Sunteți pe pagina 1din 4

Matricea de specificații

Competențe: Aplicarea normei ortografice, ortoepice, semantice, gramaticale,


punctuaționale, stilistice a limbii române literare în diverse situații de comunicare orală și
scrisă.

Domenii Cunoaștere Aplicare Analiză/sinteză Total


și înțelegere
Analiza textului literar 8,5% 14,6% 13% 36,1%
Limbă și comunicare 37,1% 26,4% 0,4% 63,9%
Total 45,6% 41% 13,4% 100%
Matricea de specificații
(proiect individual)
Competențe: Susținerea unui discurs în fața auditoriului, în parametrii dați.
Operaționalizarea terminologiei științifice, lingvistice și literare, în limita standardelor de
conținut

Cunoaștere
Competențe Aplicare Analiză/sinteză Total
și înțelegere
Susținerea unui discurs în
auditoriului, în parametrii dați
8,5% 14,6% 12,9% 36%
Operaționalizarea
terminologiei științifice,
lingvistice și literare, în
16,5% 26,4% 21,1% 64%
limita standardelor de conținut
Total 25% 40% 35% 100%
Matricea de specificații
(text literar)
Cunoaștere
Domenii Aplicare Analiză/sinteză Total
și înțelegere
Explicarea faptelor de limbă
atestate în diferite stiluri 10% 16% 14%
funcționale. 2
1 1
Cunoașterea și înțelegerea
procesului literar românesc 15% 24% 21%
în contextul istoriei și culturii 4
naționale și universului. 1 2 1

Total itemi 2(25%) 3(40%) 3(35%) 6(100%)