) a> o
g O 1-1 al a' 4) - so 4
4.4 o
• > o cd 104 O ° o a>
E a> O ca
a>
ca r) 8 un
,
- O cd a) P. e a>
-d Cn 'O O a>
b40
• E.-;
E
O O • -4.
04. -.)) o
a>
a> Lo Ú • O cl) 11 01 1 >1:- 1 -dc cn
1 1 • 2 -1O
4)2
-d • cd P. e e V -d o u) a> o "5 '-'
U) o
U) •1.1 ° 4->
U 71 7:1 e e.) a) er1 • • (,) o 4 ,,1
a> o -4->
)T.. a> •O -o 'El
O P. a> o
a> e cd e O a>
-0 •y
E 2 a)
o
s. a) -d O a) O en a> a> cn c-> u, cda .o -. -0 E a>
N a> • .2 a) cd
U • O 1° U) a> 1.> 4 1:0
cd o g a> cd a> a> 4
-o Tei e a> O cd ca
o a> 1. cd a) E •go . 0 O

locales. En el
U E 4-> -O O 0 • •-•
Gi V a> e -O a> -g U) • o cs.) • .. g, )
oe
a> >4. cd Cd

5_u)
•e.) 0 cd c9 a) a) .p -0 cn o crl O
a) a> c.> a> a> c.) -d CU a) 1... 0)
a, a> -o 1)
a) 7>< a> e 4-> .1..1 (/)
cd Clí‘ i. o U a) O L. 4 al ,FI
V 14. a) O a> a> O -45 1.> O O 5•
4-4> a>
e.... O s-. O a> e e" - • 0 O -O en
a> a> a> Cd Cn a> 'O o
• -0 0) • -
c.). U cd o 4-> -11:
1
Cd
-o> -ni O e -O e O 14. g
a.s0
a> a) 0 O ° o a) a) -O O
Ci

L. &S' e rn en e
o 15
cd d 4)
O O a> a) -0 a) e 1:1' O -,-
P. a>
e
e (..)
O
cs, cn U)
cd
-0
O O
4:1
> U .-
ca
-o 4-> e O ,0 •
,1)
a>
14. a) ea- O -d
U) 4-> E .45 O
o cd
-cTei
11 cd -4->
a>
N • e->
•-4. .„-. I 2 • 1w •1
: I 7: 1 Á.

a> a> U o O g >44. Ta), 4-> a>


O
O 0 ''-' > a) a> cn
•,-. ,c) --1 • e e -u o g 0
E .) • F.:>
0.4 -C' -o
cd E (.> O a> cd e cri a)
E a> O e a> _o Cd c/S' a> PL. •1
..1 cd
O b•C e
O b.0 H O g O •-, O '0
a) a> c->
O 0 U) 0 cd
Cn cd -d o cn o 7:1 cr) bA 2 U) g • 11?
Oa) T.) •Fi e c2) a> cd 0
U) •cd
-g ... O ,.._, ^ -. y .4 -eO o-
Cd Cd E ea
g • o e •,~
-4
a>
-d U) '-' bl) e O e
a> 0 4-> .4., O i. 4-> O
a) a) l
e" e E cd a) ° • 1 10
_ a) a) ts)
o •-,
•,- g a) a) o 0
-d
e., 0.)
70 a) 4-3 nd 44
bL) OVO -01 14. a) E a) c->
o cz1 ,--. O O $... CF)
o a> •-•
%
o O Cn CV
O c..> a> >4. a - -E U Cd • cV P. --o CL) 0 5:14 al 4 .5 2

1) 13) O 'A 4
-,,T) ,.,‹ ›., o o o %., F. o o 0,1
zs o .0 a> a> o os -- -- 1 d o o 5-,
-10 os 43) oi oi 4 "9,
a> a> a) - g O o 1.) y ‘ci) a> co c.- 00 4.:
-0 Z1 , ... o "c1 '21 a> O - U) csa :-ri e ". 05 cn cn .11
,--. .-i ,-. cn
o 4 ed
,., -11/ 2o ,--. e -5
E - a)
• 1-0 •••• - z) C.)
...;
I.
O e a) Ps4 a> u) a> , 4) ›"I 1.4 11) o '44
,.> e-2 d• .. Go" 4>
.p
o CI) ..5 ",.9
o -
1s g a> W a) 17,3 cn
), %-s
zs , ,.., .z.
°
"d ,--, o O td) C¿
do
•-1
O Cli
-2 a > 1 , a -i-> c.) •Ó
',
to.2 , O
.- - ea a) 1
.• r.,
9" 4 • 1.;
G.)
a> E a) a> g c.> %-. a> a) O O
al a> -0 o U) o C' O -, t)2 ,,,, •-o
-. ,,¡,
P. O u) 'O -0 O cii o
E 14 ....
>01 ‘.. e Cn ca C> cd
1--. o • -. -4-1 al 0c-) •.. 0) 3:9 • •••
C) ?>W 0) al y o
o O cd ci ° a/ •-. 1) O a> ...) »... o 1... , O .--.
a> O s... 0 . • 1-, 0 o Eu p a)
›.. O (1) CZ:7 0 C.) Cd O C/ O 12, 4) 1 0 /0
a> us
s a) . e) -d o cr, o
.g. 1 o
.0 a
2
k. y cz
e E-s o sc 1)n
O oi,000,4 ,-., O co 1 &I ‘°> •4z On o 71;
1
o -0 ,e ,...g. • -, a a> 'ts • z o .,-. cs) 0
O ....; ,,2 0O
,
0
". ati ,-,, o
,-...,
a> o > O, e
•-• 4.> O CO
0
cd U) «S
-- 2 `1› ti)
•s:S-9
o
d 1., O ll
2 013
e
0
• -• - o -
1) a> no
a< cu O o 7 o 0 1.>• .. ed -
C1 ..,
.,...
00 •,9 . :-.) 2 - 4 coco
al O ° =13. ...
› -1:1 -6 e! a) •,-. o O cd ti) .11 "C3 o 4 o
al y L. o 21 1 U2 w tu 4•-,
O O e ..e
e
e -0 o 2 ..„, ,.., • O ad se ri) .1 /1" E
en e E 11 SO ei e .
•-,
O - . N

a> 21 O 2 oca cn 0 .Q., .- ., . U cd O a> e 044 Cr) 0 k. O e7


O 7. LO O o sd I
en 1..
"ra
1:i 4 cl) C2? .1 ,-• *E > Os •-, s-.) ,12-5 1) N >4 a) e
14 911 C° e
›. L.-. co al y O be tal) .,..
.)' CV
o
4
.1w
g 45
' .1.
5 Z u
1
. .o
-l . c.)
1: E cd
c•>
o PI 1) 0 "gs
-g
P.
Co
a> er
1:1
a) o cv
O
4
•1
.1
0 4-)
1 C.) O
o
aln Ci e
aci o o eh

.00
o
<o < rz
4) 'In o -1g a> ..11 3.‘ 1/
Ó - ..., ,_, a> o 11 E vi g o o ,-
m•k 0 a> e P. a) f... 14. -O
e 1 g. t) ru
o "E.1 cn -. ,-, • ~ a) o al o •1 gl., o -In
.-0 as o -11/
oE
1) ° 4.3 cu
o "el 3... 1:1 ) .0 7 <PD E "1 e L. f- o
O i O
o
-0 O o. 11U) ,. . .
)... 1 49 c os l...•
Z.1
O O co
--'
o I) o -L1 1 .9.o „g ..) 1.1 51
, a> .9 1, %... co cly k. .11 -,-'D

al -o .- c..) o Ii) o ,, a) -- d o a" a>


- ,-. 112 1-. ,-. , -2 u),
o1 G_. -
11 Z' E 5 _1
.0
• .'" o a> a> o
ra.
II.. Ti
0O ts.
° 1> 2 E o a) s. Cd 0 ,..,
4- ,--, O o
•"'") . ~
, .... Id

CT>
e "" 4:.
O 4-> a) -o ,, „ ) C..) c
• o a> u> 4 O .1. -.. 11/ O -. 0 • -.-4
11 ,..,e cd 0 ,.-., e •-•,
4 • s': ,., a) O
ESTUDIOS SOCIALESNúmero 4

a> -4 1-1 4 0 4) g O 1:2 co a>


ci) 1) o ,„ . .. co........-
o 70 a) a> -O
C0 C.0 ,...., • (1? ' 91 ' ".0 GrJ • ~ C.) Cd O •° 1 -' "I - 3
E Ñ
a> o '•-• ci L> -, ,-.
> ,. , - . a.„) ..1
. "r$ ca e
C.)
c•) l'' • „. g -g -u
'O O
0 a>
O c0 C3 a>
eb crs .Z.; -10
ff, '''' e -~ O
o
-11.11 g: E
N 0) °
0) .-Z ,-, e o
Cd
4 r/S' '''
2 0 2 1s rw 9- g 1 Ec`l) - 5
" CU V a> _ cü < o »;c5
.... 4, ..0 O al a> o cn us 0, ,1 „, .
.-• - I..
,31
4 „
• a) 0 .... o O ,.›. ,fj
O ... O cde a .1 0 co c 1 E O O O g 7 1 -- •-:: a) P.
Cd o ,TI .) 2 ,.> cr 1.> • ,-. - 4 cl) c>) a> .12 E ,.,z ,O E 2 1
C.> (..) ,... L.410E15,0 O O' al O al O-,
-c
a>
.-..a u .12 ,...-• - ed :-
2 u) o cia) -clo,.. U)
•-.0Eo' o O
1:1, o az .4 "Vi o Id' -D 1 cTs
O cll 1 os 2 e
,71 E T oi
O OOa> a) O' cs). .P.o al ¿ -9
cC .5.1) O e O 75 e . --; o zi " -) O en or
;0 ••••
•'9 0 c0
L. • a> n" cn O 0
g a.) o sc C0 8 C.> a> O C7) 1 C.)I a) o i.
á
.,:: o • • ...cd .-4 ,.., ,_, • r.t ••• ,,,, 'O o
o ,-. es P. •
oí. ' " "O •
U tri cd cd U) O' .5 1 ...0 1" 4>
- •-• .1)
Q ,c1
0 O a -8 I., a> a> o o as tO C O • ,.... e
O e .o CcI) 1 b> 1? 4 o 6' ) el 1., ,.... •-• „...., o G¢
O x-s o a> o .5 - O CP 0 .---,
"O ti
a) O
a> oo
g Ct O .4.1 • ~ . ''
Z 5 - o es, az > c..) r.' .., :¢ 1
-1
-4 ..-.1 c; -1
a; 0 ...5' a)
E á -g 0,4
G t 0 1) a> a> 021.00 0
eawcuci)ocua>ger-2,aQ -d Lf C) MI a) -4..› 0) al CO
Marzo de 1989
V1 71.) o L. CD •
1.•
cu 0 u) cn cn
_ 2 e •••-• O O .. O "
VD 0 o
ID ct> o 42 cn o E
cn ,..2 a)
,C) O C1> CtS <2.> 9•d9 a> • U ..4 ..".,
• Y „tu • .. 0 c ce cn cn >
..-1 -cf Cf) t).0 e e 4 e cl2 s. --a./ Cr c> C o a)
O 9 ..-• O Ca e O e 1., ,-J czi a> E g C
_, --. •-. c.) cn t.) _
ul' w ..o -o
^ ,..... o as o Oo "O ,...° .0 CG
e
c° •.-. ---, e II'
o u%) rn,„• --. ›. a> •Q • 9. 0 .., a> o
"ri
e • 1.5, ..,..e Tí)
a) u) cj 0 4) '-' S
C>L< o
c 'Z.",
0.> • - •:¿-)
u>
2,
,--• 0 .4-1 C.> ''-' F.a> .,_) ,.... cer 4 r,,,(1) es
pl, -4-,..
' cs no "10 >, g cn cn,
cn U o o 0 o ,--, •-• Cl) a) e a)
•-.
al
O • 0
4-> e 15 %-, ..-. a) Cs. ...› (i) . l5 7:
1..) -0, 1 O 1.) O 5 c.? 17 .e E o :3
cal 0 u) o r..> 2 _5) P. cn -5> -.-•••
1
cn .,5) 1 ca 0 i i c:: ::
..•:: fo _.
C-
a) A. „ so •.. 3 ,- .,, > $., 6- 4: :
4 :1 2
'•*c o cn .0 o 1.> ""•
a>
o O a> 11-4 cu
o
•,..4 I-. al aS• Te' a) c-> -cf e c ,,, I. a>
o
cn C.> Q 0. 4,-> 4-> 01 "-• 0 Cfl L. sri (1) cil cu cr ,,,) a) -o o Lo
CD • -ci o >1 a> Z1 cll ..•-• %.. c: D ,..,..4 a> CL) 'd cn ca -o as
o- '-' C
el •-. > .,...5 ft o° 1_, ° e e -0 5 o -0 s''. -e 41
al 0
,-
E cn >,-,
o
O
GL. c) -,-, u) cl•> o a> o -).-. a> '.7_1 u> › crs
-> - _o a> CV
-0 <1.>
•,... . .... ...) ce 0 2
--o czs 0.10 ,c, 'ID --' T.; cl.> g 1- 1 ,1,.>
o c..... e U • ^. ct o o • .-, C1, oo C
e § • r.) e O 42
, ". _14 ..,
> ,-, cn • c.> Cn o ct (1) O Cr c 2 O O a> 7-71
0 O 7/ • 1 O a> --, a> s. a) te.° ... --, O o 'n OO __c.)
o
O -s-) 0 a> bz a> -O e 4-) s-, -C; -
u) s.. -o o a) 1- Ozi
a) cs -id a> O cci ,z> o _cs
el a.) a.> ->-, O z.) ..0 ..„
O -'-' 1:-. -s.> I -e e O cn c.) cs,
al „. P. $-, c.) 1-. e O al 7.: 0
O
V C1S Cli CU CU C.; ‘,5 ec:5 •'-' rn •-. ts.c su >s 0 -1:1 1> ›•
s. •P 1-, a) o
0 '->
•-• u> e. -- s. ,„ 1_ es -'
--. ..., -+) „o a> e cn ta. e -o ul o e o -o C o
c.> o e e -0 „ •-. cd e e
o ›..,• -.o o ,a> C ti. cci,,i
o s. .,_ (1„) en cl) a> u) In ,- cn e -t, C • • t.'
1-. -0 ... O o cl) rn O ,---, O d ^0 0 • r. • - ..0
G.) 0 Cl.) O ent a>Y eZ) ce O 1 "Z.) C'rO ..
•<3 a)
e „O --. e -- "10 er o
III
e
"O U) O Cl" cn- •-- 7 o o a>
C.> .,..> "0 •0 0 CL> u, 2 e a> -0
c 00
o o •-. o e o c -o
-o • .;
0 s. s.. u a> 1)) 11 .15 s. -0
.•d O "Cf."« "7: 1 "': U) O <U E e 9-, c"0<1> o $. E $.., o 9 bn •••-,' 0 ...> , 9
O i ) -o ccS o Z> .
yes „.,
•-. o a)
up a) o cu >-) -o < gl) a> oe 75 7;
`0.) • n O.V.. C.: »
C) 4cv5:gce
,_. up
"—' '—'
o 1 E r°• 1,
e ... $.
cn C. ...0 0
O sCC ..._,...:..„- <1> 0)Cd f-. O
›C a> cse
a> 1 c.) 0 C6.)
..„,
!A C..)
40 O O
U d zj > -C39
A. o -, ..› U T._ o
u) ct c' u) 4, 1-> /". CZ) al d •-• a>
•..„ - C o 0',
e (1) O °l'
a) o•r '1/ >- • 0 ce -71 1 - •<«-
ca a> o •-, -, ...,
c•`/ o a) a. .-0
' rnC..7
Ul ^10 C.>
"0 --.^ c.
O> rn so. •-• 0 u) .. 11 '-' • í••.' - e cn OO 4
e
l.c>..,z,2 cn
Q (1) ''S
u u, -O C/D
o
rn <5 e e o o ,..o O a) o c..> a> -1 2 u, o o •_
o e ,D, ro e c--•• u•-,
tu) 1.) o --, E -4-) ca a) 4-> E 4 cr
o a> u) - , ct›, o $-,o .. a> u) O • a< r. o te ,.a 0
-0 cs
O 01 a>
•-.,., -0 o ... o -O e O o 1., o u) e ,,, cr)
cti as --) 06 Ó (5.
..„ 0 > á>
o O Ue a> --' "le o •,-. •,_. o e o
W -ci
a) e e -. 0-) "e -o cn •-,
a> ,..,
su /-, -1-' O •c.>
• o _,S) 4 c' cn 1 2
ce y
•—,
a.) ...-.c, -,
c.> a, ci>
c - P.
e
a> o o o •-o up en -
-4->
,,, 0 O 4 ....
a> oo O O I;
O so a> .., E
•-•, O 1... ."-) •-. O -, (Y e c.>
cp . - ,.-E e P1 -) 'cn -9 '1
o cd . 2.2 E --' 5 1cl)
/,,' .(1)
-1 e e
a) u, oolza)00
o V., a) a) 1, 17)'
Cr 4-> -o -so ,e -e o P. oc.>'.. o • 5 UD co .--i-1 el 1-' b-c

