Sunteți pe pagina 1din 6

Urechea

organ al auzului şi al echilibrului


 situată în cea mai mare parte în osul temporal al
cutiei craniene
 alcătuire:
Urechea externă:
 pavilion: schelet cartilaginos, îmbrăcat în piele, cutat;
 canalul auditiv extern: timpanul

Urechea mijlocie (medie)


 lanŃ articulat de trei oscioare:
- ciocan - se sprijină pe timpan;
- nicovala;
- scăriŃa – se sprijină pe membrana ce
acoperă fereastra ovală;
 spre urechea internă: fereastra ovală şi fereastra rotundă
 comunică cu faringele prin trompa lui Eustachio
Urechea internă:
 labirint osos- săpat în osul temporal;

labirint membranos alcătuit din:

- utriculă,
- saculă,
- 3 canale semicirculare
- melc membranos
- conŃine 2 lichide: perilimfă, endolimfă
FuncŃia auditivă a urechii:

Ureche externă Ureche medie


Sunet timpan oscioare
pavilion conduct auditiv
ciocan, nicovală, scăriŃă
Fereastră ovală

Urechea internă
perilimfă endolimfă 
receptorii pentru auz din melc
Nerv auditiv Influx nervos

Creier (lob temporal)

SenzaŃia de auz
FuncŃia de echilibru:
cristale de CaCO3 Receptorii pt echilibru
Mişcarea
capului, corpului celule cu cili
(din utriculă, saculă,
canale semicirculare)
Influx nervos nerv vestibular

baza creierului

SenzaŃia de echilibru