Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAȚIEI , CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

IIP GIMNAZIUL „DIMITRIE CANTEMITR”, OR.CORNEȘTI, R.UNGHENI

APROBAT____________ COORDONAT_____________

Bilețchi Leon – Director Negară Olga – Director adjunct

______________________2018 _______________________2018

Cercul Dramatic

Planificarea de lungă durată

Obiective de referință:

 Dezvoltarea capacității de exprimare orală;


 Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice;
 Dezvoltarea gândirii deschise, creative și spiritului de obiectivitate;
 Stimularea curiozității și imaginației în crearea și rezolvarea unor
probleme;
 Manifestarea flexibilității în cadrul schimbului de idei în diferite
situații de comunicare;
 Determinarea propriilor puncte slabe și forte