CV .3) A 81) <1> .Ci)


ce ›) a) cn cn en o a> o ,..› -o a) o • d) 2 -11 o cn -ri o -o -o 1 '-' O
so ,.„, ,--. ,.--. $... e ..,_)
e al e (1) o e a> °
o
cn ``I 1> 0 4> as cn 0 •„ ,-. a>
-0
cu 1 O
b•O cn cu ,0 4-> c) -11 0 .-1:$ 4) o cy • 0) •'d C¿
..... • ca •^, O oi
l" , o e u) e o _•,_ O?
,_., o ,c1 > e Pz.1 u) -10 cv 11) É ,-, • -, Cr' cel O cd cg
° .4..
1',tr.. . a) e) '13 cd -o o ,-. <SU o 9 u) ,.. o rii 1....
D O C.>
1.) c.... u) •c->
•-• ,s • E;
CU • U -• ,..0 0 . -' e
o
u 0 4'3 ..) _:
9 11 g a> el .15 tr c:
0 "C., C1 Ci) go 7; O s.. 1)
a) -0 0 o e
o - O P4 `0 OO el °•,.. C1) a..) •>..
Cr' ,.. .„ e :c.l --, •"<";
c c.> ..,_1 O o
o (1•) F. . , 8 a> "e III
.... .¿„ ..I) 11 cn o
E cn 1) 1-1
ta. so o
e "C C c.> o -o ° e ° g •-+ 44)
o
-4-> ,O Cl> <2.> O O s.Orneol
0 ,) ,-) u) o
•cn
~ c.> • FM O. O .. Cn o o. 3 E 1 cn 1 a
,-• ,_,ca>dooe
e .... O -0 (1) (1) cd .4.›
a) 4->
ell 111
"c1 os o cy. 9 CU C.> -i-> ce o "O 0 0 -cr> • 1)44
• ...I Pm. e u) ele la, > 2 cn 0 0)
<4-1 0 > o 1-,_ ,-.,
g ,„. o
• ,-• O
,... •—• >) a> O • --s
4 -O a) a> •
OC cn - cn •-. -4.-
a>
•d .,-, OZ
, u> -
Z '—• 4->
>> ° o . ...,:l o 4 e
0 • •-• ,--• c:j 0 .
OS 71, 1.) 9 _. 4-1 2) 7:3 ,..0 C.> O -.. 0 1 as ed
>», o P., -c7) •-ci a> ,
•,. o
-cn 1.1, ,3' -• 0 o
C/1 9 as o CU /1? cd O 9 a> a> Ci d a> s. .5 ed o O
C) ..1 o
res L) - o ›, o •u) ^.. ....
O •,.. --.
O ••-. ,,,,s,
s. O -rs
U .4-1 $,1 a> > e 42 u) >> cn "cs
-4-, 1. e e E •
o 4.4 r.I .(I) u) 0 o 7> Cr cn a> >,-, cn a> Gni +., . 41,
u) o s.
> a) o '11 o , a>
so
u.) cd
C.I. I. -C>
_o O '-‘ cn co
E ,c,> _ r. ,.ze
al '
5 ' W - --' c-> o
d >>•1 I>
> ,,...- .t
C.> • -• - o O cn
CD
a.) 1-'
, 0 • d, e
`-' -0 .."'
E4 ' .- e - cl
.1.5 ,.., o o
CG
•-úl -Ce (IP cd a) E cs _ C --, a) '4.1
1. É
0
(1.>, ›, a>1-, "Ci e 0 Z) o cu 51: : .›
8 as d c.> a>
... 4-1_,
1., . cl.) c.) • '¿'.1 cl %-. •-. —, O a>
a> .„, al e e a> c..)e o > oe •-• a> o A.• c.> .. U
--. E e •bz "" ul e ,s0 u> '1:1 M C. .„1 .... >, o
e 0 1) u) -)o o a> 71 a> so s. o .... o el 10
•c74 • Z.1 1 _. O ce •,I.s..I -al O a) • ,-, cn c.).. a.> os ro
0 >" •‘-'› ..P. ---)
-2 u) el E a, o-, 6 1 .-
ci -6 1 -11) . >s› o .1 or Q o ° 7,,' .,, g .,...
,. •t. ct
cd -51
... 1) e o u, c,5 a> u)...
P.
.
O ji
ca •-,,5 -0
• ci O e „io ,o a>
.4..
o -i-) o e o 78 0..)
a> c.> o ...,
• c.> o u)
,..,
r...>
tu "-'
cn 1 - ct 0.-> . b.f3 o
cil .2 a> Cl.)
a) a) cn O •(7 a> cu ..). ct $••i • ..
.-. i,-
.i, c,) O m ea 5,, o O en Y Cl., ed •,.. -4.-,
v) Y o
O ' •-' 1- S-. °
cn -0 c.) --. ce
o o
U o e ..,
,. -e cu ^10 1... •,...
O c.)
.4-' •,.. O 1-'
C.> °
• c.> a) cci c.)4>e U)
(1) 1 1:'-' 2 11) "O 0.> a. 11 °. ci) O E %. o t s.r,."‘ "O
ct ct
C.) a) 4.1
• •-• 0:1 ...
I' TU' o
CU 1U
-..„ .. --. "O • c7) •-1 O O "O >, O a) a) O cv 1.) 1-'
a> CU 1. +-) o -el c..)
RS O - 9 c, O •--7 •10.0
,-• ,--• '•-C)
- CC1 •-c:$ 9 CCI
J

el O
a> 1.'
cu cn a) -0 o O .(/) o o CU 4-) ,-• ••1

cu o ..,_, C,
D D-; •"". -O o o > a) 5+.'
O U 0.) O >1 /-e (2) , • a>
-ci ts 1 a,> ce
-,-, $. .. , .1 2
O. C`J O el o 2, 2 ,... z0 ,0 4.) (2> •za .)Y-4-> -0
-- 0›
N a. 9 -4' 1" "O 01, 7.,
0 CU 9 S-• CC 0 cn
>
•-' 0 O a> u) -F.> a> U ,--<edO1.., ID
tí.
Cn
>1 ed CC1
U
.0 ,c1 ,..._, rti CCI ct • ...1 mi • •-• Ci)
0 CZ1 1, c,j ,,.•
0.)
---. Ym .-C1 ° la' -1•J n a,
uy r. © o r..i.,
00
. ,. ,f) hl O
a) __, o, •-• CU 4 °`' cs ', ..) .... u) Z.1 -0 u.) ,c)
7.), as
to . rn
o ,>r, c o - -o a> -o czs o c vi --)
a> c> 12 •^. e O Q c, •1•••.; .-
e. .-
-- e o › 13 O s.. •_, a) C ->) ...
ci) t 1 o 1<2..- >o
•-. o •> ,..0
•—• =•, 7:1 c_> cn 0 a) u) o G
O C.> ce ca , ,,,1 E ,ce •cl.) C.>•.,
... -Ce cd l cl C
c d t- , , a o o O o ° m , a) ,1 .,_, , > u)
a>
o c.) a> e e a) ••••-•
O•
E o c„, ,rz -o 5; . -,c,3cl.) 7., a) '-n.
,... r~1
CU
va 4..., ..1> E el 4> ce
e e 1-. so -cl c "
•d
e o ..-> •- d
11
)
s. e - o u) z o e •-• ..,-><,:s O . ,J , et) O en O 9 c')
•-•
_.. , - p.... • ,-.1
, 9 *-4 C..) •1 -a; .4.-1
C1S Ci.)
..0 %-.
,_ z a, -o a. 5£ cn
11 E z ,-, -.> -o , u) a) g a>
") ,J a) o a)
cq 0 0 a> o al • 1:d o 7:3 -).) s. c.> s.
r

a> c-) '-' e • '-' c.> °


c.) °
•o-•• a° ° v)
Cs. a>
e.0 u) be ce • - -O cu s•-. -.
Marzo de 1989
, J u) z ,,, :n cía ,- --, __:
a> -- _- e O u) •-. 1. 0 c.> 0, 11) >- , z ,,) •
o .4.
O u) 9-1 e e
c,a bc a> c.) O 0 en "-C ', tu) '1-> a> -5 ,--.
le ck.; O O o ^O 1) o o -E '.0 1) %-0 O ,.. = ,,-, - - u)
CO O ...„ o- .., Ch 1. ,11. 'Ti -..., 0 ca ct a) . 2 1-> e Ine Sr. • - - •_)
v) 01, "0 a>
1,, 7'1.> 1).0 O
0"' O
c.) C.) Ct O S.
o O 1..• o-' • a) O F.;) ca a> e C .... e ri)>
o o ,n zi, .. •••o „„cn, - ;-... >. „
o. o - „ -o e 1
,. •a .....) , •-
G -o
a) 1.) o•0•-o ..,
o o a .,- s. _n 9 o o " o ,,, 0. 0
en ..--)
..., to.
„ - 72) u) Oe C71) .
•-ti cal c) --> O o., O o e >s O. u) o '7, -' ,4c, 4 o"
_O
y e 0 c u)
o a. ...o n c, u) 70 ,-, s -_-, alas C bA -O o o --o o 1..
0 ---, ,),- u.) o o 1..
-d u O. , s- o o ... o o o __, ea s. 0 O -a.) 7.,
r-I

- a> 1-1

"Cl en o ,
,-I 1, ct , Cd
et) o c.. a> .-• i_, ___, -o o: o,„,->
C E -o-•(J
R. O , , o C _, 0 C C '-a' O _ „,
c2.
Ci) ..)
_cz Cl C) -. s. e 1.., en ,a.)'sez.)
'al - .:
‘-_ n o , o - • -1.z ,<I> o u) b.0 u) o bA o (..)
o -0O o (/), O
,„
.... C.)
O "O E -. >, a) 7) o
o ... o. o o as . o c-J ../O -' 0. g 1 -0 -
E :/) u S..• <i) 0 • '''' b.0 <V
` CtI
O cn O C/D -1:1 b...0 OZ ° e...) t 17 O Cn O d • -' 02 *.> •
0 ...., .I
ra u) a> 4c71 C -,-.) y. e e .... o •- •
,w, '''' ~O Z2 In "O •-•
r. in ,,

,....,. ...-,
Cd • ....
Q.> •••d+ 6)Fa cu -' ,. , > '• > "c5) > . - ' '' al cu e so a> e E .
....) ' -O ca O. o (1,C ._ . .'.-. ) g > ," 1 „ , o • •-
'n ca bL c- ,'4 <'-
C ‘T.; u) ,09 C cn ' ' ' u -4' , 5 :4
72 'c'l tc:1> ri '-' en
OO ca
,1 O e..)
O, U) (fi' C
C.'
E
o .,5" ca c/i O `_-_,› ° -,: 1 1 c'5 a' c• a) o O a> E o 1. O as_,
s.., a>
O s.... cv ci.) ._, ct a) 4-, ) -9 '0 e 1:4 • --• a> 1,3
_., Cr e • -. O -4-, ,..." ,,, cn
O s.
Cd A.
-. O s. --"" ,a> •-,
y. "13
'• O u e 0 ' , 1
„n2 a) • ,2, -O
1,
_ ..., -- O - „ A' .---• C-.)
e; o C al "
,, O .',.s.', d
e a)
'• . "" i-• a
la, 7:7 „
0., e ca cn •
ea cf)
o e V) ,--•
..) ,_, cu ,--,
....,:1 cn 'O E0 -O a> u •-cs 1) "oi s., a> O
cv cn '4 o O cn >•-• cil o o o a> o o o
.-I CZS
.- $. C.) el) 0 7:j P.,
o 0 e
O
,..-( s. 0.) a> O> o -
• s'
• :. en >.. o --.
O o e -05 cl) e u) $: O u)
,-, 105 s. o 'n > ."' sl •,..
`") 7,1
cl ed e - Cl. . 0'. e O ,-• 7) • c» a> -1:1
I
-
. -. s. -0 C. e c,•1 --) -- o o ..> ...0 •-_, e • •-c-i u) •:4-» a.) `-•-•
oi o zn
OO
C.) CU C:d
o • •-• y
' C.)
-r.) ••°
1)

"el •ca ..-.O.


