Sunteți pe pagina 1din 2

Unități de măsură pentru lungime;transformări. Perimetrul.

Care este unitatea de măsură pentru lungime ?


R : Unitatea de măsură pentru lungime este metrul .
Care sunt submultiplii metrului ?
R : Submultiplii metrului sunt :
-decimetrul (dm)
-centimetrul (cm)
-milimetrul (mm) .
Care sunt multiplii metrului ?
R : Multiplii metrului sunt :
-decametrul (dam)
-hectometrul (hm)
-kilometrul (km) .
Observații:
1.Unitățile mari se transformă în unități mici prin înmulțire cu 10n .
2.Unitățile mici se transformă în unități mari prin împarțire la 10n.

km
hm
n
∙ 10 dam
m
dm
cm :10n
mm

Exemple:
1)1,25 m=12,5dm=125cm=1250mm
2) 183,5 m = 18,35 dam = 1,835 hm = 0,1835 km .
3) 5,3 dam=530 dm=0,53 hm.
Ce este perimetrul unui poligon ?
R : Suma lungimilor laturilor unui poligon se numeşte perimetrul acestuia
Observații :
1. Perimetrul pătratului este egal cu suma tuturor laturilor sale. Vom scrie
P=4∙ l , unde am notat cu l lungimea laturii sale .
Exemplu: Dacă un pătrat are lungimea laturii egală cu 3,5 cm, calculați perimetrul pătratului.
P=4∙ l = 4∙ 3,5=14,0 cm
2. Perimetrul unui dreptunghi cu lungimea laturilor egală cu L(pentru lungime) și l
(pentru lățime) este: P=2∙ ( l+ L )
Exemplu : Dacă un dreptunghi are lungimea 3,8 cm şi lăţimea 1,2 cm , atunci perimetru lui
va fi P = 2∙(3,8 +1,2) = 2∙5=10 cm.
3. Dacă lungimile laturilor unui triunghi sunt a,b,c atunci perimetrul lui va fi: P=a+b+c
Exemplu : Dacă un triunghi are lungimile laturilor de 3 cm, 5 cm, respective 7 cm, atunci
perimetru lui va fi P = 3+5+7 = 15 cm.
Fişă de lucru-Unități de măsură pentru lungime
1. Transformați în metri:

a) 2,5 dam d) 22,5 hm


b) 45 dm e) 25,634 cm
c) 13 km f) 40 037 mm

2. Transformați în centimetri:
a) 250 h m d) 100 mm
b) 100 00 m e) 3,4 m
c) 0,63 dam f) 3,2 dm
3. Exprimaţi în cm , dm , dam, hm măsura de 3450,256 m ;
4. Exprimaţi în m: 7000000 cm , 3 km, 725 dm, 436 dam, 18 hm, 14250 cm,
36042500 mm .
5. Multiplii metrului sunt:
a) dm, dam, cm; b) dam, km, hm; c) dam, km;
6. Calculați perimetrul unui dreptunghi știind că lungimea unei laturi este 30 cm și
lațimea este de 12 cm.
7. Perimetrul unui pătrat cu latura de 6 dm este de ... m.
8. Transformând 5200 m, câți hm se obțin?
9. Dacă perimetrul unui pătrat este egală cu 36dm, atunci lungimea laturii unui pătrat
cu cât este egală?
10. Perimetrul unui dreptunghi cu lungimea de 30,2 m și lățimea de 10,05 m este
egală cu:
a) 70,5 m b) 70,54 m c) 80,14 m d)80, 50m
11. Rezultatul calculului 250 m−1250 dm este egal cu:
a) 125 m b) 205 m c) 12,5 m d) 125 dm.
12. Exprimați în m următoarele lungimi:
a) 0,07 km b)2,83 hm c) 4125 dm d) 500 000 mm .
13. Indicați unitățile de măsură adecvate pentru a măsura:
a) Lungimea unui creion;
b) Lungimea sălii de clasă;
c) Distanța dintre două orașe;
d) Grosimea unui geam;
e) Lungimea unui ac;
f) Lungimea Dunării.