Sunteți pe pagina 1din 2

Nume Prenume :

Funcția : IT Helpdesk

Departament : IT

Data angajării :

Nr. Pers :

Persoanele nou angajate vor fi pregătite printr-un plan de școlarizare sistematic pentru a lucra independent la locul
de munca unde sunt încadrați. Va rugam sa luați in considerare următoarele puncte:
 Se vor respecta standardele existente in planul de școlarizare;
 Se vor specifica toate domeniile care sunt necesare pentru instruirea angajatului;
 Se va tine seama de atribuțiile postului ocupat de noul angajat (fisa postului);

Plan general de școlarizare


in primele 2 zile de la angajare

Data Instruire interna Trainer


 Regulamentul de ordine interioara

 Prezentare companie

 Instructaj introductiv general privind


sanatate securitatea in munca la
angajare conform cerintelor legale si
tematicii aprobate de managerul
general
 Informatii generale Sistem de
management al Sanatatii si securitatii
ocupationale (SSO);
 Identificare / Evaluare riscuri de
accidentare si imbolnavire profesionala;
 Obiective SSO.
 Instructaj introductiv general la angajare
conform cerintelor legale si tematicii
aprobate de managerul privind protectia
civila, situatiile de urgenta,
managementul substantelor chimice.
 Informatii generale calitate:
 Importanta calitatii

 Informatii generale mediu:


 Imaginea/politica firmei cu privire la
mediu;
 Aspecte/obiective de mediu;
 Control operational - Managementul
deseurilor
Plan de scolarizare specific locului de munca / departamentului
Ziua 3

Data Instruire interna Trainer

Data
 Prezentarea departamentului de IT
............. HelpDesk

Data
 Instruire cu privire la activitățile /sarcinile
..............
departamentului IT HelpDesk
Data
..............  Prezentarea sistemului de ticketing

Data
 Prezentarea sistemului de documentatie
..............
IT HelpDesk
Data
..............  Prezentare generala Outlook/MS Office

Data  Prezentare generala Active directory


..............

Scolarizarea initiala dureaza maxim 30 de zile de la data inceperii activitatii in departament.


Formularul completat va fi inaintat departamentului HR-SI.

Subsemnatul(a) (nume/prenume angajat) __________________________________________, prin prezenta


declar ca mi-am insusit cunostintele prezentate in prezentul plan de scolarizare si ma oblig sa le respect si sa le
aplic corect la locul de munca.

Data Superior Angajat(a)


_________ ________________ _________________