o F.' 1 e -, C •0 u en
pl., -,1-_-1 e
71 O 0 o o_o •-
a> o o O o • •-, ,..,0 cl, be
a n.) ,,„ ,..n a.>
n o ., rn br, cn o„ -,a, :1 ,ct,_„ „ _ s.
o
u ,..
- e -O C -o
e -0
o
1. „. o „ ,..„o -'-' › ,1.> 1 u•D
O rt Lol, -> o zn . .,
, ,i)
9 2 ,.) .-' o ,,) e
O -1' ' ri O
ri
C. ~C cl o bz .--. o c'. ‘1C -11-> --- O 1---1
0
a.) ri)
Cn ..-4
CU oh c. al
"C3
e „.>'
C' . 77 O '') e
C)c.)
C)a> ',;-,-• 8 -e ,.) 1g a' - ' -L.. ' ---• a> e w
° 1. u) cl) •
e ,.-> '..> •-› z 5-, : aliD 7._ .T. 71 ,
c., 1 .1 b
,z 1 S...
,-- 2' >> • ,_>
73 "Cl al 1.i '1 -,
o 11 - o -,
C.)
- o _ c.„ o - „.„ o ,- CZ$
,-- a.. ,- E ,--• E „., o. • e ,i
•,-
, o- -..›
,n a
...
,..., 2o o
ct- a> 8 ?„ ,,,s
s. o °cn •1.
..- o -,->
o O
o o o_ o- o o a> --. '-' o - e E e> e cr, a) 7,. c,z1
c>);15ct o ct ,_. tr..i * Z '- ° ›, Ti '-ct'
C, -0 u T.,
_E TI C ' 1:4 O. c..) e 1 •1:1 .. 0 e a. r•-> be ,.., , .,
, 1 1 ? lze )), Lo , . .. 5,_) • , , - :,,
o o v)
,--. O 5 o 4 cz 0 '"' 0 e a> __,
0O e e
e e -- ro bl) e . -,
-. cA --, e a> .... -o
__, •n 0 E ._._, 0 - , - ,"."› •- ca
O -C a) y 1.-• a)
a) s. o ca fa,
cu 'o e ad C o ,..L:i E UD
O 4-> CCI
•- -.4.J O _, /••-•.5_ CU, (i) C) r. 44-)
.., -O O o. o 'vi a> o.•,-. -a>
•- -..>
0 e Z o
,_, o _, _, -cal ---'
ca o o E 5, „ ......, ;4 u) - > ->
C > a> c., ›", bl, 0- O a) (..? s. o 1•••• O -, ,.... •41 _e_-) ...d 10,3 : ;c.)..,.., :-
-'-'--.
-•r:9l
O os.
•,--. ... (1.) e O 1°. ° O O -.-> O • O "ID °
O.
en bia 1-. 0 cl 0.) u) _ o
,., e
u) z•, 4.4 •~ .....
4.-> J... C) ,-.-g 1. '0 ''' -,,,
•Z..> b£ a> o CU 0 - N ..0 -O 0 1:4 0. Z4 )
1) --- 1
n 7: en ° '-'
L., C:1
0 u) C.) I) 0 5) e s. o O a> .4o al `n -. os, u) al cn ,-ci O
,,,r 5 -O e C -0 e ....
•-° y C.)
- C't 0.0 cna> O ›c c..>. -.•' O ct ,..-, /0, ,:l 0 u o 1 .,,t, • •-• c..> Ocn cn
CU Ct co o
c.- 10 e
4 - cy s., /4 ,n
o - ,n173 p4 1... cl.) ct 1,d> a cd e e -C.: a) 1••• 0 r. ed E -, ,-. o E ..
E a 2, a, _a2 >,.- .- a o ,n O -- ,„ a, +-, cid u o cl.> ..tz o
p.r. - ). 1~1

o o o d o o a - ,,,,e o o 1.) i-•-r•IoY a) ,n o 7...% > C/) i.-1


..-1 a) =-. ,n-.'• a> (..)
~ 4,

0O
"-C a,
O %-q o bc o Lo O a> -0
o Q. .._., a E a 0-1

0 $.• as .....
u) a> al , • al ed a) a>O, ,,,
.,., cd ,
in e, o crl cri 2., 5
o -o -O -.° c.> C --' %-. u) 0 •-• 1.,-4 (3.) a la 1.
,--. ca ,..0,.,,• .-,,_,
o .4> 0 cd t.> -11 ''' u) 0 ; ;-":1 el ..Z1 C 4 >
. .-.

o 114 ci) • ,-.. CU C.- • e ,-io _., cr, o Y --•


(:) .
, cr o al -o
c.) , s
0 O
,-cj ct 5 „.,
r C.)
(1) TI • . . . . ,, o ,li ,1 )..) ~ ,,, .é

Cooe
~.1 ,..) ,f, ,..,
.0 cr, e Y. c.. s. ,,-.
Ct
... 1.
0 ,--• ,o o .0
o .-O s. o 9 O a) 9
a) -,
0 > • ,-. 7:1 a. O 7:1 u) .
-' a..) C tn O F.1 .-°
i. pq 0 •,-) 1.. 7. a> a) c P.
O • ... O ,o • •-• 0. cr).- ID. ,O Cc., o (1)_ d .0 1 O ca -O a'
y +-• >•-, C u -O O a> c> s..u a>
al ›., o A. . -O -- cl.) u) ^O a. al O as az<
..
al O o 1 d., so CU CU C "O 6> c c..) -o co
IO. o o .4 • •-• %-. O o O s.., ..., O o a> s. „9 u o "O ct cr) o °
,, o .
o 0.) ,.., (1) ~., CD ,---. ....,
)7 - •- ›, O et) > O -e .1, t.) •~.
o al , ts ) ,0 E e o - en Ol. -o --, o o d o o al cd al e e
E 1:4 Cli E e e
up o
ct 5 t.1 o. c0.) $7 0 a)
4.1
bt) 71).., O ---.
o E
e • --• C 1.4 ct ).1 e, Ci)
a.> •Ji 4> cu • a) .. __o, ‘C) -O O r. cl o
O 44r, O O s.. • "" O Ct OO C/2
EV to 0
u) bi) 0.• tn> E
cu 1.., Lo '-' • z-, al o "r -4.> di
.4-,
O >
c..) / 0 0 .. 1.71.,
u) o
a> o, ca • o • oe7) o
edo s. a> O 5:4 a> a9 en 2 1s
al E o
C
O • ,-. e -01) -15
u)
en ..0 d s,
o
_.
cd o -4->
a> 1- 1al
a> 7:5
0
. -cia'" O c os.
O, Ti cri cr) • -e' a>
.1 1 e no ct O
cl ;79 -1: 1 E
o ,...
o
o ° a' ..> o
z...) . ›, .
P4 ° O a
, , cn•--eda>cub
-- a> lo. o e a> __, -0 44.) -0 ,,_, -0 cl/ s.. e
O , (I/ -,
o _a
Ce os
, ....
O E o O. cn % a> O• o al s.. ... O .3>
"O
-e o O d -, cn O O O 6) ^ti ct cu O s. • UD 14 1 f. o O 0 '"Cj
C-1-• Ct 44
•--, _ c5 a> o co -O O O a> e e s. -1 a, a> E
..., L> d ,w c/ 4-) • •-• (r)
la. .-> Z 9,2 •--1 4, "Cl "I
olsa,00s a> -0 a> O o z s.. a> a>
Ct o O eld_ ce 9 -,f) al ,.., O r ') cn c
P4 "O <->
,..., ml

r..-, U) ...-'
as .ol
C.> C...)
o "" al
o u) cn a>
a> a g --9 o ecl,.) a> o
eri ›-, a>
v)
o s_,
g ci, g -a 1 c,)
• - '..) 1-. O o _, al .so en o.,
-. - O -O a
s. . N..
s... a>
:I
O er
-o 4-o, Z O -4-> O .--. c) ..O a.> --. al -4-, 0 a> o (1).-o ....,
cd C/D cy -O o a, .-, 5-4 • . • .. e E >l o a,
ca 1.., cu o O c.) " ,,l 2:1 t11) ro C/Dct .4, o al ci.. 0 -4-,,..0 fa, •E E ,
' ,„ g I)
c,
o o cil • ,,.... ,..0 -0 .12,
1.. os....
cu .., -
-o ,-- .4 . ~ ~•
so e sa) • - (,) ea cal al ..s 7; ._, n rn -
-a>
~1•1 0 O

a> cil 4,.( a>


ri) .0 ,e - -.> a. a> C •-•0 ., e e e - o u) • c) as
e
a> a) E ....,
cl) Cid cr,

,••• •-
•,.- >
--, '-'
o e
..-, ,:a • so ,./
c. 1 < 1. ) 1 .) 1.) -1 2 ..1 :cl•
i. 1
,S,
t5 7. . › 1 .5. . o
-0 u) ... va `-'
12
U) vi 0 ' a7> cr .1.1 o 5 ,,o
e •
la• o o „..,
G. C1 O
.,oeci.),,,o e e es
(/) ,O ,.O .-,
"I, r/2
°) u) E
CI) cs,, ' I.: o- 0 4=1 o
$.1
L.

-, cci)-.-,
co
-e

Ct O ^ o 1-. cv 0 cn • - C cy
up O cn
• .-, O ›, .1ca C .-15 v 0 .. , ..0 v) ,..._,r-4 o o„ o 7:3 7-1 s. al .12
• ." al >1 t •o
.-. cr az
o
u) >g ci) os - o • --. tn s., o ccs ,..O u
,.,1
ca cri o -o c) -cs o -o tu O C, O E c, a> ,5, u, ct cl, - , 1. e T.; ho
1 O CI) 4, 44 O L) • 'l O<
T> ° o a> -.u) ,4,
w •1 •,-,-_,, o a> 'E o a> a
a> o a> o O -o • 7... c ; ) cu -0
O cu
7,' d ca "1 1 1 'So en o en ...... Os. a> an e
..,
• -' -0 "cl as o o o a> 1-. u -•
O en o Cr' MS » O "Ol - O. O s. o E ,_e o s., o e ,vi 1
.1.-; c2, o a) as 0 v) Ea> 7cr> .1,„1.1
ea -O ea o ,o -. 0e-> -,-.'C> -4-, 151, ., CU
'f-, 7
<1 •
o
w e o e (1) S. .-~ g . 4-,
-,c 5, . ~:.I.,f.> 2 o,GV V • -O
E 1
0 , .Tz --J
,,, E ,..> o O
O
- .I
..., .- ,_,
V ct - 6.1 r.i ›.' O ca
c.) „, ..., en
0 ..,e
o
o
,.. •- ,.., - 0 0 O 'O d v) e o •....,7.: Mi 0,ro
cn cu o 9, W o., al -O a MI i.
0> c c.> r_., , • --,cj-4, d o -
e
„s.) O ,..0 -0 C ' --, 1:1 .• a)
,o . a> o o O -a' o O e a> E
O id
•-•-1 on s. o
O a-
O cfp 1". 'O c.> vi 4 ct 1. ,..0 en
-,, • '-' Z C 1 '"O -' --,
6) a> U) C O C O Ct C." 0 „ , • s. -, al o O 7) --cs c.)
d
CU • O. 45
,n o ccs c..) (1) L) s-, 0
O a) CU O s•-• o 0 L. e -O Cri' oa> a> to s. o (* 73 11 c-
o o (' • ' 1) al --> al s- o o o, '. o C" .-s ._, ,
-cj 1. zi.„1 •' O -, C_ s u) .. ,__ o c.>
, 79, á )
t 1_-, cu ... •c.> a> -.
1 as a5 s. O o
„ a. o,
_ c) Z' a> 1-' a> u)'1
s. -o ,-, ,.; I) (1.1 ,o ..,-, , ,..., .~1
- o ._,.., 1- ,,,, <
CC
-- ,..,-) („,o Z C n. '-' cd
Z ...0 cr) a) ni • -• la, ...) b.$) o '-. le. o ,-, • á
.,
0.) ?f Z al Ct

a.) CL) C
a 0 ,..›O O
,.)
,1r, z ,. o•--,‘o I. E ...., ,L, • ~.
° a. bA
1-' 1-' /10 Cn CO
C-) C'
'-'d E :-Es" e c.) .2, -0
CD 1:11 ca a. C.> -..( • ~
Marzo de 1989
U) cn cn a) a> o O a> U) C.) a) •-, U) O 11. ca U) a>
4-> O al c.) 31 ..1
..u UD
N O 2 o a.> .-ti o Ul al a Cd O -0 -e
,-. a)
0 O O 11 05
u>
::: a
_.
ci
5, o 4 o a) o -13 L. 'U Cr •r.
cl) U) o ,-• •:: O O a. O E bn a> a> a o cn a, -lo 10
a) O cd
C c.> Av
a>
4.>
C
c.> 1 -o e o • O "-' cd>> 1 Cl.> w
o 1-. o 1 --', cn s. o U > O Z -0
I. .- a g .y 0 O Cr • -•-,
'-' . 1-1 •-. '-' ca E
a> o O U U)
... ca O U y •Ó•J ca 1.,...0 : ..-:. ''-2:"
-cl o 1. E . Ca) •-•
-4-) u.,
cd a) c.) a) e a> s. O z..1 -0 -g ca r, 0
O ,., O cn cu d 0 Q >, .• 13 z3 O
0- C.) G1.. ,...,
•- 0., cd - 2
„,„.. U)
o cd -c, o el a) ,z,
- a)
-C
a)
8
O
a' Cd
01) ca -o
cd 11.
--.
U O bi)
C
. > -C1 o
L. en en C
P. a) a> o oo
c7). a) •0
c... N
u °. ...11 ,z 1).0'
0 1 • :5). „„.1 •_-; Eu 0,
C

....., ,,, -O cd cd CC 0) cn •._. ca Qs O O 1-•


fr O .u, O U)
a) •--. O d O. al a> 'II s
t ,Q.-:3 > ,I! w
:: 1
a) a) 42 a> ca •4->
~o --.c.> >4 O o •‘.., 7 •.-,
•‘..) 4-> O o Uf.
cd . --. en o O 0) o
U) O t> cd
a) CL) -e b1) a O U o O. o e
c el -> V
a) ca c.> c. 0
e C • -• -. a> a> as• a> c£5
duran te este

blD ct 0 4 cd L. (a
o ca fr C) V) ' O
O. o O -12 a) a> s. 7.1' E ua)$... -o „o
Cl) .0 s. 4-, Cl.) 0 O. o > o 0)
a) s. U) cn a) Cn E O •G'7) .5 U
° cd ca o. E rn Cd •-• en
cd
c s. .--•
U) -•
O. C.) a) 1.- 00 O O lo a) cd foP 2. 7. 7, ' ' ' < -0' . . , j "
O E a° o-> c, u ,.., u a) O O O -•--, O 0 V 1., S. c.) c:.)) • á
U) . - o •O .O
... -. d uz
0 O o c 7.1 ca a) cd t).0 u m C cl
TI o O c ,) o'' o
0-
70 o o ur C-) O • o d u) O CC O 7:: E 4-> a> o ,....
, • c?
.-, 1-.
C.).._
,,..,....,

,0 U) u) O-1 U) a> en cd .--.
-. cu a> e P. -c co

Cd •-6, O u • al O E a) -. Z
,c_. O N U) e
O zl a> 11 - -a) -jj C
-
U) o
-CI cd a> C) cd O
•--.
-, a> O 4-> o -0
L.. a) O • O a) o •T) Ccr ,...
-Z.) rs -,,
- < zrz

.. cd o 1.)
C cu S. L. O O --> U) PIJ C 1 .2 ,n 'E.' I'''' -e l'
O o a., os'ol • - -cl O a.) r. C. ..,z o -C O O
al o o Cr 0 - - --' 11 O
o cd o o 4-> N c_) cu P. t>i) (1) VD. :93 c..
•-•, - ' 71
cd -C U)
c,-. o ti E ca C. O 1.. O el -cd .
bA y ,:n cn O0 V a) U) . ---'
C..) a> O al O
s. • -• ro Cl. 1 _O -; ..E. ;1
U O c1) E 0' e sc: U) V) o a >> S. c-> S. 45)) ,./l ..-.
C.) Cll '-' .
C.> a> c a> - -E ca U •El °O U a) c:t o a> a) o a>
a) __. .,,,/ c.> /7
o '''
C.>
,......,o z
>, _., ,... U) cd cd 1.
O -,-.> o U .•E;- o 1_, 1) cd cd "a -:' 'Z' • .-.1. a)
ci) ,n o --. o as a) O e a) C., ,cd
, 1.., C.) z 1-.
p, ,,,d C a) C.
a. a) tz ....) ^o1 1.) U)
a> 1.) a) " C e O -O 7:;' ' t.-2.
o a) cs) C o -_, O. 01 a> ci :2a)
cd 1.> .-. 1 -C3 E o,° ca -d O C. -o o
ci)
o
cd , bc - E O .- ci..)
U) ....> •-. "0 ,. ,
o en -O O 4->s-. u) cd or
C cd
Cd

