Sunteți pe pagina 1din 1

SESIUNEA DE EXAMENE

Presesiune colocvii-verificări: 18 – 29 mai 2020


Sesiune examene: 02 – 19 iunie 2020
ANUL I - MASTER, TEOLOGIE ŞI CULTURĂ
Nr Disciplina Data/ora examenului Forma de verificare (scris/oral) Semnătura cadrului didactic
ON-LINE
0 1 2 3 4
1 Cultura teologică răsăriteană în 29 mai 2020, ora 9:00 Oral Google classroom/Google Meet Pr.Conf.univ.dr C.Băjău
sec.VIII-XV (colocviu)
2 Bioetică (examen) 03 iunie 2020, ora 12:00 Oral Zoom Pr.Conf.univ.dr P.Ocoleanu
3 Metodologia cercetării științifice 04 iunie 2020, ora 12:00 Oral Zoom Pr.Conf.univ.dr P.Ocoleanu
(colocviu)
4 Spiritualitate şi cultură filocalică 09 iunie 2020, ora 12:00 Oral Pr.Conf.univ.dr N.R.Stan
(examen)
5 Cultura teologică în Istoria BOR în 10 iunie 2020, ora 9:00 Oral Google classroom Pr.Conf.dr S.Popescu
sec.XVI-XIX (colocviu)
6 Cultură şi spiritualitate ebraică 16 iunie 2020, ora 10:00 Scris Moodle Pr.Lect.univ.dr I.S.Bora
biblică (examen)
7 Teologie şi filosofie (colocviu) 18 iunie 2020, ora 10:00 Oral Google classroom Pr.Lect.univ.dr I.Apostolache
Modul Psihopedagogic
1 Psihopedagogia adolescenților, 03 iunie 2020, ora 18:00 Oral Lect.dr Călin Răzvan Alexandru
tinerilor și adulților
2 Didactica domeniului și dezvoltării 19 iunie 2020, ora 16:30 Scris/oral-Google classroom /Google Meet Lect.dr Emil Lazăr
în didactica specialității

Notă: Nu se vor programa examene în zilele de 21 mai, 28 mai, 1 iunie, 8 iunie 2020
Colocviile şi verificările pot fi programate începând cu 18 mai 2020 iar examenele începând cu 02 iunie 2020.
Responsabil, Popescu Ionuţ Cătălin