Sunteți pe pagina 1din 1

CMI dr.

Ureche Delia-Carmen
Rodna , CUI 20372939

Declaratie dupa inventariere


 

Subsemnata dr.Ureche Delia-Carmen, in calitate de gestionar raspunzator de


gestiunea CMI dr.Ureche Delia-Carmen, numita prin decizia
nr____/____________, declar pe propria raspundere ca: toate valorile
materiale si banesti din gestiune au fost inventariate si consemnate in listele
de inventariere in prezenta mea.

Data___________ Gestionar,
dr.Ureche Delia-Carmen

Semnatura data in fata comisiei de inventariere formata din:


dr.Ureche Delia-Carmen

S-ar putea să vă placă și