'-' z C) rca 0 a a aa O -ti --. a, cd


os E O
C) s.a> ,,,s c't
-a
.. .... a) C o L. U) o
O e IOL ,L) b./J L. CoCO Cr a a 1..
a) y u) 0 a a a ca
... - C a>
-C 1., o 1, -C O Oa) a> a) V
a> 1. : 5 :: :
1
U) a> a O _. '5 o o U) Z "sci 4. s >.55:-c ..'6..s..c' :cci:
í )
a) o a)
individuos

so o o a.) 0 a) --) 0 O 7:5 O y v",


O a) s. .., o o o -5 -- U) O e t> c I
c• L. a> so> 9 cu -) a>
4-> o a.) C.)
Cn O 4-> tr o a> 0
a) u) ad • ..
,_., O - -C ° c,) Ca (1) (,) 13 .-> '7, c..> 3. "'
O C o > o O a) (a a> O 1 -O - ",... C/)
c.) o O O cd LL o O
-0 Oa> c.> 0 -Cl ca -C O zi c.) .
U) O -0 • •-• a) P. .1
(1) 1 O ••••• -O c) c.-c, '''• -.
e VD en L. °
c/) o C L, cd -ti O ...0 a) e U)
o o O -0 o -,. .2
- -> c -c3
E -37,zou,_
o .:: o%
O •-• a> ,O e .-- a) alO
en O
o cd o la. c'cl.._> s. 4->L. (1.) O
•O E a) •O
F
.::>CE CC .>a)- -1: 1 s r. 1:1-•
-cl ci.) - C e a)
1., a) o ,_, 1) cd C •1.1 cd rn 0 c. ,... C/) a) el •.-• C) 0 C. 1 E
° -1.
1- -11
-- a
b) 1
o cd OP. O cn -o ,...› cn O O a>.c.) ""
Z 1 00 >>>
•Ei)
.. •<...._ o
tiC
cd C c1)
.. o u)
Ei) y <,-• --, e..) 0
a>
C1) o
O >
cn
b.c -o .rn bD w _ -.,
e -.e> a) ES

••••.

a) cd en U) U) a> O O o a>
el a) Ci) •-• O n u) o O o
4-> cd a) O C
O cal
-e O ''',„ ,e u O
O
O s. O a>
U)
O en -O -0 S,0 s. o s. O
a> U) a) cn a>
Cn

s.•e --. 7:7 .5) ci


ra O o e
P. -o cao s.
E ,-0 a) -0
a) s..
1)
,-. a) P.
> ,-.
O a> •-.
c9 . o - o o O bn o o O
O tu) o v.-•
cn cl) 0OCc)..t1
e .45 O
,S ca ie-j O -• O tv)
a> b.$) al - O Ti - O ca <3„)
-. e „5
no ..15 ca o o
o
s.
al
,-. a) LO
-
,c) 'cri o C.
a> •-• a> as
e
el cd a) O O ca cd a) O r.) as
o o
E
cd O a> a) "ol Ol
O ..-> N cd cd cn cd P. o ca es
o al cn ga, O b.o O a) •-• en e a> C .e
--. -• o
N ... O O 0 cd
s-i
C.) U) a)
C cd
a) O "le o cd a) Tri U a)
U) 0) a) _C ca a) a>
a) C 4 •--> P.
U) CCS • C o >
O O o a) cd C
O -0 •-1 • VI > Ct L. cd .5.1 o (1.) cs. ,- cd U) O
a) 4-> O cd U) rn --.
.--o
a) cd E o ,0
O. 01 U) ir
•E? O O ., o o •Z Ti a) O a)
e a) cd
-d ,C e C o .0_, ,.) o ca - s. O
C a) 1-1 C O
-0 cd .0 1. C U) 'a)
4 a) e
e
o
L, cd U) ro 11
a> $.4 O U) ,a> U) a> o
ca C c2, b.0 c:1 a)
e..) -o eas S. a) 0 c.> • •-. 2y.,EU -8
la, a) a) Ow cd o 0
ca el. a) O U) U) O O > á. CSI
U) u) 0 o .- r...1 O a) O ca U ca -C) u) 6 a)
O 'Cl 1) a) O
cca
O --•
,--• c u) -a C e+, O e -O bp a. - -O a>
-• -~ a) a) 0 0 U) cn-
cs1
o ca •17) O o cd a)
ON O C O e) -- >, C a) U) -C ca -0 Qi cd L
C.) F. a' P. a> a3 u) cd a) E ra Co E
cn "5 O "cl ca s.. cd 00 o
,O o 0 ce a o 1 O © O
1.4 EO
a. al a. O
9.
...., U o
U) (R
er
S. c)(1.1 cd
C
%.
a)
a>
-O
a -') c) U) a> CL> a> •• C1-• ca O
a) cn O (I.)
>1 E cn cd U) , a)
.-- .) s- U
s, . 1 1•75 .1 2 U -0 a> o cd O -C ) O O E-
cd O -O a O ca cd O C -0 a> ca a> el C - 7C1
.C- a, t•c-• o o O -O) 71 O a) E a> -0a> s.c'. -- 0 Co. el V u e-5
c •`0 • U S-o o P.
O. O Cd
O cca
a) as a) O • cl)
s. 0 cd
_ 'O o-'21 -rzl u) O O
E ,,s' ,--9 ,) (a O L.
•T-• O cr a> o E o os -,..> U) ca • -• o- (1) O o
s. U) , c) u)
c.s
a) OCO. o u ,... U i. CF)
>I 10., -
o o a) -,,
° O t0 a) O e a) ,...• e o <-
4, os CCI -O ca ,.„; a> o U) o
a> C a> o 0 a> (a O • 11, S, :71 c o Oen en
a' ,-, >-, ‘. Cd -4-> as O ;,:-•
a> c... I:.70
-0 O a)
4, •.4 (I.) U) a> a) o a> 4 u),'„ cd al e o O
L
U) • -. a) O 7, a> :E
e C/D o cd cl ,-..r--1 ...> -: en O •s
• :.
< 4-> o Tt
Ca O 4 'S
tst) o a) o
a' C a> as e ct s. O 1.4 O U) O a> • s, c.:1 a, cd •r! ,_, a, O O 4.) C
... a> , O o -0 a)
U) ...0 u) A. ca O en cd O C
ccs • Z •c) o ct) O O CL) -Tt
O o ID a) 1, s., o C o cl) O
E e '-, O -cl o el a) ")..
" - a)
O cu eñ••'-)
.71 < 1 i.
o
O E a> O
C..) 4-> al a>... b yc-> E __,) o •_,
•-(5. y‘c a> V 'ca O O a) Ul E -2 -Cl el 0 • • U) c-) aj • 0.)
kr
a a vi --c 5p. cd a) s. s.
a) al c
•a)
,.., •- •-
ce o c-> o a) -O u:: ....> O 1_, O O
o
VI
o
- .,...), .0 s... O, O O ca ,a1 o O (i) o a)
..0 • 1. cd Q. o P. 'ct o a> a> -1: .a a)
O o TI a) a) O
O . -.-1 a>-
b.C) C.) C .) CUc
:ET U")
>' C1) C/D
P. te o •;_-,' o ,n o cd E C 0.) 1 >s: :72 i O cd en u) a> > >
a> --- ct •O ne c,;$ CL) O me dO •-
o
el Za> c) -O I- •C
o -CD
0
U)
Oo
o i.
ez, •1)
cd ° -cl W
u
..-•
1. a) ,cd -ti O
U) cd
cd -) a O ¿ - O
b"° cd
O ti C
<< -t
-e :/) 0 C s. o 0 en en
0 0 o ..-> O a) U) O --•
a) • in,F tte Oo I. cd-• o, o t).0 4-> ,5 o. E•• 1 :•>) E Sr
W
I-1) a> , Ca> o bn cd cd osL, o u) a> en a cn
a)
a) - a> ,... ca L.. o el a> a> . _, 6) o 0)
O' O u) 0 )‹ ca en --. a> a>" -C1 0 O.
cfl blD CU cd a) 0. a> e C. Cd ..O -0 a>
cC ,.> -o -o
Eo

intentos de O --.
al U) al O ei 4.)
- E- ou) U)›,
ca e e o • 92 a)
rp O o O a> In.; ca
-oaaca
cn
‘/ o mi
c> o e.
se>
/
1.,
_a „E O O a>
go .12. O
c.> O al 4) O
° t-1 a> a>
%., TI L4
"O O cd cer
E •-
la e o
ca
o ••-• O al
L.
O u cd o o a) •72 i. .
cd (1) •-•
v1) o-4
>,
cd `-) *-45 .,_, .... 1 1 ca o a>
"C t.1 ...(1) -4
1 a>
In 4"
$.4 -ii __,
,--, L.4 al .5 a) O ,c) al (1) o a. a) ca Cn
cd a> L. v) O
cd o o o t).0 1) D co 2 4-) 44 ca
5) ,.0 a b, iD o 0 a> cd • o
a) o a> 4 42:1) 2 '1
1 O , F. 4.4 1:1 4: o al
a> -7
F. a) a> ,a)
cívicos" de

L. a) O hi '-..0 Oo
•••••••
$.4 O o
c4-4 144 O .2
cd a> "ci
o cd 2 2 a.

16Entrev istas sosten i das por la autora en Urrao dura nte 1985-1987.
N
.-. al O .45 a>
cd 1-4 a>
<-15, o ca .
Le: ,,, 1.0 s-, a) ca 5-• -10 U) o o 19)
U a> -4-> cl) a> cd O
cd "' L. a> O
cd o
«, mi at en o Ti a> o a)
cn Cd
a> s. a) a> •-•
y O cd 4-, a
ai o
"el cd
0 E ra. t o 1) L. ca Or
a) 11 U 4-0 ca o N o cd
Fr a) u P-+ „:1 al "c1 a) P. o cn
-O ct- ca a>
"C1
aS
o E ca V a> UL,
CI) 4-1 a) 14. "MI
cd as U)
P. 4_, o
o ne a) a> cO.
Ti u) U) a)
-P-Z -5
a> a)
a)
U) •4"
-,
a> P. a) -O cu o -o
ca
a) u) as cd 4-)
o O L. 0 O O a)
,, o •-• > "ri O a) •-o
r.: a) a) a) a) cd ., a. r. ca O
U O
O y O .t.l cu a> O
a> -O
Cd (1'11) -0 U o., al o o el $-e o cn
° '5› Ñ 'al cd cd a> +O, el i. O
O a) P.
1.1 a) a) dcu *45 cd 1)) U)
cd
__,
ca ••-• i CI) Cd cd
a)
U -O ca O o •f..
a> 41 0 0o 0e a) cd C% a0 1:2" cd cn 4••' -
O i. a) N O O 1) a)
U) 10 _.,-
, a> o y
•. o cdi.
O L.
‘...2
-o o cd
i. a) O O ^C 6.0
V U) a) a, u, o 5 -0 a>
cd 5 E O c.> W 1-•
cd b.0
i so ca U) Oo
a) -0 a) .49
o U)a) e
• OOu ca cd cd á. ca a) 1:1
cn ‘g
o•-•
0) O > O cn
cd "cla > 4-, - ami a. O. O cl.)L. • O cd o mi „O uz ca cd -4-)
o.
ct o
res __, so %.„ O '0 "c1
O (vi ,a) a> - El
o3 U
› O •E.5 bn c‘:1 --' -3 45 ‘,
1j •11
+ O -0 a) a> O a) VO E •Ei o
U) a> •r_. o >... cd a) -0
,... c-> a) O .0 sa> O P.
O c% a) a> a' o t)0 U
cci as '-'
ti o P. o •1
O a. o rncaz; Cl. O a> al a) cd • 7, ;)
a, L. o ct cr o.4 en ca U) ai
O cn -5 o ca , 5 o a) u) i.
a) cd a) -0
cd as o 01, a) 11; 4.-1 b „o cd a> O P. ca .7c5 .C/ á)
cd a>s. o o O a) as -10 Oo cd a>O
a> a) >;.d
a> . ca
ca 7:3 a) o a) 1., O O cn O -ct 0. u) Cd .5
O a) --, a -O no o cd i.
U) O Pe.
O "c1 ca ca a) a) °
.4..)
E al O a> O O a> O --.o • 10 4" 0 O U) 4-, c> a> • O •- cr -0 c
cd
5 -0 a) L.
O -O O o > u) O a> O O 0
ca g §0
•Ci a> 4-) cd 0.) ‘C)
•F; -O cd O a. a. a) ca .15 bc)'t) :o a) a)
0z o a) 1",.
,
4.) a) a> as
o ct cda.. aa> O a> Jo)
r. bn a. Fi cd ca
,-.
Cn
11) a) -4-)
U) O a. Ti E 1.1
U cd O
o a) tí) a) a) e e a) • O
a) • te. ca c./ '211 s. •-• a o "C$ U) c.) >• U L49,

ca ca O cd O cd
cd

a) U) O al >, a) o cS >N O O o
O Ns--,° o
a> V 0 u).., o- oa)cc"- -34 ca
o
al cu
i... O E O s-,
bA -1O s•-•
L. 4-1-O
1- •-. a> s-, a Z 0.) a) cn ,-, _0 1) al -4-) as as o
4-) ,a) O -0 O 4-) cd
O .:' 4-4
4.)
a -
i. u..) P. O l'' 0 cd E c.>
s. C.-• U) as a) -1:1 en fue
.
td ... o cc ---> Cd O a) .o.,
0 ,b.0 •; cd u) as ca 1..>' O
o o p-,, ,a) 0.3 01. a) s. a a. al o ,y O o a)
"1)$ .11:1 "V cd ca 0 PZ .›.
P. 1:14 al O
O O• ,-, 71 al U) cd
cd
a> '" a) ca •-• .r..ro. "O
7 ' 0 "17/ Pr-4 cd s;•44
:1>
,....17)
O. r., U) (1) 4-) 4-4
cd O o "Or s. -0 o" o V -O O
O U)
CL) 70 a)
b.o 0 -0 ijo as o
O

a) 0 O O o -, ..P al o •15 .4 ca c,) -(7.) ci)


) ... s...
,... -- o b al cts O -O
CO) .>, a) c.) .,..., O ca "O O O ..
.8 -c,.> O a> L. o o o ca N.....› ..... O a>
cd O .... g cil c.> ca O o s. E, O al •-• 1-, a) O 0) a.
ca .1 O u a> O ca N O a>
-15. *d -. cd o í.
bi) o O
O E s. U) • O om
0 ,...> O a) a> a> O 0 °
co 70
1) 1)5.' "li
O a O o
,-2,---,
0 ---. a) O cn O O a> ca
E
b1.1 --. a) - b .7D
cd
4-) cd -O O cr as sal ca
O a> ,0 Ta).1, O ca CCS c-> O o al O as a)
cd
cd
> cñ
ca
L. --• ._, a) ca
1., O > E -5, ca 4-) sa) ,J0 as a>O ca a> -0
•-, a> -. a> a) O cd a) 1) Ca a> cn 4 > bij cd "c7d
VI -OO O a) %- ..,:›>cn • O o ...... a, O L.
O o o O a) o a) O 1) O O C cd 'O czi -O c.) -.. E a) o a>
o V -cia) ad L. 0' a) ca a) -O (1) o
4-) o tr.. , o O a> _o o .^° a>
U cd ca '15 a> U) ‘-' "C:1 a) O O s. cd b.0 O í-.' ai
cd a> as •.(1> cd U as c.0 ° e° O Q, U Cden ,O a)
O '' ...., 14.
a) a 0 ca a) 0. cGn ,z •^. s.) -c1 •-1 1:1' O O U)-• G Cr CU -10 o a>
a) O • c7) 1, a) s. '71 .0 a> a) ca a) -0 cc) a>
cria) U> '0 U)
"O o 55 p4 -0 O ,...a. O X> a)
-. 1.. o 2 •o o 0
ad 1-. cd o- (U ° ci) •- ca a) . O cd O FI) o c.> $04
U V I-, o bc, ca -0 bi) .. c> -O 1-• $as)
a> a> U) a)
P. s. 0 s.. -O
U) >,•....
`' O ,_e a) d ‘r.. L.
o ca .o O ca
U)
.5 a9 -0 b0 '- D -O cd y O a>
C "c0 a> O • ti, _aO -,1; 1 -ti U) sed
a> cd o •-. l'4 E a> al O 1-'. C{ 1. ...«-4-, O P. ‘,
cd -o U ccS O a> b1D o <4. a) U) U) cd
cd ›-, O o -0 O > ".° -,
cd '---_ s-, IC CL)
o ca cu
•E;) a> eq a> - O5 E
a> -o.- a, o V a) I-) U) cd y -c 1Z ° > s.
-, a> -O a) cd
a..-> O .o cn >, •,-2, O C a> c..) ca cd o cn
,o
P. 0) . u -, O cd • O- 1-. ca ct d o o , a) -1:1 o --• -o '0 cd
U) -O cu 7:1 oV 0 0 o OO u>
ESTUDIOS SOCIALES Número 4

