Sunteți pe pagina 1din 3

Laboratorul 3 – OSPF multiarea

Open Shortest Path First sau OSPF, în traducere: „deschide întâi calea cea mai scurtă”,
este un protocol IP dinamic destinat rutării în interiorul unei rețele. Principial, OSPF este bazat
pe caracteristicile conexiunilor dintre interfețe ( link-state routing protocol).
Caracteristic pentru OSPF este baza de date cuprinzând linkurile spre routerele adiacente.
Aceasta cuprinde o listă a tuturor routerelor conectate direct - constituind „miezul topologiei
rețelei”. Pentru a menține actuală bază de date corespunzătoare topologiei este necesar un schimb
permanent de informație între routere. Schimbul de informație se face prin intermediul
pachetelor LSA (Link State Advertisments) care cuprind o procedură ierarhică de anunțare bazată
pe prioritizarea routerelor din rețea, a interfețelor unui ruter și a rolului (activ sau backup) jucat
de fiecare link.
1. În continuare, realizați topologia din figura de mai jos (Figura 1.):

Figura 1 – Topologia rețelei


2. Conform tabelului 1, configurați interfețele routerelor, precum și adresele PC-urilor.
Pentru interfețele seriale (DCE) se va tine cont ca rata de ceas să aibă valoarea 64000.
Tabelul 1

Default
Device Interface IP Address Subnet Mask
Gateway
Fa0/0 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A
R1 S0/0/0
10.0.0.1 255.0.0.0 N/A
(DCE)
Fa0/0 192.168.2.1 255.255.255.0 N/A
R2 S0/0/0 20.0.0.2 255.0.0.0 N/A
S0/1/0 10.0.0.2 255.0.0.0 N/A
Fa0/0 172.15.60.1 255.255.255.0 N/A
R3 S0/0/0
20.0.0.1 255.0.0.0 N/A
(DCE)
PC1 NIC 192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1
PC2 NIC 192.168.2.100 255.255.255.0 192.168.2.1
PC3 NIC 172.15.60.100 255.255.255.0 172.15.60.1

3. Examinați tabela IP de rutare pentru fiecare router în parte. Cum sunt conectate
interfețele?
4. Setați fiecare router în parte folosind protocolul OSPF, iar process-id-ul să aibă
valoarea 10.
5. Specificați rețelele care sunt conectate direct la router pentru a începe procesul de
rutare precum în figura 2:
Figura 2 – Cele două zone OSPF de configurat
6. Pentru fiecare router în parte, salvați configurația.

7. Pentru fiecare router în parte, introduceți următoarele două comenzi: show ip


protocols și show ip route. Ce observați?