Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de lecţie

Data:
Unitatea de învăţămănt:
Institutor:
Clasa: a II-a
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Educaţie muzicală
Unitatea de învăţare: Melodia
Subiectul: mersul melodic
Tipul lectiei: predare – învăţare
Durata: 45 de minute

OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ:

 să evidenţieze prin mişcare elementele de limbaj muzical întâlnite în


melodia cântecului;
 să diferenţieze în cântare calităţile sunetelor muzicale (intensitate, durată,
înălţime);
 să utilizeze nuanţa adecvată în cântarea colectivă, potrivit conţinutului de
idei şi caracterului melodiei;
 să îşi exprime impressia faţă de muzica audiată, prin utilizarea mijloacelor de
exprimare specifice altor discipline.

OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:
A)COGNITIVE
O1. să respecte ţinuta corporală în timpul cântării (poziţie degajată, cu
spatele drept, rezemat de bancă, cu mâinile pe lângă corp);
O2. să respire corect în timpul cântării:
O3. să articuleze corect cuvintele cântecului
O4. să intoneze corect linia melodică a cântecului şi să danseze hora după
cântecul învăţat;
O5. să asculte cântecul, integral şi pe fragmente, interpretat de învăţător;
O6. să intoneze cântece cu linie melodică diferită respectând indicaţiile
dirijorale şi executând
mişcări .. O7. să intonze
cântece având ca sprijin înregistrarea audio a negativului piesei

B) AFECTIVE :
OA1 - să manifeste plăcere pentru a cânta si pentru a participa la
activitate;
OA2 - să intoneze expresiv cântecele învăţate

C)PSIHO-MOTORII
- să adopte şi să menţina poziţia corectă în timpul cântării ;

Strategii didactice :
Metode şi procedee: exerciţiul/cântarea vocală şi instrumentală, conversaţia,
demonstraţia, jocul didactic, audiţia muzicală
Mijloace de realizare: cd-uri, planşe cu anotimpul primăvara, planşe cu
flori de primăvară,planşa cu versurile cantecului,medalii, fişa cu chipul mamei
de colorat
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
Bibliografie:
- Programa şcolară pentru disciplina Educaţie muzicală, clasele I şi a II-a,
Bucureşti, 2004;
- Culegere de cântece pentru copii, Iudith Dan
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE OB.OP. EVALUARE
METODE ŞI FORME DE
LECŢIEI CONŢINUTURI PROCEDEE ACTIVITATE

Moment • Pregătirea celor necesare pentru desfăşurarea lecţiei. -conversaţia -în grup
organizatoric
(1 min.)

I. Încălzire vocală O2 Exerciţii de respiraţie


( 6 min.) 1) Propun elevilor să încercăm să suflăm pentru a ţine
frunza în aer cât mai mult timp (inspiraţie – expiraţie)
Elevii suflă după ce au recepţionat ceea ce a demonstrat
învăţătorul.

2) Toamna începe să bată vântul din ce în ce mai tare


Se va exemplifica
vj, vjj, vjjj, ......

Se imită suflarea fulgilor de păpădie


a) Exerciţii prevocale (respiraţie, dicţie)
- Respiraţie cu pretext:
* Oftatul – înainte de a inspira se scoate aerul din plămâni
printr-un oftat: Offf!
* Mirositul florilor – miros floarea- inspiră nazal, expiră
bucal pe cuvintele: „Ce frumos miroase floarea!”
* Zboară fulgul: elevii îşi imaginează că au un fulg în
palmă, pe care trebuie să-l ridice suflându-l după ce, în
prealabil au inspirat pe nas;
*Stinge lumânarea: elevii expiră prelungit pe gură (în trei
timpi), ca şi când ar sufla uşor peste flacăra unei lumânări,
simultan cu aplecarea din talie înainte;
* Umflarea balonului – expiraţie
(Poziţii corecte pentru respiraţie: ţinerea braţelor
încrucişate la spate, în dreptul taliei, mâinile la ceafă cu
degetele încrucişate, ţinerea mâinilor pe şolduri.)

b) Exerciţii de dicţie:
“ Într-un lift, pe covoraş,
un pui mic de iepuraş
plânge că n-are curaj
să se urce la etaj”

Se citesc versurile. Se cere elevilor să repete cât mai clar,


cât mai corect.

Observă, execută.
Elevii repetă în cor după învăţător fiecare vers.

Apoi încă o dată, tot mai tare (încet, potrivit de tare, tare)

c) Exerciţii de omogenizare, emisie vocală -exerciţiul -în grup -oral


- claxonul maşinii (pe aceleaşi note) -utilizarea
Ti Ti Ti Ti Ti jocului didactic
sau do mi sol do
do mi sol do
Captarea - Se prezintă o planşă cu,peisaj de primavară, care
atentiei are elemente specifice acestui anotimp. (Anexa1)
.
- Copiii răspund la întrebări: ce anotimp este reprezentat,
când începe primavara, în ce anotimp suntem, etc.

- Se analizează, se scoate in evidenţă importanţa


sarbatoarei 8 Martie.

Anunţarea - Se anunţă învăţarea unui nou cântec, despre bunica, pe -utilizarea -în grup
temei şi a care trebuie să-l cânte corect, respectând linia melodică. jocului didactic
-conversaţia
obiectivelor
-explicaţia
(3 min.)
- Obiectivele lecţiei vor fi prezentate elevilor într-o manieră
accesibilă printr-o trecere în revistă a mijloacelor de
realizare selectate pentru tema lecţiei.
- recunoaşterea sunetelor produse spontan
- trebuie să-l cânte corect, respectând linia melodică.

Reactualizarea - Se invită elevii pentru a audia interpretarea cântecului - demonstraţia, -în grup -oral
cunoştinţelor învăţat anterior “Draga mea copilarie” - exerciţiul
(5 min.)
Prezentarea - Pe fişe individuale sunt scrise versurile acestui cântec -conversaţia -în grup
conţinutului şi ‚;Bunica’’(Anexa2) -explicaţia
dirijarea - Explic elevilor că am ales acest cântec pentru că se -exerciţiul
învăţării apropie 8 Martie şi ar fi frumos să o bucurăm şi pe
(15 min.) ea . -frontal
-Se audiaza cantecul
- Elevii sunt atenţi la interpretarea model, poartă o scurtă - descoperirea
discuţie despre conţinutul cântecului.
-Elevii vor cânta prima strofă (ajutaţi de învăţător). Elevii
repetă strofa de 2 – 3 ori. -individual, în
- exerciţiul grup
-cântă prima strofa - jocul didactic
-se procedează la fel cu versurile următoare
-se cântă prima strofă în întregime, apoi cu silabe ritmice
convenţionale
-aceeasi metodologie se aplica si la cea dea doua strofă
-se intonează tot cântecul

- Se va pune accent pe pronunţarea corectă a unor cuvinte,


corectarea pronunţiei sunetelor.
- Se distribuie imagini cu chipul bunicii (Anexe 3) pe care
copiii il vor desena cât timp se cântă cu celelalte
grupe(se va cânta prin rotaţie)

- Joc muzical – Se cântă cântecul însoţit de păşire pe fiecare


timp

Intensificarea - Elevii sunt întrebaţi ce au învăţat la lecţie. -descoperirea -în grup -oral
retenţiei şi - Prezintă titlul melodiei, se repetă melodia. deductivă
asigurarea demonstraţia
transferului
(7 min.)

Asigurarea - Joc muzical – Se cântă cântecul însoţit de păşire pe fiecare -conversaţia -utilizarea -oral
feed_back-ului timp -explicaţia jocului didactic
(8 min.) - Voi propune elevilor să cânte pe grupe -exerciţiul
- O grupă va cânta prima strofă, cealaltă grupă va cânta a
doua strofă
- Elevii cântă întregul cântecel având în mână câte un
clopoţel confecţionat dintr-un pahar de plastic
-În faţa clasei se formează un cerc din toţi copiii, cântă
melodia (având în fundal negativul melodiei) şi dansând.

Evaluarea - Se cere părerea elevilor asupra modului de participare la -conversaţia -în echipă -
(4 min.) oră, prin jocul “Scaunul participantului”, câte un elev vine, -explicaţia
pe rând, se aşează pe scaunul din faţa clasei şi spune ce i-a
plăcut cel mai mult în lecţie si ce nu i-a plăcut şi de ce.
Se fac aprecieri generale şi individuale, se dau medalii
Tema pentru -conversaţia -în grup
acasă(1 min.) -explicaţia