O O 5.1: O a) ,_, a> •-. O O -,-> Cs. "c1 a) O O a) el á. a>


O •-i O ca -1.: E b0 o %. 1-• o o a> a> Cf) ,O1
a) o cd o d o ca O o C -cr) o b.£
L. as a> a>
O
a> d OO
-I, E an cd 0 - sa, cd ca -,,> 0. 1., a) O as "O al
a) O ‘.,
-L1 a>
s.
O o
1.1
cu ca M•• a)
,--, al -a cd e o O
-.4
N
b.0 O.-• ,O
O -o -0 -O 1.>
0 O
O -„ a> 0 y a) cd ca di o biz a) •""' b.1) -- 4-> CU s•-, o a>
P-o •,;.;
O o P. 0 coi a) O o •,--D '-' -O a, o V N a> o
7:1 -2
-V so (1) w
b.0 o 4-, cd ca ‘15 7/ E
C-> _,_., -O 1
aS (Q) •-- a' •1 o 4
ca a)
,-. O o ca -4-) cil
U u •-• o ., U
O a.) C-.) W s
"O ca 4-) o O. o 0 --. 1•-1 o a) O - -...) O alO
-O C1, ca O
-. 15L .--: E
(/) c..) O
,J) o O -- L. b a>o -a ci.) E
a) ca ca cd ooca
a) c_> .- cd O ct ca o Ñ O- W Y
-o
Cd u ca
o cd a, c,.) en O ,oO •-, a)
L.
"O O
cd o
a) 5 a> cd 4,5
s. O ca 1, 1-• O .-. 5 --
cl)
- d C
o o
ca
-c1 7-.1 O
° -O ca . O c,)a> o0 ca
O • C.)
4-, • cd
-0
O as
o :, •IJ -0 o O .61
> ,„ _..„ O „, ca 4 cp
c.> ..Z.1 •n-o ", •Fi
cd 1 ., O sal a) O ca cd a) O
ve

O O.' O O. .b
O ca U ,..... ca O a, U C7-4 a> -0
,...., (,) -

Marzo de 1989
,-+ L = ,- ca .,./ - Z Z TI 1.5, n, V)
c.) c- a> cu
O a) V
t•D C -C O
O •-_, o ›, o c.) _á a> s.., c.> cz c> a)
Ns...o
C,-) Y C.,
- :...> - - - - c.) cs c cs 1.. . c 1.- 2. c 1. o-
3., .0 ,- - o a- . cn -o , al .--, a. C tsp ,,,o C 1 1 .. 'o' c 7 cd s. O
1..) c. O t› „, o
Ce _
._, 7 -• 7:7
rr.,,,, •.-.-é c.) c`› c1
-o . ,c ct 0 rz
5.-,).C.) -o -
,g › - o C.)
c ,... ' , "_1' 1.
9 up
o s .-
w - .„- ro
o a c> ct c,J c c c. c..› a)
Z r,
= C c., 1) C7) Y . ct, c..> crc u) - ..rj CA u ...-) er, C1 4-3
1.. O 6 a> -0
C _.> 1. 7) .> al . . -. ,- C (/)
c.) c..> c 'O ...:,' >, O c.> 1., C g . c,1 '1)' ,-1 ,0 - -C -cl . a) "1:5 Cü

Ga itán. De lito
cr) CU cr) C-• O 6) 11) ,-. , -0 "a> C1)6)_ O C6 U) C O -•`-' a,
c o Z uc o ,..) 1.,
0:1 su
Z Z1, O CC -.-., c ,,_1 sf> : -C
t. ''. O 7) S...
o O ,_.., M a> o ,-. ,., O a.) -C ',...• Cr , O C.) O
s.. V) CU - o cl -) s. .71
C1 C..) ,-. C
1 p., , z
,.... • -. V/ I)
e ..., O Z.> V/ cd .".
$.., ..> s. c) O ....
y..„ $_,
c.> 0
. ,. ., ,8
..... .,„
5 .--'' CU '-'-' 0 csi
. - -c c.> E -, 0 Z 1-
,_ C C b.c 4' a> 71; cr) -5 11
C CC •-• C 1., 6) •..., „,J.,
...o ,
c.) 1.- _a, •
.1..
. _ ,, , ....>
...) L... C1 c;
al e, .,-)
Z1
ct 1:., o
1.) t-- a> ci., ct o
2 ,z) -.--, ,`,
CA> c gs -c
res ,
o

L .. a.
o O 7:1 a)
O
> -
-, ':
c.) C 1 -,
-_,r...• w C.-. cu C - 0 Ó. 7,, ..• a -C Z - o cis) ....>- .--. - • ‘, ,cu -.cO 7:1 -C or,
-< --
•_, _o . _
,.
-:, •.,,,
a, C
-, - •- CC c.) C _ rn ... - a. ,,,, Isc o c c: ?
u., 'n •'" 1.) O O, o z a. u) -- - - a> O ,,c.1-_>, 1.)
c.) -C -O - 1-.
°
L cd 1.. 1..1- < -2,
-C f, ẁ
c. a.> • - Z C ct c;.c/) -..1 0 -- ct "C s. a) y "0
a) ...)
-> ‘c.) -- Z Z '-' .__:. c- y) C e c.) • 1 7 1 5 O cy 'n "V
° c/1' 1 . - cc)- c' 1... a) _o ,_s- -C Y. ....) V
c a> cc o >sss u) c .-) o •c> c -
•-c O E _ o •,cE; cr.> -., -c., ,..)
u: .., _,_, o Fi c cl c o o u c) "t ,„1 c cs -
n _ 1:: •-- 1... a> a> ,_ --' O > -o ct-é,
OU O a> .) % c.)
,,.) -o ,¿ I., -,:: ,,,-, .., o s-., o O ../:5 -.,..--.
v '(r)o . -ciD- c,/ t., 1.. Ce O c.> ,i,
c.) bj) ce i... U) Z "O s-. Ce
o o, ,
1.. > 1-1 -O ' ;--5 .r0.. .O -r2 -é 0. i•-•
UD t„, • •-• C.) cl" Ch O ,0)
-. O ,-, 0 z O Ce O 7) ©
0 s.., o O z-) c.) ., a c, rn - - -C 7;5 .._> ct .., o C Z c.> y -0 ..., -O s. c-> C. c 1--) »-J
'6..
-n ...) •_> • - "CS -
...- r VD P V/ .y •,,, .,>- 'C1 CU O sc, 0 0 C s. • 4-,
-. -r. --' C a> o a> C.) b
Z/D ....-.., _s 1.1 C/D Ci) '-' ..Z r..) ".
-CC -, o c.-,1 o c c.> 1.., 5.0 , Ch
a, a.
os ct) s. al -.-4 0
1:1 1, -7 CD
c CC E ,.. a o o •_.: 7" ...,
c.
, , ,. ...,
1.,•Ds .- ,..• o cn o 7.: ri a)
,... c.-.. ..,-, o:S
.7.• V C. Z
O. ,_C
o cc • C 7 .1 la, o c1) > a)
o ':1 C, OO
„. a ,,,, C.) a. C-j Z C.) --' C O -. C 0.) y l 'O
›..,•"e)
- C-C- / ,...n.
>-' 7;Z 5-C ::, 0 '-C
O ,..z̀ 5 Y TI
. .--1 Z C 1 -C .. 7•• C _C > u> o as O-,
Ú z.> SZC
O (I1 '..) 71. C..) Cc O o .. .7' 'O c cy • -, -7
,:j.. rA Z 1..,
6) c ....., -
..= -.--, ./7.' ,.-. 1.. 1.. 1.- C -C I)
C
--.
>O M o cn „r) O u) • 1-, < I.-.>, C•"
í.-.' -..-D
Q z
U) - - C --, 1- ... -C O- ..=C ...C-> z _ ... 1-.
,.... 1-. C C 5... CC C> .cd CC 0C 2. -C
C ,-' .-•-• ..- -C -C . Q .-. 1.. 6)^-0 0
C. C ... .-c, , E
..) 1... , _ - o
,---. cr> e -7 O 'A c.,
• --. CZ 0 O .c , . -, X - S 1.- ,...-
CL) _O C) O u)
S-, C.1 '' •.-+ r. I-, Z
a>
al _O -- u) ___:- s., y o O. 0 > C s- o a) C.) -0 -7 ,I '7 c
c., •- - C O --:5 C -0 s. - o o a> 1-> C o c) u) 7>
C , C c $-,
-C u) 1_, z u) C 0 >, o u) u) -rc.) j cl u) c.) C p,O C a.> cc 1-cu u) ,.)) C. D c --> C -C k., 0L. .71
0.
C.....)' o
c rr) y Z
z., ,a) u) ,- ,-C st 1n ar 0 a>
cc y - cl
- c rc C al el
a) a) © ,i;
(n
c .:_. `•; = • - - cp 1. Z Z _.5- L
N> Z ,-.--. 1., c, ....c a, ° yy C) >< C"› C1 O ce 1" ce ,-_, --> Ct d ro 0
o 0.c c...)
-C 1... 0 O c''
rn ' - .) O s. _0 ..,
C u) y o s... C., o:1 -- -O cf, c.) cl 1- c > ar c) cu C a.> ›- o .1-> c.3 1
c 0 U C o cz O c.> ..) o c,i cl 1, -C --. o -,- c"
1.. cd "C • a 1., -C L o o .--. -' c->- : cr': c" C.' c C
11.
--' 0 - c c :_c -C C
-C
. .- zn
u) o
..., `5 1
L -> O .- •0)
cc, .c.> cc - >-, c. , o a, .- u)
c, C x -C -o T) ct u) u, 1.., cp -'-'0 C c, o ^-
c.) ..1,
N .O.5 •C - y E '
o•' Ood
". .a> c,•> .7)
O - y ...> lt, o" e -C sc s. o c.) SO •:1) cu C..... Olt) U) .- .->c.:
cr) e) 0-• O r) a> s. J Y.
c..) "./.. cr 1) i... ".// CT) '-> = Z ..,_ - -,-, c.-6) s. O f. CC ._-3, .,; cc
.-.
C-> 1.. O. Cl C.) Cr C C 1 y V) • -0 6) 1-1 _C`,
0 43 O
o y ,.-
> zu)
E c." o o ,.., _, CC 0 -C C ''"C z...) „ C C.) O ,-, '7:5 CU cn E E ...0 C CI)
o w o ,-.
..-. u) (r1 C -C Cr. C1 : ..- U) O O •up o l' -0 ,...) c.) o 0 ,-:d
,...,
Zi) CJ -C ..-. • o -o o ,1 ..,-1 E 15,,
O O
, Cr 6) -+-) 8 ..i-
„ .,
C6 6) ,... 1) > C -0 CO CC
1... cn ., C.) CZI O 1-. L S. - . c.n .,..› -0 O "1 1.. „ z -C
L M " C ,3 • .-. z O , - C.) .0s- 1)
CC s. C.)
1,
C.) 6) U
6) CO S...,
, Z-.) c:6
C '''i...
,... c-....
, CU 0 T... O c., CU O C) Ct
.., < ° (...) <
"1,-. " .= O O _C C6 M " O
s. 124 cl, C 1.,
" O Z -
--8 1 . -. al a)
s.
O- . c, "0
...> ct Z 'YO u) • - c.) ...> $-- s. 0, ,
o .-.> O
L., . - ,- y o O Ca) o • I: 'O c.... o y CC sC N

O én" -1.) o
C -C _C 0. > C) C" O. > - o -C -C .:.,- -C -, O c O a ..c O 0. r.c.) 0.o cr)

--. --. Z •-• Ce C O )) C/D O O a>


O C cu ct C 0
0 -.-sci.) >,O ccl c. •c -O O O
.-0
°) O - 8o‘%,., c`
%..,
-i l -o" c/) -z)
o o l...
Té cn Cl a) I- s. -1:5 C 0 ,-0 rc 6)- ÓCU., 0 a) a> s.O u) o ,..,
c) o 1... •-•.)-O -a. O cu
3.> cu 1n a) c . , O C.N11 ") E LO ' -O • > -' Z.,... -c
-0 u)-- -c > .,r ..->•- ,-,o C cn a ci)
5..., a.> al ,o ct
$.
, o a)
o
C ›,l o ---' C O o c.) 4-, o •
O .4-, O • •> E o c/ /:, ›- O O '12, (/) C..) cl) c-> 0D
- E T.> ..=.: >
-, C o as rrs - ct _. as
o O a) o o- //) O O c..> O •--,
o ›, 10 . _. O O ..z-1 _. crs ,--. a>
-,
O 0cn c..> 11)
- ,c4._, .-s c-... s. al • c.; 1.., 1.;
O u> CC 0) v) _._, E ,c-) ..ro ,-. cd CC
c .° -, O 5. O
V1 u) a) y p., - ,a> C OE ,... 0
o c.> C o C)'-'
O o Zas ..:. c.> C --> C1) CL)
C r.., .-, o c.) L., a. O
.r. CU S. cf)
O -O
o >, sa, C E o O Z ct
c.-. C a) --' -. O S...4 O )--. es C
.-2- b.0
a> a) -. a) C C -ti
t1.0 s. o u) .. 0) -1-, ct o
-O O <u cs
crl s.., as .„, E al
s. ,Z.-. 4-, al 0 a) •--• ... E al ,-. ct a) ^0 C
-0 c c,. _, sa. o of s. a) ct s.. o y OS O =.• v..: a) t
C y - CU .-> s. "C o -o
E O as 0 as o 7 1:3- C. o
c cr
C ,.. o Ce Eo -C s. C O C u) cli c.> E
o O o o .s-, a>
s.- O 1... tuo o cn Ts e-) b.0 oc • r.... E •ro
O o' o CC C/D b UD o o t -, ,..., > u, ,---, O cn C ,› -- ''s
O In
O
C .......1 O cc 1:2' ''''' '51 ct O CC ,.._, u, 1o- -. .... Cr
O
O
TI Cr O • -. O C/D .71 ,...
cu a , o t-,. o - c)
a .
o o o lo., a> .O- O
O C (1) 1. o o ›... o L. c.> b ., o C s.., . C C -3 ( Os. rrc
V) O 1-. C C o cl) .., .-- U
o ,... E oc.) as o -- ..., o cc al - al - <
.- - ,...o u, E
,,J g z o ui c'",...cl'
.O L. a: O o .- z.
-C a) - o 0 o ,.... O ^C . o Lo o
5£ z.) Lo -, O .--c.)
o
N Z Os> -C1) o _o cs o ,..c ce "O
..... en E cu cu
C.) •.-. . - C -,-, - -,-> F...") os a er)
,... ,r) C 1. U -O O O h.0 T'a) 1... a> 1,-,
cs a c a) > ,-, >s• - O a>
re moción ta n to de l

. , ..JJ Cl. O O c.) c> Q., O CC C.1.) C y cn "C/


O
-C C.)"* L) O ' -••-)
y - 1.,z.,
- 7.;
s z , s. „
c c.) `ni - _O r3 tc5
Ú C.) a) -,5 •r4 •--,
C., .c•-•.: --05 • -. - .. O VD Ce
- ›, a>
•..r> cs o
O -O '" O •- >--. ,... 1)3 c.> -c -o •, a. O, cC
)11 O - o o - C Le7sc)5: . .«. CO:
r
L.. CU::: CI:;) "1:I
O . 0 •o ---> E .... C<(j.±7.i
CI
:: : ')I , ,1,C
0
o
c.,,n-,' -. ca
cu
..) CL) 11 '.-. ,,••••
)"' 6) __) •- ,..> o C/DO
. :...- C '-' u, -o • - o C
> ..0 --. 6 O S-. so S... -O o
6) O a)
U-C
C O ,--,OO. - - 6) :/) 'O O c_".:: 61 •
. _•=: .- O 'U -O o

O ..-. C.) .....


