Sunteți pe pagina 1din 1

DOSARUL NR.

HOTĂRÂRE
în numele Legii
DATA: DUDOLAND

JUDECĂTORIA:
INSTANŢA COMPUSĂ DIN:
PREŞEDINTELE ȘEDINȚEI, JUDECĂTOR :
GREFIER
CU PARTICIPAREA:

a judecat în ședință publică, cauza civilă la cererea de chemare în judecată a Direcției


pentru protecția drepturilor copilului către Margareta Roșu privind decăderea din drepturile
părintești, a -

CONSTATAT:

HOTĂRĂȘTE:

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
JUDECĂTORUL: