Sunteți pe pagina 1din 1

Mesajul operei epice/textului fragmentar dintr-o operă epică

În opinia mea mesajul operei/textului fragmentar...de...prezintă ideea...şi


exprimă sentimente de...
În primul rând, sugestivă pentru descoperirea semnificațiilor textului este însuși
tema pe care autorul o abordează într-un mod original /inedit/sugestiv... (care
este aceasta?De unde reiese-o secventă). Fragmentul propus aparține genului
epic, astfel că autorul transmite, în mod indirect, sentimente de...care reies din
tema prezentată.
Întâmplările relatate sunt la persoana...de către un narator subiectiv/obiectiv și
prezintă prin intermediul plăsmuirilor fictive, personajelor, (care sunt?) (Ce vrea
să prezinte/să transmită fragmentul/ce mesaj moralizator poartă/ce efect are
asupra lectorului).
În al doilea rând, mesajul textului fragmentar este susținut și de o serie de
procedee artistice, prin intermediul cărora autorul transmite o serie de gânduri,
de idei, de impresii(3-4 figuri+interpretate)
Atenție, se mai pot interpreta interogațiile retorice și exclamațiile retorice care
atrag atentia asupra unor elemente devenite simboluri în text sau asupra unor
emoții, stări.
Mesajul reiese și din relațiile dintre personaje, astfel încât dialogul dintre x și y
reliefează ideea că...generând un conflict atât interior, cât și exterior.
În concluzie, textul fragmentar selectat din opera X de y transmite un mesaj
puternic/deosebit/excepțional ce ilustrează ideea că/faptul că...

S-ar putea să vă placă și