-•.-•-' 7.) ^ I.) ct 0. - C y O '-0 N
Cr C., 1-. a ..-.) O 1.) o O O -`' Om C _ . CL>- CC
ESTU DIOSSOCIAL ESNúmero 4

° CC - ) Cr) C''' ^ t2X


:/) C.) __, ct, O a) o C. '-' 5} E 1.>
o .> -C sy › -c z.) o C- 1-1 CU CZ 7:7 '; O
, O ›. ," O C
-> (r, oo - o ,...
Ev o $-, ...., cn • --.
c, o O s_. ...., ccl O -7;
,_3 • -.. --3 c.-. O la. O c o -O o CO - o o ,o a o
E -ol
-C c.)
C o 6) C.)
rZ V) o
c" -c
0 0 =1 VD 6) --‘ c,:l
• :, o
O C c O 'n ,... :, ...., >-• o v) Y y E cl,a CC -O
...› • ,
S. ra, = C.)
a) o o ,t "1:J 9 ‘..., cc
O
_c
J o ; -..c, C -c
razones.

Cf) E s-, ...cc o o 5:5' s.


-ro o- o 1... 5./. ?
C ' y 72, CD o s.„ o <
C U la o O O
secretame n te con

-C as c I.
O
O 7) y...>Z v°
Z. ---' c, _ cc ._ c. ..,
1Z.
v ra '-'i
c c,-,' TI crs- o o I br
g :
Como a fin

(.1) o -o a> c cr up
7) 1 .70
- E T) 'O 1- - o o O o yo 0
- ,t)
ñ. ,... -., o C s- -C Ce
-C C1 C C u•
O o o •r...)O
--, C V) Ce -,-, o C.) C 7:5
C.) ..1..
. ) CC V) Y
c., •- -O • --. v)' 0
V) • '-' • -,. .. . .. S...
o -> O
.v)- o > > UD -C C/D O `C C CL) 7.--
,_, o
._
,...) .- l•-• 119: 1 . •. -.I.. . . J. , - .5 ru.s:
C >
Gobe

O a CL> 6)
„,-, CO. -.•-•, o ...., S... C15 ,--. O C'I N VD
0 y Z O Z a. ej
CZ
se

-- 6) VD O -O 6) .-/ ..0 > E o 1-1


O

a. --J .0
•• •

Marzo de 1989
Oo o O en al O en cd en

miembros del
O cn a) O O O u)

econ óm icame n te de la
o
O O
o Ql a> -o cd o -O O o •-• O
a.
O o a>
ty
en • a> It „.
sy O O a)
• a cd "O
a> ,C) O a> a> o 134 ,4
cu a> OO -O
-O o .1-1 O O p„,
O
0 0 -0 • o Ty
en a>
O O CU cd C) •o a> o a>
> a>
-o O
U
• O -o o O o
a3 a> V
O L.
O a> -1-1 u
o Oo O
a)
O td) O • O
O. sya) O sy a> 0
(1> al O co 0. O
a.> .7)
-O 0 o o -0 1:1 cd E o
O O en 0 0 a> ..0
ftS -
o
• ^'
cd en O
•,-. o •<:>•
cd
o L.
s. O
o en
Cd •E>. Ql
O a) a) Q) O Cd a> •. sal O
E "c7:1 a> i. 7' o en
Q) C.)
en -
-,..1
c1)
O
o O u/
o
-12 y fy
ty
a.> oa) Ql O O sy en O ct cr) Q) C O O en
a> o
O sy CI) a> cd eep
0 o -O O
s. o O o O0 O a> O sy cd cu
e.> O u) o E a>
Cd Ú -O
cn

recordaban alGobernador el
O o •-, Cd O 1:1-, o o„ V ..4->
y -o O
ty E ,t) a.> -o cr
cd OO
-O2 >
O u 15
0.5 O O
a>
en 0 o Ql
o o O 1-4 o- • - 77 -o O
O V syy o O
o
a.> i.
oO E ...0

Cd O u) O a> •--.
o be o E
•U •-4,
O
_C a)
O -O be O o Y. O O en O Q) O 1:1, O a.) o cd O
en cf) O -o Cd iy
a) a> O P. o ct .0

23SGA, Vo l. 5, 1552; ca rta con fecha a br il 16, 1 952.


-o o rdy o co -O -O •.
O cd O O o 15 O
°y C':5
-O O O cd > O. o o
n. o cn
a> Ql
en
Ql o O
en O eno cl> sy
Ql ccl •.4-> 4_, GP
O E 72 o iy
1.7 o
o
Cd ,0 a) O O
"° a>c1 cd cl) a> en
a> * c7)

basada en la
q.)
oO O O O
-0 iy
a> O
Fi a
O Cd be
1=4) u) -o O iy
c-d O O o cd a) a)
O a) a> a> a) O
E i. O
ty
o a> o cn
ty o en o -O
1".
O Cd
o
iy o a> 0 8 fyU
C Cd
.
O a> O O
O O O cd CL O a)
en
Q) O iy z)« en
O O cu en
O
O. Cr
ct
O a) O O •,- cn
cv
O Ql o O s. O
o- O - O
-o a) •- cl)
O o o cu DO O
O a) a) O o a> O O en ct a>
0 cu o ,c6 o O cd
C.) -O O
N 1.4 o y a> • cd
i.
o C.) oO ocu cu o 'O
CU O
O Q1
a) O
O
Ot. U oy ct 1.7 cu O o E
a>
O
,cd
O 1:1 cl/ O u) o ct O a>
O ,cea o O o Cd o be Sy ( yes,
O N o en •-
0 O sy zt, Cd O
-C en o -o o o O sy al O
•72> cd O.
sy bL
CC
y
- Ql
O ad
-o E O
o O a> O -o N 2
O o o o o •-4 o en cd o a> cd
u) - ce) o o O,
Ql ty O O
J
oo E sy o ly O o
be .- o v) •,CD O a>
a.) o :O 7.-o cd .o ca e_> • a>
. , se.r cd
O o
o Cd U) Cd O o
cla ro su

• - a> o c.) O C_>C.


o Ql
sy O o cd Sy ct O. >,
O •11,' •-o O •o o -0 id.
O O O "O O O O
a> O
O
7,77. -oO oa) ca U) ct - L. -C1 O E td.ID .-•
P-1 ° -O
O sy s. o o en • G> cu
.-o o ty OO '
>."É
O
O o a)
-C d'
o s. O
sy V
-C -O O. a>
0 O
O Z.
O
> cci

O z o -. O O a> en ai
a> o -.
in
O
O
a o a) W -o O u) -O O a>
-c u) O c....
• *
0 3
uy,
cd •..0, CL) -.->0 ..
1 111' °
'ZI O O s. s. cn
O ...
cu ..-1 s.
cl) o.
cd O en cd
4-,
o O t
.0 f.. a) cd o- o cd o •sz: -0 al a> 4-> -O -45 vi vi
O o ,cU ett
as 8 -,:, o 9 o
..-, a.) s. a> a> be a> O (1) O 4-> -d -d
c.> a) -0 o
U
V c - en O O ,o
o cd
u)
3 cn •-• _. O 102 en
en
Fy a> • y a) 0 a)
O a) r!
a) a.) o
0 0 0 •-• • <1.)
cd O iya>
"C/
Co
cd "O Q o s. Ti In oo
O. t'
d)I O o .... c.) • ••-• E cu 0 O' C.) Ñ
••N 0 Cd O yy
-• 4.>
a> Ce3
O o 7.. -4-1 E O -1::/ Ay 0 o sy CL) 1.1 r/2 a>
O
-o a>
2 t vi --. 0 ,=--1 O •'-^ escal a> a 25) cs.) o
_O ..-, o cts cai b1 ... O 2
a) ... P. O -° 1
(1) 'TI c.>
Ql ,--1 c) 1.,a s.
a> 5... •,-,
a>
a>.. °1 1)
•4-, cm. a) o O
a>
la. O. -tri a> 0.< cu o a d -.-> •YO cl) cd O s. 34

a s 0 I-. TI O o o o .-.
o y s. o o E C al c.] o
a) cd -4-, E a)
0 : ° •l o-0 7 r>
la.° ,.., es --_o 4-> E
en CL) 1-. el.>-Oo -O O •,~ ‘g 0 t
j rri _o 0 a>
en ..,..., cn
,-.
.....
,JO
,-,
• . u) ,-- • a> zo
o O•`> s. a> O 0 1 Cli " o cu cs, - cs) E
•a7 zá ,... O al --*
cn .O O ,--. 7.; E Cd
>1 ^O cd cL) O O
O 0. s. a> O 0 0
. ^c1 1.. a>
en o, 1 '-' o
• -.
O C1)
c.> i.
O °
O U)
ta, %. .
y O o cl O "10
•-ascn .,O cnO ,-O <-.. • -. a) -OCd N n "ti y O Q7 4.1 1.0
c-, u2, O -.
c'l o O cd 0 -O a> a>
"O O a> O>
de colon ización

E TI O "O a> cd y ... O fa,b


-.7; o g zn a> • E g o
O ci' al a> o -c; o o < a>
O '11) a) sc7 , O s.P.< D. E al U) a> O
o O O7al ct b.0 5 , cn
ct en • El
e.) ,.., a) al o a> c71 d a>
0 co
a> (i) 1. o ° al s. P-i c., ni O O u) roo
O... ,. O . z , • 5. O --. ,cd C fO)
f
ry E -o cu í- 1.> C7'
o c.) , -0 CL> Cl O U) ›C 0 -d 4 cd G O) ti
o c' a> O a) o CU "O
l) U)
C1) el")
Cn O E c.> o °
,,, o en O en--. y
a,6 O E or ,0 E al '-' >>, 15 -
O 0 ,...., ,-,o. ct cur. .....',. ,...cv.5./4 0.) C
..› O >
s.
O CJI -'-°
cr,
O •
O a)
V a) i. b -. < oo
nunca an tes

., ,C2 cn a> ro o
a) o cr3 a)
. 1 O .1-1 •-.
.., en
0 •-. Cd > 0 0
4

0 •-> 'a) -en •-. s. Cd $.., y Cd ><


(L) CO O
ESTUDIOS SOCIALESNúmero

O 1:7' P. -4 -0 o E E -o
s. a) O cq C..› en
ci) o c..) ---•
"
o O
1-,
°
1-. O 1-. cd -o .n
,a> E
E
a) a)
en 1 V O as o -O /4 as a> -,..› o •.-1 a>
•--. TI en 4-> O al O so• u) o 5 ›- o •E
cu -o
a) O
o O s. .:.-1 O
a> cr o be cu •O
--, a> o
-. 0 O 7 :2, en o a> cd e
a. y
-O
U o o CL> VI ,--. -o
To '1
-O cj o a> y 0 Ti CCI Zi a. < L)
U a> O a) -. o o al as -O cn cv a) .= I' e
en 5 O o *y
o o o o >
s. ...., O -o 51 4 OO -O
O -O -4-> ,.., u) al >, O -O S a> a> 4> u) all
--. -.
V cd cv u) ›. O C1) a> ^(,)
ci) a> al O
o Yy 0
O
O
cn E
a> 3)
a) a> O al z O cu ct en en ,, ---. ,_, E 1`,1 if) O
O
O _O S-. O ,.. O y o •
E 1•1 s•-• Cr)
cr • o 0 Ql o. o 4-> o ,,., O O Ql 7cy
o E O 4-1 o E c) O O
Cto
anteriores a

...., • --, £. _. O o - E "9 -e -o


o en O o o - •C..1 -0 "1 14)
o0 5 Cn "O
a> O-,,.--, c..> a> O 1:11) ,_,
a) -4, Cej V 5.4 O o
-O a> "-c-,zi . TI -0 -, 0 O. o Oa> U a> O
o
o ^ O a> • -, sy o y.„ o 1. • '4 -
cn O - •
O
cd O. ,...
u> --' CL>
O ° .5 ct O O O 1.. en
o
•?-1° 11'1.j_1,
1 a) ^- cn CO o <1.1
a> y-O 1 a>-1 -tuo. L-.o a> g ° cu o
'2
O a> :72 'S c.>
V <-> W ^0 o U al
- 0,
sy a) a) :-' "z,' 11.1
E -.0 E 0 ... c. cto
:..•
la. ,-- 0 en en O. CV
cd u)
O•
s.
cd d ri.) 1
'n
0 Ql -o ,..). O O
en> ca. y 1• F.>> 1 7.; -1. 1 • .. c.> -.
Cf

Marzo de 1989
'f. O 7) cn Cf CC o o
- C.) O O o O Ci o o O c.--
o o- o- CC ), S, o O.
CC o o • CC o CC

1, CC CC o o O
71 cri o CC
o. o -o .cn C.)
O
Cf C.
7-) o CC CJ Cf .. d o bc CC cn
0 .cn CC be o o CC CS
be o

CC
c. o • o a) 0 CC c•C O cC
Cf CC _O 1.) Cr
CC CC M Cf •--. o CC , C)
et, o Cf o O ".1] O
O. C.> .7) CJ o. CC be CC L s. O
Ca CC C.)
Cf Ca
).1) o CQ o
.o CC CC o CC O -o : S,
C) o o CC a> C) CC
bC CC CC o o
7) • E O CC o 1.1 CC O CC o -
o O C.>
c., t. - • O o CC
C.' )
a) -O CC o S. o
o s. CC
Aw O Cf •-•-• 0 o Cf -o a>
rJ O
Cf CC CC 43
CI CC
-o - s. Vi E O
)t) O o O
C) -O 1 1> a.)
o a> o -27 or
o o
O
V o ,•-. CS
fi t.) C.) O o o o O
•-. o -a.>
C..' C1) CJ .CI -4-> O C•1

las ba ndas de
:7 -o
O
o -O 7:7 0.> Cf o
C. CC E
o -O E o 1,
CC E O
.17.•
CC
o O O Cn
Cf -O -o •CC
E O.
O Cr O E o
o a> -4-> C..)
CJ Cf o C••7

de o bra estacio na l
Cv
-0 •-•
L o C.) O >, cu s•-•
). o o Ca o. .-> o
C.'
7") o Q. o .CC O
C)
n. s. o O C-> 1

E l dila ta do
Of CC Cf
-O Ca cn o n.
o CC O O
o -O o a.
o
•- o O C.> o Cd -C
CC •r Cf -)=1 o o. o o
CJ Cf Cf O CC O
CJ c.>
te r ra te n ie n tes libe ra les como
1()s rep rese n ta n tes

-O -o - o -C1
o u.)

con trachusma loca l con tra


7) 0 O be -o ES
o C.) :>7) CC CC
..o
CC C..) o
-O C.> Cf Cv CC o CC
szs• o -O -o CC CS
C.) c.>
-o a.
o CC o cr O
v
• Cf •-• .- o o ../ ).r.`
CJ
O
C.> CC C.> CC

trascen dencia ta l
C..) o CC
•o " s. -o Cf Cf )".9 O
o Cf CC C CC O CC "0
a- -OCf
GI
CC -c -o CC

d isem inación
-c CC
(1) CCS Ca

declaran do
7./-) C.) CC o o
71 C.) o o
CC o
CU a.) -O
o Cf be
Cf 7-, Cf
o CCS
o -O CL) CC o O E CC
o CC U.)
Cf
-c n.CC
•--.
CC
E
cn
CC
o -Cr) CCS
CC
o CI
C) O CC CO
7.) C. o CC
-o O o.Za- _O CC E O 43

Cn cn O o cn U)
mano de obra

a> o o CC o $,„, a> a> O


O a> o --4 a> CC O CC
--• O O
O O i. '-'
1,
", c%) • fa, a> ° cn O cC (1) a> a> o o
cn sO O a,
- at.
0
-0 a> U) nO O-
o 7:,' -0 C d --:• so o Ca V cy)
11::J
„ a> CC o o :o -. ) CC CC •-•
a TI
,-,
‘o
1..,, ,.,
•...,
',..
-, -o
•,.., O 1-g,.: _12
...... c.)
O .1) u>
a> '/2 o.
-lo o a> O a>
a>
V CC o u)
Cd cn cu CC cn a>
o l' o CC
1:1
V u Q 1 .54
o
a> , a)
1 cm 1a>
a %.
:1 A>
a> -.'..o
e o
1.
s.
a) o
c o o
-o
-o ••-•
a)
E O
O o a>
o cC
F.
Ql
oo
o -a
V a>
o
o
O).>
a> sol 1. ci. -E• 5 > -a e° CC
<1.) cd a> a) > o a> o
o
cu o cn O el 13., o a> al S- c.) 7 Ql U o o CC CC
> en -o :9, zu ,,, cs) T. 7 cn V CC
cn c.> o CC O o u o
cn •-• cl, O cn o U) a> (2) a> a> lan
• 4) "O -o, ,.«
O a> 4-1 ,..„'"' O >, O E so Ccl o a> cn a>
1.. "10 •-•- CC
O 1;.; -• a) ••-•
CC
y ..-O.
y,
>s ▪ cC y
ad CC CC a>
al O a) a> - CC o _O c.> CC
cn U .,..,> 49 O .:5' -:3
' al C o O •1.5
.O ...1 cd o a0. ,c> 0. a> O
--,,_,
o 0,, O cd a, Á, o „O
cd 1. -. cn a) 0" -,:l
-,zi , O • U E U) U) rn a> CC CC
v> . a) cCf ,... a
rvi 1 a) a> 0 a> O a> 'ad CC Of
cd O ..5 cd E o ° C b.0 c-> ,0 -0 a> E_ cu Jol 1.) <u o 1'
0 CC •-•
N. h., cd a> Ej> a> he o ,,, <a tc?, a. 40 "0 o
Cf CC CC CC
o u) _0 ..„:1 a> ,-, o cd o c ,-, -o
O c CC O Tcs N b.0 CC
Cf

a> M. O O á.
.4-> -O O o 0 •c5) c. ', C..)
o cn O 17zi
o a) -0
Z ).., a> cC O
de lEstado e n a ras de la

... o .O 4-1 cn cn 0-> O a. o O ,., a> a>


cn r--Ical c> a>
cd o o 4. 0 o o) CC o - O
ccl
1. a> O CC FQ U)
o ,--• cd a) O 7. ele 4
a.) TI -O O CC
Cr .• -
a> -C -)-,
O a> -d 4-1 14 O ,0 cd 10 cd
o 4, ., m
- In. o O
$. o cn
>... cd co

a>
cr O to o a, CC O.. Of o "E a> E
• *a % t o O- ..., 1> 31 cr o o u) CC
ac15 Y a> P. e) C.) r C.) O
en cd cd a> CC ,cp CC
•4" a> o O 4-> C/1 • >V a) .1 cn 1 C.> o 0 a> cd •V
- Lt.)
a~ ,.. • . O ›, -O
1.7 c '•-• al -o 0 ...) a> o CC $_, CC
Cd a)
c..) O O 1% O css P. o o CC U) ••••> tE
CdO O ,r. 0 O ed O -4-.1 ea tu:1 cn ,0 -., O C.. Cd CC
la, Ql CC
-O a> •-• CD O l'' ea L.,
O Ci.) • al a) 1-, o .3c> .. O CC t. N
O )-• a> 1 ,..
9 a> CC
O u) a> CC
...c2 E O a) Cr 1
ESTU DIOSSOCIALESNúmero 4

..
1c,› cciri cn cd CC O a) o O 0 a) o ° CC o
) od o•!-* O CC a>
-,-> %, O e.) ¿i- cd •'-'
• c.> Q Of ).. , Cro c5 a) cn CC
s. -0 a> o
Cr
,cd- > r-r ...) o a) o
CC
O C.> "10 CC CC
o o
..c>a>
Ocd a -°
cdO o :-.04 •-_ ." O cn U • a> Cf
--ji E
78 cd
cf) Ó. c, .. o O la. • o
O °
al ).•'1- 1 C)
>, .
Cf • (1.) c> ci) C
o g •t)cn O a>
O
sC -4.-1 a>
o
-0
a> O $•• -0 CC
Cn CC O CV
in
V O)
a> Ti 7,,,' 7:1' O cd O ••-• a> ^rd C.D CC a>
-• , •-• E > be ,,i x... '5 O Cin -)Z1 E CC ,-0 o CC Cl> O i. C4.
Lo -
cd c;¿ cd o O y) a> O) Oo••-• CI) O
CU )1" o O O a) r1
%. O
ID -L a :a) • )-)▪-o N 71') Cn
.112
..-., O -O -‹-z' ei,)
f., '-' ... cn O
4-, y O o a> O
• 5:1> s. CC CC cn CC U)
ha b itan tes de

o or. O 5 a. -cs > cn •O ,-


-°°,,,, -0 O cn CC s.
a> O. O a> ,C)
O a> o CC
• el a> CC CC
L --) c.) a> cd 4 71 5 1-.->
,„:3 MI °
,...,- CC CC O O
>) P4 o• O cd O cn.. o cl) O -O .,
,cd -o 1.. a> ,..,
Ñ y - a> al a> 1 o a>
O o
CC >o
_o c o > c-o 1.• E
a) "c1 1.1 CC
>) 1-; -ti •.2 cl 1 -1 E O a) E o
o 1.) :-.m12 a .I) CC CC
(1) 705) CC a> O O O -o E E CC CC .15 CC
b.0 Of
O O al
O Z %. ... o -o 1. cl.> .-> > s. Ó a> CID
a> CC ..o Cf
• ,In cl> O al o bp o - CC cC
c..-• Or, C.> P. a> eD cd .> F. s.. o CC CC
a> a> M CV
-0 -c) a> 1..) 'clu) C..., E u) a> O. o a> -I-)
Marzo de 1989
U) , a> cn a) cn 0 CI) o c
CU 4-)

cua tro zonas de


O a> a> cu0 0 O O -. a>
o P. u> U) P. s.
o a>
o O c o „rz g I ,..... 0
U a)
E as -O O al
scu
O cl)
o • tn • 1-4 1°2 O
0 .~ .-,
5
ci)
cu CU CI) (12 - 13 a> I" O
en O 0 0 0 c-> --. '-el 'c7i
O o O
o
4-> C 75 „S cil E-4. 1-D
cci
•1. o ,4-) >
•Ú E O O Cr • •••I É
O o O a>
E o ct ,, ,a) -1:1 ta,•""' cd 0
as C.) cr •-)
a> -d ..› .....
'o c., a) s. a>
o O en -O o
cd
o .4.,
••-•. O enro o E o o 44, -O
a)
c.) u2
-o • •-• Ul U cs. y a>
ca en U U" a) ° ".'
14.-i
O ca _O c.) O ciO) • -•
en
o O O O a> -O -c 1 o .2 O
s.., a) E O (I) Os. •--. s. ct
o c, Ca O Cd a)
ce u O en O '") Z1
s. O .S 2
cu -ca O -a>
O O O °
cd d CO ' O us ..._dE a O o
a> c..,
o U) U U) U e °•> •u O -4-J
v a> o .o Cd U)
Cd (,) O ci> a>

28 AGA, Vol. 6, 1 95 1; ca rta con fecha enero 15, 1951.


ca
do y V •r, a) O e. O ta
)(1
5 s. CU
4, U
„w> o' O - C c... cu cl) 1 a_>—.:
-O O •ca Cd ) a> -...) 4
ha b itantes
b.e cd C 1.4 2 CI
L; en U) 0' a> -O
o 0 O . U .4-, e e O C o
suroeste de

U O U)
t).0 O O U) O e V '
as
o O O C:1 0' a) 1_, CU cn • •17, ct
o Cd > a) ..ca 0 "O a>
O O U Cd a) "O s..
O cd 0 S. .._ O
O N Ir; a>
cn ,0,, 0 0. U ca CCI s. a.> Ca• - Ld
o
a>
•- . -.
O a> •rca
c:). a.> O ca O ••-. E 17) ›, 1 U O
O O o 0 O '10 ... O .4.
E o U t.) O o Cd Ocn u, u) ul g•O 1-"'
cd O o e u •,u `:-.> E ct a> O a> o • 1.5 O
cd a> be u O a> O a>
U) cn s. 1.. ca •-•
los lico re s dec re ta da

u)
o **C7)
a> a> a>
-cd
O
L
P, z
a> O c •1-7,'
,0 a> O
O cd U be u" a> o O c 1 15 al
°d cn
O cd_o •- ca O O cd Cd O e
a) o be o a) •-.)
U ca
O
..--. o .-0 `-> .45 U1
U •171
-O a> d •-. a) a7 o PC:1 u
z.
U)
a> 1 % U) U) U) o
U 0 O ° U
C...)o0., • c...)-
fraudu le n tos28 .

a> O en O a> -a
U) es0 U) u o cu d
Cd al U) o o 1.) cd a> a'•-•
CC 1... Ca ',¡?) O •F.:> 41-1 e en 04 O
_O O Cd .,
TI .., U 0, •-• uz •-2. ces O ›, EOa> v> a> O LO
O U O • --, •-' 01 U U) ca
,ca •'"'
O a>
jo
a) Z4 7--; 0* u O ca Cn U w7.1 Cd U a> o O O •,-) rl
U UD o _c) d __, O -O U) O O s. -0 v> a) a> O o
E U a) 7:1 a> ''-' ().) tde) a) a>
O L.. -O a> u O U) cw
O O ca crl 0 Ct) •••« ,al
a) O a> -d cd l) .1
U) 1.>
(:) -.
d
CL> a) tan 0 .)te--.) O o u aS O .- -. ul 1)
s...
6
.- -0 1
•-. •-• Id O Ti e
11 1 ca ,d> U) 4-) `0 O E O
E •-• O
b.0
u) a> * r. u en
•,-. d
1.H b.0
CL) ca
cd a> o .„ .2
O O o O
S. C b.0

• L. 1ea a> U) 'E 8 - 1:11 v .-. CU 1:14 U PZ

U) U) >, Cn CU C>" Ca cd U)— a>


o O ca cd
ca
CD
-d co 5
en -'ó' 0 O 5 -o .44.1 cd cra
U) 0 o a> a> a> O
a> 5 al a> -o en
.0 -c:J u) • -
s. U) a> o a) a> cd o -o
e.> -0 U od o 1:1 -o
O -0 7
as
a> .4.) O U) O u2
O -d O O e..) nO Cd o
U) O
0 :2 1 *!. a) a> 4r> a
U) O ,.., rn a> ,2) 0 ••••• ,a,
a> 0 O u ~ - r> Cd
O
as -as)
o ''''' O O cd O U O o o -o e a>
Cd a cd O a> U 141 a) a>
e.) cd Cn O ti V) O O O a> C.D E
cd
c.) o -d O 1-, O • cd cd O O a> -d
cd CCS cd V a> asó E
s. 0 .---. -o o P. O o ni
cu ca 1.4 s.
-4?›
O a> a> a> -d
o ,9
É ca o cd -d
cd Cd o,--4 s.a> 1 O cd o
u
co E
a) o O C/D O Cd
o o
a> ^O
s. C1) a> cn • O cd U Od cd cd -d o 4>
-O U) -O a> -d "Cl -d •r..) o a)
U •0 > CI) y C7'
a) a) cd
Cd
o Q•5 as a)
-O O $... -O Ú as cd Cd a u) ›,
o
4-) o o - -,-,:s. Cd o
,C1 cd so V cn _
s•
1.4 O -4-> "O 4) 1-)
O a) roi O -O C
_o •r. o O •-> O
O. cd Cd a>°
c as O ca U) a> cd -d (Z) o Cd cd a>
a> a> a' * 5 '5 cd 113., ca <0
U) o o 0 o U
Gd rn •- a> a>
a> •1-4' cd a> -d U) 1:113 10,
a> O O biz a)
cn
CL
a) 0 cn O ro c
1.4 O O _o 4.-$ • .-4 a) o
O a> so. as
o cu u) 0 ci
--1 E -",E a)' V ro. 0
ri) >> a) 1.
0 zs O •V
•-
a> O a.. o O -d cd U
cc! Uu E cd O
a> P. cd U) -O a> d C ;I]
a> -d O
-O a> ,,, S. vi o
u., ca o a) 17. c.> E en O L., E O 4
o c -0
cd a> a) O ,0 a> 0 .2,
O. "O 1-' o Ou u 0 O
ESTU DIOSSOCIALESNúmero 4

O U)
,--4 O O '4.15 o V
•O
en
s0O
U • t:; e 49 O O) CI) cri N
P• U s. 0 bn cn Uz a> - O -d U] 0 —1>
cu e a> a> al yr, .O cd 0 O c.)
ul
o s. S. ,---. -4,
1.., ,-. 1-. cd
o
4-, a> a>
c
-d
V d a>
O am ca Cr' 0
.-. 1
-O o cd a> •r. ,14
último amenazas fue

O E 0 .10 ° a> 0 'Ca


o CI) ,a.) 1_, E o a> 4-> cd al Cd •-. o 1:3 cr,
Ca (1) c — o O a>
•-ch' ,---. -o '5 -4) -c4.5 Cd O 4-) U tro
a> 0 a> e a> 0 O cn
Cd • -.,. s.O s. cn o "1-.1 O a>
cd a) o -o '0 -49
C • 0 O ro
a> Cd
ct a)
cd 1.4 -o en __•
U) cn -O o
ela a>
n a> a> U) a> O
,4'
a1 U)
cd a) 4-) a>
o
a> a> al
en a> -1:1 p.,
o ca .0 O
a) U 5.0 -11 u O O -d O ca U
O a> Cd Cd O I>
u -0 -. a) U) O o -d cn O a, U) °
U) cd a' o a> O O (,) •—
o O O OO -O Ca
.O cd a) Cd ct a) —
O sZ cd O a> U) c o Cd a>
Cd U)
U O' PC
cd cd -(1) ca
o , 5} a
U
$-. 1:1
4-) O
E
-O
a> o a) a> C-)
o 14
b.0
u o
.0 '1> -10 N
U a) a> d a> O O o -C> a> a>
-d -O --• u) a) U) O Cd
U E O O a> 1-4 ce O u -d cd
(1) en

Marzo (le 1989


a los he r idos e n los
su continuo
CC Ce ro CD
Ce O 7:1
-C 7) o CC 0) Z-1
o o O CO CC Ce
r.é.) a>
E ,o o O Ce CO fae
a) cd C.) • V
CCI 0s.) Ce Ce O h.0 Ca 1:4 CCS o
cn CCS
C ""O a> 1-4 C a, O CS
o . O
Cn
Ce

ún ica me n te los
Gi. ca e) CC
O L en
E
a) 1.. ,O c.1 CC cn
CC
o -o e) •0
Ú
•y,
.-. ".1.) 0 a, -cl
-0 o C.. a, ez, - • sa> o
•--. C i.
y O, C.)cn Ce O CID O • >
c., „_, Ce -C _C•/ CID ht
.-
-.0
O o -C Ce ey
CJ -. O 1) - Oa.) -0 Ce Ce Cd
Ce o o Cn E 0,
. __ ,-. Ce •-.. CD
Ce
cf7 ae o 1:Z CL)
) y, ",--, > • O U
e) • Eo >, cC O
O) z, C Cn
cl ea) Cj
z.› O., O O vl o o
1. •'--, L• sy - up Ci)
Ce .C. _12 ,..; a ra o
-C L -4 y o o C3 ea -o
yO
„10 O ' o en O a Ce O -O
n O • - O. Ca
Cn 7. •- a) O
Ce V O C
O O • r. a.) S).) Ca O Ce C.) Ce
-C _C en b£ CS
ei
Ca -O a)
5,c y y E O. c.
,J) ;C•
.,
O
72. Ce
Ce -•
be u)o Ce
e)
be O ..., en • -o
1. 'O
y cr O y o TI o -cs - O Ca C
• C •• O
CS U) Ce O
Cn Ca L -,z O O o' y a o s, CJ Cn
O be
los c au d il los

c . i. CC
a I-• o
o - o c., cn Ce C. •eo
- Ce
o
O a> a -0 •y ro
be o -O
n O o
a) '0 Ly, Ce en
o
I-. el a.)s.., C o ti C.) a> O C./) a.)
s. TI
o 7.) er) -o
.._, c,,5 o CC -e Q., Cd CD
.- L %-, O ,•:t C Ce Cn
s..-,.,-,
O _O o > o O •-
Ce -C V a) a>

se cree
>, •y
E a oo ,_. -O
CJ
co •- -C e) Ca Ce
O _ O o en OO a, Cü CC a)
C - c.) O O11 •- -C Ñ •--.
Ce . -o Ce
en a)
Ce --,
o
o o« •
Ca
O 3.) 'E o
a) n
o a) -- bc
..1.,' '--
O
cn
V.)
y ciS .7`., ti
o a) •••• Ca Ce E a.)
C) y, 1.: o O
Ce Cn
Cs
o + a.) a.) O
O k.; Y O a> C. -c -- C.) O Cd
C.) Y . - Cl O. O Ce o -cj en = Ce
O 9 _O o •- Cr a.) Ca Ce
Or e) -.0. rt O •-
y o Cn a) a.) • -
y Ce cL)
o ,J r ^s be Ce CC o O Ce Cú Cd L•-•
-O
7) TI `-' - u o o -o
O • -. Ce Ca cl) Ce ol a>
•--.
O - O 7,, - Ce Cd Cn O Cd Cll
a) zn CC a. o be
„o 1-, C'n 1> 1. >C CC be o •-C E Cn
L 1-, o V Y 1 CC a. E
CC
ia., 0 s Ca L-• Ca O o o
... a. y Ce L., C). .9. • 1)-> V a e) •Ei4

a> a> Cn U) 0 0) o"


O ,--.
O •"O a> o CO
-0 E y U) .'2 -O Ti 00
_ b.0 o -o a) cn CID
--. o E Cs Cd ,. .z.: - al
•••••
CS ,-. 1.
a> - o a> ci.>-4 .v O a> a> e
cr -o E
ro -o g. o•r! be i.O rn Ce 11 c->
a> 00
:n • U ca O)
O O F-4
7 Ce a> cn al •,,,":1 y .-f2. CL) •
L a. e
w '111
o 9 o -:1 --' .n o TI ad a)
0
a) -0 -
cr 4-• •-• •< 1 cr
•C} a.> 4• a. o U) a) ea O a)
>, ás) te a> TI O u. oo
O .7!
'O • y CC e. C a. a.) "tj
O Ti O '' u
DI
a) •y Ci O QO •T7 --•
›. et; ....
71, o en a>
en O
esi -c1
a) -O el ...,
<-! O en g CC
o a) 6E
O Cn 1:14 E •-• a> al "' en o o
V a> a) O u. cn Ce Cn o c_> cd
0- .7? e) ce 1:1•• -O O)
Cv o CC -c O• --. cn I. a) •te
-. o 0••
O
LCD o
O o a) C o >o o o a) N a) ez
O O •Ce
4.4 a> -O a. o • ;,....
,,:f. ,,.: ›..,-. Ce
y a> E -,, '" 1/ en
O en CS o cn ro c.]
oI)
Cd cn
z 4, UD O
O O C.)
O O
a Cn O. cl.:) a) .-...
O cli o o I,n ci)
-,
E a i..4- ...J
o
e
C.) E --t
o • •-• a) en (1) ..., O ..-..y en U) C ..--.
e) O CID ...-. O "O O O O "0 Y • Y 'CU O
o o -o en a) CC O a> O -4-> O o a>
e) e) CC a) e) E 1- o' Ce ..,..› O ea u -.,c) 1 ). --.
(1) o-
O e)
CG •-• u.
o s.
zi be
v) Cd ao '-, 7. •°) -4 -o a> i, _.0 2
O be Ce u) e_..E CJ Cn ••
c.-1 a p., e
o •a E a)o E -,,,, o u)
.F.; c,„ o-.,
Ce o r... 2 o ce
o -o ,,, c,
esta mos

a> › C - ,-, ,.., o T.


a> -o wo <
Cn
Ce -0 b.0 1 v)
•ct cn
o.., C.) O
O7:' -os- o -o o
en Cd Y 0 a) .y
a) e) Co en Ce _ •-o •-
•-••• 0 _c
ro 'o o c.
a O Ci E ...> ...., c...› O
a>
e) O cr cn • a) O a el/ G.)
cL> e) el ....
•...1
ESTUDIOSSOCIALESNúmero 4

o „ , •y,
° O a)
o -o CC
Ce cn -C
CS en O a) -O Ce 5... ,.,z CU 1 . r /' "O
O
O O O "5 a> Cd C u) cd O en ,c, O
a. < o -u,
c Cd a.> a) CV O O' ,
e)
j72 TI en a) ,r) a> as rz., en
e) -O a) T
. . a' A i. a) ej -4-,
o as 1, cn O C. o
s..,
ro
o o o o o
el cd ca a> ,-
C •10) • • .-
O
V
econ óm icos

Ce CL) :_.
(1.> .-. 1..., .•-• el CL) 6';
a.) • - o -o "d
cd n..+
'cw-> ,.lze .- (73 1,;1 ,--• ).(D
ac tua c io ne s e n

be .._, -O Ca 0.) (n (1) , ca a c o n O


O
a) •o O -c•-• o Cn cd O 0 O 41 - E ,-
E O oa -O ,as cr - cr e e a) ca
cn a> z
o
CC o a.> E 4 -o cl.) 'Ti E 1. ; o c., ro
o in a. ,..0 o be o O 0>,o o a >
o e)
o o
1- 1, ea _o O-`->O e o ›, o a.
> Ce -, Ce s.„ " 0) -,-,
ey Ca
V el O ...,_1 `-> c: c3 -11
n U
Cn
Y (1.) • Y Oe O)
a) c a) 1 Y Y O a) -'-' o o -,1•_-, o. o < CO
a o E CI -o tx
E Y (1) O g ,,...
(.1 1.,o o
7: O) O
cA x O -c O ca a> a) o o „o C
ano U o. a Ti TI u •... E •'''- C:- 7:1 E
t-
a.> a) ....
a) o ... as o o U) U) a> a> •cdo

Marzo de 1989
rimera fase de
Ui a) o
o,,.., -sz... cp ci 0.
-y a. a) 1 O cd a) bA O
9 e) -(a a) U) Ua O
ca 1... •-• c:1 •-• e; a
„ , 1") a)
U) i. O --, (12 O ~ Cli 'Cl> 1 ,e '') U) a) U) "c5 ..0 ca a> a> •
a> c..... a o %...
1-. C...) a) y r.-• O a) ,a) O cn • -y (1) O •-0 a)
CU eO •
•e e ?2, É O a c. O O a) a> a) a)
U) a> a 1) -'-> i-. y a -a a)
..1 .1 o -a O %-, o ,---, V a. a) .y
o C.) e-) `-'' 0 y cd .al s-, a) O
C.) 5...

U)
cd - U> cl) S. e a) a> E •y •y •- -a E o
5 O cn o.
o U)
a) cn ci' cn •Q. C.) -0 0 I) •0
--.. , O a) • c.5 cd
4-1
,_. •,-,N a) a)
cd i.
s. 7.1 C.> -0 ,:._., CC
,-, ,--,
cu o 4 ,.....
-4-) z. a) b-0 o (1.> U)
0 ctvj cd . , ›C (1) 0 ...› a) O a> O O a) -‘) • a) a> O
c.> CU U) O O i.
•15 a> _. ,o E 1 .a 6 cd o
s. o
-0 -o e a) -O ca O
a> a> a> .. a s. • •-. i . y ca U)
-
5 L.
ca a> U) U)
•a)
y a> a E. 1-> a O a) U) L. C`a)) V
C.>
a)
-a) a) Q U1
o
E
a) c7c1 O a' v., s... a a> o
y •U)-. a> • ,ccs- ,c
9 ;1•1
-O ”.y.i a a) C.) 0 o o •y a>
O O -":" -- ° Id g 4 1.' O z o Y •in o o i.
U)
a) cn o e) a
O a o cd y ....., C.) O 0 >-, . a.)-r ''s L., ci3 C:r O o a> 15
•.... CL) E V U)
o •.-. O
cn E •'-' ,..> --,5 O • 1 -0 •s7..'
"r1 cd o o O -O
.y
0•
a> s-•a) a>
,_, • ,.., .
%-'
CL,
• S' a a) E o Va O
L. a) E •-• 1) a e p., O C.) •-0--> •13 U) o aO o -a cd 7:/ cn
O .1, ••••' t•-, yo co
co
O %-, 7.; .9 a) -71 -,-0 t U) rn
U) be a> ca 0 g. a> u) o o o. U) a) o U)
o s. a> y -o oo a. a)
••-•cu y l acz ,.., : so. o
c n -1 E c. o s. C1)
U)
cn
o •-
a>
U) 'a>a be U) U)
a.> O ., ,, ,-, O y •Z.; a> ' O .y cu O 1,a>o
E o ',-, --- o •1-...' o ,.. ..,,,, o (1) a) -0 cd O
a> o y c.)•_o,... C.> . cdy
U)

a> ,-. ,• E cd..., a) V . y


U) i. O •-O
7.. U) U) V O •y
E a)
C.> "O , 121 U)
0 0- • S. 0 Pe a) o cn o O a. U) O a) a>
a) O •'- ci) •0 a 1. 0 0
a.> CL> s. a, cn s. 'a • ct
.o
a> ct -. y o a -o a> aO "O 6)
o

reconocer e n su
C.) C/2 a) a) a) a) a. o O O
bA V sca
>,
U) U)
Oo
s-,
o -a a)a> ys »a)-a -10 a (15 o a)
s.
s. O
1,' cn -.Z a 0 U) O U) o -
.y E E . o ell-
9
U)
O t>n
0 c) o a) ser. a> a) U) c_>
O
(15 E ,-. 1) - a, a) cu ›,,-- i. a-
0
O 0 0Oo Y. O
cr 1)
-05 a)
a) U) 4-,
U) O
i. O cd a a' o ro
U) -e'
d cn a • •-' a) a) .y Ir) a> •
a) La o ›-' ya Y 0 a) T.: a) cn _a O be • a) O) s..
O sz
U)
O
1 S .9.-> --,
U) 1 o E •E zz L. a, al O a)
rl (i)
O
s.
a) oo a) a> 1
O -cl o o 1 (1),"IZI 15 z5 a) y o U) •y a) a> • cr>
violen cia33 .

. ,,,
''''
ca ;..- x-, cl.› o U) bA O -O -c c.)
"-> -,-> - h-i a U) .(a • y
un
a.> a . -, ca ,a) Oo 5
a) cd o .2
E si)1. a.>
c". 11 E 77: cv, ..1-1 •2o ,..› Eo a) " ""'oC.) a) O ct •y
.-- a) o
V o
•a .) 1..., ,..„e "Cl 0 'fi] •o Y. 7,3 -r-1 4-a>, a> a> •yci O
° 0 y
U E bn a, ',''''•-0) ›, 1-1 0 O a> O aaO

Ocdu) 1 03 -8 ar , ...., o
.0 0 ,...
• •-. N > ›. `0
-• -cc» ' CZSC°la+ -•
el' U)
al
4-2
E; o o o -17.› n) .y ya) ....
Ti b ecl p`a• E U) a>
cd as o a> o cd a> o
a) ....
y cd -.3 o
•y 7; o (1) .2 s.,
(1) •E
55 a>
1o. tn
1, E
U) t( 1.• a a -11
0 -0 O
E cd o cd
y al O a a a a> a> o a> o
-o• -o 3 .~. -,-/ Gni a y
<1 4, •3
y •y ..z,. U)a>C1) : ‘.4 ›... ,--. ct
,S.
a)
a c.) s. (1) O Oa o O U)
cd '‘-al a> cd -o O. a>
C.. a) . y
continu aron

> U) U)
-O al a> a> a cd 10 1: 0 ll
cl
>-, o a) a)
_ y c.) o
a -a a> -0 pi, o • y E a> a.. O
•1• .1 •E?
a.> a 1-' 0 a at
V •y 1.. be
-z: 0 -o o ,cd a 0- • ~ a>
zu) tc á . ,... oL, >• ,., y a)
1. ad
a) O a) •m ›...
.., G.) -5 Ce, 1) '.pal. „8 m O a> a>
-a CO ctl a> O .., cri O i.: cu 1=1
rn v) as — a.) 4 o ,0 ;,.4 U) U) a>
c.) rl OO bei a> a>
a> c.> -1 «r> '' 2 1 a) Q • . a)y o
o cay...., -- /., ccs v) 1. - ,es L. a)
O ).- ,I ._ sct Q
o o, cn ,d •
o. o, o y .-, U) E
•y ai cd E o
U)
O c.) y crj ..; a) • 17). cd C.) cd a) i.
c. U]
a>
a) a) d e-> - .9 U) 'raos •- • 5. CO
a> O ct E
o . $..
a 17) a—.o •nay1::1 sa' LO -Z E •U) y • a>y a a)
o a a> a>
,... Cr' aa o
a> O . a>y d y 4-, cu ci.) ,-.d ,...v4,, o U) a) E t.
ESTUDI OSSOCIA LESNúmero 4

o eri C.)
a> 0 o a)
s.- •... 1 1Z U) a' a) a)
Reconstrucción de

a> as U) tu O o a> "1:1 o


U) U) 3-, "O ,--, o -0 -O i. U) a a> o
3. Distri buición de

a> Ct 1 V.., o "O 5


•-•
a> c.> o _ a> o E ces .11 a> ts) o
••-•
y a> .4-) ^9 .Oc.> •o 1•1•11.•
O O :8 a al a) ,Q In a) a> .! a>